Falundafa.org


Fa predavanje na konferenciji u Hjustonu

Li Hondži
12.10.1996.

Veoma sam zahvalan vlastima i stanovnicima Hjustona na ukazanoj počasti. Takođe se nadam da mi se brojni učenici Falun Gonga mogu pridružiti u zahvaljivanju na njihovoj podršci i ljubavi prema Velikom Zakonu. Hajde da iskažemo svoju zahvalnost jednim aplauzom, hoćemo li? (Aplauz) Ja ću doneti dobru volju vlasti Hjustona i počasti koje sam dobio od vlasti Hjustona svim učenicima Falun Gonga i kineskom narodu.

Uvek sam mislio na učenike Falun Gonga u Americi, uključujući i belce, crnce, ljude žute rase, kao i učenike drugih rasa. To što možete da dobijete Zakon znači da je dospeo vaš predodređen odnos, pa sam sve vreme želeo da dođem i vidim kako vam svima ide kultivacija.

Mnogi ljudi me nikad nisu sreli, ali mnogi su čitali knjige i spoznali ovaj Fa. Oni stalno osećaju da ako ne vide učitelja lično, ne mogu da se osete lagodno, a kad me vide čini im se lagodnije. Zapravo, u tim kratkim člancima—vi ih nazivate „svetim pismom“—ja sam vam rekao da čak i ako me niste videli, svejedno se možete kultivisati; i na isti način možete steći šta treba da steknete. Ništa neće biti izostavljeno, jer prava kultivacija ne zavisi ni od forme, ni od toga da li ste videli Učitelja, ili niste. Znate, Buda Šakjamuni je umro pre više od dve hiljade godina, a potonje generacije su se ipak stalno kultivisale. Oni nemaju načina da vide budu Šakjamunija, ali svejedno mogu da uspeju u kultivaciji; to je zato što on ima sveto pismo u ljudskom svetu i ima svoje fašene, koji spašavaju ljude.

Pošto ja prenosim ovako velik Zakon, iz knjiga ste možda shvatili da se još niko u istoriji nije upustio u tako velik poduhvat—a to je da objasni čovečanstvu jedan skup principa, koji je pravi, potpun, sistematski, i koji može da omogući [kultivatorima] da se uzdignu na nebo. U prošlosti ovo nije dopuštano. U ljudskom društvu iz prošlosti, ove stvari se apsolutno nisu mogle ostaviti čovečanstvu.

Naravno, mnogi ljudi su čitali sveto pismo bude Šakjamunija, ali zapravo, to su sabrale kasnije generacije. Ono je bilo nepotpuno i raspravljalo je samo nekolicinu principa. Kad je sabirano, potonje generacije su se oslanjale na legende i sećanja, pa je ono u fragmentima. Zašto se to, onda, tako desilo? Jer to je jedino što su bogovi dopustili da se ostavi čovečanstvu tokom tog perioda istorije. U to doba, Buda Šakjamuni je zaista pričao o mnogim [stvarima], ali budući da Indija u to vreme nije imala pismeni jezik, ono o čemu je on pričao nije se odmah moglo zabeležiti, a naredne generacije su tek posle pet stotina godina nakon što je Buda Šakjamuni otišao zapisale ono što je on rekao. Naravno, vreme, mesto, prilika, uslovi koje su ljudi imali u to doba, a na koje se on fokusirao—sve to se promenilo, i nije bilo načina da se sve otprati. Ali uprkos tome, budističko sveto pismo i dalje je moglo dovesti do toga da ljudi koji istinski žele da se kultivišu, shvate iz njega Buda-istine. Iz perspektive ogromnih Buda-istina, ipak, ono je nepotpuno, i još manje predstavlja sistematski, fundamentalni Zakon univerzuma. Ali Šakjamuni je buda, i njegove reči zaista nose budinsku prirodu i otelovljenje tog nivoa Buda-istina. Isus i Lao Ce su bili u istoj situaciji kao Šakjamuni: niko od njih nije ostavio zapise o Zakonu kome je svojevremeno podučavao. Isto važi za sveštenike na visokom nivou koji su se kultivisali tokom istorije.

Često kažem nešto ovako: kažem da ja činim ono što niko ranije nije učinio. Među učenicima se proširila ovakva fraza: oni kažu da je Učitelj ljudima ostavio lestvice da se popnu do neba. Bogovi to isto kažu. Bogovi kažu: “Ti si ljudskim bićima ostavio lestvice da se popnu na nebo.” Onog što su Šakjamuni, Isus i Lao Ce ostavili iza sebe je malo, ili je nepotpuno; to je zato što je u prošlosti bilo zabranjeno da se stvari rade na ovaj način.

Ovaj Zakon kome podučavam je izuzetno velik. Dokle god se budete kultivisali prema ovom Zakonu, moći ćete da dostignete Ispunjenje. Ovo je nešto nezamislivo živim bićima iz prošlosti. Nebeske tajne koje se dotiču unutar [Zakona] su ekstremno brojne i velike. Ali ako se ne kultivišete, otvorivši ovu knjigu i pogledavši je, ustanovićete da je to knjiga koja uči kako da se bude dobar čovek, i da ona raspravlja o principima; to je takva knjiga. Ako želite da se kultivišete, kad drugi put budete pročitali knjigu, nemojte namerno kopati po značenjima iza svake reči. Ako je jednom sa ozbiljnošću pročitate, pošto je drugi put budete pročitali, shvatićete da to nije obična knjiga, i da su se promenila kako osećanja, tako i unutrašnja značenja [koja ste videli] u njoj kad ste je prvi put čitali. Kad završite treće čitanje, ustanovićete da su se unutrašnja značenja ponovo promenila, i da je ponovo drugačija nego prva dva puta. Samo nastavite ovako da čitate, i kad je triput budete celu pročitali, možda više nećete moći da se odvojite od ove knjige, niti ćete to moći ostatak života. Zašto je tako? Jer iz površinske perspektive ljudi, postoje dva razloga: prvi je što ljudi imaju glad za znanjem i istinama. Drugi je što ljudi poseduju budinsku prirodu. Ono što knjiga raspravlja su buda-istine, koje su povezane sa vašom budinskom prirodom. U času kad ih ugledate, vi ćete se osećati bliskim njima, istinske Fa-istine će vas uzbuditi, i vi ćete osetiti da je to ono što želite.

Takođe, kultivacija mora imati proces. Kad počnete učiti Fa, u stanju ste da razumete samo principe kako biti dobar čovek. U stvarnosti, sadržaj ove knjige sadrži istine različitih domena i različitih nivoa. Kao što budizam uči, Tri domena u sebi imaju 33 nebeska nivoa—unutar Tri Domena postoje različiti nivoi. Ako hoćeš da se kultivišeš do nekog nebeskog nivoa, do tamo se možeš kultivisati samo kad znaš principe tog nebeskog nivoa. Možeš se uzdići samo kad ispuniš taj standard. Ako želiš da se kultivišeš izvan Tri domena, možeš se kultivisati do tamo samo ako ti se otkriju istine izvan Tri domena. Ovaj zakon ima elemente koji mogu da navode vašu kultivaciju do različitih visokih nivoa. U suprotnom bi bilo baš kako sam opisao: ideš u koledž sa knjigama osnovne škole, ali si i dalje učenik osnovne škole, jer nisi obuhvatio znanje koleškog nivoa, a [znanje osnovnog nivoa] ne može navoditi tvoje studije na koledžu; to je princip. Ali kod ove knjige, iako ona razotkriva mnoge nebeske tajne, ljudi koji se ne kultivišu ništa neće videti gledajući u nju sa površinskog nivoa. Tek kad hoćeš da se kultivišeš i želiš da čitaš ovu knjigu sa ozbiljnošću, otkrićeš da su njena unutrašnja značenja jako krupna. Koliko krupna? Onoliko visoko koliko možeš da se kultivišeš, dotle te ona može voditi u kultivaciji.

Svima ću vam reći da svi oni koji mogu da dobiju Falun Dafu imaju posebnu pozadinu i sudbinske veze, a neki bi mogli biti bića koja dolaze sa veoma visokih nivoa. Među ljudima na svetu koje vidite, svi izgledaju isti, jer s površine ne možeš reći ko je taj. Ali ja često ovo kažem: u širenju ovako velikog Zakona [mi] ga ne dajemo tek tako ljudima da ga uče, pa ako ste ga čuli, onda možda imate sudbinsku vezu, i ovo vam donosi ta sudbinska veza. Nijedna reč onog što ja kažem nije neosnovana; to će se pokazati u budućnosti. Naravno, pošto sam obznanio ovako velik Zakon, ja moram biti odgovoran prema njemu. Ako osoba ne može da spasi ljude, ona nesmotreno odaje nebeske tajne i šteti nebeske Zakone. Ovo apsolutno nije dopušteno, i niko se ne usuđuje da tako čini stvari.

Kao što znate, svakog ko bi u prošlosti po volji odavao nebeske tajne, stigla bi kazna s neba. Zašto su kultivatori morali da ućute i ne progovaraju? Pod jedan, ljudi su suviše vezani za opsene; a pod dva, onima koji se ne kultivišu nije dopušteno da znaju istinu stvari. Kultivatorima su jasne nebeske istine i ono što oni kažu su sve same nebeske tajne, pa proizvoljno reći takve stvari svakodnevnoj osobi bilo bi otkrivanje nebeskih tajni, i [kultivator] sam bi pao dole. Zašto onda ja to sada mogu da postignem? I da izvedem da ima toliko puno ljudi koji se kultivišu i koji će se u budućnosti uspešno kultivisati do Ispunjenja? Zato što ja mogu da budem odgovoran u svemu ovome. Takođe, u izvođenju ovog poduhvata ja sam najpre uzeo u obzir odgovornost prema ljudima, ljudskom društvu, živim bićima različitih domena, i univerzumu; samo sa ovom početnom pozicijom sam mogao dobro učiniti. Zakon otelovljuje unutrašnja značenja različitih nivoa, a oni koji se kultivišu dolaze sa relativno visokih nivoa. Znači, do sada su se neki učenici kultivisali do veoma visokih nivoa, a oni su koristili ovaj Zakon da ih vodi.

Koliko je onda visok ovaj Zakon? U prošlosti, onima koji su širili Zakon među običnim ljudima nije bilo dopušteno da pričaju o Zakonima koji prevazilaze nivo buda. Svrha je bila da se ljudi spreče da znaju ima li buda, ili ih nema, i da li ima bogova na višim nivoima. Za to postoji razlog: ljudi stalno koriste ljudska shvatanja da zamisle bogove i bude, a to je nepoštovanje prema njima. Onda, ako bi više bude dale ljudima da znaju za njih, tek tako izgovoriti ime bude bilo bi blatiti bude; osim toga, moderni ljudi nenamerno hule bude. Drevni ljudi prošlosti su zaista poštovali bogove i bude, ali današnji ljudi, čak i ako veruju, oni nisu bogobojažljivi. Ima puno onih koji osećaju da imaju veliko poštovanje prema budama. Ime bude im je na usnama, i oni ga glasno izgovaraju; zapravo, to je samo po sebi huljenje bude. U prošlosti, kad bi ljudi izgovarali reč “buda,” oni bi osećali kako poštovanje i respekt rastu u njima, i osećali bi da je to veoma sveto. Ljudi danas nemaju [ta osećanja]. U kuvarima čak postoji jelo po imenu “Buda preskače zid.” Oni to koriste kako im padne na pamet.

Neka svi razmisle: za razliku od ljudi, bude su neuporedivo svete. Logika misli običnih ljudi, struktura misli običnih ljudi, i njihovi oblici izražavanja ne postoje u domenima buda, pa kad se prema budi odnosiš sa ljudskim mentalitetom, nećeš pokazati poštovanje. Ali pošto su bude milostive prema ljudima i znaju da su ljudi u lavirintu, koji je obrnuo principe, oni ne pamte ljudske greške; povrh toga, da bi spasili ljude, oni dopuštaju ljudima da znaju za postojanje buda. Znači, ako bi bude i bogovi sa još viših nivoa dali ljudima da znaju za njih, onda bi ljudi lako proizveli karmu u vezi s njima i poneli se prema njima bez poštovanja; upravo iz ovog razloga oni ne dopuštaju da ljudi znaju za njih, tj. da znaju o budama sa još viših nivoa. Jedan tatagata-buda vidi ljude kao obične ljude i žalosno male, baš kao sićušne čestice. Onda, kad jedan veoma, veoma visok bog pogleda na tatagata-budu, taj buda je takođe kao obična osoba, jer [taj bog] je tako visoko. Kako onda ljudi izgledaju njima? Oni su ništa. Neka svi razmisle, ljudska vrsta je uvek osećala da ljudi žive dosta dobro u društvu običnih ljudi, i da su ljudi najčudesnija stvorenja u univerzumu. Zapravo, ova sredina društva običnih ljudi je najniži nivo u univerzumu. Može se reći da je među bićima univerzuma, to najprljavije mesto. U očima veoma visokih bogova, ovo mesto čovečanstva je smetlište univerzuma; to je smetlište za izmet bića sa visokih nivoa. Pa, ako bi neki glas usred prljavog izmeta nazvao ime bude, to bi samo po sebi bilo nepoštovanje, pa viši bogovi ne daju ljudima da znaju za njih.

Možda nisu svi obratili pažnju na reči koje sam sada izgovorio. Kažem da Zakon koji ja širim nije nešto što ljudi tako mogu da dođu da slušaju, smatrajući ga za znanje. Ako možete doći, onda možda imate predodređenost. Ako ovo ne verujete, neka svako zapamti moje reči. Naravno, bez obzira na to kolika je vaša predodređenost, ako ste ga dobili, ja mislim da treba da ga cenite. Naravno, svi koji ovde sede će ga ceniti. Ima ljudi iz daleka, čak i iz inostranstva, koji su došli ovde; ima ljudi iz Hong Konga, pa čak i Evrope, koji su došli. Svrha je kultivacija: prvo, oni žele da vide Učitelja, a drugo, oni žele doći da slušaju Zakon. To je upravo zato što želite da se približite božanstvenosti, i želite da se kultivišete. Ono što Učitelj govori, mnogi ljudi smatraju istinama. Zapravo, ljudske istine se ne mogu koristiti da se daje sud o velikom Zakonu, jer to je osnova univerzuma. Zato mislim da svako ko sedi ovde, svi treba da cenite ovu predodređenost. Ako ste dobili Zakon, onda se kultivišite. Nemojte propustiti ovu priliku.

Način na koji se ovaj Zakon širi se razlikuje od bilo kog [načina] spašavanja ljudi u istoriji. Zašto? Svako vidi, jer bilo koja vrsta Buda Fa da se širi, oni će reći ljudima da odu u manastir da se kultivišu. Ali ja to ovde ne tražim. Zašto se to ne traži? Jer budizam uči unutar granica budizma; taoizam uči Zakon Puta unutar granica taoizma; a što se tiče zapadnih religija, ni one ne mogu da iskorače izvan svojih sopstvenih doktrina. Ovaj put sam ja potpuno iskoračio izvan parametara religije i objašnjavam fundamentalni Veliki Zakon univerzuma.

U prošlosti je bilo ljudi koji su govorili da ako čovek želi da se kultiviše, on mora ostaviti po strani sve ljudske materijalne interese, i otići bilo duboko u planine i netaknute šume ili u hram, kako bi do kraja raskinuo svoje veze sa svetom i sa zemaljskim. Tek tada bi mogao da postigne kultivaciju u mirovanju. Cilj je bio da se ljudi nateraju da se otrgnu od vezanosti za materijalne koristi. Ja vas ne vodim takvim putem. Zašto? Sagledao sam situaciju: ako neko želi da ljudi što pre dostignu Ispunjenje, kao i da se brojni zemaljski ljudi mogu kultivisati, izvodljiva je samo kultivacija u običnom društvu. I zapravo, čovek se može kultivisati samo u složenoj sredini, a vreme kultivacije je mnogo kraće nego kod kultivacije koja izbegava ovu složenu sredinu. Drugo kritično pitanje je što mnogi metodi kultivacije ne kultivišu samu osobu; oni kultivišu sporednu dušu. U prošlosti je ovo bila velika tajna; možda su ovo svi shvatili čitajući knjigu. Danas hoću da upravo vi sami kultivišete sebe; hoću da dam ovaj Zakon upravo vama, vašem istinskom JA. Prema tome, izabrao sam da se svi vi kultivišete u komplikovanoj sredini običnih ljudi. Kultivacija na ovaj način koristi čovečanstvu. Dok se kultiviše, čovek izbegava da utiče na društvo svakodnevnih ljudi i takođe doprinosi ljudskom društvu. Kultivator je član društva, sa normalnim poslom i životom, i može da uči Zakon i kultiviše se sve do Ispunjenja.

Ja sam za sve vas odabrao ovaj put kultivacije, pa je ovo sasvim drugačije od kultivacija u drugim praksama. Budući da ste svi vi potpuno istupili izvan granica religije, ja često kažem da mi nismo religija; ja naprosto širim ovaj Zakon ljudima i navodim ljude da dobiju Fa. Oni koji se do kraja budu mogli kultivisati, moći će da se Ispune. Ako neki ljudi ne mogu da se kultivišu u ovom životu, znajući površinske principe ovog Zakona, oni će biti dobri ljudi, što će koristiti ljudskom društvu i može učiniti da se srca ljudi okrenu dobroti.

Danas se društveni problemi javljaju jedan za drugim. Znate, bez obzira koliko zakona se formuliše, i dalje će biti ljudi koji vrše zločine. Čim se pojavi novi problem, formulišu se novi zakoni, a onda se dešava još zločina, i formuliše se još zakona. Čovečanstvo je sebi [postavilo] tako puno ograničenja. Pored toga, čovečanstvo nema drugog izbora do da istrpi sve što je čovečanstvo samo sebi napravilo. Što više [čovečanstvo] sputava sebe, više ide u krajnost po ovom aspektu stvari, i istovremeno više čini ljude nesposobnim da prepoznaju istine univerzuma. Zapravo, ono što remeti red u društvu nije opredeljeno time koliko klauzula zakona postoji; svi remeteći faktori, od nacije do pojedinca, mogu se sumirati u jednoj reči: vrlini. Radi se o tome da priroda ljudskog srca više ne valja. Danas su ljudi izgubili ljudske norme. Zato je društvo tako haotično. Kad bi svi ljudi bili na jako visokom misaonom domenu i kad bi svi imali jako visok šinšing, razmislite, kakvo bi to društvo bilo? U kom stanju bi bilo celo ljudsko društvo? Kad bi svi ljudi znali da ne valja činiti pogrešne stvari, da je to loše i za počinitelje i za druge, i kad ne bi činili rđava dela, onda mislim da ni policija ne bi bila potrebna, zar ne? Svi bi svesno štitili moralne norme čovečanstva.

Naravno, ove stvari čovečanstva zapravo nisu primarne stvari koje ja radim. Cilj mog širenja ovog Fa je da svi mogu dobiti Fa i kultivisati se i Ispuniti se. Ali vežba kultivacije u svakidašnjem društvu će neizbežno imati takav efekat; to je sporedan efekat koji ovaj Zakon donosi čovečanstvu, kad se širi u društvu. [Zakon] može da omogući kultivatoru da istinski dobije Fa. Ako se, u složenoj sredini i usred praktičnih koristi, možeš uzdići iznad i izvan, onda si izuzetan, i treba da se Ispuniš. Onda, da li su za ovo vezani ikakvi uslovi? Da li, kad ljudi počnu da kultivišu ovaj Fa, oni treba da napuste sve [svoje] materijalne stvari? Nije tako, jer ja sam šireći ovaj Fa uzeo u obzir činjenicu da ovaj Fa treba proširiti na velikom prostranstvu, jer se današnji metod širenja Fa uspostavljao kroz celu istoriju. Pojava čigonga je utabavala put za mene, da bih danas širio Fa. U Kini, neki ljudi nazivaju uspon čigonga “pokretom stvaranja božanstava.” Da u početku nije postojala takva sredina, meni danas ne bi bilo tako lako da širim Fa. U stvarnosti, čigong je utabavao put za mene da širim Fa. Naravno, trenutno ima nekih lažnih čigong-majstora koji su izašli da stvore metež. Da su se prirodno pojavili, onda bi to bilo normalno, jer čovečanstvo je takvo. Kad se širi Ispravni Zakon, on će zasigurno pogoditi te loše elemente. Gde je ispravno, tu je takođe i zlo, i to služi da se vidi koji će put ljudi izabrati. Usled smetnje od strane loših elemenata, ljudi mogu da se uzdignu u kultivaciji. Kad ne bi bilo loših stvari da vas ometaju, ja mislim da vi ne biste mogli da se kultivišete. Lična kultivacija će biti takva i pogodiće mnoge elemente.

Nekim ljudima se naprosto čini da treba da žive udobno. Ako obični ljudi misle ovako, oni nisu u krivu. Ljudi samo žele da žive bolje, srećnije, i manje se mučeći. Ali za kultivatora, ja ću vam reći da nije loše malo se pomučiti, jer principi univerzuma su na ovom mestu ljudi naopako okrenuti; principi ove dimenzije čovečanstva su izokrenuti. Razmislite, ako ljudi u ljudskom društvu žele lak život, oni će se boriti jedni protiv drugih i time steći materijalnu korist, a druga bića će imati zlu sreću. Prema tome, u životu, ljudi stvaraju karmu i naudiće drugim ljudima i drugim bićima. Prema tome, ako samo stvarate karmu, a ne otplaćujete karmu, i ne mučite se, ne eliminišete karmu, onda razmislite: ta karma će se sve više i više skupljati i sve više narastati. Šta će se desiti na kraju? Kad je ta osoba potpuno ispunjena crnom karmom iznutra i spolja, to biće će biti uništeno—istinsko uništenje ljudskog bića. To jest, osoba će za svagda prestati da postoji. A obratno, ako se ljudi nateraju da se malo pomuče i susretnu s nešto poteškoća da bi kroz bol eliminisali nešto karme, oni će živeti veoma srećno. Ovo je ispravan princip univerzuma i zakonitost životnog ciklusa. U prošlosti, stari ljudi su često govorili da će ljudi u detinjstvu imati neke bolesti, da će u mladosti imati neke poteškoće, a da će nadalje živeti nešto bolje. Obično je tako. Ovo je princip po kom ljudi eliminišu karmu, jer ako ne eliminišete karmu, nećete imati sreću. Ako imate tako puno karme, odakle će doći vaša sreća? A karma sama po sebi je fundamentalni uzrok onom što te može učiniti nesrećnim, da više patiš, ili te naterati da se žrtvuješ. Ovo se odnosi na ljude.

A kao kultivatori, razmislite, ako ne eliminišete svoju karmu, ako se malo ne pomučite, i ako samo želite da uživate u udobnosti, kako ćete se onda kultivisati? Sedite ovde i mislite: “Danas hoću da odem izvan Tri domena. Sutra hoću da se kultivišem u budu.” Ipak, ove stvari nisu nešto što ljudi mogu da steknu samo željom. Morate proći kroz iskušenja i nedaće u konkretnoj kultivaciji, u praktičnom društvu, osloboditi se te svoje vezanosti među običnim ljudima, i osloboditi se vezanosti kojih ljudi ne mogu da se oslobode. Naravno, neki obrazovaniji ljudi ili stariji ljudi se mogu malo bolje poneti; oni mogu da ostanu mirni i da se, za razliku od drugih, uzdrže od rasprave i svađe sa ljudima kad nastanu sukobi, ili kad se susretnu sa poteškoćama. Iz iskustva su shvatili koliko vredi takav pristup, ali ljudski strah i bespomoćnost delimično doprinose [njihovom gledištu]. Kultivatori treba odmah jasno da sagledaju ovo pitanje.

Kad naiđu na konflikte, kultivatori treba da ih podnesu. Šta više, vi sami treba da budete u stanju da izdržite, i tek onda se možete zaista uzdići. Kad vas neko drugi iskorišćava, on vam daje vrlinu. Istovremeno dok vas taj iskorišćava, vi zbilja izdržavate teškoću, i vaša karma se eliminiše, što za uzvrat proizvodi vrlinu. Vi ste kultivator, vaša vrlina se transformiše u gong, pa ne raste li onda vaš gong? Dok trpite, istovremeno možete ispravno shvatiti stvari pa niste ljuti, niti mrzite. Zar onda takođe ne popravljate svoj šinšing? Ovaj princip treba gledati na obratan način [od onog kako to rade obični ljudi].

Ja često kažem da kad te drugi iskorišćava, ili ti pravi probleme, ili kad patiš, tom čoveku ne treba da uzimaš za zlo, jer ti se kultivišeš. Da ti on nije pravio probleme, i da ti nije stvorio priliku da se popraviš, kako bi mogao napredovati u kultivaciji? Pa ne samo da ne možeš da ga mrziš, treba od srca da mu zahvališ. Neki ljudi onda misle: Nije li to kukavičko ponašanje? Nije tako. Da nisi imao te okolnosti, ne bi mogao da eliminišeš karmu, jer ono čemu težiš nije udobnost, i tvoja kultivacija se ne može razdvojiti od kultivacione sredine običnog društva.

Upravo sam rekao da sam od početka znao da će to uzburkati javnost kad budem širio ovaj Zakon, i koliko ljudi će doći da ga uči. Trenutno u Kini, među onima koji se kultivišu ovim Zakonom, preko 10 miliona svakodnevno vežba, a ta brojka ide do preko 100 miliona ako se uključe oni koji znaju za ovaj Fa i kultivišu se s prekidima. Osim toga, ja takođe znam da će u bliskoj budućnosti ovo stvoriti veoma velike potrese širom sveta. Trenutno ovaj Fa još nisu shvatili u naučnim i tehnološkim krugovima, [ali] u budućnosti će nauka ljudskog društva zbog ovog proći velike promene; ja sam čovečanstvu zaista otkrio mnoge nebeske tajne. Čovečanstvo je potpuno sputano, a ljudska pamet je ograničena. Bez obzira koliko znanja imate u običnom društvu, ili na koliko ste visokom položaju [u društvu], vi ste i dalje običan čovek. Pored toga, današnja empirijska nauka vodi ljude putem sputavanja čovečanstva, sprečavajući ga da zbilja prepozna istinu univerzuma.

Upravo sam rekao da kad se ljudi kultivišu, dobro je podneti malo poteškoća i istrpeti malo bola. Neki ljudi kažu: “Ja se kultivišem u Falun Dafi. Treba da se kultivišem udobno, treba da mogu da povećam svoj gong bez da prolazim kroz teškoće i iskušenja, i ne bi trebalo da mi toliko toga smeta.” Ako kultivatori ne otplate karmu i ne uzdignu svoje nivoe, gong im nikad neće porasti. Neki ljudi kažu: “Bračni drug mi neće dati da vežbam vežbe, ne da mi uslove, ni vreme [da vežbam], i čak mi preti razvodom.” Zapravo, to ne mora biti zaista tako. Možda je to test da se vidi koliko značaja pridaješ svojoj kultivaciji. Ali manifestacije su zaista veoma intenzivne. Kultivacija je ozbiljna. Nijedan test, niti poteškoća neće ličiti na šalu. Kad za kultivatore nastanu teškoće, definitivno postoje razlozi [u pozadini]. Zapravo, kad vam neko pravi probleme, on vam pomaže da napredujete. Dok unapređujete svoj misaoni domen, vi takođe eliminišete karmu, trpeći bol. Onda je to i test da li ste čvrsti u ovom Fa. Ako niste čvrsto u Fa, onda jednostavno ništa ne dolazi u obzir.

U svojim predavanjima o Fa ja pričam samo o onim pitanjima koja vidim da zbunjuju praktikante, pa možda nisu sistematična. Stvari koje danas kažem, ne treba da smatrate za sistematsko uputstvo za vašu buduću kultivaciju. Jedino što vodi vašu sistematsku kultivaciju je Džuan Falun. Sve o čemu ovde govorim se obrće oko Džuan Faluna, i samo knjiga Džuan Falun navodi vašu kultivaciju; ona je nešto najsistematičnije. Mnogi ljudi koji ovde sede imaju relativno visok nivo obrazovanja. Bilo da li ste s Tajvana, iz Kine, ili da ste Kinez iz neke druge zemlje, s izuzetkom starijih Kineza izvan Kine, svi su relativno dobro obrazovani - moglo bi se reći da ste vi elita kineskog naroda. Ja često kažem da dok se ovaj Zakon prenosi, razlika između njega i drugih čigong praksi je veoma velika. Ljudi koji vežbaju druge čigong prakse su često stariji ljudi koji su u penziji i nemaju šta drugo da rade. Velika većina njih želi da razgiba svoje telo i svi oni vežbaju či stvari. Ali oni koji vežbaju Falun Dafu nisu [takvi]. Stariji ljudi čine deo, dok mladi i sredovečni ljudi čine većinu, a oni su se puno školovali.

Kad predajem o Fa i podučavam vežbama, ja to radim drugačije od drugih čigong majstora. Prosečan čigong majstor ukratko iznese skup principa, a zatim uči ljude kako da vežbaju pokrete i kako da emituju neke poruke. Ja nikad ne radim tako. Pošto želim da istinski prenesem Fa i povedem vas na gore, najpre moram predavati o Fa. Na svakoj sesiji, ja predajem o Fa tokom jednog sata, a onda vas učim metodu za [dostizanje] Ispunjenja—pokretima u vežbama. Stoga je to drugačije od ostalih čigong praksi. A unutrašnja značenja principa Fa su golema. Oni koji su načitani i imaju više znanja, moći će bolje da shvate i još više će osećati da je to nešto dobro. Onima sa više znanja, koji dođu da uče, biće lakše da racionalno shvate Fa. Naravno, oni sa nešto nižim nivoom obrazovanja takođe dolaze sa predodređenošću i imaju izvesni nivo razumevanja bogova i buda. Pogotovu ako veoma jasno mogu da shvate stvari iz Fa-istina, njihov napredak će biti veoma brz.

Pošto među onima koji sede ovde još ima nešto ljudi koji ne shvataju dobro Falun Gong, ja ću kratko i uopšteno pričati o situaciji s Falun Gongom. Pošto sam došao ovamo, želim više da vam kažem. Ovaj Fa koji ja prenosim je drevan, istorijski govoreći; ako počnem da pričam o toj temi, moraću da se vratim u daleku prošlost. Pre današnjeg ljudskog društva, čovečanstvo je više puta nastajalo iz ostataka prethodnih civilizacija. Šta to znači? Uzmimo kontinentalne ploče Amerike, to jest američki kontinent, kao primer. On je puno puta potonuo na dno okeana i uzdigao se. Na ovom kontinentu je bilo više civilizacija, i ljudima se činilo da svaka civilizacija traje jako dugo. Naravno, s druge strane, bilo je i nekih kraćih; razlog za [njihov kratak vek] je bio to što se ljudski moral previše brzo iskvario. Iz perspektive koja premašuje obične ljude, koncept istorije se ne može sagledati na onaj način kako to obični ljudi vide. Obični ljudi vide ljudsku istoriju samo unutar postojeće ljudske civilizacije. Kultivatori i shvatanja koja prevazilaze obične ljude daleko premašuju civilizaciju ovog perioda čovečanstva. Prema tome, ja gledam jako daleko u istoriju.

Istorija ove Falun Dafe vrlo daleko seže—vrlo daleko seže. Kad biste svu hteli da je datujete unazad, današnjim vremenskim konceptima bilo bi teško objasniti je jasno. Ali moram vam reći da su Fa-istine Falun Dafe uistinu ogromne, a njeni nivoi su nemerljivo visoki. Nakon što učenici, kultivatori ove moje prakse dostignu Ispunjenje, oni mogu otići u Falun-raj i mnoga druga nebeska carstva i rajeve. Kad govorimo o nebeskim carstvima i rajevima, moram vam reći da u univerzumu postoje nebrojeni rajevi bogova. Unutar raspona koji odgovara našem Mlečnom putu, ima nebrojenih nebeskih carstava. Čovečanstvo ima izvesni nivo razumevanja buda. Na primer, [oni znaju da] Buda Amitaba stoji ispred Zapadnog raja, a tu je takođe Lapis Lazuli, Lotos raj—divni rajevi, rajevi bogova, kojima upravljaju bogovi. Što se tiče Isusa iz zapadne religije, kao i Svete Marije, i nekih drugih ispravnih religija, i oni imaju svoja nebeska carstva. Naravno, neka nebeska carstva daleko premašuju kosmički raspon koji čovečanstvo poznaje i opseg ovog malog univerzuma. Pa kad ja počnem da pričam o stvarima iz kultivacije, uključeno vreme i prostor su naprosto nepregledni.

Onda u praistorijskom, veoma dalekom dobu, pre ove ture ljudskih civilizacija, ja sam jednom naširoko širio Fa među ljudima sveta i spašavao ljude. Tada sam spašavao ljude na način kako to budizam radi danas. Ovaj put koristim fundamentalni zakon Dafe da učinim veće stvari, pa Fa koji danas predajem ima golema unutrašnja značenja. Pošto je ono što želim da uradim jako krupno, puno je buda, bogova, i taoa koji mi asistiraju dok ovo radim. To je zato što ovaj zakon ne objašnjava samo principe jedne prakse u budizmu; on objašnjava principe univerzuma.

Sav univerzum je sazdan od materijalnih elemenata Džen-Šan-Rena. Usred veoma visokih nivoa, tu je Džen-Šan-Ren. Usred Džen-Šan-Rena može se dati život dobroti, može se dati život lepoti, može se dati život milosti, i može se udahnuti život kako pozitivnim, tako i negativnim elementima. Što se tiče Rena, on može dati život sposobnosti i nesposobnosti da se istraje, a kako Fa ide dalje na niže, Fa-istine postaju krupnije i složenije. Jin i Jang, i uzajamno podsticanje i uzajamno sprečavanje dolaze od Džen-Šan-Rena. U svakom pojedinom nivou i domenu, dok se silazi na niže, sve do ovog ljudskog stadijuma, postaje izuzetno komplikovano. Čovečanstvo ima dobro i zlo, ispravno i pogrešno, i emocije. Osim toga, ljudski principi su takođe izokrenuti [u odnosu na principe univerzuma]. Među ljudskim principima nastaju [principi da] zemljom upravlja kralj, da vojnici osvajaju svet, i da jaki postaju heroji. Nakon što je ljudska vrsta dobila polu-božansku kulturu, pojavile su se još komplikovanije kulturne manifestacije, uključujući stvari koje ljudsko društvo podržava, kao što su dobrota, ispravnost, doličnost, mudrost, pouzdanost, i druge takve stvari. Pošto ljudima nedostaju čestite Fa-istine, ljudi ne znaju šta je pravi Fa univerzuma i ne mogu da razlikuju šta je zaista dobro od onog što je loše, ili da razlikuju dobro od lošeg. Ljude sačinjava kako budinska priroda, tako i demonska priroda. Kad su ljudi neuravnoteženi, imaju zle misli, ili postanu plahoviti, njih pokreće demonska priroda. Kad su ljudi u veoma racionalnom stanju i čine stvari u jako dobrodušnom, srdačnom stanju uma, njih pokreće njihova budinska priroda.

Falun Dafa sadrži istine i manifestacije materijalnog života na svim nivoima. Sadrži sve, ništa ne izostavljajući; sve je unutar ovog Zakona. Veliki Zakon prevazilazi granice Buda-škole. On pokriva sve istine buda, taoa i bogova, i takođe uključuje istine koje prevazilaze te istine. Sve su unutar njega. Univerzum postoji zbog njega. On daje norme za sve u univerzumu, i stvorio je obilje živih bića na svakom pojedinom nivou. Dok se Veliki Zakon naširoko prostire, mnoge bude, taoi i bogovi na različitim nivoima mi pomažu dok obavljam stvari. Trenutno, u mnoštvu živih bića koja dobijaju Fa, ljudima u religijama je najteže da ga dobiju, jer u svojim srcima imaju bogove u koje veruju, njihove bude i njihove taoe. Oni ne veruju da ima drugih bogova, drugih buda, i viših bogova. Tako ti ljudi ne slušaju, ili ne gledaju Veliki Zakon. Ovo je elemenat koji ih blokira da dobiju Fa. Ovo ne znači da su oni loši, već se samo radi o tome da oni veruju u prave, pravedne bogove iz prošlosti, i ovo im otežava da dobiju Fa i to za njih postaje prepreka. Oni ne znaju da dok religije dostižu tačku kad više nisu u stanju da spašavaju ljude, sami bogovi dobijaju ovaj Fa.

Znate, Šakjamuni je rekao: “U Periodu kraja Darme, moj Zakon neće moći da spašava ljude.” Izgleda da niko nije obratio pažnju na ove reči, ali zapravo sada je uveliko Period kraja Darme, i naprosto nema Zakona. Moderni ljudi ne mogu istinski razumeti pravo značenje Zakona kome su bogovi i bude u religijama podučavali, niti monasi i monahinje sada shvataju prvobitno značenje svetog pisma. Osim toga, mnoge knjige koje su kroz istoriju napisali mnogi sveštenici se čitaju kao sveto pismo. [Ti] Zakoni su sada u haosu, i ljudi sveta više ne znaju kako da se kultivišu. Pitao sam hrišćane zašto je Isus učio da kad te neko udari u levi obraz, treba da mu ponudiš desni da te udari. Oni to nisu mogli jasno objasniti. To pokazuje da je ljudima danas teško da shvate prava značenja božjih reči. Ljudi tumače bogove i njihove reči, i šta su Velika prosvetljena bića rekla u prošlosti, koristeći predstave i načine razmišljanja savremenih ljudi. Oni sada jednostavno ne mogu da shvate Zakon. Zapravo, unutrašnje značenje onog što je Isus rekao je veoma jednostavno: kad te neko udari, on ti daje vrlinu; kad se mučiš, odstranjuje se tvoja sopstvena karma. Kad mirno možeš da ponudiš svoj drugi obraz nekome da te udari, dostigao si veoma visok misaoni domen. Religijsko verovanje je zapravo kultivacija. Suštinski, kultivacija zavisi od samog čoveka, dok gong zavisi od Učitelja. Ako dobro postupaš na ljudskoj strani, Isus, bogovi, ili bude će vam pomagati da razvijete gong. Tako oni pomažu bićima koja spašavaju. Zbog kulturnih, jezičkih, pismenih, i drugih vremenskih ograničenja, Isus je podučavao samo principima na površini, a ne njihovoj suštini.

U današnjem prenošenju Zakona, ja sveobuhvatno predajem principe Zakona univerzuma. Ljudima u Periodu kraja Darme svejedno je teško da dobiju Zakon. Ovaj put, u prenošenju ovog Zakona, ja sam za početak širenja izabrao trenutak u kom će živim bićima biti najlakše da dobiju Zakon. Za početak širenja izabrao sam trenutak u kom su sve religije dostigle krajnji stadijum, kad je ljudska vrsta u svom najgorem stanju. Ljudi ovog vremena nemaju ljudske norme u svojim srcima, i veoma mali broj ljudi iskreno veruje u bogove. Izabrao sam ovo vreme da prenesem Zakon. Upravo sam rekao da sam u ovom prenošenju Fa odgovoran prema ljudima, odgovoran sam prema društvu, i zapravo sam odgovoran prema bogovima takođe. Nisam se petljao ni u kakve religije jer religije ovog vremena, njihovi bogovi više ne priznaju. To je zato što dok je društvo došlo do ove tačke, ljudska srca su postala loša. Ja ipak znam da ima puno ljudi koji i dalje imaju budinsku prirodu i korene Dobrote; samo što klize nizbrdo sa kolotečinom ljudskog izopačenja. Pa se ljudi ovog vremena i dalje mogu izbaviti. Osim toga, Fa je neizmerno velik, i njegova moć da spašava ljude je neizmerno velika.

Ovaj Fa se ne prenosi ljudskom društvu radi nekoliko dana uzbuđenja. Dok [mi] spašavamo ljude [mi] uspostavljamo budućnost. Ovaj Zakon, pošto je neizmerno velik, sadrži neizmerna unutrašnja značenja, a stvari koje se proizvode vežbanjem vežbi tokom kultivacije osobe su izuzetno bogate. Znate, ima mnogih i mnogih moći; na svakom nivou postoji preko deset hiljada njih. To je zato što se Veliki zakon ne svodi na Buda-školu. On je sakupio sve kapacitete, i to je Zakon univerzuma. Znači, s nečim tako velikim, razmislite, kad se neko kultivisao do kraja, do tačke Ispunjenja, koliko stvari je odgajio u tom procesu? Ako osoba može da dostigne Ispunjenje u svojoj kultivaciji, njen nivo će biti visok, njena moć će biti velika, i njena Fa-potencija će takođe biti veoma velika.

Upravo sam pričao o izrazu: “uzajamno podsticanje i uzajamno sputavanje.” Šta je uzajamno podsticanje i uzajamno sputavanje? Objasniću vam ovaj princip. Zašto bogovi ne počiste loše ljude iz ljudskog društva, demone s nebesa, i duhove iz podzemnog sveta? To ne ide. Zašto ne ide? Iz ma kog domena je život, ako tu nema bića koja igraju negativne uloge, ako tom životu dođe uspeh bez da mora da uloži napor, ako ne prođe kroz poteškoće, i ako život na niskom nivou nije morao da prođe iscrpljujuća, vredna nastojanja da dobije šta želi, onda takvi životi neće umeti da cene ono što su dobili, i neće imati osećanje koje dolazi od teško stečene dobiti; još manje će znati šta su uspeh i neuspeh. Neće imati radost zadovoljstva, neće znati šta je patnja, i takođe neće znati šta je sreća. Baš zato što univerzum ima pozitivna i negativna bića na visokim nivoima, i Dobrotu i zlo na nižim nivoima, i demone i bude, bogove i gobline, i dobre ljude i loše ljude na još nižim nivoima, životi u univerzumu imaju vitalnost, i samo ako nailaze na izazove, bića mogu voditi zanimljiv život.

Upravo sam pričao o dimenzijama, pa ću ponešto reći o dimenzijama u univerzumu i površinskim materijalnim oblicima bića. Na veoma, veoma visokom domenu u univerzumu više nema nikakvih opipljivih bića, već materija koja je bezoblična i koja ispunjava univerzum u ekstremnom mikrokosmosu, i to je takođe živi, inteligentni život. Takođe ima nekih koji su još mikroskopskiji od ovog. Što bliže površini, veća je granularnost čestica u univerzumu. Današnja ljudska nauka zna za neke čestice, poput molekula, atoma, neutrona, elektrona, kvarkova, i neutrina, ali to je jako daleko od kraja materijalnih čestica—prvobitne materije. Sva materija u ovom dimenzionom nivou čovečanstva je sačinjena od molekulskih čestica. Vazduh, ovaj moj sto ovde, stolnjak, gvožđe, zemlja, kamenje, voda—svaku pojedinu vrstu stvari sačinjavaju molekuli, taj nivo čestica. Često govorim o ovom principu: kažem da ljudski um kontrolišu bogovi, i umove naučnika sputavaju bogovi. Ljudi ne mogu da smisle kako da se probiju kroz ovaj dimenzioni nivo. Bilo da su molekuli ili atomi, oni se fokusiraju samo na proučavanje izolovane forme čestica, jedne čestice, ili oblika postojanja nekoliko čestica. Oni nemaju načina da sagledaju celokupnu ravan molekulskih, ili atomskih čestica. Naravno, ta vrsta tehnološkog metoda ne postoji u ovom času. Kad bi ljudi zaista ovo mogli da vide, otkrili bi druge dimenzije. Toliko je jednostavno. Te dimenzije su veoma opsežne, i divne su. Ne mogu se koristiti ideje i načini razmišljanja običnih ljudi da se iskažu njihovi vreme-prostori i koncepti veličine; da bi ih razumeli, ljudi moraju iskoračiti iz ovog stanja razmišljanja. Mnoge dimenzije koje su oformile mikroskopske čestice su još opsežnije od ove naše dimenzije.

Čestice imaju energiju. U ovom svetlu, to se svodi na to da je stari univerzum sačinjen od energije. Ljudska vrsta je shvatila da atomi imaju radioaktivnost, da nukleusi imaju radioaktivnost, i da neutrini imaju radioaktivnost. Ali jeste li znali, [kad se siđe do] kvarkova i neutrina, što je materija mikrokosmičkija, energija je veća, a radioaktivnost je jača? Ljudi, oni još nisu shvatili da i ova površinska materija sačinjena od molekula takođe ima radioaktivnost. Samo se radi o tome da je telo takođe sačinjeno od molekula i da je sve u materijalnom svetu sačinjeno od molekula, i da ljudi ne mogu da spaze i osete energiju i radioaktivnost molekula. Istraživački metodi ljudskog sveta, laboratorijski alati za testiranje, i instrumenti za testiranje su sami površinski objekti koje oformljuju molekuli. Aparati koje ljudska vrsta koristi za merenje energije su sačinjeni od molekula. Kako u testovima detektovati da molekuli imaju energiju? Prema tome, energiju molekula ljudi ne mogu da detektuju testiranjem. U univerzumu, molekuli nikako nisu finalni nivo čestica, i oni imaju energiju kad ih pogledaju bića sa česticama jedan nivo višim od molekula, onako kako ljudi sagledavaju atome. U kultivaciji, neki kultivatori povećavaju svoj gong ne samo na više, već i na niže. Ako se iz perspektive tog nivoa pogledaju ljudi, osećaj je jedinstveno egzotičan. To znači da [čestice unutar] nivoa molekula nisu najspoljnije i najkrupnije čestice.

Znamo da atomi sadrže atomska jezgra i elektrone. Zar forma elektrona koji se okreću oko atomskog jezgra ne liči na formu ove Zemlje i nekoliko planeta dok se okreću oko sunca? Koliko god da može biti mala, iako je čestica mikrokosmička, ravan njenog nivoa može biti još veća [od ove ovde]; to jest, ukupna zapremina je veoma velika. Kad pogledaš čoveka, na primer, onaj ko gleda samo jednu molekulsku česticu čoveka, neće moći da vidi celog čoveka; samo gledajući površinu, koju sačinjavaju sve čestice ovog nivoa koji sačinjava čoveka, možemo videti čoveka. Kad biste mogli upotrebiti mikroskop velikog uvećanja, super-širokougaoni, da uvećate atom do veličine Zemlje i onda pogledali koliko organizama tu ima—naravno, ljudi za sada to ne mogu—kad biste ga videli, otkrili biste da je to jedan drugačiji prizor, a za tamošnje živote je to nepregledno nebo i zemlja.

Upravo sam rekao da molekuli nisu najkrupnije čestice na površinskom nivou. Koji je, onda, najkrupniji sloj čestica? Ljudi nikad neće poznavati najkrupniji sloj čestica. Ali svojim očima, ljudi mogu da vide čestice jedan sloj krupnije od molekula, mada se ne usuđuju da misle o njima. Ove planete u svemiru, ove planete u univerzumu, nisu li one sloj čestica? Pošto su vaši koncepti ograničeni zabranima današnje nauke, vi možete da vidite samo to da su planete rasute svuda po nebeskom telu - ali one imaju unutrašnje veze među sobom. Iz makrokosmosa, na primer, kad bi ljudsko telo postalo mnogo veće od jedne planete, kad bi je tvoja zapremina, tvoje telo, tvoje mišljenje, i tvoja sposobnost daleko nadmašili—kao kad čovek gleda u molekul—kad biste pogledali, zar ove planete ne bi naličile strukturi mikrokosmičkih čestica? Ljudi nemaju toliko pameti i mašte. Ja bih rekao da su bude zapravo najveći naučnici. Nauka čovečanstva je sputala čovečanstvo. Empirijska nauka čovečanstva stvara mnoge dugoročno pogrešne koncepte, i to sputava [ljude]. Ako izađeš izvan nje, onda ona kaže da nisi naučan. Ljudi koriste ovu vrstu takozvane nauke da čvršće i čvršće sputaju sebe, i sve manje i manje su sposobni da shvate istinu univerzuma. Savremena empirijska nauka kaže da ljudski razvoj dolazi iz evolucije. Zapravo, ono što teorija evolucije iznosi naprosto ne postoji; ljudi nikako nisu nastali evolucijom. Tokom istorije, čovečanstvo je prošlo kroz više civilizacija, i svaki period civilizacije je imao različitu sadržinu. Jednom kad sam načeo ovu temu, želeo sam da znate više, budući da su vaši nivoi obrazovanja relativno visoki, a vaša moć razumevanja relativno jaka (aplauz), pa ću još malo pričati o ovome.

Univerzum uopšte nije stvoren u Velikom prasku, kako kažu današnji naučnici. Ljudi uopšte nisu evoluirali iz porodice majmuna. Svojevremeno kad je Darvin obnarodovao teoriju evolucije, njegova teorija je bila puna rupa. On sam je bio uplašen, nervozan i nesiguran kad ju je iznosio. Najveća slabost u teoriji je to što u periodu evolucije majmuna u ljude, nedostaje veoma dug istorijski proces. Ni do danas se nisu pojavili artefakti iz tog perioda; do dan danas niko nije pronašao nijedan. Ipak su ljudi prihvatili tu [teoriju] i veruju u nju kao da je to istina. Današnja empirijska nauka je iluzija. Čovečanstvo ide u pogrešnom pravcu, i ljudi ne mogu da vide istine univerzuma, niti se usuđuju da dopuste da postoje druge dimenzije. Ipak se razne pojave iz drugih dimenzija, koje se ne mogu jasno objasniti, mogu manifestovati u ovoj dimenziji čovečanstva. Ali ljudi se ne usuđuju da ih prihvate ili dopuste, misleći da bi to bilo nenaučno. Ako neko koristi moderne naučne metode da shvati ono što ne shvata, neće li to onda biti naučno? Pošto je nauka postavila mnoge naučne definicije, ljudi se ne usuđuju da ih prevaziđu, pokušavajući da shvate stvari.

Dok sam predavao o univerzumu, izneo sam koncept malog univerzuma. Ne samo da se ljudi ne usuđuju da zamisle koliko je velik ovaj mali univerzum—naravno, ljudska misao stalno pokušava da ispita koliko je velik univerzum—moderna nauka i dalje nema ovaj koncept malog univerzuma o kom govorim. Nauka smatra da je ovaj univerzum onaj univerzum koji oči mogu da vide. Ali koliko je velik ovaj univerzum o kom ja govorim? On se ne može opisati pomoću ljudskih brojeva ili jezika, ali može se opisati njegova okvirna struktura—znate, koliko galaksija poput Mlečnog puta postoji u malom univerzumu? Među onima koji ovde sede, moglo bi biti ljudi iz te struke, koji su to naučili iz knjiga, ali ono što ja kažem je drugačije. U sadašnjem malom univerzumu postoji više od 2,7 milijardi galaksija poput Mlečnog puta, manje od tri milijarde. Do ovog se došlo metodom upotrebe ljudskih očiju da se vide objekti, i to opisuje onaj oblik strukture nebeskog tela kakav ljudi mogu da shvate. U univerzumu budućnosti ovaj broj će se promeniti. Šakjamuni je jednom nešto rekao, naime, da Tatagata-buda ima koliko i zrna peska u reci Gang. Šakjamuni je bio Tatagata-buda; on je rekao da su Tatagata-bude, po brojnosti, kao zrna peska u reci Gang. Ovo je ustanovljeno korišćenjem očiju jednog bude da se vide predmeti. Zapravo, ako bez prepreka pogledate nebeska tela u malom univerzumu, ona će biti brojna kao zrna peska, i gusta poput molekula. Granica ovog malog univerzuma ima spoljnu ljusku, pa da li je onda ovaj mali univerzum najveća granica u ovom univerzumu? Naravno da nije. Ako pogledaš ovaj mali univerzum iz perspektive veće, prostranije dimenzije, on nije ništa do čestica jedne enormne dimenzije.

Šta je onda izvan univerzuma? Posle veoma dugog vremensko-prostornog putovanja i pogleda sa udaljenog mesta, videće se tačka svetlosti. Kako se približavamo, videćemo da se ova tačka sve više, i više, i više povećava. Tada se otkriva da je i ovo univerzum, jedan otprilike velik kao naš. Koliko onda ima ovakvih univerzuma? Opet koristeći način kako ljudi gledaju predmete, vidi se da ima otprilike tri hiljade takvih univerzuma. Sve ovo su konceptualne cifre zasnovane na ljudskom razumevanju i njihovom razumevanju jedne vrste materijalnih elemenata. Struktura univerzuma je veoma kompleksna. Oko ovoga je još jedan sloj spoljne ljuske; to sačinjava univerzum drugog nivoa. Onda u još većim granicama koje idu izvan ovog univerzuma drugog sloja, nalazi se još tri hiljade univerzuma iste veličine, koji oformljuju univerzum trećeg nivoa. To nisu samo slojevi dimenzija. [Po pitanju] devet nebeskih nivoa, o kojima se govori u religijama u običnom društvu, ako ih sagledam pomoću ravni ovog sloja čestica, tih devet nebeskih nivoa su granica devet planeta solarnog sistema, što je analogno dimenziji u Tri domena sačinjenoj od jednog sloja čestica. Naš solarni sistem je na južnom kraju planine Sumeru. Ja često kažem da će život i univerzum zauvek ostati enigma za čovečanstvo. Ljudi nikad neće znati istinu univerzuma, niti će za njih biti moguće da jasno prepoznaju mesto odakle potiče najprvobitniji uzroci onog što sačinjava živote, jer ljudi nikada neće moći da razviju svoju nauku i tehnologiju do toliko mikrokosmičkog stanja. Neki ljudi misle: ako se ovako nastavi, neće li ljudska nauka i tehnologija postajati sve više i više napredni? Zapravo, to nije slučaj. Iako su vanzemaljski organizmi direktno manipulisali i kontrolisali ljudsku nauku i tehnologiju, bogovi su priredili ljudsku nauku i tehnologiju, i te same vanzemaljske organizme. Nauka i tehnologija se naprosto kreću prema božanskim aranžmanima. Ljudsko društvo naprosto dela u skladu sa promenama u nebeskoj pojavi. Istorija prošlosti se neprekidno ponavlja, a današnja istorija je repeticija i revizija ranije istorije.

Ove stvari koje sam upravo rekao treba malo da vam prošire razmišljanje; to će doprineti vašoj kultivaciji. Univerzum nije onakav kako ga ljudska vrsta shvata. I koliko je, uopšte velik ovaj univerzum? Ja vam pričam o konceptu univerzuma. Čak i ako mu se pridodaju stotine miliona nivoa, ipak je to samo čestica prašine u ogromnom nebeskom telu. Kod ljudi, ja mogu da upotrebim principe i gomilu brojki, da bih vam to objasnio, ali ljudi ionako nemaju načina da ga dožive, niti će ikad moći da ga vide, jer ljudi nemaju tu vrstu božanske telesne strukture, i njihov misaoni kapacitet i njihova pamet to ne bi mogli da podnesu. Ljudi nemaju tu vrstu mišljenja, i ljudski mozak ne može da podnese tako ogromne koncepte. Jer tek kad kultivatori dospeju na tako visok nivo, kad njihov mozak, misli, i tela postanu tela od visoko-energetske materije, oni mogu imati toliko energije, toliku zapreminu, i toliku pamet. Ljudskom mozgu tako nedostaje kapacitet za osećaje koji daleko premašuju čoveka, ili prikaze stvarnosti na visokom nivou. Znanje koje ljudi mogu steći je ograničeno.

Iz druge perspektive, ako ljudi žele da znaju toliko visoke stvari, ljudi moraju imati toliko visok moralni domen. Bogovi neće dopustiti ljudima koji nose ljudska osećanja da dostignu nivo buda. Ljudskoj nauci i tehnologiji apsolutno je nemoguće da se razviju do tačke kad su na visini buda. Zašto? Znate, ljudi imaju ljudska osećanja, kao i različite vezanosti. Njihove različite želje su toliko brojne, a takođe imaju želju za nadmetanjem, zavist, i stvari te vrste. Neka svi razmisle, kad bi neko takav zaista otišao u domen buda, zar ne bi zagadio budinski domen? Kad biste tamo bili sa budom, zbog nečeg biste postali ljubomorni i gajili biste neprijateljstvo prema budi. To apsolutno nije dopušteno. Ako se niste oslobodili vezanosti za požudu, videvši koliko je nezamislivo lepa Velika bodisatva, na dalje biste gajili požudu prema bogovima. Na nebu to apsolutno ne može postojati. Zato se ljudska nauka i tehnologija nikada neće razviti do domena bogova i buda. To će reći, nikada neće biti dopušteno da naučni i tehnološki metodi čovečanstva dostignu domen bogova, to je sigurno.

Malopre sam pričao o principu uzajamnog podsticanja i uzajamnog suzbijanja. Sada ću to dalje objasniti. Na veoma visokom domenu, životi postoje na veoma jednostavan način, i njihove misli su vrlo jednostavne, jasne i čiste. Ipak je njihova mudrost izuzetno velika. Dalje, niže, javlja se postojanje jednog života sa dve prirode, a dalje niže se to pretvara u dve različite vrste materijalnih elemenata. Pošto je nebesko telo univerzuma jako veliko, kako se ide dalje na niže, postepeno nastaje tenzija između dve različite vrste materije. Dalje niže, različite karakteristike dve različite, sukobljene materije su sve više i više očigledne, i pojavljuju se oblici postojanja pozitivnih i negativnih života. Dalje, niže, postoje bude (kraljevi Fa) i demoni (demonski kraljevi). Istovremeno, javljaju se dve vrste suprotstavljenih elemenata, kao što su jin i jang, taiči, i drugi. Dalje prema dole, to pokreće princip uzajamnog podsticanja i uzajamnog suzbijanja, a sukobljena priroda dve vrste materije raste sve više i više.

Naročito kad se dospe do ljudskog društva, ovaj princip uzajamnog podsticanja i uzajamnog suzbijanja je prilično očigledan. Kad osoba želi da izvrši dobro ili rđavo delo, ona mora proći kroz odgovarajuće sukobe; tek onda se može izvršiti to delo. Bilo da je osoba, organizacija, preduzeće u savremenom društvu, ili vlada, ako nešto želiš da postigneš, moraš prevazići mnoge izazove pre nego što to obaviš. Samo kad se ide na ruku s nebeskom voljom, uspeh će prirodno uslediti. Inače se neće desiti da bez napora obaviš sve što hoćeš, i da uspeš čim na to prioneš. Govoreći iz istina ovog nivoa ljudi, ljudi su usled loših postupaka ostavili velike količine karmičkih dugova, pa čim čovek nešto uradi, moraće da plati dugove. Pošto je princip uzajamnog podsticanja i uzajamnog suzbijanja skoro svuda prisutan, ljudima je teško da išta urade. I koje su koristi od toga? Fa-istine su uravnotežene. Gledajući iz drugog ugla, tek kad se prevaziđu odgovarajući konflikti, biće će dobiti šta želi da dobije, osećaće da je [do toga] bilo teško doći, i tek onda će to ceniti, i tek onda će znati zadovoljstvo koje dolazi nakon što se to dobije, i radost i sreću koje dolaze posle uspeha. Da nema ove suprotstavljene prirode, razmislite: čim biste nešto hteli da uradite, uradili biste; čim biste počeli da radite, to biste obavili; čim biste nešto poželeli da uradite, uradili biste. Ni za šta ne biste morali da se upinjete, sve bi bilo bez napora, i ništa ne bi ispalo teško. Osećali biste da je život besmislen. Upravo zato što ste pregurali probleme da biste nešto dobili, vi se osećate srećni. To je ljudski način postojanja. Tako ljudi žive s bodrošću.

Nadam se da kroz ove stvari o kojima sam upravo pričao, svi vi možete da proširite svoje razmišljanje. Ovo će vam pomoći da stremite napred u kultivaciji. Kad počnem da pričam o ovim stvarima, imam toliko toga da kažem. Ponekad istovremeno želim da pričam o različitim stvarima. Pošto je vreme jako kratko, hoću ovako da učinimo: ovde ste stigli sa puno pitanja, i videvši me, puno je pitanja koja biste postavili, pa ću ja dati sve od sebe da svima posvetim vreme i odgovorim vam na pitanja. Treba pažljivo da slušate. I ovo se smatra za predavanje o Fa, i fokusiraće se na specifične situacije. Sada ću, znači, odgovarati na vaša pitanja. Možete ustati da pitate, ali glasno govorite da vas svi mogu čuti. Takođe mi možete proslediti ceduljice.

Dok sedite, možete podići ruku i pitati. Ako previše budete napisali, trebaće vremena da se pročita, pa kad budete pisali ceduljice, pređite na stvar: koje je vaše prvo pitanje, zatim koje je drugo pitanje. Budite malo sažetiji.

Pitanje: Šta će se desiti sa starijom osobom ako ne dostigne Ispunjenje?

Učitelj: Ovaj učenik je postavio reprezentativno pitanje. Među ljudima koji sede ovde, više je onih starijih. Pitanje koje je on postavio je: šta će biti sa onim starijim ljudima koji ne dostignu Ispunjenje? Kultivacija je veoma ozbiljna stvar. To nije kao sada u Kini, gde svi idu na stražnja vrata da završe stvari. Tako ne ide. Šta onda oni da rade? Uspeva samo kad se istinski kultivišete na solidan način.

U odgovoru na ovo pitanje, najpre bih na čas hteo da govorim o odnosu između kultivacije i rada. Kultivacija nema [negativan] uticaj na vaš normalan život. Bilo da vodite firmu u društvu, ili ste visoki zvaničnik u vlasti, možete se kultivisati u bilo kom poslu u svetu ljudi. U prošlosti, Isus je nešto rekao: rekao je da je teže bogatašu da dostigne carstvo nebesko, nego kamili da prođe kroz iglene uši. Zašto je to rekao? Jer mnogi ljudi ne mogu da se oslobode vezanosti za novac. Zapravo, ja ću vam reći da ne treba da brinete o tome koliko novca imate. Čak i kad bi vam porodična kuća bila napravljena od hrpa para, a put do nje popločan zlatom, bez obzira koliko ste visok zvaničnik, čak i ako ste predsednik države, vi i dalje možete biti dobar čovek. Možete se kultivisati u sredini u kojoj se nađete, kroz konflikte iz sopstvene društvene sfere. Razmislite, među onima koji sede ovde, ima ljudi iz različitih sfera društva. Neki ljudi rade samo da se prehrane. Neki konflikti narastaju između ljudi koji žive u skromnim uslovima. Osoba iz ove društvene sfere može istrajati u tome da bude dobra osoba usred konflikata i muka, te tako dostići standard za kultivaciju, i na kraju Ispunjenje. Istovremeno, ljudi iz srednje klase imaju konflikte te društvene sfere. Oni se trude da budu dobri usred sopstvenih konflikata i unaprede se na više nivoe. Na taj način i oni mogu biti uspešni u svojoj praksi. Smatram da ljudi iz bilo koje društvene sfere mogu da napreduju na više nivoe i kultivišu se. Predsednik države, isto tako, ima svoje brige i konflikte specifične za taj društveni sloj. Postoje konflikti između država i naroda; svo čovečanstvo je jednako. Za ljude je život na svetu bolan, pa stoga oni mogu da se kultivišu. Ovde govorim učenicima da u svom poimanju kultivacije treba da stupe izvan granica religije, i da započnu istinsku kultivaciju ljudskog bića.

Tako je vežbanje kultivacije isto i za starije ljude. U mojoj praksi se kultiviše kako čovekova priroda, tako i njegov život; dok osoba vežba kultivaciju, to će joj produžavati život. Pa zar onda nema dovoljno vremena? Ali preduslov je da stariji moraju biti još marljiviji i da moraju ozbiljno shvatati kultivaciju. Ako stariji iz nekog razloga zaista ne mogu da dostignu Ispunjenje, ako se na kraju svog života i pre nego što dođe smrt zavetuju: “sledeći put se definitivno moram kultivisati,” onda će sa sobom nositi Falun i stvari za kultivaciju kad se budu reinkarnirali, i nastaviće svoju kultivaciju iz prethodnog života (Aplauz) Druga [mogućnost] je, biti čovek je naprosto previše bolno, pa se tako može desiti da oni više ne žele da se vrate. Šta onda da se radi? Onoliko koliko su odgajili, toliko će dobiti. Tada će biti ocenjeni u svrhu određivanja njihovog trenutnog nivoa kultivacije. Ako je to na nivou neba unutar Tri domena, onda će otići na taj nebeski nivo da postanu bića na tom nivou. Ako možete da izađete iz Tri domena, ali jednostavno nemate Status dostignuća Ispunjenja, onda ćete možda otići u neko nebesko carstvo, ili raj, da postanete živo biće. Ti rajevi nisu kako ih ljudi zamišljaju— isključivo sa budama i bodisatvama, i ničim više. Unutar njih postoje nebrojena živa bića, i to su izuzetno bogati i divni rajevi. Unutra žive nebeski građani (aplauz), ali za ljude, i oni su bogovi. Oni se ne mogu porediti sa ljudima sveta; samo se radi o tome da nemaju nikakav Status dostignuća. Vaše pitanje je u suštini odgovoreno. (Aplauz)

Pitanje: Kako da shvatimo ideju da učenici istinske kultivacije nemaju zdravstvenih problema?

Učitelj: U Kini, ljudi u mnogim krajevima imaju jednu izreku, a kad su ljudi imali teško izlečive zdravstvene probleme, drugi bi im rekli: “Treba da pohitaš da naučiš Falun Gong. Bićeš izlečen čim počneš da vežbaš.” Zašto je bilo tako? Jer su podešavanja koja Falun Gong vrši na telima ljudi vrlo brza. Cilj je da im se omogući da odmah nakon što su podešeni uđu u kultivaciju, pa sve u svemu to nije onako kako obični ljudi to shvataju. Kad ljudi dođu da uče praksu, najbolje rezultate će imati ako nemaju nikakvih misli o lečenju svojih zdravstvenih problema. To je zato što kultivacija od ljudi zahteva da nemaju vezanosti, pa će oni biti izlečeni ako nemaju nikakve težnje. U času kad osoba ima težnju, to je vezanost, pa će rezultat za uzvrat biti loš. Ako kažete, ja samo dolazim da mi se izleče zdravstveni problemi, onda imate vezanosti, jer Veliki Zakon se ne širi u svetu s ciljem lečenja zdravstvenih problema, već zbog spašavanja ljudi; naše lečenje zdravstvenih problema je naše podešavanje tela onih koje treba spasiti. Vaš dolazak usled vezanosti je isto što i držati se za taj zdravstveni problem i ne puštati ga, a u tom slučaju nemamo načina da se oslobodimo zdravstvenog problema.

Ideje čovečanstva i istine univerzuma, kad se uporede, su suprotne jedne drugima, jer što više težiš nečemu, manje ćeš to imati. Tek kad se oslobodiš takvog razmišljanja oslobodićeš se zdravstvenog problema. Kad dolazi da se kultiviše, čovek ne treba da misli o lečenju zdravstvenih problema; čovek ne može imati težnje. Pa oni koji imaju zdravstvene probleme, ne treba da misle o svojim zdravstvenim problemima kad vežbaju. Kad nemaš težnji, ne obraćaš pažnje na to, i misliš samo o vežbama, što više vežbaš, bolje će ići. Možda ćeš se posle vežbi vratiti kući, i svi tvoji problemi preko noći će nestati. (Aplauz) Ljudi u mnogim krajevima Kine šire ovakav glas. Njima se čini da je ovo nešto čudotvorno. Mnogi ljudi uče ovu praksu, i broj ljudi koji uče raste.

To je, znači, princip o kom sam govorio: znači, oni koji nemaju težnji imaju najbrže rezultate, dok oni koji imaju težnje, verovatno će imati sporije rezultate. Moje gledanje na zdravstvene probleme je takvo: kad za učenike radim ove stvari, ja to ne nazivam lečenjem zdravstvenih problema. To se zove pročišćavanje prvobitnih tela kultivatora. Svrha pročišćavanja je da se sagradi temelj za njihovu kultivaciju. Oni koji nose zdravstvene probleme u svom telu ne mogu da proizvedu gong. Šta onda da se radi? Kad dođeš da vežbaš, jednostavno dođi i vežbaj; ne treba da imaš nikakve vezanosti ili težnje, i to će biti najbolje. Na taj način vam mogu pročistiti tela—pročistiti do stanja skoro bez zdravstvenih problema. Ali u izolovanim slučajevima, ili pod uslovom da to ne utiče na tvoju kultivaciju, ja vam ipak mogu ostaviti nešto osećaja eliminacije karme i zdravstvenih problema. Zašto se malo ostavlja? Ovako se radi jer je potrebno da se poprave shvatanja nekih kultivatora. Razmislite, ako površinsko telo čoveka nema zdravstvenih problema, on je natprirodan, i ako nema osećaj eliminacije karme, onda to neće biti kultivacija. On bi tada, naravno, verovao [u kultivaciju]; pod tim uslovima, ko ne bi verovao? Verovao bi sve do kraja. Znači, neki elementi koji će se koristiti u kultivaciji moraju se ostaviti nekim pojedincima u skladu sa njihovim okolnostima, i to se radi da bi se videlo da li verujete. Cilj je da se kultivatori navedu da idu napred putem prosvetljavanja u stvari. Nije li tako? (Aplauz)

Ipak tu ima još jedna stvar koju ću vam svima objasniti: dok se ljudi kultivišu, oni će i dalje nailaziti na neke problematične stvari, i dalje će biti teškoća. Teškoće će se manifestovati na dva načina: jedan su neprijatni osećaji koje će telo doživljavati; drugi je da će drugi provocirati vašu ljutnju. Ja ću vam reći da uzrok telesnih neprijatnosti nisu zdravstveni problemi, mada su oni manifestacije istih. Svi treba da znate da se eliminiše karma. Šta je “eliminacija karme”? Zapravo, ja vam pročišćavam celo telo. Ljudska bića, reinkarnirajući se među običnim ljudima, reinkarniraju se život za životom. Neka su se reinkarnirala dvadeset i nešto puta, a neka su se reinkarnirala trideset i nešto puta, ili čak i više. Reinkarnirajući se toliko puno puta, reinkarnirajući se tamo-ovamo među ljudima, osoba svaki put stvori velike količine karme. Naravno, u svakom životu, kad imaju zdravstvene probleme i muče se, ljudi eliminišu nešto [karme], ali nje će biti puno u svakom životu, a kad je se puno nakupi, osoba će se razboleti. Kad ljudi imaju zdravstvene probleme, oni će poći kod lekara da ih izleči. Kad lekar tretira zdravstvene probleme, on će se brinuti samo o onome što je na površini tela. Dok boluju i muče se, ljudi će eliminisati nešto karme, ali veći deo karme i koren onog što u suštini prouzrokuje zdravstveni problem, je u drugim dimenzijama. Lekari ne mogu da tretiraju [te stvari], pa je uzrok u korenu razbolevanja i dalje tu, pa će u svakom od mnogih života, ljudima preostati nešto karme.

Da li znate kakva su tela današnjih ljudi? Kad držim predavanje, ja vidim tu crnu tvar koja ispunjava srž u kostima nekih učenika. Naravno, to se ne može videti u ovoj dimenziji, jer karma postoji u drugim dimenzijama. I šta onda treba učiniti? Ljudsko telo, od mikroskopskih čestica do površinskih čestica, gledajući sloj za slojem od malog do velikog i trodimenzionalno, je baš kao mnogobrojni godovi drveta; nijedan sloj nije čist. Ja želim da vam pročistim telo počev od njegovog najunutrašnjijeg dela. Ako se ne budete kultivisali, niko vam neće uraditi ovako nešto. U prošlosti, budizam je učio da ljudi ne mogu uspeti u kultivaciji u jednom životnom veku, da ljudi sami ne mogu da pročiste sebe, i da je još teže unaprediti se. Ako osoba želi da se kultiviše, ona mora imati ispravan Fa; tek tada će to moći. Ako hoćete da se kultivišete u Dafi, ja ću uzeti karmu smeštenu u tim vašim telima, zagađenje koje je stvoreno, i uzroke iza svega što je loše u vašim telima, i istisnuti to napolje. Kad bi vam se sve odjednom istisnulo s vašeg površinskog materijalnog tela, to ne biste mogli da izdržite; umrli biste. Šta onda treba učiniti? U procesu istiskivanja, veći deo će biti odveden kroz druge dimenzije i uklonjen iz vašeg tela. Samo vrlo mali deo će biti istisnut kroz površinu vašeg tela.

Zašto izlazi kroz površinu? Zar s njom ne bi bilo gotovo kad bi sva izašla kroz druge dimenzije? Kad se to ovako čini, onda je to u skladu sa nebeskim zakonitostima. Sa dobitkom, mora postojati gubitak. Kad neko nešto duguje on to mora otplatiti. To su nebeski zakoni. Kad stvaraju karmu, ljudi je moraju otplatiti, a to posebno važi za kultivatore. Zapravo, ja vas navodim da samo malo platite, što se smatra kao da ste otplatili, i to činim upravo zato što imate želju da se kultivišete. Iako vam dajem da podnesete samo malo na površini, i dalje ćete odjednom osetiti kao da vam telo doživljava ozbiljan zdravstveni problem, i biće užasno bolno. Neki ljudi zbilja osećaju kao da neće preživeti. Oni sa dobrim poimanjem će umeti [da misle:] “Pošto se kultivišem, čega imam da se bojim? Čuo sam Zakon, čitao sam knjige, i razumem sve principe. Čega i dalje imam da se bojim?” To je tako jednostavna i čvrsta misao, ali zapravo sija jače od zlata. Taj nije uzeo lek, niti je otišao kod lekara. Odjednom je dobro i velika tegoba je prošla, a velik komad karme je eliminisan. Veliki [deo] karme se istiskuje u drugim dimenzijama. Deo koji se istiskuje na površinu je zapravo samo sićušan delić, ali ta karma se smatra eliminisanom, i smatra se da ste je vi otplatili. Znači, tokom procesa kultivacije, neki ljudi će osetiti bol u telu, ali osećaj bola je drugačiji od bilo kog zdravstvenog problema. Takve situacije će nastajati, i putem njih će se testirati vaš osnovni stupanj rešenosti. U poteškoćama će se presuditi da li ste u stanju ili ne da sebe smatrate za praktikanta, i da li u tom času verujete u ovaj Fa. Kultivacija budinstva je zaista nešto veoma ozbiljno.

U kultivaciji Fa-izvan-tri-sveta, telo će biti pročišćeno do visokog stupnja; to se takođe naziva telom arhata. Do tog časa telo je već unapređeno do tačke kad je od visoko energetske materije, i nema ni jednu jedinu običnu ljudsku ćeliju. S površine će izgledati isto kao telo obične osobe, ali će biti drugačije. Tada više neće biti karma-bolesti, jer zemaljski zdravstveni problemi više ne mogu da utiču na ovo vaše telo sačinjeno od visoko-energetske materije. Kad napustite Fa-unutar-tri-sveta, sva vaša karma-bolest je već istisnuta. Pri kultivaciji Fa-unutar-tri-sveta, u vašem telu će se manifestovati neprijatnosti, ili će osoba nailaziti na iznenadne, ali bezopasne stvari. Kad se to desi, vi se nećete bojati, ali drugi će se prestraviti. To će se dešavati. Puno je učenika koji istinski kultivišu Dafu, ali nikakvi problemi se nisu dešavali. Dok god se kultivišete, ja ću vas štititi. Naravno, ako se ne budete kultivisali, ja neću paziti na vas; te stvari činim za kultivatore. Znači, ne treba da dovlačite ljude da se izleče. U ovom času ja se ne bavim stvarima običnih ljudi, i niko od vas ne treba da radi stvari koje štete Fa. Ako se osoba ne kultiviše, ona mora snositi posledice svega što je učinila. Bez obzira na šta naiđe, sve to ima kauzalne razloge. Ovo pitanje je odgovoreno.

Pitanje: Da li [Učitelj] danas može svima da pročisti tela?—konkretno, one stvari koje su preostale iz prethodnih praksi.

Učitelj: Ne brinite za to. Mogu vam reći da kad izađete odavde, nakon sedenja i slušanja predavanja, garantovano je da ćete biti promenjeni. Kad govorim o ovome, hoću da kažem onim učenicima koji nisu marljivi: vi biste da budete kultivator, ali sebi niste postavili stroge zahteve, učite i kultivišete se sa prekidima, pa će se u vašim telima dešavati problemi. Razlog je što kad se ne kultivišete istinski, telo će se vratiti u stanje običnog čoveka. Tada ćete se pitati: “Zašto mi telo nije stalno dobro?” Kultivacija je ozbiljna. Zašto nije dobro? To sebe treba da upitate. Verujete li u Fa? Da li verujete da ste kultivator? Da li vam je um toliko nepokolebljiv? Ako ste zbilja u stanju da imate mentalni sklop opredeljen za kultivaciju, i možete da se oslobodite ljudskih osećanja, onda neće trebati ni sekund da vaša bolest nestane. (Aplauz) Ambivalentnost ne ide u kultivaciji. Vaš um je nesiguran dok razmišlja o kultivaciji: “Da li je Zakon zaista onakav [kako ga je Učitelj opisao]?” To je isto kao vaše razmišljanje: “Da li se ja kultivišem? Da li sam sada običan čovek, ili kultivator?”

Prava Buda Fa kultivacija nije tako proizvoljna kao religije u Doba kraja Darme. Kultivacija je jako ozbiljna stvar. Ako niste opredeljeni, svi vaši napori biće uzaludni. Ako možete da se odreknete slave, koristi i osećanja, a ipak se ne Ispunite, na kraju ću čak i ja osećati da je to nepravedno. Za jedno ljudsko biće, odreći se slave, koristi, i osećanja je isto što i odreći se samog života. Zbog čega ljudi žive? Nije li to zbog novca, slave, ljudskih osećanja, i slično? Ako si u stanju da se lišiš ovoga, da li si i dalje čovek? (Aplauz) Ljudi žive za te stvari; samo bogovi su bez njih. (Aplauz) Ali mogu vam reći da bogovi nisu nepomični kao statue, kao što ih ljudi zamišljaju. Ljudi to ne znaju, ali Nebo je, zapravo, nešto izuzetno divno. Oni umeju da uživaju bolje nego ljudi, ali stvari tamo su plemenite, dobre, i neverovatno divne. Upravo zato što imaju tako visok domen, oni mogu da poseduju posebne moći. Njihova tela mogu da lebde i lete naokolo. Tamo je svuda lepo. Ljudski jezik to ne može opisati. Ljudska bića ovde nemaju boje koje tamo postoje. Bogovi izgledaju izuzetno lepo. Oni su tako divni.

Među nama koji sedimo ovde ima starijih ljudi, a naravno, ima i mladih. U kultivaciji, ljudsko telo treba da povrati svoja prirodna, prvobitna svojstva. Dok napreduju [u kultivaciji] ljudi se podmlađuju. Kad zaista budete povratili svoje prirodne, prvobitne osobine, otkrićete da ste izuzetno mladi. Iako su neki ljudi jako stari, njihove glavne duše su mladi ljudi, ili deca. Znate, kad stariji posenile, ljudi imaju običaj da ih zovu “velika deca.” Oni će se s decom boriti za hranu, i igraće se sa decom. Zašto? Drugi kažu da je neko ostario, ostario toliko da uopšte ne funkcioniše. Kad to objasniš modernom naukom, tako je. Ali zapravo, ja vam mogu reći da kad ljudi ostare, oni su oslobođeni svih vezanosti, i nestali su svi ljudski motivi i težnje koje su imali. Oni su se oslobodili svega toga, i njihova prvobitna priroda se povratila i izbila na površinu. Verovatno su im glavne duše ionako dečje, pa će početi da se ponašaju kao velika deca. Zaista je tako, rekao bih. U kultivaciji, što više neko ode, biće lepši i mlađi. Neki ljudi kažu da kad pogledaš živote jedan nivo niže [odavde], videćeš da kad pokušaju da se očešljaju, ne mogu da se očešljaju kako valja, i kosa im je neuredna. To je zato što se niže ode, postaje se ružniji. U kultivaciji, što se više unaprediš, stvari će postati divnije. Ne samo da telo neće imati karmu-bolest, takođe će postajati sve čistije i čistije.

Što se tiče “posebno one stvari koje su ostale iz učenja drugih praksi,” pod uslovom da se zaista kultivišete, ja ću za vas ispraviti te stvari. Te stvari ne treba da vas opterećuju, ne treba da mislite o njima. Pustite to. Ako dolazite [u Dafu] posebno zbog toga, onda to neće ići. Ako ste previše vezani za to, vi se toga držite. Čak i kad bih vas ja oslobodio toga, vaš um bi se osećao nestabilno. Ako zbilja želite da se kultivišete, ja ću skinuti s vas sve što je loše.

Pitanje: Sad kad smo došli da slušamo Fa, hoćete li nam dati falune?

Učitelj: Pošto ste kultivatori, ja ću voditi računa kako o onima koji su došli ovde da čuju Fa, tako o onima koji nisu mogli doći. Nije to samo postavljanje faluna; pošto ste počeli da kultivišete Dafu, ja takođe moram temeljito podesiti tela učenika. Znači, isto je, videli me ili ne. Ako se istinski kultivišete, biće vam dato sve što treba da imate. U Kini, samo nekoliko desetina hiljada ljudi me je slušalo kako predajem, ali sada širom Kine ima ljudi koji se kultivišu. Znači, mnogi ljudi me nisu videli, ali imaju sve što je potrebno da kultivišu Dafu. Ja širim tako velik Zakon, pa ne bih sve mogao da obavim kad bi moje Glavno telo sve radilo; ne bi bilo moguće pobrinuti se za svaki aspekt svake pojedine osobe. Ja vam ugrađujem Falune. Dok god se kultivišete, čitate knjigu, mislite da je Fa dobar, i želite da kultivišete Dafu—ako zbilja imate ove misli—onda ćete ustanoviti da vaše telo ima karakterističan osećaj.

Ja neću stati kod davanja Faluna. Razmislite, ako se osoba ne kultiviše, šta može da proizvede to telo koje nema potrebne mehanizme za kultivaciju? Falun je koren svega što vam dajem. Ja ću vam i eliminisati karmu, ja ću namiriti za vas svu hvalu i jed iz prethodnih života i s različitih dimenzionih nivoa, kao i različite vrste duboko ukorenjenih veza, ja ću vam dati mnoge mehanizme kako izvan, tako i unutar vašeg tela, koji će pokrenuti promene u celom telu, i ja ću postaviti stvari u vašem dantijenu i drugim delovima vas. Kao seme, biće proizvedeno preko deset hiljada stvari. U budućnosti, takođe ću morati da precrtam vaše ime s liste pakla. To je ono što vam je dopušteno da znate, ali još mnogo, mnogo toga će se učiniti za vas, i samo tada se zbilja možete kultivisati, i samo tada zaista možete napredovati u kultivaciji Velikog Zakona.

Ponekad kažem da ti lažni čigong-majstori obmanjuju ljude. Oni zbilja obmanjuju ljude. Šta oni rade za vas? Ništa. Ako se nekome ne daju stvari koje sam opisao, kako on može vežbati? Mogu li se [te stvari] proizvesti kroz praksu? Takođe, ako niste zaštićeni dok se kultivišete, život će vam biti ugrožen, jer ljudi moraju plaćati karmu. Da niste zaštićeni, šta biste učinili sa životima koje dugujete iz prošlosti? Ko među današnjim ljudima ne duguje život? Prolazeći iz života u život, danas ljudi imaju toliko karme, i ljudski svet je opasan. Onaj ko nije odgovoran za ljude, nanosi im štetu, pa bih ja rekao da [ti majstori] varaju ljude. Vi sada kultivišete Dafu, pa će sve ovo biti razrešeno za vas. Ako zbilja budete učili, bićete na dobitku.

Za one koji sede ovde, koji imaju relativno više obrazovanje: nemojte da vas ograničavaju savremene teorije. Ako bi osoba sa otvorenim Trećim okom pogledala knjigu Džuan Falun, ona bi shvatila da svako slovo u njoj nosi svastiku (卍), i da je svako slovo buda. Razmislite: koliko moći ima ovaj Zakon, i koliko buda ima ova knjiga? Pored toga, svako slovo ima slojeve na slojevima buda, jer ova knjiga sadrži principe sa različitih nivoa univerzuma. Svaki put kad pročitate knjigu, nakon što se unapredite u kultivaciji, shvatićete da isti pasus ima drugačije značenje u odnosu na ono što ste ranije pročitali u knjizi. Imaćete nova razumevanja, i ona će govoriti o drugačijem sloju značenja; unutar svakog slova su bude iz slojeva na slojevima, iz nebrojenih nivoa. Naravno, obični ljudi ih ne mogu videti. Zato vam ja kažem da je ova knjiga izuzetno dragocena. U prošlosti, neki ljudi su je stavljali pod sebe kad bi sedeli, slušajući predavanja. U to doba još niste shvatali šta je ovaj Zakon. U času kad biste ga shvatili, otkrili biste da je sve ovo nešto izuzetno ozbiljno. U kultivaciji, on će znati svaku vašu misao; čak i pre nego što dobijete misao, znaće koju misao ćete imati. Ljudi misle da je pojava ljudske misli izuzetno brz proces, ali kad se vaše misli gledaju iz malo brže dimenzije, to je izuzetno spor proces. Pre nego što ste uopšte završili tu misao, ta strana već zna; čim dobijete misao, ta strana zna.

Neki ljudi mi kažu: “Učitelju, platiću kotizaciju za seminar. Neko iz moje porodice nije došao, pa bih hteo da mu date falun.” Naravno, ne možete ga kriviti, jer on ne zna da se to ne može dati onima koji se ne kultivišu. Ja ću vam reći da ga ne možete kupiti, koliko god stotina miliona dolara potrošili. To nije nešto što se pronalazi među ljudima. To je natprirodno—nešto božansko. Iz jedne perspektive gledano, njegov život je dragoceniji od vašeg sadašnjeg života. To je viši život, pa kako se može vrednovati novcem? Ali ako osoba želi da se kultiviše, ja joj ga mogu dati bez naknade. I ne završava se ovim: na kraju vas moram štititi sve do Ispunjenja.

Pitanje: Kako da shvatimo živote koji umiru pre vremena? Šta će se desiti sa takvom osobom?

Učitelj: Od sada niko ne treba da postavlja pitanja koje nemaju veze sa vašom kultivacijom. Neki ljudi me čak pitaju da li deluje, ili ne, kad se pale novčanice [za mrtve]. Ove stvari nemaju nikakve veze sa kultivacijom Velikog Zakona, i ja nemam kada da na njih odgovaram. One koji umru pre vremena, čeka žalostan kraj. To je zbog istine koju sam objasnio, naime, da kad osoba dođe na ovaj svet, njen život su priredili bogovi. Ako nisu došli do kraja svog životnog veka i odjednom umru, onda će biti u gadnoj neprilici. Kakvoj gadnoj neprilici? Pošto su životi priređeni, šta jedeš i piješ, tvoj društveni položaj, kako ideš kroz život—sve to je priređeno. Kad ljudi umru, oni u momentu gube sve to, i ako nisu stigli do kraja svog životnog veka, oni ne mogu da se reinkarniraju. Duhovi preminulih tada će ući u izuzetno turobnu i pustu dimenziju. Tamo nema ničega, kao kad bi se otišlo na Mars. Zapravo, na Marsu postoji ljudski život, samo što je u drugoj dimenziji. Ono što mi vidimo je upravo tamošnja turobna, pusta dimenzija. Onda, kad se iznenada stave u tu situaciju, oni ne piju niti jedu, i ništa nemaju. Oni su u izuzetnom bolu, ali neće umreti od gladi. Tako će oni sačekati u toj dimenziji dok se ne dostigne kraj pravog životnog veka osobe u ljudskom svetu; tek tada se mogu reinkarnirati. Mislim na ono što se podrazumeva pod “samotnim utvarama i lutajućim duhovima.” U budizmu je izvođena praksa čaodu, ili oslobađanje duša iz čistilišta. Moderni ljudi ne shvataju šta je čaodu; samo ljude koji su umrli kako sam opisao treba osloboditi. Normalno je da čim umru, ljudi se već reinkarniraju. Šta treba osloboditi? Ono što su podrazumevali pod čaodu je bilo oslobađanje tih života.

Usput ću govoriti o jednom pitanju, društvenom pitanju. Trenutno u mnogim zemljama ima ljudi koji iznose pitanje eutanazije. Ja ću vam reći da kad neki bolesni ljudi ne mogu da podnesu svoje muke i žele da umru, to je onda njihova stvar. Onaj koji to radi za njih zapravo ubija, i stvara veliku količinu karme, koja nastaje ubijanjem; bogovi to tako vide. Šta više, oni stavljaju osobu u najbolniju okolnost, gde osoba odlazi u dimenziju u kojoj je patnja još gora. Čovek koji traži eutanaziju to ne razume. Kad bude otišao na to mesto, on će zažaliti, jer bilo bi bolje da je živeo i malo se mučio. Zašto se ljudi muče? Dok žive na ovom svetu, ljudi stvaraju karmu. Kod nekih ljudi karma je velika, a kod nekih je mala. Neki ljudi će biti u bolu pre nego što umru. Dok se muče, oni mogu da otplate puno karme stvorene u jednom životu, pa će u narednom životu voditi dobar život, jer kad neki ljudi otplate karmu koju duguju u momentu umiranja, oni više neće imati [tu] karmu. Oni ipak ne žele da budu u bolu, ne žele da je otplate. Onda će, kad se rode u narednom životu, možda doći s bolesnim telom, ili će čak biti hendikepirani, ili imati kratak životni vek. Ljudi ovo ne shvataju i veruju samo u “praktične” stvari. Ja sam rekao da lažna slika koju daje današnja nauka snažno sputava ljude. I zato ljudima padaju na pamet stvari poput “mirne i prijatne smrti,” ili eutanazije. Ona uopšte nije mirna i prijatna.

Pitanje: Da li ljudi koji se kultivišu i dalje treba da naporno rade i napreduju u svom poslu i obrazovanju u običnom društvu?

Učitelj: Trebalo bi. Upravo sam pričao o ovome. Zašto je tako? Jer kad sam počeo da širim Fa, ja sam već uzeo u obzir ovo pitanje, znajući da će biti jako puno—prilično puno ljudi—koji će učiti [Falun Dafu]. U budućnosti će se rasejati po celom svetu, jer je to nešto veliko—to je Zakon univerzuma dat ljudima da se mogu kultivisati. Sa još ljudi koji ga [uče], to bi donelo velik problem društvu: kad niko ne bi [radio ili se školovao] i kad bi svi postali monasi i monahinje, zar se ljudsko društvo ne bi raspalo? Znači, taj [pristup] ne bi valjao. Upravo zato što vam dajem da se kultivišete u običnom društvu, kultivatori za vreme kultivacije mogu da budu prilagođeni društvu do najveće moguće mere, i to može rešiti problem. Istovremeno, ovaj pristup dopušta samoj osobi da zaista dobije Fa.

Možete raditi svaki normalan posao u običnom društvu. U bilo kom životnom uređenju i na bilo kom poslu, kultivator može biti dobar čovek. Kultivator mora biti dobar čovek gde god se nalazio. Kao kultivator, kad loše činiš u svakidašnjem društvu, krivica je svakako na tebi, jer nisi postupao kao kultivator i nisi se pridržavao visokih standarda. Ako ne radiš dobro za šefa koji te angažuje, ili, ako si učenik, ako nisi završio svoj domaći, ili ne paziš na času, možeš li onda reći da si dobar čovek? Dobar čovek, znate, on je dobar u bilo kojim uslovima. Ako si učenik, treba dobro da učiš. Ako si zaposlen, treba da završavaš svoj posao. Ispravno postavi sebe u odnosima koje imaš sa društvom i drugima—svi vi ste u stanju da promislite [šta ovo znači za vas]. Ako konsistentno možeš da postupaš bolje, onda će konflikti biti slabiji i malobrojniji, iako će i dalje nastajati.

Biće vam dati neki testovi da biste mogli napredovati. U kultivaciji, kad naiđu konflikti, to je često iznenada, ali ako želite da se kultivišete, oni neće slučajno nastajati. Jer ako želite da se kultivišete, ja ću preurediti vaš put kultivacije i životni put. Oni su tu da bi kultivator mogao napredovati, pa kad se budete susretali sa problemima, oni će često iznenada nastajati. Izgledaće nasumični, i na površini neće biti drugačiji od međuljudskih konflikata. Svakako se neće desiti da neka bogolika figura dođe da vam pravi probleme. Samo kad izgleda kao da vam ljudska bića prave probleme, to može biti pomoć u vašem napretku. I kako onda postupati prema ovakvim problemima? Uvek treba da imate srce puno blagosti, a kad naiđete na probleme, treba da preispitate sebe. Juče sam vam svima nešto rekao: rekao sam da ne možete postati buda ako niste sposobni da volite svog neprijatelja. Kako bog, ili osoba koja se kultiviše, može videti običnog čoveka kao svog neprijatelja? Kako oni mogu imati neprijatelje? Naravno, za sada to ne možete postići. Ali postepeno ćete postići. Na kraju ćete postići, jer vaši neprijatelji su ljudska bića usred gomile običnih ljudi. Kako ljudi mogu postati neprijatelji bogova? Kako mogu zavređivati da budu neprijatelji bogova?

Pitanje: Učitelj je pomenuo da ljudski život, od rođenja do smrti, priređuju bogovi. Kako onda abortus deluje na život embriona?

Učitelj: Kao osoba koja je počela da se kultiviše, najpre treba da se oslobodite svega što ste u prošlosti učinili. Što je u neznanju u prošlosti učinjeno, učinjeno je. Ni o čemu nemojte misliti; naprosto se fokusirajte na kultivaciju. Konstantan napredak u kultivaciji je najpreča stvar. Kada ste pravi kultuvator, ja vam mogu pomoći da sve razrešite, i ja bilo šta mogu da razrešim. Ali ima jedno: ako znate da je nešto pogrešno, a i dalje to radite, to je isto što i ne zadovoljavati kriterijume za kultivatora, i to nije [ponašanje] kultivatora.

Što se abortusa tiče, mogu vam reći da sam nešto uočio: duhovi mnoge dece lebde po vazduhu u sobama i na ulazima u mnoga porodilišta, a nekima nedostaju sva četiri uda. Ovi maleni duhovi nemaju gde da odu. Oni su tako jadni. Neki od njih su možda u nekom životu u prošlosti, imali porodične veze sa svojim nesuđenim majkama. Od sada obratite pažnju na ovo. Pošto se kultivišete, ja vam mogu pomoći da sve razrešite.

Pitanje: Učitelju, zašto asistenti podučavaju vežbama? Zar se ne bojite da će biti odstupanja?

Učitelj: Ovako je: kad uče vežbama, ja zahtevam da asistenti slede ono što je rečeno u Falun Gongu. Kad ljudi rade vežbe, nemoguće je da svi izgledaju kao po kalupu, da ih rade identično. Male razlike nisu važne. Ali dajte sve od sebe da ih radite na standardan način i u skladu sa glavnim načelima. To je zato što su vežbe Falun Gonga drugačije od onih u drugim praksama; u drugim praksama, kad staneš sa vežbama, one staju, i potrebno je da završiš vežbe na određeni način. Kod vas nije tako. Falun Gong je praksa u kojoj Fa oplemenjuje praktikanta. Dvadeset četiri časa na dan, gong vas oplemenjuje. Kako to može da se postigne? Jer su mehanizmi koje sam ja postavio automatski. Zašto onda radite vežbe? Vi ojačavate mehanizme koje sam vam ja postavio. Imajte na umu: kad radite vežbe, vi ojačavate mehanizme koje sam vam ja postavio, a ono što vas zaista oplemenjuje su ti mehanizmi. Ti mehanizmi pokreću gong da besprekidno, dvadeset četiri sata na dan, oplemenjuje praktikanta. Vežbe Dafe su takve da mehanizmi pogone oplemenjivanje. Pa ako pokreti pomalo odstupaju, to neće imati negativno dejstvo. Ali gledajte da ih radite što tačnije možete. Pokrete ipak treba raditi prema standardu.

Pitanje: Puno je nerazvijenih područja gde nema na raspolaganju video instrukcija za vežbe. Pokreti se šire od jedne osobe do druge, pa od te druge osobe do treće, pa se neki pokreti na našem vežbalištu razlikuju.

Učitelj: Sve više i više ljudi će raditi vežbe, i učenici će obilaziti jedni druge, pa će se ova pitanja brzo razrešiti. To je zato što je mnogim ljudima jako teško da dobiju Fa. Ja to znam. Takođe, svi osećaju da je Fa nešto sjajno, i svi žele da prošire Fa među drugima, i u tišini su puno toga uradili. Ja sve to znam. Zasluge su nemerljive.

Pitanje: Imam dvogodišnju ćerku i dvomesečnog sina, i danas zamalo da sam ih povela sa sobom. Koliko rano mogu da ih uvedem u učenje Fa i vežbi, i kako da to uradim?

Učitelj: U Kini ima trogodišnjaka i četvorogodišnjaka koji vežbaju; relativno manje trogodišnjaka vežba, ali ima neobično puno četvorogodišnjaka koji vežbaju, i oni su nešto sasvim uobičajeno. Ne treba da ih smatrate decom, i mislite da nisu u stanju da shvate stvari. Reći ću vam da je njihova urođena priroda verovatno dobra, i oni će razumeti stvari još bolje nego odrasli. Ljudi kažu da su deca u stanju da dosta brzo prihvate stvari. Zašto je tako? Jer njihova urođena mudrost još nije potpuno zakopana, pa su deci stvari nekad veoma jasne. Ako dete ima posebnu pozadinu, njegova prirodna mudrost će biti još veća.

Pitanje: Kako da razumemo Nebesko oko? Da li se Nebesko oko može otvoriti na različitim nivoima? A ako se vežbanjem stiče dublje razumevanje univerzuma, kako onda bude shvataju istinu univerzuma?

Učitelj: Što se ovog tiče, reći ću vam da je razlog zašto ljudi nikad neće shvatiti istinu univerzuma to što su ljudi na ljudskom nivou. Bude mogu da shvate univerzum, a to je zbog nivoa i domena buda. Bogovi na niskim nivoima ne mogu da shvate stvari na višim nivoima univerzuma. To će reći, sve ono u šta se kultivatori prosvetljuju na različitim nivoima, ili, recimo, što prosvetljena bića vide na različitim nivoima, je istina univerzuma na njihovim konkretnim nivoima. Oni i dalje ne mogu da vide šta je iznad njih.

Osim toga, neće se desiti da se svakome otvori Nebesko oko kad počne da vežba kultivaciju. Kad biste sve mogli jasno videti poput buda, onda ne biste mogli da se kultivišete, jer bi bilo izuzetno sporo. Kad bi Nebesko oko zbilja bilo otvoreno, onda bi druge dimenzije koje vidite bile još stvarnije nego ova ljudska dimenzija, i vaš tro-dimenzionalni osećaj i percepcija predmeta bio bi još jasniji i stvarniji nego kad posmatrate ljude. Pod normalnim okolnostima, samo onim praktikantima koji vide stvari ja mogu da dopustim da vide deo onog što je u drugim dimenzijama. Ono što vide oni koji vide širok raspon stvari inače će biti mutno, ili će moći da vide samo stvari na niskim nivoima, osim u izuzetnim okolnostima. Zašto je tako? Kad bi ljudi mogli da vide stvari zaista jasno, svi bi odmah došli da se kultivišu, i bili bi veoma odlučni. U tom slučaju, lavirint bi bio probijen, prosvetljenje ne bi postojalo, i kultivacija se ne bi važila. Samo boraveći u lavirintu, ljudi mogu da se kultivišu i prosvetljavaju, i samo tada se smatra da pate. Kad bi ljudi sve jasno videli, oni se ne bi žalili bez obzira koliko se mučili. Zašto je jednom budi teško da unapredi svoj nivo? Budući da može da sagleda svu istinu, kako se može unaprediti? Njegov napredak će biti veoma spor, jer nema muke. Ljudi ne mogu da vide istinu, i tek kao takvi mogu da se kultivišu. Ne moći videti je samo po sebi vrsta patnje. Sve ljudsko je patnja.

Ima ljudi koji me pitaju: Učitelju, radio sam i radim vežbe, pa zašto onda još imam zdravstveni problem? Ja bih upitao: da li dolazite radi izlečenja? Ili dolazite da se kultivišete? Ako dolazite zbog kultivacije, onda ne mislite o bolesti. Popraviće se tek kad prestanete da razmišljate o takvim stvarima i niste vezani za njih. Pošto se i dalje držite onog što je prvobitno bilo vaše ljudsko osećanje, ne možete biti tretirani kao praktikant. Kako će biti kad se ljudska vezanost iz osnove ukloni? Neki ljudi imaju nesanicu. Ali ako ne možete da zaspite, nije li to prilika da se rade vežbe? Pa onda vidite možete li da zaspite. Svima vam mogu reći da razlika leži u samo toj jednoj misli; razlika između ljudi i bogova je u toj jednoj misli. Ako možete da se oslobodite, vi ste kultivator; ako ne možete, vi ste ljudsko biće.

Pitanje: Da li u ovom času postoji manastirska kultivacija? Ako postoji, mogu li ja biti učenik koji se kultiviše kao monasi i monahinje?

Učitelj: Za vreme širenja Fa, velika većina ljudi će se kultivisati na ovaj način, [ostajući u običnom društvu]. Naravno, ima nekih monahinja i monaha koji kultivišu Dafu. Kultivacija Dafe ne pridaje značaj formi. I faktički, to je ono kako sve bude, taoi i bogovi na nebu gledaju na stvari. Bude ne smatraju da su važne forme običnih ljudi, već odstranjivanje ljudskih osećanja kroz kultivaciju. Koliko god hramova ljudi podigli, bez obzira da li svaki dan kleče pred kipom bude, ako čim kroče napolje na vrata rade šta im je volja, to nije kultivacija. Ako se kultivišete svim srcem, bude će biti srećne da to vide. To nije pitanje formalnosti. U pravoj kultivaciji, učitelj će voditi računa o vama. Kultivacijom treba da se odstrane osećanja (čing) koja ljudska bića imaju. (Aplauz) Zapravo, stvari će faktički ići sporije ako se odvojite od komplikovane ljudske gomile da biste kultivisali Veliki Zakon. Naravno, ako želite da postanete monah tj. monahinja i kultivišete se, trenutno još uvek nemamo uslove za to.

Pitanje: Kakvo dejstvo ima hrana kojom se hranimo nakon što se telo transformiše u visoko-energetsku materiju?

Učitelj: Hrana koja se pojede, u kultivaciji će biti transformisana pomoću mehanizama. Kultivacija će i dalje biti normalna kultivacija.

Pitanje: Da li će Kinezi koji su rođeni u Americi i znaju samo engleski moći da se kultivišu do Ispunjenja?

Učitelj: Trenutno su mnogi učenici belci. Bez obzira koji jezik govorite, to neće uticati na kultivaciju. U Švedskoj sam držao predavanje za bele učenike. Imali su veoma dobro razumevanje, i njihov napredak u kultivaciji je bio veoma brz. Kineski narod ima drevnu istoriju, i izuzetno jezgrovitu kulturu. Osobina kineskog naroda je da je veoma introvertan, i Kinezi imaju mnogo toga u svojoj glavi. Ako hoćete da Kinez shvati princip, morate do kraja objasniti rezon. Ali belci nisu takvi. Njihova priroda je ekstrovertna i oni otvoreno pričaju. Vidi se kad su ljuti i vidi se kad su srećni. Oni nemaju ništa unutar svoje glave, jer je sve na površini. Njihova intuicija je jača nego kod kineskog naroda, i oni ne koriste logiku koja zadire suviše duboko. Kad im se nešto temeljno objasni, oni shvate. Oni nemaju previše psiholoških barijera, pa se zapravo prilično brzo kultivišu.

Oni koji ne razumeju kineski svejedno mogu da se kultivišu. Ali ima jedno: na engleski se može prevesti samo površinsko značenje onog što ja kažem. Površinsko značenje se ne može precizno prevesti, ali to neće uticati na unutrašnja značenja na visokom nivou. Kad ljudi budućnosti budu učili Fa, površina—stvari na ovom nivou ljudi—će biti ono glavno. Zato će ljudima budućnosti koji ne razumeju kineski biti veoma teško.

Pitanje: Različite rase imaju različita nebeska carstva. Zašto ljudi crnci iz Afrike nemaju svoje?

Učitelj: I crni ljudi, takođe, imaju bogove koji su ih stvorili. Samo što su ih prilično rano zaboravili.

Pitanje: Da li sve religije imaju nebeska carstva?

Učitelj: Samo ispravne religije imaju nebeska carstva. One zle religije nemaju nebeska carstva. Takođe, u Periodu kraja Darme, faktički, nema religija o kojima pravi bogovi vode računa. Ljudi više ne slušaju ono što su im nekada bogovi tražili da rade, a neki ljudi iz religija prednjače u lošim postupcima. Neki ljudi koriste religijski identitet da ugrabe novac, neki postaju političari, a neki prednjače u kvarenju društva. Oni sami ne veruju u bogove i oni sami nisu u stanju da se kultivišu. Idite, upitajte monaha ili monahinju: možeš li me dovesti do Ispunjenja? Možeš li se ti Ispuniti? Jednom sam pitao neke ljude koji su bili zamonašeni već šezdeset ili i sedamdeset i nešto godina, i oni se nisu usudili da kažu da postoji Zapadni raj. Šta su onda oni kultivisali? Kapije do nebeskih carstava već su zatvorene. Haotične stvari [koje oni šire] ne stižu od bogova, i još manje mogu da govore o nebeskim carstvima.

Pitanje: U snu sam video Učitelja kako nas uči i razgovara s nama. Kako razumeti ovaj san?

Učitelj: Ima nekih ljudi sa relativnom dobrim urođenim kvalitetom, koji zaista mogu da ostvare kontakt. Većina su deca. Pod normalnim okolnostima, kad me vidite tokom meditacije, dok ste u dingu, u velikoj većini slučajeva ja vam se neću obratiti. Kad to učinim, onda je to da bih vam dao znak. Neki ljudi kažu da ih je Učitelj u snu učio vežbe. Ovde treba da budete na oprezu, i treba da razlikujete koje vežbe treba da učite. Ako idu izvan pet vežbi, to je definitivno smetnja. Ako rečene stvari idu izvan Fa-principa koje ja širim, onda to apsolutno nisam ja, i lažno je. Svako ko naiđe na lažne [prizore] može ih odagnati. Možete reći: “Ja kultivišem Falun Dafu i neću tvoje stvari.” A ako neće da ode, možete me pozvati po mom imenu.

Pitanje: Patnja može da eliminiše karmu. Da li podnošenje zdravstvenih tegoba može da eliminiše karmu?

Učitelj: Što se tiče podnošenja zdravstvenih tegoba, uvek kad ljudsko biće podnosi bol, ono eliminiše karmu. Podnošenje zdravstvenih problema jeste eliminisanje karme. Upravo sam rekao da ako se osoba ne razboli celog svog života, osuđena je na pakao kad umre, jer tokom svog života, samo je stvarala karmu, ne otplaćujući je. Ono što svakodnevni ljudi traže je sreća. Ako kultivatori malo ne propate, oni neće moći da otplate karmu koju su prethodno stvorili. Šta više, oni neće moći da uzdignu svoje razmišljanje, pa to neće biti kultivacija.

Pitanje: Kada će biti učenika koji se kultivišu monaški?

Učitelj: Ja ne kažem da vam neću dopustiti da se kultivišete kao monasi tj. monahinje. Neki sveštenici, kojima su verski objekti baza, kultivišu Dafu. Oni su postali sveštenici i ne bi se mogli vratiti svetovnom životu. Znači, izvesno vreme će postojati ovakav aranžman. Ali oni koji nisu postali monasi tj. monahinje treba da se kultivišu u laičkom društvu. Ono što sam vam dao je put kultivacije u običnom društvu.

Pitanje: Nadam se da nam Učitelj svima može otvoriti Treće oko.

Učitelj: O tome nema potrebe pričati. Dok se budete kultivisali, i dok budete čitali knjigu, to će vam biti učinjeno. Sve što je potrebno kultivatoru će za njega biti učinjeno, uključujući otvaranje vašeg Trećeg oka. Ali neće svakome biti dopušteno da vidi.

Pitanje: Muž mi je umro i jako mi nedostaje. Kako da se oslobodim ovog osećanja?

Učitelj: To što vam “puno nedostaje” je osećanje običnog čoveka, i moći ćete da se kultivišete tek kad se toga oslobodite. Izneću vam jednostavan princip. Svi ljudi su vezani za obična ljudska osećanja prema porodici. Ali da li znate koliko puta ste se reinkarnirali među običnim ljudima? Koliko roditelja, braće, žena, dece i muževa ste imali? Dok ste se reinkarnirali među običnim ljudima, u svakom vašem životu su vam na ovaj način nedostajali članovi porodice. Možete li sve vreme misliti o svima njima? Koji od njih je vaš pravi član porodice? Vaša prava porodica je samo tamo gde je stvoren vaš život; oni vas čekaju da se vratite, ali vi ste umesto toga izgubljeni ovde i vezani za ove privremene stvari.

Ima nešto što važi za sve vas, a to je, bilo da postanete član domaćinstva, ili da dođete na svet, to je baš kao boravak u hotelu: samo kratko ostanete preko noći, a onda narednog dana odete. Ko koga prepoznaje u sledećem životu? Među onima oko vas ima muževa koje ste strasno voleli u svojim prethodnim životima i drugih članova porodice. Da li ih prepoznajete? Prepoznaju li oni vas? Ono o čemu govorim su Fa-principi. Ne mislim da treba da budete nedolični prema svojim roditeljima, već da treba da se oslobodite tog ljudskog osećanja. Ako vas vezuje bilo koje ljudsko osećanje, ne možete se kultivisati. Čvrsto vas vezuje da bi vas sprečilo da se kultivišete, sprečava vas da postanete buda. Govoreći iz ove perspektive, zar prema vama nema dejstvo demona? Zar vas ne sprečava da postanete buda? Vi i dalje ne shvatate šta je na delu. Ako vas umrla osoba i dalje tako drži, onda je to utoliko pre razlog da se oslobodite tog [ljudskog osećanja]. Ja vam objašnjavam principe; ja pokušavam da vam pomognem da razumete stvari. Ako ste obična osoba koja se ne kultiviše, večito u bolu zbog ljudi koji su umrli, onda vam život neće biti srećan. Ljudski život je veoma kratak. Iz perspektive rajeva buda, obično društvo je još kraće. Dok dve bude govore, mogle bi vas videti kako se rađate, a dok se osvrnu, nakon još nekoliko reči, videće da ste već sahranjeni. Toliko je brzo. Samo što se ljudima, u ovom vremensko-prostornom polju ljudskih bića, čini da je jako sporo.

Pitanje: Ponekad imam ometajuće misli. Znam da su loše, ali je i dalje teško odstraniti ih. Jesu li to demoni?

Učitelj: Znate da je ometajuća misao koju imate loša, pa dajte sve od sebe da je odagnate. Ja ću vam reći da kad ljudska bića žive na ovom svetu, često nije osoba sama ta koja misli—ne živi zapravo ta osoba sama. Ako pogledate današnje ljude, bez obzira iz koje je zemlje neko, oni su po ceo dan zauzeti. Kako on živi? Ja ću vam reći da kad su neke osobe u pitanju, polovinu svog vremena ne živi ta osoba sama. Kod nekih ljudi to ide toliko daleko oni uopšte nisu svoji.

Posebno moderni ljudi, znaju li oni zaista kako žive? U svom životu, od mladosti do zrelosti osoba sakuplja mnoga “iskustva,” a ta “iskustva” oformljuju predstave u ljudskom umu. Kad naiđu na problem, ljudi misle: “Sve će biti u redu ako to budem rešio na ovaj način.” Onda se, posle nekog vremena, na ovaj način oformljuju uvrežene predstave. Vi mislite da ste u mnogim stvarima dobro postupili, ali vi sami više ne postojite; upali ste u dremež. “Vi” koji živite u svakidašnjem društvu—vaše telesno telo—ste pali pod dominaciju tih postnatalno stečenih predstava. Radeći ovo, radeći ono, po ceo dan ste zaneti, i tako vam prolaze dani. Ali sve te predstave su proizvedene da vas zaštite od povreda. Ali ako niste povređeni, ne možete plaćati karmu; dobićete na način kako ne bi trebalo; i povređivaćete druge, tako bez prestanka stvarajući karmu. A ta karma je živa, jer postanatalne predstave i karma ofomljuju u mozgu misaonu karmu. Onda kad se kultivišete, vi je morate odstraniti. Jer kad se kultivišete, ne možete kultivisati [te stvari]. Vi ne biste želeli da kultivišete [te stvari] umesto da kultivišete sebe, a naravno da to ni ja ne bih želeo.

Daću vam da postanete buda, daću vam da se kultivišete, a u kultivaciji se morate osloboditi svojih postnatalnih predstava i očistiti misaonu karmu koja zamenjuje vas. Onda razmislite, ako biste da očistite te stvari, one su žive, i neće se složiti s tim. Upravo zato što su u vašem mozgu, one će pokušati da vas pokolebaju, učine nesigurnim, prouzrokuju da ne učite Fa, da ne verujete u Fa, i primoraće vas da radite ovo ili ono, do te mere da ćete ne znajući loše postupati. Tu karmu ste oformili psujući ljude i misleći loše, pre nego što ste počeli da se kultivišete. Pa onda će misaona karma projektovati psovke u vaše misli, prouzrokujući da ne verujete u Fa, ili čak da psujete mene. Ja to ne ubrajam u vaše greške jer niste vi ti koji me psuju; inače bi vaš greh bio pregolem. Mene psuje vaša misaona karma, ali u kultivaciji je morate očistiti, inače će se smatrati da ste vi ti koji psuju. Prema tome, ako je čistite i odbacujete, znaćete da niste vi ti koji psuju, već je to samo karma na delu, demoni na delu. Mi udružujemo napore da je eliminišemo, i da se povrati vaše pravo biće. Trenutno, većina ljudi koji žive na ovom svetu, nisu uistinu oni koji žive. Oni žive zarad svog načina razmišljanja i svojih postanatalno stečenih predstava.

Pitanje: Šta su nebeske pojave? Na kom nivou se kultivatorima ne dopušta da dobijaju nagoveštaje od nebeskih pojava?

Učitelj: Nebeska pojava neće imati nikakve nagoveštaje za ljude. Trenutno samo one životinje koje su stekle inteligenciju će, tokom ovog vremenskog perioda, kad je ovo mesto čovečanstva postalo loše, činiti stvari da kontrolišu ljude. Nebeski bogovi su postavili za čovečanstvo veoma veliki disk koji rotira. Na njemu je podešeno koja će stanja nastati za ljudsko društvo i u koje vreme. Kad se zavrti do određenog vremena, izvesni događaj će se neizbežno desiti za čovečanstvo. I to je ono što se smatra “promenom u nebeskoj pojavi.”

Pitanje: Šta je standard za “transmigraciju?”

Učitelj: Transmigracija ima standard? Sa transmigracijom, život može biti ljudski u ovom životu, životinjski u narednom, ili će se možda reinkarnirati u biljku. U svakom slučaju, može se reinkarnirati u bilo šta. Ono u šta će se neko reinkarnirati zavisi od količine njegove karme.

Pitanje: Može li se uz pomoć moći vidovitosti predvideti budućnost?

Učitelj: Može li se uz pomoć moći vidovitosti predvideti budućnost? S moći vidovitosti može se znati celi život jedne osobe, ili više života, a možda i još toga. Neki ljudi čak znaju odakle su došli. Oni takođe mogu znati kakva je budućnost jedne osobe. Osoba ne samo da zna o sebi, već takođe može znati o drugima. To je moć vidovitosti.

Pitanje: Koliko daleko u prošlost mogu bude i bodisatve da znaju stvari? Koliko daleko u budućnost?

Učitelj: Samo kad nema nedostataka, osoba može odgajiti budu ili bodisatvu, a osoba bez nedostataka sve zna. Ove stvari ne možete smatrati za znanje i tragati za njima, niti ja mogu da odgovaram i objašnjavam ova pitanja. Neki ljudi me često pitaju: kako žive bude? Reći ću vam da ljudi apsolutno ne mogu znati kako bude žive. Ako želite da znate kako bude žive, onda se kultivišite u budu. Neki ljudi su videli Sukhavati raj, Falun raj, i druge rajeve. To je ono kako vama to izgleda na vašem nivou. Ako do kraja želite da sagledate pravo stanje stvari tamo, morate dostići standard za budu; tek onda možete sagledati pravu sliku. To je baš kao ovaj Fa: kad gledate sa ovog nivoa, to su Fa-principi tog nivoa, a kad gledate sa drugog nivoa, to su Fa-principi tog nivoa. Onima koji su na niskim nivoima ne može se razotkriti prava slika stvari na visokim nivoima. To je princip kosmosa.

Pitanje: Kakav kraj čeka one lažne bude proizvedene obožavanjem?

Učitelj: To će biti opredeljeno time do koje mere su dobri ili loši. S onima koji donose metež društvu i kosmosu biće svršeno. Naravno, ima dobrih kojima će biti ponuđen izlaz, i reinkarnacija. Sve ima aranžmane.

Pitanje: Postoji li sistematski metod za kultivaciju šinšinga?

Učitelj: Zakon koji sam vam dao je najsistematičniji. Ne postoji ništa sistematičnije. Idite, čitajte Džuan Falun.

Pitanje: “Odložiti kasapski nož i postati buda na licu mesta.” Ovako se kaže u budizmu. Kako se kaže u Falun školi?

Učitelj: Te reči nisu Šakjamunijeve. Njih su izrekli ljudi u kasnijem vremenu. [Zbog takvih stvari] teško je kultivisati se u budizmu u Periodu kraja Darme. Reči koje nisu budine uzimaju se kao da su Njegove reči. Savremeni ljudi ne znaju šta se zbiva, jer to nisu istine buda. Odložiš nož i bez obzira koliko ljudi si ubio, pretvoriš se u budu—kako bi tako moglo biti? Dobri ljudi i dalje treba da se kultivišu. Nije li to istina? Naravno, značenje usađeno u izreku je verovatno da od sad na dalje ne treba činiti rđava dela; možda ima to značenje, to jest, da se započne kultivacija. Ali o budama se ne govori na pravi način.

Pitanje: Možete li dalje objasniti “telo će se uvećati?”

Učitelj: Razmišljanje kultivatora i njihov telesni kapacitet i zapremina će porasti. Pa ponekad kad radite stojeću meditaciju, činiće vam se kao da ste postali visoki i veliki. Neki drugi ljudi će osećati kao da su postali jako mali, jer to telo koje je potpuno kultivisano može da postane veliko ili malo. Tela kultivatora će se zaista povećati. Inače, na visokim nivoima ne biste mogli da podnesete shvatanje stvarnosti kosmosa. U kultivaciji, telo postaje sve veće i veće u svakoj dimenziji. Moje telesno telo koje sedi ovde je veliko samo onoliko koliko vidite, ali moja tela na drugoj strani postaju sve veća i veća, jedno za drugim. Ona su toliko velika da oni koji sede ovde i koji imaju svoje Treće oko otvoreno, u najboljem slučaju mogu da vide samo podnožje mojih nožnih prstiju, a ne i vrh. A ovo čak nije ni najveće. Naravno, ovo nije hvalisanje; između učitelja i njegovih učenika nema neistina. Ja vam mogu reći da se zapremine tela kultivatora zaista povećavaju. Sećam se da je jedan indijski jogi imao sliku, a ta slika, “Onaj kog slavi svet” (Bhagavān), je govorila njegovim učenicima: “Pogledajte, svi bogovi su u mom telu.” Mnoštvo bogova na slici je bilo unutar njegovog tela. U kultivaciji, cilj je kultivisati se u boga. Veličina boga je veličina nivoa tog boga, a visina je njegov nivo Istinskog dostignuća. Tako su božanska tela adekvatna njihovim Istinskim dostignućima i nivoima.

Pitanje: Hteo bih da pitam: da li na ovom putu u Ameriku planirate da držite devetodnevni seminar Fa-predavanja?

Učitelj: Ne. Razlog je taj što je ovaj Fa u potpunosti objašnjen. Od kada je objavljen Džuan Falun, ja nisam govorio na sistematski način. Jer ako budem dalje govorio, neću doslovno slediti Džuan Falun. Kad držim predavanje, ja nemam pisane materijale. Govorim u skladu sa različitim okolnostima učenika, i obraćam se istom pitanju iz različitih uglova, pa je svaki put drugačije. Tako, ako ponovo budem držao seminare i sistematski predavao o Fa, to će omesti kultivaciju učenika prema Džuan Falunu. To je zato što sam ustanovio da čak i kod samo jednog pitanja, što više govorim o njemu, što dalje u visinu idem, želeći da učenici shvate još bolje i bolje (aplauz) - izrečeno će omesti kultivaciju učenika. Fa je već odštampan, pa više ne mogu davati sistematske časove. Ali biće isto dok god se budete kultivisali prema Džuan Falunu. Odgovarati na specifična pitanja koja imate dok se kultivišete, kao ovo danas, je u redu.

Pitanje: S toliko ljudi širom sveta, kako Učitelj zna ko se kultiviše?

Učitelj: Misli i shvatanja kultivacije na visokim domenima su drugačiji od onih na niskim domenima. Razlikuje se od onog kako ste zamišljali s ljudskim mislima. Tokom kultivacije, kad ljudi dostignu izvesni domen, oni mogu da proizvedu fašene, pa čak mogu da proizvedu nebrojene fašene. Fašeni će pomagati Glavnom telu (koje se takođe zove Glavni Stariji) da obavi zadatke vođenja i zaštite učenika; oni rade puno specifičnih stvari. Fašeni su manifestacija moje mudrosti. Ova vrsta mudrosti ima svoj božanski oblik. Prosto rečeno, oni su ja. Prema tome, moji fašeni nose sveukupan izgled i razmišljanje mene samog. Oni sve mogu da učine, ali se ne razlikuju od Glavnog tela. Ali ispod ovog nivoa niko ne može da vidi ove unutrašnje veze; tek kad neko premaši ovaj nivo, može da vidi. Po pitanju konkretnih stvari, oni ih obavljaju isto onako kako bih ih ja to lično obavio, jer oni su stvarno otelotvorenje mojih misli.

Pitanje: Kako “Nemati nikakvih težnji i sticati prirodno” ide sa “ne moći ostati i odatle potiče želja?”

Učitelj: Što se tiče objašnjavanja budističkog svetog pisma u kultivaciji Velikog Zakona, ja ne mislim da to baš pristoji. Govoreći u manjem kontekstu, ono što Šakjamuni kaže su stvari iz njegove škole. Ono što ovde imamo su stvari iz moje škole. Tu postoji problematika ne vežbanja dva načina kultivacije. U širem smislu, svi Zakoni dolaze iz velikog Zakona, i puno je složenih elemenata o kojima vi ne znate. Zato ja nikad nisam bio spreman da objašnjavam termine i koncepte iz budizma. Ponekad ću nešto usput reći, ili dati primer, ali to sam naprosto ja koji predajem svoj Fa. Svima bih vam savetovao, ako u glavi imate stvari iz religije, sad kad kultivišete Falun Dafu, brzo ih odstranite i očistite se. Inače će vam biti ozbiljna smetnja. Šta više, koristićete stvari iz budizma da ocenite ono što ja govorim, i nećete moći da se kultivišete. U budizmu, takođe, govore o tome da ne treba vežbati dva načina kultivacije. Sada je Haotični Period Darme [Perioda] kraja Darme. Svi treba da budete pažljivi.

Kad govorimo o ne vežbanju dva načina kultivacije, zapravo, koliko ljudi u religijama može zaista da shvati značenje ovoga? U religijama ima ljudi koji kultivišu baš sve. Sveštenici istovremeno kultivišu zen-budizam i tantrizam, i čitaju svakojaka sveta pisma. A u budizmu Čiste Zemlje pričaju o stvarima iz zen budizma. Ali ako se kultivišeš u jednoj školi, treba da čitaš sveto pismo te škole; i nisu sva sveta pisma ono što je Šakjamuni rekao. Ako čitaš Avatamsaka sutru, kad završiš kultivaciju, otići ćeš u Avatamsaka raj. Ako čitaš Amitabha sutru otići ćeš u Sukhavati raj. Protokom vremena su ljudi počeli da misle da su sva sveta pisma Šakjamunijeva. Ali kad počneš da mešaš načine kultivacije, više ni jedan buda neće voditi računa o tebi. Sva verovanja modernih ljudi u Budu dele zajedničko gledište: misle da su sve to bude, pa nije li u redu obožavati bilo kojeg od njih? A pošto su sve to knjige buda, nije li u redu čitati bilo koju od njih? To su ljudski pogledi.

Znate zašto osoba može da ode u Falun raj, ili da dobije falun i druge stvari koje zaslužuje od ove škole čitajući Džuan Falun? Sveta pisma religija su ista—ti se kultivišeš u toj školi, pa dobijaš stvari od te škole. Onda će bogovi iz tog kultivacionog metoda staviti u tvoje telo stvari iz te škole. Onda ako opet čitaš pisma iz te škole, a ova škola ti takođe daje stvari iz te škole, ako dođu stvari iz svih škola, telo će ti biti u haosu. Kako ćeš se kultivisati? Na primer, ako se deo iz veš mašine stavi u TV, onda kako ja to vidim, taj TV ništa neće moći da prikaže. Nije tako jednostavno i lako kao što ljudi misle.

Kultivacija je krajnje ozbiljna i složena evoluciona formula za uzdizanje nečijeg gonga i bića. Preciznija je od bilo kog preciznog instrumenta ljudi. Znači, stvari iz kultivacije se ne mogu mešati, i neće se mešati. Kad neko radi stvari na taj način, i kad bude vide da vi kultivišete i ovo i ono, oni vam neće dati stvari iz svojih škola. To je problem šinšinga na strani kultivatora. Stvari jednog tatagata bude se kultivišu kroz napornu kultivaciju tokom mnogo života, i one sačinjavaju njegov raj. Njegov raj se sastoji od tih kultivacionih elemenata. Vi ste samo ljudsko biće, a želite tek tako da ih promenite? Osim toga, kultivacija dve metode je isto što i nanošenje štete Zakonima dva bude, a kultivacija tri metoda kultivacije je isto što i nanošenje štete Zakonima tri bude. Nije li to greh? Neki ljudi kažu da nisu znali. Pa, to je upravo zato što niste znali da vam bude ništa neće dati; oni vam ne daju da zgrešite. To je fundamentalni razlog zašto ne vežbati dva načina kultivacije. Ljudi ne znaju, i misle da što više uče [na ovaj pomešan način] više mogu da prošire svoje znanje. To je vezanost.

Kultivacija jedne škole je samo kultivacija te škole: Zen budizam je zen budizam, Čista Zemlja je Čista Zemlja, Hvajan je Hvajan, Tiantai je Tiantai, a Tantrizam je Tantrizam. A među tantričkim praksama, ni tamo se ne može mešati kultivacija, takođe; njihova Crvena Sekta je Crvena Sekta, a njihova Bela Sekta je Bela Sekta. To je nešto gde osoba apsolutno ne sme da greši. Kultivacija je jedna savim ozbiljna, najozbiljnija stvar. Na ljudskom svetu ne postoji ništa ozbiljnije. Pošto je to nešto najveličanstvenije, to definitivno treba tretirati na najozbiljniji način. Naravno, ja vas neću terati da učite Falun Gong. Ako vam se čini da se možete Ispuniti u nekoj drugoj školi budizma, onda napred, učite je. Ali ako ja ne objasnim stvari jasno, onda sam neodgovoran prema vama. Pošto imate predodređenost da sedite ovde, ja ću vam reći: religije su u Periodu kraja Darme, pa je čak i monasima i monahinjama teško da se kultivišu. Možete upitati te mohahe i monahinje: možete li se Ispuniti? Ja sve znam, i što se tiče monaha i mohahinja na svetu, ili širom sveta, jako je malo onih koji mogu da prevaziđu kultivaciju Fa-unutar-tri-sveta, onih koji mogu da steknu Prvi stepen Arhata. Osim toga, oni i dalje imaju jednu nogu u vratima, a jednu napolju—i dalje je to kultivacija sporedne duše. Zapravo, oni čekaju Budu da dođe. Vi biste da vas on izbavi. Ali gde da vas izbavi? Ako je osoba Arhat, ona i dalje mora da se kultiviše do raja bude, a do samog bude je to da li ga on želi, ili ne. Gde vas može izbaviti?

Pitanje: Učitelj je rekao da je vežbanje vežbi na visokim nivoima potpuno automatsko. [Je li to tačno]?

Učitelj: Kad se čigong svojevremeno pojavio u Kini, bilo je ljudi koji su rekli da čigong ne može omogućiti ljudima da se Ispune, jer sav čigong koji se širio u to doba je pripadao nivou lečenja bolesti i održavanja zdravlja. Upravo sam rekao, naime, da je čigong faktički utabavao put za širenje moje Falun Dafe. I da čigong nije počeo da se širi, meni bi danas bilo veoma teško da širim Veliki Zakon. Ako ga ja danas mogu širiti u jednom najstriktnijem društvu, onda kad se u budućnosti [dalje] bude proširio, ne bi trebalo da nailazi na probleme.

Neki ljudi kažu da je čigong metod s namerom (ju vej), a Šakjamuni je rekao da su putevi s namerom varljivi i ne mogu omogućiti čoveku da se Ispuni. Zapravo, oni koji to kažu [o čigongu] ne znaju šta znači “imati nameru”. Oni kažu da pokreti u vežbama podrazumevaju nameru. Ipak mnoge taoističke prakse imaju pokrete, a Veliki taoisti koji se u njima kultivišu su veoma visokog nivoa -Veliki praiskonski Tao je kultivisao mnoga bića nivoa višeg nego što su prosečni bogovi i bude. Imati vežbe ne znači nameru. Tantričke prakse uče ljude da izvode mudre. Sveštenici u Kini izvode različite mudre, i oni sede u dvostrukom i jednostrukom lotosu. Nisu li to pokreti? Zar postojanje ili nepostojanje namere samo pitanje toga koliko vežbi postoji? To nije ono što “imati nameru” podrazumeva. “Imati nameru” se odnosi na osobu koja ima vezanosti za stvari dok se kultiviše, i ne oslobađa se od njih. Takvi ljudi govore o ljudskim stvarima, a onda ima nekih koji tragaju za metodima, veštinama, i magijskim veštinama, pogrešno misleći da to može pomoći osobi da se uzdigne. Oni ne smatraju da je osnovno kultivacijom ukloniti vezanosti, oni teže sporednim veštinama, i čine stvari s namerom. Neki monasi i monahinje pokušavaju da zarade novac, sagrade više hramova, doprinesu društvu, i participiraju u politici, i to je ono što znači imati nameru. Kultivacija zarad tih stvari je zbilja nešto iluzorno, i svako ko to čini je izgubio svoju kultivaciju iz vida. Mogu li te stvari omogućiti nekom Ispunjenje? “Podići ću puno hramova za Budu i ići ću na stražnja vrata—to će mi omogućiti da odem gore.” Ipak, kako to može biti? Ako se ta vaša osećanja običnih ljudi ne odstrane, vi se ne biste usudili da ostanete u božanskom domenu, čak i da vas stave tamo. U poređenju sa neuporedivo svetim, dostojanstvenim, i neukaljanim bogovima i budama, vas bi bilo toliko sramota da nigde ne biste smeli da se pokažete. Vi sami biste shvatili da tamo ne bi trebalo da budete, jer vaš domen misli daleko podbacuje, pa biste se sami spustili dole. Pokreti u vežbama nisu isto što i imati nameru; imati ljudske vezanosti je uistinu ono što je “imati nameru.”

Ja sam rekao da misaone aktivnosti lako mogu izazvati probleme u kultivaciji, pa treba da date sve od sebe da nemate misli, da nemate namere. Svi predmeti i supstance su živi i imaju život u drugim dimenzijama. Što se tiče kultivacionih mehanizama koje sam vam postavio, dok radite vežbe, vi ojačavate te mehanizme. Kad se taj mehanizam ojača do izvesne mere, on će se automatski okretati. Kad u buduće budete radili vežbe, svaki put kad ih budete uradili devet puta [mehanizmi] će se ojačati i postajati sve jači i jači. Na kraju ćete shvatiti da nema potrebe da brojite i samo ćete raditi svoje vežbe; kad budete stigli do devetog puta [mehanizmi] će sami pogurati falun, i devetog puta će sami doći u Đie Jin. Tada više nećete morati ni da brojite.

Pitanje: Da li svako može da zna kad je dospeo u Fa-izvan-Tri sveta?

Učitelj: Neki ljudi imaju jako visoku osnovu, i da bi se garantovalo da se mogu vratiti na svoje prvobitno mesto, ništa im se ne može reći. Ako im se i malo kaže, to će pokvariti njihov put i onemogućiti ih da se vrate na svoje prvobitno mesto. Tako, moramo određivati stvari na osnovu različitih situacija svakog pojedinca. Ipak ima kad se može znati, i izvesni pojedinci mogu znati.

Pitanje: U budućnosti, učenici u manastirima koji se kultivišu u verskom okruženju moraće ići da prose među običnim ljudima. Da li se “budućnost” odnosi na ovaj period čovečanstva, ili na neko ranije vreme?

Učitelj: Monasi i monahinje se razlikuju od običnih ljudi. Ja im govorim da se kultivišu, kao što to čine drugi učenici Dafe, i da potvrde još viši Status dostignuća; a ovo im obezbeđuje sredinu u kojoj mogu da stvore još veću moćnu vrlinu.

Pitanje: Kako ljudi mogu znati da li imaju fašene koji ih štite, ili falun u svom telu?

Učitelj: Što se tiče faluna, neki ljudi su osetljivi i mogu ga osetiti, a neki nisu osetljivi pa ne mogu da ga osete. Nije slučaj da ga svako može osetiti. Oni koji mogu da osete rotaciju faluna, nakon što se falun stabilizuje u njihovom telu, biće im teško da ga osete. Kao kucanje srca: ako ne staviš ruku, možeš li osetiti kucanje svog srca? Kad postane deo vašeg tela, vi nećete moći da ga osetite, ali neki ljudi ga ne osete ni na početku. To je zato što im tela nisu osetljiva. Nije važno. Ljudska tela su izuzetno složena i svako je drugačiji.

Pitanje: Uzmimo da se jedan mlad čovek kultivisao do Ispunjenja i odmah otišao u neko nebesko carstvo. Onda nije ispunio svoju krajnju odgovornost, koju ima prema svojim roditeljima i deci. Zar to onda nije prepuštanje teškoća drugima?

Učitelj: Upravo zato što u ovom času niste Ispunjeni i zato što ne posedujete tako visok nivo misli, vi koristite svakidašnje razmišljanje u razmatranju ovog pitanja. Jednom kad čovek dostigne ovaj domen, njegovo razumevanje svega se menja. Zahvaljujući moćnoj vrlini stvorenoj tokom njegove kultivacije, sve oko njega će se promeniti. Zapravo, svako ima svoju sudbinu, i niko ne može odlučiti o sudbini drugih. Neki ljudi kažu: “Ja samo hoću da moje potomstvo dobro živi.” Ako vaše potomstvo nema blagoslove, koliko god bogatstva im ostavite, oni će sve to spiskati, ili će nestati u plamenu, biti izgubljeno, ukradeno. Ako imaju dobru sudbinu, s druge strane, onda će to moći da naslede. Svi imaju svoju sudbinu, i niko ne može upravljati tuđom. Čak i ako su vam porodica, oni su vam porodica u ovom životu, ali će u narednom možda biti porodica nekog drugog; a osim toga, u prethodnom životu su isto tako možda bili porodica nekog drugog. Znači, svako ima svoju sudbinu. Onda, ako od drugih hoćemo da budu nekakvi, to nikako neće ići, jer ljudske živote ne uređuju ljudi, već bogovi. Nema takvog pitanja da li ćete ih ostaviti da se muče, jer te stvari su odavno uređene. Ništa od toga nije kako vi mislite. Ako niste u tom domenu, na ta pitanja ćete gledati onako kako to čine obični ljudi. Zapravo, [zamislite] koliko moćne vrline je uključeno u kultivaciji u boga ili budu. Rezultati će biti priređeni dok se budete kultivisali.

Pitanje: Dok radim vežbe, glava mi se klima.

Učitelj: Ovakve stvari su dobra pojava. Kad se otvaraju energetski kanali, glava će mu se klatiti usled energije. Zapravo, dok osoba radi vežbe, nastajaće mnoge pojave, preko deset hiljada njih. Šta god da nastane, to treba da tretirate kako treba. Put kultivacije je ispunjen testovima kultivatorovog razumevanja. Puno je elemenata koji sačinjavaju gong. Površina osobe je veoma osetljiva na elektricitet. U ranim fazama, kad gong počinje da ima dejstvo, vi ćete se osećati neprijatno uvek kad se malo bude pokrenuo. Ponekad, dok budete kultivisali dobre stvari, sumnjaćete da ste bolesni, [i pitaćete se] zašto se ne osećate dobro. Ako se tako ponašate, kako ćete se kultivisati? Vi ste kultivator. Sve to treba da smatrate dobrim stvarima, i one su zaista dobre. Dok se energetski kanali budu otvarali, vi se nećete dobro osećati, i na različitim mestima ćete osećati bol. Promene u telu ne moraju biti prijatne. Ponekad će se činiti kao da mnoštvo insekata gamiže u vašem telu, jer u telu postoji više od deset hiljada energetskih kanala. I nisu samo ovi sami kanali, jer oni idu cik-cak, pa će se na momente celo telo osećati kao da kroz njega struji električna energija, ili kao da mu je hladno, vruće, kao da je utrnulo, teško, kao da se okreće, itd. Tako je puno stanja, i sva će učiniti da se vaše telo loše oseća. Ali to su dobre stvari. One su rezultat energije i promena koje se dešavaju u telu. Ako treba da pričamo o specifičnim senzacijama [poput te u vašem pitanju], njih je naprosto previše. Svi treba da ih smatrate nečim dobrim, i to su zbilja dobre stvari.

Pitanje: Prosvetljena bića su veoma nesputana. Učitelj širi Dafu i može da odgovara za mnoštvo učenika. Kako treba da tumačimo “veoma nesputana”?

Učitelj: Ako treba da vas spasim, nesputanost ne dolazi u obzir. Ja podnosim grehe za vas, i ponekad za vas eliminišem karmu (aplauz). Slično je bilo sa Budom Šakjamunijem i Isusom, zar ne? Neki ljudi kažu: Učitelju, sa tako velikim moćima koje vi imate, kako i dalje možete imati nevolje? Zapravo, sve te nevolje su vaše. Na primer, pošto se karma nekih učenika eliminiše, njima se ostavi malo nevolja i oni bi to trebalo da savladaju, ali oni i dalje ne mogu da uspeju. Ali tu osobu ne možete uništiti zato što nije savladala taj deo nevolje, pa ja to onda snosim za nju. To je način kako mene ometaju nevolje.

Spašavanje ljudi je užasno teško i mukotrpno. Ja znam zašto je Isus zakucan za krst. Takođe znam zašto Šakjamuni nije imao drugog izbora do da ode kroz Nirvanu, i znam zašto je Lao Ce na brzinu morao da napiše pet hiljada reči i ode. Širiti ispravan zakon je tako teško. Ako osoba širi neispravne stvari, niko se neće mešati. Nakon što završi sa pravljenjem meteža, on će zapravo otići u pakao i biti uništen, jer je zapravo naneo štetu sebi.

Pitanje: Kako nebeski demoni na visokom nivou znaju za glavna i sporedna prosvetljena bića, i ko obuzdava ovu grupu demona?

Učitelj: Na bogove paze još viši bogovi, a oni još viši imaju još više [bogove koji vode računa o njima]. Demoni su manifestacije pozitivnih i negativnih bića u univerzumu. Razumevanje na visokim nivoima nije kao ono na niskim nivoima. Kad neko stekne nivo arhata, sve njegove ljudske misli će nestati. Kad osoba umre i napusti telo (telesno telo), sve stvari učinjene za njenog života—uključujući stvari kad je bila stara tri godine—će se živopisno ukazati pred njenim očima, kao da ih je učinila minut ranije. Jer kad napustite ovu dimenziju i vreme, biće drugačije nego ovde u ovoj dimenziji i vremenu. Sve će izgledati kao da je učinjeno samo čas ranije. Tada će osoba znati sve što je uradila u životu, bilo to dobro ili loše. I u tom času će zažaliti. Tada će onaj sputani deo uma osobe biti oslobođen, ali njeno razmišljanje će se razlikovati od mudrosti bude, jer budino proističe iz još većih moći.

Pitanje: Kako se fašeni Učitelja opskrbljuju?

Učitelj: Fašeni su ja. Mnogi ljudi koji veruju u budizam pale tamjan, nazivaju ime bude, padaju ničice, čitaju sveta pisma, i obožavaju budu svaki dan. Ti rituali su veoma uzvišeni. Ali ako se, kad okončaju ritual, vrate svojim starim načinima, onda je to beskorisno. Ljudi više ne shvataju kako da obožavaju i poštuju bude. U kultivaciji, kultivator teškoću prihvata s radošću, odstranjuje sve svoje vezanosti, milostiv je i gleda da napreduje, i bez predaha marljivo napreduje u kultivaciji—a to će mene, da vam kažem, više usrećiti nego da obavljate bilo kakav ritual. To je zato što ja nemam drugih zahteva za ljude dok širim ovaj Fa. Ja samo želim da vi dobijete Fa, ono što želim je upravo da uklonim osećanja običnih ljudi koja imate, i da vas na kraju spasim.

Naravno, i fašenima bude je potrebna hrana. Nije onako kako ljudi kažu da bude ne jedu. Neki ljudi kažu da bude ne jedu žitarice. Bilo da ta osoba to zaista zna, ili da se samo pretvara, reči su svejedno ispravne. Bude ne jedu ljudske žitarice. Ali oni jedu hranu iz sopstvenih domena. Bogovi neće umreti od gladi ako ne budu jeli, ali će ogladneti i omršaviti, pa moraju jesti. Oni ipak ne jedu površinsku materiju, već supstance sačinjene od mikroskopskijih čestica. I paljenje tamjana takođe ima stvarni značaj. Danas, ako upitaš sveštenika zašto hoće da zapali tamjan, on će reći da je to ukazivanje poštovanja budi. Ali zašto bi iskazivanje poštovanja budi zahtevalo paljenje tamjana? Zar ne može da se radi nešto drugo? Zapravo, i dim koji se proizvodi paljenjem tamjana je materija, takođe. A materija koja sačinjava dim nije samo površinska supstanca: dim ima i druge materijalne oblike. Bogovi i bude razvijaju stvari iz tih stvari, koje se onda koriste da ojačaju učenike.

Pitanje: Fašeni i inkarnacije …?

Učitelj: Ja nikad nisam govorio o inkarnacijama. Mnogo toga o čemu je buda Šakjamuni govorio bilo je sasvim ispravno, ali nije sve ono što se kaže u budizmu originalna reč i ideja bude Šakjamunija. Sveto pismo budizma nije sakupljeno pre nego što je proteklo pet stotina godina od odlaska bude Šakjamunija sa sveta. Pet stotina godina … razmislite, pre pet stotina godina Amerika nije ni postojala. Kad bi se danas sakupilo nešto što je izrečeno pre pet stotina godina, kolike bi bile razlike između ove verzije i [verzije] iz tog vremena? [Bilo bi razlika u] uslovima, vremenu, mestu, i okolnostima na koje su reči ciljale, pa bi odstupanja bila jako krupna. Zakon koji ja širim nije budizam. Ja nikad nisam govorio o inkarnacijama; govorio sam samo o fašenima. Dok govorim, ja integrišem razmišljanje današnjih ljudi i kulturu današnjeg čovečanstva.

Pitanje: Ajnštajn je rekao da je brzina svetlosti konstanta. Da li je ovo primenjivo na različite dimenzije?

Učitelj: Ovaj princip koji je Ajnštajn shvatio predstavlja princip unutar domena čovečanstva. Trenutno je to najviše dokle ljudsko razumevanje stiže. Ipak, kad budete prevazišli ovaj domen čovečanstva, videćete da stvari koje je Ajnštajn otkrio više nisu apsolutne, jer različiti nivoi imaju različite principe i respektivne oblike materije. Što više odeš, bliže si istini, i što više odeš, tačnije je. Kad se na visokim nivoima osvrneš nazad, ništa od razumevanja ispod [tog nivoa] nisu fundamentalni principi univerzuma; ili u najmanju ruku, oni nisu mnogo blizu fundamentalnim principima. Osoba koja se usudi da shvati istinu usuđuje se da se probije kroz uvrežena pravila koja su postavili ljudi pre nje. Ako si u okviru njihovih pravila, na koji god način da istražuješ, uvek ćeš slediti njih. Ako se probiješ kroz ta pravila, korak bliže si istini.

Kad ljudi budu prevazišli sadašnje razumevanje, ljudi će otkriti da razumevanja iz prošlosti nisu bila apsolutne istine. Ajnštajn je rekao da je brzina svetlosti najveća brzina, ali ja ću vam reći da je moć ljudskih misli na istoj ravni brža od svetlosti. Šta više, na još višim nivoima, koji prevazilaze ovaj nivo, usled vremenskih razlika, najsporija brzina [misli] je brža od najbržih brzina na nižim nivoima. Bića imaju nivoe, i različiti nivoi imaju različita vremena i dimenzione oblike. Sva živa bića i materija su podložni ograničenjima različitih vremena i dimenzija. Što je nivo viši, brzine su veće; to jest, nasjporije brzine na visokim nivoima su mnogo brže od brzine svetlosti na niskim nivoima, kako ljudi to shvataju. Moć bude je veća od ljudske, a još više bude su još veće veličine, daleko prevazilazeći brzinu svetlosti koju ljudi razumeju.

O ovim stvarima vam pričam da bih vam saopštio da čovečanstvo ima principe na nivou čovečanstva i fizičkog sveta koji ljudi treba da razumeju, ali to su samo ljudska razumevanja, i nikako nisu istina univerzuma. Nemojte ih smatrati apsolutnim, jer to je samo razumevanje na ovom nivou. Zašto je Šakjamuni rekao da nijedan Zakon nije definitivan? I zašto je na kraju rekao: “Celog života nisam podučavao nikakvom Zakonu”. Jer kad se prosvetlio, on i dalje nije bio dostigao domen Tatagate. On je znao da se on kultiviše na više, i tek na kraju, u svojim poznim godinama, dostigao je veoma visok nivo tatagate. Tokom svojih 49 godina širenja Zakona, on je neprekidno predavao svoje razumevanje univerzuma od niskog ka visokom. On je znao da stvari o kojima je prethodno predavao nisu bili najviši principi, i da je, kad bi se opet unapredio, ponovo bio na višem nivou od onog na kom je prethodno predavao. Pa čak i posle toga, ono što je nadalje predavao nisu bili finalni, konačni principi, pa je on znao da ono čemu je upravo podučavao ponovo nije bilo tačno, jer se on ponovo unapredio. Šakjamuni je znao da Zakon koji je on celog života predavao nije bio najviši Zakon univerzuma, da to nije bila najviša istina univerzuma, pa je u svojim poznim godinama rekao: “Celog života nisam izgovorio nikakav Zakon.” Ipak, on je takođe znao da iako Fa-principi na različitim nivoima nisu najviši principi, to su principi kojima se moraju povinovati bića na različitim nivoima—ili drugim rečima, [on je znao da] su to principi na tom nivou. Što su viši principi na različitim nivoima, bliži su konačnim principima. Ali bogovi u univerzumu ne mogu da vide finalne, konačne Fa-principe, pa i oni kažu da nema Fa koji je definitivan.

Principi koje je Ajnštajn shvatio su zapravo najviši principi među običnim ljudima. Da je Ajnštajn imao priliku da nastavi sa istraživanjem, da je imao priliku da otkrije još više principe, onda bi on oborio sopstvena shvatanja. I zapravo, on je otkrio da još viša razumevanja postoje u religiji. Zašto je Ajnštajn u svojim poznim godinama imao religijska uverenja i prihvatio religiju? Jer je otkrio da su istiniti oni principi kojima religije uče, i tek onda ih je prihvatio. Zašto mnogi naučnici na kraju počnu da veruju u religiju? To su ljudi s tako velikim dostignućima u nauci… Ako sledite predstave apsolutističkih empirijskih nauka, to nema smisla. Zapravo, samo oni ljudi koji nemaju dostignuća i oni koji se okreću oko definicija koje su drugi postavili brane te definicije deklarativno, ali ne suštinski. Ljudi s velikim dostignućima neće dopustiti da im mišljenje bude ograničeno definicijama, ili zaključcima. To su oni koji su zaista inteligentni.

Pitanje: Kad vežbamo vežbe i naše misli ne mogu da se umire, možemo li da recitujemo Džuan Falun?

Učitelj: Možete. Ako biste hteli da dostignete apsolutan spokoj, to je teško postići u početnim fazama vežbanja vežbi. Čak i posle izvesnog vremena vežbanja, i dalje je veoma teško dostići potpuni spokoj. Zašto? Razmislite, vi živite među običnim ljudima, kultivišete se među običnim ljudima, i vi sami ste onaj koji se kultiviše. I upravo ste vi taj koji živi među običnim ljudima, i morate se hraniti, stanovati negde, imati odeću, [ili] deca u vašoj porodici pohađaju fakultet, neko je danas bolestan, sutra iskrsne nešto hitno—shvatate, sve stvari u ljudskom svetu vas ometaju, pa čak i kad ne želite da mislite o njima, mislićete. Samo ako u kultivaciji malo marite za stvari za koje su vezani obični ljudi, moći ćete da dostignete [spokojstvo]. [Malo mariti za ove stvari] nije u sukobu sa kultivacijom među običnim ljudima, niti je u sukobu sa dobrim radom na poslu, ili u učenju. To će reći, šta god da radite, vi niste vezani za to kako lično prolazite. Možete postepeno doći do toga, jer nećete biti u stanju u početnim fazama. Ako ste u stanju da labavite svoja osećanja običnih ljudi, i to činite do tačke kad vrlo malo marite za njih, a onda do tačke kad niste vezani za njih—tada će vaš um prirodno biti miran.

Ni religije nemaju metode da omoguće ljudima da postanu spokojni. Neki ljudi kažu da mantranjem “buda Amitaba” ljudi mogu dostići spokoj. To je jedan oblik vežbe, ali dok bude mantrao čovek i dalje neće postati spokojan. Kad mantra reči “Buda Amitaba”, kako ih čovek mantra? Potrebno je da se mantra predano [do tačke kad] se pred njim pojavi svaki slog iz “buda Amitaba”. Zaista se mora mantrati dok se sve ne isprazni i ništa ne ostane, i tek kad dostigne ovaj domen, osoba zaista postaje mirna. Na putu dotle osoba možda neće biti u tom domenu, i nemoguće je dostići predanost preko noći. Ne može se postići odmah na početku. Na primer, neki ljudi mantraju buda Amitaba svojim ustima, ali u sebi i dalje misle: “Sin mi je bolestan …Taj i taj me je stvarno iskoristio …. Kako je moj mladić?” Ali usne im i dalje mantraju buda Amitaba. S velikim teretom vezanosti, može li osoba postati mirna? To će reći, dok se kultivišete, i dok stvari za koje su obični ljudi vezani budete uzimali sve lakše i lakše, prirodno ćete postajati mirni. Nemogućnost da se za sada umirite nije prepreka za kultivaciju i napredak—svi gledajte da obratite pažnju na ovo. Ipak, u drugim načinima kultivacije ovome pridaju puno značaja, a to je zato što oni kultivišu sporednu dušu i ne dopuštaju vašoj glavnoj duši da igra ulogu.

Oni naglašavaju to da Svesni duh “umre”, a zaživi duša, i smatraju da je sporedna duša glavna duša. Svesni duh ste vi sami, pa ako vaš Svesni duh umre, onda ste stvarno umrli, i ona će preuzeti telo. Naša praksa propisuje da kad konačno i potpuno postanete mirni, treba da budete svesni da radite vežbe, i dalje imajući pomalo svesti. To nije vezanost. Ako niste čak ni sebe svesni, šta biste onda mogli kultivisati? Da li bi buda zaboravio sebe? Nije tako.

Pitanje: Kako mi koji vežbamo Falun Gong treba da se odnosimo prema našim prijateljima budistima?

Učitelj: Reći ću vam da današnje vernike ne treba da smatrate za kultivatore. Kazaću vam jednu istinu: bogovi i bude naprosto ne priznaju verske oblike dole, ili ljude koji se fiksiraju na samu religiju. Oni priznaju samo pravu kultivaciju, jer religije su proizvod kasnijih generacija. U svoje vreme, Šakjamuni nije osnovao religiju. Šakjamuni je stvorio oblik kultivacije slobodan za sve. Da bi sprečio da se ljudi vezuju za stvari, on je sve navodio da napuste svoje porodice i da meditiraju u šumama ili pećinama. Naredne generacije su te koje su proizvele religijske forme, i ljudi u društvu su ti koji to nazivaju religijom. Ljudi danas to ne shvataju, i promenili su [Šakjamunijev put] u nešto s religijskom formom. Bude i bogovi ne priznaju religiju. Neće vas bude i bogovi priznati zato što ste se pokrstili ili ste primljeni u monaški red - to čine ljudi. I nije da ćete sigurno dospeti u nebesko carstvo ako se pokrstite ili vas prime u red; nije da pripadate Buda-školi onda kad prihvatite budizam. Bude gledaju na to da li je osoba iskrena kad prihvati svoj zavet, i da li se istinski kultiviše. Bude ne priznaju forme; njih priznaju religije.

Što se tiče prijatelja budista, naprosto ih smatrajte običnim ljudima; ljudi mogu da veruju šta god hoće. Pošto se kultivišete među običnim ljudima, svakako ćete dolaziti u kontakt s drugim ljudima. Čak i ako imaju izvesna verovanja, oni nemaju način da stignu do prave kultivacije, pa ih jednostavno smatrajte običnim prijateljima, to je sve.

Pitanje: Od početka vežbanja Falun Gonga, više ne želim da čitam svoje školske tekstove, i samo želim da se svim srcem kultivišem.

Učitelj: O ovom ću govoriti iz dva ugla. Jedan je da je razumevanje ove osobe možda veoma visoko, a njegova baza jako dobra. On je na licu mesta dobio Fa i smesta shvatio šta je to, i jako brzo se uzdiže u kultivaciji. Pošto je njegova osnova dobra, a njegovo razumevanje visoko, on može da se oslobodi mnogih vezanosti, i esencija njegovog života nije ugrožena; samo je njegova površina zagađena zemaljskim svetom. Kad se površinsko zagađenje bude uklonilo, on će shvatiti istine Buda Fa, jer ionako nije vezan za ljudske stvari. Takva osoba onda važi za relativno dobar tip, o kom sam upravo govorio.

Druga situacija je da je osnova osobe veoma dobra i da u kultivaciji zna da je Dafa dobra, ali i dalje nije potpuno i racionalno razumela zahteve Dafe za kultivaciju. Ovakva situacija se takođe može javiti među onima na koje su uticali prethodni metodi kultivacije, ili na monahe i monahinje.

Šta god da je slučaj, ne možete ići u krajnosti. To što vam kažem da se kultivišete među običnim ljudima diktira kultivacioni metod Dafe. Osim toga, Dafa traži od kultivatora da budu izuzetni gde god da se kultivišu. Ako si učenik, onda dobro treba da učiš; ako si član društva, treba dobro da obavljaš svoj posao, i istovremeno si kultivator.

Pitanje: Godinu dana učim Fa i radim vežbe, ali i dalje imam misaonu karmu. Nestrpljiv sam da saznam šta uraditi?

Učitelj: Svi naši učenici su prilično dobri. Zapravo, sposobnost da se spoznaju sopstveni nedostaci je znak da se kultivišete. Razumem šta kažete. Upravo sam vam nešto rekao, naime, da kad dođete da vežbate Falun Gong, ja ću vam pročistiti telo, iz osnova, u potpunosti, pročistiti najveći sloj molekula koji sačinjava površinu čoveka, uključujući onaj deo koji su vaše misli. Ali i dalje želim da ostavim deo koji će vam omogućiti da živite među običnim ljudima i održavate stanje kultivacije među običnim ljudima. Ono što mislim je to da kad osoba nema ljudskih osećanja, ona ne može živeti u ljudskom svetu. Bez ičeg ljudskog, ni minut ne biste želeli da ostanete među ljudima. Ja vam govorim da ne generišete još vezanosti i da se oslobodite svojih postojećih ljudskih vezanosti.

Zapravo, govoreći iz druge perspektive, ja u potpunosti mogu da uklonim sve te misli koje imate, da uklonim sve vaše loše misli, i direktno vam skinem vaše vezanosti. To, ipak, ne bi išlo; to ne bi bila kultivacija. Ali ima nešto što mogu da učinim: da vas pročistim počev od površine i omogućim da vaše misli dosegnu izvesni nivo čistote, mada malo mora ostati radi kultivacije. Ako bi se više oduzelo, ne biste mogli da se kultivišete. Da bih vam omogućio da se kultivišete među običnim ljudima, ja ću vam pročistiti telo iz unutrašnjeg mikrokosmosa. Spoljna površina neće imati previše božanskih moći koje se manifestuju, i to će vam omogućiti da održite stanje u kom se kultivišete među običnim ljudima. Ja ću vas pročistiti od najmikroskopskijeg dela vašeg života, iz unutrašnjosti do spoljašnjosti, dok se stvari ne pročiste sve do najviše površine; kad eliminišete poslednje preostale delove, Ispunjavate se. Površinske stvari koje još nisu eliminisane su poslednji korak u kultivaciji. One vam se ciljano ostavljaju i omogućuju vam da održite stanje u kom se kultivišete među običnim ljudima. Kad se to malo bude odstranilo, vi zbilja nećete moći da ostanete među običnim ljudima, i nećete imati zanimanja za ljudske stvari. To stanje će se javiti. Znači, poslednji deo će biti potpuno uklonjen tek u finalnom koraku.

Ovo je najbolji metod. On vam može omogućiti kako to da se kultivišete među običnim ljudima, tako i da normalno živite među njima. Mada, istovremeno, morate postaviti stroge kriterijume prema sebi, i ne možete imati vezanosti tako jake kao kod običnih ljudi. Pošto na ovaj način hodate ovim putem i na ovaj način se kultivišete, reći ću vam: ako za sada imate nekoliko ljudskih vezanosti ili misli, nemojte to pretvarati u breme, jer to vam je namerno ostavljeno. Takođe treba da budemo oprezni povodom jedne druge tendencije: neki ljudi se ionako nisu marljivo kultivisali, i čim me čuju da ovako nešto kažem, [oni će misliti]: “Aha, to mi je ostavljeno. Onda neću da brinem.” Oni ugađaju sebi, oni ne slabe svoje vezanosti, i ne postavljaju stroge kriterijume prema sebi. To neće ići, jer to nije kultivacija.

Pitanje: Možemo li se venčavati?

Učitelj: Ja sam vam ostavio faktore koji će vam omogućiti da živite među običnim ljudima. Nadam se da neki od vas, među našim učenicima, koji ste mladi, i dalje osnivate porodice i započinjete karijere. Kad bi u budućnosti ceo svet došao da uči Dafu i niko ne bi osnovao porodicu, onda bi ljudsko društvo skončalo i više ne bi postojalo. To ne bi išlo. Takođe, mladi ljudi treba da ostave potomstvo, i morate ostaviti kultivacioni metod za novo čovečanstvo budućnosti.

Pitanje: Koliko je velik Falun raj?

Učitelj: Falun raj je izuzetno velik. (Smeje se) Ima nebrojena živa bića, i obilje buda, bodisatvi i arhata.

Pitanje: Kad započne praksu Falun Gonga, može li čovek da mantra “Buda Amitaba”?

Učitelj: Mantranje imena bude je kultivacija, a mantranje Buda Amitaba je kultivacija u kultivacionom metodu budizma Čiste Zemlje. Ako i vi budete mantrali Buda Amitaba, dok budete vežbali Falun Gong, onda s tim mešate našu praksu. Ja vam ne kažem da treba da kultivišete Falun Dafu; ako zaista ne možete da se oslobodite toga, onda mantrajte Buda Amitaba, jer princip vam je već potanko objašnjen. U Periodu kraja Darme veoma je teško Ispuniti se u religijama. Neki ljudi govore o odnošenju karme na nebo, ali to nije tako lako kao što obični ljudi misle. Ljudi moraju kultivisati svoje misli do časa kad su dovoljno dobre, a njihova primarna karma se mora otkloniti kultivacijom, ostavljajući samo malen deo vezanosti, koje postepeno treba odstraniti. Tada će se javiti posebna situacija, i tek tada osoba može odneti karmu na nebo. Ako jako prljavo telo odnesete na apsolutno čisto nebo, tj. u raj bude, gde će vas staviti? Je li tako?

Pitanje: Kad radim vežbe kasno noću, čini mi se da me demon uznemirava. Znači li to da ne možemo raditi vežbe usred noći?

Učitelj: Ako zbilja kultivišete Falun Dafu i ne mešate nikakve druge stvari u svoju praksu, garantovano je da se ništa neće usuditi da vam naudi. Ponekad će novi učenik umešati nove stvari u svoju praksu, u kom slučaju ne možete reći da on kultiviše put Dafe. Ako ne radite stvari prema zahtevima tog Zakona, ako samo radite vežbe, ako se ne kultivišete istinski, onda ako nastanu problemi, meni neće biti lako da se pobrinem za vas—čak i ako nazovete moje ime. Vi kažete: “Učitelju, zašto ne brinete o meni?” Ali da li vi kultivišete Dafu? Da li se kultivišete prema mojim zahtevima? Ne radi li se o tome? Kultivacija budinstva je ozbiljna.

Pitanje: Je li u redu vežbati Taiči zajedno sa Falun Gongom?

Učitelj: Nije u redu. Taiči, Šingji, Bagua—ove borilačke forme imaju ugrađen čigong. Ali nije važno ako vežbate druge borilačke veštine, bilo da je to Duga pesnica, Plaveća pesnica, Južna pesnica, Šaolin, itd.—ništa od ovoga ne predstavlja problem. Ali Taiči je definitivno čigong.

Ljudi danas ne znaju kako bi trebalo da koriste Taiči. Neki ljudi smatraju da je Taiči fiskultura za vežbanje svog tela. Zapravo, Taiči ima mnogo stvari od unutrašnjo-spoljne kultivacije. Ljudi danas ne znaju kako da se kultivišu. To je zato što Džang Šanfeng nije ljudima ostavio srce-Zakon Taičija, ostavio je samo nešto pokreta, tako da ljudi koji su došli posle njega nisu mogli da se kultivišu njim. Ne obraćajte pažnju na to kako pokreti Taičija izgledaju ležerno, jer moći nisu u površinskoj dimenziji. Na ovoj ljudskoj strani, vaša ruka nije, koliko god bili brzi, toliko brza kao ruka [praktikanta Taičija]. Vi ga vidite kako se kreće jako sporo, ali on se kreće u drugoj dimenziji. To je kao one priče iz starina koje ste čuli, kad besmrtnik normalno hoda, ali oni koji jašu za njim ne mogu da ga stignu. Običnim ljudima, on izgleda kao da hoda jako sporo, ali zapravo, on se kreće u drugim vreme-prostorima.

Ljudi misle da mogu brzo da zadaju udarac pesnicom, ali oni nikad ne mogu da se takmiče sa brzinama drugih vreme-prostora. Zato iako vidite kako u Taičiju sporo pružaju svoje pesnice i dlanove, bez obzira koliko su brzi vaši pokreti, vi niste hitri kao oni, jer oni tamo stižu znatno pre vas. Samo što moderni ljudi nisu u stanju da dostignu taj nivo. Osim toga, njihovi dlanovi nose natprirodne moći, i ljudska bića ne mogu da se odupru tim moćima. Borilačke veštine izgledaju sjajno u filmovima. Zašto onda u stvarnom životu izgleda kao da ljudi pokreću svoje ruke na sve strane, ili nasumice trupću nogama ili šutiraju, a vi i dalje ne vidite odakle bi posebne moći borilačkih trebalo da stignu? Zašto njihovi pokreti ne izgledaju kao što borilačke veštine treba da izgledaju? Jer oni nemaju nikakvih posebnih moći. Kad bi imali posebnih moći, ljudi ne bi imali načina da izbegnu njihove udarce. Ne ide ako pokušaju da izvedu te pokrete bez neophodnih [natprirodnih] veština. Znači, razlog zašto ljudi danas ne mogu da prikažu veličinu borilačkih veština, je to što nemaju ni unutrašnje ni spoljašnje natprirodne moći.

Taiči može da omogući osobi da se kreće u drugim dimenzijama; on je nerazdvojni deo kultivacije, pa se u potpunosti ubraja u čigong praksu. Samo kad se telo osobe promeni dok ona vežba, i unapredi joj se misaoni domen, njena praksa može da generiše stvari. Ja ću vam reći da je kultivacija u taoa ili u boga nešto neuporedivo sveto. To nije kako ljudi zamišljaju. Ljudi sada koriste degenerisane predstave ovog doba da zamisle kakvi su bili ljudi davnina. Ljudi davnina nisu bili takvi.

Pitanje: Kad se falun okreće u smeru kazaljke i suprotnom, hoće li se okretati u napred ili nazad?

Učitelj: Da, on će podesiti vaše telo u skladu s onim kako vaše telo treba podesiti. On rotira u ovom i onom pravcu da bi propisno podesio vaše telo. Kad falun prvi put podešava telo čoveka, on će se okretati kako god je potrebno, i neće imati fiksnu brzinu. Kad se telo podesi, falun će se stabilizovati u predelu donjeg stomaka. Tu će rotirati devet puta u pravcu kazaljke, devet puta u smeru suprotnom od kazaljke, što je njegovo normalno stanje.

Pitanje: Kad vežbam vežbe, moj sin se protivi tome.

Učitelj: Da, neki ljudi će imati ovakve situacije, gde se članovi porodice protive [njihovom vežbanju]. Mada to i dalje zavisi od vas. Na kraju krajeva, biće testova kad osoba krene s kultivacijom. Zato će možda demon koristiti vašeg sina da vam smeta. Ako zaista uđete u kultivaciju Dafe, i zaista budete uspeli da se kultivišete, onda ću se ja pobrinuti za vas. Kad ste usred smetnje, ja ću videti kakve su vam misli i da li i dalje želite da vežbate, jer kultivacija budinstva je ozbiljna i neće ići ako vam volja nije čvrsta.

Pitanje: Kad meditiramo, najbolje je da sedimo u punom lotosu, je li tako?

Učitelj: Zahtev je da se na kraju stigne do punog lotosa. Postepeno ga vežbajte i svi ćete moći da sedite u lotosu. U Kini su stariji ljudi, s preko osamdeset godina starosti, mogli postepeno da prekrste obe noge, pa neće biti problema. Ako budete vežbali, postepeno ćete uspeti da ih prekrstite. Nije slučaj da se to može izvesti iz čista mira, a silom neće moći. Ako kažete da ne možete da držite noge prekrštene čak ni u položaju polu-lotosa, onda, budući da ne možete da držite noge gore, sedite labavo u turskom sedu. Ako kažete: “Ne mogu da sedim čak ni u turskom sedu,” onda samo malo uvucite [noge]. Kad budete mogli da sedite, noge će vam se postepeno spuštati—svaki put će biti sve niže—i kad na kraju siđu dole, vi ćete raditi polu-lotos. Kad radite polu-lotos, noge će vam štrčati visoko, ali nema veze. Svaki put kad budete radili vežbe, videćete da su vam noge malo niže, i svaki put će biti tako. Kad se tako spuste do kraja, i kad u polu-lotosu obe noge dostignu to da budu ravne, onda treba da idete na pun lotos. Ako su vam noge ravne, i možete da uzmete drugu nogu i popnete je gore, to će biti pun lotos.

Pitanje: Zašto kažete da su deca mešane rase za žaljenje? Neka osoba može biti Kinez u ovom životu, a onda stranac u narednom, a na Zemlji ima raznih rasa i glavnih duša.

Učitelj: U procesu reinkarnacije, glavna duša je ta koja se reinkarnira, dok je telesno telo ono što ima mešanu krv. Različiti bogovi su stvorili svoje sopstvene, različite narode, i ti bogovi su sve vreme, kroz istoriju, vodili računa o ljudima koje su sami stvorili. Beli ljudi su beli ljudi, crni ljudi su crni ljudi, a ljudi žute rase su ljudi žute rase. Svaka etnička grupa na svetu je rasa koja ima vezu s nebom. Nakon mešanja krvi, ljudi više nemaju svoju vezu sa bogovima na nebu. Onda je moguće da nijedan od bogova koji su stvorili ljude neće hteti da brine o njima. Tada su ovi ljudi veoma jadni. Neki ljudi se možda pitaju: šta onda? Ja ću vam reći, ne brinite. Ja govorim o situaciji na površini ljudskih bića. Pošto se glavne duše ljudi nisu pomešale, ako ljudi hoće da se kultivišu, ja vam mogu omogućiti da se kultivišete. Ako se budete mogli kultivisati do poslednjeg koraka, svejedno ćete moći da se Ispunite, i neće se praviti nikakve razlike. Kultivacija neće biti sporna.

Ako je običan čovek u okolnostima [koje smo upravo opisali] onda će on voditi veoma jadan život. Bogovi gore neće priznavati oblast gde su skoncentrisane mešane rase, pa će ljudi u takvom području biti u oskudici i voditi težak život.

Pitanje: Kineska deca koja uče u stranim zemljama stiču zapadno obrazovanje. Ako u kultivaciji koriste strane jezike da shvate Džuan Falun, mogu li otići u raj koji odgovara ljudima žute rase?

Učitelj: Glavna duša će otići tamo odakle je bila, pa površina ljudskog tela nije presudan faktor. Ako se budu dobro kultivisali, jednako će se Ispuniti. Njima će biti teško da shvate površinska značenja na kineskom [ako nakon života na Zapadu pokušaju da uče kinesku verziju], a ova površinska razlika je nešto nerešivo. Ali u kultivaciji, unutrašnja značenja koja prevazilaze čovečanstvo neće biti drugačija.

Pitanje: Ljudski mozak je veoma razvijen. Zašto životinje mogu da kontrolišu ljude?

Učitelj: Ljudski mozak uopšte nije razvijen. Samo ga ljudi vide kao razvijen. Osim toga, sami ljudi znaju da se preko sedamdeset procenata ljudskog mozga ne koristi. Zapravo, [te delove] su zaključali bogovi. U času kad jedan organizam, koja god vrsta bio, stekne inteligenciju, on odlazi izvan nivoa na kom obitava i može imati moć nad drugim životima. Iako nebeski principi ne podržavaju [njihovo imanje takvih moći], kad ljudi čine loše stvari i idu zajedno sa tim stvarima, to je isto kao da sami prizivaju [te stvari] težeći im. Ono koristi ovu situaciju i tako može da kontroliše ljude.

Pitanje: Kako treba shvatiti vezu između gonga i Fa? Koju vezu sa Fa-principima ima napredak u Falun Gongu?

Učitelj: Već sam sasvim jasno rekao o ovim stvarima u Džuan Falunu. Priča o tome je nešto vrlo krupno, pa ću reći samo malo. Ljudi koji se bave teorijskim debatama uvek su se sporili šta dođe prvo, materija ili um; uvek su imali ideološke argumentacije. Ja ću vam svima reći da su materija i um jedno isto. Gong je Fa, i Fa je gong, jer um sam po sebi je materija. Postoji standard za napredak šinšinga kultivatora; on ima oblik merila za merenje. Kad se šinšing penje, gong se takođe penje. Gong formira stub gonga iznad vaše glave, i na margini stuba gonga postoje gradirane oznake. To je standard koji označava visinu šinšinga osobe. Dok šinšing napreduje, merilo raste; dok ide na gore, gong isto ide na gore. A razvoj gonga je izuzetno brz. Zavisi od toga da li se vaš šinšing povećava, ili ne. Ako šinšing ide na gore, onda gong ide na gore. Prema tome, princip da je gong visok kao šinšing je apsolutna istina. U svakoj školi je tako; samo što niže prakse to ne shvataju, to je sve.

Zapadne religije ne pominju gong. Kad je Buda Šakjamuni širio Zakon, ni on nije govorio o gongu; samo u taoizmu se govori o gongu. Stvari o kojima ja govorim obuhvataju sve stvari buda, tao i bogova, i svi bogovi i Zakoni nastaju kroz prosvetljenje u fundamentalni Zakon univerzuma. Predajući o Zakonu, ja dajem sve od sebe da razumete; ja koristim sve izraze koje vam mogu omogućiti da shvatite. Neki ljudi kažu da zapadne religije nisu kultivacija, a istočnjačka religijska meditacija to jeste. Nisu li Zapadne [religije] kultivacija? I Zapadne religije su kultivacija. Isus je rekao da ćete moći otići u nebesko carstvo ako budete imali vere u njega. Šta je mislio? Isus je uvek govorio o stvarima na površini i govorio ljudima kako da se vladaju. Baš kao Zapadna kultura, oni ne izriču unutrašnja značenja, i biće dovoljno ako se vladaš [ispravno]. Ljudi danas ne znaju šta je “vera” o kojoj je Isus govorio [na dubljem nivou]. Isus je rekao da ako imate veru u njega, onda možete ući u carstvo nebesko. Zapravo, što se vere tiče, prava vera je samo vladati se prema onom što je Isus rekao. Ako se ne vladate prema onom što je Isus rekao, je li to prava vera? Ako neko ide u crkvu i aminuje pre jela, ali čim se nađe u spoljnom svetu čini loše stvari, može li se to zvati verom u Isusa? Je li ono o čemu je Isus pričao bilo svedeno na samo jednu rečenicu—“Veruj u mene i moći ćeš da uđeš u carstvo nebesko”? Zašto je Isus raspravljao o tako puno principa kako se treba vladati? Ako se vladaš prema onom što je rekao, onda možeš da uđeš u carstvo nebesko. Nije li to ono što to znači? Vera je uopšten pojam. Ako ne odgajaš sebe i popravljaš se, možeš li ući u carstvo nebesko? Naravno, možda ideš u crkvu onda kad je vreme za to. Ali da li veruješ u bogove samo tako što puno nazivaš ime Gospodnje? Da li samo čekaš da uđeš u carstvo nebesko? To neće ići.

Koja je onda svrha ispovedi? Ispoved je kad čovek zna da je zgrešio i želi da se popravi. Ne važi se kad se čovek ispovedi, a posle opet radi isto. Recimo da danas ubijete čoveka, [i kažete] “Molim te, oprosti mi,” a onda sutra ubiješ još jednog, i opet se ispovediš i zatražiš oprost. Ko bi vam oprostio? Shvatate ideju, zar ne? Treba da prestanete da činite loše stvari i zareknete se da više nećete činiti isto, i to da vam se zbilja ne ponovi. Kad shvatite da imate lošu misao, u ispovesti ćete reći Isusu: “Isuse Hriste, spasi me, jer imam loše misli.” Ako se onda u svakodnevnom životu budete bolje vladali, zar ne popravljate ljudski šinšing? Nije li to kultivisati sebe? Isus nije govorio o gongu jer “kultivacija je do čoveka, dok je gong do učitelja.” Ja želim da vaša tela uspeju u kultivaciji i promene se, pa naglašavam gong. Isus nije govorio o gongu jer nema potrebe da znate za to. Vi se samo usredsredite na kultivaciju svog srca, a Isus će se pobrinuti za gong, pa Isus nije govorio o gongu. Kultivacija je odstranjivanje loših ljudskih misli i ponašanja. Dok vaš domen napreduje, učitelj će činiti svoje i za vas razvijati gong. To je ideja.

Pitanje: Buda Šakjamuni je uspeo u kultivaciji pre više stotina miliona godina. Ipak, nisu svi životi po rođenju asimilovani s “Džen-Šan-Ren”. Kako to da se onda može uspeti u kultivaciji?

Učitelj: Nemaju sva živa bića na nebu Status dostignuća, i nisu sva živa bića na nebu bude. Sve živote je stvorila Dafa univerzuma, i proizvedeni su u univerzumu koji je stvorila Dafa, ali to nije isto što i uspeti u kultivaciji. Uspeh u kultivaciji se odnosi na potvrđivanje i prosvetljenje u sopstveni Status dostignuća. Šakjamuni je buda, i to jedan jako dobar. Svima vam mogu reći da su “Džen-Šan-Ren” Fa-istine celokupnog univerzuma, i da su to fundamentalni elementi koji su stvorili celokupni univerzum, i da su to fundamentralni elementi koji su stvorili sve iskonske bogove, i sve bogove za trajanja celokupnog trajanja univerzuma. Buda Šakjamuni je, naravno, među njima. Univerzum takođe ima proces formiranja, stagnacije, degeneracije, i destrukcije. Buda Šakjamuni nije najiskonskiji bog. Sav inteligentni život u univerzumu ide prema degeneraciji i destrukciji. Živa bića u blizini Tri domena mogu se ponovo kultivisati u svojim narednim životima. To je metod pročišćenja koji se koristi kod bića unutar ovih granica. Istine o kojima je Šakjamuni govorio bile su Tatagata Fa koji je on, iz “Džen-Šan-Ren,” potvrdio i u koji se prosvetlio na tom nivou. Nijedan od Tatagata ne objašnjava pravi, fundamentalni Fa univerzuma, jer fundamentalni Dafa univerzuma prevazilazi univerzum i sve živote unutar njega. Bogovi mogu potvrditi i mogu se prosvetliti samo u svoja sopstvena razumevanja, na svom sopstvenom nivou. To su njihovi kultivacioni putevi, i različiti bogovi mogu spasiti ljude samo pretvarajući ih u živa bića niža od sebe. Dok je Dafa fundamentalni Veliki tao; u kultivaciji je najbrži i najjednostavniji [metod], i nema toliko puno konkretnih stvari. Fa je kao piramida; na rubovima je samo ovoliko visok, dok razumevanja bogova idu ovoliko. Tada oni koji su spaseni mogu da se Ispune samo na ovom nivou. Jedan Tatagata se ispunjava na ovom nivou, pa je on potvrdio i prosvetlio se u ovoliko, i kad podižu učenike Tatagate se fokusiraju samo na stvari iz njihovih sopstvenih disciplina. Prosvetljenje svakog bude je drugačije, a svaki buda dolazi do razumevanja Džen-Šan-Rena fundamentalne Dafe univerzuma iz Fa-istina Džen-Šan-Rena Dafe. Ojačan od strane bogova i buda na još višem nivou, i sa ispravnom kultivacijom i ispravnim prosvetljenjem, to koliko razume i to koliko zna, formira njegove kultivacione stvari, i on je asimilovan u taj nivo Fa.

Pitanje: Zašto se moja glava okreće prema Učiteljevoj Fa-slici dok meditiram?

Učitelj: To vaša svesna strana gleda u mene. Ponekad će vam moj fašen davati znake. Kad daje znake, koristiće različite metode. Ako želite da znate je li nešto dobro urađeno ili ne, tj. da li ste postupili kako treba, pogledajte moju fotografiju u knjizi, ili neku drugu moju fotografiju. Bez obzira da je li vaše Nebesko oko otvoreno ili nije, ako ste učinili nešto pogrešno, ja ću izgledati veoma strogo; ako ste ispravno postupili, ja ću vam se osmehivati. (Aplauz)

Pitanje: Kad Učitelj predaje o Fa, ja osećam da je to sasvim tačno i nešto dobro. Ponekad mi se čini kao da se obraća direktno mom srcu. Ali kad kasnije pokušam da se setim šta je Učitelj pričao, kao da se baš ničeg ne sećam. Šta da radim?

Učitelj: Zapravo, kad me slušaju kako predajem Fa, svi ljudi će imati ovakva stanja. Ja sam predavao puno Fa, i ne možete se svega jasno sećati. Ne brinite. Svaki put kad budete naišli na probleme u svojoj kultivaciji, ako sebe uspete da smatrate kultivatorom i ispravno postupite, moći ćete da se setite reči koje sam izgovorio. Garantovano je da će biti ovako. Ali ako se u tom času naljutite toliko da vam se zavrti u glavi i ne možete ostati mirni, onda nećete moći da mislite o njima, i to dokazuje da vaša kultivacija nije čvrsta. Ali generalno možete da se setite Fa koji sam predavao. Ako osoba ne može da se kultiviše, onda će zauvek biti nesposobna da zapamti Fa koji sam ja predavao. Ja naglašavam iznova i iznova da se ovaj Fa ne govori da bi ga obični ljudi slušali. Svi vi koji sedite ovde imate predodređen odnos. Inače, ne biste mogli da uđete.

Pitanje: Ako prihvatim napuštene, male životinje, hoće li to stvoriti karmu?

Učitelj: To neće stvoriti karmu. Za svakodnevnu osobu to je dobro delo, ali u prošlosti je budizam pričao da ne treba ubijati, kao i da ne treba gajiti stvorenja. I postoje razlozi da se ne ubija, kao i da se ne gaji. Što se tiče ubijanja, ovo je jasno svim kultivatorima. Ne gajiti ih ima dve poente. Jedna je to da kad se [osoba] kultiviše, životinji je lako da stekne natprirodne moći (ling). Moguće je da će učiniti puno toga lošeg u času kad stekne natprirodne moći. U Kini postoji stara izreka: “postati duh.” Životinjama nije dopušteno da se kultivišu. Druga stvar je da njihovo gajenje zahteva puno brige. Odvlačiće vam pažnju, a razmišljanje o tome je vezanost i uticaće na kultivaciju. Naravno, ovo je vezanost i kod onih kultivatora koji su ljubitelji životinja.

Ispričaću vam jednu priču. Znate, bramanizam je ono čemu se Šakjamuni najviše protivio. Verovao je da je to religija koja je postala zlo, i bila je suprotstavljena Šakjamunijevom budizmu. Zapravo, ja vam mogu reći da je ono čemu se Šakjamuni suprotstavljao bio bramanizam, a ne bramanistički bogovi. Tokom najranijeg perioda bramanizma, ono u šta su ljudi verovali bile su bude - bude još ranije od Šakjamunija. Ali tokom dugog vremenskog perioda, ljudi su napustili svoju ispravnu veru u bude i učinili religiju zlom, do te mere da su budama ritualno prinosili žrtve. Na kraju, bogovi u koje su verovali više nisu ličili na bude; počeli su da veruju u zle utvare i demone u likovima čudovišta. Ljudi su tu religiju učinili zlom. Znate, kad bi se budizam ovako razvio, sledbenici ne bi priznavali ni samog Šakjamunija. Onda svi razmislite: kad bude prošlo puno godina, neće li se kultivatori osvrnuti na tu religiju iz prošlosti i videti je kao zlu? To je isto. Ljudi su ti koji religije prave zlom, jer bogovi nikako nisu zli.

Jako davno, u Indiji je postojao bramanistički učenik koji se kultivisao. Bio je jako marljiv u kultivaciji i kultivisao se u osami, u planinama. Jednog dana, lovac je pratio trag jelena i ranio ga hicem [strele]. Taj jelen je pobegao [tamo gde je bio kultivator], i ovaj ga je sakrio da bi ga zaštitio. Sam u planinama, on je bio jako usamljen, pa je počeo da vodi brigu o jelenu. Ako ne paze, ljudi se mogu vezati, i naravno da je ovaj mali jelen bio zasut ljudskim osećanjem žalosti i vezanošću za emocije. Vremenom, on je postao jako vezan za jelena, i na kraju je jelen postao njegov najbliskiji družbenik. Kao rezultat, on je svu svoju energiju ulagao u jelena, a kad je meditirao, njegov um se nije mogao umiriti; mislio bi čime će nahraniti jelena. Popustio je u svojoj odluci da ide napred.

Nekoliko godina kasnije, jelen je jednog dana iznenada umro, i njega je to jako zabolelo. Stalno je mislio na jelena, pa je još manje mogao marljivo napredovati. Do tada je već bio uznapredovao u godinama, a ako nisi kultivator, život ti se ne može produžiti. Više se nije mogao kultivisati i život mu je došao do kraja. Dok mu se bližio kraj, on nije mislio o Buda Fa; i dalje je mislio o jelenu, i zbog toga se posle smrti reinkarnirao kao jelen. Dok je osoba na samrtničkoj postelji, ona se može reinkarnirati u ono za šta je vezana i o čemu misli, pa se on u trenu reinkarnirao u jelena. Kako je to žalosno. Jedan kultivator—jedan koji se jako dobro kultivisao—na kraju je začas upropašćen. Za kultivatore je najbolje da se ne vezuju za životinje.

Pitanje: Nisam u stanju da imam strpljenja prema drugima kad me dovedu na ivicu. Šta uraditi?

Učitelj: I dalje iznosite nemogućnost da budete strpljivi? Čak i ako ne možete izdržati, vi morate izdržati. Kao kultivator, morate biti milostivi! Malopre sam rekao da ako niste u stanju da volite svog neprijatelja, onda ne možete uspeti u kultivaciji, ne možete postati buda. Razmislite, kad je neko loš prema vama, nije li tu slučaj da ste mu dužni iz prošlosti? Ako mu ne nadoknadite, hoće li to biti u redu? Ono što ste vi njemu učinili možda je još gore od toga kako se on sada ponaša prema vama, bol koji ste zadali drugima je možda još veći od ovoga! Kad u kultivaciji dođe do konflikata, njihove manifestacije izgledaju sasvim slučajne; neko vas može naljutiti, ali ranije ste vi—takođe na sasvim slučajan način—slično ljutili tu drugu osobu. Kad je slučaj da vam se unapred kaže pre nego što se nešto desi? [Niko vam neće reći:] “Lepo, u prošlom životu si ti mene ljutio, pa ću u ovom ja naljutiti tebe.” Nema takvih stvari. Mnoge stvari izgledaju slučajne, ali nijedna od njih to nije.

Možda nikad ranije niste imali takvu vrstu situacije, ali sada ste kultivator, pa se takve situacije moraju stvarati radi vašeg unapređenja. Neće ići ako ne budete imali ove nevolje, a ja ću te nevolje iskoristiti da popravim vaš šinšing. Dok se vaš šinšing popravlja, vaš gong raste, i vaš šinšing će napredovati. Onaj ko vam napravi problem, istovremeno vam daje vrlinu. Dok ste u bolu, vaša karma, takođe, se transformiše u vrlinu. Jednim udarcem ćete dobiti četiri stvari, pa zapravo treba da budete zahvalni toj drugoj osobi. Ako i dalje mrzite tu drugu osobu, ili ne možete da imate strpljenje prema njoj, to nije u redu. Neki ljudi bi takođe mogli misliti: “Učitelj mi je rekao da trpim, pa ću se uzdržati.” Nešto kasnije kažete: “Učitelju, uzdržavao sam se do tačke kad je postalo previše bolno.” Ja kažem da to nije izdržljivost. Pravi kultivator se uopšte neće ljutiti. Koliko god stvar bila krupna, njegovo srce će ostati mirno. Zašto da se trudimo da se uzdržavamo do bola? Eto kakav kultivator treba da bude. Neki ljudi trpe zarad svoje reputacije, a ni to nije prava izdržljivost. Ali pošto ste počeli da se kultivišete, ako to za sada ne možete da postignete, onda se zaista morate uzdržavati.

Pitanje: Mnogi veliki čigong majstori su mladi majstori, i puno je majstora iz mnogih škola koji šire svoje prakse.

Učitelj: Činjenicu da puno ljudi širi svoju praksu prouzrokuje kosmička klima, i to ima razloga. Ali ja ću vam reći da su mnogi čigong majstori samozvanci. Oni zapravo nisu čigong-majstori; oni su lažni. Mnoge ljude pogoni zaposednutost životinjom i drugim haotičnim stvarima. I mnogi majstori šire zemaljske i sporedne puteve, i ono o čemu govore su istine na tom nivou. Pored ovih, ima i ljudi koji se kultivišu u planinama. Među onima na koje sam naišao, neki se kultivišu preko četiri hiljade godina. Zašto se tako dugo kultivišu? Nije da njihov nivo nije dovoljno visok i da ne mogu otići gore na nebo, jer neki od njih su prevazišli Tri domena; već se radi o tome da oni ne mogu gore. Njima se ne dopušta da idu gore, jer nema raja koji će ih primiti. Zašto mogu da povećaju gong? I to je nešto što određuju Fa-istine ovog nivoa. Ipak su ti sporedni zemaljski putevi drugačiji, a neke od njih su stvorili ljudi. U početku se takva osoba kultivisala u samo jednom načinu kultivacije, ili se kultivisala u Tao-školi ili Buda-školi. Posle nekog vremena kultivacije, on je osećao da je to dosta dobro, ali onda je neko drugi došao da ga potraži, [rekavši]: hodi ovo da kultivišeš. Onda je pošao da uči to. Pa je njegov gong bio mešan. Prvobitno je gore imao učitelja koji se brinuo o njemu, ali kad je taj učitelj gore video da je on postao takav, učitelj ga više nije hteo. Pošto ga ti gore više ne prihvataju, on više ne može da napusti Tri domena. Onima izvan Tri domena nije dopušteno da uđu unutra, niti oni unutar Tri domena mogu da izađu. Do koje god visine se kultivisali, ako vas niko gore ne primi, ne možete otići—pomešane stvari u kultivaciji te osobe i njen gong postali su zbrka, pa on ostaje unutar Tri domena. Ovo je jedan od razloga zašto oni koji se kultivišu u sporednim zemaljskim putevima ne mogu da steknu Ispravno dostignuće. Zato sam rekao da je izuzetno ozbiljno to da se ne vežba dva načina kultivacije.

Neki ljudi su pročitali knjige i kažu: “Učitelju, niste li vi imali učitelje iz Tao-škole i učitelje iz Buda-škole, koji su vam preneli stvari?” Svima ću vam reći da je ovo što ja radim nešto drugo; ja predajem Fa univerzuma. Ja ne predajem samo Fa Buda-škole, niti predajem samo Fa Tao-škole, niti posebno predajem specifičan način kultivacije; ja širim fundamentalni Veliki Zakon univerzuma, pa ja kažem Veliki Zakon, Veliki Zakon, opet i opet. Ovo je fundamentalni Zakon univerzuma. U njega su uključeni svi načini kultivacije unutar univerzuma. Ja ću vam takođe reći da među mojih nekoliko učitelja na ovom svetu, ima buda, taoa i bogova, i svima njima sam ja preneo stvari pre nekoliko života. Cilj je bio da se za njih priredi da mi, u ovom vremenu kad sam hteo da širim Dafu, prenesu te stvari nazad, da mi se otključa pamćenje, i da onda to širim među vama. (Aplauz) Ni jedna jedina stvar koja se dešava u svakodnevnom društvu nije slučajna. Širiti Dafu kako ja to činim je ogromna stvar, i u budućnosti će biti još više ljudi koji uče, pa nisu slučajne ni različite vrste neispravnih elemenata u univerzumu, koji se mešaju, niti su to stvari u Tri domena koje se mešaju u širenje Dafe, kao ni one haotične, inteligentne životinje i aveti niskog nivoa koje prave metež.

Pitanje: Na ovom nivou nemamo načina da razlikujemo prave čigong-majstore od lažnih. Kako će s tim biti u budućnosti?

Učitelj: S kojim razlogom sada želite da razlikujete prave čigong-majstore od lažnih? Da li i dalje želite da učestvujete na drugim čigong seminarima? Zašto biste inače hteli da ih razlikujete? (Aplauz) Ja mislim da neki ljudi nisu prisustvovali drugim čigong seminarima, i kad čuju stvari koje učitelj Li govori, [oni shvate] da je ova kultivacija tako široka i jezgrovita, pa misle: “Oh—onda ću otići da poslušam šta drugi čigong majstori imaju da kažu i malo obogatiti svoje znanje.” Neki ljudi tako misle, ali to nije ispravno. Ovo što ja predajem je Dafa; ove stvari ne možete čuti na drugim mestima. Držati se jedne discipline je izuzetno ozbiljna stvar.

Osim toga, ako ove stvari želite da uzmete kao znanje, ili ako hoćete da učestvujete u drugim načinima kultivacije, možda nećete moći da se setite nijedne rečenice Zakona koji ja predajem, jer kultivacija je ozbiljna stvar. Vi nemate načina da razlikujete prave čigong majstore od lažnih, i oni se prokazuju da bi ljude prevarili za novac. I drugi će ponekad spolja govoriti o dobroti (šan), ali u srži, oni to čine radi novca. Jako ih je teško razlikovati.

Pitanje: Ako neki ljudi imaju zanimanje za Dafu, ali ne mogu da se odluče da li da se kultivišu ili ne, i ne mogu da vide sebe kao kultivatore, da li naši asistenti i dalje treba da im pomažu?

Učitelj: Mislim da su neki učenici i dalje u procesu razumevanja stvari. Ako biste da početnik ima visok domen kao stariji učenik, on to ne može postići. Dopustite mu proces razumevanja stvari; ako želi da vežba, onda vežba, i ako želi da vežba, onda ga naučite. Postepeno će osetiti da je ovo dobro, i vi mu možete pozajmiti primerak Džuan Faluna da ga pročita, ili mu reći da ode da kupi knjigu da je pročita. Na taj način će osetiti da je ovo dobro, njegovo razumevanje će se uzdići, i tada mu možete dati Džuan Falun da čita; korak po korak, malo po malo, on će doći do razumevanja. Recimo da želite da iznesete neke zahteve pred njega, [poput toga da]: kad vežbaš naše vežbe ne možeš da uzimaš lekove; kad vežbaš naše vežbe, više ne možeš da veruješ u druge stvari; ili, kad vežbaš naše vežbe moraš dostići neki nivo za tren oka. Time ćete ga na licu mesta uplašiti i oterati. Možete mu reći da prvo počne vežbe, da proba, a ako oseti da je to dobro, onda će sam znati šta treba da radi.

Spasiti ljude je jako teško. Ako duže vreme ne može da se drži jedne discipline, ili ako radi samo vežbe, a ne čita knjigu, onda ga možete posavetovati da radi neke druge vežbe. U suprotnom će naići na probleme i to će biti loše za njega. Tu će igrati lošu ulogu. Ako se ne posveti vežbanju [samo jedne prakse], onda se moj fašen neće brinuti o njemu, i u tom slučaju on je samo običan čovek. Kad dođe čas, običan čovek će se razboleti, i možda će ga demon koji narušava Fa iskoristiti da učini neke stvari, i odjednom će ispasti nenormalan. Obični ljudi ne znaju da se čovek u kultivaciji mora posvetiti jednoj praksi, i da će nam problemi naneti puno štete, ako naiđu. Ako nije u stanju da vežba fokusiran na jedno, i ako nije u stanju da uči Fa, onda ga posavetujte da ide, ili recite njegovoj porodici da ga posavetuje da više ne vežba.

Pitanje: Ranije sam podučavao u školi borilačkih veština. Bio sam instruktor borilačkih veština. Sad učim Falun Dafu i više ne vežbam Tai či, ali da li i dalje mogu da obučavam učenike?

Učitelj: Možete. Ali sve što ima elemente kultivacije, uključujući Tai či, će uključivati kultivaciju. Ako se tim poslom bavite da biste živeli, onda možete. Ako kažete da podučavate Tai či u školi, onda možete da podučavate, jer ja imam posebne načine da rešim posebne situacije. Ako to nije slučaj, onda treba da se kultivišete posvećeni jednoj stvari. Ali kako ja to vidim, nije li još bolje podučavati ih Falun Dafi? (Aplauz) Neki školski nastavnici u Kini podučavaju Falun Dafi na fizičkom. Posle vežbi, oni sednu i čitaju knjigu učenicima. Sami učenici kažu: “Za vreme časa nikad nismo bili ovako tihi.”

Pitanje: Sem što možemo videti falun, možemo li ga i čuti?

Učitelj: Sve natprirodne moći će se pojaviti kad se vežba Falun Gong. Nebesko uho nekih ljudi, kad se otvori, može da čuje zvuke iz drugih dimenzija.

Pitanje: Mogu li se venčavati oni koji kultivišu Dafu?

Učitelj: Mogu. U kultivaciji vam ostavljam stvari tako da se vaše pravo biće može kultivisati i da bih obezbedio vašu kultivaciju među običnim ljudima. Možete se kultivisati držeći se načina života običnih ljudi. Takođe se nadam da oni koji nisu u braku mogu naći odgovarajućeg partnera s kojim će biti zadovoljni, i osnovati porodicu. U budućnosti će možda i muž i žena vežbati, a u tom slučaju ste spasili vašeg partnera. Ali to nemojte uzimati za standard; to jest, da ne treba da se venčate ako on ne vežba. I tu treba da budete u skladu sa stanjem običnih ljudi dok se kultivišete.

Pitanje: Malopre je Učitelj govorio u vezi napornog rada na poslu. Ja na svom poslu radim veoma naporno, ali šef me koristi da vrši pritisak na moje kolege, što me stavlja u lošu situaciju.

Učitelj: To kako se šef ponaša nema nikakve veze s vama. Ako vam šef naredi da idete da izvršite pritisak na druge, onda ja mislim da je to lako rešivo. Možete biti malo taktičniji, i jasno iskazati svoje mišljenje. Kao kultivatori, mi nećemo nauditi drugima, ali ako je takva vaša odgovornost, onda samo napred, neće biti problema. Ali mi možemo biti blagonakloni u našem pristupu stvarima. Kako ja to vidim, vi to treba, ako je ispravno, da izvedete sa idejom da ne pravite nikakve probleme firmi. U svakom slučaju, reći ću vam da kada su u pitanju specifične stvari poput ovih, svi vi možete izaći na kraj s njima. Ali ima jedno: apsolutno ne smete prekoračiti principe za praktikante, i ne smete činiti rđave stvari.

Pitanje: U Americi možemo da tražimo pravdu za izvesne stvari, ali ako mislimo na Džen-Šan-Ren, onda nećemo pokretati sudski spor. Je li to ispravan pristup?

Učitelj: Nemojte zvati policiju za svaku sitnicu. Neki konflikti možda su usmereni prema vašoj kultivaciji, plaćanju karme, napredovanju, i drugim elementima. Pa kad nastanu nevolje, ako vas to ozbiljno ne ugrožava onda vam ne može nauditi, i kako ja to vidim, ništa od toga nije slučajno. Ako se dese krupne stvari [na primer] ako neko zbilja dođe da vas ubije, da vam zapali kuću, ili da vam naudi, onda to prijavite policiji, takođe možete i pokrenuti sudski postupak. Ako nije tako nešto, onda bih rekao da tako ne radite.

Kao kultivatori, vi se bavite ličnom kultivacijom, a u procesu vašeg unapređivanja shvatanja, ja neću dopustiti da se sretnete sa stvarima koje ništa nemaju sa vašom kultivacijom. Pošto sam vaš lični put kultivacije i napredak unapred do tančina priredio, ja vam neću prirediti nepotrebne stvari. (Aplauz) Koliko god da su zakoni efikasni i sveobuhvatni, oni ne mogu upravljati ljudskim srcem, i kad ne možete da ih vidite, ljudi će opet činiti rđava dela. Što se više zakona napiše, to nanosi veću štetu ljudima; zakona ima toliko da ljudi ne mogu sve zapamtiti, i možda će ljudi počiniti zločin ma šta da učine. Ti koji pišu zakone žele da upotrebe te zakone da upravljaju drugim ljudima, ali zapravo, u času kad se napišu, ti zakoni će takođe upravljati samim tim ljudima. Ljudi već podnose sve što su sebi natovarili. Kako zakoni postaju sve striktniji i striktniji, oni će još više sputati ljude, i u budućnosti će vladati ljudima onako kako se vlada životinjama. Ljudi na taj način neće biti srećni. Ali to je ono što su ljudi sami sebi napravili, i oni to moraju snositi. Ljudi danas snose sve ono što su sami sebi natovarili, i sve to neprekidno sputava čovečanstvo.

Bogovi ne priznaju ljudske zakone. Bogovi veruju da su [zakoni] sredstvo koje su ljudi usvojili onda kad nisu imali izbora, pošto su se degenerisali. Bogovi priznaju samo zakon srca i moral. Sa moralom, ljudi neće počiniti rđavo delo čak i bez zakona, zar ne?

Pitanje: Šta je bog?

Učitelj: Različite etničke grupe su stvorili različiti bogovi. Bog koji je stvorio neko ljudsko biće je njegov bog. Mislim na [stvaranje] ljudskog tela. Zapravo, ljudska duša ima drugačije poreklo.

Pitanje: Koje su razlike između Falun Gonga koji se kultiviše u Americi od onog koji se kultiviše u Kini?

Učitelj: Nema razlike. U zapadnim zemljama, kao i s ljudima žute rase sa Istoka, u svojim respektivnim dimenzijama ljudi zbilja imaju različite sisteme, a ti sistemi su korespondentni s različitim kosmičkim telima još većih dimenzija univerzuma. Ovi različiti dimenzioni sistemi imaju materijalne elemente specifične za njihove dimenzije. Ljudi Istoka takođe imaju materijalne elemente specifične za njih. Mnogi ljudi, kad stignu u Ameriku, ne samo da otkriju vremensku razliku, već takođe imaju proces aklimatizacije. Njima se stalno čini da postoje i unutrašnje i spoljašnje stvari na koje nisu naviknuti. To je zato što materijalni elementi nisu slični i drugačija je životna sredina. U prošlosti, ljudi su rekli da zemlja i voda određenog mesta podižu određenu vrstu ljudi. Zaista jeste tako. Pošto su ovo glavni elementi za obične ljude, kod ljudi s Istoka unutrašnja kulturna značenja razlikuju se od onih na Zapadu. Na primer: kineski narod pridaje značaj numerologiji i izgovoru, poput toga kako reč “ba” (八 – osam) simboliše “fa” (發 – obogatiti se), ili kako “si” (死 – smrt) ima implikacije u reči “si” (四 – četiri) Dobar izgovor se preferira u odnosu na loš. Onda, u ovoj materijalnoj sredini Istoka, zaista postoji ta vrsta materijalnog elementa, i može da proizvede manje dejstvo na obične ljude. Dok to na Zapadu ne postoji. Oni, međutim, imaju elemente ove njihove materijalne sredine. Na primer: ljudi sa Istoka govore o geografiji i pravcima u fengšuiju, ali to ne važi za Zapadnjake. Nikako ne važi. Što se tiče fengšuija, ako to radiš za belce ili crne ljude iz Amerike, ili ako to radiš za ljude drugih etničkih grupa, uopšte neće funkcionisati. Broj trinaest, koji se Zapadnjaci trude za izbegnu, ili sazvežđa o kojima govore, ne važe na isti način za ljude sa Istoka, i teško da će delovati za njih. Prema tome, broj trinaest naprosto nema bitnije značenje za ljude sa Istoka. Dimenzione sredine imaju komponente koje sačinjavaju njihove materijale. To nije tako jednostavno pitanje. Ništa neće stajati ako nema materijalnu sredinu kao temelj.

Pitanje: Kako prepoznati smetnje i poteškoće koje priređuje Učitelj?

Učitelj: Moje aranžmane, same, ne možete nazivati poteškoćama. Zapravo, ja ništa nisam stvorio za vas; ja koristim stvari koje vi već imate da sačinim aranžmane, i ja eliminišem jedan deo vaše karme. Ono što ostaje je to malo što služi kao testovi koje morate proći popravljajući svoj šinšing, i tokom vašeg procesa kultivacije, biće postavljeno na odgovarajuća mesta. Kad dođe čas, i kad morate da se unapredite, koristiće se kao testovi koje treba proći. Pa kad naiđete na nevolje, treba da ih shvatite kako treba. To je ono što sam vam ja priredio. Sve ćete ih moći proći ako se zbilja budete poneli kao kultivatori.

Pitanje: Kako da znamo šta nam Učitelj dopušta da radimo, a šta ne?

Učitelj: Dok god učite Fa, sami ćete moći da razlikujete stvari koje treba činiti, naspram onih koje ne treba. Po meni, ima nekih stvari koje su opasne i loše, i vi ne treba da radite te stvari. Ako, međutim, budete insistirali da ih radite, možda nikad nećete moći uspešno da ih uradite. Kad insistirate na tome da ih činite, nailazite na probleme. Vi možete da prepoznate ove stvari i vi sami možete da se prosvetlite u stvari. Ako vam se sve kaže, kako ćete se kultivisati?

Ispričaću vam jednu šalu iz kultivacije. U Kini postoji jedan učenik, koji je električar. Jednom je popravljao transformator pod naponom. Maksimalan napon transformatora je bio 30.000 V. Kad bi ga čovek takao, struja bi u momentu jurnula u njegovo telo i spržila ga. On je hteo da ode na drugu stranu transformatora da zavrne šraf. U tom momentu nije mogao da vidi ništa što ga sprečava, mada jednostavno nije mogao da pređe na drugu stranu. Ovo ga je upozorilo da ne ide tamo, jer je bio u opasnosti. Ali je bio tvrdoglav i svejedno je hteo da ode tamo. Pošto je struja i dalje bila uključena, čim je takao taj šraf, “Bang!”—potreslo ga je. Znači, ponekad ima stvari koje ne treba da uradite, ili koje uključuju opasnost, nevolju, itd, pa ćete dobiti znak. Prosečna osoba u tom scenariju bi bila spržena do kosti, ali pošto taj čovek kultiviše Dafu, njemu život nije bio ugrožen. On se osećao kao da je eksplodirao. Celo telo mu je uradilo “Klang!” Potom se odmah smirio. Ljudi na licu mesta su bili na smrt preplašeni. Videli su da je on jedna velika vatrena kugla—i odjednom bum! Električna struja je ušla kroz njegovu ruku i probila rupu kroz njegov taban. U tom času, on je mislio: “Ja sam praktikant i neću imati problema.” Nije imao straha i slobodno se pomerio, kao da se ništa nije desilo. Kasnije se pojavio glavni iz električarske službe, i rekao mu da mora da ide u bolnicu da se pregleda. Nije imao drugog izbora do da ode u bolnicu. Doktori su bili zapanjeni: “Kako je to čudno! Tako visok napon bi nekog normalno spržio. Poginuo bi. [Struja] je prošla od njegovog vrha do njegovog podnožja i probila rupu kroz njegovo stopalo. Kako je preživeo?” On nije ni krvario, kao da je sve unutra sprženo. Doktoru je to bilo jako čudno.

Tela praktikanata Dafe se transformišu visoko energetskom materijom; u poređenju, električna struja koju običan čovek poznaje nije ništa. Ali najpovršinskija koža ovog praktikanta nije bila potpuno kultivisana, pa se desio proboj kroz taj sloj. Probijen je samo jedan sloj, a u celini nije bilo oštećenja. Ovu priču vam pričam da vam kažem da će se oni koji vežbaju sresti sa pretećim, mada ne i opasnim situacijama. Ali ako neko zbog ovog počne da oformljuje vezanosti i namerno učini šta nije trebalo, onda će to zbilja biti opasno.

Pitanje: Zašto je priređeno da dođemo u Ameriku da se kultivišemo?

Učitelj: Nauka i tehnologija su veoma razvijeni u Americi, pa će možda u budućnosti biti potrebno dobro vladati ovim stvarima. Oni koji dolaze u Ameriku su elita Istoka. (Aplauz)

Pitanje: Dok meditiramo u pozi lotosa, da li treba da uđemo u mirnoću?

Učitelj: Ako samo želite da vežbate svoje noge, u redu je. Neki ljudi kažu: “Noge mi nisu dobre i još malo ću ih vežbati.” Onda po meni, ako ne meditirate, zar ne bi bilo još bolje ako biste ušli u mirnoću u isto vreme dok vežbate svoje noge? Samo vežbati noge je u redu, ali kad vežbate vežbe, morate nastojati da uđete u mirnoću.

Pitanje: Dok čitam Džuan Falun, hoće li pomoći sedenje s prekrštenim nogama?

Učitelj: Pomoći će. Prekrstiti noge dok čitate knjigu će vam, za početak, omogućiti da vežbate više s prekrštenim nogama; i drugo, to će se važiti kao vežbanje vežbe [meditacije]. To je jako dobro.

Pitanje: Dete jednog prijatelja je gluvo od rođenja. Da li će mu vežbanje Falun Gonga biti od pomoći?

Učitelj: Mislite da li će ga izlečiti? Ne mogu govoriti o ovome na jednostavan način, ali mogu reći da ne možete raditi vežbe da biste se izlečili. Ono što vam mogu reći je da je telesno telo ono što je gluvo, dok njegova duša nije gluva. Kad se ljudi uistinu kultivišu, sva njihova tela će se vratiti u normalno stanje. Praktikanti se moraju pridržavati standarda za kultivatore. Ako dete dođe samo da bi se izlečilo i ne napusti svoju brigu, onda mu neće biti bolje. Kultivacija budinstva je ozbiljna.

Pitanje: Moj muž štrajkuje glađu protestujući što ja vežbam.

Učitelj: Što se ovog tiče, ja mislim da to zapravo zavisi od toga kako se ponašate prema ovom. Normalno, svi oni koji nailaze na smetnje od strane članova porodice [s tim se suočavaju da bi se], pod jedan, videlo da li mogu da se kultivišu solidno ili ne; drugo, da se vidi kakav je šinšing kultivatora; i treće, da bi porodica pomogla [kultivatoru] da eliminiše karmu. Takođe ima vrlo retkih slučajeva da je ljudima potpuno nemoguće da prihvate Dafu.

Pitanje: U svom Fa-predavanju, Učitelj je pričao o obliku rađanja, starenja, bolesti, i smrti za bogove. Učitelju, molim vas da govorite o tome.

Učitelj: Univerzum iz prošlosti je imao formiranje, stagnaciju, degeneraciju, i uništenje, a životi u univerzumu su imali rađanje, starost, bolest i smrt; samo što su se dužine vremena razlikovale u različitim dimenzijama. Razlike su bile izuzetno krupne, a ponekad je to bilo toliko dugo da je bilo kao da [biće] nikad ne umire, dok je kod drugih to bilo kao kratak tren. U formi formiranja, stagnacije, degeneracije i uništenja, na primer, postojala je faza formiranja univerzuma, sa svojim stabilnim periodom vremena, a onda je ona krenula ka opadanju i uništenju. Ovo je fundamentalna forma univerzuma iz prošlosti, i to je bio zakon kretanja materije za sve vrste i materiju u univerzumu.

Nisam završio s odgovorima na sva pitanja na ceduljama, jer ih još ima puno, ali mom vremenu za predavanje Fa došao je kraj i konferencijska sala će se uskoro zatvoriti. Mislim da puno ljudi i dalje želi da me čuje kako objašnjavam i odgovaram na pitanja, ali samo tako može biti. Mislim da se možemo sresti u drugim gradovima kad se ukaže prilika, ali za sada sam pričao o toliko toga. Veoma sam zahvalan lokalnim praktikantima u Hjustonu, jer dobili smo priliku da ovde sedimo i sretnemo se zato što su oni ovo pripremili. Pošto smo prvobitno predvideli samo jedno poslepodne, ovdašnje osoblje će uskoro otići s posla, pa samo tako možemo. Šteta, jer niko od vas ne želi da ide. Mislim da oni koji se ne bi smirili da nisu videli Učitelja, sad treba malo da se smire, sad kad su me videli. Zapravo, svima ću vam reći da dok god se budete kultivisali, ja ću uvek biti pored vas. (Aplauz)

Nadam se da niko od onih koji sede ovde neće propustiti ovu šansu. Nema puno onih koji mogu da me čuju kako predajem Fa. Prilika poput ove—prilika da se [čuje] kad se predaje Fa—u budućnosti bi moglo biti manje. Zato se nadam da ćete svi ceniti naš današnji susret. U kultivaciji morate biti odgovorni prema sebi. Ako ste dobili ovaj Fa, onda nastavite svoju kultivaciju. To neće uticati na vaš posao, a kad vam je raspored tesan, probajte da uklopite ovo i vidite šta će se desiti. Ako nije tako kako sam rekao, onda ovo ne morate raditi, jer ništa nećete izgubiti. Ako znate da je dobar, onda nastavite kultivaciju; postepeno će vam se prikazati istina Buda Fa.

Nadam se da svi možete ceniti ovu predodređenu priliku. Na dalje u kultivaciji, svi ćete neprekidno moći da hrlite napred, zbilja solidno da se kultivišete, i zbilja da učite ovu knjigu, Džuan Falun. Treba puno da je učite, i uz vežbanje vežbi, neprekidno ćete napredovati. Svaki put kad budete pročitali knjigu, imaćete drugačija osećanja i pitanja. Svaki put kad se uzdignete, sva pitanja na koja nailazite biće razrešena u vašem narednom čitanju knjige. Imaćete nova pitanja, ali kad sledeći put budete čitali knjigu, garantovano je da će sva pitanja, takođe, biti razrešena. Onda ćete i dalje imati druga nova pitanja, i na ovaj način ćete se neprekidno kultivisati, i neprekidno činiti postepen napredak i uzdizati se.

Istovremeno, dok se susrećete sa nevoljama i teškoćama, bolovima i tegobama—ove reči sam rekao i učenicima u Kini—ako se čini da ne možeš, probaj i vidi možeš li. Kad se čini da ne možeš izdržati, probaj i vidi možeš li izdržati. U budućnosti, dok se neprekidno budete kultivisali i napredovali, možda sledeći put kad se budemo sreli, neće biti ovako. Takođe se nadam da svi vi možete, u procesu kultivacije, neprekidno napredovati i hrliti napred, sve do Ispunjenja. U kultivaciji, vi želite da me vidite, ali ja sam zapravo tu kraj vas. (Aplauz) Danas ćemo ovde stati.

Li Hondži
12. oktobar 1996.Prevod na srpski, 11.03.2018.