Falundafa.org


Predavanje u Sidneju

Li Hondži
03.03.1996.

Nema potrebe da se predstavljam, jer svi me znate. Ja sam Li Hongdži. Razmišljao sam da se sretnem sa svima vama. Međutim, usled raznih razloga, nije bilo mnogo prilika. Ovaj put sam posebno došao da se sretnem sa svima, jer mi je poznato da u Australiji ranije nije bilo tako puno ljudi koji su znali za ovu Dafu (Veliki put), kao što ih ima danas. Pored toga, mnogi od onih koji su učili, nisu obraćali pažnju na učenje Fa (principi i zakon), pa je njihovo razumevanje bilo relativno površno. Osećam da sada, kad svi shvataju šta predajem, mogu doći i sresti se sa svima. To je zato što mnogo od onog što vi želite da znate je već napisano u knjigama. Ja sam takav da volim kad me ljudi pitaju stvari koje ne shvataju u praksi kultivacije. Što se tiče onih koji još ne znaju ni to šta je ovaj Fa i pitaju me, ja bih… kako da kažem? Čak i ako se o tome govori na površinskom nivou, neće vam pomoći da sve odjednom shvatite. Ako možete da čitate moje knjige, učite Fa, i imate neko razumevanje, onda možete poći da me pitate nešto što je značajno za vaš napredak, i mislim da će vam tek tada koristiti, bilo u vašem učenju, ili u vašem vežbanju. Mislim da je prilika danas sazrela. Prema tome, evo me.

Znam da neki od vas prisutnih ovde još nisu počeli da uče. Neki još uvek samo vežbaju vežbe, ne obraćajući pažnju na učenje Fa. Nekima ide relativno bolje. Zašto ja tražim da svi uče Fa? Jer postoji takav uzajamni odnos. Svako zna da se čigong u Kini prenosi na širokoj osnovi, u običnom ljudskom društvu, preko 20 godina, i da je dostigao svoj vrhunac sredinom i u kasnoj fazi Kulturne revolucije. Međutim, nikad niko nije pričao o tome šta je zapravo čigong, niti je iko pričao o nekim natprirodnim moćima koje nastaju vežbanjem čigonga, kao izvesnim pojavama koje moderna nauka nije u stanju da objasni. S kojim ciljem je onda inicijalno nastao čigong? Ovo zna još manje ljudi. Istorijski, nikad nije bilo čigonga. Zašto se danas pojavio, da bi se širio u društvu kao kultivaciona praksa? Zašto je tako? Veoma malo ljudi zna odgovor. Naravno, na početku popularizacije čigonga u Kini, u javnost su izašli mnogi veoma dobri čigong-majstori, i jedino što su oni znali je da je cilj toga što rade doprineti zdravlju ljudi. To je bila jedna tako jednostavna misao i razumevanje.

Iako se čigong širi dosta dugo vremena, već nekoliko decenija, niko ne zna njegove prave implikacije. Zato sam ja, u knjizi Džuan Falun, napisao sve o određenim pojavama u krugovima čigonga, zašto se čigong širi u običnom ljudskom društvu, i šta je krajnji cilj čigonga. Zato je ova knjiga sistematsko delo, koje omogućava da se vežba kultivacija. Čitanjem iznova i iznova, mnogi ljudi osećaju da s tom knjigom ima nešto jedinstveno: bez obzira koliko puta pročitaš ovu knjigu, uvek osećaš neku svežinu, i bez obzira koliko puta je pročitaš, iz iste rečenice uvek stičeš drugačije razumevanje, i bez obzira koliko puta je pročitaš, uvek osećaš da u njoj i dalje ima puno sadržaja koje tek treba pronaći. Zašto je, onda, ovako? To je zato što sam ja u ovoj knjizi sistematski sabrao mnoge stvari koje se smatraju nebeskim tajnama, poput toga da se ljudi mogu kultivisati, kako treba vežbati kultivaciju, i karakteristike ovog univerzuma, itd. Jednom praktikantu ona je u stanju da omogući da uspešno okonča svoju kultivaciju. Kako niko u prošlosti nije učinio nešto slično, dok čitaju ovu knjigu, mnogi ljudi osećaju da je mnogo toga nebeska tajna. Neke od njih su tajne unutar tajni, koje čovečanstvo nikad nije smelo znati. Ja sam u knjizi razotkrio stvari koje ljudska rasa nikad, nikako nije mogla znati. Naravno, ja to radim sa ciljem. Ako neko samovoljno razotkriva nebeske tajne, čini to neodgovorno, i na svoju ruku otkriva takve principe sa visokih nivoa, kao da su obične teorije običnih ljudi, onda on zaista odaje nebeske tajne, tj. čini nešto loše. Za uzvrat, on će morati da bude kažnjen.

Ja imam razloge što ovo radim. Za početak, na površinskom nivou, ustanovio sam da su mnogi ljudi shvatili, kroz tako puno godina čigong prakse, da čigong ima veoma jezgrovite implikacije. Oni takođe znaju da on može da omogući čoveku da kroz kultivaciju dostigne veoma visoke domene, i da može da omogući da se okonča kultivacija, Međutim, oni se osećaju frustrirano jer ne mogu da pronađu takav istinski način kultivacije. A obični čigong sistemi služe za lečenje bolesti i održavanje dobrog zdravlja, a ne za kultivaciju. Zato mnogi ljudi odlaze u hramove da postanu budisti-laici i obožavaju sveštenike kao učitelje. Ovde moram naglasiti da je buda Šakjamuni rekao da njegova Darma neće biti u stanju da spasava ljude tokom Perioda kraja Darme. Ovo je buda Šakjamuni rekao. Takva situacija je posledica mnogih stvari. Stoga, za mnoge ljude, bez obzira kako vežbaju kultivaciju, da li u hramovima ili u vidu čigonga, oni i dalje osećaju da ništa nisu dobili, niti su napredovali, niti su učinili ikakav stvarni napredak. Ja nalazim da ljudi imaju takvu želju da se poprave, ali su jadni što ne mogu da nađu način kako da to učine. Osećam da se ljudi muče. U skladu s tim, one koji žele da dobiju Fa hteo bih istinski da dovedem na više nivoe. Ovo je glavni razlog.

Međutim, jednom kad se ortodoksni Fa obznani, on će zahtevati da se ljudski um i moralne vrednosti vrate na više nivoe, i tražiće se da ljudi budu dobri. Tako, zahtevi prema praktikantima moraju premašiti prosečne moralne standarde za obične ljude. U skladu s tim, takođe će doprineti ljudskom društvu. Iako mnogi ljudi, kad pročitaju ovu knjigu, možda neće biti u stanju da se istinski kultivišu, oni će svejedno shvatiti principe ljudskog vladanja. Posle toga bi mogli postati bolji ljudi. Iako možda neće moći da se kultivišu, ipak će postati bolji ljudi. Tako će doprineti društvu. Kad se objavi ortodoksni Fa, mora biti ovako. Zapravo, ortodoksne religije koje su se pojavile u istoriji sveta, poput hrišćanstva, katolicizma, budizma, taoizma i judaizma, sve su mogle da omoguće ljudskom srcu da se okrene dobroti, istovremeno omogućujući onima koji su istinski želeli da kultivacijom krenu na gore, da dobiju Fa i završe svoju praksu kultivacije. One bi takođe omogućile onima koji zasad nisu mogli uspeti u kultivaciji da postanu bolji ljudi u društvu običnih ljudi, i stvorili bi prilike da se ponovo kultivišu u budućnosti. Tako će biti.

Iako mi nismo religija, ja predajem stvari na višem nivou nego što je čigong, pa stoga ovo nije običan čigong. Prosto rečeno, čigong nije nešto što su stvorili obični ljudi. Šta je onda čigong? Čigong je praksa kultivacije, ali to je nešto na najnižem nivou kultivacione prakse, uključujući tu i taiči boks. Svako zna da je taiči boks vrlo dobar, i on se naširoko širi u Kini od 1950-ih. Obznanio ga je Džang Sanfeng u doba Ming dinastije. Međutim, preneti su samo pokreti i tehnike, dok Fa za kultivaciju uma nije obznanjen. Drugim rečima, on nije ostavio ljudima Fa koji bi mogao usmeravati praksu kultivacije i pokazivati ljudima kako da napreduju na svakom pojedinom nivou. Stoga se taiči boks ograničava samo na područje lečenja bolesti i održavanja zdravlja , i nije u stanju da pruži kultivaciju prema višim nivoima. Iako je nešto veoma dobro, njegov Fa za kultivaciju uma nije prenet. U to doba jeste postojao Fa za kultivaciju uma, ali on nije sačuvan, i nije ostavljen narednim generacijama. S druge strane, ovaj Fa koji mi danas predajemo, sistematski čini tu stvar.

Naravno, mi ovde imamo priličan broj novih praktikanata, a kad neki od njih budu čuli ovo što govorim, oni će shvatiti da je to nešto jako duboko. Poznato je da sve religije govore ljudima da budu dobri, da bi mogli otići na nebo. Što se tiče budizma, Raj beskrajnog blagoslova je, naravno, takođe raj na nebu. Istorijski, i prosvetljena bića i mudraci su govorili o tome kako biti dobar čovek, i tome da se na nebo može otići samo ako se dostigne standard višeg domena. Međutim, niko od njih nije objasnio principe koji leže u pozadini. To je zato što su se sva velika prosvetljena bića pojavila pre oko dve hiljade godina, bilo da je to Isus, buda Šakjamuni ili Lao Ce, itd. Ljudi u to doba nisu bili isti kao današnji ljudi. U to vreme su bili naivniji i prostodušniji. Njihove misli nisu bile tako komplikovane. Pošto je mentalitet ljudi iz tog vremena bio drugačiji od današnjeg , Fa koji su oni predavali mogao je da funkcioniše u tim vremenima, i ono što su predavali moglo je omogućiti da se završi kultivacija. Prolaskom vremena, ljudski um danas postaje sve komplikovaniji, a i načini razmišljanja se menjaju. U skladu s tim, danas ljudi ne mogu da shvate šta su ta velika prosvetljena bića predavala u prošlosti. Stoga, danas kad čitaju ova sveta pisma, oni osećaju da nisu u stanju da shvate njihova prava značenja. Iako ja danas predajem Fa u formi čigonga, svi ljudi ipak znaju da ja predajem Buda Fa. Neki se mogu pitati: „Zar se vaše predavanje Buda Fa ne razlikuje od onog što je buda Šakjamuni govorio?“ Kad bih koristio reči bude Šakjamunija da predajem, niko danas ne bi razumeo. Jezik bude Šakjamunija je bio jezik čovečanstva u to doba, da bi ga ljudi tog vremena mogli razumeti. Zato ja, danas kad predajem Buda Fa, u obraćanju svima moram da koristim savremeni jezik, jer tek tada možete razumeti. Neki se i dalje mogu pitati: „ali ono što vi predajete nije isto kao sveto pismo budizma.“ Da li je buda Šakjamuni predavao Fa koji su propovedali šest prastarih buda? Kad bi Maitreja sišao u svet, da li bi on ponovio šta je buda Šakjamuni rekao? Sva prosvetljena bića koja pružaju spas predaju Fa u koji su se sama prosvetlila, i obznanjuju ga radi spasavanja ljudi.

U ovoj knjizi sam napisao mnoge stvari o praksi kultivacije. Kultivaciju započinješ kao običan čovek, a Fa će tu biti da navodi tvoju praksu kultivacije dok god ne završiš kultivaciju. Time što predajem veliku fundamentalnu Dafu (veliki zakon) univerzuma, ja zbilja činim nešto što niko ranije nije činio. Takve stvari se ne mogu pronaći čak i ako se preture sve knjige, domaće i strane, iz prošlosti ili današnje. Principi koje ja predajem su karakteristike univerzuma i suština Buda Fa, koji se istinito iskazuju mojim jezikom. Nakon čitanja knjige, mnogi ljudi misle, a neki i pitaju: „Koliko školskog obrazovanja ima učitelj Li? Izgleda da je u knjigu uključio široko polje znanja, od drevnih vremena do danas, i domaće i strano, stvari poput astronomije, geografije, istorije, hemije, fizike, astrofizike, nuklearne fizike i filozofije.“ Ljudi misle da je učiteljevo akademsko znanje veoma obimno i jezgrovito. Zapravo, u poređenju sa drugima po pitanju običnog ljudskog znanja, ja ne mogu da se takmičim. Međutim, što se tiče ovih teorija, vi možete pročitati sve knjige sveta i učiti sve predmete koji postoje na Zemlji, a ipak ih nećete savladati. Možete steći svo akademsko znanje na svetu, ali ste ipak obični ljudi. To je zato što ste samo ljudi na ovom ljudskom nivou, i ostajete obični ljudi, s tim što ste ovladali sa malo više običnog ljudskog znanja. Dok principi koje ja predajem, i ono što ja govorim, nisu stvari sa ovog običnog ljudskog nivoa. One prevazilaze ovaj nivo običnih ljudi. Prema tome, njegovi principi ne dolaze iz običnog ljudskog znanja. Fa obuhvata svo znanje od univerzuma do običnog ljudskog društva.

Ja sam iskazao sve principe Fa, od najnižeg do najvišeg nivoa univerzuma, veoma jednostavnim i jasnim jezikom običnih ljudi i preko čigonga, najniže forme prakse kultivacije. Nakon što prvi put budete pročitali knjigu, ustanovićete da ona uči ljude principima kako da se postane dobar čovek. Ako je ponovo pročitate, otkrićete da ono što ona saopštava nisu principi običnih ljudi, već je to knjiga koja prevazilazi obično ljudsko znanje. Ako budete mogli da je pročitate treći put, ustanovićete da je to nebeska knjiga. Ako budete nastavili da je čitate, toliko ćete je zavoleti da naprosto nećete moći da je pustite iz ruku. U Kini ima ljudi koji je i dalje čitaju, pošto su je pročitali preko stotinu puta. Oni ne mogu da je ostave, jer ona obuhvata tako puno značenja. Što je više čitaju, više iz nje izvlače. Zašto je tako? Iako sam razotkrio mnoge nebeske tajne, onaj koji nije praktikant, na površini ih ne može videti. Samo kad konstantno čitate knjigu kao praktikant, možete pronaći njena skrivena značenja. Ovo je zato što se tokom kultivacije konstantno napreduje. Zašto ste u početku osećali da ova knjiga saopštava principe kako biti dobar čovek? Zašto ne biste isto to mislili kad je pročitate drugi put? Zašto se vaše razumevanje uzdiglo? To je zato što kad neko želi da se kultiviše, on najpre mora krenuti sa startne linije običnih ljudi. On će postepeno popravljati svoj šinšing i dostići viši standard. Kad dostigneš standard prvog nivoa, mora postojati Fa tog nivoa da navodi tvoju kultivaciju. Kad dostigneš drugi nivo, biće ti potreban odgovarajući Fa na drugom nivou da navodi tvoju kultivaciju unutar tog domena. To znači da bez obzira do kog nivoa stigne tvoja kultivacija, i dalje će ti trebati Fa datog nivoa da navodi tvoju kultivaciju, da bi na kraju mogao da završiš svoju kultivaciju. Ja sam svuda po knjizi ubacio ove stvari. Tako, dok god želiš da se istinski kultivišeš, moći ćeš da vidiš takve stvari, koje će moći da te vode na gore u praksi kultivacije. Skrivena značenja u ovoj knjizi su prilično duboka. Čak i ako je pročitaš deset hiljada puta, ona će i dalje voditi tvoju praksu dok god ne završiš kultivaciju.

Kad govorimo o završavanju kultivacije, poznato je šta je Isus rekao: „Ako budeš verovao u mene, možeš otići na nebo.“ U budizmu se kaže: „Onaj koji kultiviše budinstvo, možda će otići u Raj beskrajnog blagoslova.“ Naravno, svi oni su to predstavili na jednostavan način, ne naglasivši da se tamo zapravo može otići samo kultivacijom. Međutim, i religija je u suštini praksa kultivacije. Samo se radi o tome da su svi oni, bilo buda Šakjamuni ili Isus, sagledali istu činjenicu, kao što se kaže u krugovima kultivatora: „Kultivacija je na učeniku, a transformacija gonga na učitelju.“ Ovo nisu znali ni obični ljudi. Obični ljudi misle: „Radeći vežbe, moći ću da dobijem neku količinu gonga.“ Ovo je po nama šala - nešto potpuno nemoguće. Naravno, ako želiš da se kultivišeš, potrebno je da učitelj bude istinski odgovoran prema tebi i postavi mnoge energetske mehanizme u tvoje telo. Takođe će u tvoje telo morati da posadi mnoge stvari kao seme. Tek tada ćeš moći da uspeš u kultivaciji. Pored ovoga, tokom prakse kultivacije, učitelj se mora brinuti o tebi, štititi te, eliminisati tvoju karmu, i pomoći u transformaciji tvog gonga. Tek tada ćeš moći da napreduješ u kultivaciji. Religije ne govore o praksi kultivacije. Zašto? Isus je znao: „Ako budeš imao vere u mene, bićeš u stanju da napreduješ u svojoj kultivaciji.“ Danas se ne može kultivisati unutar religija naprosto usled nemogućnosti da se razume pravo značenje onog što je on rekao. Mnogi ljudi misle: „Verujem u Isusa, pa ću posle smrti moći da odem na nebo.“ Molim vas da razmislite. Mi želimo da idemo na nebo, ali kako se tamo stiže? Vi nosite um svakodnevne osobe, sa različitim osećanjima i željama, svoje razne vezanosti, sklonost da se nadmećete, kao i sklonost da se hvalite. Naprosto je previše loših vezanosti običnih ljudi. Kad bi ti se dopustilo da budeš tamo sa budama, možda bi se nadmetao sa budama, ili bi zametnuo kavgu jer se nisi odrekao svojih vezanosti običnog čoveka. Shvatiš li da je neka bodisatva tako lepa, mogao bi razviti neke loše misli. Može li se to dopustiti? Naravno da se neće dopustiti. Zato se moraš osloboditi tih vezanosti i prljavštine, kao i loših misli u običnom ljudskom društvu. Tek tada ćeš moći da se uzdigneš u takav jedan domen. Tamo se može otići kultivacijom, ili verom. Međutim, nakon ispovesti, ne smeju se ponavljati greške. Na taj način postaješ sve bolji i bolji. Na nebo se može otići tek kad se dostigne standard za božanstvo. Ovo je zapravo praksa kultivacije.

Neki ljudi kažu: „Ako budem verovao u Isusa, moći ću da odem na nebo.“ Ja kažem da nećeš moći. Zašto ne? Zato što ljudi danas ne shvataju pravo značenje onog što je rekao Isus. Isus je na nivou tatagate, i takođe je prosvetljeno biće u domenu buda. Obični ljudi ne mogu da shvate značenje onog što je on rekao. Samo kad neprestano izvodiš kultivaciju, sledeći njegovu metodu, možeš postepeno razumeti značenje onog što je on kazao. Na primer, Isus je rekao: „Ako budeš u mene verovao, moći ćeš da odeš na nebo.“ Zapravo, moraš slediti principe kojima te je učio kako da budeš dobar čovek. Tek kad istinski imaš vere u njega, možeš otići na nebo. U suprotnom, zašto bi toliko toga ispričao? Dok se ispovedaš, možda ti se čini da činiš šta treba i na pravi način. Međutim, jednom kad iskoračiš napolje, na vrata crkve, ti nastavljaš da se ponašaš kako hoćeš, i možda ćeš čak postati gori od običnog čoveka. Kako možeš otići na nebo? Tvoj um se uopšte nije uzdigao. Kako je Isus rekao: „Ako budeš imao vere u mene, moći ćeš da odeš na nebo.“ To znači da ako imaš vere u njega, onda moraš slediti šta je on rekao - to je istinska vera, zar ne? Isti princip važi i u drugim religijama.

Ono što je buda Šakjamuni kazao je kasnije sakupljano i beleženo kao sveto pismo. Ipak su kasnije ljudi počeli da smatraju za praksu kultivacije to koliko neko čita sveto pismo, i koliko budističkog znanja savlada. Zapravo, dok je buda Šakjamuni bio tu, nije bilo nikakvih budističkih svetih spisa. Sveto pismo je sistematski sabrano pet stotina godina kasnije, i ono je već drugačije od onog što je buda Šakjamuni rekao u svoje doba. Međutim, u to vreme se od ljudi očekivalo da znaju samo toliko, i bilo bi neprilično znati više. Zato je ono što se desilo bilo neizbežno. U svojim poznim godinama, Buda Šakjamuni je na kraju rekao: „U svom životu nisam predavao nikakav Fa.“ Buda Šakjamuni je rekao ovo jer zaista nije predavao Fa ovog univerzuma, niti je pominjao manifestaciju ove prirode, Džen-Šan-Ren, u običnom ljudskom društvu, sa svog nivoa tatagate. On ga zaista nije predavao! Šta je onda buda Šakjamuni predavao? Ono što je predavao je ono u šta se prosvetlio tokom prakse kultivacije u svojim prethodnim inkarnacijama, neke situacije u praksi kultivacije iz njegovih prethodnih inkarnacija, priče iz prakse kultivacije, kao i njegovo shvatanje nekog određenog pojavnog oblika Fa. Kako su spisi sortirani s prekidima, oni takođe nisu ni sistematski. Zašto su ljudi onda kasnije smatrali za Buda Fa ono što je rekao buda Šakjamuni? S jedne strane, ovo je ljudsko razumevanje. S druge strane, to je zato što je Šakjamuni buda. U skladu s tim, ono što on kaže nosi budinsku prirodu. Učenja koja nose budinsku prirodu, tako će biti sloj budinskih principa za čovečanstvo, koji se onda smatra za Buda Fa. Međutim, on zaista nije sistematski predavao principe kultivacione prakse, prirode univerzuma, niti je objasnio zašto je moguće uzdići se do viših nivoa, itd. Svakako, on to nije obznanio javno! Prema tome, rekao sam da ja činim nešto što niko u prošlosti nije činio, i ja sam otvorio jedna velika vrata. Ja sam učinio nešto još veće, to jest, obznanio sam sve principe prakse kultivacije, kao i elemente za završavanje kultivacije. Pored toga, ja o ovome pričam veoma sistematski. Zato su bogovi na veoma visokim nivoima rekli: „Ti ostavljaš ljudima lestvice do neba – Džuan Falun.“

Ja ovde ne kažem da se mogu porediti sa budom Šakjamunijem. Ja nemam takvu vezanost. Ja nisam u osećanjima običnih ljudi i nemam vezanost za slavu i interes na svetu. Pošto javno obznanjujem ove stvari, ja ću vam odgovarati i jasno ću vam iskazati takav princip. Ja ništa neću od vas, niti ću vam zatražiti i jednu paru. Ja vas samo učim da se okrenete dobroti. Neko me je pitao: „Učitelju, vi ste nas naučili toliko toga i dali nam toliko puno. Šta vi želite?“ Rekao sam: „Ja ništa ne želim. Ja sam samo došao da vas spasem. Ja samo želim da vaša srca budu dobra, i hoću da možete da se uzdignete.“ To je zato što smo mi ustanovili da svrha ljudskog postojanja nije da se bude čovek. Danas su svi ljudi izgubljeni u lažnoj stvarnosti običnog ljudskog društva i misle da kao ljudska bića moraju biti takvi. Posebno, moralne vrednosti ljudskog društva sada jako opadaju. Svi idu sa kolotečinom, a društvo u celini ide nizbrdo. Onda niko nije svestan da ide nizbrdo. Neki ljudi misle da su dobri ljudi, onda kad sebe smatraju malo boljim od drugih. Zapravo, vi merite sebe naspram ovog srozanog standarda, a svi ste samo malo bolji od drugih usred svega lošeg. Ako možeš da se kultivišeš i vratiš se tom prvobitnom domenu ljudskog društva, čak i sa ne tako visokog nivoa ćeš ustanoviti da su današnji ljudi i ljudsko društvo užasavajući! Zaista je zastrašujuće! Otkrićete da je današnje čovečanstvo zaista puno svih deset greha.

Velika prosvetljena bića, bilo da su bude, taoi, ili bogovi, više ne smatraju današnje ljude za ljudska bića. Ova izjava može izgledati pomalo isključiva. Naravno, i dalje ima dobrih ljudi. Međutim, ono na šta oni misle je čovečanstvo u celini i na veoma širokoj osnovi. Zaista je tako. U prošlosti, kad je neko išao u hram ili crkvu da se ispovedi, on je osećao da ga Isus ili nebesko biće zaista čuju dok govori. Pored toga, u njegovom umu bi reakcija tako odjeknula, kao da se odgovara na njegova pitanja. Ipak, ljudi danas neće imati takav osećaj, a oni koji obožavaju bude, takođe ne mogu sagledati prisustvo buda. Zašto je tako? Jer ljudi u ljudskom društvu postaju sve manje i manje prosvetljeni, ljudi u društvu postaju sve više iskvareni. Onda bogovi više neće brinuti o njima. Pošto savremeni ljudi imaju popriličnu količinu karme, i postaju sve manje i manje prosvetljeni, kad se suoče sa kaznom kao posledicom lošeg postupka, oni to smatraju za običnu slučajnost. Ja vidim da iako ljudske moralne vrednosti strašno mnogo opadaju, ljudi propadaju sa ovom strujom koja plavi, nesvesni toga. Neki ljudi još imaju svoju buda-prirodu i svoju prvobitnu prirodu. Dok sam predavao tokom ovih godina, puno je bilo ljudi koji su unapredili svoj nivo kroz praksu kultivacije, i nivo njihove kultivacije je veoma visok. Neki ljudi su se prosvetlili, neki su u postepenom prosvetljenju, a neki već vežbaju kultivaciju unutar Statusa dostignuća. Veoma sam srećan što nisam ovo činio uzalud. Ja sam odgovoran prema čovečanstvu i društvu. Nisam džabe obelodanio nebeske tajne, i omogućujem ljudima da se uzdignu kroz kultivaciju.

Pitanje koje sam upravo pomenuo treba da kaže da svrha ljudskog života nije da se bude čovek. Mnogi ljudi verovatno i dalje ne shvataju šta ovo znači. Oni misle da ljudska bića naprosto treba ovako da žive. Da, kad ste rođeni iz majčine materice, svi ste bili isti i niste mogli videti postojanje drugih dimenzija. Onda niste mogli ni verovati u njih. Pored toga, danas ljudi previše veruju u savremenu nauku, dok je savremena nauka sama po sebi nedorečena i nesavršena. Stepen njenog razumevanja ovog univerzuma je veoma površan, ili drugim rečima, to je nešto na veoma niskom nivou. Onda, kad ljudi u nju preterano veruju, to će navesti čovečanstvo da se suoči s najvećom opasnošću: naime, ljudski moral će biti temeljno razoren. U skladu s tim, ljude bez moralnih vrednosti rajevi, gore, više ne smatraju ljudskim bićima! Jer nisu samo ljudi ti koji imaju spoljašnju ljudsku formu, duhovi i majmuni takođe postoje sa mozgom i četiri uda. Razlog zašto se čovek naziva čovekom je to što mora imati ljudske moralne standarde da bi živeo na svetu sa standardom ljudske moralnosti, kao i ljudski način postojanja. Bez ovoga, bogovi neće smatrati ljude ljudskim bićima. Međutim, svi ljudi misle da treba da žive bolje i da treba da se razvijaju. Međutim, ljudsko društvo kontrolišu viši životi, i čovečanstvo pomoću tehnologije nikad neće moći da dospe do domena buda. U suprotnom bi zaista nastali zvezdani ratovi! Stoga, ljudskoj tehnologiji koja nosi duh nadmetanja, zavist, razne vrste osećanja i želja nije dopušteno da dosegne viši standard.

Više od sedamdeset odsto ljudskog mozga se ne može koristiti, što je spoznala i moderna medicina. Zašto? Ljudska mudrost je sputana. Zašto onda bude imaju veliku mudrost i velike natprirodne moći? Zašto sve mogu da znaju? I imaju veliku mudrost i svašta znaju? Zbog ovog principa koji sam upravo objasnio. Neki ljudi kažu da ova moja knjiga obuhvata veoma široko polje naučnog znanja! Da li Učitelj ima puno akademskog obrazovanja, i da li je pohađao mnoge škole? Nisam. Zašto onda? Razlika između mene i svih drugih je u tome što je moj um potpuno otvoren, dok vaš nije. Jer u ovom svetu, ljudi smatraju da su filozofija, astronomija, fizika, hemija, ljudska istorija itd, veoma komplikovani. Oni su zapravo veoma jednostavni i to je samo to malo stvari čovečanstva na najnižem nivou unutar raspona Buda Fa. Oni su svi od jednog istog principa i donosi ih priroda univerzuma, kao i postojeći oblik materije na ovom nivou. To je samo to malo. Ipak, ljudska mudrost je već nesposobna da je usvoji, jer ljudski mozak je sputan i ne može da je usvoji. Šta se tu može? Učiti više stvari, ali čovekov mozak nije u stanju da ih prihvati. Onda ćeš morati da učiš fiziku, i učiš hemiju, i učiš astronomiju, i učiš nuklearnu fiziku, i učiš filozofiju, i učiš istoriju. Učićeš ovo i učićeš ono. Ipak, tokom jednog života, čovek ne može da obuhvati čak ni znanje jednog od ovih predmeta. Prema tome, ljudsko znanje je jadno.

Kao što sam upravo pomenuo, koliko god znanja da si stekao, makar bio profesor ili šef katedre na univerzitetu, kakav god renome imao, i dalje ostaješ običan čovek. To je zato što tvoje znanje nije prevazišlo ovaj nivo običnih ljudi. Pored toga, ova empirijska nauka savremenog čoveka je nesavršena. Na primer, moderna nauka ne može da dokaže postojanje bogova, niti može da potvrdi postojanje drugih dimenzija. Ne može da vidi život i postojeće oblike materije u drugim dimenzijama. Ne zna da na ljudskom telu postoji pojavni oblik materije vrline. Niti zna da na ljudskom telu postoji pojava materije karme. Svi ljudi veruju u modernu nauku, a ipak, moderna nauka nije u stanju da potvrdi takve stvari. Šta više, uvek kad se pomenu vrlina, dobrota, gresi, ili druge stvari izvan nauke, to se smatra sujeverjem. U suštini, nije li to isto što zamahnuti štapom moderne nauke da se udari na najfundamentalniju prirodu našeg čovečanstva – ljudsku moralnost? Nije li tako? Pošto ne prepoznaje, niti je u stanju da potvrdi postojanje de, ona tvrdi da je to sujeverje. Ako se ljudski moral zaista izbriše, čovek će izgubiti Fa koji ga obuzdava i moralne kodove. Ljudi će se sve usuđivati da urade, usuđivaće se da počine bilo koje loše delo, što će proizvesti da ljudski moral konstantno opada. Ovo je uloga koju igra najslabija strana nauke.

Objasnio sam da jedan sposoban naučnik neće imati tvrdoglavo shvatanje, poput onih mnogih koji zamenjuju racionalnost sentimentalnošću, zakucavajući modernu nauku unutar fiksnih okvira i verujući da ništa izvan empirijske nauke nije nauka. Razmislite. Jer stvari koje čovek još nije prepoznao, kad budu prepoznate naučnim metodima, neće li to biti nauka? Takođe će postati nauka. Čovek se neprekidno unapređuje i iznova shvata sebe. Prema tome, nauka može da se razvije i na kraju istinski shvati univerzum. Način na koji se moderna empirijska nauka razvija sada je veoma nespretan i spor. To je zbilja kao slepac koji pipa slona. Ona nije u stanju da prepozna postojeći oblik materije u celokupnom univerzumu, i nije u stanju da prepozna postojanje prirode univerzuma. U skladu s tim, ako dotakne delić nečega, ona će to uzeti za celo. Jedva je dotakla nogu slona i tvrdi: „O, nauka je ovakva. Ovo je nauka koja zaista shvata život i materiju.“ Nije u stanju da vidi kakav je ceo ovaj slon. Tako ne može da shvati da je ovaj univerzum sačinjen od nebrojenih, različitih vreme-prostora, niti je u stanju da shvati druge dimenzije i postojanje drugih oblika života, kao i materije. Rezultat je da će ti tvrdoglavi i ograničeni ljudi sve ovo nazvati sujeverjem. Ovo je najkritičniji razlog zašto naš ljudski moral opada. Mnogi ljudi će onda zamahnuti štapom nauke da bi udarili na najstariju i najfundamentalniju vrlinu čoveka. To je zaista opasno! Ako ljudi više ne budu imali de, bogovi ih više neće smatrati ljudskim bićima. Kad nebo više ne vidi ljude kao ljudska bića, oni će biti eliminisani i začeti iznova.

Neki ljudi misle: „Naša ljudska vrsta je napredna, i već je zaista veličanstveno koliko je do danas evoluirala od majmuna!“ Međutim, moram vam reći da su istorijski, tokom preistorijskih vremena, stotinama hiljada godina unazad, ili mnogo, mnogo ranije, do preko milion godina unazad, na ovoj planeti postojale visoko razvijene civilizacije, samo što su bivale uništene u različitim periodima. Zašto su bivale uništene? Jer su se u materijalnom i tehnološkom smislu veoma brzo razvile, ali njihov moral nije mogao da ide u korak, pa su uništene. Iskazano shvatanjem moderne nauke, kretanje materije sledi zakonitost. Kad kretanje dostigne određeni oblik, ona će neizbežno preuzeti drugi oblik. Na primer, tokom njenog kretanja u ovom univerzumu, planeta je mogla biti oštećena sudarom sa drugim planetama. Bez obzira na moguće razloge, naučnici sada zaista otkrivaju da na našoj planeti postoje mnogi ostaci drevnih civilizacija. Pored toga, takvi ostaci civilizacija su prilično daleko od današnjeg vremena. Neki su od pre nekoliko stotina hiljada godina, nekoliko miliona godina, ili čak desetina miliona godina. Civilizacije koje su postojale i ostaci koji su ostali iz svakog vremenskog perioda se razlikuju, i to nisu stvari iz istog vremenskog perioda. Zato neki naučnici mozgaju oko ovog pitanja. Neki naučnici su već predložili ovakvu teoriju i rekli: „Postojale su preistorijske civilizacije i preistorijske kulture.“ To su rekli naučnici. Naše društvo kultivatora jasnije vidi da su zaista postojale mnoge ljudske civilizacije pre ove naše ljudske civilizacije. Pošto su se njihove moralne vrednosti iskvarile, te civilizacije su kasnije prestale da postoje. Naravno, to je ono što mi sagledavamo. U razorenoj kulturi antičke Grčke možemo videti ostatke ljudske iskvarenosti i degeneracije iz tog doba.

Neki ljudi tvrde: „Naša ljudska rasa je evoluirala od majmuna“. Zapravo, moram vam reći da ljudi uopšte nisu evoluirali od majmuna. Darvin je predložio teoriju, koja kaže: „Čovek je evoluirao od majmuna.“ Kad je svojevremeno obznanio ovu teoriju, on ju je izneo s velikom strepnjom. Njegova teorija je puna rupa i nedovršena je, a ipak je ljudi do današnjeg dana prihvataju. Molim vas da razmislite. Evolucioni proces od majmuna do čoveka, koji je on predložio, proces dug desetinama miliona godina, se ne može pronaći. Ne postoji. Zašto nema ljudi koji su nešto između čoveka i majmuna? Ne samo ljudi, već i drugog, takođe. Nijedna od evoluiranih životinja na koje se on pozivao nije imala prelazni proces. Pored toga, zašto se vrste koje žive na kontinentu Australije razlikuju od vrsta koje postoje na drugim kontinentima? Ništa od ovog on nije mogao da objasni. Ipak je ova teorija evolucije sa svim svojim prazninama prihvaćena od strane ljudskih bića. To je zaista veoma čudno!

Zapravo, po nama čovek uopšte nije nastao od majmuna, samo što u svakom vremenskom periodu postoje različite vrste. Kontinentalne ploče na planeti Zemlji naseljene ljudima se pomeraju i menjaju. Kontinente Azije, Evrope, Amerike, Južne Amerike geolozi nazivaju kontinentalnim pločama. Kontinentalne ploče su se s vremena na vreme menjale, i civilizacije na njima bi potonule na vodeno dno. Onda bi možda drugi kontinent izašao na površinu iz drugog okeana, i takve promene se stalno dešavaju. Sada su ljudi takođe otkrili velike drevne građevine i postojanje prošlih civilizacija ispod Pacifika, Atlantika i Indijskog okeana, kao i mnogih drugih okeana. Međutim, posle ispitivanja je ustanovljeno da su to sve stvari koje su postojale pre nekoliko stotina hiljada godina, ili nekoliko miliona godina, ili čak i ranije. U najmanju ruku, naša sadašnja ljudska vrsta zna da se kontinentalne ploče nisu menjale u proteklih nekoliko stotina hiljada godina. Kada su onda potonule na dno okeana? Svakako su potonule veoma davno, pre nekoliko stotina hiljada godina, ili ranije. Prema tome, kad su se različite kontinentalne ploče menjale, vrste na njima su takođe bile drugačije. One nisu nastale evolucijom. Postojale su sličnosti, ali nisu bile ista vrsta. Apsolutno nisu!

Naravno, ja predajem Buda Fa, koji se razlikuje od teorija običnih ljudi. Mi imamo više razumevanje, koje istinski razume čovečanstvo. Ja svima kažem da čovek nije evoluirao od majmuna, već da je rođen u univerzumu. Poznato je da u Kini postoji taoistička teorija taičija. Ova teorija taičija govori o dva čija jina i janga. Ranije su postojala dva čija jina i janga, bilo je stanje Haosa, što se zvalo Vuji (bez krajnosti). To je rodilo taiči, i bila su dva čija jina i janga. Onda je taiči dao život svoj materiji i vrstama. To je taoistička teorija. Ja nalazim da je ona s naučne strane veoma razumna. Faktički, ja sam otkrio jednu situaciju. Naravno, ja nisam jedini koji je otkrio da je ogromna materija u univerzumu u stanju da stvara živote svojim kretanjem. Iako ne možemo da vidimo ovu materiju, to ne znači da ona ne postoji. Uzmimo vazduh, na primer, ljudske oči ga ne vide. Postoji li? Postoji. Ima li materije mikroskopskije od vazduha? U izobilju. Što se tiče materije koja je još mikroskopskija nego ta mikroskopska materija, i nje i dalje ima puno. Kako ovakve ogromne supstance mogu postojati na takav način? Zapravo, sve to je postojanje života. Sva materija ima život, jedino što se on ne iskazuje u našoj dimenziji običnih ljudi, i vi ne možete videti postojanje njenog života. Za čas ću govoriti zašto je tako. Sva materija poseduje život. Dok se kreće, ova ogromna materija proizvodi živote. Većina takvih života je bezoblična na još višim nivoima. Manji deo njih je u ljudskom obliku, ili životinjskom obliku, ili u obliku materije, ili u obliku biljke.

Zašto postoji ovaj ljudski nivo? U početku nije bilo ovakvog ljudskog nivoa. Svi životi stvoreni kretanjem ove materije u univerzumu su saobraženi sa prirodom univerzuma. Naime, oni su saobraženi sa principima Fa u univerzumu, saobraženi sa Džen-Šan-Ren, jer ih je zapravo stvorila priroda Džen-Šan-Ren. Onda, kad u dimenzijama visokog nivoa raste broj takvih života, njihova životna sredina postaje složena, i oni oformljuju svoj okvir društvenog opstanka, baš kao što u našem ljudskom društvu, ljudska bića imaju svoj društveni okvir, da bi opstala. Onda, kad imaju svoje društvene moduse, ovi životi će se postepeno menjati i postajati složeni. Neki će razviti sebične misli i odmetnuti se od zahteva koje priroda univerzuma drži za živote na tom nivou. Tada oni više ne mogu da ostanu u tom domenu, i samo mogu pasti na niži nivo. Onda, kad na nižem nivou postanu još gora, moraju padati dalje. Na ovaj način, tokom beskrajnih doba u istoriji takvi životi neprestano postaju sve gori, i postepeno će padati, dimenziju po dimenziju, dok ne padnu do ove dimenzije ljudske vrste. U skladu s tim, ona vode nizak život, reprodukujući se i podižući svoje potomke na niske načine.

Međutim, u početku nije bilo takve ljudske dimenzije. Onda, ta prosvetljena bića i životi na visokim nivoima su zaželeli da stvore drugu dimenziju za ljudsku vrstu, najvarljiviju dimenziju, da bi se videlo da li su ljudi u stanju da zadrže to malo svoje prirode i mogu li se vratiti nazad. Tako je stvorena ova dimenzija. U to doba, oni su naprosto hteli da daju ljudskoj vrsti i životima poslednju šansu, i nisu razmatrali previše pitanja. Međutim, oni su kasnije ustanovili da je ova dimenzija sasvim jedinstvena, jer sva bića u ovoj dimenziji ne mogu da vide druge dimenzije, niti mogu da vide živote u drugim dimenzijama, dok životi u drugim dimenzijama univerzuma mogu da vide prizore iz drugih dimenzija. Jer život u bilo kojoj drugoj dimenziji, njegovo telo može da leti u prostoru i lebdi tamo i ovamo. Život iz bilo koje druge dimenzije može da poveća ili smanji svoje telo. Naučnici sada veruju da su ljudske misli materija, nešto poput elektronskih talasa. Naravno, vi ćete se složiti da su elektronski talasi materijalni. Međutim, otkriva se da u drugim dimenzijama to nije tako jednostavno. Ljudska misao može da proizvede ono što zamislite, a ono što mislite može da postane stvarnost. Kako ljudi nemaju energiju, ona će se raspršiti čim nastane. Međutim, za velika prosvetljena bića, nebeske ljude, i živote sa visokih nivoa koji poseduju energiju, stvari o kojima oni misle će posle toga zaista postojati. Prema tome, ukoliko nešto želiš, to će se stvoriti dok misliš. Zato je u prošlosti rečeno: „Bude mogu da imaju šta god požele i uživaju veliku slobodu.“ Svi ti životi postoje na ovaj način. Međutim, kad je ljudska vrsta potisnuta u ovu dimenziju, čoveku je dat ovakav način postojanja.

Svi dolaze iz majčine materice, i ne osećaju se tako loše. Nekim ljudima posao ide jako dobro, neki imaju veoma visok položaj, neki ljudi žive veoma ugodno i smatraju se boljim od drugih. Zapravo, i vi ste takođe veoma jadni! To je zato što ne znate kako ste živeli ranije. Na primer, u religijama se kaže: „Život je patnja.“ Zašto? Kad ste izašli iz majčine materice, vi ste imali ovo telo sačinjeno od molekula. U drugim dimenzijama se nema ovaj sloj tela sačinjen od molekula, i najprovršinskije telo je sačinjeno od atoma. Površinska materija sačinjena od molekula sačinjava ovu dimenziju, uključujući i ljudsko telesno telo, koje je takođe sačinjeno od molekula. Kao neko ko ima telo sačinjeno od ovog sloja materije, vi ste dobili ovo telesno telo čim ste se rodili, i dat vam je par očiju sačinjen od molekula, kojim ne možete da vidite druge dimenzije. Zato ste svi vi u lavirintu. Dok boravite u lavirintu, vi ne možete da sagledate istinu univerzuma. Zar ne biste rekli da je način na koji živite isto što i gledati nebo sedeći na dnu bunara? Ovakav način života je sam po sebi prilično jadan. Pored toga, pošto ste dobili ovo telo, vaše telo se boji bola i ne može podneti hladnoću, toplotu ili žeđ. Takođe ne može da izdrži umor od hodanja. U svakom slučaju, donosi vam mnogo neprijatnosti, kao i mnogo muka. Pored toga, postoje rađanje, starenje, bolest i smrt. Često pobolevate. Vi mislite da živite jako udobno. Zapravo, u toj patnji, izgleda da vam je samo malo bolje nego drugima - samo malo manje se mučite. A ipak, osećate da vam je jako ugodno. Čovek naprosto postoji na takav način. Život u ovakvoj sredini čini da čovek postepeno gubi svoju prvobitnu ljudsku prirodu, sve manje verujući u postojanje bogova. Sa nepodesnošću empirijske nauke, čovek takođe gubi ljudske moralne vrednosti i klizi nizbrdo, u najopasniju situaciju.

Međutim, ljudsko društvo takođe ima i jednu veliku prednost: pošto čovek pati, on može da se kultiviše. Zašto je jedan buda uvek buda u domenu budinstva? Zašto ne može da se uspne još više? Zašto bodisatva kultivacijom ne može da postane buda? Jer oni ne mogu da nađu mesto da se malo muče, čak i ako hoće. Čovek može da se kultiviše upravo zato što može da obnovi svoju budinsku prirodu u lavirintu. Kad za njega ovde ne bi bilo lavirinta, i kad bi sve mogao da vidi, onda se kultivacija ne bi važila jer se sve može videti. Prema tome, kultivacija i prosvetljenje su najpreči. Videti sledi posle toga. Neki ljudi kažu: „Ako budem video, ja ću se kultivisati; ako ne budem video, ja se neću kultivisati.“ Kad bi svakome bilo dopušteno da vidi, obično ljudsko društvo više ne bi bilo ljudsko društvo, već društvo bogova. Sto procenata, apsolutno svi bi upražnjavali kultivaciju. Ljudi sa svim vrstama neoprostivih greha i ljudi najgoreg karaktera, svi bi hteli da se kultivišu. Da li mislite da je to i dalje ljudsko društvo? Čovek je pao u ovu sredinu upravo zato što se iskvario. Ako želiš da se vratiš odakle si došao, moraš imati sledeća dva faktora. Jedan su muke. Drugi je prosvetljavanje. Što se tiče prosvetljavanja, Isus je govorio o veri, dok se na istoku traži prosvetljavanje. Ako si izgubio ove stvari, nećeš moći da se kultivišeš. Međutim, zašto je ljudima obično teško dok se kultivišu? Zapravo, kultivacija nije teška. Teškoća leži u nemogućnosti da se napusti obično ljudsko razmišljanje. Nikad u istoriji, ljudima nikad nije izrečen Buda Fa. Svi ljudi su smatrali da je sistematski Buda Fa ono što je buda Šakjamuni govorio. Molim vas da razmislite. Ovaj ogromni univerzum je prilično potpun i stvarno mudar. Buda Šakjamuni je pominjao samo mali deo principa buda. Osim toga, buda Šakjamuni nije otkrio ljudima sve što je sam znao. On je ljude učio samo onom što oni treba da znaju. Prema tome, Darma koja je ostavljena ljudskom društvu je samo maleni, maleni deo Buda Fa. Ranije sam pomenuo da ja ostavljam čovečanstvu mnoge stvari, i da sam učinio ono što niko u prošlosti nije. Jezik koji sam koristio u knjizi Džuan Falun nije standardan, jer upotreba modernog standardizovanog jezika ne može da obuhvati više nivoe i veći sadržaj. Zato sam je napisao u kolokvijalnom stilu.

Puno toga sam rekao. Pošto izgleda da danas ima dovoljno vremena, hteo bih još nešto da kažem svima. Međutim, ako budem izrekao nešto preduboko, neki ljudi, koji sede ovde, možda to neće moći da prihvate. Na primer, neki ljudi uopšte nisu učili, a dolaze da me slušaju jer osećaju da je ovo nešto jako dobro. Neki ljudi bi hteli da steknu nešto, ili dolaze da vide šta ću ja prikazati. Oni dolaze sa svakojakim mislima. Kad bih ja danas ovde vršio demonstracije, vi biste se smejali kao da gledate magiju, ili trikove. Ne biste uzeli za ozbiljno Fa i mene. To takođe nije dopušteno raditi dok se predaje Buda Fa. Ja vam samo predajem ovaj Buda Fa, a na vama je da li ćete verovati, ili ne. Međutim, njegova moć je nezamisliva. Sve što želim da dam ljudskim bićima, i stvari koje će im omogućiti da vežbaju kultivaciju, ja sam stavio u jedan naslov Fa. Dok god budete gledali moje video snimke, slušali moje audio snimke, ili čitali ovu knjigu koju sam napisao, vi ćete je doživljavati. Dok god je budete čitali, vaše telo će se pročišćavati i moći ćete da dostignete stanje bez bolesti. Dok god budete vežbali kultivaciju, moći ćete da vidite stvari koje obični ljudi ne mogu da vide. Dok god budete vežbali kultivaciju, moći ćete da doživite stvari koje obični ljudi ne mogu doživeti. Domen će postajati sve viši i viši, i sve divniji. Sve je to u toj knjizi. Međutim, ako se ne kultivišete, nećete je videti. Ako kažete da želite da je sagledate celu posle jednog čitanja, to je nemoguće! Možete videti stvari samo unutar ovog vašeg domena, i unutar vaše sposobnosti poimanja. Za više divne stvari, dok god se budete uzdizali u kultivaciji i dok god neprekidno u dubini budete učili, u dubini se kultivisali, i u dubini je čitali, moći ćete da je doživljavate, sagledavate i upoznajete.

Ako budem govorio o nečemu previše dubokoumnom, mnogi ljudi možda neće razumeti. Kao što sam i planirao, ja već dve godine ne predajem Fa sistematski, jer Fa koji sam dao ljudima je u celosti već prenet. Ja čak ne dopuštam ljudima da snimaju moja predavanja. Zašto? Mnogi ljudi tragaju za novim stvarima. Šta još je Učitelj rekao, o čemu je još pričao? Oni streme ovakvim stvarima, umesto da postojano upražnjavaju kultivaciju. Ono što sam dao ljudima za praksu kultivacije je Džuan Falun, i ova knjiga je sistematski Fa. Ostale stvari koje sam izrekao su naprosto tumačenje Džuan Faluna, i sve one su nešto dodatno. Ako bi se pravili snimci i puštali u opticaj po društvu, to bi onim istinskim kultivatorima činilo smetnju. Knjiga Džuan Falun je sistematska, od nižeg nivoa do višeg nivoa, i ono o čemu ja sada govorim je usmereno samo na ovde prisutne ljude.

Hteo bih još nešto da naglasim: od naših praktikanata se zahteva da slede samo jednu praksu. Ja svima kažem da je izreka, kako od svake škole treba uzeti šta je najbolje, samo izjava običnih ljudi. To se ne koristi u jeziku krugova kultivatora. Kod učenja veština, nije problem da se uči od bilo koga ko poseduje dobru veštinu. Međutim, iz perspektive viših dimenzija, principi čovečanstva su izokrenuti. Ono što čovečanstvo smatra za dobro, ne mora biti dobro. Potpuno je suprotno. Na našoj strani vidite da je dan, ali na drugoj strani je mrak. Ono što smatrate ispravnim, ne mora biti ispravno. Zašto? Svima ću vam izreći jednostavan princip. Svako zna da nije dobro kad se ljudi muče i da se nećete dobro i prijatno osećati kad vas neko maltretira. Ja vam svima kažem da je dobro podneti malo bola i doživeti malo poteškoća! Vidite da je ono što vam govorim sasvim drugačije. Zašto? Jer je ovaj princip sasvim izokrenut kad se sagledava iz perspektive više dimenzije. Oni veruju da cilj čoveka nije da bude ljudsko biće. Ako u ljudskom društvu doživite malo poteškoća, i otplatite karmu koju dugujete iz prošlih života, moći ćete da se vratite u višu dimenziju. Možda ćete se čak vratiti na mesto gde je vaš život stvoren - najdivnije mesto. Čak i ako ne budete u stanju da se uzdignete, u svom narednom životu ćete imati manje teškoća, jer je vaša karma umanjena.

Međutim, bez da otplatite karmu koju dugujete, neće moći da odete u raj visokog nivoa. To je baš kao princip o kom govorim. Ako se ova boca napuni prljavštinom, koliko god da je dobro začepite, kad se baci u vodu, ona će odmah potonuti. Ako odaspete iz nje malo prljavštine, ona će se malo uzdići ka površini. Ako odaspete još, boca će se još uzdići. Što više odaspeš, kad vratiš čep, teže ćeš ti biti da je zaroniš čak i ako je pritisneš, jer će sama izranjati. To je baš kao kad naša ljudska bića izvode kultivaciju. Tokom svojih života, to jest tokom svakog pojedinog od vaših života, možda ste maltretirali nekog, prevarili nekog, ili povredili nekog, ili ubili nekog, itd. Možda ste učinili nešto još gore. Tada ćete morati da otplatite takvu karmu, koju dugujete. U ovom univerzumu postoji princip da bez gubitka nema dobitka. Da bi dobio, moraš izgubiti. Ono što duguješ, mora se nadoknaditi. Ako se ne nadoknadi u ovom životu, biće u narednom. Definitivno je tako. Kad se čovek sada muči, on to smatra nesrećnim slučajem, i misli da drugi nisu fer prema njemu, ili da drugi nisu dobri. Ja vam kažem da ništa od ovog nije slučajno, i da sve to prouzrokuje karma koju ste dugovali iz prošlosti. Kad ne biste imali karmu, dok hodate ulicom svi bi vam se osmehivali čim vas ugledaju. Ljudi koje ne poznajete bi se nudili da vam pomognu, i naprosto bi vam bilo previše prijatno! Međutim, neko takav definitivno neće živeti u ljudskoj dimenziji, i takav bi trebalo da se vrati na nebo. Ljudska bića su naprosto kakva jesu. Kako ljudi imaju karmu, oni nikad neće moći da se uzdignu kultivacijom, ako im se misli ne pročiste. To je jednostavan princip, koji sam pominjao ranije.

Nije loše kad se ljudi malo muče, i kad imaju malo nedaća. Suočavajući se na malo nedaća, oni otplaćuju karmu. Zaista ćete otići na divno mesto i više nikad nećete imati poteškoće. Ma koliko god srećno živeli u ljudskom društvu, sa milionima dolara kod kuće, ma koliko da vam je visok društveni položaj, to će trajati svega nekoliko decenija i uskoro će se okončati. Molim vas da razmislite o svojoj reinkarnaciji. Dolazite bez ičeg na svom telu i odlazite bez ičeg na svom telu. Šta možete poneti sa sobom? Ništa ne možete poneti. Kome ostavljate stvari? Mislite da ih ostavljate svojim potomcima. Međutim, sledeći put kad se ponovo budete rodili, oni neće znati ko ste vi. Ako budete radili za njih, ako im budete brisali patos, oni možda neće biti dobri prema vama, niti će vam možda dati ijednu paru više. Zbilja je tako! Ljudi naprosto ne mogu da vide.

Ovde govorimo o suštinskim principima ljudskog življenja. Posebno za naše praktikante, razmislite, kad mi trpimo bol, kad vas drugi maltretiraju, kad vam drugi prave probleme, ili kad gubite neki materijalni interes, po meni to ne mora biti loša stvar. Jer u ovom univerzumu postoji princip da oni koji ne gube ne mogu dobiti; da bi se dobilo, mora se izgubiti. Postoji još jedna priroda po kojoj ako dobiješ, a nisi izgubio, ona će te naterati da izgubiš. To je priroda univerzuma. Svaka supstanca u ogromnom univerzumu je život. Sva supstanca je sačinjena od Džen-Šan-Ren. Stoga, za svaki predmet poput kamena, gvožđa ili čelika, vazduha, bilo kog proizvoda ili supstance koju je proizveo čovek, njihove mikroskopske komponente su sve sama materija sačinjena od ove prirode Džen-Šan-Ren. Ovaj ogromni univerzum je sačinjen od Džen-Šan-Ren, koja balansira sve u univerzumu. Kad neko udari nekog, psuje nekog, maltretira nekog, ili drugome nanosi bol, on se oseća srećan jer on je strana koja dobija. Običan čovek mu kaže: „Ti si stvarno nešto posebno! Sjajno!“ On ništa ne gubi. Ipak, ja mislim da gubi dosta. Zašto? Kad učini nešto loše, on je ona strana koja dobija. On je maltretirao drugog, što se računa kao dobitak. Tada mora da izgubi nešto. Pošto su bol i patnja ono što je druga strana dobila, ta druga osoba je zaista izgubila sreću. U skladu s tim, ta druga osoba treba da dobije nešto. Kako će dobiti? Ako je udariš, ili je nagrdiš, količina bele materija proporcionalna onom koliko si je nagrdio, ili koliko si je jako udario, će poleteti iz područja koje okružuje tvoje telo. Ova materija se zove de (vrlina). Ona će se spustiti na drugu stranu, na telo druge osobe. Ali onda, ta druga osoba je takođe ljudsko biće, i možda neće shvatiti ovaj princip. „Udario si me.“ Ona je besna. Kad postane ljuta, ona zapravo potiskuje natrag ovaj de. Oni vraćaju jedno drugom, i tako niko ništa ne dobija. Principi Fa u ovom univerzumu su pravični.

Ako, kao praktikant, on u sebi može da se pomiri: „Udario si me, opsovao si me, moje srce je veoma mirno i ja to neću uzeti za ozbiljno, jer ja sam praktikant. Ti si običan čovek, i ja ne mogu biti isti kao ti,“ onda razmislite, nisu li se moralni standardi ovakvog čoveka već uzdigli i prevazišli one kod svakodnevnih ljudi? Kad ga neko udari, zar mu taj ne daje de? A ova materija de se može transformisati u gong (kultivacionu energiju). Odakle dolazi tvoj gong? Ja svima kažem da on dolazi upravo od transformacije de, plus nekih stvari sakupljenih iz univerzuma, pored de. Ako nemaš ovaj de, nećeš moći da razviješ ovaj gong kultivacijom. Prema tome, kad te on udari, on ti daje svoj de. Imaš više de, pa možeš da dostigneš još viši nivo kroz kultivaciju. Nije li princip ovakav? Nije li ono što stičeš mnogo veće od kompenzacije koju ova svakodnevna osoba dobija za to što ti stvara ovakvu patnju? Znači, kad te on udara ili te grdi, pravi ti neki problem, posledica je da trpiš bol i patiš. Tokom ove patnje, karma koju nosi tvoje telo, crna materija pod nazivom karma, koju duguješ iz prethodnih života, takođe će se transformisati u de. Takođe će dati recipročan deo de. Kao običan čovek - molim vas da razmislite - dobijaš dva za jedno. On je za tebe proizveo malo muke, ali ti dobijaš dvostruku nadoknadu.

Međutim, kao praktikant, ti ćeš dobiti četiri stvari. Dok si sve ovo trpeo, nisi se spustio na njegov nivo, i tvoje srce je jako mirno. Ti nisi uzvratio udarac, niti psovku. Kad je tvoje srce jako mirno, razmisli, nije li tvoj šinšing učinio napredak u kultivaciji? Ako ti on ne napravi ovaj problem, i ne proizvede ti bol i patnju, kako ćeš se kultivisati? Apsolutno ti je nemoguće da napreduješ u kultivaciji i dostigneš željeni nivo dok tu udobno sediš, pijuckaš čaj i gledaš TV. Upravo u ovoj složenoj sredini, usred testova i teškoća, se možeš unaprediti i dostići visoke standarde i visoke nivoe. Znači, tvoj šinšing nije bio ovakav. Nije li se onda tvoj šinšing unapredio kultivacijom? Dobio si tri za jedno! Onda, kao praktikant, zar ne želiš da povisiš svoj nivo, da bi što pre okončao kultivaciju? Budući da je tvoj šinšing porastao u kultivaciji, nije li se onda i tvog gong unapredio? Definitivno! Postoji princip koji kaže: „Nivo gonga je visok koliko i nivo šinšinga.“ Apsolutno je nemoguće tvrditi da je nečiji šinšing samo ovoliki, dok njegov gong raste. Tako nešto ne postoji, i potpuno je nemoguće. Neko može da misli: „Šinšing kod nekih praktikanata nije dobar ni kao moj, pa zašto imaju gong?“ Oni možda po ovom pitanju nisu dobri kao ti, ali možda su bolji od tebe u drugim aspektima. Jer u praksi kultivacije, čovek se oslobađa vezanosti jedne po jedne, a neke vezanosti koje nisu odstranjene činiće da on izgleda kao da je i dalje običan čovek. Međutim, vezanosti koje su uklonjene su nestale, pa naravno da se neće pokazati. Kao praktikant, kad podnosiš bol i patnju, dobijaš četiri za jedno. Da se našalimo – gde ima ovakav aranžman?

„Neko me je udario ili opsovao.“ Čovek je veoma ljut i ozlojeđen, ili „Neko me je iskoristio i zaradio na meni.“ Za tog čoveka, to naprosto postaje nepodnošljivo! Ljudi veoma ozbiljno uzimaju ovakve stvari i ne mogu da izgube ni delić sopstvenog interesa. Razmislite kako žalosno živi ovaj čovek! Kad stekne mrvicu dobiti, on je srećan iz dna duše zbog samo to malo dobiti. Takvi su ljudi danas. Oni ne znaju šta su zaista izgubili, i to je ono što je najužasnije! Zašto je de tako dragocen? Svako zna da stariji ljudi na Istoku kažu da se dobra sreća može imati samo ako se ima de. Ova dobra sreća uključuje nekoliko aspekata; biti visoki zvaničnik, zaraditi puno novca, imati kuće, posede i sreću itd. Sve ovo se razmenjuje za tu de. Ona sledi čoveka tokom njegovog života. Kad čovek umre, ona sledi njegovu juenšen (glavnu dušu). Kad se ponovo rodiš, ona će opet slediti tvoju reinkarnaciju. Ne samo de, već i karma, crna materija koju sam pominjao, takođe sledi život osobe. Ove dve supstance uvek prate osobu. Stariji ljudi u prošlosti bi rekli: „Loše delo će biti kažnjeno.“ Ko te kažnjava? Ko vodi taj tvoj račun? Kako može postojati neko ko se brine o ovim tvojim stvarima? Međutim, ova de je na tvom telu, ona je čvrsto zalepljena na tebe. Sav naredni život zavisi od nje. Sa puno karme, ovaj tvoj život će imati puno patnje, puno bolesti, i puno neprijateljstva. Sa puno de, ovaj tvoj život će imati puno novaca, puno dobre sreće, i visok položaj u društvu. Sve to je rezultat ovoga. Onda, za praktikanta, ova de je još vrednija jer se može transformisati u gong. Takav je princip.

Savremena nauka nije u mogućnosti da sagleda ovo jer ne može da se probije izvan ove dimenzije. U kakvoj dimenzionoj formi živi naša ljudska rasa? Ja svima kažem da se ovaj dimenzioni sloj, gde čovečanstvo živi, nalazi između dve vrste čestica. Što se tiče čestica, oni od nas koji su učili fiziku znaju da su molekuli, atomi, jezgra, kvarkovi i neutrini jedan sloj čestica. Oni su fizički elementi koji sačinjavaju krupnije čestice. U kom sloju čestica postoji naša ljudska rasa? Najveća stvar koju naše ljudske oči vide je planeta, a najmanja stvar koju vidimo pod mikroskopom je molekul. Zapravo, naše čovečanstvo naprosto postoji u ovom dimenzionom sloju između planeta i molekula. Nama je on možda ogroman, veoma prostran i neuporedivo velik. Ja kažem da moderna nauka nije napredna. Koliko god daleko bi jedna svemirska letilica mogla da odleti, ona ne može da izleti iz ove naše fizičke dimenzije. Koliko god da je razvijen kompjuter, on se ne može porediti s ljudskim mozgom. Sada je ljudski mozak još uvek misterija. Prema tome, nauka čovečanstva je i dalje veoma površna.

Probajte da zamislite: naša ljudska rasa živi između ovde dve vrste čestice: molekula i planete. Molekuli su sačinjeni od atoma, pa kakva je onda dimenzija između atoma i molekula? Moderni naučnici mogu da shvate atom samo kao jednu tačku, jednu od njegovih malih struktura. Zapravo, mesto gde postoje atomi je takođe jedna ravan, i ova fizička dimenzija koju oformljuje ovakva ravan je takođe prilično velika. Samo se radi da je ono što ste vi otkrili jedna tačka. Unutar ove ravni, onda, koliko je velika ova dimenzija? Naš standard za merenje razdaljine se uvek zasniva na perspektivi iz koje moderna nauka procenjuje stvari. Morate iskočiti iz okvira i koncepata empirijske nauke. Da biste ušli u tu dimenziju, morate se povinovati oblicima te dimenzije, pa tek onda možete ući u nju. Razdaljina od atoma do molekula, kako to nauka shvata, je otprilike jednaka onoj kad se naniže dva miliona atoma, i tek tada atom doseže molekul. To treba da znači da je ova razdaljina, koju ona može da shvati, već golema. Ne može se razumeti sa stanovišta sadašnjeg empirijskog naučnog modela čovečanstva. Onda, molim vas, pokušajte na čas da razmislite o ovome. Ne postoji li dimenzioni sloj između atoma i njegovog jezgra? Koliko je onda velika dimenziona razdaljina između jezgra i kvarka? Šta sa onom između kvarka i neutrina? Naravno, današnja nauka čovečanstva može da shvati najdalje do neutrina. Ljudi ne mogu da ih vide, jedino što ih mogu detektovati instrumentima, pa tako znaju njihov modus postojanja. Zapravo, ne zna se koliko su oni daleko od prvobitnog izvorišta materije!

Ovo o čemu govorim je najprostiji oblik dimenzionog postojanja. Sve fizičke supstance naše ljudske vrste, uključujući sve supstance koje ne možete da vidite u vazduhu, kao i sve supstance koje možemo da vidimo, poput gvožđa, cementa, životinja, biljaka, materije i ljudskog tela, sačinjene su od molekula. Ljudska vrsta naprosto postoji na ovoj ravni molekula, baš kao trodimenzionalna slika. Živite na ovoj ravni, i ne možete joj pobeći. Nauka čovečanstva takođe je ograničena unutar ove jedne dimenzije, kroz koju ne može da se probije. Ipak, ljudi i dalje tvrde da je nauka napredna i opovrgavaju sve ostale teorije. Ljudska tehnologija ne može da dostigne više shvatanje univerzuma. Ako bi zaista mogla da se probije kroz ovaj dimenzioni sloj, sagledala bi modus postojanja života i modus postojanja materije u drugim dimenzijama, kao i strukture u njima, koje su sačinili vreme i prostor. Međutim, naši praktikanti mogu da ih vide. Samo bude su najveći naučnici.

Kad sam govorio o otvaranju Trećeg oka, pomenuo sam ovo pitanje. Moguće je izbeći upotrebu očiju da bi se videle stvari, i gledati ovim našim Trećim okom, koje se nalazi između obrva, ili u šangeng tački, kako je nazivaju taoisti. U korenu nosa, otvara se prolaz direktno do moždane žlezde. U medicini se zove moždana žlezda (epifiza). Praktikanti u Tao-školi kažu nivan-palata, što se odnosi na istu stvar. Međutim, na prednjem delu ove epifize, medicinski naučnici su već otkrili da je ona opremljena svim strukturalnim komponentama ljudskog oka. Modernim medicinskim naučnicima ovo je jako čudno. Zašto unutra postoji oko? I dalje objašnjavajući ove stvari teorijom evolucije, oni smatraju da je to odumrlo oko. Zapravo, ono naprosto postoji na taj način, i ono uopšte nije degenerisano. Kad se izbegnu telesne oči, naravno, kad se ove telesne oči kultivišu, i ove telesne oči isto tako mogu da prodru i imaju ovu vrstu natprirodne moći. Buda Fa je neizmeran. Generalno, kad se izbegne gledanje očima, izbegne gledanje očima sačinjenim od molekula, moguće je prodreti u ovu dimenziju i videti prizore iz drugih dimenzija. Princip je naprosto takav. Prema tome, praktikanti su u stanju da vide stvari koje obični ljudi ne mogu da vide. Naravno, neki obični ljudi, tokom svog života, povremeno maglovito vide neke neobjašnjive pojave. Na primer, možda su videli kako im pred očima prolazi čovek i istog trenutka nestaje, ili su možda videli nešto, ili čuli neke zvuke. Ovo je verovatno situacija gde su maglovito videli, ili čuli, nešto u drugoj dimenziji. Pošto im Treće oko nije suviše čvrsto zaptiveno, oni s vremena na vreme čuju zvuke iz drugih dimenzija, ili vide neke pojave iz drugih dimenzija.

Upravo sam govorio o ovoj dimenziji u kojoj živi ljudska vrsta. Zapravo, ova planeta koju naseljava naša ljudska rasa niti je najveća čestica, niti je najveća supstanca. Postoje još krupnije supstance nego što je planeta! Prema tome, oči bude Šakjamunija su već mogle da vide mikroskopsku materiju u ekstremno mikroskopskom mikro-kosmosu, i mogle su da vide prilično ogromnu, makroskopsku materiju u makro-kosmosu. Međutim, buda Šakjamuni na kraju nije mogao da vidi koliko je velik ovaj naš univerzum. Zato je rekao: „Dovoljno velik da nema spoljašnjost, i dovoljno mali da nema unutrašnjost.“ Kako je golem ovaj univerzum! Molim vas da razmislite koliko je on kompleksan. To ne liči na ono što naša ljudska rasa zna. Čak i za ovu našu dimenziju, ovaj oblik, on je jako kompleksan! Pored ovog dimenzionog oblika, takođe postoji dimenzioni oblik koji postoji vertikalno, a unutar ove vertikalne dimenzije takođe ima puno jedinstvenih rajeva. Veoma je složeno. Jedinstveni svetovi o kojima govorim se odnose na rajeve, i slično. Svaka dimenzija ima različit vreme-prostor. Da li mislite da vreme u dimenziji sačinjenoj od atoma može biti isto kao ono u ovoj našoj dimenziji, koja je sačinjena od molekula? Njen koncept prostora i razdaljine se takođe razlikuje od našeg, i sve postaje drugačije. Zašto NLO-i vanzemaljaca dolaze i odlaze niotkuda, i lete tako brzo? Oni putuju u drugim dimenzijama; to je tako prosto. Ako čovek pokušava da shvati neobjašnjene pojave u univerzumu iz svoje sadašnje, naučne perspektive, ili upotrebljava ovaj metod za proučavanje prakse kultivacije ili religije, tim njegovim istraživanjem on nigde neće dospeti. On mora promeniti svoj način razmišljanja, mora pojmiti iz drugačije perspektive. U istoriji ljudi, nauka nije samo današnja tzv. empirijska nauka koju su otkrili, tj. pronašli Evropljani. To nije jedini put – ima i drugih puteva. Jer te drevne civilizacije koje su otkrivene na Zemlji i jednom su postojale u istoriji, njihovi tokovi razvoja su imali drugačije puteve u razumevanju života, materije i univerzuma. Drevna nauka Kine takođe je preuzela drugačiji put. I kineska kultura, iako su nivoi koje je uključivala bili veoma visoki, je takođe potisnuta pošto ljudski moral više nije valjao. Tako ona nije prenesena, a ljudima je, umesto nje, ostavljena ova najniža forma nauke sa Zapada. Znači da je jako manjkava.

Ranije sam rekao da čovek nije stvoren u ovoj našoj fizičkoj dimenziji, i govorio o smislu života ljudskog bića. Ako čovek nastavi da se srozava, on će se suočiti sa eliminacijom, temeljitom eliminacijom, koja se naziva „uništenjem duše i tela“. To je jako strašno! Prema tome, bude žele da spasu čoveka upravo da se ne bi suočio sa tom bezizlaznom situacijom, da te spasu na nebo, daleko od patnji čovečanstva. To je istinsko i fundamentalno rešavanje pitanja ljudske patnje. Polazište današnjih ljudi za verovanje u bude je potpuno drugačije od onog koje su imali ljudi u prošlosti, kad su verovali u bude. U prošlosti su ljudi koju su verovali u bude obožavali bude, kultivisale budinstvo, poštovali bude, i nisu imali nikakve druge motive. Ljudi danas veruju u bude da bi nešto zatražili od bude. Međutim, za bude je ovakva pamet, puna težnje, nešto najprljavije. Onda, svi razmislite: bude su tu da vas spase, a vi se molite za udobnost i sreću među običnim ljudima. Ako bi vam se zaista dopustilo da budete blagosloveno srećni i živite u velikoj udobnosti među običnim ljudima, tada zapravo ne biste hteli da postanete bude. Odmah biste bili bude. Kako tako nešto može biti? Umesto da otplatite karmu, koju dugujete iz života u život, i loša dela koje ste počinili, vi hoćete samo sreću. Kako se to može postići težnjom? Imaš samo jedan izbor: da se kultivišeš, i tek tada možeš eliminisati karmu koju duguješ. Ako pretpostavimo da nemaš želju da budeš buda, onda moraš biti dobar čovek, činiti više dobrih dela, činiti manje loših dela. Tek onda možeš biti srećan u budućnosti, i život tvog pravog bića može se produžiti. Međutim, kad ti se pamćenje u trenutku reinkarnacije izbriše, moguće je da ćeš se reinkarnirati u lošoj sredini, i da ćeš ploviti s kolotečinom do ivice uništenja.

Upravo sam pomenuo da je buda Šakjamuni rekao da je ovaj univerzum dovoljno velik da nema spoljašnjost i dovoljno mali da nema unutrašnjost. Možda neki i dalje ne razumeju ovu izjavu. Šta je buda Šakjamuni zapravo video? On je govorio o teoriji o tri hiljade velikih svetova. Buda Šakjamuni je rekao to da ne samo da su ljudi koji žive u drugim dimenzijama isti kao mi, sa istim ljudskim fizičkim telima, već da takođe postoji tri hiljade svetova koji naliče našem ljudskom društvu. Unutar ovog Mlečnog puta postoji tri hiljade takvih planeta. Pored toga, on je izjavio i sledeće: „Jedno zrno peska sadrži tri hiljade svetova.“ On je rekao da unutar zrna peska postoji tri hiljade dimenzija poput one koju nastanjuje naša ljudska rasa. Ali, što se tiče proporcija tamošnjih ljudi, ne možete koristiti razumevanje i koncepte moderne nauke da ih shvatite, jer oni postoje u drugačijem modusu vreme-prostora.

Nekim ljudima će ovo što sam sada rekao možda biti čudno i neshvatljivo. Probajte da razmislite: Zemlja orbitira s velikom pravilnošću. Kakva je onda razlika između elektrona koji se okreću oko jezgra, i Zemlje koja se okreće oko Sunca? Obrazac je isti. Kad biste mogli da uvećate elektron do veličine Zemlje, i pogledate ga, videli biste da li na njemu postoji život. Koja vrsta materije je na njemu? Buda Šakjamuni je rekao: „Suviše malo da bi imalo unutrašnjost.“ Do koje granice je on video? U mikro-kosmosu materije, on je već mogao da vidi nešto veoma mikroskopsko. On je rekao da u zrnu peska postoji tri hiljade velikih svetova. Unutar sićušnog zrna peska postoji tri hiljade velikih svetova. Onda, razmislite na trenutak: ako je istina ono što je rekao buda Šakjamuni, unutar tog zrna peska, u tom svetu, ne postoje li takođe reke, potoci, jezera i mora? Onda, na obalama tih reka, potoka, jezera i mora, ne postoji li takođe pesak? Onda, unutar tog zrna peska, ne postoji li takođe tri hiljade velikih svetova? Onda, u pesku unutar tog zrna peska, zar i dalje ne postoji tri hiljade velikih svetova? Istražujući dalje, buda Šakjamuni je ustanovio da nema kraja. Zato je izjavio: „Suviše malo da bi imalo unutrašnjost.“ On nije video koji je najprvobitniji izvor materije. Naravno, mi smo ranije govorili o ovom najprvobitnijem izvoru materije, pa o tome neću ponovo govoriti ovde. Ako budem rekao nešto suviše pametno i suviše duboko, ljudi možda neće razumeti, pogotovu što puno ljudi ne zna kineski jezik, pa više neću govoriti o ovoj temi. Mislim da ću reći samo ovoliko. Sada možete postavljati svoja pitanja vezana za kultivaciju i učenje Fa, a ja ću vam na njih dati odgovore.

Pitanje: Pročitali smo Džuan Falun, prvu knjigu i drugu knjigu, gde sam našao na rečenicu koju teško mogu da razumem, jer sam nekad bio učenik tantrizma. Jedno pitanje tamo sugeriše da nivoi bodisatvi i tatagata trenutno doživljavaju katastrofu?

Učitelj: Ovo je pitanje na veoma visokom nivou. Tek kad kultivacijom dostignete viši nivo, moći ćete da vidite i shvatite ovo. Naravno, ja vam mogu dati samo jednostavan i uopšteni odgovor. Činjenica da ovaj Fa na ljudskom nivou više nema dejstva nastaje usled toga što je moral ljudskog društva, sveukupno, opao. Moralne vrednosti u ljudskim srcima su se iskvarile. Kad nema čestitog uma, to znači da Fa više nije na snazi. Ako Fa više nije na snazi u ljudskom društvu, čovečanstvo će se srozavati. Ako je ovaj Fa prestao da deluje ne iz ovog društva čovečanstva, već iz dimenzije na veoma visokom nivou, onda je on ispoljio izopačenje, i fizički životi će pasti na dole. Oni više ne valjaju, pa padaju na dole. U tom slučaju, ako ispoljava probleme na širokoj osnovi, to više nije pitanje čovečanstva. Na primer, Dafa ide sve do dole. Ako se gore malo iskrivi, dole, ispod, će se sve promeniti do neprepoznatljivosti. To je baš kao kad pucaš iz puške. Ako nišaniš malo pored mete, kad metak izleti, ti nećeš znati gde će pogoditi. Zašto se dole, ispod, dešava tako krupna promena? Promena u ljudskom društvu je zbilja strašna! Ljudi ne prezaju ni pred kakvim zlom, uključujući zloupotrebu droge i preprodaju droge. Mnogi ljudi čine mnoge loše stvari. Stvari kao što su organizovani kriminal, homoseksualizam i promiskuitetni seks, itd - ništa od toga nisu standardi za biti čovekom. Kako bude gledaju na ova pitanja? Vaša vlast ih dopušta. Zakon dopušta. Ipak, to je samo odobrenje ljudske vrste. Nebeski principi to ne dopuštaju! Nekada su lepe i dobre stvari bile predmet težnje za čovečanstvo. Pogledajte sada kakve se igračke prodaju, kakve se slike slikaju - pljusnu boju i razmažu, i to je umetnost. Šta je to? Niko ne zna zasigurno. Svi ljudski koncepti se menjaju u suprotnom pravcu. Hrpa smeća koja se negde postavi postaće delo majstora skulptora. Ovakav je ceo društveni fenomen. Što se tiče igračaka u prodavnicama, čak se i izmet pravi u obliku igračke i prodaje. Nekada je lutka morala biti jako lepa da bi ljudi hteli da je kupe. Sada se lobanje, zlokobni likovi, goblini, đavoli, duhovi i monstrumi proizvode u vidu igračaka, i rasprodaju se veoma brzo. Spremni su da ih kupe ljudi bez blagonaklonih misli. Kako se ovo objašnjava? Ljudske vrednosti strašno opadaju! U prošlosti, pevači su imali lepe glasove i završavali su muzičke škole. Građa i držanje trebalo je da budu što više elegantni, jer muzika treba da pruži ljudima osećaj lepote. Danas ima ljudi duge kose - teško je reći jesu li muškarci ili žene - koji uz pomoć TV promocije postaju pevačke zvezde kad histerično vrište „Aaah!“. Sve se iskvarilo, i sve što je čovečansko se srozava. Takođe je puno pojava koje su veoma užasavajuće! Ako ne vežbaš kultivaciju, nećeš ih zapaziti. Čovekovo razumevanje religija takođe je postalo drugačije, i on ih tretira kao politiku. Neki ljudi vređaju bude čim zinu. Na restoranskim menijima čak postoji jelo „Buda preskače zid.“ To je nipodaštavanje buda! Šta se desilo sa ljudskim društvom? Ne znaš ako ne upražnjavaš kultivaciju. Ako upražnjavaš kultivaciju, bićeš šokiran ako se okreneš i pogledaš. Svi razmislite: ovo čovečanstvo se nije iskvarilo do ove mere izolovano. To je zato što su se u izvesnim dimenzijama desili problemi sa ovim Fa. To rezultuje iz odmetanja mnogih supstanci i mnogih života od Fa. Samo vam na ovaj način mogu reći. Ako suviše duboko budem govorio o tome, mnogi ljudi koji sede ovde neće moći da shvate. Mislim da ćete shvatiti ako ovako predstavim.

Pitanje: U početku mi je bilo jako neprijatno, ali ako ne iskoristim ovu priliku, bojim se da ću je propustiti. Ovo je pitanje na koje mnogi nisu znali odgovor. Danas je Učitelj ovde, i ova prilika je izuzetno dragocena. Radi se o tome da sam radio sedeću meditaciju prema metodu tantrizma, jednog dana pre nekoliko godina, oko ponoći. Ranije sam praktikovao tantrizam. Međutim, okretao sam se kao propeler aviona. Bilo je tako brzo da ne mogu opisati, i tako sam levitirao. Uzdigao sam se do ove visine i izašao iz vrha svoje glave. Dok sam izlazio iz vrha svoje glave, osetio sam oštar bol. Dok sam nastavljao da se uzdižem dalje, u bolu, bio sam jako uplašen. Mislio sam da je možda moja duša otišla, i nisam mogao videti svoje telo. Sutradan se desila čudna pojava. Sedeo sam u sobi usred dana, kad sam ugledao srebrni oreol i srebrnu svetlost. Pet minuta kasnije su nestali. Trećeg dana sam ugledao falun. Šta se dešavalo?

Učitelj: Iako si u prošlosti vežbao tantrizam, to nije imalo dejstva. Zašto si mogao da vidiš falun? Jer smo već vodili računa o tebi pre tvoje kultivacije. Praktikantu je vrlo lako da levitira, što današnji naučnici ne mogu da objasne. Zapravo, kad se svi kanali u čovekovom telu potpuno otvore, on će moći da levitira. Čak i ako ne levitira, dok hoda on će se osećati lak i vazdušast. Bez obzira da li pešači ili se penje stepenicama, on se neće umoriti. Tako je kad se kanali otvore, i biće ovako. Što se tiče izlaska duše, kod nekih ljudi duša lako može da napusti telo, dok kod drugih ne može tako lako da izađe. Kad je napustila tvoje telo, falun je pokrenuo tvoje telo, koje je levitiralo. Zato se jako brzo okretalo. Što se tiče toga da se nisi usudio da ideš tako visoko, to je samo zato što si u tom času imao samo energiju te visine. Prvi put kad se susretneš sa nečim ovakvim, uplašićeš se. Svako bi. Zapravo, puno je naših praktikanata Falun Dafe, koji su levitirali. To je prilično normalno. Kad praktikant započne kultivaciju, on počinje da otvara svoje energetske kanale. Onda, čim se otvori Veliko nebesko kolo, on je u stanju da levitira.

Ja sam obznanio, ali bih i dalje sve hteo da posavetujem da niko ne treba da ima ovakvu pomisao: „Kako bi sjajno bilo kad bih mogao da levitiram!“ Jednom kad imaš ideju težnje, čak i ako si u stanju da levitiraš, nećeš levitirati. To je zato što praksa kultivacije zahteva ne-činjenje, prazninu i namernu kultivaciju, bez namere da se išta dobije. Treba imati nameru izvođenja kultivacije bez namere da dobije gong. Svi treba da održavaju ovakvo stanje da bi se kultivisali. Ako neko po ceo dan misli kako će postati buda, to je jaka vezanost. Nikad neće uspeti ako se ne oslobodi ove vezanosti. Prema tome, kultivacija služi da ukloni ljudske vezanosti. Među običnim ljudima, sve za šta si vezan je vezanost. Što se tiče težnje ovome ili težnje onome, što više težiš nečem, teže ćeš ga dobiti. Imaćeš ga samo ako se oslobodiš te vezanosti. Svi treba da zapamte ovaj princip. Među običnim ljudima, ako nešto želiš da dobiješ, možeš mu težiti, učiti ga, i steći ga uloživši napor. Međutim, za stvari koje prevazilaze obične ljude važi da možeš dobiti samo ako se odričeš. Kako se to zove? Zove se „sticati prirodno, bez težnje“.

Pomenuo si pitanje straha. Zapravo, nema čega da se bojiš. Ako levitiraš, naprosto levitiraj. Uplašio si se jer ti u to doba niko ništa nije rekao i među običnim ljudima nije bilo učitelja da te podučava. Levitacija je sasvim normalna pojava, koju čovek kontroliše svojim umom. Ako kažeš: „Hoću da siđem,“ spustićeš se čim pomisliš. Ako budeš hteo, ponovo ćeš moći da levitiraš. Kad se previše uplašiš, to je takođe vezanost, i lako ćeš pasti. Zato gledaj da se nikad ne plašiš. Jednom je bio čovek koji je kultivacijom postao arhat, koji je pao u času kad je osetio oduševljenje. Zašto? Oduševljenje, ljudsko oduševljenje je takođe manifestacija osećanja, kao i jedna vezanost. Kao osoba koja je uspela u kultivaciji, on ne mari ako ga psuješ, ili kažeš nešto neprijatno o njemu. On ne mari ni ako kažeš nešto dobro o njemu. On ne prima k srcu ako kažeš nešto loše o njemu. Prema tome, u času kad se oduševio, on je pao. U kultivaciji nije lako postati ni arhat. Na kraju je ta osoba ponovo nastavila s kultivacijom! Posle nekoliko godina je ponovo dostigla nivo arhata. Ovaj put je pomislila: „Ne treba da se oduševljavam. Ako se oduševim, ponovo ću pasti.“ Onda se u sebi uplašio da će se oduševiti. Međutim, kad se uplašio, ponovo je pao, jer i takav strah predstavlja vezanost. Kultivacija budinstva je veoma ozbiljna stvar, nije šala! Prema tome, svi treba da obrate pažnju na ovo pitanje.

Pre nego što nastavite sa pitanjima, pomenuću još jedno pitanje, a to je da se u našoj praksi moramo držati jedne discipline. Znam da su mnogi ljudi koji sede ovde u prošlosti učili tantrizam. Mnogi ljudi veruju u budizam, a mnogi veruju u hrišćanstvo ili katolicizam. Ja smatram da se treba držati samo jednog načina kultivacije! Zašto se treba držati jedne prakse? To je apsolutna istina! To je glavni razlog zašto ljudi danas, u Dobu kraja Darme, ne mogu da uspeju u kultivaciji. To prouzrokuje nekoliko razloga: nemogućnost da se shvati Fa, a drugi je mešanje praksi kultivacije. Mešanje praksi kultivacije je glavni razlog. Jednom kad vežbaš ovaj način, ne treba da vežbaš druge. Zašto vam ovo kažem? Jer izjava „uzeti najbolje iz svake škole“ je ono što bi obični ljudi rekli, a to je princip težnje veštinama i tehnikama među običnim ljudima. Međutim, princip u praksi kultivacije zahteva da se držimo jedne discipline. U budizmu se to zove držati se jednog načina kultivacije. Ako kažeš da ćeš slediti i Buda-školu i Tao-školu, ništa nećeš postići. Niko ti neće dati gong jer „kultivacija je na pojedincu, dok je transformacija gonga na učitelju“. Molim vas da razmislite: može li se postati buda ako se samo rade čigong vežbe? Može li se postati buda prostim mantranjem tantričkih mantri, plus neke mentalne aktivnosti i nekoliko pokreta rukama? Ljudska snaga volje nije ništa drugo do jedna želja. Onaj ko zaista ostvaruje stvari je učitelj! Neki ljudi mogu misliti: „Pošto svi oni pripadaju Buda-školi, nije li dobro vežbati i budizam i tantrizam, kao i čigong Buda-škole?“ To je ljudsko shvatanje, a bogovi ne misle tako. Razmislite, kako su buda Tatagata i buda Amitaba uspeli u kultivaciji? Oni su uspeli u kultivaciji prema sopstvenim načinima prakse kultivacije. Isto tako, u skladu sa njihovim sopstvenim oblicima transformacije je njihov gong završio formiranje njihovih rajeva i uspeo da ih kultiviše. Sve što oni imaju su doneli elementi njihovih sopstvenih načina kultivacije tokom njihove prakse kultivacije.

Put kultivacije bude Šakjamunija se naziva „Zapovesti, koncentracija, mudrost“. Moraju se kultivisati četiri vrste duboke meditacije, kao i osam oblika koncentracije itd, i slediti njegov put kultivacije. U vežbanju ovog puta kultivacije, tvoj gong takođe treba da bude gong koji je kultivisao buda Šakjamuni. Tek tada kultivacijom možeš da odeš na njegovo mesto. Ako želiš da praktikuješ tantrizam, moraš slediti zahteve „Tela, Govora, Uma“ u tantrizmu, i tek tada kroz kultivaciju možeš da odeš u raj o kome vodi računa tatagata Dari. Ako vežbaš sve, ništa nećeš dobiti. Ako vežbaš Čistu zemlju i mantraš ime bude Amitabe, ali se takođe osvrneš da naučiš teorije zen-budizma, po istom principu nećeš ništa steći. Čovek ima samo jedno telo. Svako zna da nije lako transformisati telo u oblik bude tj, telo bude, i da to ne možeš sam. To mora da učini buda. Izuzetno je komplikovano transformisati telo u oblik bude, i komplikovanije je od najpreciznijeg instrumenta ljudi. On će u tvoje telo postaviti sistem koji se naziva energetskim mehanizmom. Pored toga, on će na mesto postaviti puno semena koje može da razvije različite božanske moći bude i usadi ih u području polja dana (donji stomak). Sve ovo su stvari koje pripadaju njegovoj školi kultivacije, da bi mogao da vežbaš kultivaciju u njegovoj školi i odeš u njegov raj bude uz pomoć kultivacije. Ako se ne usredsrediš na jednu školu, sa samo jednim telom, kako se možeš kultivisati u jednog pojedinca za dva budina raja? Kako ćeš uspeti u kultivaciji dva tebe? Kad bude vide da si ovakav, nijedan od njih ti ništa neće dati, i oni će misliti da tvoj šinšing ne valja. Jednostavno rečeno, to što činiš je ljudsko biće koje pokušava da pokvari Buda Fa. Kako je teško i naporno za jednog tatagata budu da uspe u kultivaciji tatagata bude! Jer da bi jedan tatagata buda završio kultivaciju tatagata bude, koliko muka treba da istrpi pre nego što uspe u kultivaciji buda tatagate! Kao običan čovek, ako želiš da promeniš njegove stvari, ili poremetiš njegove stvari mešajući dve stvari i remeteći ono u šta su se dve bude prosvetlile, nije li to podrivanje Buda Fa? Eto koliko je ozbiljno! Međutim, sveštenici i čovečanstvo danas remete Buda Fa, i čak to ne shvataju. Naravno, ako ne znaš mi te ne možemo kriviti. Međutim, iako nije tvoja krivica, ipak ti ništa neće biti dato. Čoveku se neće dati da tek tako remeti Buda Fa. Jer dve škole Buda Fa, Fa dvojice tatagata buda, da bi ih ti zbrkao, to je apsolutno nemoguće! Prema tome, dok god mešaš kultivacije, ništa nećeš moći da dobiješ. Ovo ne znači da je u redu ako vežbaš samo metode Buda-škole, a ne i one iz Tao-škole. Ako vežbaš zen-budizam, tantrizam i Čistu zemlju, Hvajan put kultivacije Buda-škole, opet brkaš stvari. Ovo se zove biti nepromišljen, i ništa nećeš dobiti. Zaista ništa nećeš dobiti, pa se moraš držati jednog puta kultivacije, i tek tada možeš završiti kultivaciju.

Ovo što ovde govorim predstavlja princip. Ne znači da treba da učite ovu Falun Dafu Li Hondžija. Kao budizam bude Šakjamunija, naš Falun Dafa je jednom spašavao ljude na širokoj osnovi u ljudskom društvu tokom praistorije. U ovom periodu ljudske civilizacije, nikad to nije činio. Od sadašnje pojave ljudske rase, ovo je prvi put da smo ga ponovo izneli, i takođe bi mogao biti poslednji put da je obznanjen i predavan ljudima. Međutim, to je nešto što se nikad neće iskvariti. Naravno, mi imamo Falun raj, i oni učenici koji okončaju kultivaciju mogu da odu u Falun raj. Međutim, ovo ne znači da treba da vežbate kultivaciju u mom Fa. Vi se možete kultivisati u bilo kom Fa. Ako postoji ortodoksni Fa, tj. ako možeš da dobiješ pravo učenje te škole i misliš da si u stanju da završiš kultivaciju u toj školi, samo napred, kultiviši se. Ali ti savetujem da se držiš jedne discipline.

Ja takođe svima govorim da buda ne može direktno doći da te spase, u svom pravom liku bude, prikazujući velike božanske moći. Ako buda sedi ovde i predaje Fa, to nije spašavanje ljudi. To se zove podrivanje Fa. Videvši ovde pravog budu, došli bi da uče i oni sa svakojakim neoprostivim gresima, i ne bi bilo potrebe za prosvetljavanjem u stvari. Ko ne bi učio? Celo čovečanstvo bi učilo. Zar ne bi bilo ovako? Prema tome, samo učitelj koji se reinkarnirao među običnim ljudima može da ga predaje i može da spašava ljude. Tu postoji pitanje prosvetljavanja u stvari. Na tebi je da li ćeš verovati, ili ne. Ali sam možeš odmeriti Fa. U svakom slučaju, iz odgovornosti prema vama, ja otkrivam ovaj princip. Ovo vam govorim jer vi želite da se kultivišete. U suprotnom, to bi bilo kao da sam neodgovoran prema vama. Sad kad imate takvu priliku i želju da ovde sedite, ja ću vam ovo reći. Danas je veoma teško uspeti u kultivaciji u bilo kojoj školi, i više niko ne vodi računa. Ključna stvar je da su sve prakse kultivacije zbrkane. Naravno, ako misliš da sam možeš izići na kraj, onda se možeš sam kultivisati. Ako misliš da uspešno možeš okončati kultivaciju, onda je u redu da se kultivišeš u bilo kojoj školi. Naprosto je tako. Pošto bude misle dobro čovečanstvu, ja ću svima reći da ako želite da vežbate kultivaciju, treba da se držite jedne škole. Niti treba da vežbate pokrete iz drugih škola, niti da čitate učenja drugih škola. Ne treba da mislite o stvarima iz tih drugih škola, pa ni da vam bude na kraj pameti. To je zato što u vežbanju gonga, mnoge stvari zavise od tvoje mentalne namere. Jednom kad se desi mentalna namera, ona postaje težnja. Ako za nečim ideš, to će doći. Onda će se gong u tvom telu poremetiti, a falun će se deformisati i izgubiće svoje dejstvo. Tvoja kultivacija će biti uzalud.

Ja svima govorim da je ovaj falun naprosto previše dragocen. Iako vam ga ja dajem, pre nego što sam počeo da ga dodeljujem, oni koji su hiljadu godina kultivisali Tao da bi ga dobili, nisu ga mogli steći. Kad ga stekne, za čoveka se može smatrati da je već obavio polovinu kultivacije, a falun će automatski transformisati njegov gong. Dok god kultivišete svoje srce, gong će rasti i unapređivati se. To je jedan viši život. To znači da je viši i od tvog života. Ja vam ga dajem jer želite da se kultivišete, što manifestuje budinsku prirodu u vama. Kad se takva želja iskaže, mi želimo da vas spasimo, pa ovako postupamo. Ono što ste dobili je jako dragoceno. Kultivacija budinstva je izuzetno ozbiljna stvar. Takođe vam nećemo dopustiti da ga upropastite i uništite. Ako ćete svoju kultivaciju mešati sa drugim stvarima, mi ćemo morati da vam ga oduzmemo i ne dopustimo da uništite njegov život – viši život. Neki ljudi misle: „Kad sam učio druge stvari, zašto falun nije intervenisao kad ima tako velike moći?“ Zato što u univerzumu postoji još jedan princip, a to je da odlučuješ šta ćeš želeti. To je ono što sam želiš. Ako želiš nešto zlo, onda ta loša stvar sve prožima. Čak i ako je ne želiš, ona i dalje pokušava da probije sebi prolaz! Ako je želiš, ona će smesta doći, i doći će za manje od sekunde. Zašto falun nije intervenisao? Jer si to sam želeo. Prema tome, svi treba da budu zbilja pažljivi. Ljudska kultivacija je veoma, veoma, ozbiljno pitanje.

Dok sam u Kini podučavao praksu, bilo je puno ljudi sa Trećim okom otvorenim na relativno visokim nivoima. Nije lako kultivisati se ni sa otvorenim Trećim okom. Oni vide to veliko i visoko božanstvo, on izgleda velik i visok zato što životni oblici u drugim dimenzijama mogu da postanu jako veliki, i on je takođe odeven u žuto. Ljudi misle da on ima velike natprirodne moći. On bi ti mogao reći: „JA ću te uzeti za svog učenika; uči od mene.“ Ako se ispolji vezanost čoveka i on počne da uči od njega, ta osoba će smesta biti upropašćena. Iako možda izgleda ogroman, on ipak nije prevazišao Tri domena. On je ništa, osim što nije u ovoj dimenziji, pa može da transformiše svoje telo. Zato svi treba da pazite na takve stvari. Takođe ima demona koji dolaze da vas ometaju: „Dođi da učiš od mene, pa ću te nešto naučiti.“ Neki ljudi, posebno oni koji vežbaju druge vrste čigonga, će lako razviti neku vrstu spontanih pokreta u času kad tamo sednu, i pokreti njihovih ruku čine se jako lepi. Moram vam reći da i demoni znaju ovakve stvari. Vi ne znate ko vam ih daje. Prema tome, ako ga budete sledili u vežbama, on će vam dodati neke stvari na telo, i telo će vam se zbrkati. Video sam neke ljude koji izgleda da uče ovu ili onu praksu, a tela su im u haosu, sa svakojakim stvarima. Više nećeš moći da se kultivišeš. Mi verujemo u predodređenost. Ako zbilja želiš da se kultivišeš, mi ćemo to temeljno očistiti za tebe. Mi ćemo zadržati dobre stvari i ukloniti ti loše stvari. Vaše telo će biti izglačano i pročišćeno. Tek kad dostigneš stanje Mlečno-belog tela, možeš zaista razviti gong i povisiti svoj nivo.

Pitanje: Vi imate puno fašena (telo sačinjeno od gonga i Fa) koji mogu da vode kultivaciju ljudi. Međutim, mi smo u Australiji. Ko će voditi nas? Ko će biti naš učitelj?

Učitelj: On je pokrenuo veoma važno pitanje. Svima je poznato da je kultivacija veoma ozbiljna stvar. Pošto čovek ima karmu život za životom, i činio je u prethodnim životima stvari koje nisu dobre, on će imati neprijatelje i poverioce u drugim dimenzijama. Ako otkriju da upražnjavaš kultivaciju, oni će doći da ti se osvete. Tada će se početnik u kultivaciji suočiti sa životnom opasnošću. Zato sam rekao da ako nemate učitelja, biće vam potpuno nemoguće da uspete u kultivaciji, biće vam potpuno nemoguće da uspete. Samo ako je tu učitelj da pazi na vas i štiti vas, možete uspeti u kultivaciji. Samo ako vam se ne dopusti da naiđete na velike probleme, možete uspeti u kultivaciji. Ranije su svuda po svetu postojali praktikanti kultivacije, i bilo ih je relativno više u Kini. Mnogi praktikanti taoizma su imali učenike. Iako možda nalazite da je taoizam, koji se kasnije pojavio, imao puno učenika, učitelj je istinski učio samo jednu osobu, da bi mogao da garantuje da ta osoba neće imati nikakvih problema. On je mogao da pazi na samo jednu osobu jer Tao-škola nema želju da ponudi spas svim živim bićima.

Zašto ja mogu da predajem i spasavam toliko ljudi? U Kini postoje desetine miliona ljudi koji uče, ne uključujući one izvan Kine. Zašto se nikome ništa nije desilo? Među onima koji sede ovde, ima nekih koje je udario auto. Auto je oštećen, a čoveku se ipak ništa nije desilo. Niti ga je bolelo, niti se uplašio, niti je bio povređen. Zašto se tako desilo? Radi se o tome da su ti poverioci došli kod tebe da zatraže naplatu (dugova koje duguješ). Međutim, mi ne možemo dopustiti da se tebi desi stvarna opasnost, mada se dugovi moraju otplatiti. Bez zaštite učitelja, taj bi stradao na licu mesta. Kako će se kultivisati ako pogine? Ja imam brojne fašene koji izgledaju isto kao ja. Oni su u drugoj dimenziji, pa naravno da se mogu povećati, ili smanjiti. Oni mogu postati veoma mali, ili veliki. Njihova mudrost je potpuno otvorena, sa onom moći Fa koju ima jedan buda. Glavno telo je ovde sa mnom, a oni imaju sposobnost da stvari rade nezavisno. Oni će paziti na tebe, štititi te, pomagati ti da transformišeš gong, i činiti određene stvari. Zapravo, oni su otelotvorenje moje mudrosti. Prema tome, ja sam u stanju da vas štitim. Iako lično nisam u Australiji, Dafa vam je već preneta, i možete uzeti Fa kao učitelja.

Pitanje: Da li fašen može da navodi našu praksu kultivacije i štiti nas?

Učitelj: Pre nego što će praktikant upasti u nevolju, moj fašen će preduprediti takve stvari za tebe, ne dopuštajući da se one dese. Takođe ti može dati nagoveštaj. Kad zaista ne možeš da se prosvetliš u to, a ipak ti kultivacija ide dobro, on se može ukazati pred tvojim očima da ti nešto kaže, ili ti možda dopusti da čuješ njegov glas. Kako tvoj nivo kultivacije nije dovoljno visok, on ti neće dopustiti da ga vidiš, ali će ti dopustiti da čuješ njegov glas. Uglavnom ti daje da ga vidiš dok spavaš. Tako ispada kao da si u snu, a ipak postoji prosvetljenje povodom toga da je li to stvarno, ili lažno. Prema tome, ljudi ga mogu videti uglavnom u snovima. Ako ti je moć koncentracije vrlo dobra, takođe ga možeš videti tokom sedeće meditacije. Međutim, ako stalno želiš da me vidiš, to je takođe jedna vrsta težnje ili vezanosti. Zato ti ni tada neće biti dopušteno da ga vidiš. Ako o njemu ne misliš, ako se budeš kultivisao, sigurno da ćeš u budućnosti moći da ga vidiš.

Pitanje: Učitelj me štiti, ali moja karma je tako velika. Kako mogu biti zaštićen?

Učitelj: Ovo takođe iznosi veoma važno pitanje. Pošto su svi ljudi u današnjem društvu stigli do ovog stanja sa karmom povrh karme, njihova karma je već zaista velika. Nisu samo ljudska bića ta koja imaju tako veliku karmu, jer ljudski život se može reinkarnirati i postati životinja, fizička supstanca, biljka, biće dimenzije visokog nivoa, ili biće dimenzije niskog nivoa. Ovo je samsara (šest puteva reinkarnacije), pa se sve može reinkarnirati. Ljudi odnose sa sobom i karmu i de. Ljudi modernih vremena imaju malo de i puno karme. Onda ispada da karmu imaju ne samo ljudi - cement i zemlja je takođe imaju. Svi znamo da kad bi seljak, ranije u Kini, posekao ruku radeći na njivi, on bi uzeo malo zemlje i stavio je na ranu, a ona bi zarasla. Zasuo bi je sa malo zemlje, i ona bi zacelila. Da li se danas usuđujete da dodirnete zemlju? Čak i ako je ne dodirnete, dobićete tetanus! Karma je svuda. Karma je u materiji, biljkama, životinjama i ljudima. Prema tome, gledajući iz dimenzije visokog nivoa, ljudskim društvom se valjaju crni talasi. Zašto postoje epidemije? Vrlo ozbiljne epidemije su ti crni talasi, koji su masa karme velike gustine, koja se valja naokolo. Kad se dovalja dovde, nastaće epidemija. Danas je karma čovečanstva tako velika. Šta da se radi? Dopustite da vam kažem, kao što sam ranije pominjao, da ako želite da vežbate kultivaciju, i da vežbate kultivaciju tek pošto raščistite dugove koje dugujete iz nekoliko života, bojim se da bi situacija mogla postati drugačija kako vreme bude prolazilo, i da više nećete moći da naiđete na mene.

Šta onda da se radi? Ljudi u ovom univerzumu nisu tu da bi bili ljudska bića, već da bi se kultivisali i vratili nazad na mesto gde su stvoreni. Neko može reći: „Ja sam u običnom ljudskom društvu i ne mogu da se odreknem običnih ljudskih osećanja. Ako se budem kultivisao, šta sa mojom ženom, sinovima, ćerkama, roditeljima i braćom? Tada moj život više neće imati smisla.“ To je tvoje razumevanje sa tvoje ljudske tačke gledišta i misao na sadašnjoj osnovi. Kad budeš uznapredovao do nove osnove i kad budeš podigao svoj nivo, nećeš ovako razmišljati. Kad si u drugom domenu, nećeš ovako razmišljati. Međutim, saopštiću vam princip. Ko su vaši pravi srodnici? Ja se ovde ne petljam u vaše porodične odnose. U samsari si čovek u ovom životu, a životinja ili biljka u narednom životu. Od jednog života do drugog, koliko roditelja, žena, sinova, kćeri, sestara i braće si imao u svakom životnom veku? U tvom dugom životnom putešestviju, čak ih ne možeš prebrojati. Takođe, neki su ljudski, a neki nisu ljudski. Koji su pravi? Ljudska bića naprosto su izgubljena preduboko u lavirintu! Tvoji pravi roditelji nalaze se na mestu gde te je univerzum stvorio. Tamo su tvoji pravi roditelji. Ovo je zato što život ima dve vrste porekla: jedno je život stvoren kroz pokret ogromne materije; drugo je život s formom, koji je stvoren kretanjem materije u univerzumu. Po sebi, to je kao kad trudna žena rađa život. Jer takvi životi imaju roditelje. Prema tome, tvoji pravi roditelji te upravo gledaju negde gore, nadajući se da ćeš se vratiti; ali umesto da se vratiš, ti se ovde izgubiš, i dalje osećajući da je sva tvoja rodbina ovde.

Cilj ljudskog bića nije da bude čovek. Cilj je vratiti se prvobitnom sebi. Kad osoba ima ovu misao kultivacije budinstva, čak i kad nema priliku da se kultiviše, ona je ipak posejala dobre plodove kultivacije budinstva. Zašto se tako kaže? Imati takvu misao za njega je nešto jako dragoceno! Jer kao osoba u ovako oporoj sredini, ovako zbunjujućoj sredini, on i dalje ima želju da se vrati, i želju da kultiviše budinstvo i bude dobar. Onda, ako želiš da se kultivišeš, svi će ti pomoći i iznaći načine da ti daju zeleno svetlo. Kad osoba ima takvu misao, ona će zatresti svet deset pravaca. Ona sija kao zlato i svi će moći da je vide. Ako ta osoba želi da se kultiviše, tako će i biti. Pored toliko karme, šta se može učiniti? Znači da se moraju preduzeti mere da ti se karma eliminiše. Eliminacija karme se ne radi bezuslovno, niti ti se može sva eliminisati. Do koje mere ti drugi to mogu učiniti? Ja na to ne gledam. Međutim, u budizmu se kaže da ne možeš uspeti u kultivaciji u jednom životnom veku - da možeš uspeti u kultivaciji samo nakon nekoliko reinkarnacija. Naime, ti nisi u stanju da eliminišeš toliko karme odjednom. Međutim, ako zaista želiš da se kultivišeš, mi ćemo naći način da ti omogućimo da uspeš u kultivaciji u ovom životu, i da je okončaš u ovom životu. Ako si zbilja mnogo star, ili je tvoj život veoma kratak i nije preostalo dovoljno vremena, nosićeš falun do kraja svog životnog veka i onda se reinkarnirati. Kad se rodiš, on će te povezati sa narednom predodređenošću.

Čoveku koji se kultiviše u ortodoksnom Fa, ja ću eliminisati karmu do stepena kad će moći da se kultiviše i podnese je. Nije dozvoljeno da se sva eliminiše, a takođe nije dopušteno da se uopšte ne otplati. Kako onda otplatiti deo koji je za otplatu? Mi ćemo je postaviti na tvoj put kultivacije, i sve to će biti tvoja karma postavljena na različite nivoe, gde je potrebno da napreduješ u kultivaciji. Služiće kao testovi i teškoće za popravljanje tvog šinšinga. Kad treba da unaprediš svoj nivo, naići ćeš na neke nevolje, ili će tvoje telo negde osetiti bol. Ovo treba da posluži tvom prosvetljavanju u stvari. Kad se to bude desilo, biće to proba da li si u stanju da smatraš sebe praktikantom, da li ćeš se prema tim problemima ponašati kao svakodnevna osoba, i da li možeš da se distanciraš od njih, i uzmeš ih olako. Ako svaku probu i svaku teškoću budeš smatrao dobrom prilikom za napredovanje, malo mareći za nju, moći ćeš da prođeš test. Neki ljudi smatraju da su njihove teškoće u kultivaciji jako velike, ali one zapravo to nisu. Što ih budeš smatrao većim, one će postajati veće, a ti ćeš bivati manji. Ako ne mariš i ne misliš o njima, sa Učiteljem i Fa koji su ovde, čega imaš da se bojiš? Dok ima zelenih planina, nema bojazni da će ponestati ogreva za vatru. Ignoriši ih! Kad ih se budeš odrekao, shvatićeš da su se teškoće smanjile, a da si ti narastao. U jednom koraku ćeš ih prevazići, i teškoće će postati ništa. Garantovano će biti tako. Onaj ko ne može da ih prevaziđe, taj zapravo ne može da se oslobodi vezanosti, ili ne veruje u Fa. U većini slučajeva, to je zato što ne može da se oslobodi ove ili one vezanosti. Njegov neuspeh je posledica njegove nemogućnosti da se oslobodi vezanosti. Pošto ne može da se odmakne taj jedan ljudski korak unazad, on nije u stanju da je prevaziđe.

Pitanje: Imam pitanje. Već dugo vremena vežbam Falun Dafu. Čitam knjige Učitelja i gledam snimke Učitelja kao da osećam glad ili neutoljivu žeđ. Ipak, ima jedna rečenica koju ne razumem. To je izjava Učitelja: „Falun se ne može razviti tvojim vežbanjem. Učitelj lično mora postaviti falun.“ Zato razmišljam da odem u Kinu da zamolim Učitelja da mi postavi falun. To je jedno pitanje. Drugo je kad neko ima falun, kako da se uveri da ima falun? To su ta dva pitanja.

Učitelj: Mnogi ljudi brinu za jedno: „Želimo da učimo ovaj Fa, ali nismo pohađali vaše seminare, niti me videli uživo. Da li ćemo i mi imati falun?“ Takođe, neki ljudi ništa ne osećaju. „Zar Učitelj ne vodi računa o nama?“ To je pitanje koje će mnogi imati. Zapravo, ja sam u knjizi već napisao da ćete dobiti falun. Pošto ja dolazim upravo zato da bih ponudio spas svim živim bićima, kad ja ne bih bio odgovoran prema vama, čitanje ovakvih stvari bi vam donelo opasnost. Prema tome, ja moram voditi računa o vama. Ako se vi istinski kultivišete, a ja ne pazim na vas, to bi bilo isto kao da povređujem ljude, i donosim im smrt. Tada bih bio kažnjen, što znači da tako ne mogu da postupam. Sad kad radim ovo, ja ću odgovarati za vas. Mnogi ljudi sa veoma dobrim urođenim kvalitetom mogu da vide da je svaka reč u ovoj knjizi falun. Pošto se dimenzije razlikuju, ako se pogleda dalje, u dublje dimenzije, svaka reč je moj fašen, a svaki je u liku bude. Svaka komponenta svake reči, takođe je jedan buda. Razmislite, moć jednog bude već je veoma velika. Zašto će tvoja bolest biti izlečena kad uzmeš da čitaš ovu knjigu? Tvoj vid ne valja. Dok čitaš ovu knjigu, zašto vidiš da reči postaju sve veće i veće, a tvoje oči se više ne zamaraju? Zašto se, kad čitaš ovu knjigu, dešavaju čudesne promene? Jer su te reči sačinjene od Fa. One mogu da učine sve za tebe, i mogu ti ugraditi falun. Ja takođe imam fašene koji vode računa o tebi, pa će oni obaviti sve ove stvari. Na taj način ćeš ga opet dobiti, bez da me lično vidiš.

Što se tiče osećaja, neki ljudi su možda osetljivi, pa će osećati da im donji stomak rotira. Ne samo da rotira na jednom mestu, već rotira svuda, po celom telu. Neko ko ovde sedi je kazao nešto pogrešno, pa u budućnosti treba da pripazi. Izneta je tvrdnja da naša Falun Dafa vežba devet faluna. Moram vam reći da ja za vas zapravo postavljam samo jedan falun. Ovaj jedan falun već poseduje neuporedivu moć, i može da se deli bez ograničenja. U početnoj fazi vaše kultivacije, da bi se vaše telo podesilo, ne zna se koliko stotina faluna sam postavio izvan vaših tela, a oni su rotirali svuda. To je zato što je vaše telo trebalo pročistiti i asimilovati. Ja sam koristio tu osobinu našeg gonga da bih vas podesio, tako da ste mogli da osetite falune kako svuda rotiraju, a oni su bili toliko brojni da ih čak niste mogli prebrojati. Možda ste osetili da ima devet faluna, pa ste rekli da postoji devet faluna. Da bih podesio vaša tela, ja ću koristiti mnoge eksterne falune. Neki ljudi su osetljivi, a neki nisu. Oni koji nisu osetljivi, neće ih osećati, dok će ih osećati oni koji jesu osetljivi. Međutim, bez obzira da li možete da ih osetite ili ne, sve ovo se dešava u početnoj fazi. Kad se oni koji mogu da ga osete naviknu na njega, i kad vam postane deo tela, više nećete imati osećaj. Vaše srce kuca, pa da li ste obično svesni da kuca? Znaćete kad ga osetite rukom. Vaš stomak se nadima. Da li ste svesni da se nadima? Vaša krv cirkuliše. Da li ste svesni? Kad bude postao deo vašeg tela, više nećete imati taj osećaj, i nećete ga osećati. Takođe ima puno slučajeva kad u početku nema osećaja. U ranim fazama ima prilično puno ljudi koji ništa ne osećaju. Međutim, u budućoj praksi kultivacije ćete imati puno osećaja. Dok god se budete kultivisali, ja ću definitivno voditi računa o vama.

Najočiglednija stvar je što će vaše telo veoma brzo biti pročišćeno. Mnogi ljudi u Kini znaju da je kultivacija u Falun Dafi naprosto čudesna! Kad se započne sa praksom, bolesti će nestati. Zašto je tako? Mnogi ljudi ne teže tome da se izleče. Oni misle da je Dafa dobar, pa ga vežbaju! Rezultat je da su njihove bolesti izlečene. Međutim, ponekad ima ljudi za koje efekat nije tako dobar. Zašto nije dobar? Ako neko čuje da vežbanje Falun Dafe može da dovede do izlečenja, on dolazi da vežba sa ciljem lečenja bolesti. Tada njegova bolest neće biti izlečena. „Stiči prirodno, bez težnje.“ Vaša želja da se izlečite takođe je težnja. Ljudska tela moraju otplatiti karmu, i treba da imaju bolesti. Vi treba samo da imate želju za kultivacijom i da se oslobodite svoje vezanosti za lečenje bolesti. Samo ako ne mislite na lečenje i ignorišete takve stvari, dobijaćete sve dok se budete kultivisali. Ako imate vezanost za lečenje bolesti, ništa nećete dobiti. Ranije smo stalno zabranjivali da mentalno bolesni i kritično bolesni prisustvuju predavanju. Hoću da kažem, kako god da zatražiš od takvog kritično obolelog čoveka da se oslobodi te vezanosti, on to i dalje neće moći da učini. Ponekad kaže da će se osloboditi, ali u sebi će i dalje intenzivno misliti. Prema tome, mi tu ništa ne možemo. Zašto ništa ne možemo? Jer predavati ortodoksni Fa radi spasenja ljudi ima svoje zahteve, veoma stroge zahteve, inače bi to bilo predavati naopaki Fa. Morate promeniti tu misao, pa ćemo vam onda moći pomoći. Ako ne promenite svoju misao, mi ništa nećemo moći. Ako promenite ovu misao, vi više niste običan čovek. Ako ne možete da promenite ovu misao, i dalje ćete biti običan čovek. Razlika je upravo tu. Prema tome, dobijati se može samo prirodno, bez težnje. Neki ljudi došli su ovde bez ikakvih predubeđenja, i našli da je ovo jako dobro, pa su došli da probaju. Videvši druge kako vežbaju čigong, i oni su došli, bez jasnog cilja. Ipak su svi oni bili izlečeni. Naravno, mi od ljudi ne zahtevamo previše u jednom mahu. Postoji proces razumevanja, koji je dopušten. Ali nemojte dolaziti da se kultivišete vezano za bilo koju težnju.

Pitanje: Učitelju, meni je jako žao. Hteo bih da postavim tri pitanja. Prvo pitanje je da kad čitam Džuan Falun, u njemu se kaže da se u Čimen-školi ne skida tvoj gong, koji razviješ. U nekim praksama, na kraju ti naprosto skidaju osam desetina gonga da bi opredmetili tvoj raj. Da li onda i Dafa, koju mi vežbamo, čini to isto?

Učitelj: Pošto se kultivacija vežba među običnim ljudima, kroz kultivaciju čovek mora da razvije sve što će u budućnosti biti potrebno da ima kao buda. Svakome je poznato da buda može da ima sve što poželi, i da on poseduje velike božanske moći. Njegova dobra sreća nema premca. Gde ih dobija? Onoliko koliko se muči, toliko će dobre sreće imati. Tako gong koji kultiviše mora da dostigne veoma visok nivo pre nego što on uspe u kultivaciji bude. U prošlosti je ovo pominjano u našoj zajednici kultivatora samo među ljudima veoma visokog nivoa, i ranije nije pominjano među običnim ljudima. Pre nego što dostigne Ispunjenje, praktikant zaista treba da dostigne veoma visok nivo kultivacije. Zašto je tako? Ako odeš samo sa gongom, nećeš imati šta god poželiš i nećeš imati dobru sreću. Tako neće ići. Tokom tvoje prakse, kroz kultivaciju ćeš sve morati da razviješ. Muke koje si istrpeo tokom celokupne prakse kultivacije su tvoja moćna vrlina. Muke povećavaju gong, i gong se povećava kad se popravlja šinšing. Prema tome, kad tvoja kultivacija u budućnosti bude dostigla jako visok nivo, osam desetina gonga će biti skinuto da bi se ispunila dobra sreća tvog bezgraničnog Istinskog dostignuća i da bi se obogatio tvoj sopstveni mali raj. To dolazi od tvoje kultivacije kroz podnošenje teškoća. Čak i šinšing standard koji si kultivisao će se umanjiti da bi se obogatila unutrašnjost. To je tvoja prava sreća, i ona dolazi od tvojih muka. Što se tiče preostale dve desetine, to je tvoje Istinsko dostignuće. Oni koji dostignu standard bodisatve, biće bodisatve. Oni koji dostignu standard arhata će biti arhati. Ako dostignete viši nivo, bićete viši buda. Čimen-škola kultivacije je relativno komplikovana, ali i tu je potrebno da se koristi sopstveni gong da bi se ispunila dobra sreća i vrlina.

Pitanje: Moje drugo pitanje je, kako naš šinšing nije dovoljno visok, ja se u sebi veoma naljutim kad me drugi psuju, ili me malteritiraju. U skladu sa onim što je Učitelj rekao, kad te drugi udare, opsuju te, ili te zlostavljaju, oni ti daju de. Ali u svom srcu, ti ne treba da se ljutiš. Je li istina da gong neće rasti ako se ljutiš?

Učitelj: Jer kao praktikant, kad se ljutiš na običnog čoveka, već si isti kao taj obični čovek. Kad se ljutiš, ti odbacuješ de, jedino što ga ne potiskuješ natrag. Ne potiskuješ ga natrag, jer si ionako ti taj koji je izgubio. Dok god tome pristupaš isto kao on, ti ga potiskuješ. Neko može misliti: „Onaj me je baš izmaltretirao i prešao me za puno para. Svejedno, treba da budem srećan, i da mu zahvalim. Ti me prebiješ, i još treba da trpim uvredu. Ne samo da treba da trpim, nego još i treba da sam mu zahvalan. Neće li drugi ljudi reći da sam Akju (lik iz romana, koji zavarava sebe)? I da sam slabić?“ Ne. Neka svi razmisle: Ako nemaš šinšing tog nivoa, onda to nećeš moći. To pokazuje snažnu volju praktikanta. Može li to običan čovek? Kad neko nema tako jaku volju, on to neće moći. To ne znači isto što i biti strašljiv i slab. Naravno, treba da budeš srećan. Svi razmislite, da te on nije maltretirao, ti ne bi mogao dobiti dodatni deo de. Kad dobiješ još jedan deo de, odgajićeš i razviti još jedan deo gonga. Dok te je on maltretirao, istovremeno je i tvoja karma eliminisana! Možeš li postati buda ako još nosiš karmu? Moraš je u potpunosti ukloniti. Kad te je zlostavljao, on ti je dao de, a takođe si eliminisao karmu. Nisi se ponašao na isti način kao on, ostao si hladne glave. Tvoj šinšing standard je porastao. Šinšing ima jedno merilo, koje stoji iznad glave čoveka. Merilo iznad glave je visoko koliko i nivo gonga. Tvoj nivo šinšinga se povisio. Tvoj nivo gonga je takođe porastao. Tvoja karma je takođe transformisana u de. Dobio si četiri za jedno. Zar ne treba da mu zahvališ? Zaista treba da mu zahvališ iz dubine srca. Jer kao što sam upravo pomenuo, principi dobrog i lošeg u ljudskom društvu su obrnuti. Kad se dostigne viši nivo, čovek će otkriti da su loše sve stvari za koje su ljudi vezani.

Pitanje: Treće pitanje je na temu ubijanja, kako se pominje u knjizi. Oduzeti život je veoma velik greh. Ako osoba izvrši samoubistvo, da li se to važi za greh, ili ne?

Učitelj: Važi se kao greh. Ovo ljudsko društvo sada više nije dobro, i pojavile su se svakojake čudne i bizarne stvari. Priča se o takozvanoj eutanaziji i davanju injekcija ljudima da bi umrli. Svi to znaju. Zašto daju injekciju da bi se čoveku dopustilo da umre? Jer misle da on pati. Međutim, mi smatramo da njegova patnja predstavlja eliminaciju karme. Kad se u narednom životu bude reinkarnirao, on će imati lako telo, bez karme, i čekaće ga dobra sreća. Dok je u bolu i eliminiše karmu, njemu svakako nije lako. Ipak, ako mu ne dopustiš da ukloni svoju karmu i ubiješ ga, nije li to ubistvo? Ako ode noseći karmu, u narednom životu će morati da otplati tu karmu. I, šta mislite, ko je u pravu? Samoubistvo je još jedan greh. To je zato što je ljudski život unapred određen. Vi remetite redosled svega onog što je bog uredio. Kroz obaveze koje imaš prema društvu, između ljudi postoji ovakav međusobni odnos. Ako taj čovek umre, neće li onda ceo ovaj redosled poremetiti božanski aranžman? Ako ga poremetiš, on ti neće dati da odeš. Prema tome, izvršiti samoubistvo je grešno.

Pitanje: Buda radi šta god hoće. Zar buda nema čist um i malo želja? Da li on i dalje ima uživanja?

Učitelj: Neki ljudi kažu da bude ne jedu hranu i da bude nemaju ljudsko telo. Ovakva izjava zvuči kao da svi ljudi misle da su bude takve. Moram vam reći da ono što se govori u krugovima kultivatora ne treba shvatati običnim ljudskim mislima. Jedan buda nema ljudsko telo, što znači da nema prljavo ljudsko telo sačinjeno od materije na molekulskom nivou čestica. Najgrublje čestice njegovog tela na površini su atomi, dok su njegove mikroskopskije čestice mikroskopskija materija iz univerzuma Što je mikroskopskija njegova materija, veća je njegova radioaktivna energija. Svetlost bude sve obasjava. Neki ljudi kažu da jedan buda ne jede hranu. Buda ne jede ljudsku hranu. On jede supstance unutar njegovog nivoa. Takođe, on to ne naziva „hranom“ u ljudskom smislu. Znači, vi nećete moći da razumete značenje jezika u domenu buda, i ne možete ih shvatiti. Ljudska bića naprosto imaju ljudski način razmišljanja.

Neki ljudi kažu da bi bilo jako dosadno ako bi neko mogao postati buda. Ne bi imao ništa, ceo dan bi sedeo kao klada. Moram vam reći da je jedan buda kralj Fa u svom nebeskom svetu. Misleći na otelotvorenje nivoa njegovog šinšing standarda, mi ga nazivamo tatagatom. On je zapravo kralj Fa u tom njegovom svetu. U tom svetu postoje brojna bića pod njegovom upravom. Naravno, to nije kao uprava naših običnih ljudi, putem sprovođenja zakona. On do kraja upravlja s blagošću i širokogrudom dobrotom. Svi ispunjavaju standard tog nivoa, i tamo je neuporedivo divno. Oni nemaju osećanja svakodnevnih ljudi. Ali imaju milosrđe, viši domen, i nešto čistije. Oni nemaju ništa od stvari koje imaju obični ljudi. Oni imaju stvari koje su analogno više divne, na višem nivou. To je viši život; postoje i viši, još viši, i viši životi. Kad bi sve bilo dosadno, bilo bi bolje umreti i svršiti sa svim. Tamo je više divno. Tek odlaskom u taj svet, može se spoznati šta je sreća. Tamo je više divno, ali ako se ne oslobodite tih vezanosti običnih ljudi, i ako ne budete mogli da ih uklonite, nećete moći da dospete tamo.

Pitanje: Zašto se u Čimen-školi ne skida gong?

Učitelj: Ko kaže da se u Čimen-školi ne skida gong? Svako mora da završi svoj Status dostignuća sa gongom koji je odgajio. U Čimen-školi ne postoji samo jedna vrsta kultivacije. Oni imaju razne prakse, koje su zaista jedinstvene. Tokom prakse kultivacije, neki od njih će završiti takvu praksu još dok se kultivišu, ali napor koji ulažu je isti. Oni ga ne razvijaju ovde, pa stoga nemaju potrebe da ga skidaju. Što se tiče onih ljudi kojima ga moraju skinuti, njihov gong će se brzo razvijati. Ako praktikant ne skida svoj gong, i dostiže svoju dobru sreću i vrlinu još dok se kultiviše, on će ga veoma sporo razvijati, ali napor će biti jednak.

Pitanje: Dva pitanja. Prvo pitanje se tiče toga da kad sam prvi put seo da meditiram, video sam fašen Učitelja kako sedi pored mene, na levoj strani. Ali njegova odeća je bila crna, i imao je osmeh na licu. Kasnije sam pročitao šta piše u dokumentu. Pošto je to bio moj prvi put da ga vidim, danas bih još jednom hteo da pitam zašto boja nije bila kao na video snimku.

Učitelj: To takođe nastaje usled toga što boje odudaraju u različitim dimenzijama. Na primer, koju boju voli jedan taoista? Purpurnu. Zato on priča o purpurnom čiju koji dolazi sa istoka, i smatra purpurnu boju za nešto najviše. Buda-škola voli zlatnu, ili zlatno-žutu. Ali, to je jedna ista boja. Ona je purpurna u ovoj dimenziji, a zlatna u drugoj dimenziji. Kad se gleda odavde, ona je beličasta - tamo je veoma tamna. Ovde je zelena - tamo je crvena. Sve boje imaju takve različite manifestacije u različitim dimenzijama. Zato, ako si ti samo u jednom takvom stanju, ono što ćeš videti je ta boja. Svi moraju biti pomalo oprezni, jer demoni ponekad prave žestoke smetnje. Većina mojih fašena nose odoru bude i plavu kosu - talasastu, plavu kosu. Veoma je plava, boje svetlog žada. Ponekad, samo u izuzetnim okolnostima, moj fašen se može videti u ovakvoj odeći, kakvu nosim. To je nešto krajnje, krajnje neuobičajeno, i veoma se retko sreće. Prema tome, svi treba dobro da naprave razliku. Ako je on zaista ja, u sebi ćeš biti sasvim siguran da sam to ja. Ako to nisam ja, u sebi ćeš imati upitnik.

Pitanje: Već dva meseca učim ovaj Fa. Tokom ova dva meseca sam osetio da je moja bolest, koja traje nekoliko decenija, u potpunosti nestala jer cilj mog učenja Dafe je eliminisati karmu. Tokom ova dva meseca zaista živim izuzetno dobro, bez ijednog leka. To je jedno. Drugo je to da bih hteo da upitam Učitelja da li je ono što sam ugledao tokom sedeće meditacije bio falun. Video sam nešto kako se okreće, i okreće, po obliku spirale. Međutim, njegova boja je takođe bila boje zemlje, kao boja gline. Njegovo okretanje, sve u svemu, bilo je naprosto nešto čudesno. Ali, nisam mogao da sagledam unutrašnju strukturu.

Učitelj: Zato što, osim na tom simbolu faluna, njegova osnovna boja se menja. Njegova boja se može promeniti u razne boje: crvenu, narandžastu, žutu, zelenu, svetlo plavu, plavu, ljubičastu, šarenu ili bezbojnu. Prema tome, falun neće uvek biti ove boje. Pored toga, kad falun podešava tvoje telo, on se okreće izuzetno brzo. Izgleda kao kad se okreće električna turbina, ili tornado. Ponekad se okreće veoma sporo, pa se unutra može jasno sagledati njegova struktura. Kad se veoma brzo okreće, nije ga lako videti. Dok u početku podešava telo, on sam zna kad treba da bude brz ili spor, kao i kako treba da rotira. Ovo nema veze i sve je normalno.

Pitanje: Da li mi možemo da radimo ručni znak Veliki lotosov cvet?

Učitelj: Ručni znak Veliki lotosov cvet je Dang Jin, što je fiksni znak. Ovo je ručni znak Velikog cveta lotosa (Učitelj pravi ručni znak). Tokom naše prakse nema potrebe da to radimo. To se radi kad se od učitelja traži da izvede kaiguang (ritual prizivanja fašena bude u sliku bude ili statuu, radi obožavanja u ljudskom društvu) na statui bude kod kuće, statui Lao Cea u Tao-školi, statui Iskonskog nebeskog Boga, ili drugim statuama bude. Za vas je najbolje da uzmete u ruku moju knjigu. Zar u njoj ne postoji moja fotografija? Kao da mi se obraćate, recite: „Učitelju, molim vas da za mene obavite kaiguang.“ S knjigom u naručju, rukama izvedite ručni znak Veliki lotosov cvet, i biće gotovo za tri sekunde. Moj fašen će prizvati fašen boga na tu statuu. Ako obavljate kaiguang za budu Amitabu, moj fašen će pozvati fašen bude Amitabe na ovu statuu, i to se naziva pravim kaiguangom. Danas, sveštenici koji ne izvode istinsku kultivaciju u svojim religijama, i mnogi lažni čigong-majstori, naprosto ne mogu da izvedu kaiguang. Oni nemaju moćnu vrlinu da pozovu jednog budu. To je buda, a ne neko ko će doći bez obzira ko ga poziva. Naravno, ima nekih ljudi koji će staviti ogledalo pred statuu bude i to nazvati kaiguangom. Ima i onih koji oboje oči na statui bude cinober bojom, i naprave da oči budu jako crvene, što to takođe nazivaju kaiguangom. Svi oni samo prave zbrku.

Pitanje: Upravo ste pomenuli da čovek ovde dole pada iz različitih rajeva, sa različitih nivoa. Onda, naravno u principu, on bi trebalo da se vrati u taj raj sa koga je prvobitno pao. Međutim, izgleda da na ovom ljudskom nivou on ne zna iz kog je raja pao. Tada bi, dok se kultiviše, on mogao izabrati drugačiji put, baš kao što može imati sklonost da uči Falun Dafu.

Učitelj: Ti i dalje želiš da se vratiš u onaj raj iz kog si prvobitno došao - mesto na kom je stvoren tvoj život. Ta želja je dobra. Sada, prvo što moraš da razrešiš je kako da se tamo vratiš, i kako da se vratiš tamo kroz kultivaciju. Ovo je najkritičnija stvar. Nema nikakvog mesta za drugačiji izbor, uopšte nema mesta. Nije to kao da je sve stavljeno pred tebe, sa budama koje sede tamo, pa će ti biti dodeljen onaj kog želiš. Što se tiče tvog uzdizanja u kultivaciji, ako si zbilja u stanju da kultivacijom dostigneš visok nivo i vratiš se na svoje prvobitno mesto, boraveći u tom raju, uvek ćeš moći da posetiš svoje rođake u tom raju, i prošetaš se i pogledaš. Nije važno u kom si raju. Nebitno je da li živiš u Sidneju, ili Brizbejnu.

Pitanje: U regionu jugoistočne Azije, rasprostranjeno je nešto što se zove Nebeski Tao. O čemu se tu radi?

Učitelj: Svima vam moram reći da je sada period Završnog haosa. Buda Šakjamuni je pomenuo da će hiljade demona doći na ovaj svet u Periodu kraja Darme. U doba kad je Šakjamuni bio na ovom svetu, demon je rekao: „Sada ne mogu da podrijem tvoju Darmu. Kad tvoja Darma uđe u Period kraja Darme, poslaću svoje učenike i sledbenike da postanu profesionalni praktikanti u tvojim hramovima. Videćemo šta ćeš moći u vezi s tim!“ Tada je buda Šakjamuni zaplakao. Buda Šakjamuni, naravno, ništa nije mogao ovim povodom. Došlo se do kraja Darme, pa postaje haotično. U Periodu kraja Darme, kako je on pomenuo, ne samo među ljudima ili samo u hramovima, već svuda u ljudskom društvu, postoje stvari koje podrivaju ljudske poslove, i postoje takvi ljudi. Posvuda su zle religije! Na površini, i one govore ljudima da budu dobri, ali u svojoj srži, one nisu za to. One su bilo za novac ili za slavu; inače, one su tu radi mračnog uticaja. Sve one su takvo nešto. Prema tome, šta mislite, kojim stvarima one teže? Buda Fa je obznanjen da spasi ljude. Onaj koji ga koristi radi zarade, biće odgovoran za najveći greh! Naravno, jedan demon ne haje za takve stvari. On nosi zastavu religije, ili nosi zastavu pod kojom govori ljudima da treba da budu dobri, ne bi li uništio čovečanstvo, uništio ljudsko srce, i uništio ljudski Fa srca. To je nešto najopakije. Prema tome, ja mislim - naravno, ima nekih reči koje ne želim da izgovorim - povodom čestitog i zlog, trebalo bi da umete da ih razlikujete, i sami da napravite razliku. Ja ne želim da kažem ko je zao, a ko nije zao.

Međutim, ja vam mogu reći samo to da ako neko želi da dođe u obično ljudsko društvo da spasava ljude, to je jako krupan poduhvat. Bogovi u celom univerzumu moraju klimnuti glavom, odobravajući ovo. To je zato što to uključuje različite aspekte, i uključuje sve rase ljudskog društva koje su u vezi sa onima gore. Mnoga pitanja su uključena. To nije nešto što neko može učiniti inspirisan trenutkom. Ja znam zašto je Isus raspet na krstu. Zašto je buda Šakjamuni krenuo putem Nirvane? Nije lako preneti ispravan Fa. A onda, niko neće smetati ako se prenosi zli Fa. Ne radi se o tome da niko ne mari. Samo se radi o tome da kad se predaje ispravni Fa , obično ima i puno zlog Fa, sve zavisi od toga na koja vrata uđeš. Da sve pripada jednoj školi, i da je sve što se predaje ispravni Fa, da na svetu nema zlog Fa jer je sav eliminisan, ljudima bi bilo previše lako da se kultivišu. Kako bi se ovaj Fa mogao dobiti? Svi bi vežbali tvoj, jer postoji samo ta tvoja škola. Kako bi se učenici iskušali da li imaju čvrstu veru u tvoj Fa? Prema tome, kad se predaje pravoverni Fa, obično se takođe predaje zli Fa, sve zavisi od toga na koja ćeš vrata ući. Da bi se ocenila tvoja sposobnost spoznaje, tokom tvoje kultivacije uvek će biti ljudi koji će ti dolaziti: „Dođi, dođi sa mnom da vežbamo ovo; hajde da vežbamo ono; hej, naučio sam jednu jako dobru metodu, itd.“ Oni će te vući i iskušavati te, te stvari će se sigurno dešavati. Tokom tvoje kultivacije, od početka do kraja ćeš doživljavati takvu pojavu da te vuku napolje. Zašto se oni ne pobrinu za to? To je zato što koriste demone da ispitaju srce čoveka, da vide da li si suštinski veran ovom Fa. Kultivacija budinstva je tako ozbiljno pitanje da su ovakve stvari neizbežne.

Kako bilo, govorio sam o dobrom i lošem. Sada je čak i ispravnim religijama teško da spašavaju ljude, a da ne pominjem zle religije! Postoji osoba koja se oblači kao model da bi je drugi promovisali, i svuda se reklamira da bi pokupila novac. Ipak joj svi ljudi veruju. Ljudi su veoma budalasti! Ako ljudi nisu dobili Fa, veoma ih je lako prevariti.

Pitanje: Šta je misaona karma?

Učitelj: Neki ljudi ne znajući, u svom umu formiraju misli koje nisu dobre. Mi se kultivišemo u ispravnom Fa. Ja činim ovako nešto na osnovu principa odgovornosti prema društvu, odgovornosti prema čovečanstvu, i odgovornosti prema pojedincu. Jedan takav čovek takođe zna da je ovo dobro, ali njegov um će me proklinjati. Isto tako, on mu govori da ne veruje, i da sve ovo nije istina. Zašto je tako? Jer osim karme koja postoji u njegovom sopstvenom telu, on ima i misaonu karmu. Sva materija je živa, i misaona karma je živa. Ako želiš da se kultivišeš, biće potrebno da se eliminišu sve ove loše proklinjuće misli, stečene predstave, i različite vrste karme koje se proizvode iz života u život. Tek tada može da se ukaže tvoja prvobitna priroda. Kad vežbaš kultivaciju da bi ih eliminisao, i želiš da ukloniš te proklinjuće misli i koncepte, one neće hteti da dopuste da se to desi. Kako sebi mogu dopustiti da umru? One će odraziti u tvom umu da sve to nije istina; proklinji njega i proklinji ljude. Što se više kultivišeš, one više proklinju ljude. Tvoj um će proizvoditi psovke i prljave izraze. Zapravo, moram ti reći da one nisu ti. One su karma; one su misaona karma. Moraš ih odbaciti. Ovaj naš put kultivacije ti je dat da kultivišeš sebe. Ako tvoja svest nije čista i tvoj um nije čvrst, kad izrone psovke, tvoja glavna svest će ih slediti. Više nećeš vežbati i više nećeš biti čvrst. Onda ni mi više nećemo moći da brinemo o tebi. Jer ono što spasavamo si ti; ako odustaneš, mi te više nećemo spasiti.

Ranije je bilo puno ovakvih primera. U Kini, kod nekih ljudi misli su reagovale izuzetno intenzivno. Proklinjale su mahnito, i čovek ih nije mogao odbaciti, iako se trudio. Na kraju bi rekao: „Stvarno sam te izneverio, Učitelju! Ja te čak i psujem. Ova moja karma je prevelika. Više ne zaslužujem da živim i trebalo bi da uzmem nož i zakoljem se.“ Naravno, ne treba da pokušavate da izvedete takav eksperiment na sebi. Međutim, koliko god da je pokušavao da se zakolje, on nije mogao da se zaseče. On nije osećao nikakav bol, niti je mogao da prokrvari. Toliko se razbesneo da je izjurio da pronađe instruktora, i upitao ga: „U sebi stalno proklinjem Učitelja. Šta da radim?“ Videvši ga takvog, instruktor je počeo da mu čita Fa, i on se osećao veoma dobro. Kasnije me je upitao za ovo, pa sam mu ja rekao: „Zapravo, to je bila tvoja karma, a ne ti, koji si proklinjao. Ne treba da nosiš nikakvo psihološko breme, jer nisi ti taj koji me je proklinjao, već karma. Međutim, tvoja glavna svest mora biti jasna, odbaci je, daj sve od sebe da je odbaciš, i da joj ne dopustiš da psuje. Odbaci je i potisni. Tako će moj fašen znati. Pošto zna sve što ti radiš, on zna još pre nego što ti opsuješ. I ovo je test, test da li je tvoja glavna svest odlučna, ili nije. Ako postaneš odlučan, posle nekog vremena moj fašen će ti eliminisati ovu karmu. Pošto takva karma direktno pravi smetnje tvojoj kultivaciji i direktno utiče na tvoju sposobnost poimanja, mi ćemo je eliminisati. Svi treba da zapamtite ovo pitanje, da biste znali da prepoznate problem kad nastane.

Pitanje: Ja imam pitanje koje je u vezi sa vežbanjem, kao i sa odnosom između vežbi i šinšinga. Da li produžavanje vežbi može da popravi šinšing?

Učitelj: Ne postoji direktna veza, ali vežbe su takođe ključni aspekt u završavanju kultivacije, i takođe su veoma važne. U ovoj našoj praksi, Fa kultiviše ljude. I kad ne vežbaš, Fa te kultiviše sve vreme, bilo da spavaš, radiš, ili obeduješ. On te konstantno kultiviše 24 sata na dan, na taj način skraćujući vreme potrebno za vežbanje u godinama koje su ti preostale, da ti omogući da što pre okončaš kultivaciju. Kao što sam ranije pomenuo, da bi se omogućilo da u ovom životnom veku okončaš kultivaciju, mora se činiti ovako. Međutim, pokreti u našim vežbama se suštinski razlikuju od drugih praksi, u kojima se kaže da ćeš povećati gong ako budeš vežbao, a ako ne vežbaš, on će stati. Naše vežbanje ima za cilj da ojača sve mehanizme koje sam postavio u vas, unutrašnje i spoljašnje mehanizme. Vi zapravo ojačavate te mehanizme kad vežbate pokrete. Zašto sam rekao da ova ruka nije u obliku gvandinga (sipanje energije u vrh glave), i da to nije emitovanje ili ispuštanje nečeg, već kretanje sa dlanovima okrenutim ka telu? Ovo je zato što kad se tvoje ruke kreću duž energetskih mehanizama, onih koje sam postavio izvan vaših tela, tokom vežbanja oni nose puno energije, i ojačavaju energetske mehanizme. Preklapanje ruku u predelu donjeg stomaka ojačava energetske mehanizme u polju dana. Kad se istežeš, ojačavaš mehanizam kretanja. Prema tome, naše vežbanje treba da ojača mehanizme, koji će vam omogućiti da nastavite dugotrajnu praksu 24 sata na dan. Ovim ih ojačavate. Vežbanje vežbi je sredstvo za obavljanje kultivacije. Međutim, to nije apsolutan, to je dodatni način za obavljanje kultivacije. Ali i vežbanje vežbi je veoma važno. Činjenica da se stvari koje se odgaje u ovoj školi ne kvare takođe je u direktnoj vezi sa tim tvojim sistemom i pokretima. Pošto i mi imamo stvari kao što su moći, stvari koje transformišu i produžavaju život, i stvari koje ojačavaju natprirodne moći itd, pokreti u vežbama mogu odigrati određenu ulogu u tome. Kultivacija je važnija od vežbanja. Kultivacija je na prvom mestu, dok je vežbanje na drugom. Ali, ako želiš da završiš kultivaciju u ovoj školi, i kultivacija i vežbe su neophodni.

Pitanje: Dok radim vežbu, ne mogu da vidim nikakvu pojavu osim bele svetlosti. Ako poželim da vidim lik Učitelja, vidim ga. Je li to privid?

Učitelj: Podeliću ovo na dva pitanja. Kod onih koji ne vide Trećim okom možda postoji faktor proboja prema višem nivou. Jer onaj koji ima veoma dobar urođeni kvalitet, a u stanju je da se kultiviše prema veoma visokom nivou, što manje mu se dopusti da vidi, njegova kultivacija će biti brža. Jer on se muči i prosvetljava se usred lavirinta. Zbog toga, iako prolazi iste teškoće, njegov napredak je udvostručen. Ovo je drugačija situacija, i on verovatno izvodi kultivaciju prema višim nivoima.

Drugo je to što kažeš da ništa nisi video. Zapravo, ti već vidiš. Dok nisi obraćao pažnju, video si tu belu svetlost, kako sija iz tela. Pored toga, ponekad kad želiš da vidiš nešto, ti ga vidiš. Faktički ga zaista vidiš, ali smatraš da je privid. Kad su u stanju da vide nešto, mnogi ljudi misle da zamišljaju. Hajde da vam kažem da kad ljudske oči nešto gledaju, vi se na to priviknete, i mislite da to vide vaše oči. Međutim, jeste li razmišljali o tome da ono što vidite predstavlja odraz slike prenet očnim živcem do vašeg mozga? To je kao da posmatrate predmet koji se održava u mozgu, dok vaše oči samo igraju ulogu objektiva kamere. One same nisu u stanju da analiziraju i odražavaju stvari. Mozak je taj koji reflektuje slike. Pošto je mozak taj koji reflektuje slike, ono što vidimo Trećim okom, i ono što zamišljamo, takođe se odražava u mozgu. Ono što mislite, misli vaš mozak. Ono što vidite takođe se oslikava u mozgu. Onda, kad je neko u stanju da vidi nešto, on to smatra zamišljanjem. Međutim, ova dva nisu ista, jer ono što zamišljate neće biti tako živopisno i ne može da se pokreće - to je stabilna slika. Ono što zaista vidite, međutim, je u pokretu. Kad se naviknete na ovo, samo polako gledajte na ovaj način. Kad se posle dugo vremena polako priviknete da to, postepeno ćete ustanoviti da zaista vidite. Pored toga, možda ćete bolje umeti da ga koristite.

Ranije, kad su neki ljudi u Tao-školi obučavali svoje učenike, znajući za postojanje takve veze, oni su posebno tražili od njih da misle, kako bi vežbali svoje natprirodne moći. Pred očima vam nije jabuka. Pretpostavimo da vam je rečeno da vam je pred oči stavljena jabuka, a učitelj vam kaže kako jabuka izgleda, dok nje zapravo nema. Oni bi te vežbali da osetiš njen miris, a onda bi od tebe tražili da ti se čini kao da jabuku zaista vidiš, ili da kažeš kako izgleda. Oni bi na ovaj način trenirali čoveka. Kako se sve slike oformljuju u mozgu, neki ljudi nisu u stanju da jasno objasne ovo pitanje. Kako bilo, ono što zamišljaš se ne pomera - samo ono što vidiš je u pokretu.

Pitanje: Jedne noći sam imao san i video nešto jako strašno. Nisam pomislio na vas, već sam pomislio na tantrizam. Ali ja veoma verno vežbam Falun Dafu. Ako mi se jednog dana nešto desi, da li ću ja umreti, a moja glavna duša će biti uništena?

Učitelj: To je zato što nisi dovoljno čitao knjigu. Iako sada kultivišeš Dafu, tantrističke stvari i dalje ti ostaju na umu. Zato si u svom snu mislio o tantrizmu, a ne o Dafi. Neki ljudi me pitaju šta da rade kad im je život ugrožen. Ja im kažem da ne bi trebalo da nailaze na stvari koje nemaju veze sa njihovom kultivacijom, i da garantovano neće naići na njih. Nailazićete na stvari koje su u vezi sa vašom praksom kultivacije. Kad bi danas zaista izgubio život, to bi pokazalo da o tebi ne vodi računa nijedna škola kultivacije. Što se religija tiče, one veruju u „život za život“, pa kažu da onaj ko ne bude okončao kultivaciju u jednom životu, nastaviće svoju kultivaciju u narednom, pošto bude platio svojim životom. Tako oni kažu. Ali mi ovde ne govorimo o tome. Ono što mi kažemo je da se ne dopušta da imate ovakve probleme. Apsolutno je garantovano da nijednom od mojih istinskih praktikanata neće biti ugrožen život.

Pitanje: U tom času nisam bio svestan da je u pitanju san.

Učitelj: U tom momentu si upražnjavao tantrizam, i nisi se istinski kultivisao. Naprosto nije funkcionisalo. Zato niko nije brinuo o tebi. Neko je rekao da je u snu na zemlji ugledao novac i da ga je zadržao. Zapravo, svi ti snovi su testovi da se vidi da li ti je šinšing solidan. Jedan praktikant je rekao da preko dana može jako dobro da se drži, ali ne i u snovima. To pokazuje da duboko u sebi on i dalje nije čvrst, i da je iskušan u snu da bi se ispostavilo da li je čvrst, ili nije. To je razlog zašto se takve stvari dešavaju. Ne treba tugovati ako se u takvim situacijama ne postupi kako treba. Ali kad postaneš svestan važnosti, i odlučiš da se popraviš, u budućnosti će ti ići bolje.

Pitanje: U Kini, učitelj Li je postavljao falun svim prisutnim na seminaru. Da li ste i nama, koji danas ovde prisustvujemo, postavili falun? Imam još jedno pitanje. Mentalno zaostalima nije dopušteno da se kultivišu. Ima li ikakve šanse da to rade oni sa manjim mentalnim problemima?

Učitelj: Počeću sa prvim pitanjem. Pošto sam rekao da svaka reč u ovoj knjizi ima moj fašen, svaka reč je lik mog fašena, i svaka reč je lik bude. Ja imam brojne fašene, koji se ne mogu izbrojati brojevima. Svima je poznato da je buda Šakjamuni kazao da buda Amitaba ima dva miliona fašena. Mojih fašena ima toliko da se ne mogu izbrojati, naprosto su brojni. Koliko god da ima ljudi, ja se mogu pobrinuti za sve njih, i mogu se pobrinuti za svo čovečanstvo. Naravno, to važi samo za prave praktikante. Mi se ne bavimo onima koji nisu praktikanti, niti društvenim pitanjima. Prema tome, ako se kultivišeš, u času kad dobiješ tu misao, moj fašen će znati. Ima još nešto. Vi nalazite da je ovo moje telo obično telo, veliko koliko je sada. Međutim, u susednoj dimenziji ćete ustanoviti da je moje telo mnogo više od mene. U svakoj narednoj dimenziji, moje telo postaje više i veće od prethodnog. Moje najveće telo je toliko veliko da se to ne može opisati. Puno je praktikanata kojima se desilo da na trenutak vide moje veoma veliko telo. Jedan je rekao: “Učitelju, ja stojim ispred vaših nožnih palčeva, i ne mogu da vidim vrh palčeva.” Prema tome, ja imam tako ogromno telo, razmislite, cela Zemlja je tu. Ja se mogu pobrinuti za vas, gde god da se nalazite. Što se faluna tiče, moram li ga postaviti pred vašim očima? Ja ga mogu postaviti isto tako bez da budem prisutan na mestu gde se nalazite. I dok nisam ovde s vama, ja sam takođe ovde s vama.

Drugo pitanje se odnosi na mentalni poremećaj. Bilo da je manji ili veći, mi smo ovde jasno izneli: onom ko ga ima ne savetuje se da se bavi našom praksom. Ova naša praksa nije kao druge prakse, i naš cilj je da spasimo samu osobu. Ako ne možemo da spasimo samu osobu, mi ovo nećemo dati nikom drugom. Naš gong se daje isključivo osobi samoj, i spašava se isključivo njegova glavna svest (džu juenšen), kao i samo njegovo ja. Nikad u istoriji nije bilo nečeg sličnog. Istorijski, da li si vežbao tantrizam ili neku drugu religiju, svi su spasavali tvoju pomoćnu dušu (fu juenšen). Ovo je mit star hiljadama godina, koji sam ja razotkrio. Kad je ovaj mit svojevremeno rasvetljen, protivljenje je zaista bilo prilično snažno. Ali, kad svet u budućnosti bude postao bolji, na svet će ponovo dolaziti mnoge bude da spasavaju ljude. Ne samo ja, već i oni će tada spasavati glavnu dušu. Ja sam promenio ovaj aspekat i izokrenuo ga, jer spasavanje glavne duše direktno doprinosi stabilnosti društvenih moralnih vrednosti čovečanstva. Kad se spašava sporedna duša, osoba sama ne može da se kultiviše, i nije u stanju da se kultiviše. Čak i kad čovek primi religiju, društvo će ostati isto i to neće imati puno dejstva na društvo. Prema tome, kad mu se spašava glavna duša, bez obzira da li se kultiviše ili ne, on će biti dobar čovek u društvu. Ovo je samo po sebi korisno za društvo. Mentalno zaostala osoba nema čistu svest, i mi je ne možemo spasiti. Mi spasavamo one koji imaju čistu svest. Ako damo stvari onima koji nemaju čistu svest, njih će sutradan uzeti drugi. On može da praktikuje, ili ne. Šta više, on neće moći da se drži našeg pravila isključivosti u jednoj disciplini, i nepraktikovanja ovog ili onog. Kako je kultivacija budinstva veoma ozbiljna stvar, nema načina da se neko takav spasi ako ne može da sledi ove stvari. Neki ljudi bi hteli da ga nateraju da uči. Međutim, ako nastane problem, ti sam treba da preuzmeš odgovornost. Ako mu se tokom prakse desi problem, on bi mogao reći da je to zbog upražnjavanja Falun Dafe. Mi uopšte ne učimo one koji imaju mentalna oboljenja, i ovo je definitivno. Pošto je neko takav običan čovek, on će se razboleti i naići na probleme. Mogao bi nastati problem dok pokušava da vežba na vežbalištu. Njegov problem ne dolazi od prakse. On će se razboleti kad za to dođe čas.

Pitanje: Ljudi su isti širom čovečanstva. Budizam je rasprostranjen na Istoku, dok je na Zapadu hrišćanstvo, a razlike su takve kakve su. Budizam je veoma slab na Zapadu. Jesu li to dva sistema?

Učitelj: Zašto je na Zapadu hrišćanstvo, dok je na Istoku budizam? Zašto orijentalne religije, ili zapadne religije nisu iste, već se toliko razlikuju? Zapravo, hrišćanstvo se takođe nalazi u sistemu Buda-škole, samo što su razlike u ljudskim vrstama, kulturama i nebeskim kulturama proizvele razlike u ljudskom izgledu i njihovom načinu razmišljanja. Naime, karakteristike ljudskih standarda nisu iste, što dovodi do razlika u njihovim načinima kultivacije budinstva i njihovim konceptima i razumevanju bogova na višim nivoima. U suštini nema razlike – svi oni su u domenu buda. Isus je, zapravo, na nivou tatagate. Ali, usled razlika u kulturama, ideološkim konceptima i spoljašnjosti, on se ne naziva budom. Naziv buda se koristi na Istoku. Naravno, usled razlika i varijacija u izgledu, ljudi u Isusovom raju se odevaju u bele odore, dok ljudi u raju buda nose žute odore. I kosa se razlikuje, a najveća razlika je u kosi. Onaj ko je iz Tao-škole nosi punđu. Arhat u Buda-školi je ćelav, dok bodisatva ima frizuru tradicionalne Kineskinje. Zašto je tako? Jer je kineska odežda te vrste ista kao kod nebeskih ljudi. Zapravo, ista je kao ona koju nebeski ljudi nose u nebeskom raju. Na Zapadu je isto, i to je ono kako se oblače u njihovom nebeskom raju. Ljudi su naprosto takvi. Naravno, danas je moda sasvim drugačija. Zapravo, odeća koju nose savremeni ljudi je najgora i najružnija.

Zašto u svetu belih ljudi nema budizma, niti ima hrišćanstva u svetu orijentalnih ljudi? Strogo gledano, nema ga. Sećam se da su i Jehova i Isus rekli u Bibliji, ili sličnim knjigama: “Ne idite na Istok.” I druge stvari su rečene, ali ja sam zapamtio samo ovu rečenicu: “Ne idite na Istok,” koja govori njegovim učenicima da ne prenose učenje na Istok. Njegovi učenici nisu poslušali njegove reči, i sledili su ekspedicije na Istok. Onda je nastao problem. Nije dopušteno da se rase mešaju. Sada su rase pomešane, a to nameće izuzetno ozbiljan problem. Kad se rase pomešaju, čovek nema odgovarajući odnos sa višim nivoima, i gubi korene. Mešane rase su izgubile svoje korene, što je kao da niko u raju neće mariti za njih. Oni nigde ne pripadaju, i nema mesta na kom će ih prihvatiti. Zato su mesta gde se susreću evropski i azijski kontinent pustinja i nenaseljeno područje. Dok transportna sredstva nisu uznapredovala, bilo je teško preći je. Tu je razvojem modernih sredstava izvršen proboj. Tako se rase sve više mešaju, što dovodi do ozbiljnih posledica. Naravno, ja neću zalaziti u detalje. Ja samo kažem da viši nivoi ne priznaju takvu ljudsku rasu.

Ono što sam upravo pomenuo je to da ljudske rase imaju odgovarajuće veze sa višim nivoima. Beli ljudi na višim nivoima čine mali deo, veoma mali deo univerzuma na ovom svetu i u ovom univerzumu. To je njihov raj, ili nebo. Međutim, postoji izuzetno velik broj žutih ljudi i rajeva buda, kao i rajeva taoista. Oni maltene ispunjavaju sav univerzum. Tatagata buda ima koliko i zrna peska u reci Gang, njih je jako puno i jako su veliki. Ljudi koji izgledaju kao žuti ljudi su posebno brojni. Prema tome, rase odgovaraju jedna drugoj od gore do dole. Isus je rekao da ne treba širiti učenje na Istok, što je trebalo da znači: oni ne pripadaju nama. Isus je rekao ljudima da ne šire učenje na Istok. Ni ja ne nalazim da u Isusovom raju ima orijentalnih ljudi. To je jako tužno! U modernim vremenima, ljudi ne slušaju reči svoga Gospoda Boga, a ni orijentalni ljudi ne slušaju učenje Buda. Prema tome, čovek je pobrkao ove stvari. Ranije ni ja nisam nalazio bele ljude u raju bude. Međutim, zašto ja danas predajem ovaj Fa i Zapadnjacima? Jer ovo što predajem su principi univerzuma, principi celokupnog univerzuma. Kad u budućnosti budu uspeli u kultivaciji, svi oni beli ljudi koji uspeju u kultivaciji u Dafi će imati istu spoljašnjost kao ljudi u Isusovom raju, a njihov oblik kultivacije takođe će biti isti kao kod ljudi tamo. Kad okončaju kultivaciju, biće takvi. Kad okončaju kultivaciju, žuti ljudi će preuzeti fizički oblik bude. Prema tome, ja mogu da spasavam ljude na obe strane jer je Fa koji se predaje ogroman. Takođe ću vam reći… da vrata nikada nisu bila ovako široko otvorena, ali za to postoje razlozi.

Pitanje: Učitelju, možete li nam reći nešto o deci iz mešovitih brakova?

Učitelj: Pitanje dece pomešanih rasa, o kom sam malopre govorio, saopštilo je čovečanstvu nebesku tajnu, što ne znači da ćemo mi išta preduzeti. Ja sam rekao da ja činim nešto veće, u smislu da ja mogu da spasem i osobu mešane krvi, ali to mogu da učinim samo u ovom vremenskom periodu. Iako na Zemlji žive i orijentalni ljudi i Zapadnjaci, čovek ne zna da postoji nešto što razdvaja Istok i Zapad. Dobro je poznato da orijentalni ljudi veruju u takozvano “devet”. Oni vole kako to zvuči, što implicira večnost. “Osam” se izgovara kao “fa”, što znači sticanje bogatstva. Ovakve stvari zaista mogu imati neko dejstvo na Istoku, poput geomantijskih predskazanja, fengšuija itd. Ali kad se ovo primeni na Zapadu, izgleda da nema dejstva i da ne funkcioniše. Ne radi kod belih ljudi. A onda opet, takozvana astrologija, ili neke pojave u koje veruju beli ljudi, isto tako ne funkcionišu kod orijentalnih ljudi. Neki ljudi misle da funkcionišu. To je zato što mislite da funkcionišu. Zapravo ne funkcionišu. Zašto, onda? Jer biosfera belih ljudi ima sopstvenu fizičku materiju oformljenu u sopstvenoj dimenziji, dok biosfera orijentalnih ljudi ima posebnu materiju načinjenu s njihovim životom. Ovakve stvari postoje u srži nečijeg života. Prema tome, dve strane nisu jednake. Kad se rase pomešaju, dete se rađa pomešane krvi. Međutim, postoji podela u središtu života ovog deteta. Ako je podeljeno, ono će biti fizički i intelektualno nekompletno, ili osoba nekompletnog tela. I moderna nauka takođe zna da je sve gore iz generacije u generaciju. Tako je. Naravno, ako ovakva osoba želi da se kultiviše, ja mogu da joj pomognem, ja mogu da se pobrinem za nju. To se ne može učiniti za nekog ko nije praktikant.

Pitanje: Dok sam podizala svoju ruku tokom vežbe, osetila sam da mi ruke postaju vrele. Ovo nisam osetila ni u jednoj drugoj praksi. Dok sam radila vežbe, osećala sam se kao bodisatva, i činilo mi se da sam jedina poštovana. Je li to u redu?

Učitelj: Dok radiš vežbe, ne treba da im pridodaješ nikakve misli. U tantrističkoj praksi, čovek sebe smatra budom. On to u suštini nije. Da li se njegovo fizičko telo promenilo? Nije se promenilo. Ko je taj koji će se promeniti u budućnosti, nakon uspeha u kultivaciji? To je njegova sporedna svest. Kao što sam vam rekao predajući vam ovaj Fa, ja spašavam samo glavnu svest. Ako tvoj sporedna svest uspe u kultivaciji, ti ćeš ipak slediti šest puteva reinkarnacije. Kad se dva života razdvoje, ti ništa nećeš znati. Normalno je da ti ruke osećaju vrelinu.

Pitanje: Zar u kultivaciju Falun Dafe ne treba dodati malo svesne volje?

Učitelj: Ne treba da bude nikakvih mentalnih aktivnosti. Svaka svesna volja je vezanost.

Pitanje: Dva pitanja. Jedno je u vezi orijentalnih i ljudi i Zapadnjaka, o čemu je Učitelj malopre pričao. Ako pretpostavimo da su u prošlosti mnogi ljudi prvobitno bili Orijentalci, šta se može ako su rođeni kao Zapadnjaci?

Učitelj: To nije važno. Postoje dve situacije. Ako takav čovek nije došao s ciljem, on će se menjati s tim telom, mi ćemo promeniti tog čoveka. Ako je došao sa ciljem, to će onda biti drugačija priča i drugačiji slučaj.

Osim toga, svima vam takođe moram reći da treba da pazite kakav pristup imate promovišući ovaj Fa. Ako je neko zainteresovan i dođe da uči, tada ste vi učinili dobročinstvo. To je takođe pitanje neizmernog dobročinstva. Međutim, ima jedna stvar. Ako neko ne želi da uči, a ti pokušaš da ga nateraš, dovlačeći ga ovamo da uči, ja ću reći da to nije dobro. Jer ako on ne želi da kultiviše budinstvo, ni buda za njega ništa ne može da učini. Šta neko želi da dobije, i čemu teži, to je njegova stvar. Možeš mu reći i ponuditi mu dobronameran savet, ali ga ne možeš prisiljavati. Ja svima kažem da mi nikog ne silimo da dođe da uči. Pored toga, naši instruktori ili asistenti ne treba da primenjuju administrativna sredstva dok u budućnosti budu obavljali svoj posao. Svako je praktikant. Prema tome, ljude ne treba ubeđivati sa Fa. Svi uče Fa. Ako asistent ne radi kako treba i postupa neispravno, kad to vidi, praktikant će ti reći da imaš problem sa šinšingom. Prema tome, niko ne treba da ponavlja njegovu grešku. Zašto je tako? Jer svi uče Fa, svi slede zahteve Fa, a ne sopstvene koncepte. Naravno, i mi vas tretiramo na isti način. Ako želite da učite, onda učite. Ako ne želite da učite, možete da idete. Mi nikome nećemo nauditi. Ako kažeš: “Ja više ne želim da učim,” to je sasvim u redu. Ako želiš da učiš i vežbaš kultivaciju, mi ćemo odgovarati za tebe i to garantujemo. Iako nema formalnu strukturu, kultivacija budinstva je veoma ozbiljna stvar. Zato ne možemo dopustiti da se dese ikakva odstupanja od ovakvo ogromnog i ozbiljnog Fa. Istorijski, ljudi nikad nisu učili nešto ovako ogromno. Vi sada sedite ovde i mislite da je prirodno što sam ja došao ovde, kao što ste vi došli čuvši da je neko pomenuo ovo. Dopustite mi da vam kažem da je veoma verovatno da imate vezu predodređenosti. Verovatno je da je ova veza oformljena u nekom ranijem trenutku. Veoma je retko da neko dođe bez ikakvog razloga i cilja. Mislim da ako nastavite da postavljate pitanja, više neće ostati išta da se pita. Sve odgovore na vaša pitanja možete pronaći u Fa.

Pitanje: To je samo pitanje isključivosti u jednoj disciplini. Ja mislim da ako neki ljudi uče Falun Dafu, oni bi ga mogli pomešati sa drugim stvarima koje uče. Ima i nekih drugih tradicionalnih tehnika…

Učitelj: Kultivacija budinstva je ozbiljna stvar. To ne znači da vi ne možete učiti Džuju (praistorijski tekst o kultivaciji) ili Baguu (praistorijski tekst o kultivaciji). Mislim da je vreme za kultivaciju ograničeno. Ako ste u stanju da iskoristite vreme da steknete dobro razumevanje ovog Falun Gonga, to će biti nešto zaista izuzetno, jer ništa nije tako veliko kao Falun Gong. Čak ni principi Bague i mnoge tehničke stvari poznate našem običnom ljudskom društvu još nisu dospele izvan (naše) galaksije. Ovaj univerzum je toliko velik da vi ne znate koliki je. Tri hiljade univerzuma poput ovog našeg čini veći univerzum, a tri hiljade takvih većih univerzuma čini još veći univerzum. Bogovi i Bude u njemu su naprosto suviše brojni da bi se mogli izbrojati. Šta je onda sa galaksijom? Ona je veoma mala. Oni koji uče Dafu neka razmisle. Vama se predaje jedan tako ogroman Fa. Ja mislim da jedan praktikant ne treba da troši svoju energiju (na takve stvari). Ali, ako si student koji proučava takav predmet, onda nemam ništa protiv. Pošto je to znanje običnih ljudi, slobodno ga možete učiti. Ali ako kažete da je ovo vaš hobi u slobodno vreme, mislim da je bolje da se oslobodite ove vezanosti! Ja ću biti odgovaran prema vama, i kultivacija budinstva je veoma ozbiljna stvar. Onda je bolje da iskoristiš svoju energiju za učenje ovog Fa, od kog ćeš imati neizmerne koristi. To se ne može porediti sa bilo kojim akademskim predmetom.

Što se tiče petljanja sa nižim bićima i duhovima među običnim ljudima, reći ću da to zbilja treba da batalite, jer ta niska bića su sve sami duhovi. Ako težiš takvim stvarima, koliko je to daleko od ovog našeg Buda Fa! Pored toga, sve to su zle stvari. One su duhovi. Po pitanju proricanja sudbine, o ovoj temi sam u knjizi već detaljno govorio. Ako neko želi da vežba kultivaciju, to će postati ozbiljno pitanje. Kad osoba ima energiju, ono što izgovori može da fiksira materiju. Pošto se stvari običnih ljudi mogu menjati, možda neće biti onako kako on vidi, a on je ipak predvideo da hoće. Jednom kad kaže (onako kako vidi), desiće se tako kako je rekao. Time će učiniti loše delo. Kao praktikant, čovek treba da sledi zahteve višeg standarda. Ako počiniš rđavo delo, to neće biti obična stvar. Razlog zbog kog čistim vaša tela je to što vidim da želite da se kultivišete. Ako želite da se kultivišete, treba da se ostavite takvih stvari i kultivišete se čisto i jasno.

Pitanje: Imam mentalno breme. Danas imam tako dobru predodređenu priliku da učim Falun Dafu. U Knjizi 2. sam pročitao da ako se kultivacija ne okonča u ovom životu, mi se možemo zavetovati da nastavimo kultivaciju u narednom životu. Ipak je moj istinski cilj da okončam kultivaciju. Međutim, šta se može učiniti pošto sam već star?

Učitelj: Star čovek ima takav problem. Iako ova naša praksa omogućuje brzu kultivaciju, da li će njegov ograničeni životni vek biti dovoljan za njegovu kultivaciju? Strogo govoreći, za svakog je dovoljan, i to se odnosi na ljude svih starosnih doba. Međutim, ima jedno. Prosečni ljudi nisu u stanju da se dobro vladaju. Iako ćeš možda reći da si sposoban dobro da se kontrolišeš, u stvarnosti to ipak ne možeš. Kako tvoja kultivacija nije dostigla tako visok domen, a tvoje srce nije dostiglo tako visok standard, ti se ne možeš vladati kako treba. Ova naša praksa kultiviše i duh i telo. Dok se kultivišeš, tvoje telo će se promeniti da bi ti se produžio život. Kultivacija duha i tela je takva da se u njoj produžava život. Strogo govoreći, budući da se život kroz praksu istovremeno produžava, vremena, teoretski, ima dovoljno za sva starosna doba. Međutim, ima jedno. Sav produženi život mora se stopostotno iskoristiti za kultivaciju, a ne za život među običnim ljudima. Znači, ako neko ne veruje da je ovaj život pozajmljeno vreme, on neće moći da se vlada dobro, i neće stopostotno moći da ispuni zahteve za praktikante. Tada će biti suočen sa opasnošću da umre u bilo kom času. Ovo je pitanje s kojim se susreću stariji ljudi.

Međutim, ako on zaista ne uspe da dovede do kraja svoju kultivaciju, ne uloživši dovoljan napor, preostaju mi samo naredne tri mogućnosti. Jedna je da nastavi kultivaciju u narednom životu. Moj fašen će voditi računa o njemu, pa će se čak pobrinuti za njegovu reinkarnaciju. Biće sačinjen aranžman da se rodi u porodici gde će dobiti Fa. Druga je da više ne želiš da se kultivišeš. Pošto u čovečanstvu ima previše patnje, ti ćeš otići na onaj nivo koji je dostigla tvoja kultivacija. Ako si prevazišao Tri domena, postaćeš običan član na tom nebeskom nivou izvan Tri domena. Ako nisi prevazišao Tri domena, bićeš unutar Tri domena i postaćeš božanstvo na tom nebeskom nivou. Međutim, budući da je unutar Tri domena, taj će za pet stotina, ili tri stotine godina, opet ući u šest puteva reinkarnacije, sem što će nekoliko stotina godina tamo uživati u sreći. To je druga mogućnost. Sledeća mogućnost je da je neko zaista dobro obavljao kultivaciju, ali nije dostigao standard. Ipak, zbog njegovog razumevanja Fa, ili zato što je dao neki poseban doprinos, možda će kao običan član otići u Falun raj, koji je takođe izvan Tri domena, oslobođen reinkarnacije. To je svakako veoma dobro. Ali takvi ljudi su relativno retki i zahtevi su dosta strogi. Međutim, on nije ni buda ni arhat, niti je bodisatva. On je samo običan član u Falun raju. Tako stoje stvari. Zapravo, ti si dobio Fa, i tvoja mogućnost da kultivišeš budinstvo već je posejana.

Pitanje: Imam jedno pitanje. Kako se raspoznaje nečiji nivo?

Učitelj: Ja sam izrekao ovo; rekao sam da kad mudar čovek čuje Tao, on će ga marljivo slediti. Pozajmio sam reči Lao Cea. Kad prosečna osoba čuje Tao, ona će ga slediti tu i tamo. Kad niska osoba čuje tao, ona će mu se nasmejati. Šta to znači? “Kad mudar čovek čuje Tao” znači da kad bude čula nešto o kultivaciji, ta osoba će odmah početi da je upražnjava, i imaće vere u nju. Takve osobe su veoma retke. Ona će prigrabiti priliku i nastaviće da se kultiviše do kraja. To je mudar čovek. Kad mudar čovek čuje Tao, on će ga marljivo slediti. Kad prosečan čovek čuje Tao, on će ga slediti tu i tamo. Šta to znači? Znači da kad neko vidi da svi to rade, i on će takođe to raditi, i smatraće da je to nešto jako dobro. Možda će zaboraviti kad je zauzet, ili kad ga muče nevolje običnih ljudi. Drugi ionako ne uče. I ja bih mogao da prestanem. Nije važno da li učim, ili ne. Za to važi: “Kad prosečan čovek čuje Tao, on će ga slediti tu i tamo.” On će možda uspeti u kultivaciji, ili neće. Može li uspeti ili ne, zavisi od samog pojedinca. Kad niska osoba čuje Tao, ona će mu se nasmejati. Kad čuje Tao, takva niska osoba će mu se glasno nasmejati. Kakva kultivacija? To je sujeverje - ona neće verovati. Naravno, malo je verovatno da će ona vežbati. To je ovako. Što se tiče toga do koje visine se neko može kultivisati, ja mislim da sve zavisi od toga koliko njegovo sopstveno srce može izdržati. Kad kročiš na vrata i nabasaš na neku nevolju, možda nećeš moći da istrpiš. Dok ja ovde govorim, svi nalaze da je ovo nešto dobro. Energija koja se nosi od vežbanja ortodoksnog Fa je sve sama blagost i dobrota. Prema tome, svi koji sede ovde osećaju se veoma prijatno, i voljni su da me slušaju. U budućnosti ćete takođe izvoditi kultivaciju na ovaj način. Vežbanje kultivacije u ortodoksnom Fa je takođe ovakvo. Međutim, čim kročiš na ova vrata van, može se desiti da više ne budeš svoj. U tvom umu će isplivati i neke vezanosti običnih ljudi, i biće veoma jake. Možeš zaboraviti na kultivaciju. Tako ne ide.

Pitanje: Da li možete reći još nešto o deci koja su melezi?

Učitelj: Već sam pričao o takvoj deci, melezima. Ja sam samo pomenuo tu pojavu u ovom Periodu kraja Darme. Ako si melez, to naravno nije tvoja krivica, niti tvojih roditelja. Kako bilo, to je naprosto jedna haotična situacija koju je donelo čovečanstvo, u kom se takva pojava javila. Žuti ljudi, beli ljudi i crni ljudi imaju na nebu analogne rase. Onda, ako neko nije iz svoje rase, ili ne pripada svom narodu, on o njemu neće voditi računa. Ovo je istina, i ja ovde ništa ne izmišljam. Ovo što vam govorim su nebeske tajne. Sva deca mešovite rase rođena su u Periodu kraja Darme. Za ovo ne treba kriviti ljude, jer svi plivaju s kolotečinom, i niko ne zna istinu. Oni su postali ovakvi. Ako želite da se kultivišete, ja mogu pomoći. Što se tiče toga u koji raj ćete otići, moraćemo da razmotrimo vašu situaciju. Ja ću asimilovati više od onog dela koji je bolje sačuvan. Vi u svakom slučaju treba da se skoncentrišete na svoju kultivaciju i ne treba da se brinete za ove stvari. Sad kad ste dobili Fa, nema čega da se bojite. Kad sam ranije predavao Fa, ja nisam pominjao ove stvari. Međutim, ovakvo nešto će ljudima biti saopšteno pre ili kasnije.

Pitanje: Zar ne bi bilo dobro kad bi svi ljudi postali vegetarijanci?

Učitelj: Ne. To je ono što vi mislite. Nebo je postavilo standard za ljudski život. Ljudska bića mogu to biti samo ako žive na taj način. Sigurno da meso može dati ljudskom telu više kalorija nego povrće. Međutim, praksa kultivacije je drugačija.

Pitanje: Možete li nam, molim, reći da li postoji poseban standard za mirnoću dok vežbamo sedeću meditaciju? Da li će na dostizanje dinga uticati ako glavna svest stalno misli o sebi u kultivaciji Dafe?

Učitelj: Glavna svest i vaše dostizanje dinga (stanja ispražnjenog, a ipak veoma svesnog uma, koncentracije) su dva različita pitanja. U početku je nemoguće dostići mirnoću. Zašto čovek ne može dostići mirnoću? Jer ima previše vezanosti. Nema zemaljske stvari o kojoj nećeš misliti, poput tvog biznisa, tvog učenja, tvog posla, sukoba s drugima, bolesti tvog deteta, roditelja o kojima nema ko da brine, itd. Svaka stavka je težak teret u tebi. Molim vas da razmislite. Kako sa svim ovim možete dostići stanje mirnoće? Kako sednete, one će same isplivati kroz vašu odluku da o njima ne mislite. Znači da nema metoda koji može obezbediti mirnoću. To je baš kao što je rečeno u mojoj knjizi da iako možete da tvrdite da ste u stanju da dostignete mirnoću mantranjem imena bude, ili pogledavši u sopstveno srce, ili brojanjem brojeva, vaš um i dalje neće ući u mirnoću. To su samo sredstva, ali ne mogu odigrati odlučujuću ulogu. Jedini način je da se postepeno postane indiferentan prema vezanostima, vezanostima običnih ljudi. Kad ih tretiraš s indiferentnošću, prirodno ćeš moći da dostigneš mirnoću. U času kad si zaista u stanju da dospeš u stanje mirnoće, ti si već u veoma visokom domenu. Međutim, ima jedno. Da li će, kad počne da upražnjava kultivaciju u Falun Dafi, čovek postati kao sveštenik koji ništa ne želi, niti ima ikakve materijalne posede? Nikako. U našoj kultivaciji, mi se maksimalno prilagođavamo načinima običnih ljudi. Pošto ste u običnom ljudskom društvu, vi ne treba da budete posebni, i na površini ne treba da se razlikujete od normalne osobe. Prema tome, u kultivaciji se čovek treba, što je više moguće, prilagoditi životu običnih ljudi. Oni mladi ljudi koji bi ušli u brak, neka uđu u brak. Praksa ne utiče na to kojim poslom treba da se baviš i koji položaj treba da imaš. Mi govorimo o jednom principu, koji se odnosi na to da će čovek imati svoje probleme na svakom nivou običnog ljudskog društva. Hajde da izostavimo religiozne formalnosti. Taoizam ne može da ide dalje od svog taičija, dok Budizam takođe ne može da ode dalje od svojih principa. Prema tome, mi napuštamo ono što je rečeno u religijama. Mi govorimo o principima celokupnog univerzuma.

Mi smo ustanovili da se možeš kultivisati bez obzira na to s kog si nivoa, ili kakvim se stvarima ili poslom baviš. Zašto je tako? Običan radnik, na primer, da bi sebi obezbedio hranu i odeću, će imati konflikte sa ljudima oko sebe, na svom poslu. Tada će iz takvih konflikata moći da nauči kako da bude dobar čovek. Što se tiče prosečne „bele kragne“, tj. kancelarijskog službenika, on na svom nivou može naučiti kako da bude dobar čovek. Među ljudima takođe postoje trvenja vezana za lične interese. Po svim aspektima, u ovakvim konfliktima se može naučiti kako da se bude dobar čovek. Što se tiče nekog ko je rukovodilac, on može naučiti kako da radio posao na svom nivou i kako da bude dobar čovek u konfliktima između rukovodioca i rukovodioca, ili između drugih ljudi. I on ima svoje konflikte. Isto važi i za jednog predsednika. Kao predsednik, on vodi računa o svojoj zemlji, i radi za nju. Neke stvari idu glatko, a druge ne. Neke stvari se završe uspešno, a ima stvari koje se ne završe. Postoje i konflikti između dve nacije. Prema tome, on ima o čemu da brine. Čovek tako živi. Prema tome, u bilo kom domenu, ne možeš se otrgnuti od zemaljskog sveta, tj. ljudi, tj. društva. Svi ćete imati konflikte. U tim konfliktima, vi učite kako da budete dobar čovek. Ako ste u stanju da postanete dobar čovek, vi ćete prevazići obične ljude.

Ono o čemu govorimo je takav jedan princip. Nije cilj da vam se nešto materijalno ukloni, već da se ukloni ta ljudska vezanost. Koliko god da vam je velik biznis, to neće uticati na vašu kultivaciju. Ako vam je biznis velik, svakako će se više novca obrnuti. Međutim, vi nećete gledati na novac kao na nešto vredno poput vašeg života, i biti vezani za sitnu korist. Vi niste ovakvi. Kuća vam može biti od zlata, ali vi to ne uzimate srcu, i ne pridajete tome puno značaja. To je standard koji se traži od naših praktikanata. Koliko god da ste na visokom položaju, i dalje možete činiti dobra dela ljudima. To je standard koji moraju slediti praktikanti. Nije li tako? Mi smo prevazišli religije da bi govorili o takvom jednom pitanju, i pričamo o njegovoj suštini. Kultivacija se može izvoditi u bilo kom okruženju. Međutim, ima jedno. Izvođenje kultivacije među običnim ljudima cilja direktno na čeličenje ljudskog srca. Prema tome, razlog zašto sam rekao da ću vas istinski spasiti je to što vi istinski unapređujete sebe i istinski podnosite ovaj pritisak društva. Vi se istinski popravljate. To je razlog zašto vam treba dati takav gong, i zašto vas možemo spasiti.

I sporedna svest može da dobije gong, ali ona je tu samo da za vas u svakom trenutku štiti Fa. I ona može da uspe u kultivaciji, i sledi vas. Iako sam danas razotkrio jednu ovakvu stvar, vi i dalje ne možete da shvatite njenu jezgrovitost. Svima ću vam reći da neki ljudi i dalje govore o drugim načinima kultivacije poput toga kakva je ova praksa, ili kakva je ona praksa. Vi i dalje niste u stanju da razumete značenje ovog što sam upravo rekao! Kroz istoriju, svi metodi kultivacije su umesto vas spašavali vašu sporednu svest – oni ne spašavaju vas! Ja sam razotkrio mit hiljada drevnih doba. U razotkrivanju ove stvari naišao sam na mnoge teškoće. U prošlosti, koliko god da ste se mučili da biste se kultivisali, ipak niste bivali spaseni. Koga ste kultivisali? Celog života biste se kultivisali, a ipak biste morali da sledite šest puteva reinkarnacije. Ne biste znali u kom obliku ćete se roditi u narednom životu. Zar vam se ne čini da ste bili jadni?! Zašto je bilo tako? U prošlosti, ni religije, ni drugi načini kultivacije nisu spasavali glavnu svest jer su smatrali da je suviše teško spasiti glavnu svest, koja je u velikoj iluziji. Ja to ovako kažem, i svi mogu misliti da su shvatili. Čim budete kročili na ova vrata, vi ćete nastaviti da se ponašate kao inače. Suočeni s koristima svakodnevnih ljudi, čovek se iznova baca na njih, boreći se s drugima za njih. Ja garantujem da će se ovako ponašati. Zato su bogovi ustanovili da je previše teško spasiti ljude. Međutim, onaj kog ja spasavam ste vi. Vaša sporedna svest takođe nosi vaše ime. Obe istovremeno dolaze iz majčine materice i obe upravljaju ovim telom, osim što vi ne znate da ona postoji. Ona je to što su oni spašavali. Mada vam se činilo da se oni vama obraćaju, kad su se oni zapravo njoj obraćali. Povremeno, vi kažete nešto podsvesno. Međutim, nije vaš mozak onaj koji je to kazao. Puno ljudi radi sedeću meditaciju. Jednom kad tu sednu, oni ništa neće znati i tu će sedeti nekoliko sati. “O,” osoba će možda biti veoma srećna kad izađe iz dinga, “Vidiš kako dobro vežbam i kako sedim u transu po nekoliko sati.” To je jako tužno! Jesi li vežbao gong? Jesi li svestan? Vežbao si za druge.

U prošlosti, neke prakse Tao-škole su vam govorile da pijete alkohol da biste anestezirali svoju glavnu svest, kako bi sporedna svest mogla da se kultiviše. Mnogi taoisti piju alkohol i to rade da bi se anestezirali. Oni bi izgubili svest i pali u dubok san. Tada bi sporedna svest bila izvedena da vežba. Mada sam to ovako pomenuo, to što sam rekao je mit hiljada drevnih godina. Oni su ovako radili jer su ustanovili da čovek ne može uspeti u kultivaciji. Pošto se neko kultivisao iz tvog tela, smatrano je da si i ti gradio vrlinu i mučio se. Na kraju krajeva, tvoja mladost je poklonjena religiji. Šta da se radi? Možda su oni bili i dobrodušni, pa su ti davali da se rodiš u sporednu dušu u narednom životu. I ovo je moguće. Ja mislim da je šansa vrlo mala. Onda bi ti oni zatražili da se kultivišeš, što je takođe bilo veoma retko. Međutim, neki ljudi bi bili nagrađeni dobrom srećom. Kako bi se neko nagradio dobrom srećom? Postao bi visoki činovnik, zaradio veliko bogatstvo i napravio velik biznis. Ovakav bi bio njegov naredni život jer svoj životni vek on je proveo gradeći vrlinu i dobru sreću. Ne verujem da iko ko ovde sedi želi da s njim bude ovako. Svaki put kad sam govorio o ovom pitanju, kad bi mi neko pomenuo kakva je ova ili ona praksa, ili kakva je ona ili ova religija, meni se činilo da je njegova sposobnost poimanja previše niska. Svi mogu da pročitaju koje su osobine naše Falun Dafe, jer tamo sve piše. Ljudi ne obraćaju pažnju na to, i odbacuju kao nešto obično. To je zakon univerzuma. U prošlosti je tako bilo.

Kad budete otišli odavde, možda ćete se osećati fizički veoma prijatno. Međutim, ima jedno. Tokom vaše kultivacije, vaše telo će ponovo osećati neprijatnosti. Zašto je tako? Jer imaš karmu život za životom, i ne može se odjednom sva isterati. Čovek bi na mestu ostao mrtav kad bi se sva karma odjednom isterala. Prema tome, mi ćemo postepeno očistiti takvu karmu iz unutrašnjeg tela. Znači, nakon isteka nekog vremena vi ćete se osećati fizički veoma neprijatno i možda ćete se upitati: “Je li ovo bolest?” Ja vam svima kažem da to nije bolest. Ali, činiće se izuzetno bolno. Ponekad je veoma ozbiljno, i doima se veoma ozbiljno. Međutim, neki ljudi to znaju i srećni su uvek kad počnu loše da se osećaju. Oni kažu da Učitelj brine o njima uklanjajući njihovu bolest, eliminišući karmu. Neki ljudi će se jako brinuti ako ne osećaju fizičku neprijatnost, niti bilo šta drugo. “Učitelj se ne brine o meni, zašto ne eliminišem karmu?” Ali, neki novi praktikanti će to normalno smatrati bolešću i uzeti lek svaki put kad im nije dobro. Oni misle da je bolje ako se kultivišu, i uzimaju lekove istovremeno. Mi, ipak, sagledavamo princip da pošto bolnice ne mogu da eliminišu karmu, a lekari nisu praktikanti, oni stoga nemaju takve moćne vrline. Oni su tehničari među običnim ljudima, koji mogu samo da uklone bol na površini i ostave ti bolest u dubljoj dimenziji. Uzimanje lekova treba da ih potisne unutar tela, i isto je što i gomilanje bolesti. Čovek možda neće osećati bol na površini, ali ona se odlaže u dublji nivo tela. Hirurški zahvat je ista stvar. Na primer, pretpostavimo da neko ima tumor, i da mu je operisan. Njemu su samo odsekli materiju na površini, dok se istinski uzrok bolesti nalazi u drugoj dimenziji, koja nije ni taknuta. Prema tome, takva veoma ozbiljna karma-bolest će se povratiti. Neki izgledaju izlečeni i bolest se neće povratiti u ovom životu. Onda će se povratiti u narednom životu. Pošto je potisnuta u dublji nivo, ona će se vratiti pre, ili kasnije. Karma će se opet morati otplatiti, i princip je naprosto takav. Ono što mi ovde radimo treba da istisne napolje sve vaše prljave stvari, od prvobitnog izvora vašeg života. Međutim, niko ne čini tako nešto. Samo ako se kultivišeš, mi ćemo za tebe uraditi tu stvar. Ali, svako mora kontrolisati svoj šinšing, a kad se loše oseća, ne sme pomišljati: “O, opet sam bolestan.” Ako tako misliš, onda uzmi lek kad se razboliš. Mi nećemo intervenisati, jer kultivacija počiva na sposobnosti poimanja, a ne na prinudnim merama. Mi ne kažemo da ti ne treba da uzmeš lek kad se ne osećaš dobro. To ne kažemo.

Neki ljudi nisu u stanju da tretiraju sebe kao praktikante. Oni samo vežbaju, bez učenja Fa, i sve će učiniti. Mada ih vidite kao vežbaju vežbe, moji fašeni se neće brinuti o njima. Ako se niko o njima ne brine, oni su samo obični ljudi i razboleće se. Kad bismo postavili pravilo da vam je zabranjeno da uzimate lekove, a vi niste u stanju da se vladate u skladu sa standardom za praktikante i ostanete običan čovek, tvrdićete da vam Li Hongdži ne dozvoljava da uzmete lek kad se razbolite. Prema tome, ja ne kažem da li neko treba da uzima lekove, ili ne - to sami treba da odlučite. To je zapravo test za vas. Ako niste u stanju da tretirate sebe kao praktikanta, i dalje ćete imati bolesti. Naprosto je takav princip, i mi samo iznosimo ovaj princip. Prema tome, ja svima kažem da ako u buduće želite da se kultivišete, fizička neprijatnost koju ćete osetiti je verovatno vaša karma iz prethodnih života, koja se istiskuje. Ja nalazim da su se neki ljudi do sada rađali desetinama, ili stotinama puta. U svakom životu je bilo puno bolesti, i sve njih treba istisnuti. Kako bilo, sve one se moraju ukloniti. Veći deo njih će biti odstranjen u drugim dimenzijama, a jedan deo moraš sam ukloniti. Ali ne mogu se sve ukloniti iz druge dimenzije, jer ti moraš biti nateran da se malo mučiš. Ako se čovek ne muči, to znači da ne plaća za loše stvari koje je počinio. Jednog dana kad uspeš u kultivaciji i budeš stavljen u položaj bude, biće ti veoma nelagodno da budeš tamo. I drugi bi se mogli pitati: “Kako je ovaj dospeo ovamo?” Je li to u redu? Prema tome, deo bola moraš podneti sam. Tako ga podnoseći, ti ćeš popraviti svoju sposobnost poimanja. Hoćeš li to tretirati kao bolest? Ili ćeš to smatrati uklanjanjem karme praktikantu?

Li Hondži
3. mart 1996.Prevod na srpski, 15.01.2017.