Falundafa.org


Predavanje Fa na Međunarodnoj konferenciji za razmenu iskustava u Pekingu

Li Hondži
11.11.1996.

Znam kako se osećate - nedostajete i vi meni. Ali ovo vam mogu reći: dok god se marljivo kultivišete, ja sam bez prestanka kraj vas. Mnogi učenici su vrlo dobro napredovali u kultivaciji – znam i to. Mnogi učenici su na pragu dostizanja prosvetljenja.

U poslednje vreme, mnogim učenicima govorim ovo; kažem im: nije lako dobiti Fa. Možda su neki ljudi osetili ovo: „Čuo sam za nju, ili mi je prijatelj rekao, znači, slučajno sam naišao na ovu knjigu“, ili: „Saznao sam iz novina, došao sam, a zatim sam krenuo na put Dafa kultivacije.“ Zapravo, vi možete misliti da je to jako jednostavno, i možete misliti da izvana izgleda kao da je lako dobiti ovaj Fa. To je zato što se retko pojavljuje bog ili besmrtnik da vam kaže da primite Fa. U većini slučajeva, to preuzima običnu formu, kakva je ova, pa za njega saznaješ na sasvim običan način. Ali reći ću vam, vama je bilo veoma teško da dobijete ovaj Fa. Možda su teškoće koje ste prolazili u prvoj polovini svog života postojale zarad dobijanja Fa. To je deo za koji znate. I dalje, međutim, ima stvari za koje ne znate; da bi dobili ovaj Fa, možda ste se mučili i trpeli teškoće u svojim prethodnim životima, ili čak duži vremenski period. Takođe ima i ljudi koji su radi dobijanja Fa još intenzivnije trpeli muke, što je nešto za šta ne znate. Kad u budućnosti budete dostigli Ispunjenje, sve ćete znati i videti. Uopšte nije bilo lako. Vi ste već došli do dosta jasnog razumevanja ovog Fa. Zašto možete da se kultivišete na ovaj način? Jer ste shvatili da ovaj Fa nije običan Fa. U prošlosti, u Budizmu, Buda Šakjamuni se potvrdio i prosvetlio se u mnoge stvari, i dosta je ostavio iza sebe ljudima. Međutim, dok su stvari koje je Buda Šakjamuni ostavio ljudima prenošene, puno toga je vremenom izgubljeno. Pored toga, ono što je zabeleženo u svetim spisima promenila su i preinačila ljudska bića. Jedan jedini događaj je tako opisivan na mnoge različite načine, u različitim verzijama jedne iste sutre, i ovo je jedan od faktora koji su proizveli da ono što je Buda Šakjamuni predavao uznapreduje prema Kraju Darme. Naravno, bilo je i drugih razloga za napredovanje prema Periodu kraja Darme.

Današnje društvo je postalo prilično komplikovano, pa su ljudi još manje u stanju da se kultivišu. Ja bih rekao da je Fa koji ja predajem veoma velik, i naši učenici su to verovatno osetili. Kroz istoriju, ljudskim bićima niko nikad nije sistematski predavao principe Fa univerzuma, niti je govorio ljudima kako da se kultivišu, niti kako da se uzdižu kroz kultivaciju. Naravno, Šakjamuni je Buda, pa su reči koje je on rekao nosile Buda-prirodu. Ali mogu vam reći da, faktički, Buda Šakjamuni nije saopštio ljudima fundamentalne zakone univerzuma. Zato je Buda Šakjamuni, u svojim poznim godinama, rekao: „Nisam predavao nikakav Fa.“ A na kraju je svojim učenicima rekao da „zapovesti uzmu za svog učitelja“. Zašto je to rekao? Zato što je Buda Šakjamuni znao šta će se desiti pri završetku Perioda kraja Darme, i da će zakon kojem je on podučavao biti iskrivljen. Rekao je svojim učenicima: „Dok god se budete kultivisali na osnovu zapovesti koje sam vam preneo, moći ćete da ispunite kriterijume za kultivatore i dostignete Ispunjenje.“ Znači, ono što je on ljudima zbilja ostavio iza sebe jesu zapovesti.

Naravno, Šakjamuni je Buda, pa su reči koje je on izrekao nosile budinsku prirodu. Znači, ne možete reći da reči koje je izrekao nisu zakoni. Ipak to nisu fundamentalni zakoni univerzuma, ili najviše nebeske istine. Ono što vam ja danas dajem, s druge strane, su zakoni koji pokrivaju sve ono što započinje od ljudskog nivoa i što, može se reći, ide sve do najvišeg domena u univerzumu. Međutim, obični ljudi to neće moći da vide u knjizi Džuan Falun, na površini, jer ljudi koji ne žele da izvode kultivaciju misle da je gotovo kad jednom pročitaju Džuan Falun. Kad završe jedno čitanje, oni misle: „Ovo je knjiga koja uči ljude kako da postanu dobri.“ Ovo je, nesumnjivo, osećanje koje čovek ima kad je jednom pročita. Verovatno ste i vi imali to osećanje kad ste počeli da se kultivišete. Ali kad je pročitate drugi put, ustanovićete da nije baš tako. Na pitanja koja vam se posle prvog iščitavanja rađaju u glavi dobiće se odgovor tokom drugog čitanja. I ustanovićete da to nije obična ljudska knjiga, mada nećete nužno moći da zaključite šta je. Ali kad je pročitate treći put, ustanovićete da je to zbilja knjiga koja podučava kultivaciji. Ako ste u stanju da je pročitate četvrti ili peti put, knjiga će vas pratiti ostatak života – nećete je ispuštati iz ruku.

Zašto je ovako? Jer, kao što sam rekao, pomoću običnih ljudskih principa ne možete navoditi svoju kultivaciju do domena Buda. Ova knjiga, međutim, ima jezgrovita unutrašnja značenja, i vi ćete povodom jedne iste rečenice imati različita osećanja i shvatanja na različitim nivoima. Vi apsolutno nećete imati to isto osećanje kod knjiga običnih osoba, jer [ova knjiga] sadrži mnoge misterije i čuda. Ja vam nikad nisam prikazao nikakve božanske moći, pa čak i kad sam lečio, radio sam to da bih se prilagodio situaciji sa čigongom u to doba. Inače, ja ne bih ni lečio ljude. Ako želite da promenite svoje telo kroz kultivaciju, razvijete sve svoje božanske moći Buda Fa, unapredite svoj nivo, i dobijete sve ono što ćete imati posle dostizanja Ispunjenja, [onda ćete videti da] sam ih ja sve spojio u ovaj Fa. Dok god budete učili, vama će se telo menjati; dok god budete čitali, um će vam se uzdizati; dok god se budete kultivisali, dostizaćete različita stanja u različitim domenima. Ako uspete da je čitate sve do kraja, onda ćete pod vođstvom ove knjige dostići Ispunjenje. U tome je stvar kod ove knjige. Obični ljudi, međutim, neće moći da vide njena široka i jezgrovita unutrašnja značenja.

Naravno, ovde ima još jedno. Svi vi koji sedite ovde, koji ste dobili Fa, svi oni koji vežbaju Dafu, to znaju – vi ste to osetili tokom svoje kultivacije – svi ste osetili različita značenja na različitim domenima i nivoima. Zato sam ja malo pre rekao da ovaj Fa nije običan zakon; to je priroda univerzuma. Ja prenosim ljudima najfundamentalniju stvar u univerzumu. Naravno, to što činim je ogromno; ja stalno naglašavam da je to Dafa (Veliki Zakon). Neki ljudi bi mogli pomisliti da sam ga nazvao „Dafom“ jer sam ga puno predavao. Zapravo, nije tako. Ono što podrazumevam pod Dafom ima uzvišena, jezgrovita unutrašnja značenja.

Učenici koji se kultivišu na veoma visokim domenima će nešto videti: oni će shvatiti da ljudi nisu jedini koji uče Fa. Bića sa veoma visokih nivoa ga takođe uče. Fa je naprosto nepojamno velik. Svi vi koji ovde sedite imate predodređenost, i zato ste dobili Fa. Hteo bih da ponovim ovo što sam rekao: nije svako u mogućnosti da čuje ovaj Fa. Vi vežbate svoje vežbe u tako velikom parku, gde ljudi idu, prolaze, a ipak neki nisu u stanju da vide to, a neki ljudi, iako dolaze, nemaju volju da slušaju, pa opet ništa ne dobijaju. Ne dobija ga svako. Kad pročitaju knjigu, neki ljudi nalaze da je dobra, dok drugi nisu u stanju da je prihvate. Ljudi su različiti, ali u pozadini ovog leže razlozi. Kao što sam malopre rekao, ovo nije knjiga običnih ljudi. U SAD sam rekao ovo: zašto je ova Dafa u stanju da vodi ljude do veoma visokih domena u kultivaciji? Zbog ovog Fa. Gledano sa veoma niskog nivoa, svaka rečenica u njoj govori jednostavnu istinu. Ali ako si u stanju da sagledaš stvarnu situaciju, ustanovićeš da svaka reč u njoj nosi lik Bude. Ako si u stanju da se kultivišeš do veoma visokog nivoa, i tvoje Treće oko može da vidi ono što je na visokom nivou, otkrićeš pojavu: iza svake reči, na različitim nivoima, nagomilane su brojne Bude, u slojevima. Neka svi razmisle: koliko su duboka njena unutrašnja značenja? Zašto jedna rečenica ima svoje varijacije u različitim domenima i zašto se principi Fa u potpunosti menjaju na različitim nivoima? Upravo to je slučaj. Znači, ovu knjigu ne treba da smatrate običnom ljudskom knjigom, i treba da je cenite.

U prošlosti, pri pomenu Bude ljudi bi bivali ispunjeni neizmernim poštovanjem, a o Budama, Bodisatvama i Arhatima pričali su samo u veličanstvenim prilikama. Današnji ljudi, međutim ispaljuju ime Bude na krajnje nepromišljen i nemaran način. Ovo je posledica nevere čovečanstva u postojanje bogova, koja došla do ovog stupnja. Pošto ljudi ne treba tek tako da pominju Bude imenom, ovo je važno pitanje koje uključuje to da li neko ukazuje poštovanje Budama, ili ne. Ali danas se ljudi po volji šale u vezi Buda i čak nipodaštavaju Bude kad se hrane. Mnogi nazivi njihovih jela zapravo nipodaštavaju Bude. Niču nazivi jela poput „Hrana Arhata“, „Buda preskače zid“ i slični, a ovo je isto što i psovati i nipodaštavati Budu. Što je još gore, vlasnici nekih od ovakvih vegetarijanskih restorana su budisti-laici ili monasi, koji izgleda nemaju pojma da zapravo vređaju Bude. Zašto monasi i monahinje više nisu u stanju da se kultivišu? Više ne znaju kako bi. Možda čak misle: „Šta nije u redu sa upotrebom izraza ’Hrana Arhata’”? Neka svi razmisle. Jedan Arhat nije vezan ni za kakvu aromu ili ukus, a ipak je jelo „Hrana Arhata“ bogata mirisom i ukusom. Kad sagledaš iz perspektive tog domena, nije li to jednako vređanju? Isto važi za „Buda preskače zid“. Ovo hoće da kaže da bi Buda preskočio zid da dođe do ukusnog jela iz ljudskog sveta, nakon što ga namiriše. Nije li to vređanje Bude? Da li bi se jedan Buda vezao za ljudsku hranu? Ja samo komentarišem današnje pojave. Zapravo su mnoge stvari prilično nepoštovanje Buda. Otišle su predaleko! Kad pominju Bude, ljudi uopšte nemaju ispravne misli, i čak se usuđuju da direktno vređaju Budu. Neka dela literature, kao i likovne umetnosti, iz zlobe portretišu Budu u licemernom svetlu – do ovog stupnja su stigli. Neka svi razmisle. Šta je postalo od ljudskog društva? Svima vam kažem, ova knjiga – ova Dafa – ja sam taj koji je predaje. Želim da ispravim sve što nije kako valja. Fa sadrži Fa principe Buda, Taoa i Bogova na brojnim nivoima i domenima. Zato ovu knjigu treba da smatrate zbilja dragocenom; nemojte je tek tako bacati tamo-amo, ili je gdegod stavljati. Ovo nisam naglasio kad sam u ranim danima predavao Fa, a bilo je ljudi koji su sedeli na njoj dok su slušali Fa. Nisam vas krivio, jer niste znali. Sada ste kroz kultivaciju došli do određenog nivoa i znate šta je Fa. Zato ovo pričam danas, da bih svima ukazao da obrate pažnju na ove stvari.

Ima još jedna stvar o kojoj ću vam usput pričati. Mi imamo puno ljudi koji su bili vrlo dobri u svojoj kultivaciji, i njima samima se čini da su napredovali dosta dobro. Ipak, u nekim trenucima, neki problemi im sevnu kroz glavu, i neke stvari za koje su vezani obični ljudi, kao što su različite emocije, i dalje igraju ulogu u njihovom umu. Neki od tih učenika su zabrinuti: „Koliko sam se zaista dobro kultivisao?“ Svima vam mogu reći to da ako ste svesni da ste kultivatori, i ako se pridržavate standarda za kultivaciju, onda ne treba da se brinete kad vam je um zaista u ovakvom stanju. Zašto to kažem? Jer u kultivaciji u običnom ljudskom društvu, kad bi se sva vaša karma i ljudske stvari uklonili, onda vam mogu reći da ni jedan jedini dan ne bi mogli ostati tu. Ne biste mogli podneti misli koje obični ljudi imaju u glavi, jer svaka pojedina reč, čin i misao običnog čoveka nose motiv, a taj motiv je obično sebičan. Zato to ne biste mogli da podnesete. Kad ne biste sami imali ove stvari, vi biste ih videli kod drugih, i uvek kad se mešate sa običnim ljudima, vi nikako ne biste mogli da ih podnesete. Osećali biste kako svaka reč i delo običnih ljudi nose veoma snažne vezanosti. Tada ne biste mogli da se kultivišete među običnim ljudima, ne biste se mogli zadržati u njihovom prisustvu, i više ne biste mogli da obavljate svoj posao. Zato vas ja polako oslobađam tih površinskih, ljudskih stvari, i neću ih u potpunosti ukloniti sve dok ne treba da dostignete Ispunjenje.

Onda, nekolicina stvari koje vam nisu uzete i koje će učiniti mogućim život među običnim ljudima, omogućiće vam da se kultivišete među običnim ljudima. Vi već napredujete kad shvatite da su te vaše stvari loše, i zaista se kultivišete ako ste u stanju da ih odbacite. Ali neke stvari nećete biti u stanju da momentalno odbacite, jer su to stvari za koje je potrebno dugo vremena da bi se uklonile kroz kultivaciju. Sa ovim treba da budete načisto. Na dan Ispunjenja, sve ove stvari će biti očišćene.

Osim toga, ja svima govorim: kultivacija je itekako naporna. Pošto je izvodite među običnim ljudima, to ćete osećati dok usred interesa i osećanja budete raskidali vezanosti. Novi učenici neće tako snažno osećati otpor ako nisu dospeli u ovo stanje. Ljudska bića imaju karmu, a elementi koje prouzrokuje karma ometaju ljudsku kultivaciju. Manifestuju se kao izazovi na poslu, nezadovoljstvo poslom, sukobljavanje s drugima, ili telesna neprijatnost. Nevolje obično nailaze naglo i intenzivno. Ponekad, iako si svestan da se kultivišeš, i dalje izgleda teško osloboditi se te vezanosti. Znam to. Na kraju ćeš, međutim, dok se budeš kultivisao, morati da je prevaziđeš. Voljno ili nevoljno, moraćeš da prođeš kroz ovakve stvari, i stalno ćeš se čeličiti, dok je se konačno ne oslobodiš.

Ima još nešto. Svima vam kažem: oni koji slušaju Fa i koji su dobili Fa su najverovatnije ljudi sa sudbinskim vezama. Fa koji vam danas predajem je zaista veoma visokog nivoa, i stvari koje sam vam dao su sa veoma visokog nivoa. U svojoj kultivaciji, vi veoma brzo napredujete, pogotovu oni koji su kasnije dobili Fa – reklo bi se da oni ne samo da sustižu, već sada preuzimaju vođstvo. Prilikom zadnje posete SAD, imao sam osećaj: mnogi Kinezi u dijaspori – studenti, doktori, magistri, intelektualci, profesori i istraživači iz Kine i s Tajvana – ti učenici se veoma brzo probijaju kroz svoje nivoe. Naravno, ja ne kažem da su oni bolji zato što su obrazovaniji. To je zbog njihovih dobrih urođenih kvaliteta. Iako su kasnije dobili Fa, ustanovio sam da nakon dobijanja Fa, generalno, nisu imali spor proces razumevanja. Ranije su mnogi ljudi imali proces razumevanja, i sporo su se uzdizali. Mnogi od ovih ljudi, međutim, nisu prolazili ovakav proces; počeli su s kultivacijom odmah pošto su dobili Fa. Oni ne samo da su ga brzo shvatili, već su se momentalno stopili s njim. Ne kažem da je to rezultat činjenice da su bogati ljudskim znanjem. U suštini, to je stvar urođenog kvaliteta. I onda, naravno, kod onih koji dobijaju Fa, faktor predodređenosti takođe ima uticaja.

Fa koji sam predavao se sistematski prenosi i skoro vam je u potpunosti otkriven. Ono što je trebalo da bude preneto, dato vam je u potpunosti, a stvari na najvišem nivou su već veoma visoke. Onda, kad bih ga ponovo predavao i iznova govorio o njemu, to bi proizvelo smetnju, jer svaka reč u mojim predavanjima ne može biti ista. Onda bi stvari koje se prenose mogle ometati Fa koji je određen za vas. Znači da ja ne mogu ponovo sistematski predavati Fa. Osim u posebnim okolnostima, stvari o kojima ću u budućnosti govoriti će se odnositi na neke probleme s kojima se suočava ljudsko društvo, kao i na neke stvari vezane za budućnost, a to su sve stvari koje se odnose na ljudska bića. Stvari koje se odnose na kultivaciju u ovom periodu su skoro u potpunosti otkrivene. Stvari napisane u Džuan Falunu, već su prilično visokog nivoa. U kasnijem periodu, ja sam predavao neke druge stvari, i one će takođe biti sakupljene u pisanu formu. Ali ja svima kažem: ono što je zbilja u stanju da usmerava vašu kultivaciju je Džuan Falun. Koliko god knjiga da se objavi, one su dodatak na Džuan Falun. Znači, kad se kultivišete, u svojoj kultivaciji se morate držati knjige Džuan Falun.

Naši učenici znaju veoma malo o specifičnom konceptu „Bude“ i nedostaje im shvatanje Bude. To je zato što sam, u godinama dok sam prenosio Fa, retko govorio o okolnostima Buda u različitim domenima i okolnostima Buda, Taoa i Bogova, i univerzumu uopšte. Razlog zašto nisam pričao o ovome je taj što je Fa koji ja prenosim ogroman, i ništa specifično ne bi se moglo pripojiti, niti su takve stvari bile vredne da se pripoje. Zato mnogi učenici imaju malo znanja po ovom pitanju, i znaju veoma malo o Budama i svesnim bićima na različitim nivoima od vrha do podnožja. Oni znaju veoma malo o Budama, Bodisatvama, ili domenima Buda i svetovima Buda. Zapravo, ako bih vam detaljno ispričao o životima Buda, vi bi koristili ljudsku logiku da ih shvatite, a to bi bilo nepoštovanje Buda. U budućnosti, mnogi od vas učenika će ovo videti, i vi sami ćete upotpuniti taj deo.

Ovaj univerzum je prilično kompleksan - toliko je kompleksan da zapanjuje, osim ljudi, čak i Bude, Bogove i Taoe. A ljudsko shvatanje univerzuma je ograničeno na samo jedan sloj njegovog postojanja. Kao što sam ranije rekao, među površinom materije koju su ljudi u stanju da shvate, najkrupnije čestice su planete i Mlečni putevi, a najsitnije čestice uključuju – a to su one koje se mogu detektovati pomoću instrumenata – molekule, atome, atomska jezgra, neutrone, elektrone, kvarkove i neutrine. Ono što je još manje je nepoznato. Ali [ono što je poznato] je toliko daleko od prvobitne materije ljudskih bića i prvobitne materije koja sačinjava ljudska bića. Čak [i ono što je poznato] je umanjeno po veličini nebrojeno stotina miliona puta, nebrojeno i nebrojeno stotina miliona puta, a to ipak nije konačni kraj. Eto kakva može biti mikroskopska materija. A ipak, što je materija mikroskopskija, veća je njena zapremina u celosti. Ne možete sagledati jednu česticu samu. Ta jedna čestica je samo jedna tačka njene celokupne zapremine, ali je jedan ceo entitet. Tako, što je mikroskopskija čestica materije, verovatno je veća površina celog entiteta. Kad su čestice koje oformljuju materiju krupne, oformljena ravan ne mora biti proporcionalno velika. Čovečanstvo razume samo dimenziju sačinjenu od molekula, a ipak su zadovoljni onim što su postigli i ograničeni su raznoraznim definicijama empirijske nauke, nesposobni da se probiju kroz njih. Na primer, vazduh, voda, čelik, gvožđe, drvo, kao i ljudsko telo – sve unutar prostora u kom živite – je sačinjeno od molekula. Vi kao da živite u moru u domenu molekula, ili trodimenzionalnoj slici sačinjenoj od molekula. Jedan svemirski brod, bez obzira koliko visoko može da odleti, ne može otići izvan dimenzije sačinjene od molekula; kompjuter, bez obzira koliko je napredan, ne može se porediti sa ljudskim mozgom. Naravno, nije da ljudsko društvo nije napravilo nikakav proboj; uspelo je da shvati molekule, atome, kvarkove, pa čak i neutrine. Ali ono što je nauka u stanju da sagleda je samo tačka, a ne celokupne ravni, gde postoje čestice različitih veličina. Kad bi videli te ravni, ljudi bi videli prizore koji zbilja postoje u drugim dimenzijama univerzuma. I da je atom nešto više od individualne čestice koju ljudi vide. Čak i zasebna čestica, kad bi se mogla uvećati i onda pogledati, kad bi se mogla uvećati do veličine manje planete, tada bi se videla bića, materija, voda, biljke i svi oblici materijalnog postojanja na tom objektu sačinjenom od atoma. Ali čovečanstvo ne može da učini ovakav proboj.

Zapravo, ljudi žive između dve čestice: molekula, od kojih je sve sačinjeno, i planeta, najkrupnijih čestica koje vidimo svojim očima. Znači, ljudi žive između molekularnih čestica i planeta. Naravno, da ja danas o ovom ne govorim, naučnici sami ne bi shvatiti. Čovečanstvo nije bilo u stanju da dođe do ideje da su i planete čestice. A ove nebrojene planete oformljuju još veće čestice, što su različiti Mlečni putevi, i za uzvrat, galaksije oformljuju još veći raspon univerzuma, ali to i dalje nije najkrupnija čestica. Naravno, koncept o kom govorim možda je odjednom pogurao vaše mišljenje u veoma visok domen. Da je vaše telo veliko poput tela sačinjenog od čestica s nivoa planeta, pri pogledu na Zemlju, da li bi izgledala kao molekul? Kad materiju posmatramo iz ljudske perspektive, planete su zaista sloj čestica. Ovo važi kad se o njima govori iz makroskopske perspektive.

Ljudi često govore o usponu na nebo, ali gde je nebo? Gde je „gore“? U ovom univerzumu ne postoji takav koncept poput „gore“, „dole“, „levo“, „desno“, „napred“, ili „nazad“. Uspinjati se može biti „gore“, ali nije li „gore“ i kad ideš dole? Ovaj univerzum je okrugao, a Zemlja leži skoro u centru. Njena leva strana je gore, njena desna strana je takođe gore; ono što je dole je gore, i vrh je takođe gore. Onda ovo vodi do jedne nebeske tajne. Kao što sam upravo rekao, što je manja čestica, veća je ravan. Faktički, kad je jedno biće u stanju da uđe u mikroskopskiji nivo, tada se već nalazi na većem, višem mestu: ono je na nebu, jer što je čestica manja, nivo je viši. Ovo je jedna vrlo ogromna perspektiva. Perspektiva sagledavanja univerzuma, koju sam upravo objasnio je samo jedan način – jedna perspektiva sagledavanja dimenzija. Postoje i složenije. Naravno, kad se u budućnosti budete prosvetlili, videćete ih sami.

Mnoge konkretne stvari vezane za nebo se ne mogu reći ljudima. Zapravo, ako se empirijska nauka čoveka bude razvila do prilično visokog nivoa, ili bude prevazišla domen ljudskih bića, to će biti još opasnije za ljude [nego što je sada]. To je zato što ljudska bića apsolutno ne mogu dostići domen Buda pomoću nauke i tehnologije. To je apsolutno zabranjeno. Ljudi imaju sedam emocija i šest želja, i imaju različite vezanosti, poput potrebe za nadmetanjem, zavisti i požude. Kad bi se ove stvari ponele na nebo, bilo bi to katastrofalno, i buknula bi bitka s Budama i Bodisatvama. Zaista bi se desio kosmički rat. Ljudima, s njihovom ljudskom pameti, nikad neće biti dopušteno da razviju nauku i tehnologiju do nivoa domena Buda. Tako se nauka i tehnologija ljudi razvijaju samo po unapred predviđenoj ruti. Ako bi se razvile do previsokog nivoa, one bi, zajedno s ljudskim bićima, rizikovale sopstveno uništenje. Ovakav scenario vidim.

Sada ću se okrenuti ovoj dimenziji. Oblici dimenzija o kojima sam upravo raspravljao su jedan pregled perspektiva. U svoje vreme, ranije, Buda Šakjamuni je takođe govorio o tome kako razumeti univerzum određenog raspona. Na primer, govorio je o specifičnim situacijama među ljudima, unutar Tri Domena, i o određenom rasponu izvan Tri Domena, kao što je planina Sumeru. Takođe je govorio o obliku postojanja planine Sumeru. Planina Sumeru je okružena sa četiri glavna kontinenta i dva glavna nebeska sloja. Zapravo, kad su reči Bude Šakjamunija prenesene u Kinu, ili kad su prevedene na kineski, i tokom njihovog prenošenja u Indiji, nastale su greške. Ta „dva glavna sloja neba“ koja okružuju planinu Sumeru, kako je Buda Šakjamuni govorio, uopšte nisu dva glavna nebeska nivoa. Oni su, u konceptualnom smislu, dva univerzuma – njih treba shvatiti kao mali univerzum i drugi sloj univerzuma.

Kako shvatiti drugi sloj univerzuma? Univerzum kakav ljudi shvataju je sačinjen od mnoštva Mlečnih puteva, i to je njegov opis u smislu strukture ove dimenzije koju su ljudi u stanju da shvate. To je univerzum o kom obično govorimo. Čak i kod ovog univerzuma, mi ljudi nikad nećemo moći da mu vidimo granice. A zatim, ovaj univerzum nije jedini univerzum u kosmičkom telu, niti je najkrupnija čestica u ogromnom kosmičkom telu. Postoji mnoštvo univerzuma velikih poput ovog, i oni konstituišu granice još većih univerzuma. Oni takođe imaju ljuske, ali oni samo konstituišu krupnije čestice. Ovaj univerzum je izuzetno golem i nezamisliv je ljudskim bićima. Ipak, za bogove, on nije ništa više od sićušnog dela jednog sloja čestica. A u očima još većih Buda, toliko je sićušan da se i ne računa. Načini razmišljanja, mentalni sklopovi i predstave se razlikuju u različitim domenima.

Upravo sam pomenuo planinu Sumeru, što je Buda Šakjamuni potvrdio i u šta se prosvetlio, a ona se nalazi severno od Mlečnog puta i solarnog sistema u kom mi ljudi živimo. Ali koncept „severa“ je teško opisati, jer u univerzumu ne postoji takav koncept; Zemlja se konstantno okreće. Rečima Bude Šakjamunija, mi kažemo da je („na severu“) da bi ljudima bilo lako da shvate. Inače, ako kažem da je ovde, sutra će se okrenuti i pomeriti tamo. Recimo da je na severu, sledeći ono što je rekao Buda Šakjamuni - recimo da je na severu. Koliko je visoka ova planina Sumeru? Planina Sumeru se proteže izvan Mlečnog puta, i izvan granica univerzuma o kojima sam upravo pričao, granica unutar kojih je sadržano bezbrojno mnoštvo galaksija. Neka svi razmisle. Koliko su velike brojne, nebrojene galaksije? Između galaksija postoje izvesne razdaljine. Planina Sumeru se proteže izvan ovog univerzuma i doseže centralno područje drugog sloja univerzuma; toliko je velika ova planina. Zapravo, planina Sumeru je planinski venac koji se sastoji od tri planine, a te tri planine odgovaraju Budi Amitabi, Bodisatvi Guanjin i Bodisatvi Mahasthamprapta. Buda Amitaba je prvi Buda u tom domenu.

Ono što je Buda Šakjamuni potvrdio i u šta se prosvetlio daleko prevazilazi ono što ljudi shvataju u vezi s njim. Buda Šakjamuni je ispričao mnoge nebeske priče i priče o njegovim prethodnim životima. On, međutim, nije rekao sve o svojoj pravoj pozadini. Niko nikad nije saznao šta se s njim desilo nakon njegove Nirvane.

Svi znate da svaki Buda ima svoj raj. Buda Amitaba ima Sukhavati raj. Buda Isceljenja predsedava Lapi Laculi rajem. Takođe postoji Lotos raj i Raj čuda. Isus i Nebeski dostojanstvenik pra-početaka takođe imaju rajeve. Unutar granica Mlečnog puta gde su ljudi, odgovarajuća dimenzija ima više od stotinu takvih rajeva. I Bude su brojne, takođe. Kako je rekao Buda Šakjamuni, Bude nivoa Tatagate su brojne koliko i zrna peska u reci Gang. Svaki Tatagata Buda predsedava jednim rajem, pa razmislite: koliko je velik ovaj univerzum? Buda Šakjamuni je bio u šestom sloju univerzuma, što je krajnji nivo sa koga se spustio. Ovo je ogroman broj – šesti sloj univerzuma, a ne šesti sloj neba. On je tamo imao raj po imenu Dafan raj. Kasnije je Buda Šakjamuni došao u ljudsko društvo da spasava ljude. Nakon svog prosvetljenja, on je prenosio svoj zakon četrdeset devet godina i nije se vratio. To je zato što je na osnovu svoje moći i nivoa, Buda Šakjamuni mogao da spase samo sporednu dušu, i nije mogao omogućiti kultivatorima da se tokom jednog života kultivišu na veoma visoke nivoe.

Sada svi znate da Bude imaju svoje rajeve. Ali ko je čuo da Buda Šakjamuni ima svoj sopstveni raj? Niko to nije izrekao. Za Budu Šakjamunija se kaže da je upravo u Saha raju, ali gde je Saha raj? On se nalazi unutar Tri Domena, on se nalazi unutar Tri Domena koji uključuju ljude. Kako to da je raj jednog Bude naprosto tu u ljudskom svetu? Niko, nikad nije mislio o tome. Zapravo, Buda Šakjamuni je uvek bio na Dafan Nebu. Pošto dolazi iz Dafan raja, on je tom sloju neba dao ime, nazvavši ga Dafan Nebom. Dafan Nebo je u najvišem nebu unutar domena Bez požude, i ono je takođe unutar Tri Domena. Zašto on tu boravi, ne odlazeći? Pre nego što je Dafa počela da se širi, on je nadgledao svoje budističke vernike. Tokom proteklih 2.500 godina on je zapravo čekao da Dafa počne da se širi. Krajnji nivo s kog je Buda Šakjamuni došao je Dafan raj, ali tu neće ostati večno. Kako je postavio kulturne temelje za širenje Dafe u ovom dobu i pretrpeo velike poteškoće među običnim ljudima, on će se vratiti na još viši domen pošto se saobrazi sa Dafom. To je prava situacija sa Budom Šakjamunijem, koju sam želeo da vam predstavim.

Mnogi ljudi me pitaju: „Učitelju, ko ste vi?“ Što se moje priče tiče, ona je zaista, zaista duga. Silazeći kroz slojeve i slojeve različitih kosmičkih tela i univerzuma, ja sam se reinkarnirao na različitim nivoima, a u ljudskom svetu ja sam podelio svoje telo i reinkarnirao se; u svakom konkretnom životnom veku, bilo je puno mene. To je toliko kompleksno da je teško naći gde da se počne. Svima jednostavno mogu reći da, kako ja to vidim, ja sam izvan svih kosmičkih tela i univerzuma, dok su svi Bogovi i Bude, i sva živa bića, unutar njih.

Univerzum mora prolaziti kroz proces formiranja, stagnacije i degeneracije, i to je zakon za postojanje univerzuma. Univerzum je veoma star. Starost Buda, Taoa i Bogova stvorenih u ranim fazama procesa ovog univerzuma je tolika da se čini da su oni umorni od života. Vreme je toliko dugo, da bogovi mogu zaboraviti prošlost. Oni čak zaboravljaju kakvi su sami bili ranije. Što je viši nivo na kom je jedan bog, njegovo vreme sporije teče i njegova granica i zapremina se dalje prostiru. Na još višim nivoima, koncept formiranja, stagnacije i degeneracije je toliko produžen da jedan život ne mora ni da misli o tome – toliko je dug. Onda gospodar Buda, koji je izvan svih vremena i univerzuma, drži da bezbrojno mnoštvo bića predstavlja pravi smisao za postojanje univerzuma. Kako su se brojne katastrofe desile na različitim nivoima, sa izuzetkom najvišeg domena, nijedno biće ne zna kakav je bio najprvobitniji univerzum. Nakon što je novo zamenilo staro, sve iz prošlosti je prestajalo da postoji. Ali ako treba zadržati sva bića unutar univerzuma, rešiti to pitanje je teško.

Kad se univerzum rađao, brojni bogovi su sagledali probleme koji će se desiti u poslednjem periodu univerzuma. Ti bogovi su bili zabrinuti, i hteli su da se spasu. Ali ako ne bi posedovali moćnu vrlinu na nivou te visine, oni ne bi bili u mogućnosti da to preokrenu, i ne bi se mogli vratiti. [Bogovi] svih nivoa su to hteli da urade, pa su mnogi bogovi, tokom istorije, došli ovamo.

Ali u univerzumu je u prošlosti postojala jedna istina, a ta je da nijednom nivou nije dopušteno da zna da li postoji život na narednom nivou iznad njihovog, a na tom narednom nivou nisu znali da li postoji život na prvom sledećem nivou. Bogovi na svakom nivou su znali samo to da su oni najviši, i zato je Isus na Zapadu rekao da je njegov otac, Jehova, Gospod. Jehova je zaista bog koji je stvorio jevrejski narod; on je tvorac Jevreja. To će reći da je on najviši među belcima Jevrejima i njihovim bićima na različitim nivoima ispod. Ali postoje Gospodari koji su stvorili druge ljudske rase u drugim sistemima, a nadalje postoje bogovi i bića na još višim, višim i višim nivoima, a toga nisu svesni jedino bogovi na niskom nivou i ljudi. Bogovi poznaju budističke principe samo na sopstvenim nivoima. Sagledavši kakav će biti konačan završetak, svi bogovi su hteli da iznađu načine da preduprede strašne posledice koje će nastati u konačnoj fazi procesa formiranja, stagnacije, degeneracije i destrukcije univerzuma. Tako su oni jedan za drugim, sišli u svet, i mnogo je takvih bogova došlo. Neki bogovi su u svom univerzumu propatili sve moguće muke, od početka do kraja, u nadi da će na taj način posedovati dovoljno moćne vrline da budu spaseni. Ali svi oni se suočavaju sa istim problemom: nijedan od njih nije najviši, i ako se problemi dese na još višim, višim i višim nivoima, njihovi prvobitni domeni će i dalje biti unutar zone katastrofe. Onda će i mnoštvo bogova koji su sišli takođe biti uništeno, i bez da išta postignu; mnoštvo bogova koje je došlo ovamo nije uspelo da rasplete ovaj čvor, niti su se mogli vratiti. Ovo je ono što se zapravo dešava. U spasavanju svih bića i ispravljanju Fa na višim i višim nivoima, ja sam mnoge poslao nazad nakon što su se saobrazili s Fa.

Svi znaju da je ovo o čemu sam pričao na veoma visokom nivou. Buda Šakjamuni je jednom rekao da će Buda Maitreja doći posle određenog broja godina. Ja sam došao u to doba, ali ja nisam na nivou Bude Maitreje.

Svima želim da vam saopštim još jednu nebesku tajnu na veoma visokom nivou. Ranije sam je pominjao. Što se tiče Buda na nebesima, poput Tatagata i Bodisatvi za koje znate, zapravo postoji više od jednog na svakog od njih. Njih je potrebno zameniti svakih desetak godina, ili manje. Sadašnji Amitaba nije onaj najraniji, niti je Bodisatva Guanjin najranija. Zašto je tako? To je zato što su ljudski svet i Tri Domena suviše komplikovani, a oni se nalaze suviše blizu Tri Domena. Tako loše stvari, ovde dole, mogu direktno uticati na njih. Budući da Bude i Bodisatve spasavaju ljude, ljudi imaju sklonost da utiču na Bude i Bodisatve. Ako predugo spasavaju ljude, oni padaju. Zato u ovoj dimenziji treba da se smenjuju svakih desetak godina, ali u nekim svetovima u međuvremenu prođe dugo vremena. U specifičnom prostoru još većih dimenzija, vreme je veoma brzo. Sa svakih deset godina proteklih ovde, u nekim svetovima možda je prošlo deset hiljada godina. Pod ovim okolnostima, Bude i Bodisatve ne mogu ostati vrlo dugo. Na nebu postoji pravilo: na svakom datom nivou, bez obzira koji je bog, on ili ona će morati da se rotiraju u izvesnom vremenskom trenutku; cilj je da ih se zaštiti i spreči da padnu dole.

Neki zapisi iz prošlosti u ljudskom svetu takođe su sadržali ovakve navode, ali ljudi nisu znali o čemu se tu radi. Svi znate da postoji Bodisatva Guanjin, zar ne? Postoje različiti navodi o njoj. Na primer, postoji Bodisatva Guanjin Južnog mora, zatim kći kralja Subhavijuhe koja je kroz kultivaciju postala Bodisatva Guanjin, onda Dete s dva konja, u Indiji, koje je kultivacijom postalo Bodisatva Guanjin, i tako dalje. Svi oni su pravi; jedino što su različita bića. „Bodisatva“ je originalan lik uzvišenog, veličanstvenog bića velike milosti, i to je titula nepromenljive milosti. Svaki put kad bi Bodisatva putem kultivacije otišla gore, ona bi počela da izabira naslednicu na Zemlji, i pomaže joj da odgaji istu milost kao što je njena; [naslednica] bi dostigla isti nivo, imala istu moćnu vrlinu, bila sposobna da istrpi istu količinu teškoća, i imala bi istu moć. Kad bi ta osoba dostigla Ispunjenje, ova bi je spasila i postavila na sopstveno mesto. Isto važi za svakog Budu, a i Boga. Ovo je ranije bila najčuvanija nebeska tajna, ali je danas otkrivena vama.

Zašto sam vam ovo rekao? Jer sam želeo da istaknem poentu. Od vremena kad je Buda Šakjamuni pomenuo ime Bude Maitreje, prošlo je više od dve hiljade godina, i tokom ovog perioda niko ne zna koliko je Buda Maitreja došlo i otišlo! Džakoviti monah je bio jedan od njih, i zato se Maitreja povezivao sa Džakovitim monahom. Ali lik Bude Maitreje nije poput Džakovitog monaha, koji se, s trbušinom, uvek smejao – to je samo njegov lik dok je bio među ljudima. Jedan Buda je svet i uzvišen, a većina njih su prilično mladi i atraktivni, jer što je nivo viši, oni su lepši. Pravi Buda Amitaba izgleda kao dvadesetogodišnjak, Bodisatva Guanjin kao da ima sedamnaest ili osamnaest godina, a Bodisatva Mahasthamaprampta oko petnaest ili šesnaest godina starosti. Kako se, u skladu s ljudskim predstavama, osoba u četrdesetim smatra stabilnom i pouzdanom – ona je tada dostigla životni stadijum kad više nema iskušenja – njihovi likovi se prave ovakvi. Ali na nebu, božju misao određuju njegova mudrost i nivo domena. Božju milost i mudrost ne određuju njegove godine. Obični ljudi uvek koriste shvatanja običnih ljudi.

Onda, Buda Maitreja u ovom životu – to jest, u doba kad sam počeo da širim Fa, ili poslednji Buda Maitreja – je zapravo bio žena koja se kultivacijom pretvorila u njega, ali Maitreja ima muški lik. Zapravo, izgovor „Maitreja“ u jeziku drevne Indije nije bio baš tačan u to doba, i postao je još manje kad je preveden na mandarinski. Izgovarano je kao „Milai“, ili „Mila“, a bilo je i drugačijih izgovora, takođe. U budućnosti ću vam reći kako se tačno izgovara. U doba kad je Buda Maitreja ovog ciklusa trebalo da okonča svoj poduhvat, ja sam izašao u javnost, ali ja nisam na njihovim nivoima. Svi bogovi u kosmičkom telu znaju da sam ja došao da spasem živa bića na svim nivoima pomoću Buda Fa i s likom Bude, i oni priznaju da je Maitreja došao, i Buda Maitreja mi je preneo ono što je nasledio. Ali niko od bogova ne zna odakle sam ja izvorno došao. Oni znaju samo to da je došla osoba koja je trebalo da siđe u svet da spasava ljude; istovremeno, svi oni su me terali da [preuzmem formu] života u hramu [kao monah], ali ja nisam tako učinio. Zašto nisam tako učinio? Jer sam hteo da uradim veće stvari i imao sam veću misiju. Pored toga, ljudi danas više ne veruju u Bude, i premalo je sveštenika i budista-laika. Broj vernika koji odlaze u hramove je premali u odnosu na ukupan broj ljudi. U Doba kraja Darme, jednostavno je previše ljudi koji ne veruju u Bude. Boravak u hramu ne bi mi dopustio da spasem ljude na širokoj osnovi i da omogućim velikom broju ljudi da dobiju Fa. Da boravim u hramu, sledbenicima drugih religija bi bilo još teže da dobiju Fa. Sagledavši ovu situaciju, ja sam izabrao da ne budem monah, već da umesto toga širim Fa u običnom ljudskom društvu.

Naravno da ovde postoji poenta, i to je poenta koju mnogi monasi ne shvataju. Ljudi znaju da su ono što ja predajem principi Buda i Buda Fa. Mada, to nije Darma koju je Buda Šakjamuni predavao. Zapravo, i da nisam ja, već neko drugi, došao da spasava ljude, ni taj ne bi ponavljao reči Bude Šakjamunija. Neka druga osoba ne bi predavala stvari koje je Buda Šakjamuni predavao. Svi predaju Buda Fa, ali ono što oni predaju biće Fa principi u koje su se te Bude, same, prosvetlile. Nije li tako? Najveća konfuzija koje današnji monasi ne mogu da se oslobode je to što oni veruju da je Buda Šakjamuni jedina osoba koja je predavala Buda Fa, i da Buda Fa predstavlja samo ono što je on predavao. Oni ne znaju da je to samo jedan mali deo Buda Fa i to deo u koji se Buda Šakjamuni prosvetlio, i koji je potvrdio. Osim toga, Buda Šakjamuni nije predavao sve ono što je znao, i preneo je samo deo koji se mogao dati ljudima da znaju. Zapravo, Buda Šakjamuni nije predavao ni Fa kakav su predavali prethodnih šest Buda. A osim toga, ono što ja ovaj put predajem je priroda celokupnog univerzuma – suština svih Fa, uključujući Fa svih Buda, Bogova i Taoa.

Ako Tri Domena i čovečanstvo, u Fa-ispravljanju, budu odigrali uloge koje im pripadaju, čovečanstvo budućnosti će imati nemerljive blagoslove. Kad sam ja došao, sve što sam hteo je stvoreno na veoma visokom nivou, i rođeno je u ovom svetu kroz reinkarnaciju. Moja moćna vrlina je pod kontrolom s mesta izvan svih domena. Vi možete reći da sam ja ovde, ali niko ne zna koliko slojeva čestica me razdvaja od živih bića Tri Domena. Ja imam najprvobitnije elemente koji sačinjavaju postojanje univerzuma, ali ja nisam unutar njih. Ja sam izvor koji stvara sve mudrosti univerzuma, a ja ipak ništa ne želim. Živa bića, s druge strane, su sačinjena od materije sa različitih nivoa univerzuma. Možete reći da ja nisam ovde, a ipak se manifestujem u ljudskom svetu, iako nisam u domenu ljudskih bića. Ovo je kratko i sažeto objašnjenje. U budućnosti ću reći ljudima o ovome kad bude bilo podesno, ali ne smem previše otkriti jer ljudskim bićima je već dopušteno da znaju puno. Mada, za nešto godina, u budućnosti, čovečanstvo će svejedno smatrati sve što se danas dešava bajkom.

Kao što svako zna, ono čega se kineska vlada najviše boji je da će ljudi osnovati organizacije poput Boksera, s kasnog 19. veka, ili ustati da se suprotstave vlasti – ona se najviše boji da ne izgubi moć. Ja stalno iznova ističem da mi nemamo nikakve veze s politikom, da se mi apsolutno ne uplićemo u politiku, da se apsolutno ne bavimo politikom. Kad bi Li Hongdži imao politički angažman, ono što danas širim bila bi jedna zla praksa. Morate zapamtiti ovo što sam sada kazao. Onako kako sam ja, Li Hongdži, širio ovaj Fa, onako kako sam vam ja tražio da radite ovu stvar, kroz istoriju, to treba da sledite u generacijama koje dolaze, i da apsolutno osigurate da se neće iskriviti. Generacije koje slede treba da slede formu kultivacije koju vam ostavljam. Kao što svako zna, mi imamo labavu organizaciju, mi ne dotičemo novac, i mi nemamo titule i funkcionere. Stvari se komplikuju kad kultivatori dođu u kontakt s novcem. Bogatstvo i slava su najveća prepreka u kultivaciji ljudi.

Naravno, pošto ste u ljudskom društvu, vi možete održavati svoj način života. Možete ići da zarađujete novac, i možete postajati zvaničnici među običnim ljudima, i možete se baviti biznisom, baš kao drugi. Ništa od toga neće uticati na vašu kultivaciju. To je forma kultivacije koju sam vam ja preneo. U ovoj formi kultivacije se ne nudi nikakav položaj, Buda Fa se ne može koristiti za zaradu, i nijedan asistentski centar ne sme da zadrži novac. Ovo propisuje forma kultivacije. Tako ogroman Fa je dat ljudima i nije predviđeno da to bude senzacija na tri, ili pet godina. Znam da će u budućnosti biti više ljudi koji će dobiti Fa. Biće prilično ljudi koji će dobiti Fa – broj je prilično velik. Osim toga, ovaj Fa ne pripada samo čovečanstvu, niti pripada samo Kini; ceo svet i još više bića primaju Fa. Ovo je Fa univerzuma, pa svako treba da se pobrine da ga čuva.

Vi ranije niste znali šta je to, a kad sam počeo da ga predajem, ja sam ga predavao kao jedan oblik čigong prakse. To je zato što je ljudima potreban proces da bi shvatili Fa, pa ne bi išlo da sam odjednom predavao Fa na tako visokom nivou. Zatim, hteo bih svima da kažem zašto se čigong pojavio u današnjoj istoriji. On je za mene utabavao put, kako bih danas predavao ovaj veliki Fa. Čigong majstori nisu znali razlog, a pogotovu ne oni lažni čigong majstori - a ti lažni čigong majstori i dalje prave zbrku u društvu. Oni čigong majstori koji su zaista igrali ulogu utabavanja puta su u suštini okončali svoje misije, a neki od njih su znali da se od njih traži da prestanu [s podučavanjem] upravo u ovoj tački. Da oni nisu izašli da podučavaju čigong, čigong se ne bi toliko proširio, a onda bi meni danas bilo teško da izvedem da ljudi shvate Fa na ovako visokom nivou. To je razlog zašto se čigong pojavio. Zato kažem da svi oni koji i dalje prave nered Velikom Fa neće dobro završiti. Zapravo, oni su već u paklu; jedino što njihov život na Zemlji još nije gotov.

Prenošenje Dafe je prolazilo kroz iskušenja i teškoće, bivajući jedan proces pun izazova. Ovo je ispravna praksa i neizbežno će naići na smetnje. To je stoga što kad se pojavi nešto ispravno, za sve ono što nije ispravno, ili nije dovoljno ispravno, to će biti smetnja. Kad se nešto predaje i sve ide kao podmazano, onda to mora biti jednako zlu, pa stoga nema nikakvih poteškoća. Da nije ispravnih misli i ispravnih postupaka koji nastaju usred teških iskušenja, ne bi bilo ni primera ni moćne vrline koju [te prakse] ostavljaju ljudima sveta. Na kakva god iskušenja naišli u budućnosti, treba da ih razumete kako valja.

Ovaj univerzum dopušta demonima da postoje. Zašto im se dopušta da postoje? Ja vam saopštavam jedan princip: uzajamno-izazivanje i uzajamno-sprečavanje je princip na niskim nivoima univerzuma, naročito u Tri Domena. Zašto postoji princip uzajamnog-izazivanja i uzajamnog-sprečavanja? Na srednjem nivou izvesnog koncepta univerzuma, postoje dve vrste supstance. Kad se dve supstance dele dalje naniže, one postaju dve različite vrste supstance. To je zato što je ono što je niže manje lepo, a što je više, to je lepše. Kako se supstance dele dalje naniže, razlika narasta. Onda, kad ove dve različite vrste materije idu ka nižim delovima univerzuma, razlike među njima se sve više ispoljavaju, i razlike se povećavaju što se više ide na niže. Kako idu dalje na niže, ispoljava se suprotstavljena priroda dve supstance. I što više idu na niže, njihova suprotna priroda postaje sve uočljivija. Tako nastaje princip uzajamnog-izazivanja i uzajamnog-sprečavanja. Dalje na niže, biva proizvedena doktrina jina i janga u taičiju. Dalje na niže, posebno na stadijumu čovečanstva, princip uzajamnog-izazivanja i uzajamnog-sprečavanja je posebno uočljiv. U domenu Buda, šta je tačno Buda? Buda je branilac univerzuma. Tatagata Buda je Kralj Fa jednog raja. On ne vlada pribegavajući bilo kakvim sredstvima: on koristi svoju milost i moćnu vrlinu. Sva njegova svesna bića ispunjavaju standard njegovog raja, i sve je divno. U tom domenu, po pitanju principa uzajamnog-izazivanja i uzajamnog-sprečavanja, ono što se suprotstavlja Budi (Kralju Fa) je Demonski Kralj.

Što se tiče Demonskog Kralja, svi znaju za tantrički budizam, zar ne? Ja stalno ponavljam da se tantrizam ne može širiti u društvu ljudi i da se može praktikovati samo u privatnosti. Zašto? Jer tantrizam kultiviše kako ispravna prosvetljena bića, tako i Demonske Kraljeve; kultiviše i Bude (Kraljeve Fa) i Demonske Kraljeve. Kad bi se te stvari predavale u društvu, razmislite: kakve bi posledice to imalo po društvo? Tu je ono gde leži problem. Zato ja sve vreme govorim da se tantrizam ne može širiti u društvu i da se može vežbati samo u manastirima. Sve ono što se širi u društvu je lažno i varljivo. Kad se princip uzajamnog-izazivanja i uzajamnog-sprečavanja ispolji na ravni običnih ljudi, postoje i ljudi i duhovi. Oni naprosto postoje na ovaj način, i ovi uzajamno-odgovarajući principi postoje istovremeno. Ali upravo zato što postoji ova suprotstavljena priroda i što postoji princip uzajamnog-izazivanja i uzajamnog-sprečavanja, u ljudskom društvu to donosi jedno stanje. A to uključuje stanje kad ja danas predajem Fa. Naime, postoje ljudi koji veruju u njega, i ljudi koji ne veruju. Među ljudima sveta, postoje oni dobri i postoje oni loši; ima nesebičnih osoba i sebičnih; ima ljudi bez predrasuda i onih s predrasudama. Pozitivno i negativno koegzistiraju, i to je njihov uzajamni odnos. Sve ove pojave čine stanje ljudskog društva.

Isto važi za bilo šta u ljudskom društvu. Ako želiš da postigneš nešto dobro, nećeš ga postići dok ne budeš prošao kroz srazmerno krupne izazove ili smetnje, a to je prepreka koju nameće princip uzajamnog-izazivanja i uzajamnog-sprečavanja. Upravo zbog postajanja ovog principa i demonske smetnje, neće vam biti lako da nešto izvršite. Treba da uložite napor da biste obavili svoj posao. Uspećete kad uložite napor i trud, i kad prebrodite mnoge teškoće. Samo tada ćete to ceniti i biti srećni. Nešto je vredno onda kad ga je teško dobiti, i samo tada ćete imati radost koja dolazi s trijumfom. Kad ne bi bilo principa uzajamnog-izazivanja i uzajamnog-sprečavanja i smetnji od strane demona, kad biste lako mogli da obavite sve što radite, i kad ne bi bilo demonske prirode, ne biste cenili ono što dobijate, ne biste imali utisak da je dragoceno, i ne biste imali radost nakon pobede. Razmislite, osećali biste da je život dosadan i besmislen. Kad sve lako može da se obavi, ništa nema smisla. Ljudi bi osećali da je život besmislen i prazan. Znači, vi možda smatrate da je teškoća nepoželjna, ali ona igra ovu ulogu.

Zašto me ljudi pitaju: „Učitelju, zašto vi ne počistite sve demone?“ Kad bih počistio sve demone, vi danas više ne biste mogli da se kultivišete. Niko vas ne bi testirao da se vidi da li ćete do kraja ostati verni Fa; bez demonskih smetnji ne biste mogli da se oslobodite određenih vezanosti, bez demonskih smetnji ne biste mogli da eliminišete karmu. Ovo je istina. Ljudi, predmeti i živa bića – svi imaju ove dve osobine. Ljude sačinjava kako Buda-priroda, tako i demonska priroda. Kad se kultivišeš prema principima Buda-škole, ti se zapravo oslobađaš svoje demonske prirode. Kad ljudi skrenu i ne sputavaju ih moralne vrednosti, tada je njihova demonska priroda u punom zamahu. Kad se ljudi nerviraju, histerično viču, i bivaju afektivni, potpuno se ispoljava njihova demonska priroda. Sada izlaze desetine hiljada demona; oni egzistiraju na svim poljima u društvu, nagoneći ljude da ispoljavaju svoju demonsku prirodu. U delima likovne umetnosti, scenskoj umetnosti i književnosti, samovoljni izrazi, bez ispravnih misli – kao u stanju ludila – nisu drugačiji od duhova i demona. Muškarci, koji nose dugu kosu i čudne frizure, izgledaju kao polu-žene, polu-muškarci, i to se naziva izgledom umetnika ili muzičara. Zapravo, sve ovo je izopačeni način razmišljanja pogonjen demonskom prirodom.

Samo oni koji su vezani za moralne vrednosti ispoljavaju Buda-prirodu. Šta je kultivacija Budinstva? To je oslobađanje od vaše demonske prirode i saobražavanje sa budinskom prirodom. Ovo što sam upravo pričao je na veoma visokom nivou, i veoma je specifično. To je sve što ću danas reći. (Dug, oduševljen aplauz)

Li Hondži
11. novembar 1996.Prevod na srpski, 18.04.2017.