Falundafa.org


Predavanje Fa na Fa-konferenciji zapada SAD

Li Hondži
21.02.1999.

Zdravo! (Aplauz)

Ova konferencija je prvobitno trebalo da bude lokalna konferencija za razmenu iskustva, za zapadne oblasti. Njen cilj je da pomogne učenicima zapadnih oblasti SAD da se bolje kultivišu, i da imaju bolju sredinu za kultivaciju – cilj je naprosto ovaj. Pošto je ovo regionalna konferencija, koja postoji pre svega zato da bi razrešila lokalna pitanja koja tu postoje, ona nije pominjana velikom broju ljudi, niti smo proširili glas na ostale krajeve sveta. Još važniji razlog je to što ja želim da svi imaju stabilnu sredinu i da se kultivišu mirnog uma, oslobođeni bilo kakvih smetnji. Sada u različitim oblastima postoji puno udruženja i asistentskih centara, pa ima puno aktivnosti. Ako me svi budete pratili gde god da odem, nećete imati vremena za svoju kultivaciju, niti ćete imati stabilnu sredinu za kultivaciju. To ne bi doprinelo vašoj kultivaciji. Znači, ja ne bih želeo da još ljudi jurca naokolo. Naravno, svi vi razumete ovakvu nameru, ali i dalje želite da vidite Učitelja. Razumem to osećanje. Zapravo, još je lakše videti me ako se dobro kultivišete.

Budući da ste došli, hajde da svi saslušamo i sagledamo, mirnog uma, kakav napredak i kakva iskustva su učenici Zapadne obale imali tokom skorašnjeg vremenskog perioda. Iz njihovih izlaganja i razmene iskustava moći ćemo da ustanovimo gde smo zaostali, što će nam omogućiti da bolje napredujemo u kultivaciji. Isto tako, svi treba da se preispitaju, potraže svoje nedostatke, i pomognu drugima da napreduju. Ovo je osnovni cilj naših Fa-konferencija. Ako naša Fa-konferencija ne bi mogla da služi ovoj svrsi, onda je ne bi trebalo ni održavati; ništa ne bi vredela, i izgubila bi svoj smisao. Sve kultivacione forme Dafe, kao i sve što ja činim, imaju za cilj da svima omoguće da napreduju što je brže moguće. Kad ovo ne bi bio slučaj i kad se ovaj cilj ne bi mogao postići, ja ne bih radio ove stvari. Naravno, među oblicima kultivacije koje sada imate, pored vežbi, tu je i oblik širenja Fa. Ovo je nešto ostavljeno iz vremena kad sam počeo da predajem Fa, i održalo se do današnjeg dana; i to je veoma važno, i zaista može da donese veoma dobre rezultate. U skladu s tim, vaše Fa-konferencije i dalje treba držati u različitim oblastima. Ali mislim da bi bilo bolje da se održavaju regionalne i manje konferencije, u pojedinim oblastima. Što se tiče velikih Fa-konferencija, mislim da je dovoljno držati ih jednom, ili dvaput godišnje. Nemojte ih održavati previše često i nemojte da se pretvore u puku formalnost. To je dobro samo kad služi svrsi da se svima pomogne da istinski, solidno napreduje.

Kao što znate, ja sam već predavao ovaj Fa do veoma visokog nivoa. Svima vama je relativno lakše da razumete Fa kroz knjigu Džuan Falun. Što se tiče Fa koji sam kasnije predavao, ako niste pročitali Džuan Falun, a direktno jeste pročitali predavanja koja sam držao u različitim mestima, iako ćete ih možda razumeti, ona neće moći da vode vašu kultivaciju na koherentan način. Budući da je Fa sveobuhvatan i do kraja povezan, bez obzira kako čitao Fa, on ti može pružiti odgovore. Gledano spreda, otpozadi, ili u sredini – bez obzira na to koje metode koristite i kako čitate Dafu – sve je povezano i koherentno, različiti delovi mogu da objasne jedni druge, i mogu postići međusobno povezujući efekat. Ovo je upravo faktor koji stoji iza sveobuhvatnosti i neuništivosti Dafe. Što se tiče Fa koji je predavan u drugim mestima, to je zapravo predavano posebno za različite oblasti, imajući u vidu različite situacije. Naročito u SAD, i nekim evropskim zemljama, sam više govorio o strukturi univerzuma, a to je naravno, neodvojivo od vaše kultivacije. Koja je svrha vaše kultivacije? Nakon dostizanja Ispunjenja, sigurno nećete biti u ovoj dimenziji; to neizbežno uključuje druge dimenzije, kao i strukturu univerzuma. Zato sam govorio o ovim stvarima. Ali učenicima u različitim oblastima, i u zavisnosti od drugačijih situacija, ja uvek predajem Fa iz različitih uglova, i na različite načine. Ovo je karakteristika mog predavanja Fa.

Budući da svako ima stvari za koje je vezan, i svako misli da u društvu običnih ljudi postoji istina do koje je sam došao, on se onda drži toga, da bi nastavio da živi svoj život. Zapravo, ja bih hteo da vam kažem da bez obzira u koje ste se principe prosvetlili među običnim ljudima, svi oni su pogrešni u očima bića na bilo kom nivou višem od čovečanstva, jer celo ljudsko društvo je suprotno [od viših domena]. Znači, da bih srušio tu vašu prepreku – naime, predstave koje ste oformili, a koje snažno ometaju da dobijete Fa – dok predajem Fa u različitim oblastima, različitim ljudima, ja koristim različite pristupe, da bih razbio prepreke u vašem umu, koje su barijere u dobijanju Fa. Mnogi ljudi, koji iz Kine dolaze u SAD, su veoma stručni i dobrog obrazovanja. Mnogi su stekli diplome, i svi osećaju da imaju relativno jasno razumevanje savremene nauke. Ali zapravo, to što smatrate jasnim razumevanjem je samo po sebi prepreka. Razlog je, kao što sam pričao u mnogim prilikama, taj što ova nauka, sama po sebi, nije naučna. Ona je naprosto nešto što su ljudima nametnuli vanzemaljci, nešto što je prodrlo u celokupno društvo, i proželo ga u svim aspektima. Kako se nalazite usred nje, vi sigurno ne možete reći o čemu se tu radi. Zašto sam onda, u predavanje Fa, uključio savremenu nauku? Jer nauka je promenila ljudske predstave i ponašanje. Promena u životnim uslovima čovečanstva dovela je do promene u ljudskom ponašanju, i sve ljudske kulture su se promenile. Što se tiče kultura izvan nauke, uključujući kulture svih etničkih grupa, ljudi ih danas ne shvataju. Samo ako koristim metode savremene nauke dok govorim o okolnostima u ovom univerzumu, savremeni ljudi će moći da shvate i spoznaju fundamentalne razloge za pravu materiju u univerzumu, fundamentalne razloge za život, i fundamentalne razloge za univerzum. Na ovaj način, takozvana istina, koju mislite da ste našli među svakodnevnim ljudima, biće srušena i uklonjena, a ovo rušenje će vam pomoći da dobijete Fa – pravu istinu. Kad otkrijete da ta stvar zapravo nije istina, vama je lakše da dobijete Fa. Znači, ovo je jedna od karakteristika mog predavanja Fa u zavisnosti od različitih ljudi, različitih situacija, i različitih krajeva – to jest, ja predajem Fa objedinjujući izopačene predstave savremenih ljudi. Naravno, mnogi od vas, posebni oni relativno naprednog obrazovanja, ste tokom dugog vremena razvili naviku i metalni sklop koji je radoznao u odnosu na nauku, na znanje. Kad se ovakvi ljudi jednom sretnu s nečim ovakvim, oni to vole da istražuju, i da saznaju više o njemu. Kako su navikli da tragaju za znanjem, i kao posledica mentalnog sklopa koji se nikad ne oseća zadovoljen, oni uvek žele da istražuju više. Zapravo, pomoću ljudskog razmišljanja, ljudskih predstava, sadašnjeg nivoa ljudskih dostignuća, ili budućih nivoa dostignuća, nikada nećete uspeti da otkrijete šta je univerzum konačno – biće potpuno nemoguće otkriti to. To je zato što ljudsko razmišljanje i ljudski jezik mogu da opišu samo stvari unutar određenih granica. Izvan tih granica, ljudska vrsta nema jezik potreban da se opiše. Ne samo da nema jezika kojim se može opisati, već će vam jednako nedostajati i takav rečnik, jer postojeći rečnik nije mu dorastao. Kako god da ga opišeš, neće biti opisan. Zato mi ponekad, dok predajem, nije lako da vas učim Fa.

Druga stvar je to što ljudsko mišljenje sledi određeni program. Ali pošto ovaj program više ne radi, vi ne možete jasno pričati o univerzumu. U mnogim prilikama, pa i tokom čitanja Fa, učenici mogu da shvate Fa u svojoj glavi, ali ga ne mogu preneti u reči. Svi učenici imaju ovo osećanje da su u stanju da shvate Fa, ali to ne mogu jasno da iskažu. To jest, to nije nešto što se može jasno objasniti razmišljanjem i jezikom običnih ljudi. Bez obzira, ja činim sve što mogu da predajem Fa jezikom ljudi, i da svakome omogućim da ga razume. Poslednji put kad sam predavao Fa u Ženevi, već sam ustanovio da je dosta teško; osećao sam da sa svoje strane nisam jasno objasnio stvari.

Nedavno sam objavio šest knjiga. To su prošlogodišnja Fa-predavanja u Singapuru, Ženevi i Frankfurtu, prva Fa-konferencija u Severnoj Americi, i Fa-konferencija za asistente u Čangčunu. Još jedna je zbirka onih napisa u četiri reda, koje sam pisao za učenike, što se može nazvati i poezijom – to je takva knjiga. Sve skupa je šest knjiga, i sve su objavljene. Koji je cilj? Stvari o kojima sam govorio u različitim oblastima su odgovarale samo tim konkretnim okolnostima. Kad se izvuku iz tog konteksta i čuju u drugim uslovima, iako opet mogu postići neki efekat, jer su Fa, na kraju krajeva, one gube ono na šta ciljaju, i lako bi mogle dovesti u zabludu one koji sistematski nisu slušali Fa. Pošto je situacija ovakva, ja sam ih kompilovao da bih nadoknadio ovaj nedostatak, i sada su objavljena. Zato, kad dobijete knjige, treba da uništite video trake koje ste davali jedni drugima u različitim oblastima. Znate, video trake imaju još jednu važnu osobinu: kad slušate moje odgovore na pitanja ljudi, moje replike često ne odgovaraju onom što je pitanje. Zašto je tako? Zato što je naše vreme veoma ograničeno, i čim pročitam pitanja koja neki ljudi dostave na cedulji, vi ste ih razumeli, pa ja koristim priliku da se obratim nekim drugim pitanjima. Ako bi se audio traka koja uključuje odgovore koji se ne obraćaju postavljenim pitanjima stavila u promet, drugi ljudi ne bi razumeli. Mi želimo da razrešimo sve ove probleme, pa smo objavili knjige. Ono što sam upravo mislio da kažem je to da sam u različitim oblastima govorio o stvarima u skladu sa okolnostima u tim specifičnim oblastima.

Zadnji put kad sam bio u Kini, malo pre nego što ću doći u SAD, rekao sam ljudima da dovedu one praktikante koji su profesori univerziteta i naučnici iz naučnih krugova u Pekingu, kao i neke asistente Dafe, da bih s njima detaljno pričao o temi nauke. Na kraju, ono što sam nameravao da uradim nije obavljeno na zadovoljavajući način, jer su se pojavili mnogi drugi učenici, koji su postavljali pitanja koja se nisu fokusirala na predmet o kom sam hteo da raspravljam. Tako je postalo teško govoriti o tome. Ja nisam protiv toga što ljudi žele da čuju Fa, ili vide mene, ali različite oblasti imaju različite situacije. Danas ne želim puno da pričam, jer ovo je, na kraju krajeva, Fa- konferencija, i vi ćete iznositi izlagati. Sutra ću odgovarati na vaša pitanja.

Pošto već sedite ovde, mogao bih iskoristiti priliku da vam govorim o nekoliko stvari.

Hajde najpre da govorimo o temi širenja Fa. Vi zaista ulažete puno napora, ali postoji jedno: Ustanovili ste da u novijem periodu ima veoma malo novih učenika. Zašto je to slučaj? Jer ceo ovaj događaj je sistematski priređen na početku. Međutim, ja nisam priznao ovaj aranžman, jer su ga priredile stare sile univerzuma pod okolnostima kojih ja nisam bio svestan, i s kojima se nisam složio. U ovakvom osvrtu, ovo se može diskutovati samo kratko. Pošto je Fa-ispravljanje, šta se ispravlja? Ono što se ispravlja su sve stare stvari koje su se odmetnule od Fa. Iskvarene stvari iz prošlosti su postale sila i oformile sistem, i ove stvari su igrale negativnu ulogu od vrha do podnožja. Dok prenosim Fa, ja želim da omogućim da više ljudi dobije Fa. Kako su stare sile već podelile ovaj događaj na različite faze, i smatraju da je već dostignut broj ljudi za ovaj događaj, oni to sada sprečavaju. Prvobitno, ja sam planirao da imam 200 miliona ljudi koji će slušati Fa, ali na kraju, stare sile su ograničile broj na 100 miliona. Zato imate nešto poteškoća da napredujete u širenju Fa. Ali ovo ne znači da ljudi budućnosti neće dobiti Fa; oni postepeno saznaju [za Fa] i dobijaju Fa. Vi treba da nastavite da radite to što radite. Ipak, i dalje ne treba da dovlačite ljude da dobiju Fa. Kultivacija se obavlja na dobrovoljnoj osnovi. Ako se osoba ne kultiviše, onda neka tako bude. Mi ne treba išta da menjamo samo zbog smetnje starih sila. Ako možete da omogućite da oni koji nisu svesni Fa postanu svesni [Fa], a oni koji ne znaju za Fa da saznaju [za Fa], učinili ste najbolje što možete, i to je dovoljno. Ovo što sam upravo rekao znači da postoji jedan faktor, i da je on prouzrokovao ovu situaciju. Ali iz ovog što sam rekao ne treba da dobijete pogrešnu ideju, kao da ste shvatili nešto novo, i onda da pričate o tome izvan konteksta, držeći se svojih sopstvenih predstava i vezanosti - to nije dobro. Probajte biti razumni. Ja sam vam samo rekao da je to ta vrsta situacije.

S druge strane, izvodeći ovaj poduhvat danas, ja sam povezao vas i Fa. Zašto vaša kultivacija tako brzo napreduje? Mnogi, mnogi faktori su u pozadini; ovo je glavni razlog. Dok predajem ovaj Fa i odvija se ceo proces Fa-ispravljanja, na različitim nivoima postoje bića koja slušaju Fa; vi ste kultivatori u ljudskom svetu, koji slušaju Fa na najnižem nivou, pa ste vi povezani s ovom Dafom. Iako ste vi oni koji slušaju Fa na najnižem nivou, vi nećete večito ostati na najnižem nivou. Vi ćete dostići Ispunjenje i dostići različite domene i različite nivoe – to je u potpunosti povezano, od gore do dole. Kad u budućnosti ovaj poduhvat bude okončan, ljudi koji tada budu dolazili da se kultivišu, neće imati ništa sa današnjim događajem Fa-ispravljanja. Oni će pristupati kultivaciji na normalan način.

Ova Dafa univerzuma, koju danas predajem, je takođe najveća prilika koja je ikad data čovečanstvu, jer kultivacija sa ovako ogromnim Fa je svakako bila nezamisliva u prošlosti. Sada možete dobiti ovaj Fa, možete me slušati kako lično govorim Fa, i čak šta više, vi ste povezani sa ovim pitanjem Fa-ispravljanja – vi još ne shvatate značaj ovoga! Ponekad, neki učenici, ne uspevaju da budu marljivi, u kom slučaju su sami odgovorni za sebe! Oni su ljudska bića, na kraju krajeva, imaju ljudske misli, a ne mogu da shvate ovo, pa mogu biti samo takvi kakvi jesu. Zapravo, sve ovo prevazilazi reči, a u budućnosti ćete znati koliki ste srećnici. (Aplauz)

Takođe, tokom kultivacije, svi ste došli do saznanja da je ova naša sredina veoma dobra. Na punktovima za vežbanje svako može da otvori svoje srce i slobodno da kaže šta želi. Ovo nije moguće nigde drugde u društvu ljudi. Zato svaki učenik, kad dođe na punkt za vežbu, može da oseti da je ušao u čistu zemlju i kročio na mesto koje je najsvetije. Svi ljudi brinu o drugim ljudima na način „ako ti budeš brinuo o meni, ja ću o tebi.“ Ovo se ne može naći ni u jednom drugom ljudskom okruženju. Zašto može da bude ovako? Naprosto, svaki učenik Dafe kultiviše sebe. Jednom kad nastane konflikt, svako traga za sopstvenim nedostacima, gledajući da vidi da li je uzrok tome njegov loš postupak. Svi to znaju da rade, ali neki pojedinci, koji nisu dosledni u učenju Fa, ovo i dalje ne mogu. Pošto sam pomenuo ovaj zaseban problem, moram reći da – a ja sam vam, naravno, to pominjao u brojnim prilikama – kad naiđu na konflikt, svi treba da potraže uzrok najpre u sebi. Ipak, neki ljudi izgleda da nisu u stanju da tragaju unutar sebe, kad naiđu na konflikt. Neki ljudi toga mogu biti svesni, dok neki čak nisu voljni to da razmotre, ili čak potpuno zaboravljaju da su kultivatori. Ja bih rekao da se tu ne postupa dovoljno dobro. Bilo da je to između tebe i drugog učenika, na radnom mestu, ili pod bilo kojim drugim okolnostima u ljudskom društvu, u tim konfliktima među učenicima, ili između učenika i asistenata, ovi ljudi nisu pomislili da razloge treba da potraže u sebi.

Ja vam često govorim o ovakvim situacijama: Kad su dvoje ljudi u sukobu, oboje treba da potraže razloge u sebi, pitajući se: „Koji je moj problem ovde?“ Svako od njih treba da potraži sopstveni problem. Ako je treća osoba svedok sukoba između to dvoje, ja bih rekao da nije slučajnost što ta treća osoba to vidi, pa i ona takođe treba da promisli: „Zašto sam video sukob između njih? Je li to zato što i dalje imam neke nedostatke?“ Samo tako može valjati. Ipak, uvek kad naletiš na sukob, ti ga guraš drugima, i pronalaziš slabosti i nedostatke u drugima. Nije u redu činiti ovako. Mogli biste proizvesti gubitke dok radite za Dafu, i proizvesti gubitke za Dafu. Niste shvatili da svi vi koristite Dafu i posao za Dafu da opravdate sopstvene nedostatke, ili da prikrijete sopstvene vezanosti. Kad mislite da druga osoba nije postupila kako treba, kad u sebi ne možete da pređete preko toga, treba da razmislite o tome: „Zašto mi ovo ne da mira? Da li on zaista ima problem? Ili se radi o tome da postoji nešto pogrešno duboko u meni?“ Treba pažljivo da razmislite o ovom. Ako vi zaista nemate nikakav problem, a ono što je onaj učinio je zaista problematično, to treba da mu saopštite ljubazno, pa neće dovesti do sukoba. Garantovano. Ako druga osoba nije sposobna da razume, to je onda njen problem. Ono što si ti rekao je rečeno.

Bez sukoba ne bi bilo napretka. Neki ljudi osećaju da je okruženje u kom se nalaze veoma mirno, i svi oni misle da im kultivacije ide jako dobro. Zapravo, moram vam reći da ovo nije dobro. To je zato što se samo usred konflikata mogu razotkriti vaše vezanosti, učiniti vidljivim vama i drugima, i tako se eliminisati. Ako nema takvih sukoba, vaše vezanosti običnih ljudi neće se moći ukloniti. Zato, obratite pažnju na ovo: pod bilo kojim okolnostima, posebno kad se kultivišete među običnim ljudima, neizbežno je to da svoj šinšing možete popraviti samo kroz sukobe i smetnje za šinšing. Uvek kad predajem, ja govorim o ovom pitanju. Dok tu sedite i slušate Fa, svi ste načisto s ovim. Ali čim kročite na vrata, više niste tako dobri i zaboravljate.

U novije vreme, posebno tokom zadnje dve godine, učenici su znatno uznapredovali, a njihovo razumevanje Fa je sve zrelije. Ovo je odlično. Otkad je Dafa obnarodovana, ja vas vodim najispravnijim putem kultivacije. Da li po pitanju načina predavanja Fa, načina širenja Fa u društvu, ili onog što sam sve naučio da rade, to je kretati se najispravnijim putem. A pošto smo ispravni, svi oni koji nisu, imaće [loše] mišljenje o nama, jer pred Dafom bivaju razotkriveni svi oni koji nisu ispravni. Zato je sigurno da će oni dejstvovati protivno Dafi, i iznositi negativne komentare o Dafi. To je izvesno.

Ali s druge strane, da nije bilo negativnih faktora i da je ova Dafa prenošena glatko i mirno, reći ću vam: ovo bi moralo biti nešto na nivou moralnog standarda savremenog čoveka, i zato današnji ljudi ne bi imali da kažu ništa protiv. Upravo zato što smo mi na veoma ispravnom putu, svi oni koji nisu ispravni mogu biti razotkriveni, neispravne stvari u vama mogu se ukloniti, a sve što je neispravno u ljudskom društvu može se ispraviti. Ta pitanja u vezi društva nisu nešto što treba namerno da činite, jer kad se loše stvari razotkriju, obični ljudi će to sami zapaziti. Ljudska bića i dalje imaju dobrotu u svom srcu, i dalje imaju svoju dobrodušnu prirodu; kad ljudi budu sagledali svoje nedostatke i greške, oni će sami znati šta da čine, i ovo će neizbežno odigrati ulogu ispravljanja ljudskog srca. U svojoj kultivaciji, vi treba pre svega da se fokusirate na to da budete marljivi, i više da se potrudite da to budete, umesto da vas brine kakvo je društvo običnih ljudi i šta treba učiniti za društvo; vi nemate tu dužnost, niti sam vam ja tražio da to činite. Vi ste kultivatori, i samo pitanje kako unaprediti svoj šinšing je fundamentalno za kultivaciju.

Vi znate da sada ima 100 miliona ljudi koji uče i kultivišu se u Dafi. Broj ljudi je sam po sebi već odigrao ulogu u iniciranju promena da se isprave ljudska srca u društvu – to je neizbežno. Ipak, to nije ono što sam ja nameravao. Konkretno, tokom svog procesa širenja, Dafa ima svoje poteškoće i postoji kritičnost običnih ljudi prema Dafi. Kako da se nosite sa ovim problemima? Naši ljudi ne oponašaju nasilne akcije koje obični ljudi upražnjavaju, niti su usvojili metod „ako ti tako meni, onda ću ja tako tebi“, koji ljudi koriste, ili one još gore. Vi niste rešavali stvari tako; vi se sa svim tim nosite s dobrotom. Ovo je takođe faktor koji omogućava Dafi da se razvija na zdrav način. Naravno, svaka poteškoća s kojom se sretnete, takođe uspostavlja moćnu vrlinu za vas i za Dafu.

Kao što vidite, u budućnosti će tako puno ljudi dostići Ispunjenje – oni će se kultivisati do Ispunjenja. Bogovi na nebesima će pitati: „Kako si dostigao Ispunjenje? Kako si se kultivisao dovde? S kojim Fa si se kultivisao dovde?“ Naravno, vi znate da sporedni putevi kultivacije ne mogu da spašavaju ljude, a običnim načinima jedan bog se ne može spasiti do izvan Tri Domena. Onoliko koliko je moćan i visok Fa, toliko je velik bog koji se može uspostaviti spasavanjem, i toliko je visok nivo koji spasena osoba može dostići. U budućnosti, kad drugi budu hteli da vide kako ste se uzdigli do gore, oni će ustanoviti da ste vi zbilja zaslužili da budete oni koji su se uzdigli kroz kultivaciju u Dafi. Moćna vrlina koja se uspostavlja od stran ove Dafe je sama po sebi izuzetno važna. Ako jednom od vas dobro ide, to je pitanje vaše individualne kultivacije; ako ljudima u jednoj oblasti dobro ide, znači da učenici u toj oblasti dobro čine; ako mi činimo dobro širom sveta, ili u svakoj oblasti gde ima učenika Dafe, to više nije pitanje jedne oblasti ili jednog pojedinca, već toga da celoj Dafi dobro ide, i da je na ispravnom kursu.

Sada ću govoriti o jednom drugom pitanju. U SAD svakako postoji ovakva vrsta učenika, ali su malobrojni; relativno više ima ih u Kini. To jest, neki su ranije bili budisti laici i veoma se zanimaju za budizam, ili druge religije. Natprirodnim moćima, ili čuvši od drugih, neki ljudi mogu da vide, ili usmeno saznaju da Dafa može da spašava ljude, i da trenutno jedino ova Dafa može spašavati ljude. Tako oni poznaju i shvataju situaciju koja je nastala s religijama. I naučili su da religije više ne mogu spašavati ljude. Kako se bogovi više ne brinu o ljudima, sveta pisma su izgubila svoja unutrašnja značenja iza njihovih reči, i tako su izgubila svoje pravo dejstvo u spasavanju ljudi. I tako, shvativši ovo, ti ljudi dolaze da uče Dafu. Ali na fundamentalnom nivou, oni nisu odustali od ranijih stvari, i svoje vezanosti za religiju. Oni se drže svojih starih stvari i pokušavaju da dostignu svoje ciljeve iskorišćavajući Dafu. Ova namera je zaista loša. Naravno, neki to namerno čine, i potpuno su svesni da to čine na ovaj način; ja sam njih ogradio i apsolutno im neću dopustiti da išta dobiju. To je zato što oni iskorišćavaju Dafu, a to je samo po sebi, za jedno ljudsko biće, veoma pogrešna i užasna namera. Ako nisu svesni - to jest, površinski sloj osobe dovoljno ne razume i smušen je – onda ću ja dati sve od sebe da ih ispravim i navedem ih da shvate ovu stvar. Ovo danas iznosim da biste znali: to apsolutno nije dopušteno.

Kao što znate, ovo čemu ja poučavam je Fa univerzuma, i svaki način kultivacije, i svaka škola, sadrže se u ovom univerzumu i obuhvaćeni su ovim Fa. Sva živa bića na pojedinim nivoima stvorena su od strane Dafe univerzuma. Svaki raj, raj svakog boga ili bude, univerzum na svakom pojedinom nivou, i kosmička tela na svakom nivou, stvorila je ova Dafa. Zar ne obuhvata sve? Mnogi ljudi u ovoj Dafi su bića koja su pripada svetovima buda; životi mnogih su bili taoi, a mnogi su bili bogovi zapadnih ljudi, ili živa bića koja su pripadala njihovim rajevima. A i dalje ima još živih bića iz mnogih, mnogih različitih božanskih rajeva, za koje ni vi, ni čovečanstvo, ne znate, i koji su ovamo došli da dobiju Dafu. Zašto im Dafa može omogućiti da se vrate? Razlog zašto im zaista mogu omogućiti da se vrate nazad je to što ja predajem fundamentalni Veliki Fa univerzuma, dok Fa bilo kog pojedinog raja predstavlja samo osvedočene principe koje je neko razumeo, i u koje se prosvetlio, sa različitih nivoa univerzuma. Nijedan od njih se ne može porediti s Dafom.

Zašto ja ne odobravam da [istovremeno] kultivišete druge stvari i govorim vam da se kultivišete samo u Dafi? Jer Dafa integriše i obraća se situacijama na različitim nivoima, kao i onim različitih bića, i samo na taj način se možete vratiti nazad. Ne samo da ne menja ništa urođeno, što ste prethodno imali, već vas istovremeno, takođe može uputiti nazad. Vi znate da su mnogi naši učenici videli da su oni taoi, ima nekih koji su videli da imaju izgled zapadnog božanstva, a ima nekih čija spoljašnjost pripada Buda-školi. Svi oni se kultivišu u Dafi, a ja ipak neću prouzrokovati da ma koja od njihovih stvari bude izgubljena, ili uništena. Bez obzira koji su način kultivacije upražnjavali ranije, ja sam u stanju da ih sve povedem nazad, i to je jedini način. Ovo se može izvesti samo sa Fa univerzuma. Ovo je najveća razlika između Dafe i ma kog drugog metoda kultivacije, ili religije, od ranije.

Zapravo, niko ne zna da iako mnogi ljudi govore o verovanju u bude, ili verovanju u bogove, istina glasi da ako nisi neko iz sveta tog konkretnog boga, on te neće spasiti, kako god. Jednom sam rekao da bilo hrišćanstvo ili katolicizam, u njihovim rajevima nema orijentalnih ljudi. Ovo je apsolutna istina koju ljudi ne shvataju. Ipak su zapadne religije otišle na istok sa Krstaškim ratovima, i način na koji su se širile nije bio dobar, jer su i Isus i Jehova zabranjivali svojim učenicima da šire učenja na istok. To je trebalo da spreči mešanje ljudskih rasa, ali oni to nisu razumeli. Jednom sam rekao da Isus ima mnoge svete likove, ali da ih vi ne koristite. Ipak kao simbol koristite prizor kako je razapet na krstu. Zar to ne izgleda kao da ljudi žele da Isus večno ostane raspet?? Ljudi i dalje misle da rade nešto dobro. Zapravo, ono što ljudi žele da rade, i ono što rade, ne mora biti nešto dobro. Zašto bogovi i dalje vode računa o ljudima? Jer ljudi i dalje veruju u bogove. Ljudi su izgubljeni u iluziji, pa šta oni znaju?

Dafa je u stanju da sve živote vrati tamo gde su stvoreni. To je nešto što ja definitivno mogu. U aktuelnom Fa-ispravljanju, ovo se radi za bića na visokim nivoima, bez obzira na visinu njihovih nivoa. Od mnogo, mnogo učenika, u poslednjih nekoliko godina priličan broj njih je uspeo u kultivaciji; onih koji su dostigli Ispunjenje, ili koji se približavaju Ispunjenju, ima jako puno. Kako cela stvar još nije došla do kraja, oni se zadržavaju. Oni sve mogu da znaju i sve vide, ali njihove natprirodne sposobnosti i božanske moći ne smeju se koristiti, jer ova Zemlja to ne bi mogla izdržati. Naravno, učenici su, takođe, postepeno došli do razumevanja ovih stvari, kroz diskusiju i međusobnu razmenu iskustava; mnoge stvari postaju sve jasnije. Zato vam ja govorim o ovim stvarima. Znači, ako ne pripadate toj rasi, ili niste iz raja toga boga, on vas neće uzeti.

Buda Šakjamuni je rekao da tatagata ima koliko i zrna peska u reci Gang. Kad životi u različitim rajevima postanu loši, oni padaju. Gde padaju? Svi oni padaju u centar univerzuma – njegovo najniže mesto. Sam centar je ova Zemlja, i to je jedna sasvim posebna sredina. Svi oni se spuštaju ovde, pa su pali. Kako su bude milostive i žele da spasu bića koja su pala iz njihovih svetova, oni neće da ih puste. Znači, oni koje bogovi žele da spasu, su u suštini ljudi iz njihovih sopstvenih božanskih svetova; oni apsolutno ne mogu da taknu bića iz drugih svetova. A zašto je tako? Jer su svi elementi koji sačinjavaju jedno konkretno biće elementi sa sveta tog boga. Jednom kad se ti elementi uklone, taj život će se raspasti. To nije nešto što biće može da učini po svojoj volji. U prošlosti, svi ljudi su verovali u bude i obožavali bude i bogove. Mada, zapravo, to je bila samo jedna vrsta ispravne misli verovanja u božansko. Taj buda nije se, međutim, mogao pobrinuti za tu osobu, čak i da je hteo. Naravno, bogovi kao Šakjamuni i Isus koji su došli ovde dole da spasavaju ljude su posebni slučajevi. Svakako je uključeno puno pitanja, i mi ih ovde nećemo diskutovati. Ono što kažem je da Dafa jeste u stanju da postigne ovo [tj. da se pobrine za bića drugih bogova]. Za one koji se, duboko u sebi, i dalje nisu oslobodili stvari iz sopstvene prošlosti, ja im danas iznosim ovo pitanje, da bih im dao šansu. Ako to i dalje ne mogu da napuste, propustiće ovu priliku. Dafa je uzvišena, a kultivacija je ozbiljna.

Sledeće, govoriću vam o još jednoj temi, nečemu što učenici ne mogu jasno da objasne u kultivaciji, naime, „nebesima“ (tijen). Prema savremenoj nauci, vasionski brodovi su otputovali u svemir i odleteli na mnoge planete, ali nisu videli nikakva ljudska bića, ili rajeve bogova, niti je tamo bilo prizora različitih nebesa unutar Tri domena, o kojima su ljudi govorili. Tako moderni ljudi koriste ovu logiku da odbace religiju, poreknu legende iz prošlosti, i negiraju najsuštinskiju prirodu ljudskih bića. Zapravo, „nebesa“ na koja bogovi misle, nikako nisu isti koncept kao nebo, koje ljudska bića vide. Ja često kažem da molekuli sačinjavaju sve u ovoj materijalnoj dimenziji ljudskih bića, dok je mikrokosmička materija razlog za sastav molekula, a slojevi još mikroskopskije materije su fundamentalni razlog za sastav slojeva čestica na različitim nivoima. Bogovi su u ekstremno mikroskopskim svetovima, koji su ipak ekstremno golemi svetovi, široki prostor. Mikrokosmički svetovi i dimenzije oformljene u mikrokosmosu, o kom sam vam govorio na pojedinim predavanjima, su mesto gde bogovi borave. Razmislite: bogovi… Juče sam pomenuo da su stvari u ljudskoj dimenziji, poput vazduha, materije, zemlje, kamenja, gvožđa i čelika - sve u ovoj dimenziji, uključujući vaše telo –sačinjeno je od molekula. Ipak su molekuli najgrublja, najpovršinskija i najprljavija materija u univerzumu. Ovi molekuli – zapravo, u očima bogova, svi molekuli – se sagledavaju kao prašina i smatraju za blato u univerzumu, a ovo razumevanje je jedva na nivou tatagate. Zato je istina ono što je u prošlosti rečeno o Jehovi i Ni Va, koji su blatom stvorili čoveka. To je zato što je čak i vaše meso sačinjeno od molekula, pa je to blato u očima bogova, to je prljavština, nešto najgrublje. Onda svi razmislite: koliko god daleko vasionski brodovi mogu da lete, jesu li leteli izvan domena molekula? Recimo da jedan avion leti na nebu, a vi putujete od Azije do Amerike. Čini vam se da ste leteli jako visoko i prilično daleko, kad je činjenica da ste se kretali samo unutar nanosa molekula, i da se svi krećete po tlu – ovo nikako nije nebo. U očima bogova, to je samo pitanje različitih dugih ili kratkih razdaljina unutar supstanci istog nivoa. Prava nebesa, na koja bogovi misle, jesu dimenzije sačinjene od mikroskopskih svetova. Što je jedna supstanca više fina i mikrokosmička, površina koju sačinjava je više kvintesencijalna i finija.

Energija postoji u svoj materiji, uključujući i molekule. Samo zato što je ljudsko telo, i sve oko vas, sačinjeno od molekula – čak i mašine koje koristite da merite tu energiju su takođe sačinjene od molekula – vi ne možete da detektujete energiju molekula. Što je materija mikroskopskija, više energije ima, i viša je njena radioaktivnost – što je mikroskopskija, moćnija je. Eto zašto su energija bogova i njihovi oblici postojanja takvi. Dopustite mi da vam predočim još jasnije: Ljudi na Zemlji vide da su Mesec, Sunce, Venera, Mars, kao i Mlečni put, svemir, udaljena kosmička tela, i tako dalje, na nebu. Ali ako sa Marsa posmatraš Zemlju, nećeš li reći da je i ona na nebu? I ona je na nebu. Ovo je razumevanje koje prevazilazi način razmišljanja običnih ljudi.

Ali, shvaćeno na dubljem nivou, razmislite, šta je nebo? Kad uđeš u mikrokosmičku dimenziju, to je nebo. Hajde da vam dam najjednostavniji primer, i ispričam jednu priču. U prošlosti, jedan kultivator taoa je išao ulicom, pijući. Odjednom je ugledao nekog. Ta osoba je bila baš onaj kog je tražio – neko ko je mogao da kultiviše tao. Zato je on poželeo da spase tu osobu i primi je za učenika. Upitao je tu osobu: „Da li želiš da me slediš u kultivaciji taoa?“ Sposobnost spoznaje te osobe, i urođeni kvalitet, su bili veoma dobri, i ona je rekla: „Želim“. „Smeš li da me slediš?“, pitao je kultivator. Osoba je odgovorila: „Da, želim!“ „Smeš li da me slediš kud god otišao?“, onda je upitao. Odgovor je bio: „Da.“ Kultivator onda reče: „U redu. Sad me sledi!“ Izrekavši to, on je spustio na zemlju svoje bokalče za vino veličine dlana, otvorio poklopac i uskočio u bokalče. Osoba je videla da je njegov učitelj uskočio, pa je oponašala svog učitelja i isto tako uskočila u bokalče. Svi posmatrači su se nagli i pogledali u bokal. „Auu!“, povikaše. Unutar bokala je postojao ogroman svet, zaista ogroman. Ako se sagleda ljudskim mišljenjem, kako je moguće da tako velik čovek uskoči u tako mali bokal za vino?“ To je zato što ako hoćeš da uđeš u tu dimenziju, celo tvoje telo se mora saobraziti sa stanjem te dimenzije, pre nego što budeš ušao. Kad putuješ kroz prolaze između različitih dimenzija, tvoje telo neizbežno ulazi u ta stanja postojanja. To je usled toga, što su čestice materije mikroskopskije, ravni na njihovim nivoima prostranije su i šire. Na nivoima mikroskopskih čestica, ono kako se bokal manifestuje se razlikuje od oblika koji ljudska bića vide; sve čestice su povezane. Ono što ljudskim bićima izgleda veće ili manje je samo pojavni oblik u vreme-prostoru koji su oformile istorodne čestice. To će reći, površinu bokala oformljuju molekuli, i to je oblik koji vi vidite, ali bokal u mikrokosmosu nije takav. On je povezan sa univerzumom u tom domenu. Da li razumete ovo što sam rekao? (Aplauz) Samo raspravljam o takvoj ideji. Ovo je nešto što ljudi ne mogu da shvate, i što se ne može razumeti ljudskim koncepcijama.

Znači, kad sam pomenuo osobu koja se uspinje na nebo, mogu reći da ako iznenada uđete u kamen, nije li to uspeti se na nebo? To neće biti izvodljivo ulaskom u površinu koju oformljuje supstanca kamena. Ako uđete u domene mikroskopskih čestica koje oformljuju njegove molekularne čestice – zar se ne uspinjete na nebo? Niste li na nebu ako se smanjite na mikrokosmičke nivoe svog tela? Kad uđete u mikroskopske čestice površinskih čestica dimenzija na ma kom nivou – drugim rečima, uđete u sloj čestica manjih od te – vi se već nalazite na nebesima. Samo se radi o tome da su nebeski nivoi različiti, i mikrokosmički stepen je različiti. Nakon što uđete u mikrokosmos, iako vidite da ste ušli u kamen, ušli u svoje telo, ili ušli u neku stvar, vi ste zapravo ušli u prostran univerzum povezan s tom dimenzijom. Drugim rečima, ovo nije ljudski način razmišljanja. Ja često kažem da ono što ljudi podrazumevaju pod istokom, zapadom, severom i jugom, gore, dole, unutra ili van, ne postoji u univerzumu, i razlikuje se od ljudskog razmišljanja i koncepata. Pošto vam ovako objasnim, vi ćete razumeti: „O, to uopšte nije kao kad koristiš ljudsko mišljanje da to pojmiš.“ Današnja nauka je veoma plitka. Ona ne može da raspozna ili spozna pravo nebo jer puzi isključivo unutar ove materijalne dimenzije, i to je sputava. I tako je ova nauka, koju su ljudima nametnuli vanzemaljci, ograničena na ovo. Vanzemaljci su takođe živa bića u ovoj dimenziji, i oni su na sličan način nesposobni da znaju istinu univerzuma.

Čovek ne veruje u bogove, i ovo nije bezazlen problem. Čovek je taj koji uništava ljudski moral. Onda kad čovek veruje u karmičko vraćanje, veruje u to da se dobra dela nagrađuju, a loša dela kažnjavaju, i da bogovi motre na sve što ljudi rade, čovek se neće usuditi da čini zle stvari. Čovek zna da će činjenjem dobrih dela nakupiti vrlinu (de) i biti nagrađen srećom, što je apsolutno istina. Ali čovek više ne veruje u ove stvari; danas nauka ne veruje u njih, i smatra ih sujeverjem. Ovo je upravo mahati palicom nauke da bi se udarilo na ispravno razmišljanje ljudi. Nije ovo što i udariti na najsuštinskiju prirodu ljudskih bića? Kad se ljudski moral, ispravna verovanja, i ispravno mišljenje razore do granice nepostojanja, ljudi bezobzirno čine šta hoće i pribegavaju svim sredstvima da ostvare svoje ciljeve. Ovo je jedan od fundamentalnih uzroka raspada ljudskog društva. Čini se da ljudi u zapadnom društvu veruju u Boga, ali oni ne veruju u Boga iz istinski; ono u šta zaista veruju je nauka. Bogovi nisu kao što oni zamišljaju, znači bića sa ljudskim emocijama. Upravo sam vam ispravio jedan ključni koncept, naime, kako treba razumeti „nebesa“. Ono što bogovi i ljudska bića smatraju kad govore o „nebesima“ su dve različite stvari.

Tokom kultivacije, mnogi ljudi ponekad vide kao da su ušli u sopstveno telo. Njihova tela su kao prostrano nebo, oni se kreću po nebu i hodaju između kosmičkih tela, i jedna za drugim otvaraju se vrata dok oni jure napred. Kad pogledaju bliže, ili prošire svoj um jedan korak dalje da bi bacili pogled, oni shvate: „O, to se u mom telu otvaraju energetski kanali.“ Hajde da razmislimo. Kad se kultivišete, vaša tela se menjaju od krajnjeg mikrokosmosa, naviše. Šta je onda krajnji mikrokosmos? Nisu li vaša druga tela upravo na nebesima, u tim domenima? Samo se radi o tome da ste vi, osoba, pali među obične ljude, i zajedno s tim, pali ste tamo gde su obični ljudi, čak i onaj deo koji je najmikroskopskiji je pao na nivo običnih ljudi. Međutim, ako možeš da se vratiš kultivacijom, sve će za tebe biti ispravljeno, pa ćeš proći kroz to iskustvo. Mnogi kultivatori u istoriji su videli te pojave [koje sam upravo opisao], ali oni to nisu mogli opisati. Ponekad, oni u budističkoj religiji kažu da je buda u umu čoveka, dok ljudi u Tao-školi kažu da je ljudsko telo mali univerzum, i tako dalje, a ovo mora biti zato što su takve stvari videli.

Kad sam govorio o nauci, rekao sam da nauka ne igra dobru ulogu. Ne samo da zagađuje ljudsku sredinu i uništava tkiva ljudskog tela, već će ljudska bića na kraju zameniti vanzemaljci. Njene stvari su prodrle u svako polje ljudskog društva, čovečanstvo ne može da se otrgne od nauke, i sada je sve stvorila nauka. Budući da je ovo slučaj, kao učenici Dafe, bez obzira koja je vaša profesija, samo napred, radite svoj posao, i dobro radite svoj posao – to će biti dovoljno. Povodom svega što se zbiva, nemojte se brinuti. Ja vam ne kažem da se protivite toj nauci, niti vas učim da se oslobodite od nje. To nije ono što mislim. Ja vam govorim šta je nauka. Naučno shvatanje mnogih pojmova je užasno plitko; čak i njeno poimanje materije u ovoj dimenziji nije adekvatno. Njena nesposobnost da raspozna postojanje božanskih bića je ograničila njen razvoj. Na primer, danas naučnici kažu da je industrijsko zagađenje čovečanstva jako veliko, a jedan od primera je kako freon i ostale supstance, koje se koriste u rashladnim uređajima, proizvode štetu na ozonskom omotaču. Oni kažu da se oštećenje ozonskog omotača desilo iznad Južnog pola, gde se pojavila rupa. Nauka je, zapravo, nesposobna da shvati ulogu koju igraju bogovi, pa ljudi kažu da je rupu proizvelo oštećenje ozonskog omotača. Istina je da je zagađenje, koje je donela savremena industrija, zagadilo vazduh čovečanstvu do krajnje užasavajuće mere.

Ipak su nebrojeni životi u mikrokosmosu ogromnog univerzuma, bez obzira da li imaju oblik, ili ne, sve sami bogovi, i oni postoje u mikrokosmosima koji ljudska bića ne mogu da vide. Vazduh je sačinjen od molekularnih čestica, dok su molekularne čestice sačinjene od još mikrokosmičkijih čestica. U vazduhu samom postoje nebrojeni slojevi – sloj iza sloja, prema mikrokosmosu – i sve [što tu postoji] su bogovi. Videvši da je ljudska životna sredina postala ovakva, oni su otvorili jedan prozor, otvorili jedna vrata, da izbace otpadne gasove sa Zemlje. To su bogovi učinili. Namerno su otvorili, i onda zatvorili. Da bogovi nisu štitili ljudska bića, ljudi ne bi opstali. Čovek ne samo da ne veruje u bogove, već se čak usuđuje da ne poštuje bogove. Hajde da upotrebimo najjednostavniji primer. Znate da su najnaseljenija mesta, veliki gradovi, mesta gde je industrijsko zagađenje najžešće. Zašto se rupa nije razvila u ozonskom sloju iznad tih mesta? Zato što bogovi misle da je otvoriti rupu iznad Južnog pola bezbedno za ljude. Trebalo bi da rupa u ozonu postoji tamo gde ima više otpadnih gasova, zar ne - pa zašto onda nije tako? Nije ništa slično onom kako ljudi zamišljaju. Velika rupa takođe postoji iznad Čindžanškog platoa, u Kini – velike rupe uvek se pojavljuju u slabo naseljenim područjima. To nije ograničeno samo na ozonski sloj koji mi vidimo, jer mikroskopski materijali sadržani u materiji su prilično brojni, i za sve njih se mora napraviti prolaz da bi se te stvari mogle ukloniti. Naravno, ovo je ono što su bogovi učinili za ljude.

Zagađenje čovečanstva je proizvelo još ozbiljnije probleme. Vi znate da na svetu skoro da nema slatke vode koja je čista. Bilo da je podzemna voda, ili nadzemna voda, bez obzira kako ljudi filtriraju ili prečišćavaju vodu, ne može se dostići stvarna čistoća vode. Osim toga, ljudi iznova koriste vodu, i voda postaje sve više i više zagađena jer ljudska voda cirkuliše – slatka voda je supstanca koja cirkuliše. Slatka voda se ne meša sa morskom jer nisu ista supstanca. Život postoji u svoj materiji, i svim predmetima. Vi vidite da je na površini voda, ali tamo na drugoj strani je prožeta životom. Kad se zemlja, voda, vazduh i slično sve više zagađuju, raste i šteta koja se nanosi čovečanstvu. Razvoj današnjeg ljudskog društva je ponovljeni razvoj poslednjeg ljudskog društva; poslednji ciklus je bio proba za ovaj ciklus. Ako se razvoj nastavi ovim putem, ljudska bića postaće deformisana. Industrijski otpadni gasovi i otpadne vode će prouzrokovati da ljudskih bića postanu deformisana i da grozno izgledaju, sa izgledom polu-ljudi, polu-demona. Tako će biti ako se ovo dalje razvije. Osim toga, tu je i zlo ponašanje ljudi, koje rezultuje iz faktora moralne degradacije.

U ovom času bih hteo da iskoristim priliku da govorim o još jednoj temi. Kao što znate, savremenu nauku čovečanstvu su doneli vanzemaljci. Došli su kad je na Zapadu počela Industrijska revolucija. Počeli su sa matematikom i hemijom – počeli su od površnog, prostog znanja najranijih dana – i prodirali preko savremenih mašina, da bi se na kraju razvili do današnjih kompjutera. Kako se razvoj bude dalje nastavljao, njihov krajnji cilj biće da zamene ljudska bića. Kako će se odigrati zamena? Kao što sam pomenuo, skoro svako od današnjih ljudskih bića u telu ima sloj koji su stvorili vanzemaljci. Zašto to kažem? Jer sva nauka koju su utisnuli u vas, u vašim umovima je stvorila izopačen ljudski mentalni sklop. Ovakvih ljudi nije bilo ni u jednoj prethodnoj civilizaciji ljudske vrste. Ako je takav um, takvo je i telo. Kao što znate, svaka ćelija u vašem telu ste vi, a vaš mozak je povezan sa mozgom u svakoj ćeliji. U tom slučaju, misaoni procesi unutar nebrojenih ćelija u vašim telima su sve same misli izopačenih ljudskih bića, i celo telo je postalo takvo. Ovo nas dovodi do toga zašto bogovi ljude više ne smatraju ljudima. Ako čovečanstvo više nije ljudsko, u čemu je poenta da ga bogovi spasavaju?

Vi znate da kad osoba umre, ona ne umire stvarno. Spada ljuska sloja najkrupnijih molekulskih čestica, dok deo vašeg tela sačinjen od mikroskopskijih čestica manjih od molekula ne umire. On se razdvaja, kao da osoba skida deo odeće. Nije zaista mrtva. Ipak je osoba u ovoj dimenziji nestala, jer telo treba da se kremira ili sahrani, i na kraju će istruliti i raspasti se. Napustila je ovu dimenziju; to jest, ovaj sloj čestica je nestao. Onda, vanzemaljska kultura o kojoj sam upravo govorio, ona upravo koristi samo ljudsko razmišljanje da stvori telesni sloj koji joj je potreban, i to se čini tako da ljudi nisu svesni. Kako će, onda, na kraju zameniti ljude? Vi znate da oni i dalje treba da nađu način da zamene ljusku najspoljnije površine ljudskih bića. To je metod „kloniranja“, koji ljudi sada žele da koriste. Bogovi vode računa o ljudima, a kad o nekome ne vode računa, onda u tu osobu neće usaditi elemente života.

Ovo znači da razlog zašto ste živi na ovom svetu nije da biste imali ovo telesno telo, niti ste živi zato što vam je majka dala ovo telo. Živi ste jer imate svoju dušu (juenšen) i postojanje svih drugih, vaših duhova (šen). Zašto osoba ne nastavi da živi pošto umre i telo se položi tamo dole, kad je to, na kraju krajeva, isto telo? Jer su sve njegove duše otišle. To jest, ako se osobi ne da duša i ne dopusti joj se da se reinkarnira u momentu rođenja, ona će u času rođenja biti mrtva. I šta će se onda desiti? Ući će vanzemaljci. Ovo je krajnje sredstvo koje će vanzemaljci upotrebiti da zamene ljude – znači, kloniranje ljudi. Vanzemaljci koriste čoveka da uništi sam sebe, a on toga ipak nije svestan, pa i dalje štiti ovu nauku, uništavajući ljudsku rasu. Naravno, činjenica da ja ovo danas mogu da iznesem znači da se svi ovi problemi raščišćavaju. Mnogi su već razrešeni. Ovo sam danas razotkrio da bih vam preneo realnost u vezi sa skorašnjim razvojem čovečanstva.

Formiranje Zemlje takođe nije bilo onakvo kako ljudska bića zamišljaju, sa teorijom „Velikog praska“, koji je formirao planetu. Nije ništa slično tome. Kako je oformljena? Shvatanje današnje nauke, vezano za nastanak materije, nastanak života i univerzuma, potpuno je pogrešno. Ovu Zemlju su stvorili bogovi. Kako je stvorena? Kao što znate, Zemlja je puno puta stvarana iznova. Predmet katastrofe je raspravljan u svim religijama. Ako ova Zemlja sama treba da dočeka katastrofu – kad se čovečanstvo iskvari, biva uništeno, i biva uništeno na ovoj Zemlji – to je velika nepogoda. Dešavaju se još veće nepogode, gde cela Zemlja biva odstranjena. Pošto u procesu transmigracije osoba nosi karmu sa sobom, što više lošeg počini, ona ima više karme. Kad se reinkarnira u biljku, biljka će biti prekrivena karmom. Ljudske oči ne mogu da vide ovo, pošto karma postoji u dimenziji nižoj od sloja najkrupnijih molekula. Čovek se reinkarnira u biljke, predmete, životinje, ili se, tokom transmigracije, čak može reinkarnirati u zemlju ili kamenje, pa je karma svuda. Šta je onda Zemlja? Izgleda kao planeta karme. To je značenje u pozadini ideje o „truloj jabuci“, koju sam pominjao. Postala je nešto tako trulo – „Čemu držati je u svetom i neokaljanom univerzumu? Rešite je se!“ Tada bi zaista i mogla biti i odstranjena.

Kad se kaže da bude imaju milosti prema ljudskim bićima, misli se na bude koje su blizu Zemlji, jer one veruju u milost. Bogovi na izuzetno visokim nivoima kažu: „Šta je milost?“ Oni nalaze da je čak i milost jedna vezanost. Jesu li oni milostivi? I oni su milostivi. Ali domeni i koncepti njihove milosti su drugačiji. To je baš kao što sam rekao: Razmišljanje je drugačije. Oni imaju milosti prema živim bićima koja su njima najbliža, a bogove na veoma niskim nivoima smatraju jednakim običnim ljudima. Što se tiče ljudskih bića, po čemu su ona vredna? Ona su niža čak i od mikroorganizama i bakterija. Kad hodajući ubiješ bakteriju, ko će to smatrati ubistvom, je li? One koji su postali loši – kao izmet ili đubrivo – treba odbaciti. Pa gde je tu koncept biti ili ne biti milostiv? Nema ga. Čovek misli da je izuzetan, dok je u očima viših bogova ništa. U ovom golemom univerzumu postoje ogromne razlike između živih bića u različitim domenima, po pitanju njihovog oblika postojanja i razumevanja. Kad vam govorim o domenima koji su tako ogromni i tako visoki – a ako se sećate, takav jedan važan nivo univerzuma je samo zrno prašine u ogromnom kosmičkom telu – koliko važna može biti Zemlja? Koliko važni mogu biti ljudi, zar ne? Samo ljudska bića sama misle da su izuzetna i velika. Ova Zemlja je zamenjivana puno puta, to je situacija.

U istoriji ogromnog univerzuma, ova Zemlja je puno puta zamenjivana. Ali kako je zamenjivana? Kako je najspoljniji površinski sloj Zemlje načinjen od supstanci ovog nivoa – sačinjen je od materije stvorene od molekula ove dimenzije – Zemlja se mora stvoriti supstancama iz ove dimenzije. Različita kosmička tela ove dimenzije u univerzumu prolaze obnavljanje i stanje regeneracije novog da bi se zamenilo staro. Ogromni bogovi u univerzumu su sakupili i kategorisali prašinu, ili ostatke od dezintegracije određenih kosmičkih tela, i sačinili novu Zemlju. Zato, kad današnji naučnici uče istoriju i geologiju, i iznose tvrdnje o tome koliko je prošlo otkad je neki materijal načinjen na Zemlji, ili kolika je istorija Zemlje, njihovim pristupom se nikad neće doći do istine. Razlog je taj što su neke supstance bile velike stene, ili veliki kosmički objekti, pre nego što je Zemlja oformljena. Oni su doneti ovamo, i postojali su pre nego što je Zemlja stvorena. Tako je vama nemoguće da proučavanjem ustanovite kolika je istorija Zemlje. Mnoge stvari, kad se pomenu, mogu zvučati kao mit. Ja svojim kultivatorima predajem Fa, i vi to možete da prihvatite, jer Fa se ne predaje običnim ljudima u običnom društvu.

Kad sam govorio o vodi, pomenuo sam okeane. Zapravo, šta su okeani? Morska voda i voda apsolutno nisu ista stvar. Samo slatka voda je zapravo voda, dok morsku vodu ljudska bića nazivaju „vodom“, a je to zapravo jedna druga vrsta supstance. Voda je element koji stvara život. Kao što znate, u univerzumu Zemlja je kao zrno prašine kad se gleda sa sasvim sporednog nivoa. Jedan bog je tako velik, a zapremina njegovog tela je prilična. Kad bi prolio suzu, Zemlja bi bila potopljena. Zapravo, morska voda je kapljica božje suze. Ovo što sam rekao može zvučati kao bajka. Samo napred, ispitajte je da biste videli da li je sastav morske vode isti kao ljudskih suza. Oni su upravo isti. Kad bi se vaše suze mogle povećati do zapremine koju ima morska voda, i kad biste pogledali, koja biste živa bića videli unutra? Možda bi tu bio i neki kit? Zvuči kao da se šalim, kad je to zapravo istina. Ja mogu da objasnim poreklo svih supstanci na Zemlji, kao i poreklo čovečanstva. Pošto to nema veze s vašom kultivacijom, ja o tome ne želim da govorim. Zapravo, sve na Zemlji ima svoje poreklo.

Znate li šta je žuta zemlja koja pokriva površinu Zemlje? To je zapravo izmet bića sa nivoa viših od ljudske dimenzije. Zato su bogovi u prošlosti rekli da su ljudi u prljavom svetu – to je značenje. Kako su supstance od bića viših nivoa čiste i neukaljane, njihov izmet ljudskim bićima izgleda čist. Ljudskim bićima su nečiste samo stvari niže od čovečanstva, pa ako je nešto više od čovečanstva, ljudima je to čisto. Ali u stvarima višim od ljudske dimenzije nema hranjivih sastojaka, jer ako nije prljavo, neće biti nikakvih hranljivosti. Zato je veoma teško gajiti išta na žutoj zemlji. Crna zemlja nastala kad su se pomešale istrule biljke, što onda omogućuje stvarima da rastu. Istrule biljke pretvorile su žutu boju zemlje u crnu, koja onda sadrži hranljivosti i stvari organske prirode, i ljudska vrsta je koristi za useve. Stvari više od ljudskih bića ne daju hranljive sastojke za biljke.

Zapravo, mnoge vrste stena su isto što i zemlja. Uopšteno govoreći, kamen je ako je tokom formiranje zemlje čvrsto sabijeno, a zemlja ako nije. Ali u potpunosti je ovako. Crvena zemlja i crvene stene su zapravo krv ogromnih bića. Mnogi ljudi ovde prisutni su iz struke fizike i hemije. Ako mi ne verujete, možete to ispitati i proučiti. Elementi koje sadrži su garantovano isti kao oni u krvi, s tim što je to krv koja se dugo vremena stvrdnjavala. Crvena zemlja sadrži veliku količinu gvožđa, a ljudska krv je ista. Zato bih voleo da vam kažem da je u univerzumu, crvena krv obično krv čestitih živih bića. Krv demona je bela, pa je krečnjak zapravo krv demona. Naravno, to je mrtva i nepomična supstanca; nema nikakvog dejstva u ovoj dimenziji. Pošto se rasprsne ili uništi, pretvara se u kamenje, pesak, zemlju i slično, pa ne zadrži demonsku prirodu. Zato nema veze ako ga ljudi koriste da kreče zidove, ili prave boje.

Naučnici sada znaju da se ugalj stvara od ogromnih količina biljaka. To je ono što je današnja nauka sposobna da zna. Ali kako može biti tako puno biljaka, koje su se pretvorile u toliko uglja? To je nešto što oni ne znaju. Naučnici sada znaju nafta nastaje od ostataka tela živih bića – toliko znaju. Ali kako je moglo biti toliko ostataka koji su se pretvorili u toliko nafte? Oni ovo ne znaju, i ne mogu da otkriju koliko god se trudili. Pa ima nekih ljudi, koji žele da opovrgnu ovu teoriju pitanjem kako je moglo biti toliko ostataka životinja i kako je moglo biti toliko mnogo organizama. Nafte, na kraju krajeva, naprosto ima tako puno. Zapravo, u ogromnom univerzumu, tokom njegove duge istorije, život se nastavlja ciklus za ciklusom. A kad je ova Zemlja sagrađena, ta vrsta stvari iz univerzuma je ugrađena u novu Zemlju sa ciljem – da se kasnije koristi kao energija. Zato je moguće što je ima u toj količini. Ona ne pripada bićima samo jednog ciklusa. Čak i životi na Zemlji se nastavljaju ciklus za ciklusom, i nisu iz istog perioda. Savremena naučna istraživanja ne mogu ići izvan do sada poznate istorije, a mnoga naučna shvatanja moderne istorije su pogrešna. Veruje da ne bi moglo biti toliko nafte čak ni da su ljudi od kamenog doba do danas ubili svaku životinju! Osim toga, postoje tolike količine uglja, i ima tako puno [termo] elektrana. Ovo nije iz jednog ciklusa, i ne potiče od života iz jednog perioda. Naravno, ima mnogih drugih stvari, suviše da bih mogao govoriti o svakoj.

Tu si i stvari kao dijamant, zlato, srebro i slično. Neki metalni elementi su faktori potrebni za formiranje univerzuma na različitim nivoima. Oni se razlikuju od sastavnih elemenata Zemlje, koje sam pomenuo. Ali zlato i srebro nisu metalni elementi iz ovog univerzuma. Što se zlata tiče, vi znate da je telo bude sačinjeno od zlata; tela svih bogova koji su dostigli nivo tatagate su zlatna. Drugim rečima, zlato je ostatak tela ogromnih, dobrih bića. Kad se ogromni univerzum dezintegriše, u trenu se sve razbija. Ja sam takođe pričao o tome kako postoji zlato različitih nivoa, i zlato različitih veličina čestica - ranije sam govorio o ovoj temi. Što se srebra tiče, to su telesni ostaci života nižih od nivoa bude, života na nivou bodisatve.

Mnogi ljudi znaju da dijamant ima izvesnu moć i da se zle stvari boje dijamanta. Znači, negativne stvari, sa malom količinom energije, se boje dijamanta jer dijamant može da apsorbuje njihovu energiju. Zato neki ljudi kažu da dijamant može da rastera zle duhove. Ne mora biti tačno da dijamant može da otera zle duhove, ali dijamant je od rasute, eksplodirane energije, nešto slično gongu. Naravno, to je nešto mrtvo i inertno i nema nikakvog efekta. Ali je, na kraju krajeva, nešto te prirode, pa ima moć.

Sad, nemojte razviti vezanosti za ovo o čemu sam upravo govorio i početi da kupujete dijamante kad se vratite kući. Ovo što pričam je Fa. Ništa iz ove dimenzije ne može se poneti sa sobom, niti je to od ikakve koristi za kultivatora. Zašto su uništeni u eksploziji? Kao što sam ranije rekao, iako je bilo zlato, više nije bilo čisto zlato, pa je uništeno u eksploziji. Zašto je gong eksplodirao? Više nije bio čist. Na površini je izgledao veoma čist. Ali ako bi se sagledao iz mikrokosmosa, ili ekstremnog mikrokosmosa, više ne bi bio čist. Danas više neću govoriti. Hajde da čujemo izlaganja učenika.

Sutra mi možete proslediti cedulje, a ja ću odgovarati na vaša pitanja. Ali, novi učenici, bolje je da ih vi ne šaljete, jer vreme je dragoceno i ja neću moći dati odgovore ako svako od vas bude postavio pitanje. Mnogi u publici su ljudi koji su već dospeli na određene nivoe u kultivaciji, pa su pitanja koja oni postavljaju važna za njihov napredak u kultivaciji, što je cilj naše Fa konferencije. Što se tiče pitanja kakva novi učenici postavljaju, to me ne morate pitati – odgovore možete dobiti od učenika-veterana, ili od onih u vašoj blizini. Zato, hajde da ne trošimo vreme. To je jedna stvar. Druga je, probajte da ne postavljate pitanja koja nisu u vezi sa kultivacijom, ili pitanja koja tragaju za znanjem, i slična. Nemojte pogrešno shvatiti ovo što sam vam objasnio: To nije [rečeno] da bi obogatilo vaše znanje, već zato što se odnosi na vašu kultivaciju. U redu, to je sve što želim da kažem. (Aplauz). Hajde mirno da sednemo i saslušamo izlaganja naših učenika. Ja neću otići, takođe ću slušati. Ali nemojte pokušavati da me nađete – nećete moći. (Aplauz)

Zdravo svima! Na početku jučerašnje konferencije, sreo sam se sa svima vama i govorio o nekoliko pitanja. Rekao sam da je ova konferencija uglavnom za razmenu iskustava za područje zapada SAD i nije trebalo da bude velika konferencija za cele SAD, ili za više ljudi, i da je to zato što oni i dalje imaju da reše neke svoje probleme – zbog toga sam došao ovde. Iz toga kako je juče išlo, mogao sam da vidim da ima učenika koji su pohitali ovamo iz drugih zemalja. Možda su učenici iz drugih krajeva, kao i neki novi lokalni učenici, ili ljudi koji još nisu učenici, ali su zainteresovani, takođe danas došli jer žele da nauče Dafu. Pošto ste ovde, mogao bih za vas odgovoriti i na neka pitanja u vezi Dafe, što takođe predstavlja predavanje Fa na Fa-konferenciji. Sada ću odgovarati na vaša pitanja. (Aplauz)

Pitanje: Učitelj je rekao da ako se duboko u sebi, kultivator i dalje tvrdoglavo drži svojih najosnovnijih interesa, njegova kultivacija nije istinska.

Učitelj: Dopustite da vam kažem da su u kultivaciji radi upravo o kultivaciji uma – to je prava kultivacija. Na primer, danas postoje zakoni, i neki zahtevi i neke zabrane se nameću ljudima, ali ništa od toga ne može promeniti ljude. Recimo da vas to može promeniti i kontrolisati na površini, tako da na površini ne činite greške i postupate malo bolje. Ali faktički, kad vas ne gledaju ili kad su vaši interesi ugroženi, vi i dalje činite loše, jer se iznutra niste promenili. Drugim rečima, kultivacija mora istinski promeniti čoveka iznutra. Ako želite da dostignete više domene, ako želite da dostignete domen bogova, morate božanski domen uma. Ako vam se samo vaša površina promeni, a vaša priroda ostane ista, to nije istinski. U određenom vreme, tj. u kritičnom času, [vezanost] bi se opet pojavila. Znači, ako se um čoveka ne promeni, to je samo zataškavanje stvari. Promene se moraju desiti počevši od vaše prirode. Samo to se smatra za istinsko menjanje sebe. Drugim rečima, u kultivaciji morate biti odgovorni prema sebi, i morate se istinski menjati i oslobađati loših stvari za koje ste vezani duboko u sebi – samo to je pravo otpuštanje stvari. Ako izgleda kao da spolja sve radite kako treba, ali duboko unutra i dalje štitite i držite se stvari kojih ne želite da pustite, to je apsolutno neprihvatljivo. Kao što znate, jedan buda ili bog može dati svoj život za živa bića i zarad univerzuma; on se svega može odreći, i to ga čak ne dotiče. Kad biste se vi našli na njihovom mestu, da li biste mogli biti ovakvi? Ne biste mogli. Naravno, ja bih rekao da se bude i taoi neće zaista ovako sresti sa stvarima, ali ovo je domen njihovog razmišljanja. Pre nego što se taj domen dostigne, čovek istinski mora promeniti sebe.

U prošlosti, mnogi ljudi iz religija su rekli da dok god imaš vere, možeš otići na nebo, otići u nebesko carstvo, i da možeš postati buda ako imaš vere. Ja bih rekao da je ovo obmanjivanje ljudi. Šta to znači postati buda? Šta znači otići u carstvo nebesko? Postoje različiti zahtevi za bića na svakom nivou. To je baš kao pohađati školu: Kad si u prvom razredu, treba da dostigneš nivo prvog razreda; kad si u drugom razredu, treba da dostigneš nivo drugog razreda, kad dospeš u srednju školu, treba da dostigneš nivo srednje škole. Ako nastaviš koristiti udžbenike iz osnovne škole i pohađaš fakultet, dok ostaješ na nivou prvog razreda, ti si i dalje učenik osnovne škole i ne možeš ići na fakultet. To je ideja. Ovako je sagledano na površinskom nivou. Ono što mi učimo je da zbilja morate dostići standard duboko u sebi, pre nego što možete otići u carstvo nebesko i dostići Ispunjenje. Neki ljudi veruju u ono što se uči u religiji, i puni su pijeteta kad se mole, govoreći: „Počinio sam nešto loše…“ Bez obzira, oni čine iste greške čim kroče na vrata, a u tom slučaju njihove molitve su beskorisne, jer im se srca nisu istinski promenila. Oni misle: „Ako budem verovao i molio se, otići ću na nebo.“ Ako se stalno budete molili i stalno budete ostajali na istom nivou, nikada nećete otići na nebo. Ono što je Isus rekao: „Ako veruješ u mene, otići ćeš na nebo,“ nije značilo da ćeš ako mu se budeš molio, i verovao u njega – naprosto ispunjavajući formalnosti – moći da se uzdigneš na nebo. To tako ne ide. Samo ako prestaneš da činiš iste greške svaki put pošto se pomoliš, ako bivaš bolji i bolji, i sve više i više se približavaš zahtevima Isusovog carstva, moći ćeš da dostigneš standard tog nebeskog carstva. To je prava vera. Da to nije slučaj, zašto bi se Isus mučio da toliko kaže? Nije li njegov cilj bio da vam kaže da postupate kako je on rekao, i da se bolje ponašate? To je ono što mislim. U današnjim religijama, uključujući budizam, ljudi ne kultivišu svoja srca i spali su na formalnosti, na pretvaranje. To je sve što ću reći o ovome.

Pitanje: Pošto nečija glavna duša napusti telo i ne vrati se nazad, koliko prođe dok ovo izazove smrt fizičkog tela?

Učitelj: Koliko dugo pošto glavna duša napusti telo i ne vrati se – to nije određeno. Hajde ovako da predstavimo. U svojoj glavi, ti možeš pomisliti: „Stvarno ne želim da se vratim,“ i onda, čim se ta misao javi, tvoje fizičko telo može biti mrtvo, jer ne želiš da se vratiš. Ali u Dafi nema ovakvih stvari, osim ako se ne radi o onima koji upražnjavaju druge stvari dok se kultivišu u Dafi, nisu opredeljeni i nisu u stanju da vežbaju „bez druge discipline“. Tada ljudi nailaze na ovakve opasnosti. U slučaju da se ljudi ne kultivišu istinski, i istovremeno sede na dve stolice, teško reći s kakvim problemima će se susresti.

Pitanje: Prvi put kad sam čitao o Budi Šakjamuniju u „Predavanju u Njujorku,“ nisam mogao da se uzdržim da ne briznem u plač i u tišini pozovem Učitelja. Ni sam ne razumem zašto se to desilo.

Učitelj: To je zbog predodređenosti. Hteo bih da govorim o jednoj stvari. Učenjem Dafe, mnogi ljudi su shvatili na jednom dubokom nivou da sada nijedna od svetskih religija ne može da spasava ljude. Jedan razlog je što standardi više nisu dobri, a drugi što bogovi više ne brinu o ljudima. Postoje različiti razlozi za to što bogovi više ne brinu o ljudima. Jedan je što današnja ljudska razmišljaju na izopačen način, koji su doneli vanzemaljci, i što nikad u istoriji nije postojala ovakva vrsta ljudi – kao današnja. Istorija se ponavlja, i ljudska bića različitih perioda postojala su više puta. Ali ljudska bića u bilo kom periodu nikad nisu bila kao današnja. Isus, Buda i bogovi jesu rekli da kad se čovečanstvo bude susrelo s katastrofom, oni će doći i prihvatiti ljude - da će se vratiti da spase ljude. Ali ako ljudi, kako oni vide, više nisu ljudi, oni više neće doći da ih prime. Oni koje oni primaju su oni koji se i dalje svrstavaju u ljude. Naravno, ovo je uopšteno rečeno; i dalje ima puno, puno aspekata toga zašto su se ljudska bića izopačila. Zato bogovi ne smatraju ljude ljudima. To je najopasnije.

Hajde da ne komentarišemo one religijske ličnosti koje su političari, ili ciljaju na novac. Ja govorim o onim [ljudima] u religijama, koji i dalje imaju želju za kultivacijom; ima ljudi koje puno zanimaju stvari kultivacije. Oni znaju za našeg Dafu, ili pod određenim okolnostima imaju druge bogove, koji im šalju znake i govore da ih samo Falun Dafa može spasiti i omogućiti im da se vrate. Mnogi ljudi su dobili ovakvu poruku i shvatili situaciju, pa su i oni došli da uče Dafu. Ipak se uporno drže urođenih stvari koje su imali ranije. Njihov cilj je da sačuvaju ono što su prvobitno imali i upotrebe mog Dafu da se vrate. Ja bih rekao da je to apsolutno nemoguće, i da se oni samo zavaravaju. Ako se ne odreknete onog što ste prvobitno imali, uopšte nećete biti spaseni, i samo same sebe možete prevariti.

Vi znate da je vreme u ljudskoj dimenziji veoma sporo kad se sagleda iz drugih dimenzija – znači, sagledano iz nekog konkretnog vremena. Proces razmišljanja o nečemu u vašem umu je veoma spor kad se gleda iz drugih dimenzija. Poznato je šta ćeš pomisliti još pre nego što počneš misliti; ono što ćeš učiniti se vrlo jasno može videti. Ljudi veruju da drugi ne znaju šta oni misle u sebi. To možda može prevariti obične ljude, ali ne i bogove. Ono što to onda znači je da ako nemaš čiste misli, koje su odgovorne prema tebi, kad se susretneš sa ovako ozbiljnim pitanjem [kultivacije i spasenja], onda nećeš biti spasen i nećeš se moći vratiti. U mom Dafi ima puno ljudi koji su bili učenici Šakjamunija, kao što ima onih koji su bili sledbenici drugih buda, i drugih religija. Još jedna stvar je, vi koji sedite u publici, iako izgledate kao belci, Azijate, ili neka druga etnička grupa, vi ne morate biti od te etničke grupe. Drugim rečima, teško je reći iz kog nebeskog raja ste došli. Kad se reinkarnirate u nekoj rasi, ta rasa ne mora biti vaš originalni lik; ne može se suditi na osnovu izgleda. Osim toga, osoba se, tokom svojih transmigracija, možda reinkarnirala u svim rasama. Bez obzira, ja vam mogu omogućiti da se uspešno vratite na originalno mesto gde zaista pripadate.

Ja vas ne spasavam sve u Falun raj. Razlog je što predajem Fa univerzuma na osnovu Buda Fa, i govorim o tako ogromnom Fa. Oblik kultivacije bilo kog kultivacionog puta ili prakse u univerzumu, koja je ostavljena na Zemlji, preneli su nebeski bogovi različitih nivoa (Mislim na prave načine kultivacije, koje su ljudskim bićima ostavili bogovi). Oni bogovi, koji nude spasenje na različitim nivoima, su takođe živa bića različitih nivoa u univerzumu i, kako ja to vidim, oni su živa bića univerzuma na različitim nivoima. Ovaj Dafa univerzuma je stvorio životne sredine za svesna bića na različitim nivoima, kao i standarde postojanja na različitim nivoima. To je tako ogroman Fa – svi životi su obuhvaćeni. Zato ja mogu da rešim vaše probleme i da vas spasem tako da se vratite pomoću ovog Dafe. To je moguće bez obzira kojoj ste disciplini [prvobitno] pripadali. Nijedna religija, način kultivacije, ili oblik kultivacije u istoriji nije mogao ovo. To je zato što su oni kultivisali samo ono što su imali u svojim disciplinama, i nisu mogli uključiti stvari iz drugih disciplina, jer to je bio sloj stvari koji su oni afirmisali i u koji su se prosvetlili iz Velikog Fa univerzuma. Ali ono što ja danas prenosim je Veliki Fa univerzuma, koji se razlikuje od kultivacionih metoda ranije poznatim ljudima. Međutim, ako nemate poštovanja prema Dafi, i još uvek se držite nečeg, onda je to ozbiljno pitanje.

Pitanje: Da li su nivoi univerzuma i nivoi kultivacije isto?

Učitelj: Upravo sam objasnio da je Dafa stvorio različite životne sredine za bića na različitim nivoima u univerzumu. Drugim rečima, Dafa ima različite zahteve i standarde za njih, u različitim životnim sredinama. U kultivaciji, stoga, ako želite da dostignete različite nivoe, morate ispuniti zahteve Dafe na različitim nivoima. U tom slučaju, napredak u kultivaciji, uzdizanje u domenima, i neprestana transcendencija postaju pitanje probijanja kroz nivoe, što takođe predstavlja probijanje kroz nivoe univerzuma. U svojoj kultivaciji, danas dostižete standard prvog nebeskog sloja, a nekoliko dana kasnije dostižete standard drugog nebeskog sloja – to je ono što znači probijati se kroz nivoe u univerzumu, probijati se kroz nivoe u kultivaciji. Kad budete nastavili svoju dalju kultivaciju, probijanjem kroz Tri domena i odlaskom izvan Tri domena, više nećete biti podložni transmigraciji. Kad u kultivaciji budete otišli dalje, preći ćete u granice još većih kosmičkih tela. Što više idete, viši su standardi za kultivacione nivoe, i možda će se manifestovati više stanja.

Pitanje: Ništa iz prošlosti više ne postoji. Da li će to i dalje postojati u sećanjima živih bića, ili je već ostavilo mudru pouku?

Učitelj: Postavljeno pitanje je prilično dalekosežno. Neke stvari će se znati, neke neće. Zašto ja prenosim Dafu univerzuma? Pošto su se živa bića na svim nivoima univerzuma odmetnula od Dafe, mora se obaviti Fa-ispravljanje. Znači da će se univerzum vratiti u svoje najbolje stanje. Svi znate da su mnogi proroci predvideli da će se određene godine desiti strašne katastrofe. Zašto bi se one desile? Jer se ljudska vrsta iskvarila do ovog stepena. Kao što znate, u društvu postoje zločinačka udruženja, homoseksualizam, zloupotreba droge, seksualna sloboda i promiskuitetni seks. Sve je u neredu. Oni koji su uključeni u ove stvari se ne ponašaju kako bi to ljudi trebalo, a oni koji nisu uključeni, ipak su zagađeni tako da su indiferentni i apatični, pa se ni oni ne ponašaju kao ljudi. Svi su zaronjeni u ovu veliku kolotečinu i nesvesno, vaše predstave prate ovo i prilagođavaju se svemu tome, ploveći sve dalje i dalje od onog što je ljudsko. Pojava izopačenosti ljudi stoga nije slučajna. Zašto bogovi nisu uradili nešto ovim povodom? Zašto su dopustili da se stvari iskvare do ove tačke? To ima veze s tim što su se sva živa bića, na različitim nivoima, odmetnula od prvobitnog Fa univerzuma. Ako se jedan nivo odmetne, ostali nivoi mogu da vide to odmetanje; ako jedno biće postane loše, ono može biti proterano dole, tj. pasti dole. Ali ako se čitav univerzum izopači tokom dugog vremena, onda živa bića unutar njega neće zapažati njegovu izopačenost. To je baš kao što čovečanstvo ne zna da su se današnja ljudska bića izopačila do ovog stepena. Samo ljudi koji se kultivišu u Dafi, kad pogledaju iza sebe sa određenih nivoa, znaće da je zaista užasno. Čovečanstvo je danas stiglo do ove tačke.

Sve treba vratiti u njegovo prvobitno i najbolje stanje, da bi se sprečilo da univerzum zadesi katastrofa; drugim rečima, da bi se sprečilo da katastrofe pogode čovečanstvo. U ovom času se već dešavaju promene. Mnogi ljudi u ljudskom svetu postaju dobri. 100 miliona ljudi se kultiviše u Dafi, i svaki se ponaša na takav način da od sebe zahteva da bude dobar čovek, bolji čovek. Onda, kako se više i više ljudi ovog sveta bude ovako ponašalo – dok ljudi streme dobroti, a moral raste – da li će se onda desiti te katastrofe? Apsolutno ne! Nijedna pojava nije naprosto „prirodna“, jer sve ima svoj aranžman. Ono što se naziva „slučajnim“ ne postoji. Naprosto se radi o tome da ljudska bića ne veruju u bogove. Ona označavaju „prirodnom pojavom“ sve što ne znaju, i objašnjavaju kao „prirodno“ sve što ne mogu da objasne. Prirodnih dešavanja, međutim, uopšte nema – bogovi su zaduženi za svaki pojedini nivo. Ali kako se standard za živa bića na svakom nivou izopačio, to je kao kad čovek puca iz pištolja: ako malo skrene s mete, teško će znati gde je metak odleteo. To znači da kad se vrh malo izopači, Fa će biti užasno izopačen dok stigne na niže nivoe. Kad se manifestuje na ljudskom nivou, to je stepen izopačenja prisutan u današnjem čovečanstvu. Zato treba da se obnovi u svoje prvobitno stanje.

U času dok se ovaj poduhvat izvodi, neki ljudi možda su stigli sa različitih nivoa. Kad se budu vratili, otkriće da sredina njihovog originalnog životnog prostora nije kakva je bila ranije. Vi ćete znati da je otprilike ista kao originalni oblik, i da je to i dalje prvobitni svet, ali će postati toliko divan da će biti još divniji nego onda kad ste rođeni. Mnoga bića su rođena pošto su se živa bića odmetnula od Fa, tokom dugog proteka vremena, pa ne znaju kakav je bio početak univerzuma.

Što se tiče ostavljanja „mudrih pouka“, nema pouka za prosvetljena bića koja su dostigla Ispunjenje. Kad se budete kultivisali do visokih nivoa sve će biti divno. I znaćete šta se jednom desilo u univerzumu, to je sve. Šta će se u budućnosti desiti sa ljudskim bićima? Mnogi ljudi se kultivišu i cilj kultivacije je da se dostigne Ispunjenje. Pretpostavimo da će mnogi naši učenici okončati kultivaciju. Oni koji će ostati biće loši ljudi, i oni koji nisu dobili Fa. Šta onda treba raditi, kad ti ljudi budu nastavili da se izopačuju? Njima se definitivno neće dopustiti da se dalje tako izopačuju! Apsolutno je zabranjeno da se komad fekalije stavi u univerzum, tako da ga bića s visokih nivoa moraju mirisati, pa se to mora srediti. Naravno, ja ne govorim o katastrofama. Katastrofe o kojima su ljudi govorili više ne postoje. Ovo vam mogu reći: Ona vrsta katastrofe u toj i toj godini, o kojoj su ljudi govorili, više ne postoji. Mnogi proroci su znali da ako se izvesna stvar desi određene godine, njihova proročanstva više neće važiti. Razlog za ovo je to što se danas širi Dafa, i srca tako velikog broja ljudi teže dobroti. Ako bi se desio problem, šta bi bilo s tim dobrim ljudima? U tome je stvar. Ali oni koji budu ostali i ušli u narednu epohu će se duboko u sebi sećati mudre pouke naučene u poslednji čas.

Pitanje: Mnogi od nas su u naučnim poljima. Kako da gledamo na ovu situaciju?

Učitelj: Mnogi ljudi koji uče Dafu su etablirani intelektualci; drugim rečima, mnogi ljudi su odgojeni naukom. Danas, zapravo, ako ste pohađali školu – što je slučaj sa svima – vi ste odgojeni naukom. Ova nauka je prodrla u sve aspekte ljudskog društva, pa sve što koristite, sve sa čime dolazite u kontakt, i sve što vidite je nastalo iz ove nauke. Stoga joj se ne možete oteti, pa ovo pitanje koje ste upravo postavili ne postoji. Pošto je ljudsko društvo postalo ovakvo, dovoljno je ako samo nastaviti, i raditi svoj posao kako treba. Što se tiče kultivacije, to je stvar različita od posla. Ali domen koji dostignete u kultivaciji i stanje vaše kultivacije, odražavaće se na vaš rad; radićete jako dobro i uvek ćete biti dobri ljudi, gde god se nalazili. Puno je ljudi koji rade posao u struci nauke. Kad nauče Dafu, oni shvate da je samo ovo prava istina i da se, šta više, današnja nauka ne može porediti sa Dafom. Učenici Dafe u publici, situacija i istina univerzuma, koji su vama poznati, daleko prevazilaze sadašnju nauku čovečanstva; čak i oni njeni najnapredniji delovi zaostaju za vama. Običnim ljudima je zauvek zabranjeno da znaju stvari koje su iznad ljudskih bića; oni nikad neće moći da otkriju stanje univerzuma, koje sam vam ja razotkrio. Bez obzira na vašu profesiju, svi se možete kultivisati u Dafi. Kako vaše razumevanje Dafe postepeno bude postajalo sve dublje i dublje, vaše mišljenje će se postepeno menjati, jer čovek će verovati istinu onda kad je pred njim. Ali ima jedna stvar koju treba jasno objasniti: nikome nije dozvoljeno da dostigne Ispunjenje dok se drži vezanosti običnih ljudi, a to uključuje vezanost za nauku. Dozvoljeno vam je da započnete kultivaciju sa različitim ljudskim vezanostima, ali one se tokom kultivacije moraju eliminisati.

Pitanje: Da li je ličnost običnog čoveka manifestacija samo ovog života? Koliko zavisi od domena gde je Fa stvorio njegov život?

Učitelj: Ako je život čoveka došao sa visokog nivoa, onda će on sa sobom nositi svoje snažne karakteristike sa tog visokog nivoa. Obični ljudi teško mogu da zapaze ovo. Već deo onog što radite, kako se ponašate, i kako delujete, sve je to od običnih ljudi, i to su manifestacije ovog života – vaši obrasci ponašanja, stavovi, i načini razmišljanja koji proističu iz vaše percepcije života, materije i objektivnog sveta u ovom životu. Ono što je od vaše prvobitne prirode može se slabo pojaviti, ali samo kad ste u veoma blagom (šan) stanju uma. Kad ste snažno vezani za stvari običnih ljudi, kad se ljutite i mislite pogrešne stvari, onda ni malo ne može da se pojavi.

Što se tiče dela koji je dostigao standard u kultivaciji, veoma je teško da se u većoj meri pojavi među običnim ljudima, pre nego što dostignete Ispunjenje.

Pitanje: Bude imaju ne samo neizmernu milost, već takođe i sposobnost da spasavaju ljude. Da li će se ova sposobnost pojaviti tokom kultivacije?

Učitelj: Dok učite Fa, zbilja treba da se oslobodite ovih vezanosti. Jedan bog - ako je on život izvan ljudskog sveta, pa čak i ako je biće niskog nivoa, unutar Tri Domena – sposoban je da kontroliše ljudska bića. Sve bude i bodisatve izvan Tri domena su u stanju da spasavaju ljude. Budući da su bogovi, oni poseduju te sposobnosti, baš kao što se ljudska bića rađaju sa nekim osobinama. Oni su bogovi, pa imaju ovu sposobnost. Nije to baš ono kako zamišljate - da će tokom kultivacije biti nekih pojava. Ne možete u sebi misliti o ovim stvarima, u stilu: „Želim da spasem nekog kad okončam svoju kultivaciju; želim da spasem svoju porodicu, svoju rodbinu i prijatelje, i spasem živa bića.“ Ja bih rekao da je ovo teško ostvarljiva fantazija. To je vezanost i velika prepreka, i zbog nje nećete uspeti u kultivaciji. Tek kad se oslobodite svih predstava i vezanosti, moći ćete da napredujete nesmetano na svom putu kultivacije.

Neki religiozni ljudi su se zavetovali rečima: „Kad uspem u kultivaciji, vratiću se da spasavam ljude.“ Ovo je zapravo njihova vezanost za to da se pokažu pred drugima, i ljudsko ponašanje koje je rezultat komplikovane psihologije kakva se nalazi među običnim ljudima. Oni uopšte ne poznaju stanje u kom se jedan buda nalazi. Sa ovom vezanošću nećete ni uspeti u kultivaciji, jer ćete biti vezani za spasavanje ljudi. Da li jedan Buda spasava ljude ili ne, to je nešto što se dešava spontano. Da li znate koliko je buda došlo da spasava ljude tokom proteklih vekova i milenijuma? Na zapadu je bio Isus, na istoku Šakjamuni. Kako to da su tokom tako dugog vremena samo njih dvojica sišli ovde dole? Razlog je što onaj bog koji želi da se spusti u ljudski svet da spasava ljude, pre nego što dođe, najpre mora dobiti odobrenje svih bogova na nebu. Ovo je zato što problemi s kojima će se on suočiti imaju određen stepen univerzalnosti, i oni će uključiti stvari drugih buda, bogova, pa čak i taoa. Veoma je složeno, i uopšte nije onako kako ljudi zamišljaju. Kad se oduševiš, i raspale se tvoje vezanosti, kazaćeš: „I ja želim da spasavam ljude.“ To je tvoja ljudska vezanost, vezanost za pokazivanje pred drugima, a vezanosti kojih se nisi rešio, utiču na tebe.

Pitanje: Čini mi se da principi Fa u koje sam se prosvetlio iz Džuan Faluna nisu tako brojni kao oni u koje sam se prosvetlio iz predavanja Učitelja.

Učitelj: Džuan Falun je sistematsko delo Dafe, nebeske tajne koje čoveku mogu omogućiti da se Ispuni. Istovremeno, osim video snimaka Predavanja u Jinanu, Predavanja u Dalijanu i Predavanja u Guangdžou, koja su slična Džuan Falunu i objavljena su, predavanja iz svih drugih mesta su samo predavanja data u skladu sa individualnim, različitim domenima, ili data ciljajući na situacije učenika u različitim krajevima. Ona nisu univerzalna. Držeći se svojih vezanosti, mnogi ljudi žele da dobiju ovo, žele da slede ono, kao da je to jedini način da budu zadovoljni svojom kultivacijom. To su vezanosti. Ako se ne kultivišete nepokolebljivo i čvrsto, vi zapravo gubite vreme. Da nije ovog Dafe, čije je širenje priređeno u istoriji, razmislite: da li bi bilo ma kog drugog aranžmana za razvoj čovečanstva? Ne treba da budete toliko neodgovorni prema sebi, kao da je to dečja igra. Kad se prilika propusti… Ako vas moj Dafa danas ne može spasti, niko vas više nikad neće spasti, niti će iko moći.

Vi niste shvatili šta je mene najviše brinulo kad sam svojevremeno počeo da prenosim Dafu. Čovečanstvo ima toliko teorija i doktrina da ljudi ne veruju čak ni u ono što se kaže u religijama. Koliko ljudi istinski veruje u Isusa, ili Budu? Ono što mnogi religiozni ljudi podržavaju je religija, i oni nisu ozbiljni u pravoj kultivaciji. Da li oni i dalje imaju ono sveto srce za Isusa (ili Budu)? Koliko ljudi može da kultiviše sebe? Treba da čitate knjigu! U ranim danima sam razmatrao i ovo pitanje: Ono s čim ću se susresti je veoma puno ljudi, i u budućnosti će mi biti nemoguće da svakog od vas učim licem u lice, govoreći vam kako da se kultivišete i pokrivajući svaki pojedini aspekt.

Zato, da bih vam omogućio da se kultivišete, da dostignete Ispunjenje, i da bih bio odgovoran prema vama, ja sam svima ostavio Džuan Falun. Uz Džuan Falun, možete dostići Ispunjenje. U ovaj Fa sam utisnuo sve što treba da dobijete. Zato ćete čitajući Fa osećati promene u svom telu, iskusiti i prosvetliti se u Fa principe na različitim nivoima, i napredovati u Dafi. Ovaj Fa je naprosto tako dragocen. Bez obzira da li predavanja koja sam lično predavao, ili objašnjenja koja smatrate vrlo detaljnim, sve stvari koje ja iznosim su u Džuan Falunu. Istovremeno, sve o čemu se govori u Džuan Falunu obuhvata Lun-ju.

Pitanje: Da li bi bilo u redu da Udruženje organizuje neke praktikante da prevode knjige Učiteljevih predavanja izvan Kine?

Učitelj: To je odlično. To možete. Što se tiče organizovanja nekih učenika, može se reći samo to za to morate imati entuzijazam. Svako od vas koje je sposobno za to, može. Ali to jasno treba da objasnite svojim lokalnim osobama za kontakt, i da s njima dobro komunicirate. Tako će Udruženju biti lakše da vas kontaktira, i pogleda i verifikuje vaš rad.

Pitanje: Učiteljeve reči se navode u materijalima koji promovišu Dafu, ali ovakvi materijali se ponekad bacaju. Da li je to u redu raditi?

Učitelj: Ako se nešto ovako radi izvan Kine, ja mogu reći samo to da u ovom času to smete da radite, i da možete tako. Činiti to unutar Kine nije dozvoljeno, jer tamo skoro svako zna za Dafu, i sada nema potrebe da radite te stvari, a da li neko želi da se kultiviše, to je njegova stvar. Ali na mnogim mestima izvan Kine, ljudi još ne znaju za Dafu, niti je shvataju, pa vam ovo dopuštam. Što se tiče mojih reči, koje se citiraju, ako u njihovoj pozadini nema faktora i unutrašnjih značenja, one su samo crna slova na belom papiru, i nemaju nikakvo dejstvo. Ovde možete biti mirni. Ali vi treba da znate da cenite Dafu, da cenite svaku reč. Kad se radi o ovim stvarima, treba da znate da budete ozbiljni.

Pitanje: Neki učenici žele da iskoriste svoj brak kao način da ljudi nauče Fa. Kako će fašeni Učitelja urediti ovo?

Učitelj: U vezi s ovim, svima želim da kažem: Nemojte mešati svoj privatni život sa kultivacijom, i nemojte mešati svoj posao sa kultivacijom. Kultivacija je veoma ozbiljna. Dafa je uzvišen. Mi ne moramo da molimo ljude da dobiju Fa. Ako ne žele, neka ih. Namera učenika je svakako dobra kad razmišlja: „Žrtvovaću svoj brak da bi ti dobio Fa.“ Ja vidim da je ova namera odlična. Ali mislim da nije neophodno da se tako radi. Fa je uzvišen, i tvoja žrtva za njega tada će značiti da je on dobio Fa težeći nečemu; on će učiti Fa samo da nešto dobije, a to za njega neće biti dobro, jer se nije od starta kvalifikovao. On ne mora dobiti Dafu. Neki ljudi kažu: „Vi bi trebalo da predajete vaš Fa tako i tako. Zašto Bude ne spasavaju ljude tako i tako? Mislite li da Bude nemaju pametnija posla, i da im je obaveza da vas spasavaju? Bude imaju milost prema ljudskim bićima, ali one su velika božanstva! Njihova milost apsolutno nije ona vrsta humanizovane milosti koju ljudi zamišljaju; milost o kojoj ljudi govore i zamišljaju je naprosto dobrota. Bude su dobre, svakako. Ali ta milost je manifestacija velike moći Buda Fa. Bez obzira koliko je neko loš, ili koliko zao ponekad može biti, stvari jake kao gvožđe i čelik tope se pred moćnom snagom i milosti Buda Fa. Zato se demoni boje kad ga vide – oni se zaista plaše. Oni će se istopiti i iščeznuti. Ovo je apsolutno drugačije od onog što ljudi zamišljaju.

Pitanje: Lakše je najpre doživeti veličanstvenost domena Džena i Šena. Da li je u Renu samo patnja?

Učitelj: Ovo je razumevanje u skladu sa razmišljanjem običnog čoveka. To je baš kao princip koji sam objasnio: ako, kad si za nešto vezan i ne možeš da postigneš cilj, počneš toliko da se ljutiš da ne možeš da podneseš, ali se ne usuđuješ da izgubiš strpljenje u strahu da ćeš se osramotiti, usled brige za svoj ugled, onda bih rekao da je to Ren obične osobe, a ne Ren kultivatora. Potpuno si pogrešno shvatio. Naš Ren uopšte nema vezanosti, i ne generiše nikakav bes. Ovo je vrsta Rena kakvu treba da želiš, i samo ovo je Ren koji dostiže standard. Pred ovim stvarima, tvoje srce uopšte nije dirnuto. U očima drugih, ti dobro trpiš, a to zapravo ne dodiruje tvoje srce. A to je Ren kultivacije.

Kad su neki ljudi svojevremeno dobili Fa i počeli da čitaju Džuan Falun, oni su rekli: „O, Džen i Šan mogu da iznesem.“ Zapravo, vi niste bili sposobni ni za Džen tj. Šan. Vi ste naprosto koristili iskvareni, ljudski standard da merite sebe. Kad zaista budete ušli u kultivaciju, shvatićete da ste daleko od ispunjenja standarda. Šta više, kad tokom kultivacije neprestano budete podizali svoj nivo, ustanovićete da vaša prethodna shvatanja Džena, Šana i Rena na različitim nivoima nisu bila tako visoka. Dok tvoj nivo kultivacije ide sve više i više, Džen, Šan i Ren će imati različite manifestacije na različitim nivoima, različite zahteve, i različita stanja. I to je upravo ono što se podrazumeva pod misaonim domenom i Statusom dostignuća. Ren može doneti lepe domene, i jedino se tako može posmatrati. Kad ne možeš da postigneš cilj onog što radiš, ti riješ po rogu1 i ne možeš jesti ni spavati kako treba, tvoje emocije praktično kontrolišu drugi, tvoj život vode drugi. Ti vodiš zamoran život, ne shvatajući to, živeći za druge. Ako si zaista sposoban da uzmakneš za korak i ne mariš, onda je to kao: „Dok su planine zelene, nema straha da će nedostajati ogreva.“ Iako je ovo obična izreka, ako možeš da uzmakneš za korak, otkrićeš da ti se horizont beskrajno proširio, a perspektiva totalno promenila. Nateraj sebe da ne mariš, i tvoj domen će se momentalno promeniti. U tom stanju ćeš ustanoviti da si lagan i krepak. To je Ren. Ali ja od vas tražim da više učite Fa i dostignete domene više od ovog.

Pitanje: Ponekad ne mogu da prepoznam liniju koja deli domen kultivatora i domen obične osobe.

Učitelj: O ovom ne moram puno da vam kažem. Dok god u svojoj kultivaciji bez prestanka postajali sve marljiviji, sve ćete razumeti. Vi se kultivišete, pa ne možete odjednom da odbacite sve svoje vezanosti. To je baš kao što sam ranije rekao: domen koji dostignete u kultivaciji, manifestovaće se u svakom okruženju. Ljudi će reći da si dobar čovek – na poslu, u svakodnevnom životu, kod kuće, ili u društvu. Zašto? Stupanj tvoje kultivacije će se manifestovati u svakom aspektu tvog života. To nije nešto što se radi s namerom, jer ako nešto činite s namerom, onda forsirate stvari. Međutim, kao kultivatori, mi treba da imamo obuzdan, miran um. Sve radite dobrodušno, jer to je ono što mi treba da radimo, i to se ne može nazvati vezanošću. Ovo je metod koji koristimo, da suzbijemo demonsku prirodu, da dostignemo standard za Šen, i da ispunimo zahteve i standarde domena koji progresivno rastu. To nije vezanost.

Pitanje: Racionalno razumevanje Fa može direktno eliminisati predstave običnih ljudi, i tako ubrzati proces kultivacije.

Učitelj: Čak i kad ćete razumeti Fa, svi ste u početku imali period inicijalnog razumevanja. Kad pročitaju Džuan Falun, mnogi ljudi kažu da je [knjiga] dobra, zaista dobra. Kako to? Ako ih zaista to i upitaš, oni ne mogu jasno da objasne. U tom slučaju postoji percepcijsko razumevanje, osećaj da je to nešto dobro. Ako neko upita: „Šta je konkretno tako dobro u njoj?“, tek kad uđeš u istinsku kultivaciju, možeš da shvatiš šta je zaista dobro u knjizi, jer si svoje razumevanje uzdigao na racionalan nivo. Ako tvoje celokupno ponašanje u svakodnevnom životu ispunjava standarde za kultivatore, a vi ne koristite ljudsko razmišljanje, ili predstave, da biste shvatili Fa, onda razumete Fa sa racionalnošću i na trezven način, bivajući odgovornim prema samom sebi.

Pitanje: Možemo li koristiti stvari iz kultivacije da plaćamo stvari među svakodnevnim ljudima?

Učitelj: Ne, ne možete, i ja vam nisam rekao da to činite. To je zato što su stvari iz kultivacije neprocenjivo vredne. Učitelj vodi računa o njima radi vaše kultivacije, a vi ih tako malo cenite. One nisu samo ono što ste vi odgajili: deo toga je umesto vas podneo i za vas učinio Učitelj. Ne treba čak ni da imate takvu misao. Nema razloga za to.

Pitanje: Da li učenici koji su polu-prosvetljeni mogu da vide principe Fa u drugim dimenzijama?

Učitelj: To treba da prestane da vas zanima. Velik je broj učenika koji su ušli u ovo stanje, posebno onih koji su Fa dobili brzo, tj. u ranoj fazi. Oni sve znaju, sve vide, i sposobni su sve da shvate. Ali na nivoima na kojima su, oni to ne mogu da iskažu rečima, pa ne pričaju, niti išta kažu, iako sve znaju. Jedino što se njihove božanske moći i sposobnosti ne mogu koristiti. To je zato što se toliko vas kultiviše, i ako bi se koristile božanske moći, Zemlja to ne bi mogla izdržati. Puno je ovakvih ljudi.

Pitanje: Neki ljudi imaju neverovatno veliko poverenje u Buda Fa kultivaciju, čak do te mere da u rešavanju nekih problema u svakodnevnom životu nisu voljni da iskoriste načine običnih ljudi.

Učitelj: Mogu vam reći da u našoj kultivaciji postoji takvo stanje. Neki ljudi kažu: „Otkad sam dobio Fa, ne želim da radim ovo, ne želim da radim ono. Više ne želim da radim svoj posao, više ne želim da se bavim svojim biznisom.“ Hteo bih da vam kažem da to izgleda kao da ste Fa stavili na najvažnije mesto i učinili svoju kultivaciju prioritetom. Ali posmatrano iz drugog ugla, niste zaista shvatili Fa. Svima bih hteo da kažem da tokom svoje kultivacije treba što više da budete u skladu sa običnim ljudima. Ljudi obično ne obraćaju pažnju na ovo što sam sada rekao. Razmislite: Imamo 100 miliona ljudi koji se kultivišu, i šta ako ih u budućnosti bude još više? Kad niko ništa ne bi radio, šta bi se desilo sa društvom? Kako bi tada društvo gledalo na Dafu? Zar to ne bi umrljalo Dafu? Naravno, ja nemam potrebe da išta kažem o stanjima koja se javljaju kad se dostignu viši domeni – ono što pričam su opšta mesta. Za one od vas koji nisu dostigli takvo stanje, pogrešno je ako nešto forsiraju. Što se tiče pitanja sa kojima se susrećete u svakodnevnom životu i kako da postupate s njima, to su stvari vaše kultivacije, a ja vam neću odgovarati na specifična pitanja. Kako se odnosite prema njima i kako se popravljate, to je na vama.

Pitanje: Učitelj je rekao: „Dobiti Falun vredi kao da je pola kultivacije obavljeno.“ Neki učenici shvataju ovo „pola kultivacije obavljeno“, kao da znači „napredovanje do polovine kultivacije.“

Učitelj: Kad se govori o stvarima koje se odnose na kultivaciju, zašto današnji Kinezi imaju ovakvo razmišljanje? To je zato što je još od drevnih vremena vaš um oblikovan tako da vam omogući da upotrebite ovakav način razmišljanja da biste shvatili Fa. Za vašu kultivaciju, ja sam vam dao Džuan Falun, postavio falun za vas, Učitelj je očistio sve što je vaše pomoću Velikog faluna, i polovina problema u vašoj kultivaciju su zaista rešeni – to je apsolutna istina. Ali nije ograničeno samo na ovo. Kako je moć ovog Dafe ogromna, ljudima je omogućeno da se kultivišu još brže. Povodom misli: „Učitelj je postavio falun u mene, pa sam uspeo u polovini svoje kultivacije; čak i da danas prestanem da se kultivišem, uspeo sam do pola“. To nije ideja.

Pitanje: Rekli ste da ste jednom prilikom bili povezani sa četiri ili pet velikih prosvetljenih bića i velikih taoa. Ne razumem dobro zašto ste o ovome govorili.

Učitelj: To je zato što u tvom ljudskom razmišljanju postoje prepreke. Fa se ne može predavati onako kako se tebi dopada! Tvoje nerazumevanje pokazuje da je prepreka za koju si vezan značajna. Nemoj kopati po rečima sa nekom namerom. Ako se s namerom budeš udubljivao u značenje svake rečenice i svakog reda, onda si potpuno u krivu. Ja vam uvek govorim da kad čitate Džuan Falun, treba da ga iščitavate do kraja, ali morate znati šta čitate. Kad treba da se prosvetlite u razumevanje na određenom nivou, bude, taoi i Bogovi će vam dati nagoveštaj, tako da ćete odmah shvatiti značenje rečenice. Neće vam biti nagovešteno ono u šta ne treba da se prosvetlite; nećete shvatiti bez obzira koliko se udubljivali. Ako kažete: „Samo na osnovu tih reči, ja treba da razumem principe tako visokih nivoa,“ onda forsirate. Kultivacija je na pojedincu, dok je gong na Učitelju. Bez obzira koje metode sami iznađete, oni vas neće odvesti na nebo – to je ono što to znači. U Džuan Falunu ima nekoliko odeljaka, koji se ljudima ne čitaju. Hteli bi da čitaju samo delove o šinšingu. Kazaću vam da iako se čini da neki delovi o kojima pričam govore o natprirodnim moćima ili drugim stvarima, svi oni imaju u sebi različite principe, i svuda su utkana stanja različitih zahteva koje treba ispuniti u kultivaciji. Sve treba čitati po redu. Uvek kad čitate, ne treba ispuštati nijedan deo, i nijednu reč. Ovako morate čitati. U čovekovoj kultivaciji, redosled u knjizi igra izuzetno važnu ulogu.

Kad sam predavao taj deo Fa, ja nisam tek tako govorio, niti vam pričao nekakvu priču. Na površini, ja sam vam govorio kakvo je to stanje kad neko u tom domenu dostigne mirnoću, i kako sam se osećao kada sam se povezao s njima. Ja i dalje imam da obavim stvari među običnim ljudima, i dalje imam telo običnog čoveka, i dalje želim da vas spasim. Da je drugačije, njihova mirnoća možda se u mom domenu možda ne bi smatrala za mirnoću. Kad bi se ti, kao običan čovek, povezao s njima, um bi ti se u momentu izbrisao. Sve ljudske misle bi se potpuno eliminisale. Toliko su moćne njihove misli. Verovatno bi u momentu ispunio zahteve veoma visokih domena, ali to ne bi bilo ono što si odgajio. Tu postoji veoma duboko unutrašnje značenje. Nemojte koristiti ljudsko razmišljanje da sudite o Fa.

Pitanje: Koja je razlika između dve veoma mikroskopske supstance u univerzumu i prirode Džen, Šan, Ren? Zašto se dešava da što je nivo niži, te supstance su više međusobno suprotstavljene?

Učitelj: Zapravo, kad postavljate ova pitanja koristeći svoje ljudsko razmišljanje, vi zaista nemate poštovanja. Kad biste mogli biti poput boga, apsolutno se ne biste usuđivali da postavljate pitanja na ovaj način. To je ono što je Veliki Fa stvorio za živa bića; dve supstance je stvorio Veliki Fa. To je jedino kako vam mogu objasniti. Dok biće živi u nekoj sredini, njegov život treba da bude raznovrsan i šarolik. Uzmite za primer ljudska bića: kad ljudska bića ne bi imala nikakvih radosti, ona bi vodila dosadan, zamoran život – to je otprilike ono kako bi se osećala. Živim bićima treba dopustiti da žive život u kom se može uživati. Za živote na različitim nivoima, Veliki Fa može da stvara bujna društva. To nije nešto što bi ljudska bića mogla izvesti. Ja sam samo kratko govorio o postojanju dve supstance, koje proizvode uzajamno-podsticanje i uzajamno- sprečavanje, kao i jinu i jangu, i raspravljajući o poreklu jina i janga i uzajamnog- podsticanja i uzajamnog-sprečavanja, pomenuo sam ove dve supstance. Ipak složeni faktori u univerzumu daleko prevazilaze ovaj broj. Ja ne pričam ni o čemu što nije u direktnoj vezi sa vašom kultivacijom. Biram da govorim o stvarima koje vam mogu omogućiti da se prosvetlite u principe Fa, omogućiti vam da napredujete, i to činim na uopšten način. Kad biste previše znali, um bi vam stalno kružio oko određene misli, i to bi uticalo na vašu kultivaciju.

Pitanje: Mnogi učenici vikendom vežbaju u istom parku. Da li bi za širenje Fa bilo korisnije kad bi ljudi išli u različite parkove?

Učitelj: Ovde se radi o specifičnim stvarima koje radite. Vaš osećaj kad zajedno vežbate, sa više ljudi, je da je polje jače, i da bi dejstvo moglo biti znatnije. Kad drugi vide ovo, oni će reći: „Au, kako puno sveta vežba Falun Gong! Energija je tako snažna! Hajde i mi da vežbamo.“ Moglo bi biti i ljudi koji misle: „Ljudi ovde već znaju, ali ljudi na drugim mestima ne znaju. Hajde da se podelimo i odemo na druga mesta da ohrabrimo ljude na tim mestima, i pomognemo im da dobiju Fa.“ Ovo su vaša sopstvena konkretna pitanja. Samo napred, uradite šta god vam se čini da treba. Kod ovakvih stvari, ja vam ništa ne mogu propisati. Postoje različite oblasti, različite situacije, a tu su onda i stepeni vašeg razumevanja Fa na različitim nivoima. Sve ovo je deo vaše sopstvene kultivacije. Razgovarajte o tome kako činiti stvari, i radite kako mislite da je najbolje.

Pitanje: Neki ljudi misle da širenje Fa znači vežbati vežbe i omogućiti da knjige Dafe budu na raspolaganju, i da nema potrebe za velikim grupnim vežbama, ili prikazivanjem video snimaka Fa-predavanja.

Učitelj: Od vas zavisi kako ćete se upravljati prema specifičnostima ovakvih stvari, isto kao vaša sopstvena kultivacija. Ja vam mogu reći da gledanje videa, grupno učenje, grupno vežbanje, i konferencije kao ova koju danas držimo jesu jedine forme Dafa kultivacije, koje vam ostavljam. Sve ostalo se labavo administrira, uključujući to da li ćete doći ovde, ili ne. Niko ne šalje cirkularne pozive i ne traži od vas da dođete. Svi dolaze svojevoljno. Kultivacije zavisi od vaše želje. Ako ne želite da dođete i ne želite da se kultivišete, slobodni ste da činite kako vam je volja.

Pitanje: Studenci belci su entuzijasti za društveno koristan rad i smatraju to izrazom milosrđa i ljudske dobrodušnosti.

Učitelj: To je samo jedna ljubavi prema bližnjima, koju imaju obični ljudi, ali ja se tome ne protivim, jer od ljudi tražim da budu dobri u svakom okruženju. Ali ako se ovim stvarima daje prioritet u odnosu na učenje Fa i kultivaciju, ja bih rekao da je to pogrešno. Biti vezan za bilo šta može predstavljati vezanost. S druge strane, međutim, ako se ne možeš dobro ponašati u svakom okruženju, onda ne dostižeš standard za kultivatora. Drugim rečima, dok neprestano budete postajali sve marljiviji u Fa, ove stvari će se razrešavati i znaćete šta vam je činiti.

Pitanje: Ako neko istrajava radeći vežbe zimi napolju, da li ova vrsta eliminacije karme može da zameni eliminaciju karme dok se sedi u položaju lotosa?

Učitelj: Nema ničeg sličnog. Ti želiš da pronađeš za sebe izlaz iz poteškoća, da kreneš putem kultivacije oslobođenom od muka, ili putem koji nudi lakše načine da se muke podnesu. To je neprihvatljivo. Ali, kako ja to vidim, kultivacija služi za unapređivanje, i nećeš uvek ostati u istom stanju. Nije li strah od sedenja u položaju lotosa takođe jedna vezanost?

Pitanje: Iako se sporedna svest (fu jiši) kultivisala u prosvetljeno biće, glavna svest (džu jiši) iste osobe i dalje nastavlja ciklus reinkarnacije. Izgleda kao da su to različiti entiteti.

Učitelj: Ovo pitanje sam objasnio veoma jasno. U ovom svetu, za tebe su i tvoja glavna svest i tvoja sporedna svest ti. Obe moraš prihvatiti. One dele tvoje ime, rade iste stvari kao ti, i upravljaju tvojim mozgom – obe su ti. Međutim, što se tiče onog koji zaista upravlja čovekom – to jest, onda kad si zbilja najrazboritiji – glavna svest je ta koja kontroliše svu tvoju svest. Zašto je tako? Jer kad tvoja sporedna duša (fu juenšen) dostigne Ispunjenje kroz kultivaciju, ti ne znaš za to. Ona je ista kao ti, ima isti izgled, i odlazi pošto se kultivacija okonča, a ti opet moraš da uđeš u ciklus reinkarnacije. Kad tvoja glavna svest uspe u kultivaciji, ti to sam znaš: „Au! Uspeo sam u kultivaciji i dostići ću Ispunjenje“. Ipak je vaša sporedna svest takođe deo vas, pa se kultiviše sa vama, dok se vi kultivišete. Kad vi dostignete Ispunjenje, i ona će dostići Ispunjenje s vama. Takav je odnos među njima.

Pitanje: Bivši sam farmaceut i poznajem neke terapeutske tehnike masaže. Mogu li i dalje da radim masažu za druge volonterski?

Učitelj: Ovde se naglašava da je masaža volonterski čin i nije zarađivanje novca, znači da se smatra dobrim delom? Ovo bih voleo da vam kažem: kultivacija je veoma ozbiljna stvar, ja vam konstantno pročišćavam telo, i ne treba ponovo da ga zagađujete – eto šta znači. Razlog je taj što telesni kontakt sa kožom druge osobe može da poveže polja dve osobe. Zašto je energija na vežbalištu veoma jaka kad se vežbe rade u grupi? Jer su polja svakog od vas, tako dobra polja, povezana, pa je napredak brz i svi se sjajno osećaju. Što se tiče običnih ljudi, oni se ne kultivišu i polja koja njihova tela nose su puna karme. Sad kad sam ovo rekao, mnogi ljudi će pomisliti: „O, znači li to da ne treba da budem sa svojom porodicom?“ Vi ste kultivatori i ja sam za vas već rešio ovaj problem, pa ne treba da mislite o tome i ne treba svesno da se plašite ičega. To znači, ako hoćete da uradite nešto s namerom, to je isto kao da tu stvar prihvatate s namerom. Kad nekog masiraš, mogao bi imati misao: „Želim da se oporavi.“ Kako ne koristiš moderna sredstva, ili medicinu da ga lečiš – već koristiš svoje telo da ga tretiraš – veoma je verovatno da ćeš se zagaditi. Eto šta znači. Što se tiče onih naših učenika koji su zaposleni kao maseri, u slučaju da zaista ne mogu da nađu drugi posao, ja ću zapečatiti njihova tela da bih rešio problem zarade za život. Ali ako nisi u toj profesiji, onda je bolje da to ne činiš. To je ono što kažem. Što se tiče akupunkturologa, ili doktora koji drugima prepisuju lekove i injekcije, to nema veze. To su tehnike.

Pitanje: Moje dete ima 12 godina. Vežba jednom nedeljno i sluša Fa uveče, pre spavanja. Da li se njegovo vežbanje i učenje Fa smatra normalnim?

Učitelj: Deca imaju svoja sopstvena stanja. Ako su izložena Fa i uče i vežbaju, oni se zapravo takođe kultivišu, zasigurno. Mi pravimo stroge razlike između dece i odraslih. Kako deca nemaju, kao odrasli, stvari koje su oformile te predstave i komplikovane misli, ona su veoma jednostavna, pa brzo dobiju Fa.

Pitanje: Kad u sebi mislim loše misli, u drugim dimenzijama će se generisati loše supstance. Šta da radim?

Učitelj: Daj sve od sebe da ne misliš loše stvari, pa ćeš postepeno napredovati u svojoj kultivaciji. Čak i ako ih imaš, nemoj na njih obraćati pažnju i nemoj se bojati. Jednom kad počneš da se bojiš: „Šta sad da radim?“, to je vezanost. Zato treba da učimo Fa i čitamo knjigu što više, i bolje je održavati čist i miran um. Ali za tebe je nemoguće da uopšte nemaš loših misli. To nećeš moći, ako nisi dostigao Ispunjenje. Što se tiče toga kakva se supstanca generiše, ti si sada kultivator, pa ti mogu reći da tebe, kultivatora, na nebu ne vide kao ljudsko biće. Oni te smatraju božanstvom. Pošto dostignete Ispunjenje, vi ćete biti budući bogovi na različitim nivoima. Zato kad jednom prevaziđeš obične ljude, a u svom telu nosiš stvari koje prevazilaze obične ljude – a posebno kad se kultivišeš za vreme Fa-ispravljanja – ne samo da ja pazim na vas, već oko tvog tela postoji i osam vrsta buda, nebeskih zaštitnika Fa, koji štite Fa. Samo što ti ne znaš za to. Mnogi ljudi postanu hrabri kad počnu da vežbaju. Zašto? To nije samo usled faktora na vašoj strani. To je zato što imate stranu koja zna stvari. Zato je vaša hrabrost porasla.

Pitanje: Od detinjstva sam veoma stidljiva. Da li je to jaka vezanost?

Učitelj: Kao ljudsko biće, ako osoba nema osećaj stida, ja bih rekao da je to veoma loša osoba. Ako si kao kultivator vezan za ovakve stvari, onda si samo čovek. Ipak je u prošlosti bilo puno ljudi koji su, pošto bi započeli kultivaciju, postali aljkavi, neuredni i prljavi. Ako je neko takav učenik Dafe, onda bih rekao da vi narušavate ugled Dafe. Kao što znate, u bilo kojoj prilici, kad vam predajem o Fa, mislim da sam obučen prilično uredno, relativno govoreći. Zapravo, ja to radim da bih vam dao primer. Ima čak i ljudi koji oponašaju način kako ja govorim i kako živim, pa na ove stvari obraćam posebnu pažnju. Ne mogu vam ostaviti loš primer. Pošto živite među običnim ljudima, treba da obratite malo pažnje na ovo.

Nešto sam primetio: Kinezi ne obraćaju pažnju na površinske stvari, i prilično su nehajni. To je kao u šali, koju sam prošli put ispričao: Kinezi obraćaju puno pažnje na suštinu, imaju obilje stvari u svojim glavama, i znaju puno sjajnih veština, jela koja kuvaju su ukusna, ali oni se prikazuju aljkavi i prljavi. Ali belci – ovo shvatite kao šalu – njihova hrana nije ukusna kao ono što Kinezi spremaju, ali su njihove viljuške i kašike lepo postavljene i za svaku vrstu hrane postoji poseban escajg, i posebne čaše za različita pića. Oni puno pridaju spoljašnjosti, i veoma su učtivi. To je razlika između belaca i Kineza. Ali ja mislim da ako bi se ove osobine mogle iskombinovati, sa Kinezima koji više paze na etikeciju, i belcima koji malo više paze na suštinu, bilo bi bolje. (Aplauz)

Belci pridaju puno pažnje svojim civilizovanim manirima. To je njihova kultura. Zašto se belci ponekad ljute na vas? Nekim ljudima se čak čini da su bezrazložno ljuti na vas. Ako povredite njihovu kulturu, čak i ako je to sitnica, oni će se zaista ljutiti. Mnogi Kinezi ne paze na male stvari. Na primer, kad uđete u prodavnicu i neko je iza vas, vas sve ostalo baš briga pošto otvorite vrata, i vrata se zalupe za vama. Ako je belac slučajni posmatrač, on će se zaista naljutiti, jer povređujete njegovu kulturu, i on to ne smatra sitnicom. On će se zaista razbesneti zbog vašeg nepristojnog ponašanja i govora. Vi živite u njihovom društvu, pa na ovo treba da obratite pažnju.

Pitanje: Ja sam učenik iz Kine. Ovaj put, kad sam ugledao Učitelja nisam mogao da ne zaplačem, i ne mogu da se izrazim rečima.

Učitelj: Vidite, boraveći u SAD, izgleda sam u poslednjih šest meseci iznova i iznova sretao s vama, i da je to jako lako. Ali u Kini ima tako puno učenika koji ne mogu da me vide. Njima njihov Učitelj veoma nedostaje, i ja za uzvrat mislim o njima. Takva je situacija.

Pitanje: Moje „ja“ postoji u različitim, zasebnim dimenzijama. Da li su različite, zasebne dimenzije unutar Tri domena?

Učitelj: To je tačno, one su unutar Tri domena. Dimenzije u Tri domena su maksimalno kompleksne. Ako bude prilike, ja ću vam u budućnosti dalje objasniti sastav materije; stupanj kompleksnosti je zapanjujući. Ipak nema jezika kojim bi se mogao opisati, niti bi se crtežima mogao ilustrovati. Zato, ponekad, kad vas učim Fa, to je toliko zahtevno da čak i kad se svi ljudski izrazi iscrpe, opet je teško predstaviti koliko je univerzum veličanstven.

Pitanje: Čuo sam da naučno-istraživačke institucije u Kini prave replike panda.

Učitelj: Misliš na kloniranje, je li tako? Hajde da ne razmišljamo o tim stvarima. Čovečanstvo uništava sebe. Juče sam rekao da čovečanstvo klonira ovo, klonira ono, i da čim počne da klonira ljudska bića, to će biti početak prihvatanja zamene ljudi vanzemaljcima. Upravo zato što ljudi ne mogu da vide onu stranu postojanja koja je božanska, ljudi i dalje misle da su njihove neobuzdane težnje, njihova takozvana istraživanja, stvari koje zvuče dobro. U stvari, one uništavaju ljudsku vrstu. Ljudska bića uništavaju sebe.

Pitanje: Neki pojedinci u budističkim krugovima napadaju Dafu da nije ispravan Put.

Učitelj: Onda to naprosto ignorišite. Oni su došli do finalne faze Perioda kraja Darme. Kad bismo mi povodom ovih problema usvojili njihov način rešavanja stvari – gde oni napadaju Dafu, pa vi šaljete materijale da uzvratite na napad – zar Dafa ne bio isti kao oni? Naš Dafa je Veliki Fa univerzuma, i mada se čini da oni nanose štetu, oni su zapravo ništa. U doba kad se Šakjamuni pojavio, bramanistička religija je činila isto.

Pitanje: Da li je proces transformacije od mikroskopskog dela do makroskopskog dela proces transformacije bentija2?

Učitelj: Može se tako shvatiti. Što se čovek brže kultiviše, transformacija je brža.

Pitanje: Zašto u mnogim, mnogim drugim dimenzijama unutar određenog područja univerzuma, istovremeno postoji „on“?

Učitelj: Toliko je složen sastav univerzuma. U času kad si ti rođen, mnogi „ti“ su rođeni u mnogo, mnogo dimenzija. Vi izgledate otprilike isto, činite skoro iste stvari, nosite isto ime, rođeni ste u isto vreme i umirete u isto vreme, ali kvalitet života je drugačiji. U kakvim su oni odnosima s tobom? Upravo sam rekao, rađaju se u isto vreme i umiru u isto vreme, a osim toga, nema nikakve druge veće veze. Kažem da se rađate u isto vreme, što znači da ako se oni ne bi rodili, ni ti se ne bi mogao roditi, i da hoćeš. Razlog zašto te „samotne duše i duhovi beskućnici“, o kojima ljudi govore, ne mogu da se reinkarniraju je to što svi „oni“ nisu umrli. Samo jedan od „njih“ je izvršio samoubistvo i insistirao da umre, pa posle smrti nema mesta gde da ode. Mora da sačeka dok svi živi ne završe svoj životni put, pre nego što zajednički potraže svoju sudbinu. Što se tiče glavne duše, kao što sam upravo rekao, vaša duša ste vi – vaša glavna duša ste vi sami – i izvor vaših misli ste vi. A što se tiče Besmrtnog deteta (juanjing), to je Buda-telo razvijeno u vašoj kultivaciji od vaše mudrosti i od Fa. Naš Fa može da omogući ljudskom telu da prođe kroz fundamentalne promene, i ovo telo samo se može transformisati u telo bude.

Pitanje: Učitelj je pomenuo: „Kad dobiješ Tao, možda će u budućnosti mnogi imati koristi od toga.“

Učitelj: To je istina. Razmislite: Ako osoba uspe da se kultiviše u budu, njegovi roditelji i rodbina – ili, hajde da kažemo samo njegovi roditelji, koji su rodili tako divnog sina ili kćer – neće li oni imati svoj deo blagoslova? Svakako da hoće. Što se tiče toga koliki će biti ovaj blagoslov, i gde će oni biti smešteni, to se definitivno radi prema tome koliki je njihov udeo u predodređenom blagoslovu. Ali da osoba dostigne Ispunjenje i postane buda, pa da i njeni roditelji takođe postanu bude uprkos tome što se nisu kultivisali, to je potpuno nemoguće - jer se oni nisu kultivisali. Određuje se prema njihovom udelu u predodređenom blagoslovu i njihovom šinšingu. Količina karme je takođe bitna. Ovaj slučaj se ne svodi samo na roditelje i rodbinu. Takođe uključuje mnoge, mnoge ljude i živote s kojima je osoba imala posla u ljudskom svetu, i karmičke veze nastale usled zlih dela. Ubio si, a onda si postao buda – šta sa životima koje si ubio? Moraš ih spasiti. Naravno, Učitelj će se pobrinuti za ove stvari za tebe kad uspeš u kultivaciji i dostigneš Ispunjenje, pa se i ovi smatraju za one koje si spasio. Oni moraju biti spaseni u tvoj raj, pa se za tebe problemi rešavaju na ovaj način. Puno je, puno ljudi, koji su jednom uradili stvari koje su ti bile od koristi, i oni se ne mogu ignorisati. Ima svakojakih faktora. Ni kultivacija nije prosta stvar, i ti ne možeš sam razrešiti mnoge vrste predodređenih uzročno-posledičnih odnosa, koji su prisutni u mnogim stvarima. I ovo obavlja Učitelj.

Pitanje: Kad se Učitelj susretao s nekim učenicima iz različitih oblasti, niko nije želeo da bude izostavljen. Da li je i ovo vezanost?

Učitelj: To bi danas mogla biti situacija. Kad sam u Kini predavao Fa, svi učenici su znali – a možda ste i vi čuli – da su prvog dana predavanja svi tražili sedišta u prvom redu, u nadi da će biti bliže Učitelju, i dobiti više energije. Ali do kraja trećeg dana predavanja, više se niko nije pomerao prema napred. Svi su čuvali prednja sedišta za starije i za druge, niko se nije borio za sedišta, i cela sala je poprimila jedno miroljubivo stanje. Svi ljudi imaju proces menjanja. Naravno, mnogi među vama koji ste danas ovde pohitali ste da dođete izvan grada, ili me niste dugo videli. Vi želite da budete bliže, da biste bolje videli Učitelja, i ja mogu da razumem to osećanje. Boriti se za sedišta, ipak – belci nikad tako nešto ne bi radili. Ovo su najvećoj meri stvari na površini.

Pitanje: Kod starijih učenika šinšing je visok, a njihova gong- potencija raste više i više. Njihove reči i postupci puno utiču na nove učenike. Kako novi i stari učenici treba da postupaju jedni prema drugima?

Učitelj: Većina starijih učenika veterana se vrlo dobro kultivisala, ali se ne može reći da je svaki stariji učenik toliko dobar. Istovremeno, ja ne mogu reći da vi ne zadovoljavate standard, pa vam neću dati da dođete da vežbate – kako bih mogao biti takav? Ne mogu. Znači, mnoge vaše reči i dela mogu uticati na druge. Ipak, tu je Fa, pa se ne bojte. Kad nekoliko puta pročita Fa, čak i nov učenik će koristiti Fa da proceni stvari. Iako ste vi stariji učenici, on će ipak znati gde ste učinili nešto pogrešno. Ljudi imaju svoju glavu, i tu je Fa, pa ovi problemi nisu problemi. Svi vi ste prošli kroz ovo. Kao asistenti, kao stariji učenici, možda vas zanima ovaj problem. Dobro je imati ovaj predmet zanimanja i razmatrati ga. Ako to ugledate, pronađite način da ga rešite i potrudite se da zatražite od ljudi da obrate pažnje na ovo. Onda, kao stariji učenici, treba zaista da pazite na sebe pred novim učenicima. I ako vas ne zanima sopstveni ugled, treba da vas zanima ugled Dafe. Ovo ovde je čista zemlja, pa neću da ne gledate unutar sebe kad naiđete na probleme. Neprihvatljivo je da se to razvije u nešto nalik radnim jedinicama u [kineskom] društvu.

Pitanje: Pre moje kultivacije, bilo mi je veoma hladno, a jedne noći nisam mogla da se pomerim.

Učitelj: Čini mi se da je bolje ne postavljati pitanja koja se tiču ličnih uslova. Sa desetinama miliona, desetinama milijardi stanja – ti sama imaš tako puno njih – kako da ti ovo odgovorim? Mogu ti reći da su sva stanja dobra. Juče sam nešto pomenuo: bilo da se osećaš dobro ili loše, u stvarnosti ne možeš da razlikuješ. Ja ću ti reći samo jedno: dovoljno je ako sve to tretiraš kao nešto dobro. (Aplauz) Daću vam primer, razmislite: Prljavština u ljudskom svetu je izmet bića sa viših nivoa. Živeti u sredini ovako prljavoj, kao da je čovek uskočio u jamu punu balege – svi vi se sada nalazite u jami s balegom, a ipak i dalje jadikujte oko posledica toga da li nešto prija, ili ne prija. U čemu je smisao brinuti o tim stvarima? Treba da požurite da se kultivišete i da mislite da je dobro sve na šta naiđete. I zbilja jeste dobro. Da se ne kultivišete, vi nikad ne biste imali te osećaje, a to uključuje i one neprijatne. Bez obzira koliko je neka promena dobra, osećaj neće biti prijatan kad se bude manifestovala na tvom telu. To je zato što prisustvo bilo koje vrste gonga, ili energije, nosi elektricitet, a to će proizvesti da se na telu manifestuju reakcije. Gong je tako snažan, a ti i dalje imaš ljudsko telo. Ako se samo malo pomeri unutar tvog tela, naravno da će tvoje ljudsko telo osećati neprijatnost. Kad okončate kultivaciju, nećete imati te osećaje. Kad neki ljudi levitiraju u vazduhu, oni u vazduhu imaju izvesna stanja. Sve ih ignorišite, sve su to dobre stvari. Što se više bojiš, veća je verovatnoća da će se te stvari desiti više puta, jer za tebe je loše da imaš vezanost za strah.

Pitanje: Postojati radi sebe, a istovremeno biti bez sebe i altruista – kako da shvatimo ovo?

Učitelj: Razmisli: Osoba je život koji postoji na individualnom nivou, i ako odvedeš (ideju) o altruizmu i odsustvu „sebe“ do tačke kad više ne želiš ni da se kultivišeš, i više se ne vraćaš svom prvobitnom, pravom sebi, pa to je naprosto previše „bez sebe“. Kako možeš razumeti na taj način? Nije li tvoja kultivacija radi tebe? Međutim, tokom kultivacije, ti se kultivišeš tako da postaješ sve više i više dobar, do tačke kad misliš na druge kad god pomisliš na nešto, na taj način uspevajući da postaneš jedno nesebično biće. Kultivacija je odgajanje sebe: Ti dostižeš Ispunjenje i istovremeno uspevaš da postaneš veliko živo biće koje misli na druge, i može da se žrtvuje za druge. Individualni životi uvek treba da postoje. Kad bi svi trebalo da se kultivišete do tačke kad više nemate sopstvene individualne entitete, da li bi se to moglo dopustiti? Zato bih ovo hteo da vam kažem: Vi želite da se vratite, želite da dostignete Ispunjenje – i u skladu s tim, vaša žrtva će vam doneti neizmernu sreću. To je ono što dobijate kroz žrtvovanje. Povratak u domen koji je viši i veličanstveniji – to znači težiti dobroti, i imati želju da se uzdigne. Neki ljudi shvataju da vuvej3 znači nemati sebe, nemati postojanje sebe. Zapravo, uopšte nije tako. Univerzum nema nivoe i, striktno govoreći, živa bića imaju hijerarhije; ona nastaje usled Statusa dostignuća i moćne vrline, koju potvrđujete i dobijate kultivacijom.

Pitanje: Da li ukočenost u nogama proizvodi velika količina karme?

Učitelj: O ovom sam već govorio. Kod nekih ljudi, bol u nogama izaziva karma, dok neki osećaju da su im noge ukočene jer ih nikad pre nisu tako savijali. To su fiziološki uslovi tela na površini. Ali bez obzira radi li se o fiziološkim faktorima, ili velikoj količini karme, svako može da sedi prekrštenih nogu. Što se tiče ne osećanja bola, vrlo je malo takvih slučajeva.

Pitanje: U svetu postoji skoro 100 miliona ljudi koji su dobili Fa. Da li je širenje Fa i dalje važno kao ranije?

Učitelj: Zar si zaista toliko nevoljan da radiš na širenju Dafe? Kao što znate, vi u kultivaciji odgajate Šan, i kad vidite da ljudi pate, vi želite da im pomognete da dobiju Fa. To je nešto što u svojoj kultivaciji treba postepeno da steknete. Šta god drugima dali, to nije tako dobro kao Dafa. Bez obzira koliko je dobro nešto što nekome dajete, ili bez obzira koliko mu novca dajete, on će biti srećan samo jedan životni vek, ili jedan tren. Ali ako mu date Fa, njegov život će večito biti srećan. Šta bi moglo biti bolje od Fa? (Aplauz) Zato ja mislim da je predstaviti drugima Dafu isto što i širiti Fa, i učiniti dobro delo. Ali ne treba da navaljujete. Ako čovek ne želi da uči, a vi ga primorate da uči, onda to nije dobro. Učinili ste šta ste želeli i rekli mu za Fa, i to je dovoljno. Da li će prihvatiti kultivaciju ili ne, to je njegova stvar. Mnogi ljudi su puno toga učinili za širenje Fa, utrošili puno vremena, i to se nikad neće moći nazvati besmislenim. Tokom kultivacije, vreme koje ste izgubili će vam biti nadoknađeno u potpunosti jer, na kraju krajeva, vi činite stvari za Dafu, i činite jedno dobro delo. Naravno, ima nešto na šta od sada treba da obratite pažnju: nemojte navaljivati na ljude. Dovoljno je reći im za Fa na prirodan način. Ako znaju za njega, ali ne žele da uče, onda neka ih.

Pitanje: U članak „Budite razboriti“ kaže se da treba razlikovati misaonu karmu od normalnih neispravnih misli.

Učitelj: To je tačno. Običnim ljudima nije lako da razlikuju smetnje koje dolaze od misaone karme. Ako kultivator nije marljiv, i ne traga za fundamentalnim motivima iza svojih misli, teško će mu biti da ustanovi šta je šta. Zašto neki ljudi dugo vremena nisu u stanju da eliminišu misaonu karmu? Jer ne pokušavaju da razlikuju to koje misli su njihove sopstvene. Zašto od vas tražimo da kultivišete sebe? Pre svega, kultivacijom treba da eliminišete sve svoje loše misli. Razlog zašto ne uspevate da ih eliminišete je to što ih priznajete za sopstvene. To je nešto izuzetno bitno. Vi ih možete eliminisati tek onda kad ih ne priznajete da su vi. Činjenica je da one zaista nisu vi. One su raznorazne predstave, ili čak karma, razvijena od stvari koje ste uradili od rođenja – tih stvari. Ali ljudi ih obično vide kao deo sebe: „Ja sam pametan, i niko nije bolji od mene. Ja sam u svakom pogledu bolji od drugih.“ Oni vide te postnatalno oformljene stvari kao deo sebe, ili čak veruju da su one nešto najbolje. Od samog čoveka zavisi šta želi, i samo kad ne želiš tu stvar, ona se za tebe može eliminisati.

Zašto je teško spasiti nekog ko je mentalno oboleo? Upravo zato što on uopšte ne može da razlikuje stvari. Jednom novom učeniku je veoma teško da identifikuje misaonu karmu i razlikuje koje misli nisu on. Ako uspe u tome, onda je zaista izuzetan. Možete upotrebiti Dafu da prosudite. Zapravo, nijedna od loših misli niste vi. Ako to možete, vi ćete ih razlikovati, i videti: „O, ova misao nije dobra i treba je eliminisati. Treba da je odbacim. Ne treba tako da mislim.“ Ovo je samo po sebi eliminacija. Mislite li da oni koji čine loše stvari, poput groznih zločina, ili čak oni koji upražnjavaju homoseksualizam, žele da rade stvari na taj način, i da su rođeni da to čine? To je posledica činjenice da su njihove pogrešne, postnatalne predstave, narastale sve jače i jače, pa su se njihove predstave preokrenule i preuzele kontrolu nad njima. Eto kako oni postaju takvi.

Pitanje: Prosvetljena bića koja spasavaju ljude obično su tatagate, ali kako oni transformišu gong za kultivatore, započinjući od korenskih izvora materije?

Učitelj: Ja vam nikad nisam rekao nešto tako. Ja nisam rekao da je Šakjamuni tako radio, zar ne? Fa jednog tatagate ne može se porediti sa Velikim Fa (Dafom) kosmosa. Običan bog to neće moći da radi u budućnosti, niti je ijedan bog u prošlosti bio sposoban za to. Fa koji je u prošlosti korišćen da spasava ljude je bio mali. Spasavanje ljudi se vršilo uz pomoć drugih tatagata, ili čak viših bogova. I njima je bilo potrebno da obožavaju nebesa i poštuju više bogove. To nije kako ljudi zamišljaju, da je jedan tatagata buda broj jedan na nebu – nije tako. Ako je Fa mali, jedan životni vek nije dovoljan da se osoba spase, i mora se spasavati nekoliko života pre nego što se zaista može spasiti. Ali Dafa ima sposobnost da to učini [u jednom životnom veku]. (Aplauz) To je zato što je to Veliki Fa kosmosa, koji prevazilazi sve ostale Fa. Sav ostali Fa je ono što prosvetljena bića potvrđuju, u šta se u kultivaciji prosvetljuju iz Velikog Fa kosmosa. Ne znam da li ste ovaj odnos jasno shvatili. Koje god prosvetljeno biće spasava ljude, ili bilo koji tatagata, buda, ili bog sa nebesa, osobine njihovih rajeva i Status dostignuća do kog su došli je ono što su oni potvrdili, i u šta su se prosvetlili iz Velikog Fa kosmosa. (Aplauz) To nisu stvari koje su oni direktno kopirali iz Velikog Fa kosmosa, jer im ranije nije bilo dopušteno da znaju išta o Velikom Fa kosmosa. Oni su poznavali samo standard na različitim domenima, kog treba da se drže živa bića na različitim nivoima, i samo to su znali. Zato su mogli da potvrde i prosvetle se u sopstvena razumevanja, kao i kako da dostignu taj standard. To su stvari koje su oni potvrdili, i u koje su se prosvetlili. Ono što je Šakjamuni potvrdio, i u šta se prosvetlio, naziva se „Zapovesti, Meditacija, Mudrost“. Da li sam ovo jasno objasnio? (Aplauz) Oni se oslanjaju na Fa univerzuma i oslanjaju se na pomoć viših bogova. Sami to ne mogu.

Osim toga, neke tatagate su drugačije. Na primer, Buda Šakjamuni nije kao ono što vi zamišljate – običan tatagata. U ovom domenu, on je tatagata, kad zapravo ima i mikroskopskija stanja, za koja druge bude ne znaju. Nivo sa kog je došao je veoma visok. On je potvrdio i prosvetlio se u Četiri Velika: „Zemlju, Vodu, Vatru i Vetar.“ Neki od vas su možda videli ovaj izraz u svetim spisima. Taj nivo je veoma visok, daleko izvan kosmičkih tela gde žive prosečni životi. To znači da je on potvrdio i prosvetlio se u veoma visoke nivoe, što pokazuje da je mesto odakle je došao veoma visoko. Ali kad je ovamo došao da spasava ljude, sa sobom je doneo samo Fa-moć domena tatagate.

Pitanje: Da li je jedan od razloga zašto se ljudsko društvo izopačilo to što su molekulske ćelije većine običnih ljudi promenili vanzemaljci?

Učitelj: Život i supstance ljudskog tela na koje ljudi misle – tj. sastav ovog tela – zajedno sa izopačenjem uma, mogu promeniti čovekovo ponašanje i način života, a način života na jednak način može da promeni sastav čestica u ljudskom telu. Ako je ova vrsta izopačenja pasivna, pod kontrolom neke vrste bića, onda je to potpuno užasno za ljudska bića. To je slično pitanju zašto ljudi mogu da razviju predstave postnatalno, i zašto se te predstave mogu okrenuti i upravljati čovekom. Ako ih ne eliminišete, postaće deo vas u ovom životu, pa čak mogu postati deo koji dominira vama. Drugim rečima, ovaj kulturni okvir, koji su ljudima na Zemlji nametnuli vanzemaljci, je potpuno oformio niz metoda za življenje i poimanje materijalnog sveta; već je tako postalo. Znači, jednom kad imaju nešto ovakvo postavljeno, može se razviti ona vrsta tela koju sam pominjao. Kako vozite auto? Morate da koristite njihove metode. Kako konstruišete mašine? Kako upravljate stvarima koje su oni stvorili? Ova serija stvari je prodrla u sve vidove ljudskog života. Stvorila je ovakvo telo, oformila ovakvo razmišljanje, i razvila stvari ove vrste. Prošli put sam rekao da su vanzemaljci katalogizovali, pod brojem, svakog ko ume da rukuje kompjuterom. To je apsolutna istina. Ali naši učenici nemaju ovaj problem. Ja sam to za njih očistio, a osim toga, čišćenje vanzemaljaca je u finalnoj fazi. Ipak ima nekih koji se skrivaju, ali oni se sada retko viđaju. Da bi kontrolisali ljudska bića, oni su se skrivali u onim super-materijalnim dimenzijama. Govorio sam o super-materiji, i to je ono gde su se sakrili, pa je bilo veoma teško otkriti ih. Ljudska bića veruju da su samo postojeći molekuli materijalni, kad zapravo ima stvari materijalnijih od molekula. Oni su se skrili na tim mestima da bi kontrolisali ljudska bića. Mi smo već završili s tim dimenzijama – stvari u tim dimenzijama su očišćene.

Pitanje: Kad ode izvan Fa-unutar-trostrukog-sveta, nije li čovek već dostigao Status dostignuća arhata? Zašto bi još uvek bio živo biće?

Učitelj: Nisi pažljivo čitao Fa, ili se nisi potrudio da ga dobro razumeš. Neki ljudi se kultivišu, ali nisu u tome uspeli, i oni mogu da žive samo na nivou unutar Tri domena, koji su dostigli. Ljudi na nebu, nebeski ljudi, u očima ljudi su takođe bogovi. Ako osoba ode izvan Tri domena, prvi Status dostignuća koji dostiže je arhat. Postoji i veoma posebna situacija, u kojoj se osoba nije kultivisala, ali je dostigla veoma dobar standard. Ali ona nema Status dostignuća. Verovatno je da ima predodređenu vezu s nekim budom, ili ima predodređenu vezu s nekim od vas u publici, koji ćete u budućnosti uspeti da postanete bude. Verovatno je da će postati živo biće u vašem raju, to jest, građanin vašeg raja. U raju bude ne postoje samo bude i bodisatve. To je jedan raj izobilja. Bude su gospodari Fa, i oni su dobri. To je situacija. Ako hoćete da koristite ljudsko razmišljanje da pokušate razumeti stvari na Nebu, nikad ih nećete shvatiti. Sa glavom punom tih stvari, nećete se moći kultivisati. Jedno kosmičko telo, koje je veliko kao što sam vam rekao, je samo zrno prašine. Kompleksnost univerzuma se ne može opisati, reči to prevazilaze. Na Zemlji vidite ljude bele kože, žute i crne, i među rasama postoje izvesne razlike. Različite rase u kosmičkim telima su nebrojene – ima ih svakojakih – a postoje čak i višebojne. Znači da je ovaj univerzum neverovatno složen.

Pitanje: Ljudska karma se sve više nagomilava, ali zašto raste prosečan očekivani životni vek?

Učitelj: Mogli ste primetiti da je prosečan očekivani životni vek ljudi danas duži nego kod ljudi u starim vremenima. Dok se Dafa naširoko rasprostire, velika je sreća čoveka da dobije život koji ima u vreme kad se Dafa naširoko rasprostire. (Aplauz) Onima koje ja želim da spasim, ja ću svakako svakome dati šansu. Nije lako reinkarnirati se u životnom veku kad se Dafa naširoko rasprostire, ili naići na ovog Dafu. Ljudima je data šansa. Ali, da li će neko početi da se kultiviše, ili ne, to je njegova stvar. Puno je područja gde se Dafa nije proširio, pa se ljudi moraju držati i nastaviti sa životom, da bi u nekom trenutku čuli Fa, kad će im se ispitati um, da se vidi kako reaguju. Zato je od primarnog značaja i suštinsko pitanje omogućiti ljudima da znaju za Fa. Ono što mislim je da kad širite Fa, ljudima treba reći za Fa, a da li je neko spreman da se kultiviše ili ne, to je njegova stvar. Recimo da ste se reinkarnirali kao ovaj ovde život, naišli na Buda Fa i čuli ga, ali niste marili, niste se u njemu kultivisali, i niste ga učili. Onda ćete zažaliti! Pitali ste zašto život nije skraćen, već produžen, iako je karma tako velika. To je razlog.

Pitanje: Da li je u redu da stariji učenici zadrže kod kuće figurine Guanjin i drugih, ako su osveštane pomoću slike Učitelja?

Učitelj: Nije problem da se zadrže, jer to su sve veliki bogovi. Ako su prošle osveštenje, u redu je imati ih, a ako ste ih stavili, u redu je. Ali u svom srcu treba da znate u kom načinu kultivacije se kultivišete. U svom srcu treba da znate kome treba da ukažete poštovanje.

Pitanje: Da li je ispravno misliti da svi mi živimo u telu Učitelja?

Učitelj: Može se shvatiti na taj način. (Aplauz) Zapravo, ja vam mogu reći da se tokom kultivacije, zapremina tela čoveka konstantno povećava. Pošto osoba padne u ovu dimenziju, da bi se vratila, da bi se iskultivisala natrag, telo joj mora pretrpeti promene. Da bi promene počele od najmikroskopskijeg nivoa, čovek mora ispuniti standard mikrokosmičkog nivoa univerzuma, i vratiti se u krajnji mikrokosmos. U tom slučaju, zapremina njegovog tela se mora saobraziti originalnom stanju u toj dimenziji. Stoga će narasti. Što je nešto mikrokosmičkije, veće je zapremine. Svaki kultivator će proći ovu vrstu promene. Mada, obični ljudi vas neće moći videti. Njima nije dopušteno da to vide. Mnogi učenici su videli da su tela iza Učiteljevog tela nebrojena, sloj na sloju, i da je svaki naredni sloj veći od prethodnog. Neka su toliko velika da se kraj ne može sagledati i sve je njima obuhvaćeno. Ako je i Zemlja obuhvaćena… Niste li vi na ovom mestu gde je Zemlja? To je ideja. (Aplauz)

Pitanje: Budući da mi kultivišemo glavnu dušu, zašto sve oko nas povremeno izgleda čudno i nepoznato?

Učitelj: Što se ovog osećanja tiče, da, ima takvih situacija. Ako je određeni deo vašeg uma prošao čišćenje, ili se promenio vaš način razmišljanja, to može doneti nešto poput onog što si opisao. Bez obzira, međutim, ako znaš da si ti i dalje tu, i da si ta osoba ti, onda to nije problem.

Pitanje: Ja osećam da je Džuan Falun već jasno objasnio stvari. Nema potrebe diskutovati s drugima i razmenjivati iskustva.

Učitelj: Onda je to tvoje sopstveno stanje u kultivaciji. Tako nešto se ne može silom nametnuti drugima. Mada, ne mogu reći da nisi u pravu, jer svaka osoba ima drugačija stanja. Takođe, važi i činjenica da sve vreme ulaze novi učenici, pa treba da imaš parče čiste zemlje.

Pitanje: Može li se reći da što dublje neko padne među običnim ljudima, ako je u stanju da se vrati, veća će biti njegova moćna vrlina kad okonča kultivaciju?

Učitelj: Ne, nije tako. Što dublje neko padne, manje mu nade preostaje. Da nema velikog širenja Dafe, bilo bi gotovo.

Pitanje: Zašto predmet eliminacije karme, od strane Učitelja njegovim učenicima, nije uvek jasno iskazan u religioznoj kultivaciji?

Učitelj: Nema nikakvog „zašto“. Zašto su stvari kojima je Isus poučavao drugačije od onih kojima je poučavao Šakjamuni? Zašto bi svi bili isti? Šakjamuni jeste govorio o predmetu eliminacije karme; nije da nije pričao o tome. O eliminaciji karme se govori i u savremenom budizmu. Tokom 49 godina predavanja svog Fa, Šakjamuni je govorio o mnogim stvarima. One stvari koje ljudi nisu razumeli, nisu prenete. Kasnije generacije su ubrale delove koje pašu njihovom mentalnom sklopu. To je baš kao sa učenicima koji selektivno čitaju Fa: „Osećam da je ovo poglavlje dobro, pa naprosto čitam to poglavlje.“ Oni su shvatili samo taj deo, pa su ga nasledili i prosledili dalje. Ono što nisu mogli shvatili, ili ono što se nije slagalo sa njihovim predstavama, nije preneto. Kad je Šakjamuni svojevremeno prenosio svoj Fa, nije bilo nikakvih zapisa. Tek 500 godina kasnije, Šakjamunijeve reči su počeli da sabiraju. Koliko grešaka je nastalo tokom tih 500 godina usmenog prenošenja?! U Budizmu se jeste govorilo o eliminaciji karme, samo što vi to ne znate. Isus je raspet na krst. Zar hrišćani ne kažu da je Isus okajao ljudske grehe?

Pitanje: U obraćanju drugim učenicima, neki učenici često koriste izraz „prijatelj kultivator“. Kako Učitelj nikad nije pomenuo ovaj izraz, meni se čini da nije odgovarajući. Slične konvencije postoje u budizmu.

Učitelj: Ovo je izraz koji su smislili ljudi ovog sveta, i nije nešto jedinstveno za budizam; to nije poseban izraz. Zapravo, „prijatelj kultivator“ definitivno nije poseban izraz. To je samo još jedan izraz koji su ljudi posle toga, kao u prethodnih nekoliko godina, smislili. Što se tiče toga koji izraz treba da koristimo, to nije mnogo važno. Dafa nije određen ovim povodom, što se tiče njegove spoljašnje forme. Dok se kultivišete, treba da budete ukorak sa običnim ljudima što je više moguće. Bilo je ljudi koji su me pitali kako da se obraćaju jedni drugima. Ja bih im rekao da je u redu ako jedni druge zovu Džon Do, ili Džejn Do. Kad bismo odredili neke jedinstvene izraze, drugi bi zaista mislili da smo mi neka institucionalizovana religija. Kad se bavimo običnim ljudima, bolje je ako možemo biti malo fleksibilniji u ovom smislu.

Pitanje: Kako da gledamo na problem „čoveka koji je sam sebe sputao“?

Učitelj: Ovo je jedno široko pitanje, koje se na svaki način odnosi na čovečanstvo. Hajde da vam dam najjednostavniji primer. Na primer, hajde da govorimo o današnjim zakonima. Znate da u stara vremena nije bilo zakona. Kako su ljudska srca bila relativno dobra, nije bilo nikakve potrebe da se ljudi regulišu sa tako puno zakona. Oni su sami znali kako da se vladaju, i dobro su se ponašali. Danas ljudska srca nisu dobra i iskvarila su se, pa je zato stvoreno toliko zakona da upravljaju ljudima. Ljudskim bićima se upravlja na isti način kako se to radi sa životinjama. To je jedan nematerijalan kavez. Ipak ljudi i dalje postaju sve više iskvareni, a zakoni se neprekidno proizvode. Dokle će ovo stvaranje zakona do kraja otići? Zakoni će postati toliko brojni, da ljudi neće znati ni kad su počinili zločin, jer će ih biti suviše da bi se zapamtili. Na kraju će postati tako da ćeš kršiti zakon uvek kad pomeriš mišić, ili uvek kad se mrdneš iz kuće. Nije li verovatno da će se razviti do ovog stupnja? Čovečanstvo naprosto beskrajno sputava sebe. Ono sputava sebe ne samo po pitanju zakona, već u svakom aspektu, svake stvari. Na kraju će ljudska bića biti toliko sputana da neće imati izlaza, a zakoni koje su stvorili će se okrenuti i početi da kažnjavaju ljude. Svi ljudi koji prave zakone imaju nameru da kazne ljude jer, budući da imaju srce običnog čoveka, njima se ne dopada kakvi su drugi, i žele da ih kazne iz zavisti. Oni nisu pomislili na činjenicu da su i sami deo ljudi, i da će se zakoni primeniti na njih, takođe. Na kraju će ljudi biti toliko sputani da im više neće ostati prostora za disanje, a tada više neće imati nikakve alternative. Kad dospe do te tačke, kako ljudi i dalje da žive? Prema tome, ono što rešava fundamentalne probleme ljudskih bića nisu zakoni, već je to ljudsko srce. (Aplauz)

Sve zemlje su frustrirane previranjima i nestabilnošću s kojima se suočavaju njihova društva, poput problema javne bezbednosti i sličnog, i dobrih rešenja nema. Oni bi to hteli da drže pod kontrolom usvajanjem zakona, koji ciljaju na loše pojave. Sve više i više takvih zakona nastaje. Ali oni koji čine rđave stvari, i dalje ih čine onda kad ih zakon ne vidi. Zapravo, niko ne nalazi fundamentalni uzrok, a to je da ljudska srca treba ukrotiti, da ljudska srca treba da streme dobroti. Kad bi ljudska srca postala dobra, više ne bi bilo potrebe za tolikom zakonima. Iako ne bi bilo policije, ljudi ne bi preduzimali ništa protivzakonito. Kad se svaki čovek uzdržava od loših dela, tada nema potrebe za policijom. Zamislite kakvo bi to bilo društvo. Nije li tako? S druge strane, kad bi bilo toliko policajaca da u budućnosti na svakog čoveka može da motri jedan, ljudi bi i dalje činili loše stvari, ako im srca nisu dobra. I policajci su ljudi, pa ima policajaca koji čine rđave stvari. I šta ćete onda? I sudije su obični ljudi, pa ko će intervenisati ako ima sudija koje čine lođe stvari?

Ono što mislim je da rešenje za fundamentalne probleme ljudi ne počiva na stvaranju određenog broja zakona i propisa, niti u tome kako ograničiti ljude, obuzdati ljude, ili kontrolisati ljude. Radi se o tome kako probuditi dobrodušnost ljudi, i kako da ljudsko društvo postane zaista plemenito. Nikakve spoljna ograničenja, koja se nameću ljudima, ne mogu im obuzdati srca. Drugim rečima, te mere ne rešavaju problem u njegovom korenu.

Ja znam sve o čovečanstvu. Naravno, iako sam razotkrio ove stvari, ja za sada ne želim da uradim ništa povodom čovečanstva i ostaviću ga na miru. Ja se takođe ne uplićem u politička pitanja. Ono što ljudi podrazumevaju pod „politikom“, meni se nikako ne dopada, pa ne želim da čujem, niti da upitam išta u vezi toga. Ipak, jasno mogu da objasnim sve što je u vezi sa čovečanstvom, a u ovom času sam odgovoran samo za svoje učenike kultivatore. Međutim, pošto sve više ljudi bude napredovalo u kultivaciji, ta snažna i čestita snaga će promeniti društvo nekim načinima. Ljudi će sigurno stremiti dobroti i društvo će se stabilizovati. Ali ovo nije nešto što sam ja nameravao da učinim. To je posledica širenja Dafe.

Pitanje: Učitelju, rekli ste da ste vi jedini, koji na ovom svetu prenosi Falun Gong, i da se niko drugi ne usuđuje da siđe ovde da predaje.

Učitelj: To je tačno. U Falun raju, ja sam naprosto… Ja sam stvorio Falun raj. (Aplauz) Ja sam jedini koji prenosi Dafu, i zapravo nema nikog drugog [koji to može]. Koncept, koji si zamislio, ne postoji.

Pitanje: Često nam se čini da možemo da zapazimo lošu misao, čim nastane.

Učitelj: To je dobro. Mada vaša glavna svest nije jaka kao kod prosvetljenog bića, kad god se javi neispravna misao, vi je možete uhvatiti, i znate da je pogrešna. To je zato što je deo vašeg uma koji je završio kultivaciju već veoma snažan, pa igra svoju ulogu. Čim nastane loša misao, vi ste svesni, pa su one tako uhvaćene.

Pitanje: Šta simboliše Lotos? Da li simboliše uzdizanje kultivatora iz prljavštine, bez mrlje?

Učitelj: Lotosov cvet4 nije stvoren u ljudskoj dimenziji. Ljudi misle da lotosov cvet izgleda kao Lotosov cvet, ali to nije onaj Lotos. Lotosov cvet je stvoren u svetovima buda. U svetovima Buda, Lotosov svet se ne smatra cvetom, već Statusom dostignuća i moćnom vrlinom bude. Lotosov cvet nije cvet shvaćen ljudskim konceptima, mada se može porediti sa cvetom. Danas se lotosov cvet koristi u budizmu kao simbol svetosti i čistote – uzdizanja iz prljavštine bez mrlje. Raste iz blata, a ipak se ne umrlja, i ostaje tako čist, svet i neokaljan. Koristi se kao metafora, ali to apsolutno nije Lotosov cvet buda.

Pitanje: Tokom kultivacije, kako doživljavamo napredak i proboj kroz nivoe? U svom telu, često osećam da mi se stvari vraćaju.

Učitelj: Sve to je prirodno. Znači, misliš da bi trebalo da možeš da osetiš nivo koji si dostigao u kultivaciji? To nije moguće. Kako da kažem… Ima toliko puno ljudi. Reći detaljno svakom pojedinom čoveku njegovu situaciju je, prvo, nemoguće, a drugo, vi biste se onda vezivali za te opipljive stvari, a svoju pažnju ne treba da usmeravate na to. Kao učenici Dafe, vi se kultivišete u skladu s Dafom, i samo ovaj put je najbrži.

Pitanje: Da li je ličnost čoveka u vezi s njegovim urođenim kvalitetom?

Učitelj: Ako se vaš način ponašanja stvara postnatalno, to nije vaša ličnost, već su to vaše vezanosti, i one se stvaraju postnatalno. Ako, recimo, neki ljudi zaista imaju svoje odlike – ova osoba brzo radi stvari, dok je ona druga veoma spora – ili ako među njima postoje razlike po pitanju njihovih urođenih osobina, onda je to nešto što pripada njihovom poreklu. Ono što se postnatalno stvara su stvari kao, na primer, misli koje glase: „Naprosto mi se sviđa tako“. „Naprosto sam takav“, „Naprosto tako volim“, ili „Ja to tako radim“, koje se javljaju kad se rade neke stvari. Pogrešno je tretirati ove vezanosti, ove načine ponašanja, kao sopstvene osobine, tj. ličnost. Sve ove stvari treba ukloniti.

Pitanje: Kako da shvatimo koncepte „univerzuma“, „kosmičkog tela“ i “vreme- prostora“?

Učitelj: Rasprava o konceptima univerzuma, kosmičkog tela i vreme-prostora mora započeti sa ove tri reči. Razlog je taj što je ljudski jezik izuzetno ograničen. Ljudi obično veruju da je univerzum ono što oči mogu da vide, i ono što ljudi mogu da zamisle. Ja sam vam rekao za toliko nivoa univerzuma, i koncept toliko puno nivoa univerzuma, a idući naviše, i dalje ima nivoa izvan koncepta univerzuma. Ja ih nazivam kosmičkim telima. Ovo je onaj termin i percepcijski koncept koji sam vam objasnio, a ono što ljudska bića podrazumevaju pod „kosmičkim telom“ se razlikuje od onog o čemu ja raspravljam. Znači, u različitim univerzumima unutar kosmičkog tela postoje različite dimenzije, a različite dimenzije svakako imaju sopstvena vremena. To su njihovi vreme prostori. Dimenzije koje postoje u različitim vremenima se nazivaju različitim vreme- prostorima. Ovako se taj koncept shvata na površini.

Pitanje: Veliko širenje Dafe u društvu su zakoni univerzuma, koji se ponovo manifestuju u ljudskom svetu. Da li je ispravno shvatiti na ovaj način?

Učitelj: Da, ali nije potpuno tačno. Jer ovako ogroman Fa se ne manifestuje ponovo u ljudskom svetu: nikad, otkad je zemlje i neba, ovo se nije desilo – ovo je prvi put od nastanka. (Aplauz)

Pitanje: Dok počinju da uče praksu, Amerikanci žele da instrukcije na muzičkom snimku imaju simultani engleski prevod.

Učitelj: Prevod je na putu. Međutim, ja mislim da nije tako dobro ubaciti prevedene instrukcije na snimak za vežbu. To je baš kao reč “buda“: zapadnjaci nisu imali pojma šta ta reč znači, ali sada svako zna. To znači da se neke stvari ne mogu prevesti, mada objašnjenja na traci za vežbu mogu. Izrazi kao điejin i heši neće biti baš isti ako se prevedu. Izgubiće svoje originalno značenje. Zato se ti izrazi ne mogu prevesti.

Pitanje: Kako da pomognemo onima koji imaju demonske smetnje iz sopstvenog uma da nastave na putu kultivacije?

Učitelj: Prvo, ne mogu reći da su to dobri učenici, jer učenik koji je dobar u kultivaciji nikad neće imati ovaj problem. Njegov um, tako postojan u Dafi, čvrst kao stena, prestraviće demone na prvi pogled, a kamo li da mu ovi prave smetnje. (Aplauz) Pokušaj da se takne bio bi kao da se jajima gađa stena, i oni se uopšte ne bi usudili da ga pipinu. Znači da je to ipak zato što ti ljudi imaju problem u sebi, a to je posebno slučaj kad su tu strana bića koja koriste vezanosti u njihovom umu, da bih omeli obmanama. To je sto posto posledica toga što i dalje imaju stvari iz prošlosti, kojih se nisu odrekli – [to je ono što ćete naći ako] potražite uzroke koji leže u pozadini. Da ne teže toj stvari, ona se apsolutno ne bi usudila da dođe. Bez obzira da li su to živa bića iz univerzuma iz prošlosti, ili sva živa bića koja se sada ispravljaju, svi oni posmatraju. Samo zato što ti um nije ispravan, ti privlačiš te zle stvari. Kad ti je um ispravan, niko se neće usuditi da dođe. Pa čak i kad bi mogli doći, bogovi to ne bi dopustili. Što se tiče toga kako korigovati tu osobu, pomoći joj da shvati; jedini način je da ona se oslobodi svoje vezanosti, i da više uči Fa. Jednom kad se razvije demonska smetnja iz sopstvenog uma, osobi je veoma teško da se sama prosvetljuje u stvari. Što joj drugi više govore o tome, postaje sve više opsesivna; naprosto ne želi da shvati. Kad se ovo desi, onda nema rešenja, pa onda pustite. Tada više niko ne treba da se bakće s njim. Nemojte mu biti publika – naprosto se ponašajte kao da ne postoji. Možda će se smiriti kad počne da shvata da je to besmisleno. Ali oni koji su načinili veliku štetu Fa, nikad neće dobiti drugu šansu da dobiju Fa, čak šta više, u budućnosti će morati da ispaštaju za svoje grehe. To je posledica njihovih sopstvenih dela – nije zato što nama nedostaje samilost prema njima. O ovom aspektu Fa često sam govorio.

Pitanje: Veoma sam svestan [činjenice] da bez prestanka savladavam teškoće, ali nikad u svom telu nisam osetio nikakve posebne promene.

Učitelj: Mnogi naši učenici su pretrpeli mnoge teškoće; njihove žrtve i teškoće koje su podneli su zaista veće nego kod nekih drugih. Iza ovog leže dva razloga. Jedan je da je karma koju su generisali u prošlosti zaista ogromna, ili su loše stvari koje su počinili bile još gore nego normalno. Mogli biste reći da sada, u ovom životu, o tome ne znate ništa, i da to nećete da nadoknadite, ali kako se to može dopustiti? Vi se kultivišete u Dafi, pa ću ja brinuti o vama. Ja takođe treba da vas navedem da se unapredite u kultivaciji i dostignete Ispunjenje. Ali istovremeno, ja vam ne mogu reći da ste jednom činili stvari ove vrste. A vi me ipak pitate zašto ovo, zašto ono. (Naravno, ne mislim na učenika koji je postavio pitanje – samo vam dajem primer za ove stvari.) I šta onda mislite da se može učiniti? Kad vidim da trpite teškoće i muke, ja sam stvarno zabrinut za vas. Ali relativno govoreći, ono što je eliminisano je već dovoljno veliko. Ono što je Učitelj eliminisao za vas i podneo za vas već je ogromno; ukloniti još više ne bi bilo dobro, i nije dopušteno. Znači, šta se može učiniti? Za ono što je ostalo, treba da podnesete malo više teškoća.

Drugi scenario je da su neki ljudi naprosto vezani za sopstvene stvari, i ne puštaju ih. Vi naprosto ne puštate, i to je tako duboko skriveno da čak i kad shvatite, vi to ne želite da pustite. Čim se na nju udari, vi to momentalno izbegavate i ne želite dalje da razmislite. Pošto ne želite da je se rešite – ne želite da je se rešite, a ipak želite da se kultivišete, a ja vidim da imate rezultate, i da ste sposobni da se kultivišete – onda vas moram naterati da shvatite. Ako ste trajno zaglavljeni u takvom stanju stvari, nedaće koje prolazite će biti veoma intenzivne. Šta se [drugo] onda može učiniti? Nema drugog načina. Ovo je onda jedan scenario, u kom nedaće nameće sama osoba.

Takođe, za vreme kultivacije, ne doživljava svako promene u telu jednako primetno kao drugi. Ima nekih ljudi koji naprosto ne osećaju ništa značajno. Kako god bilo, oni naprosto ništa ne osećaju. Bilo je ovakvih slučajeva. Hajde ovako da predstavimo: Bez obzira koliko veliku promenu ste imali u mikrokosmosu – čak i onu koja okreće naopačke nebo i zemlju – vaše telo je na površini učinjeno neosetljivim vašim postnatalnim životom, postalo obamrlo i ništa ne oseća. Ima i takvih slučajeva. Ali bez obzira kako je vaše telo na površini postalo degenerisano i ništa ne oseća, to neće uticati na vašu kultivaciju, i vaš napredak neće biti sporiji nego kod drugih. Kad konačno dostignete Ispunjenje, opstrukcije na površini će biti bez značaja. Čim vaš gong dođe, sve će u trenutku biti gotovo. Ali te [postnatalne promene u vašem telu] vas zaista mogu učiniti neosetljivim.

Pitanje: Učitelj je govorio o izopačenom društvu i izopačenim ljudskim bićima. Možete, li molim vas, ovo dalje objasniti svojim učenicima?

Učitelj: Znate, bez obzira da li na istoku ili zapadu, u stara vremena ljudi su mislili, ponašali se drugačije, a oblici u kojima su njihova društva postojala bili su sasvim drugačiji od današnjih. Svi bogovi su to smatrali za ljudski način života. Ali i to je imalo proces razvoja. Znate da je Kina prošla kroz mnoge dinastije. Iako su se stilovi oblačenja menjali i bivali drugačiji u svakoj dinastiji, ljudske predstave, njihova razmišljanja o tome kako živeti kao ljudsko biće, i sve što su činili u društvu, je zaista bio život ljudskog bića. A šta je sa stvarima sada? Ovo društvo izgleda veoma napredno, ali sve to je donela današnja nauka.

Zašto su onda bogovi dopustili da se ljudsko društvo izopači? Čim se pomene ovo pitanje, uključuje se čitav niz stvari, pa radije ne bih o tome. Ali mogu vam dati kratak siže u par rečenica. Naime, u ovom univerzumu postoje stare sile. Ove stare sile nisu demoni, one su životi koji su nastali pošto se život odmetnuo od Fa, tokom dugog perioda vremena. Oni nemaju pojma da se univerzum degenerisao. Upravo ova vrsta bića je ta koja, da bi zaštitila sve što je od njene vrste, sprečava da živa bića dobiju Fa, ometa Fa-ispravljanje, i oformila je krajnje zle snage. Ali oni nisu demoni, iako rade stvari koje demoni nikad ni slučajno ne bi pokušali da urade. Oni se licemerno pretvaraju da brinu za blagostanje ljudi, ali šteta koju nanose je istinska. Njihov izgled je božanski, ali oni u stvari nisu dobra bića. Ove sile su imale ozbiljno opstruktivno dejstvo za vreme mog današnjeg prenošenja Dafe. U času kad ih moj gong dosegne, oni zapravo postaju ništa. Jednom kad ovo budu shvatili, otkriće da su oni sami u procesu totalnog uništenja, i niko od njih neće izbeći sudbinu da bude izbrisan Fa-ispravljanjem. To je proces tokom ovog poduhvata. Kako bilo, kad se pomene ova tema, to uključuje nešto veliko, pitanja su naprosto ogromna. Znači, drugačije rečeno, ove stare sile postoje prilično dugo vremena, i zato ne veruju da su se živa bića odmetnula od Fa, niti veruju da se u univerzumu desila ikakva promena.

Znači, što se tiče ovog mog poduhvata, sva živa bića, od gore do dole, znaju za njega. Bogovi koji su najviši žele da doprinesu, pa su sačinili seriju aranžmana. Oni veruju da će tako za mene biti najbolje. Ovakav aranžman je postojao na različitim nivoima, povezan od vrha do podnožja. Oni ipak nisu shvatili da su njihovi standardi i njihovi aranžmani postali, baš obratno, prepreke mom poduhvatu. Oni su čak uređuju ljudsko društvo od drevnih vremena do sadašnjosti da bi odredili to kako će današnje čovečanstvo dobiti Fa. Oni hoće da koriste ljudska tela i umove da bi sačuvali mudrost vanzemaljaca. Ovo je takođe nevolja, teškoća, stvorena za mene na najnižem nivou mog Fa-ispravljanja i spasavanja ljudi. Znači, iako je sve što su učinili namenjeno tome da potpomogne ovaj poduhvat, sve to zapravo dejstvuje kao smetnja. Ali najveća šteta koju to nanosi čovečanstvu je sprečavanje da ljudi dobiju Fa. Ovo se posebno očitava u neverovanju u božanska bića, koje se ogleda u savremenoj nauci, kao i negiranju tradicionalnog načina razmišljanja, i ponašanja pravih ljudskih bića. Sve ove stvari su prepreke da ljudi dobiju Fa. Vanzemaljci nisu bogovi, i oni ne znaju da su ti bogovi to ovako uredili. Naprosto je slučaj da ih bogovi kontrolišu, i da su otvorili vrata da ih propuste. Ovim su vanzemaljci dobili priliku, jer ljudsko telo je nešto što su oni odavno želeli. Više ih niko ne može ograničiti, šta god radili, pa čine sve što mogu, da dobiju ljudsko telo i zauzmu mesta koja pripadaju čoveku. Znači, ako ćemo o tome, to je nešto zaista komplikovano. Izreći čak i ovo što sam vam upravo kazao uključuje krupna pitanja. To je razlog zašto je nastalo izopačeno društvo, i stanje u kom je današnje čovečanstvo.

Neki učenici kažu: „Bez obzira koliko sada ima učenika, Učitelj će u budućnosti moći da odvede do Ispunjenja samo nekolicinu učenika.“ To sam čuo da ljudi govore u različitim mestima. To ozbiljno šteti Dafi. Kad bi to što kažete bio slučaj, u čemu bi bila poenta mog predavanja Fa ovde danas? Bilo bi mi dovoljno da okupim tu nekolicinu, i učim samo njih. Zašto bih nudio spasenje svim živim bićima? A ipak, neki naši učenici zaista veruju u te reči. Kako ste učili Fa, pitam ja? Ovo je jedan problem. Ima i ljudi koji kažu: „Učitelj će se nakačiti na telo nekog učenika da govori, da drugima nagovesti, ili drugima kaže određene stvari.“ To je nešto što se apsolutno neće desiti. Ja možda često koristim usta ljudi, usta vaših članova porodice, ili čija god usta – ja bih mogao koristiti njihova usta da vam kažem par reči i nešto vam nagovestim – to je moguće. Ali nakačiti se na nečije telo… ko je taj koji je toliko poseban? Uopšte ne postoji ništa slično. Onaj koji to kaže, ima problem. Garantovano je on taj koji ima problem, i to je rezultat onog što su učinili opsedajući duhovi (futi).

Pitanje: Kad promovišem Fa među običnim ljudima, ja im tražim da najpre triput pročitaju Džuan Falun. Ako žele da uče, ja ću ih naučiti pokrete.

Učitelj: Ne budi tako isključiv. Početnici uvek imaju ovakve ili onakve stavove, pa ih možeš učiti i pokrete, a njihovo postepeno razumevanje stvari je takođe u redu. Ili im možeš dati knjigu, i u redu je ako žele da uče pošto je pročitaju. Ništa nije apsolutno. Nemoj to standardizovati. Neki ljudi, kad pročitaju knjigu, smatraju da je to dobro i nestrpljivi su da nauče pokrete. Ali ti im kažeš: „Ne, prvo treba da nastaviš sa čitanjem.“ Nije dobro raditi na taj način.

Pitanje: Neki učenici kažu: „Novopridošli ne treba prvo da čitaju knjigu. Treba da promisle, prosvetle se u stvari, i razmotre stvari.“

Učitelj: Bez obzira je li razmatranje, prosvetljavanje ili razmišljanje, u uslovima kad još nisu dobili Fa, o čemu god da im kažete da treba da misle, ili u šta da se prosvetljavaju, oni neće postati prosvetljeni, je li? Svako treba da čita knjigu i čita je više, i onda ćete moći da se ispravno nosite sa nekim od okolnosti koje nastaju tokom vaše kultivacije. To je pravo prosvetljavanje. Šta se podrazumeva pod „prosvetljavanjem“? Ono u šta se osoba prosvetljava. To je pravo prosvetljavanje. Znači, ako biste krenuli da razmišljate i razmatrate, o čemu biste mislili? Treba stvarno da filtrirate sve misli koje se javljaju, da vidite koje su zaista vi, a koje su loše misli. Ako je loša misao, ne možete joj dopustiti da nastavi da bude misao. Što se tiče razmišljanja, vi ne treba da pokušavate da razmišljate o nečemu. Kad shvatite Fa, svi ste [prethodno] imali ovakav proces: kad ste uzeli knjigu i pročitali je, shvatili ste da je [Fa] dobar. Zašto ste shvatili da je dobar? Razumni ste, imate svoje mišljenje i imate iskustva iz stvarnog života, pa znate da je Fa dobar. To znate u času kad pročitate knjigu, mada je to samo na percepcijskom nivou. Konstantnim čitanjem knjige, sve više i više dolazite do razumevanja, a ovo uzdiže vaše razumevanje na racionalno. Šta onda još ima da se razmišlja? Ako mislite: „Da li je tačno ovo što sam danas učio u Fa? Ima li ovo poglavlje smisla?“ onda vaše razumevanje ide na krivu stranu. Činiti ovako je definitivno pogrešno.

Pitanje: Usled propusta pri širenju Fa, do današnjeg dana i dalje nema puno starijeg osoblja u naučnoj i tehnološkoj zajednici koji su pravi kultivatori. Šta da radimo?

Učitelj: Što se ovog tiče, nije važno koja je struka, ili koja društvena klasa, širenje Dafe cilja na srca ljudi, cilja na pojedince, a ne na bilo koje društvene grupe. Na primer, recimo da neko ima neku vlast, i da naredi ljudima: „Svako mora doći da uči. Ne dolazi u obzir da se ne uči.“ Ko bi onda iskreno došao? Oni bi došli jer ste ih primorali, naredili ste im, ili iz prijateljskih obzira; ne bi došli da dobiju Dafu. To ide samo kad osoba istinski želi da uči svojom voljom. Znači, bez obzira koliko je nekima visok položaj, ili kolika im je moć, mi gledamo samo u njihovo srce. Niko ne može da predstavlja nekog drugog. Neki od nas kažu da kad ljudi u izvesnim organizacijama dobiju Fa, oni nam mogu više doprineti u širenju Dafe i potvrdi da je Dafa naučan. Ja nisam protiv toga da imate takve misli. Odlično je što želite da štitite Dafu i radite za Dafu. Međutim, stvari obično nisu kako vi zamišljate. Zavisi od toga da li osoba želi da ga dobije, ili ne. Ići će samo ako želi da ga dobije. Ako ne želi, neće ići. Dafa neće trpeti zato što neko nije tu. Neki učenici se zabrinu, pa kažu: „Bojimo se da kažemo učenicima kako da rade stvari na vežbalištu. Jednom kad im kažemo kako da rade stvari, učenici će prestati da vežbaju i otići će.“ Ja bih rekao da bi ovo moglo biti prihvatljivo ako učeniku nedostaje dublje razumevanje Dafe. Ali ako je učenik i dalje takav nakon jednog perioda učenja, onda ga pustite da ide, ako hoće. Nama su potrebni kultivatori, a ne ljudi koji se mešaju sa gomilom da bi pokušali nešto da dobiju, ili ljudi koji su ovde da bi ispunili neku kvotu. Kad bi 99 odsto bilo neiskreno i otišlo, a ostala samo jedna iskrena osoba, to bi i dalje bio vaš uspeh. Čak i ako bi samo jedna osoba bila spasena, to bi bilo izuzetno. Ali neće biti tako. Na kraju krajeva, sada već ima puno ljudi koji se kultivišu u Dafi.

Pitanje: Dok prolazim kroz teškoću, ponekad osetim da se prosvetljavam u nju, i momentalno osetim olakšanje. Ali kasnije shvatim da se isti test vraća.

Učitelj: Upravo me je učenik upitao zašto se stanje povezivanja Nebeskog kola, koje je ranije doživeo, sada ponavlja. Ja vam mogu reći to da bi ste u svojoj kultivaciji bili maksimalno saobraženi sa stanjem društva običnih ljudi, deo koji ste iskultivisali, za vas se razdvaja u mikrokosmosu. Deo koji tek treba da završi kultivaciju može imati isti problem, i možda mora da nastavi kultivaciju; biće razdvojen kad okonča kultivaciju. Hajde da vam ovo objasnim na primeru. Postoje mehanizmi na svakom nivou vašeg tela. Možda postoje loše misli na mnogim nivoima vašeg tela. Drugim rečima, loša misao je verovatno sačinjena od vrlo plitkih stvari na najspoljnijoj površini; takođe može biti sačinjena od materije koja je ponešto više mikrokosmička. Tako neke loše misli mogu biti prisutne od mikrokosmosa, do površine. Stoga, iako je ova strana vas dostigla standard, a sloj je očišćen i razdvojen, i dalje ima još u narednom sloju. Eliminacija stvari kojih u svojoj kultivaciji treba da se oslobodite mora se ponavljati.

Neki ljudi kažu: „Osećam da sam se kultivisao dosta dobro, i da mi već neko vreme ide dosta dobro. Ali zašto sada opet nailaze loše misli?“ Radi se o tome da je razdvojen deo koji ste dosta dobro kultivisali, dok deo koji još nije kultivisan mora nastaviti kultivaciju; on, međutim, postaje sve slabiji i slabiji. Znam – ponekad su misli koje iskoče naprosto grozne. Ne treba da se brinete; što je materija mikroskopskija, veća je njena energija, što znači da što joj je veća moć, veći je njen loš uticaj i može da kontroliše ljude. Na najspoljnijoj površini, što se materija više približava površini, slabija je njena energija, i što je slabija energija, manja je njena moć; ali što je slabija i bliže površini, postaje gora. Znači, što je lošije i niže, manje ima energije. Takav je odnos. Zato, iako ste eliminisali i redukovali mnoge loše stvari, i one su postale slabe, verovatno je da će biti još gore. Ne treba da vas brinu ove stvari, jer vi ste se već kultivisali do ovog stupnja, i to znači da ćete biti svesni loše misli čim se ona pojavi. Ovo je teško izvesti u početnoj fazi. Loše misli se postepeno uklanjaju, sloj za slojem. Ali ovo što sam rekao treba jasno da razumete. Mogli biste misliti: „O, znači tako je. Baš me briga kad se loše misli opet pojave.“ Ako se ne obuzdavaš i ne odupireš im se, ti se ne kultivišeš. Upravo je takav odnos. Ti ih razlikuješ, ti ih kontrolišeš, i ti umeš da se kultivišeš i obuzdavaš loše misli.

Kad to činiš, ti se kultivišeš i neprestano ih eliminišeš, opet i opet, pa je sve više i više delova koji ispunjavaju standard. Kad svi dostignu standard, to je Ispunjenje. Takav je proces.

Pitanje: Praktikanti iz Severne Amerike koriste mnoge prilike da šire Fa među Amerikancima, ali je i dalje veoma malo Amerikanaca koji su zaista dobili Fa.

Učitelj: Stare sile u univerzumu imaju skup aranžmana, i njihovi aranžmani zbilja ometaju stvari koje ja danas hoću da činim.

Niko od njih ne zna odakle ja dolazim. Ranije sam vam objasnio princip. Uzmimo bogove, na primer. Bez obzira s kog je nivoa jedan bog, on i dalje ne zna ima li viših bogova iznad njega. Osim toga, postojanje bogova se razlikuje od postojanja ljudi. Kad vam ja danas kažem da postoje neba iza neba, svi vi u principu verujete u to, ali vaše razmišljanje je drugačije nego kod bogova. Vi to razumete iz Fa, dok jedan bog misli da sve vidi i sve zna. Ako mu kažeš da postoji nešto izvan njega, on ti ne veruje – on ti zaista ne veruje. Ovo je određeno njegovim Statusom dostignuća i nivoom, i to je takođe ono što je njegova mudrost potvrdila, i u šta se prosvetlila. Ispod njegovog nivoa, ili na nivoima poput njegovog, on sve vidi jednom pogledom, i može da učini šta god hoće. Svim živim bićima ispod njegovog nivoa, on je apsolutno dostojanstvo. Što se mene tiče, svi oni mogu da vide moje manifestovane pojave i načine manifestacije na njihovim nivoima, ali niko od njih ne može videti moje oblike postojanja koji su viši od njih. Zato se oni usuđuju da čine to što čine.

Oni misle da ja pripadam tamo gde su oni: „Ja sam ovako priredio, i to će ti biti koristi.“ Zapravo, oni ne znaju da ja imam da radim stvari koje su više. Oni ovako rade, nivo za nivoom, sa ovim nivoom koji razmišlja ovako, a onim nivoom koji razmišlja onako – svi oni misle tako – pa su priredili prepreke na svakom nivou, jednu za drugom. Što se tiče širenja Fa, ja sam prvobitno hteo da 200 miliona ljudi dobije Fa tokom procesa Fa- ispravljanja. Kako na svetu ima 7 milijardi ljudi, 200 miliona je i dalje mali broj, zar ne? Međutim, oni su to ograničili na 100 miliona, tvrdoglavo se držeći svojih izopačenih stvari i ne napuštajući ih. Kad god se probijem kroz jedan nivo, oni opet imaju aranžmane na narednom, višem nivou. Ja se moram probiti kroz sve njih, nivo za nivoom… tek tada me više neće ograničavati ovaj njihov skup aranžmana. Znači, njihovi aranžmani su stvorili ogromnu prepreku mom Fa-ispravljanju.

Pitanje: Mnogi ljudi traže motivaciju za kultivaciju, poput uspostavljanja koncepta „povratka kući“. Pitam se nije li je bolje kultivisati se bez ikakve namere.

Učitelj: Uspostaviti neku vrstu uverenja, motivacije, ili aspiracije za odlazak negde, kao motiv za kultivaciju, u principu nije pogrešno. Ali ja mislim da tu i dalje postoji propust, jer se vi opet kultivišete radi nečeg. Naravno, ako želite da se kultivišete da biste se vratili, ili dostigli određeno stanje, ja mislim da ako ustanovite cilj, ili potvrdite jednu ispravnu misao, dalje ne treba da razmišljate o tome. Pošto oformite tu želju, treba samo da se koncentrišete na odgajanje sebe, i ništa drugo ne treba da brinete. Ako uvek tako mislite, koristeći to kao pogonsku silu da sebe motivišete, onda kad dostignete određeni nivo, zahtevi prema vama biće veći, i tada se bojim da to više neće biti pogonska sila, već nešto što liči na vezanost. Ali u početnoj fazi nema nikakvih problema. Ja sam rekao da jedan tatagata propoveda milost. Ali kad bog na veoma visokom nivou pogleda, on misli: „Koja milost? Kako to mislite: milost?“ On ne shvata. Nije da on ne shvata – on sve shvata – nego misli da je vaša milost vezanost. Principi idu još više, i Fa takođe ide više i više. Na različitim nivoima, prema živim bićima uvek postoje zahtevi specifični za njihove domene na tim nivoima.

Pitanje: Uvek kad prisustvujem Fa-konferenciji, posle toga se osećam uzdignut i okuražen. Ali kad se vratim kući, posle nekog vremena, ponovo shvatim da nisam vredan.

Učitelj: Juče sam o ovom pitanju pričao sa našim učenicima. Svi ste imali ovo iskustvo. Svi znate da treba da budete vredni pošto čujete Učitelja kako govori u sredini Dafe. Ali vi se, na kraju krajeva, kultivišete u društvu običnih ljudi, pa je sve s čim dolazite u kontakt u vezi s običnim ličnim interesima, i sve utiče na vaš lični interes. Čak i atmosfera koju stvara društvo u celini govori o tome da treba živeti za ovo. U ovoj sredini, nesvesni toga, možete imati osećaj da sve treba da bude upravo ovako, a to će učiniti da ne budete vredni. Ovo je ključni razlog za neuspeh da se ostane vredan. Ali s druge strane, upravo zato što ova sredina može da opusti čoveka, može da učini da čovek postane loš, [zato što je] složena i teška za kultivaciju, ako iz nje možete da se uzdignete, vi ste veliki, možete otići veoma visoko, možete se vratiti, i drugi će reći da ste izuzetni. Nije li tako? Zato, u bilo kojoj sredini, i u ovoj sredini danas, da bismo neprestano bili vredni, mislim da puno treba da čitamo knjigu puno, da je čitamo više.

Pitanje: Što je mikroskopskije, nivo je viši. Učitelj je juče pomenuo da različiti nebeski nivoi napreduju na dole, prema mikrokosmosu.

Učitelj: Nema nikakvog „gore“ ili „dole“, kao što vi zamišljate. Zemlja je okrugla – „dole“ je takođe „gore“. Zemlja je ionako okrugla, a ljudska bića su u jednom času naglavačke, a u drugom desnom stranom gore. Nema ljudskog koncepta za „gore“ i „dole“. Četiri okolne strane i osam lica su „gore“. Kad ja kažem „ići na gore“, to se u mikrokosmosu zapravo može shvatiti kao ići prema mikrokosmosu. Da budemo precizni, ići gore, ka nebu, je ići prema mikrokosmosu.

Pitanje: Učitelj je u Džuan Falunu koristio „svetlosnu godinu“ da bi objasnio vreme, ali zar se „svetlosna godina“ u fizici ne odnosi na razdaljinu?

Učitelj: Kad sam govorio o kosmičkom telu, koristio sam razdaljinu vremensko- prostornog koncepta da govorim o potrebnom vremenu. O razdaljini se može govoriti unutar istog nivoa. Od makrokosmosa do mikrokosmosa, koncept razdaljine prolazi promene, zajedno sa razlikama u vremenu i prostoru. Ljudska vrsta nema koncept ili izraz za razdaljine permanentnog prostor-vremena, ili jedinstvenog vremena. Izvodeći ovaj poduhvat, ja se otimam svim vremenima – to je moj pristup. Ali bilo koje biće, dok god je unutar konkretne sredine, biće ograničeno vremenom u toj sredini. Zato, kad se raspravlja o strukturi kosmičkih tela, koncept daljine se ne može razdvojiti od vremena i prostora. Unutar datog domena, postoje različiti svetovi, ili različite čestice istog nivoa. One se mogu meriti daljinom jer pripadaju istom nivou i dele jedinstveno vreme i prostor. U procesu kretanja iz mikrokosmosa u makrokosmos, međutim, nema jedinstvenih vremena, ili jedinstvenih distanci. Sve u univerzumu Dafa je stvorio za živa bića, uključujući kulture živih bića na različitim nivoima. Fa-ispravljanje ne samo da ispravlja sve što nije ispravno, već takođe stvara novu ljudsku kulturu. Prethodne su neodgovarajuće. Mislim da sam ovo jasno objasnio. (Aplauz)

Pitanje: Uvek kad doživim izazove sa emocijama (čing), čini mi se da nisam sposobna da ne marim, bez obzira na sve. Jesam li ja od onih ljudi koji nisu voljni da promene svoju najdublju prirodu?

Učitelj: Pogrešno je ako tretiraš emocije kao sopstveni razum, ili nešto što je deo tvog tela. Ali ako teraš sebe da se odrekneš nečeg, iako nisi dostigla taj standard, onda forsiraš stvar. Kroz proces neprekidne kultivacije, čitanje knjiga i vežbanje vežbi, osoba postepeno može da razume Fa unutar Fa. Ti imaš viši zahtev za sebe i činiš sve što možeš da suzbiješ te loše misli i stvari za koje si vezana; daješ sve od sebe da ne mariš puno za njih i odupreš im se. Deo tebe koji uspeva da zadovolji standard, makar i za samo delić sekunde, je fiksiran tamo. On se na ovaj način neprekidno i neprestano probija prema površini. Kad se konačno probije do kraja, kad se probije kroz poslednji sloj, otkrićeš da su tvoje mišljenje i misli potpuno drugačiji nego pre. Čak će i tvoj način razmišljanja biti drugačiji nego pre. To si prava ti, tvoja prava priroda, dok sve što misliš, sve o čemu misliš, i čega ne možeš da se oslobodiš, su tvoje postnatalno stečene predstave, koje te sputavaju.

Pored ovih predstava, čovek takođe ima jednu posebnu sredinu u ovoj dimenziji, a to su emocije. U Tri domena, sve je potopljeno u emocije. Ti se čak ne možeš razdvojiti od ovih emocija – ti si unutar njih. Zapravo, ono što treba da uradiš je da pronađeš način da se otrgneš od emocija. Iako sam ovo sasvim jasno izrekao, oni koji se kratko kultivišu, to ne mogu. I starijim učenicima je teško da to do kraja izvedu pre Ispunjenja. U kultivaciji budite strogi prema sebi, i eliminišite te loše stvari. U kultivaciji Dafe se sve može promeniti. Ako neprestano čitaš knjigu i daješ sve od sebe da se u svakodnevnom životu vladaš kao kultivator, to će ti omogućiti da prođeš potpunu promenu, jer Dafa te čeliči.

Pitanje: Postoji oblast koja planira da svakog meseca održava velike konferencije za razmenu iskustava. Do sada su već držali tri konferencije. Ja mislim da je to previše.

Učitelj: Jeste previše. Nemojte ih previše često održavati. Ja mislim da je ovako velike konferencije dovoljno držati jednom, ili dvaput godišnje. Ako se previše često održavaju, to će verovatno uticati na vašu kultivaciju. Ovo kažem jer kultivacija je prvi prioritet; vaše širenje Fa takođe ima cilj da pomogne ljudima da dobiju Fa. Mi činimo stvari vezane za širenje Fa da biste zaista napredovali i da bi povećali svoje pouzdanje u kultivaciju, ali to ne treba da se svede na proste formalnosti.

Pitanje: Juče je Učitelj rekao: „Moj prvobitni plan je bio 200 miliona ljudi.“ Da li to znači da je 200 miliona u izgledu našeg širenja Fa?

Učitelj: Sve što ometa Fa-ispravljanje je u finalnoj fazi eliminacije. Ipak je previše vremena spremljenog da se ljudi kultivišu izgubljeno i ne može se povratiti. Ako dođe još 100 miliona ljudi, oni garantovano neće biti isti kao vi, i neće držati korak s vama, niti će vas sustići. Ali da li ovo znači da onda treba da prestanemo da preduzimamo stvari za širenje Fa? Ne, i dalje treba da ih radimo. To je zato što i dalje ima stvari koje treba uraditi za narednu fazu čovečanstva, i dalje je puno ljudi koji se ne kultivišu, niti uče. Ljudima koji ne znaju za Fa treba da omogućite da saznaju.

Pitanje: Kad idemo u zabačene krajeve da širimo Fa, brinem se da će program kultivacije, koji je Učitelj priredio za učenike, na taj način biti poremećen.

Učitelj: Neće biti. Ako u zabačenim krajevima niko ne zna za Fa, nije pogrešno ići tamo i širiti ga, a ovo neće odložiti vašu kultivaciju. Nastavite čitati knjigu i vežbati vežbe, preduzimajući stvari na širenju Fa, i to će samo po sebi biti kultivacija.

Pitanje: Do koliko visokog nivoa može da prodre „sebičnost“? Kako da se probijemo kroz taj nivo?

Učitelj: Razlog zašto životi mogu da se odmetnu od Fa i zašto životi mogu pasti sa visokih nivoa je to što razvijaju sebičnost. Razlog zašto ljudska vrsta razvija sebičnost je to što se u umovima ljudi razvijaju mnoge postnatalno stečene loše predstave. Zapravo, to je mentalno zagađenje. Bogovi na višim nivoima su čistiji i više sveti. Ako razviju stvari koje ne bi trebalo, onda su nečisti. Ne postoji koncept manifestacije nivoa kakav si zamislio.

Pitanje: Učitelj je rekao da se možda nećemo vratiti samo na mesta gde su naši životi stvoreni, već otići čak i više.

Učitelj: Može biti takvih slučajeva, ali to je izuzetno teško izvesti. Jedno se ipak može naglasiti: Dok god se kultivišete, a ovo uključuje one koji su dobili Fa, ja ni jednu osobu ne želim da ostavim. (Aplauz) Ja ću definitivno naći načine da se vratite tamo gde ste stvoreni. (Aplauz) Što se tiče odlaska na viša mesta, to mora zavisiti od vas. Postoje posebni slučajevi, veoma posebni. Zapravo, vi koristite ljudsko mišljenje da mislite o ovome. Ono što je najvažnije u vašim životima je da se vratite na prvobitno mesto – to je vaša najveća želja i najradosnija želja. Smisao života ne leži u tome koliko je visok nivo jednog bića, već u tome da bude u stanju da dobije šta treba da dobije, i onda će biti zadovoljan. Eto šta je sreća. Ali zvuči dosta grubo kad se iskaže ljudskim rečima. Sva ljudska bića imaju neiscrpnu želju koja ih nagoni da sve istražuju, a takav mentalitet nije dobar. Bogovi nemaju takav mentalitet. Za živa bića, univerzum je beskrajan, i kraj mu se ne može sagledati. Zato je svaka želja da se zna o višim stvarima neka vrsta nezasite, grozne stvari, i ona naprosto nigde ne vodi.

Među onima koji su se kultivisali u prošlosti, zaista je bilo ljudi koji su se kultivisali veoma visoko, ali teškoće koje su podneli su bile zbilja ogromne! Da vam dam primer. Dok izvodim ovaj poduhvat, ja izlazim da bih se neprekidno probijao prema mikrokosmosu i vršio Fa-ispravljanje; ja to radim od podnožja, na gore. Dokle mislite da sam stigao radeći ovo? Stigao sam do mesta koje daleko prevazilazi posedovanje ljudskog tela. Na tom mestu nema ničeg osim materije, i prožimaju ga životi u formi materije.

Tokom posebnog istorijskog perioda značajnih promena u univerzumu, bilo je nekoliko bogova koji su pometeni na određeni nivo i nisu mogli da siđu, pa su naprosto ostali tamo. Činilo im se da je užasno dosadno, pa su svim srcem želeli da siđu dole i vrate se na svoja prvobitna mesta. Drugačije je od onog kako zamišljate; nije tačno da je bolje što je više. Kasnije, kad sam tokom svog poduhvata dosegao taj nivo, ja sam ih poslao natrag, i oni su bili oduševljeni. (Aplauz) Neke stvari koje govorim mogle bi zvučati kao nešto teško za poverovati. Dok ovde sedim, ja sam samo Li Hondži, sa potpunim izgledom ljudskog bića. Ovo što sam vam rekao su principi Fa; ovo što sam vam rekao se zaista desilo. Ipak se nijedna od moći ne manifestuje u dimenziji običnih ljudi. To je zato što ja nemam potrebe da koristim tu vrstu moći da bi vam pomogao da se asimilujete i uzdignete. Upotrebom principa Dafe, sve možete ispuniti.

Pitanje: Čuo sam da svaki put kad dovršimo čitanje Džuan Faluna, možemo se osloboditi jednog sloja u ljusci. (*Smeh među učenicima*)

Učitelj: Ne smejte se. Mislim da zaista poseduje takvu moć. Ono što naučite u prvom čitanju Džuan Faluna, neće se ponoviti kad drugi put pročitate knjigu. Zato vam ja govorim da čitate više, i da puno čitate. Razlog zašto možete da shvatite više principe je taj što ste napredovali do narednog domena. Ako niste dosegli taj domen, neće vam biti dopušteno da znate principe na tom nivou.

Pitanje: Ima li broj čitanja Fa ikakve veze sa nivoom koji se dostiže posle Ispunjenja?

Učitelj: Broj čitanja Fa može da ubrza napredak ka Ispunjenju. Ali možete li, ili ne, dostići Ispunjenje takođe zavisi od vaše sopstvene kultivacije, i nekih drugih stvari. Zapravo, ako ste sposobni da ovako [dobro] čitate knjigu, ja znam da ćete sve dobro raditi.

Pitanje: Ako je društveni položaj dva pojedinca jednakog urođenog kvaliteta različit, da li će oni nakon Ispunjenja dostići isti nivo?

Učitelj: Kultivacija ne obraća pažnju na društveni položaj u ljudskom društvu. Nema razlike između bogatih i siromašnih, ili više i niže klase, načina kako ljudi prave klasifikacije – svi imaju jednak tretman. Ako su dve osobe sa istog nivoa, onda nema nikakve razlike, i njihovi nivoi će sigurno biti isti. Ni ako su iz različitih metoda kultivacije, to ne bi trebalo da predstavlja problem. Ako su neki ljudi dali poseban doprinos, ovo će im pomoći da učine krupan korak napred po pitanju napretka u njihovoj kultivaciji. (Aplauz) Međutim, ja mislim da vi ne treba da se fokusirate na taj front, a onda da tražite prečicu i trudite se da činite više dobrih dela kad se vratite kući. Verovatno je da će se ispasti upravo suprotno. Ne možete postići ono što želite.

Pitanje: Pojedini asistenti ne zadovoljavaju zahteve Dafe, a neki učenici su tražili da se ovi smene. Kako da rešimo ovo?

Učitelj: Ako taj čovek šteti Fa, ona mora biti zamenjena. Čak i ako se ne smeni, ja mislim da niko od učenika više neće ostati s njim, pa prirodno više neće biti asistent. Ako to nije zato što šteti Dafi, već samo zato što ima probleme sa svojim metodima rada, onda mu blagonaklono možete reći gde je pogrešio. On će to možda shvatiti, a možda neće. Ali i on je kultivator i na kraju će morati da shvati; možda je potreban proces. U tom slučaju, da li smo u tom procesu zaista postali vezani za njegove greške, i ne možemo da ne marimo? Ako je tako, onda ste vi postali vezani, i ispada da gledate spolja. Zašto ne možete da razmislite o tome zbog čega ste videli njegovu grešku? To je njegova greška, ali zašto ste vi tako nesrećni zbog toga? Je li zato što vi sami niste učinili nešto kako treba? Zašto tome pridajete toliko značaja? Bez obzira na situaciju, kad se sretnete s problemom, uvek treba da kultivišete sebe i preispitujete sebe.

Ako se taj asistent zbilja dobro kultivisao, onda kad ima problem, a vi mu na njega ukažete, on će sigurno preispitati sebe. Ako drugi skrenu pažnju asistentu na probleme, a on ne pogleda u sebe, onda bih rekao da je asistent slabo učio Fa, i da mora puno da se popravi. (Aplauz) Ovde se ne radi o popustljivosti prema bilo kome. To je zato što ste svi u procesu odgajanja sebe, i svi imate vezanosti i stvari koje ne možete da pustite. Možda ste u pravu, a možda niste. A kad niste u pravu, to može proizvesti da mislite da neko drugi nije u pravu, iako jeste, ili to što ste u pravu može prouzrokovati da smatrate kako druga osoba jeste u pravu, iako nije.

Svi vi se kultivišete. Svi ste malopre aplaudirali kad ste me čuli kako ovo izgovaram: rekao sam da ću dati sve od sebe da ne ostavim nijednog učenika koji je dobio Fa. Ako ja mogu čak i to, možete li vi barem biti dobri prema svima? (Aplauz) Kad biste svi mogli tragati duboko unutar sebe uvek kad naiđe konflikt, pitajući se: „Je li to zato što ja imam problem?“ čini mi se da bi sve bilo lako rešiti, a brzina vaše kultivacije bila bi veoma, veoma, brza. Ali ja o ovoj temi samo ovako mogu da pričam s vama. Dok prolazite kroz svoju kultivaciju, vi možda vrlo dobro znate da niste u pravu, ali vam je ipak teško da se postarate za to, pa vam ja mogu reći samo to da se što više potrudite da dobro postupate i da ostanete marljivi. Konflikti su neizbežni. Bez konflikata ne bi bilo nikakvog napretka. Kad bi asistenti dobro postupali, kad bi učenici dobro postupali, i niko ne bi imao nikakve sukobe u ovom okruženju, ko bi bio srećan? Demoni bi bili srećni, a ja ne bih. Razlog je što biste izgubili svoju sredinu za kultivaciju, ne biste mogli da se popravite, i ne biste mogli da postignete cilj da se vratite. Zato konflikte ne treba da sagledavate kao nešto loše.

Ja često kažem da malo teškoća ne može da škodi. Zar niste shvatili da su i konflikti oblik teškoće? (Aplauz) Zato su u poslednje vreme stvari ove vrste bile relativno češće među našim praktikantima Dafe u SAD. Naravno, vi na kraju krajeva niste dobili Fa tako rano kao učenici u Kini. Vaše razumevanje je tako brzo napredovalo, tako da je proces skoro gotov. Mislim da od sada… Posebno u poslednje vreme, stvari su dosta dobre, i stariji učenici imaju dosta visoko razumevanje Fa, pa neće činiti ekstremne stvari kao pre. Ovo je veoma dobro. Mislim da će od sada stvari postajati sve bolje i bolje, jer vi sazrevate, i vaše razumevanje Fa se penje još više.

Neki ljudi su rekli: „Učitelju, stvarno se brinem što moje noge više ne osećaju nikakav bol dok sedim u lotosu. Je li istina da bez poteškoća moja kultivacija ne napreduje mnogo brzo?“ Ako drugi mogu ovoliko da shvate, zašto ne možete da budete srećni kad nastane konflikt? [Zašto ne mislite:] „Evo za mene prilike da se popravim.“ Kad ljudi ulete u konflikt, oni sve to odbacuju, pokušavajući da prebace na nekog drugog. Zato postajete bezbrižni i mislite da je jako dobro kad nemate nikakve konflikte, a kad se konflikti pojave, to vam se ne dopada. Sam konflikt je deo kultivacije usred teškoća. Neki ljudi kažu da nemaju puno društvenih odnosa, jer su u poodmaklim godinama. Iako ste možda u poodmaklim godinama, vi ćete biti naterani - da biste se mogli popraviti i dostići Ispunjenje – da misliti o stresnim momentima iz vaše prošlosti poput „onih osam godina …“ čak i kad ne radite ništa drugo osim što sedite na svom krevetu. Bićete naterani da se razljutite dok tu sedite, toliko razljutite da ne možete da podnesete, nakon čega ćete shvatiti: „Hej, ja sam kultivator. Ne treba ovako da se ljutim.“ To treba da ukloni vašu vezanost. U svakom slučaju, ako bi hteo da bude samo prijatnih stvari, nećeš imati način da se popraviš, pa ja to ne mogu dopustiti. (Aplauz)

Ljudske vezanosti mogu se ukloniti samo usred konflikata, i osoba može znati gde je pogrešila samo usred konflikta. Uvek kad se s nekim sukobiš, ja garantujem da je to zato što je isplivala tvoja vezanost, i prilično je očigledna. Ako ne iskoristiš taj trenutak i ostaneš tvrdoglav, raspravljaš se da bi dokazao svoje, proces tvoje tvrdoglave rasprave nije ništa drugo do ta vezanost, koja se pokazuje. Ako pročeprkaš dublje da vidiš šta leži iza, biće pronađen koren vezanosti. (Aplauz) Znači, u kultivaciji treba da svesno kultivišete sebe, i ne možete uvek hteti da pitate moje fašene da vam daju nagoveštaj. Fašeni vam nikad neće reći direktno šta da radite.

Kao što znate, upravo sam vam rekao da se tokom Fa-ispravljanja neprekidno probijam prema mikrokosmosu. Šta to čini mogućim? To što sam ja ugrabio glavni deo svih različitih pojedinih nivoa i doneo ih ovde sa sobom (aplauz) da ne mogu izmaći. Naravno, ima jedan problem: tokom procesa uništenja, dok se uništavaju [i pretvaraju] u nešto poput prašine i padaju dole – a oni se uništavaju jer su degenerisani, još gori od demona – [dakle,] dok se uništavaju zato što su zla bića, oni i pre smrti žele da čine loše – oni namerno padaju na Peking.

Kao što znate, ljudi su jako zabrinuti zbog vremena u Pekingu. Šta ne valja s Pekingom? Vreme je u poslednje dve godine takvo da se čini oblačno, ali nisu oblaci, i čini se maglovito, a nije magla. Čestice supstanci koje lebde vazduhom su prilično krupne, čak se mogu videti golim okom. Kažu da su to automobilski izduvni gasovi, pa su ljudi počeli da kontrolišu emisiju gasova. Ja mislim da to nema nikakve veze sa automobilima. Ono što automobili emituju su uglavnom ugljen monoksid i ugljen dioksid, dok su leteće supstance u vazduhu uglavnom nitriti. U Americi ima toliko automobila da na auto- putevima teku kao voda; decenijama je ovako, a ipak nemaju toliki stepen zagađenja kao Peking. Znači da taj problem ne proizvode automobili. Takođe se kaže da je to industrijsko zagađenje. Iako je zagađenje u zemljama u razvoju prilično ozbiljno, ono ipak nije dostiglo ovaj stepen – da ne pominjemo da u Pekingu nema tako puno industrije koja proizvodi veliko zagađenje. Neki ljudi kažu da je to od sagorevanja uglja. Ali ljudi danas koriste centralno grejanje, i dimnjaci su retki. Pa čak i u stara vremena, kad su korišćene peći na čvrst ogrev, a svako domaćinstvo je imalo šporet na ugalj, nije bilo zagađeno kao danas. Danas je drugačija vrsta zagađenja. Naravno, ljudi neće verovati, i ja im ne moram reći. Šta god ljudi žele da kažu, u redu je.

Zapravo se dešava da iz uništenih mikrokosmičkih dimenzija neprestano padaju veoma degenerisane supstance. Kad letite avionom, 500 metara pošto avion poleti, videćete lepo plavo nebo, ali kad pogledate dole: „O, joj,“ izgleda kao da je sve prekrio poklopac. Odakle je došao i zašto se nikad ne širi? Došao je iz mikrokosmosa. Zato njegovo poreklo ne može da se ustanovi. Dolazi od čestica manjih od površinskih molekula, pa ljudi ne mogu da shvate odakle je došlo. Na kraju je utvrđeno da je nitrit. Nitrit je (oni koji studiraju hemiju mogli bi znati) prašina organskih supstanci, i isti je kao dim iz krematorijuma. Zapravo, on nastaje tokom uništavanja tih degenerisanih mikro- kosmičkih života.

Pitanje: Učiteljevi napisi „Prepravljanje čovečanstva“, „Degeneracija“ i „Dijalog s vremenom“ su napisani 1996 i 1997. Zašto ste čekali 1998. da nam date da ih vidimo?

Učitelj: Postoje razlozi zašto sam ih tada izneo i dao vam da ih vidite. Oni su naknadno objavljeni jer ja sam ih napisao pošto sam video da određene stvari isplivavaju; kad su postale rasprostranjene, ja sam ih objavio. (Aplauz)

Pitanje: Kako se struktura univerzuma o kojoj Učitelj priča postaje sve veća i veća, čini se da se šire moji vidici i dah mog uma. Cilj zbog kog Učitelj govori o ovome je..?

Učitelj: Nisi li ga upravo izrekao? Zapravo, ja širim vaš kapacitet, a sve što vam pripada treba da se proširi i poraste naporedo. Rekao sam da je jedno kosmičko telo i dalje samo zrno prašine u univerzumu. Sve što sam vam rekao da možete razumeti, i što je veće od toga bilionima i trilionima puta je i dalje samo zrno prašine u univerzumu. Niko drugi ne zna šta je univerzum konačno. (Aplauz) Osim toga, univerzum i ono što on sadrži je ogromno i složeno, i ljudski um ga ne može sadržati svog. Nema takvog jezika, pa mi je nemoguće da vam opišem. Zapravo, bez obzira kako ga opisao, bio on ovakav ili onakav, on ne prevazilazi jedan sistem. Slično je činjenici da je Zemlja čestica, ali ja vam kažem da se čestice nalik Zemlji rasprostiru svuda po kosmičkim telima; to je baš kao čestice određene veličine u vazduhu koje sačinjavaju molekule vazduha, koje sve prožimaju i svuda su. I onda, šta mislite koliko su velika njihova kosmička tela? Ovo što sam vam rekao je objašnjenje unutar jednog sistema, a stepen kompleksnosti je naprosto neizreciv. Isto tako se ne može ilustrovati crtežima, jer kompleksnost strukture je izvan onog što trilioni trodimenzionalnih ravni koje se međusobno seku mogu ilustrovati, pa je veoma teško objasniti vam jasno. (Aplauz) Ipak, čitanjem Džuan Faluna, ili kad dostignete određeni nivo u kultivaciji, počećete da ga shvatate u sebi i osetićete koliko je ogroman, iako to nećete moći iskazati rečima. (Aplauz)

Pitanje: Zašto je tako teško odvojiti se od osećanja?

Učitelj: Dopustite da vam kažem: Ljudsko biće, ova vaša ljuska, je rođeno unutar ovih emocija, i od rođenja je zaronjeno u emocije. Telesne ćelije koje sačinjavaju ovaj omotač su rođene u sredini emocija. Ako se odvojiš od njih, više nisi čovek, već bog. Kad se ljudi vežu za emocije oni su zapravo pasivni, iako misle da su aktivni.

Pitanje: Homoseksualizam je greh, ali ja sam potonuo u agoniju i očaj. Verujem u Džen-Šan-Ren, ali da li zaslužujem da se kultivišem?

Učitelj: Pogrešno se navodeći mišljenjem koje preovlađuje, pod uticajem pogrešne, dominantne propagande, kao i ovom sredinom, ljudi mogu da načine mnoge greške, ali to ne znači da su bez nade. Možeš učiti Dafu i ispraviti te pogrešne misli, i to tvoje ponašanje. Baš kao što sam rekao – zašto bi neko bio homoseksualac? Zapravo, ljudska bića su pasivno vezana za emocije. A kad ste vezani za njih, one će stvoriti sve vrste vezanosti u vašem umu. Iz ovih vezanosti nastaće sve vrste predstava, pa čak i čak degenerisane predstave. Može vam se odjednom dopasti konkretan manirizam te osobe, ili možda njen izgled, i onda ste neko vreme zaneti tim stvarima. Ili možda vam se samo dopada stav osobe i manir, i onda se vremenom formira predstava da ti se naprosto dopada njegov konkretan manir. Onda, kako ta stvar bude postajala sve jača i jača, počeće da te kontroliše. Pošto to dopadanje bude stvorilo predstavu, sve više i više će jačati. A ako je to mentalno stanje izopačeno, ta degenerisana misao će se polako razvijati i širiti, postajući još više izopačena. Znači, homoseksualnost je nešto izopačeno, što postoji unutar emocija. Zapravo je i to jedna oformljena predstava, mada degenerisana.

Ali u ovom vremenu, svi ljudi smatraju da su ove stvari deo njih samih. To su zapravo stvari oformljene tako od strane vaših pogrešnih postnatalnih percepcije, koje su ovladale vama, a vi ipak mislite da su to vaše sopstvene misli. Ljudi nikad ne veruju da njihove predstave nisu deo njih samih, pa je izvesno da nećete znati za misaonu karmu koju ste sami oformili. Nikad niste razmišljali da li bilo koja od vaših misli, koje se manifestuju, predstavlja vas same. Zapravo, misli koje se manifestuju u vašem umu ne moraju uvek biti vi. Ali nije nemoguće ispraviti te pogrešne misli, jer učenje Dafe služi da ljudi krenu ispravnim putem, i budu bolji. Ja mislim da se u Dafi sve može ispraviti. Nema nikakvih problema, pa možeš učiti Fa. Ali treba da budeš zbilja odgovoran prema sebi, a posebno treba da odbaciš te misli. One ti škode, one ti traže da činiš stvari koje nisu ljudske, i vuku te ka paklu. Ipak, izopačeni ljudi i dalje veruju da je to deo njih samih. Čim se ta misao pojavi, kaže ti da voliš nekog ko je istog pola, moraš se setiti da to nisi ti, i da je ona tu da ti ponovo naudi. Ali pošto si joj pasivno podilazio dugo vremena, ti misliš da je jako dobro ići s njom, i tako si postao homoseksualac. Takav način razmišljanja se mora ispraviti.

Pitanje: Ja imam 50 godina, ali nekim učenicima se čini da imam 16 ili 17, kad me pogledaju. Je li to „ja“ u drugim dimenzijama, ili „ja“ koje se kultiviše?

Učitelj: Već sam raspravljao o ovom pitanju. Dok sedite ovde, bez obzira koliko ste stari, to nisu godine vaše urođene prirode, niti su to vaše prave godine. To je ono što se manifestuje unutar vremena i sredine ljudskih bića. Možda si u svojim šezdesetim ili sedamdesetim, ali tvoja glavna duša je stara samo sedam ili osam godina; možda si u četrdesetim ili pedesetim, ali tvoja glavna duša je stara samo 17 ili 18 godina. Kroz kultivaciju, međutim, vi – a ovo uključuje vaš površinski sloj na ljudskom nivou – se transformišete u najbolje i najmlađe stanje. To je izvesno.

Pitanje: Ja sam zapadnjak i profesionalni mađioničar. Mislim da se Dejvidova magija može izvesti bez upotrebe natprirodnih moći. Verujem da je istina šta ste rekli, ali duboko u sebi sam i dalje nesiguran.

Učitelj: Magija je tehnika i oslanja se na opsenarsku veštinu. Nikad je ne treba brkati s natprirodnim sposobnostima. Međutim, kad čovek isteše određene veštine, može se razviti stanje slično natprirodnim moćima. Na primer, neki ljudi skinu šešir i bacaju ga tamo-ovamo – ova ruka baca, a ova hvata. Bacaju veoma brzo, i iako se čini da im se ruke ne kreću mnogo brzo, ipak ga hvataju. Ovo znači oni da nakon dužeg vremena, mogu da razviju neku vrstu izbalansiranog vremenskog pomaka, što je slično natprirodnoj moći, pa se može postići takva vrsta efekta.

Kao što znate Tai-či Čuan je spor i lagan. Kako se onda može koristiti u pravoj borbi? Iako izgleda da je spor i lagan, njegove natprirodne moći mogu da izbalansiraju vreme. Tu se ne koristi vreme u ovoj dimenziji. Vaše ljudske oči vide da je sporo, ali se zapravo kreće veoma brzo. Bez obzira koliko brzo zadaš udarac, ti nisi brz kao on; on se kreće sporo i lagano, ali te udari pre nego što to shvatiš. Zahvaljujući činjenici da ništa od navodećih principa Tai-či Čuana nije preneto, ljudi danas ne znaju prave faktore u pozadini Tai-či Čuana. Vi znate da je ova razlika nešto što ima veze sa vremenom i prostorom, a disparitet je prilično velik. Mi istočnjaci smo čuli za legendarna „magična stopala“, kad se vidi da starac hoda sporo i lagano, ali ga ne možeš sustići, čak ni na konju. Ovo znači da se on ne kreće u istoj dimenziji. Ja sam ustanovio da kad magija dostigne visok nivo veštine, mađioničari ponekad nose veoma slab oblik ove stvari, ali oni sami to ne primećuju. Oni sami to ne znaju, i misle da je to veština. „Praksa usavršava,“ možda je to ono što znači. Ali oni ne mogu da izvode magiju natprirodnim moćima.

Pitanje: Kad prevodimo i korigujemo knjige Dafe, kako da izbegnemo da ne unesemo naše ljudske predstave, ili ljudske stvari?

Učitelj: U Kini, u vreme kad su upravo bili počeli da prevode englesku verziju, puno su se raspravljali. Zašto su se raspravljali? Oni su uvek mislili da tuđi prevodi ne valjaju, dok su oni drugi isto tako smatrali da prevodi ovih nisu dobri. Ovo je nastajalo usled činjenice da ne postoji dvoje ljudi u istom domenu, ili na istom nivou. Oni ne mogu da artikulišu rečima ono u šta su se prosvetlili, pa misle da je onaj drugi u krivu. Kad se čovek verbalno izrazi, čak ni on sam ne nalazi da je to dobro, pa ni drugi ne misle da je dobro. Zašto je tako? Principi na visokim nivoima mogu se razumeti samo percepcijski, i ne mogu se iskazati rečima. Ja sam odavno nešto rekao, naime, da kad bi visoke principe u Džuan Falunu hteo da iskažeš doslovno, rečima, to apsolutno ne bi bilo dopušteno, pa ne bi mogao ni kad bi hteo. To je zato što se principi s visokih nivoa ne mogu prikazati ljudima, i ne mogu se manifestovati u ljudskom svetu. Samo tokom tvoje kultivacije može ti se dopustiti da ih vidiš; kultivatori ih mogu znati, ali drugi ljudi ne mogu. Tako to ide. Zato, ako želite da prevodite knjige, možete prevesti samo najpovršnija značenja reči, i to će biti dovoljno. Ako se površinska značenja reči tačno prevedu, kad ja iza njih dodam unutrašnje značenje, to će prirodno biti Fa i funkcionisaće. Tako stoje stvari s prevodima.

Svi vi često mislite: „Ti grešiš,“ ili „Ja sam u pravu,“ i počinjete raspravu. Zapravo, pošto kažeš šta si hteo reći, ti shvataš da je čak i ono što si rekao pogrešno. To znači da možeš razumeti samo percepcijski, i da to ne možeš iskazati verbalno. Principi shvaćeni na visokim nivoima ne mogu se zapisati ljudskim jezikom. Zato, ako želite da zapišete, dovoljno je tačno prevesti površinsko značenje reči. Dok prevodite Fa, dajte sve od sebe da pronađete odgovarajuće reči, pa će vam na taj način biti teško da dodate sopstvene predstave.

Pitanje: Puno puta sam videla svetao, beli Falun. U sredini je bila crvena . Jesam li zastranila?

Učitelj: Ne, nisi. Boje koje si videla prouzrokuju razlozi koji se odnose na tvoje Treće oko, i nisi zastranila. Falun je minijatura univerzuma, i on ima u univerzumu nekoliko boja koje se večito menjaju – crvenu, narandžastu, žutu, zelenu, plavu, indigo, purpurnu, belu i bezbojnu – priličan je broj boja, a ne samo jedna. Mi osećamo da je ta boja relativno uzimajući svetla, , pa je koristimo kao simbol našeg Dafe. Pored zlatne boje i boja Tai-čija, koje se ne menjaju, druge boje se mogu menjati. Šta više, sastav boje stvari iz drugih dimenzija se razlikuje od sastava boja u ovoj dimenziji ljudskih bića, sačinjenih od molekula. Boje u tim dimenzijama su sačinjene od finijih materijalnih čestica. Zato izgledaju tako blještave i fine, i neverovatno su lepe.

Kroz Fa-konferenciju tokom protekla dva dana, a posebno kroz izlaganja učenika, koja su iznošena juče popodne, mnogi učenici su duboko dirnuti. Fa-konferencije su prilika za vas da pronađete gde podbacujete, i da sagradite poverenje u kultivaciju. Zato ono što ste stekli i razumeli na ovoj konferenciji treba da uključite u svoju kultivaciju koja sledi, istinski se popravite što je pre moguće, i da ne gubite vreme da postanete marljivi. Ovo je najvažnija stvar.

Održavanje Fa-konferencija nije samo po sebi cilj. Cilj je da vam se pomogne da bolje unapredite sebe. Ja takođe znam da vaše razumevanje Fa postaje sve više i više. Puno je stvari o kojima nema potrebe išta da kažem, uključujući pitanja na koja sam danas odgovorio – vi puno toga razumete.

Prvobitno je ova Fa-konferencija trebalo da bude regionalna konferencija za razmenu iskustava za zapad SAD, ali se proširila. Bez obzira odakle ste došli, ponesite natrag sa sobom iskustva koja ste stekli tokom ove konferencije. U najmanju ruku, treba da ste u nečemu napredovali na ovoj konferenciji, i samo tada hiljade kilometara koje ste proputovali neće biti uzalud. (Aplauz)

Pitanje: Učenici iz različitih krajeva i različitih zemalja hteli bi, u ime učenika iz njihovih oblasti i zemalja, da pošalju pozdrave Učitelju.

Učitelj: Svima vam zahvaljujem. (Aplauz)

Više ništa ne želim da kažem. Nadam se da ćete biti još marljiviji, imati viša razumevanja, brže se probijati kroz nivoe, dostići Ispunjenje, dostići Otključavanje gonga i puno Prosvetljenje, što pre.

Li Hondži
21. februar 1999.1 Idiom koji se koristi za nešto što je osuđeno da ne da plodove, kao što je biti u ćorsokaku
2 Benti – „sopstveno telo“, „prvobitno telo“, ili „istinsko biće“
3 Vuvej – „bez namere“, „ne-činjenje“
4 Za „lotosov cvet“ u kineskom postoje dva različita znaka; ovde jedan označavamo velikim, a drugi malim slovom, da bi ih razlikovali

Prevod na srpski, 06.02.2017.