Falundafa.org


Prvo Fa-predavanje održano u SAD

Li Hondži
Područje zaliva San Franciska, 05.10.1996.

Sešću ovde da svi mogu da me vide. (Aplauz)

Mnogi ljudi su požurili ovamo iz udaljenih mesta i vozili su od ranog jutra. Znam da ovde ima puno ljudi koji se sada kultivišu, i mislio sam doći u SAD da to vidim. Zbog raznih razloga nisam imao priliku da dođem. Ovaj put mogu da se sretnem s vama, i to je zahvaljujući sudbinskoj vezi. Biti u mogućnosti da se uči ova praksa takođe je sudbinska veza. (Aplauz) Planiram da održim predavanje u Hjustonu da bih se sreo s više ljudi u SAD, pa sam ovde stao na svom proputovanju, i prvo se s vama srećem. (Aplauz)

Vaše poznavanje ove prakse i ovog Fa moglo bi varirati, baš kao vaše razumevanje istog. Ali šta god bio slučaj, pošto je ovo što ja prenosim kultivacioni metod Buda-škole, koristiću neke izraze iz Buda-škole: biti u mogućnosti da se ovo dobije je posledica sudbinske veze. U ovom času vi ne znate koliko je to nešto dragoceno. Kad budete shvatili da je ovo dragoceno, osećaćete da ste pravi srećnici. O ovim principima i stvarima koje mogu navoditi bilo čiju kultivaciju, koju ja predajem, nikad se javno nije govorilo - stotinama, hiljadama godina, pa zapravo ni u još dužem periodu. Niko u svoj istoriji nikad o tome nije govorio. Kad pominjemo kultivaciju, vi pomišljate na brojne kultivatore iz istorije, u posebnoj sredini Kine. Zapravo, ti kultivatori i dalje postoje, i puno je kultivatora raštrkanih širom sveta. Uvek je bilo ljudi koji se kultivišu na mestima gde je malo ljudi kročilo nogom, i svi oni su prilično stari. Pošto izbegavaju sekularni svet i ne dolaze u kontakt s običnim ljudima, obični ljudi ne znaju za njih.

Dok se današnja nauka i tehnologija razvijaju, i dok ljudi sve više stavljaju naglasak na tzv. stvarnost, prava istorija ljudi i prave stvari se progresivno odbacuju. U modernim vremenima, svaki put kad ljudi progovore o tim stvarima, čini se kao da pričaju bajke, kad zapravo to nije slučaj. Kako to da su prave religije i mnoge drevne legende uspele da neoslabljene traju hiljadama godina? Mora da ima razloga. U običnom ljudskom društvu, takođe ima puno pojava koja se ne mogu objasniti—mi nailazimo na njih, slušamo o njima, ili ih sami opažamo—a one se ne mogu objasniti načinom razmišljanja, ili naučnim teorijama danas postojećim. Jer nauka još nije dovoljno razvijena, i u svom razvoju ne može doseći tako visoku ravan. Zapravo, ja bih rekao da sve te stvari zaista postoje. Samo što savremeni ljudi previše veruju u nauku, koja nije baš napredna, i stoga ne može da se probije izvan ove dimenzije da bi sagledala istinu.

Današnja nauka i tehnologija su, iako ljudi misle da su vrlo razvijene, u stvarnosti vrlo manjkave naspram istine univerzuma. Ljudi misle da su kompjuteri vrlo napredni, ali bez obzira koliko su možda razvijeni, oni se zapravo ne mogu porediti s ljudskim mozgom; ljudski mozak će uvek biti misterija za ljude. U budućnosti, mnogi ljudi će dostići tačku otključavanja gonga, prosvetljenja i Ispunjenja učeći Fa i kultivišući sebe, i u toj tački će njihov uvid u život, univerzum i materiju prodreti u ravni minijaturne i ogromne.

Kao što znate, kad je materija u pitanju, ono što se dešava je da mikroskopske čestice sačinjavaju veće slojeve čestica, a za uzvrat veći sloj čestica sačinjava još krupniji sloj čestica, dok se na kraju ne oformi površinska materija. Slično kako neutrini vode do kvarkova, a zatim do atomskog jezgra, pa do atoma. Sloj materije koji oformljuje najspoljniju površinu ljudskog bića—molekulske čestice na površini—je sačinjen od različitih, mikroskopskijih vrsta materije. Današnji naučnici znaju samo za sastav mikroskopskih čestica—onaj sićušni deo koji mogu da vide mikroskopom. Znaju za postojanje molekula, postojanje atoma itd, i tako do neutrina; dalje međutim, stvari se ne daju razaznati, čak ni uz pomoć instrumenata. Kad bi postojao instrument dovoljno snažan da detektuje oblast velikog raspona, i kad to što se može opaziti nije molekulska čestica ili nekoliko molekulskih čestica, već ravan sačinjena od mikroskopskih čestica, to bi onda značilo da ljudi vide druge dimenzije. Godinama ljudi ne uspevaju da iskorače izvan ovog okvira razmišljanja, u kom je njihova pažnja usmerena na posmatranje jedne ili više tačaka mikroskopskih čestica. Oni se nisu oteli od preovlađujućeg koncepta i spojili ih zajedno da bi videli kako izgleda cela ravan mikroskopskih čestica. To je ono što mi nazivamo drugim dimenzijama. To je naprosto to. U ovom času je nemoguće probiti se do tih stvari; današnja tehnologija ne može dostići taj nivo.

Sada sam govorio o tim stvarima koristeći način razmišljanja i jezik savremenih ljudi, i to su stvari koje ljudska bića žele da znaju, a nije im dozvoljeno da znaju. Niko nikad nije otkrio pravu istinu univerzuma ljudima, i ranije ljudima nije bilo dopušteno da je znaju. Jer, u skladu s nebeskim zakonima, ljudi su postepeno pali u društvo običnih ljudi s neba na vrlo visokim nivoima. Drugim rečima, oni su pali na Zemlju. U krugovima kultivatora ne priznaje se Darvinova teorija evolucije i čovek nije evoluirao od majmuna. Uistinu, ono što viša biće vide je zaista suštinski drugačije. Ono što empirijska nauka sada shvata kao istinu je nepotrebno stvorilo mnogo lažnih utisaka, tako da se ljudska bića ne usuđuju da je raskrinkaju. Čini se da ljudi imaju praktičnih koristi i da su stekli naučna znanja zahvaljujući tim manjkavim teorijama, ali u stvarnosti sve to je razorno za čovečanstvo, život i univerzum, i bića nikad neće dobiti stvari koje će im omogućiti da se uzdignu. I pored toga, i dalje ima puno ljudi koji čuvaju svoju tzv. učenost i znanje radi sopstvenog autoriteta, koji štite da te stvari ne budu odbačene, i sprečavaju druge da steknu viši uvid. Znači, u nekim stvarima ljudska bića znaju da nisu u pravu, ali i dalje emocijama štite to iracionalno ponašanje. Po pitanju istine univerzuma, ljudi su sebe potpuno sprečili da dođu do nje. Kultivacija može omogućiti osobi da se istinski unapredi, i kultivatori mogu da vide i dođu u kontakt s istinama života i univerzuma.

Pošto su današnji ljudi tako snažno sputani savremenom naukom, sve te istine za njih su “sujeverje”. Ali čak i sa stvarima koje su sujeverje, naučnik, ili osoba sa sopstvenim stavom, trebalo bi sama da istraži zašto su takve stvari sujeverje i zašto ljudi žele da budu sujeverni. Danas se ipak skoro niko ne usuđuje da takne u te stvari. Mislim da je u sredini SAD mnogo bolje jer razmišljanje mnogih ljudi ovde nije tako ograničeno. Ali svejedno, okovi stvoreni od strane savremene empirijske nauke naveli su čoveka da sputa svoj um. Zato je vrlo teško znati šta je istina o životu, univerzumu i materiji.

Osoba može da vidi istinu univerzuma kroz kultivaciju, posebno s Buda Fa. Ali ljudi danas veruju samo u savremenu nauku, misleći da sve te stvari pripadaju teologiji ili religiji, i da nisu nauka. Ali to je zapravo jedini način za čoveka da shvati univerzum. Kao što znate, sam Ajnštajn je verovao u religiju u svojim poznim godinama. Mnogi ljudi koji su smatrani vrlo uvaženim u nauci na kraju su se okrenuli religiji. Oni su otkrili da su principi koji se propovedaju u religiji još više istine. Čovekovo shvatanje je ograničeno, i kad stvari prevaziđu limite ovog znanja, nauka postaje nemoćna. Buda Fa, s druge strane, može da objasni sve pojave u univerzumu. Te osobe su otkrile da je ono što su bogovi prenosili viša nauka, i zato su se okrenuli religiji.

Naravno, ja prenosim ovaj Fa u formi čigonga, ali zapravo je ono što je uključeno ogromno. To su stvari o kojima niko u istoriji nikad nije pričao, a ja ih otkrivam. Ako ste sposobni da s ozbiljnošću čitate knjigu, Džuan Falun, otkrićete da je ona neverovatno dragocena. Puno je, puno tajni razotkriveno u njoj, i čak i samo brzo, letimično čitanje će osobi izuzetno koristiti. Osoba će uopšteno znati kako da bude ljudsko biće. Ljudi koji ne žele da se bave kultivacijom, međutim, neće videti unutrašnja značenja Džuan Faluna i njegove više istine. Ali, ono što je unutar je naprosto ogromno, i može omogućiti osobi da se kultiviše do Ispunjenja. Tu je i više od dostizanja Ispunjenja—ona može omogućiti osobi da dostigne još više domene.

Kao što ljudi znaju, kultivacija nije isto što i fiskultura. Da sam hteo da vam prenesem praksu samo da biste ušli u kondiciju, ne bih predavao ovako ogroman Fa. To sam uradio baš zato što sam hteo da svi vi dobijete ovaj Fa, upravo da vam prenesem istine ovog univerzuma, i upravo da vam omogućim da se kultivišete i unapredite se tako da dostignete više nivoe i da se možete uzdići. Ako, tokom kultivacije, uspete da uradite ovo što sam opisao, onda će vas ova knjiga voditi u postizanju ovog cilja. Ali ljudi koji ne žele da se kultivišu, neće videti sve ovo. Zašto ne? Obično kad osoba prvi put pročita knjigu, ona će naći da ona uči principima kako biti dobra osoba. Kad je drugi put pročita, neće biti isto: tada će shvatiti da je to knjiga o kultivaciji. Kad je treći put bude čitala—kad je zaista uspete pročitati triput za redom—ona na dalje verovatno više neće moći da ostavi knjigu. Uzeće je i čitati uvek kad ima vremena, i shvatiće da je to božanska knjiga.

Možda ste primetili da gramatička i jezička struktura knjige, u svetlu književnih konvencija, nije sasvim standardna. Pošto današnji standardizovani jezik ne može sadržati tako duboko značenje, ja sam se oteo od toga i nisam predavao koristeći savršeno standardizovanu modernu gramatiku. Šta više, koristio sam dosta lokalnog dijalekta, jer standardizovanom jeziku, standardizovanim izrazima nedostaje sposobnost da objasne neke stvari. Takođe je puno izraza iz religije, i puno je narodnih izraza iz stare Kine, koji su u vezi s kultivacijom. Znači, ovu Dafu sam predavao koristeći najobičniji, popularan jezik, najjednostavniji i najprizemniji jezik. Oni koji su obrazovani mogu ga razumeti, kao i oni koji to nisu, pa se i jedni i drugi mogu kultivisati. Ali ono što se sadrži unutra je vrlo, vrlo duboko.

Treba da znate da se ovde radi o kultivaciji. Da ja učim ljude čigongu za održavanje zdravlja, bilo bi u redu učiti samo o tome kako čigong podešava disanje i umiruje um. Upotreba tih metoda će služiti svrsi popravljanja i održavanja zdravlja. Ali ako osoba može da se kultiviše prema visokim nivoima, te stvari nisu od neke koristi, jer ne mogu navoditi kultivaciju ljudi prema višim nivoima. To je kao pohađanje škole. Ako hoćeš da ideš na ideš na fakultet, najpre moraš steći znanja u osnovnoj i srednjoj školi, radi temelja. Vi koristite udžbenike za osnovnu školu i pohađate osnovnu školu; kad idete u srednju školu, onda koristite udžbenike za srednju školu, a kad konačno pođete na fakultet, vi koristite fakultetski kurikulum. Kad biste koristili udžbenike za osnovnu školu, i dalje biste bili učenici osnovne škole. Jer niste učili stvari s fakulteta, a kad niste učili viši Fa, ne možete se kultivisati na više. To znači da vašu kultivaciju prema višim nivoima moraju navoditi viši principi, koji služe da navode kultivaciju.

Džuan Falun ima unutrašnja značenja tako visokog nivoa, ali ona nisu vidljiva nekome ko gleda površinu ove knjige. S istom rečenicom, samo kad je pročitaš nakon što se unaprediš, naći ćeš da ta rečenica ima drugačije značenje nego pre, i to je značenje na drugačijem nivou. Definitivno je tako. Nijedna druga knjiga to ne može da dostigne, jer nijedna nije knjiga kultivacije, i one su ograničene na teorije običnih ljudi. Ovaj Fa, međutim, daleko prevazilazi teorije običnih ljudi, i zato su njegova unutrašnja značenja ogromna. Tu se radi o kultivaciji, na kraju krajeva. Ono što se u Buda školi zove “započeti kultivaciju od stadijuma običnih ljudi,” ja ovde zovem “praksa Fa-unutar-trojnog-sveta,” što se takođe zove kultivacija ljudskog tela. Tokom ove faze moraju se desiti promene osobe u puno, puno aspekata. U prošlosti, izgleda da se mnogo od onog što je napisano u knjigama o kultivaciji odnosilo na kultivaciju tela, pa iako nejasno, oni su govorili o tim stvarima.

Kad bi knjiga mogla da bude vaš vodič samo u praksi Fa-unutar-trojnog-sveta, vi se ne biste mogli kultivisati dalje od Tri domena. Zato knjiga mora sadržavati principe o kultivaciji ljudskog tela, kao i principe različitih nivoa Tri domena, sve do principa izvan Tri domena. Kultivator se može kultivisati do nekog nivoa samo vođen principima tog nivoa, i samo ako postoje još viši principi da nas vode, možete se kultivisati do još viših nivoa. Drugim rečima, pre nego što se možete kultivisati na nivoe izvan Tri domena, moraju postojati principi izvan Tri domena. Slično kao ono što sam rekao o pohađanju škole. Da nema tako velika unutrašnja značenja, vi se uopšte ne biste mogli kultivisati—to sam mislio. Fa koji danas prenosim je drugačiji od onog što drugi čigong majstori predaju, jer ti čigong majstori uče ljude samo stvari u vezi s lečenjem i održavanjem zdravlja. Ovde ne kažem da nivo drugih čigong majstora nije visok, ili da oni ne valjaju i sl. To nije moja namera. Kažem da niko nikad nije činio ovako nešto. Znam da sam jedini koji sada čini ovako nešto. Pročitali ste knjigu i mnogi ljudi već znaju šta ja radim. U Kini ili na celom svetu, nema nikog ko radi ovo, jer ovo nije mala stvar. Ovo služi da odvede ljude na visoke nivoe, pa jednom kad se tome pristupi, uključena pitanja će biti ogromna.

Teško je prenositi Ispravan zakon. Kao što znate, svojevremeno je Isus zbog prenošenja Ispravnog zakona zakucan na krst. Šakjamuni, ne našavši bolju alternativu, je otišao putem Nirvane. U društvu običnih ljudi puno je, puno, konvencionalnih predubeđenja, i raznih ljudskih snaga—uključujući religiozne snage i mnoge druge elemente—i oni su stvorili svoje sopstvene sredine. Elementi koji su sadržani u tome imaju pozitivnu stranu, kao i negativnu stranu, a negativna strana je zla sila. U ljudskom društvu, svaka pozitivna stvar sadrži stvari koje su negativne, a te negativne stvari mogu da naude ljudima, uguše ljude, napadnu ljude, i uguše ljude korišćenjem političke moći ili raznih sredstava. Zato je prenošenje Ispravnog zakona najteže. Ironija je što kad rđavi ljudi šire zle prakse, niko im neće smetati.

U očima bude, sva bića se muče. Isus je rekao da treba voleti ne samo svoje prijatelje, već i neprijatelje. Oni su milostivi prema svim bićima, pošto spašavaju ljude sveta. Onda kao kultivator, ako u tvojoj ličnoj kultivaciji ne možeš da voliš obične ljude koji su jednom bili protiv tebe, nećeš postati buda. To je istina, jer kultivatori moraju imati milosti. Imati milosti znači odbaciti svu prethodnu istoriju i sporove s običnim ljudima, i to znači ne biti vezan za bilo šta što je u vezi s običnim ljudima, ne težiti slavi i novcu običnih ljudi, i osloboditi se ljudskih vezanosti. To znači da za vreme kultivacije treba malo mariti za sve što je u vezi s običnim ljudima, i tako ćete moći da se oslobodite toga.

Naravno, zahtevi o kojima se ovde govori mogli bi biti malo viši nego obično jer ono što ja prenosim nije prosečna vrsta čigonga, koja se može pronaći među običnim ljudima. Ovo je prava kultivacija, iako se ne može razdvojiti od čigonga. Zašto? Jer na visokom nivou, čigong je kultivacija, tu nema sumnje. Samo što su sve te prakse koje se šire u društvu nešto na najnižem nivou kultivacije, gde je cilj imati zdravo telo i osloboditi se bolesti, i ništa više od toga. Ovo što ja radim je ogroman izazov, pa nije kao da je nekome tek tako palo na pamet, i onda je to mogao da uradi.

Kad sam rekao da je vrlo teško, rekao sam da je meni bilo teško da prenesem ovo, a vama teško da to dobijete. Mnogi od vas koji ovde sedite imaju sudbinske veze, i to verovatno jake, pri tom. Neki ljudi možda misle da ništa što se ovde dešava ne prevazilazi uobičajeno. [Možda mislite,] “Naprosto sam naišao na ovu knjigu”, “Naprosto se desilo da počnem da učim ovaj Fa”, “Naprosto se desilo da znam da ima ljudi koji rade ovu praksu”, ili “Naprosto je bilo prirodno da počnem da učim pošto me je prijatelj upoznao s ovim.” Pošto je ovo društvo običnih ljudi u stanju opsene, neće se desiti da božansko biće odjednom doleti iznad tvoje glave i pozove te da učiš ovaj Fa. Neće biti tako, jer bi to razrušilo iluziju u svetu običnih ljudi. Kad bi nestalo opsene, ne bi bilo prosvetljenja, i tako bi kultivacija postala teško izvodljiva. Zbog toga mnogo od onog na šta ljudi nailaze izgleda slučajno, kad te stvari možda nisu slučajne.

Kad sam pričao učenicima u Kini, rekao sam da mnogi ljudi ovo ne shvataju. To će reći, vama se možda čini da se, baš kao s bilo čim drugim u vašem normalnom životu, jednostavno desilo da prisustvujete ovom predavanju, ali verovatno je da ste tokom nekoliko, ili čak desetinu prethodnih života, prolazili kroz teškoće da biste dobili ovaj Fa. (Aplauz). Samo što to ne shvatate. Neki ljudi su izgubili život da bi mogli doći do ovog Fa. Dok se kultivišete, ja vas ozbiljno i blagonaklono učim vrlini dobrote i vodim vas, jer ja znam ko ste u istoriji bili, i znam da ste puno toga žrtvovali da biste danas došli do njega. Ja bih vas izneverio kad vas ne bih na ovaj način učio.

Naravno, ovo što sam rekao zvuči teško za shvatiti, i to jeste nešto duboko. Zapravo, kad čovek živi na svetu, on može znati šta se dešava samo unutar nekoliko decenija u ovoj dimenziji, samo tako malo. Ali život osobe ne nestaje s njegovom smrću. Čak i ako ode Pakao—makar u osamnaesti krug Pakla—to i dalje nije kraj. Biće koje je počinilo velike grehe će pasti na još niža mesta, gde će biti eliminisano, uništeno. Kad ljudsko biće premine, ljušti se samo fizičko telo sačinjeno od sloja molekula, dok će stvaran život napustiti telo u času kad ljudsko telo umre. Ljudi se plaše pre smrti, ali ja vam mogu reći da se nemate čega bojati, zapravo. Ljude užasava [smrt] dok god imaju ljudski um. Ljudski um je sačinjen od fizičkih ćelija, i jednom kad prestane da funkcioniše, osoba će momentalno osetiti kao da je ponovo preporođena i kao da je oslobođena—nastaje osećaj uzbuđenja. Osim toga, telo se oseća lako, neopterećeno fizičkim telom, pa je razmišljanje osobe potpuno nesputano. Sve što je osoba učinila u svom životu će izgledati kao da učinjeno samo minut ranije. Svaki detalj biće tu pred očima, i ni jedna jedina sitnica neće biti zaboravljena, jer um osobe je potpuno oslobođen. U tom času će znati ko je ona zapravo, i znaće je li ono što je činila tokom života bilo dobro ili loše. To će biti kao buđenje iz sna.

Naravno, ovo što sam sada rekao verovatno je nešto što nikad pre niste čuli, ali to je istina. Puno znam kad su ove stvari u pitanju, i puno toga sam video. Jedna konkretna stvar je, ponekad kad sam posmatrao doktore u bolnici kako se bore da spasu pacijenta, zapazio sam da je pacijent već bio mrtav u času dok su pokušavali da ga spasu. Duša tog pacijenta već je bila napustila telo i otišla. Pošto dva vreme-prostora imaju drugačije koncepte—brzina vremena i struktura dimenzija su drugačiji od onih na ljudskoj strani—jednom kad se [biće] oslobodi ljudskog tela, ono što se dešavalo tokom njenog života izgleda kao da se upravo desilo. Kao da je upravo završen kratak dremež. I to je ono kako buda gleda na ljudsko biće. Ljudi su u opseni i konfuziji, i ljudski život je kratak i prolazan.

Ja vam svima prenosim ovaj Fa, i koji god slučaj bio, vi ste predodređeni da ga dobijete. Evo šta ja mislim: pošto ste već došli do njega, danas kad vam se završi radni dan, mogli biste iskoristiti svoje slobodno vreme da čitate knjigu. Svi je više čitajte i proverite je li ovako kako sam opisao. Ako nije, možete prestati da je učite. Ali ako je zbilja budete čitali s pažnjom, bez potrebe da vam ja išta više kažem, vi je nećete ostaviti, jer u njoj ćete sagledati više istine i želećete da nastavite da je čitate. Ona prevazilazi ljudsko znanje. Svako ima buda-prirodu, i dok god je budete čitali, više nećete hteti da je ostavite ili odložite.

Dok sam predavao ovaj Fa, verovatno sam to činio koristeći način razmišljanja kakav imaju ljudi u Kini, pa je takva i građa knjige. Iako se razlikuje od načina razmišljanja i gledanja na stvari koje imaju Amerikanci ili ljudi drugih nacija, iako se razlikuje spoljna misaona struktura, i to do koje dubine neko može da je razume, tokom kultivacije unutrašnja značenja Fa principa su ista. Mogu je učiti ljudi iz bilo kog područja, iz bilo koje zemlje, ili bilo koje nacije, pa nema razlike dok je čitate. Nemojte mozgati o stvarima dok učite. Ja mislim da sve ovo možete prihvatiti, jer ovaj poduhvat nije započet posle nekoliko dana priprema. Pripreme dosežu daleko u prošlost.

Već znate da kad se nešto desi u običnom ljudskom društvu, to nije slučajno, već je rezultat promena nebeske klime. Da nisu napravljene pripreme dok je ljudska istorija napredovala, ova stvar definitivno se ne bi pojavila kao deo istorije. Kao što znate, postoje nebrojena viša bića. Buda škola uči da su bude svuda—njihov broj je neverovatan. Osim toga, postoje bogovi sa oblikom, i bogovi koji su bezoblični, a oni prožimaju univerzum. Među njih se ubraja veliki broj mikroskopskih supstanci koje postoje u društvu običnih ljudi. Ljudska bića ih zovu tragovi elemenata, ili razni elementi u vazduhu, i to je deo koji je ljudima dozvoljen da znaju. Takođe postoje supstance koje su mikroskopskije, i još mikroskopskije, koje su nepoznate ljudskim bićima. Ove sveprisutne supstance koje ispunjavaju golemi univerzum su sve sama viša bića buda-prirode, i sva ona posmatraju ljudska bića, gledaju u njih, prate ih. Zato ništa u ljudskom društvu nije slučajno.

Predstavljanje ove Dafe javnosti je diglo na noge Nebo i Zemlju. Trenutno to nije očigledno u društvu običnih ljudi, ali tako je to u drugim dimenzijama. Niko u istoriji nikad nije predavao pravu istinu univerzuma ljudskim bićima—nikad. Znate, ljudi poput Laocea, Šakjamunija, Isusa i sličnih su predavali samo delić Fa-principa univerzuma koji su sagledali, koji su potvrdili i u koji su se prosvetlili. Oni su predavali samo ono što su sami saznali, dok je Fa univerzuma bezgraničan. Nebrojeno mnogo buda je na stepenu višem od tatagate, pa je i Fa koji su oni sagledali mnogo veći. Takođe ima ogromnih, bezobličnih bića koja daleko premašuju nivo bude, a i ona imaju buda-prirodu. Univerzum nije tako mali kako su ljudi u religijama verovali. Ljudska razumevanja su ograničena samo na ovo ljudsko društvo. Ljudi veruju da su uvidi u religijama ogromni, ali u očima viših bogova, to je sasvim beznačajno.

Principi kojima ja učim su verovatno još veći, i ja ih prenosim ljudskim bićima—zaista prvi put u istoriji. Ovaj moj poduhvat se odvija u ljudskom obliku i koristeći ljudski jezik. Ja radim nešto najveće, i to radim koristeći najniži oblik kultivacije. Usled jezičkih razlika i drugačije sredine, trenutno u SAD i drugim zemljama nema tako puno ljudi koji uče Dafu kao u Kini. Većina ljudi koja to radi u Kini se zaista kultiviše; više od 10 miliona ljudi svakodnevno vežba i kultiviše se; s onima koji vežbaju neredovno, taj broj dostiže desetine miliona; a broj osoba u Kini koje znaju za ovu praksu koju ja predajem meri se stotinama miliona—kad se pomene, izgleda da svi znaju za nju. Ali ja ne želim da ova praksa postane politična, i neću dopustiti da uđe u politiku. Jednom kad se metod kultivacije umeša u politiku, on postaje rđav. Mi ovo širimo među ljudima isključivo od usta do usta. Mi nismo koristili medije poput novina, niti smo se mnogo bavili publicitetom. Ono što se dešava je da kad se ovo dopada nekom ko se kultiviše, on tj. ona zovu druge da dođu da nauče. Kad jedna osoba oseća da je ovo dobro, ona će to preporučiti svojoj porodici. Svako zna da ako neko puno ne misli o tome, on neće pozvati svoju porodicu da dođe da nauči. Kad porodica ustanovi da je ovo dobro, oni će ohrabriti svoje rođake i prijatelje da dođu i nauče. I tako se širi među ljudima. Druga stvar je to što sam ja počeo da predajem ovo na najnižem nivou, i postepeno napredovao do viših nivoa, za šta su mi bile potrebne dve godine. Onda mi je trebalo još dve godine da zbilja predajem Veliki Zakon. Znači da je to ukupno četiri godine, i u Kini svako domaćinstvo zna za ovo. I izvan Kine je imalo dosta uticaja, jer iako ljudi još nisu počeli da se kultivišu, mnogi su čuli za ovo. Uticaj u jugoistočnoj Aziji verovatno je veći nego u SAD, i mnoge nacije su osnovale asistentske centre, Falun Dafa asocijacije, Falun Dafa društva, itd. Zapažamo trend brzog rasta.

Ovde nešto hoću da vam kažem. Po rečima Šakjamunija, sada je Period kraja Darme, vreme kad [Darma] više ne važi. To znači da više ne postoji Fa. Šakjamuni je rekao da njegova Darma više neće moći da spašava ljude kad nastupi Period kraja Darme. Naravno, mnogi sveštenici ne mogu uspeti u kultivaciji jer više ne znaju kako da se kultivišu; oni više ne shvataju sveto pismo, ne poimaju pravo značenje svetog pisma. Pa je sada vrlo teško kultivisati se. Puno ljudi danas uči [Dafu]. Ja ću vam reći da nijedna pojava koja se javlja u ljudskom društvu nije slučajna. Tako puno ljudi dolazi da uči. Ne bi bilo tako da ne postoji odgovarajući kosmički aranžman, zar ne? Ja vam kažem da definitivno postoji razlog.

Čovečanstvom vlada zakon uzajamnog podsticanja i uzajamnog suzbijanja; gde je dobro, tu je i zlo. Kao odraz našeg rasta, u današnjem društvu povećava se i broj rđavih praksi i lažnih čigong praksi. Na površini, novac i slava su ono što ljude nagoni da rade te stvari, ali u stvarnosti mnogi od njih su inkarnacije opakih demona, koji su tu da bi svetu doneli haos. Dok je prenosio svoju Darmu, Šakjamuni je rekao da ljudsko društvo ima “pet poroka.” Zapravo, današnje društvo je mnogo komplikovanije nego u to doba: u njemu je čak “deset poroka,” i pojavile su se rđave religije.

Hteo bih da dam do znanja da mi ovde nikako ne stvaramo neku organizovanu religiju. Ako želiš da dođeš i naučiš našu praksu, možeš doći, a ako ne želiš da je učiš, možeš da ideš—sve je na dobrovoljnoj bazi. Recimo da smo te primorali da učiš, da smo ti to nametnuli, naterali te da učiš, a jednom kad si počeo da je učiš, recimo da ti nije dozvoljeno da odeš, i da moraš ostati s nama. Pa, kao što možete pretpostaviti, to bi bilo rđavo delo. Ako je praksa ispravna, mora biti da osoba koja želi da je uči to radi sopstvenom voljom. Ako si nekog primorao da uči, hoće li on to moći? On definitivno ne bi upražnjavao pravu kultivaciju. Osoba se može kultivisati samo kad to zaista želi. Zato bi bilo besmisleno siliti nekog da ostane. Mi tako ne radimo. Ako želiš da učiš, učićeš. A ako budeš učio, ja ću za tebe preuzeti odgovornost. Bez obzira na tvoju sudbinsku vezu, ako želiš da učiš, ja ću preuzeti odgovornost za tebe. Ako ne želiš da učiš, onda si slobodan da radiš šta god ti je volja.

Moj cilj širenja Fa je da svima dam ove divne stvari i dobre vesti. Mnogi od vas zbilja su predodređeni i trebalo je da dobiju ovaj Fa; vi ste čekali da dobijete ovaj Fa. S čovečanstvom koje je dospelo u tako užasno haotična vremena, moral celokupnog društva opada. Mnogi ljudi su rekli da se bliži katastrofa. Dok vam ja mogu reći da u ovom času nema ničeg sličnog, ovaj negativan trend ugrožava ljudsku vrstu. Kako to? Hajde da razmislimo: u šta su se pretvorili ljudi u današnjem društvu? Degenerisane pojave su toliko brojne da se naprosto ne mogu nabrojati. Ljudsko biće—zašto se naziva ljudskim bićem? Ako će ljudi živeti na svetu, oni moraju živeti po moralnim standardima i normama čovečanstva, i tek tada se možete zvati ljudskim bićima. Inače se ne možeš smatrati ljudskim bićem. Nisi ti ljudsko biće samo zato što imaš glavu i udove. I majmuni imaju udove, i puno je živih entiteta u drugim dimenzijama koji su slični ljudskim bićima, ali se ne mogu zvati ljudima. Jer ljudska bića su ljudi samo ako imaju standarde ponašanja i etike, kao i moralne norme. Ako ljudi napuste norme za ljudski moral—to jest napuste moralne standarde ustanovljene za ljude—i postanu kao životinje, onda Nebo ljude neće smatrati ljudima, već zverima. Kad to vreme dođe, čovečanstvo će se suočiti s jezivom perspektivom.

Zašto je perspektiva jeziva? Razmislite: ovo je dimenzija ljudi, i bogovi su stvorili Zemlju specijalno za ljudska bića, a ne za životinje. U tom slučaju, iako možda vidimo puno loših ljudi koji se u ovom času usuđuju da rade stvari daleko preko mere, sve su šanse da je ono što ih čeka potpuno uništenje. Puno je dobrih ljudi i puno onih koji su bolji od proseka, koji ipak takođe klize na dole. U ovom času, čak i kad osoba nije u stanju da uđe u kultivaciju, ako je ja učim istini, ona će se probuditi i shvatiti šta je čovečanstvo postalo, s ishodom da neće dalje kliziti i doneti sebi užasne posledice.

Kad krenem da pričam, to se malo oduži, jer sam uvek želeo da vam saopštim ove istine. Pošto sam na putu na sastanak u Hjustonu, samo sam hteo da se sretnemo ovde i napravim nekoliko kratkih primedbi, iskoristim priliku da vas vidim (Aplauz) i ponovo vam kažem da je ovaj Fa zbilja dragocen. Ja vam ga predajem ne tražeći ništa za uzvrat. Ovo je pravi Fa čija dragocenost je neuporediva, koji su ljudska bića želela da znaju stotinama, hiljadama godina, a nije bilo nikog da ih nauči. Priroda je ljudskih bića da kad tragate za dragocenim stvarima, ako makar malo dođete do njih, samo do jedne rečenice, to ćete vrlo pažljivo negovati. Nećete zaboraviti do kraja života. Ali kad vam se na putu nađe nešto dragocenije, ili čak ako vam to dam na tanjiru, vi [ćete to možda prevideti jer] osećate da je došlo previše lako—a zbog toga, neki ljudi to možda neće ceniti. Ljudi zaista imaju sklonost da ne cene stvari koje previše lako dođu. Međutim, mogu vam reći da nema drugog načina [za predavanje Fa]. Ne bih voleo da svi posvuda putuju tragajući za mnom. Ja vam samo mogu dati sve ove stvari, dati svima da znaju, dati da više ljudi zna, još jednom povezujući sudbinske veze. Ja samo tako mogu, a na vama je da li ćete to ceniti ili ne, jer vi imate potrebnu predodređenost. Ljudi imaju sposobnost da analiziraju, pa sami procenite jesu li principi ovde dobri. Ja verujem da je budinska priroda prisutna u svakoj pojedinoj osobi, pa sami treba da dođete do svojih razumevanja. (Aplauz)

Neki od vas izgleda da su doputovali iz daleka, i niko ne želi da ide.

Učenik: Učitelju, smemo li fotografisati?

Učitelj: Da, smete.

Učenik: Možemo li postavljati pitanja?

Učitelj: Hajdemo ovako. Ne možemo ostati predugo, ali daću vam još jedno pola sata. Odgovoriću na neka od vaših pitanja. Ipak imam jedan uslov: postavljajte samo ona pitanja koja su reprezentativna i koja vas zaista intrigiraju. Nemojte postavljati pitanja na koja se odgovor može naći u knjizi. To kažem jer ovde ima tako puno ljudi. Kad bi svako od vas postavio pitanje, ni dva sata ne bi bila dovoljna da odgovorim na sve. Nije li tako?

Učenik: Smem li postaviti pitanje?

Učitelj: Naravno, naravno.

Učenik: Pročitao sam Učiteljevu knjigu i učim Fa. Mnogim svojim prijateljima i rođacima sam ispričao o tome. Njima je problem to što su većina njih budistički vernici. I naravno, mnogi prijatelji su hrišćani. Njih brine da će, ako sada počnu da uče Falun Gong, i dalje moći da recituju sutre, tj. da idu u crkvu kao ranije?

Učitelj: U redu, objasniću. Ti pitaš da li osobe drugih vera mogu da uče Falun Gong i da li će biti ikakvih smetnji. Ja sam zapravo objasnio ove stvari u mojoj knjizi, ali bih ipak ponovo mogao da govorim o tome.

Kultivacija budinstva, znate, nije kako obični ljudi misle kad misle o sticanju neke vrste znanja. Kultivacija budinstva je zbilja ozbiljna stvar. Ništa na ovom svetu nije tako ozbiljno, ništa tako veličanstveno. Postoje razne škole kultivacije, i princip „bez druge discipline“ je važan u budizmu, kao što je i kod nas. Malopre sam rekao da u Periodu kraja Darme kultivacija u budizmu nije laka. Zašto? U ovom vremenu, ljudi ne mogu da shvate pravu poruku svetog pisma. Glavni problem posebno je to što objašnjenja u savremenim budističkim rečnicima nisu u skladu s onim što je Šakjamuni svojevremeno predavao. Na primer, princip odsustva druge discipline, kom je buda Šakjamuni podučavao, znači da prakse ne treba mešati dok se osoba kultiviše, da istovremeno ne treba kultivisati dve ili više stvari. Recimo da učite Zen. Onda ne treba da učite Čistu zemlju. Ako naučite Čistu zemlju, onda ne treba da učite Tjantai ili Hvajan. A ako učite Hvajan, onda ne treba da učite Tjantai, kao ni Zen ili Tantrizam.

Zašto? Ljudi to danas ne shvataju. Samo ako je buda, oni će ga obožavati, i samo ako je buda, oni neće mariti iz koje je on discipline i sve će ih obožavati. Ovo je primarni razlog zašto sveštenici danas ne mogu uspeti u kultivaciji. Istina je da svaki buda predsedava svojim sopstvenim rajem, i svaki raj ima jednog tatagatu. Na primer, buda Isceljenja predsedava Lapic Laculi rajem; Avamtasaka raj ima svog Avamtasaka tatagatu; Lotosov raj ima Lotos tatagatu; a Zapadni raj ima tatagata budu Amitabu, itd. Svaki tatagata buda ima sopstveni skup kultivacionih metoda, i osnovne tačke principa svakog od buda su izvedene iz Fa principa univerzuma. A ipak su razumevanje svakog tatagate i njegovi kultivacioni metodi drugačiji. Zašto je tako? Kao što možda znate, sposobnosti koje svaki buda ima su različite, i svaki buda je drugačiji. Ovaj buda ima ovu moć, a onaj onu, ali svi oni su u istom domenu; samo što se njihove moći razlikuju. To je kao pohađanje fakulteta. Ti si student fakulteta, a i onaj je. Ti si na prirodnim naukama, a onaj na društvenim, neko drugi je na poljoprivredi, a treći na astronomiji. Svaki je drugačiji. Svi oni su studenti fakulteta, a ono što uče i znanja koja stiču su različiti. Samo dajem jednostavnu analogiju.

Sad ako biće želi da ode u neki raj, budizam je jednom davno zahtevao da se zavetuješ da ćeš ići tamo. Na primer, neko bi mogao reći: “Ja želim da idem u Zapadni raj, želim da se kultivišem do mesta gde je buda Amitaba i postanem jedno od bića pod tim budom,” ili možda osoba ima aspiraciju da kroz kultivaciju postane bodisatva ili arhat. Onda pošto daš takav zavet, ti se kultivišeš samo u njegovoj školi, čitaš samo Amitabine sutre, i mantraš samo ime Amitabe. I zabranjeno ti je da čitaš bilo koje druge sutre. To se zove “bez druge discipline.” Ako želi da ideš u Avamtasaka raj, onda treba da čitaš isključivo Avamtasaka sutru. Ljudska bića misle da su sva učenja i dalje budistički principi i da su sva dobra za ljude, ali to je samo nešto što ljudsko biće misli. Ako o ovom ne vodite računa, stvari će se poremetiti. Jedna sveska svetog pisma će sadržavati sve principe potrebne kultivatoru, u rasponu od najnižih nivoa do najviših. Samo ljudsko razmišljanje može smatrati da je dobro kultivisati njihovu mešavinu.

Ljudsko društvo je sputano, i svi bogovi koji su ranije bili odgovorni za spašavanje ljudi više ne vode računa o ljudima. Oni više ne vode računa o ljudima jer smatraju da su današnji ljudi daleko ispod standarda i zato ih ne žele – više neće da ih spašavaju. Nešto sam malopre rekao. Naime, da mi je bilo vrlo teško da prenesem ovaj Fa, i da su mnoge bude i bogovi pokušali da me spreče u ovom. Oni misle da je današnje ljude nemoguće spasiti, i da ih ne treba zadržati. Ljudska bića ovo ne shvataju, njima se i dalje čini da im je dobro dok prolaze kroz sopstveni život. Ljudska bića ne znaju koliko je ogromna razlika između morala danas i nekad. Niti ljudi znaju kolika je razlika između Neba i Zemlje, kako bogovi i bude gledaju na ljude, koliko je čisto Nebo, ili koliko su bude spektakularne i veličanstvene!

Zbilja je ogromna razlika između ljudskih i božanskih bića. Nebo izgleda čisto onima u ljudskom svetu, ali to je zato što ljudska bića vide stvari očima sačinjenim od supstanci s ovog mesta. Kad bi ljudi imali sposobnost da sagledaju čovečanstvo iz viših dimenzija, oni bi otkrili da je ljudsko društvo, sa crnim talasima masivne karme koji se valjaju, užasno prljavo. Zato bogovi i bude ne vide ljude onako kako ljudska bića to zamišljaju. Ljudima se nudi spasenje zato što su bogovi i bude milostivi prema ljudskim bićima. Nije slučaj da ako slaviš budu, buda će te odvesti [u raj]. I nije da će ti bogovi i bude ispuniti svaku želju. Činjenica je da, bilo bog ili buda, kad je kultivacija u pitanju, oni malo značaja pridaju formi. Bez obzira koliko jedna religija može postati velika, to i dalje nije kultivacija. Ja takođe prenosim praksu za ljudska bića, i to se ne radi da bi se širila religija. Bogovi i bude ne priznaju religiju po sebi, već samo ljudska bića.

Ljudi stalno govore: “Religija u koju verujem je tako dobra.” Izgleda kao da osoba podržava budu, ili podržava Isusa ili Gospoda Boga. Ipak nije tako. Što je više zanesen samom tom religijom, više je vezan; a što je više vezan, on je dalje od Boga. Religija je samo oblik kultivacije koji su uspostavila ljudska bića. Koliko god jedna religija bila celovita i savršena, to nije jednako kao kad se ljudsko biće savršeno kultiviše. Kad se ljudi fokusiraju na te stvari, bude i bogovi se osećaju vrlo loše kad to vide. Bude ne gledaju na formu koju vi usvajate u ljudskom svetu. Možda ste prošli preobraćanje ili krštenje, ali ako vam je um i dalje ljudski, u čemu je razlika? Bude ne gledaju na te stvari; oni gledaju samo na to da li se zaista kultivišete. Ako niste preobraćeni ili pokršteni, ili čak ne palite mirisne štapiće niti mantrate ime bude, a pridržavate se standarda koje su postavile bude i bogovi i marljivo se kultivišete, kad vas vide oni neće moći biti srećniji. Ne morate im čak ni tražiti, a oni će vas neprekidno štititi i brinuti se o vama, pomažući vam da se kultivišete. Nije li to ideja? (Aplauz)

Ljudi kažu: “Ja ne mogu da se odreknem budističkih knjiga,” “Ne mogu da se odreknem Biblije,” ili “Ne mogu da se odreknem pojanja.” Ono čega se ne možeš odreći je religija, a ne buda. Pažljivo razmislite i pogledajte. To je slučaj s vernicima religija, zar ne? Zašto ljudi ne mogu da otpuste to? Kopaj po svom umu da pronađeš uzrok i vidi kako gledaš na ovo pitanje duboko unutar. S nekim stvarima, ono što na površini izgleda istinito zapravo nije takvo. Samo istinska kultivacija predstavlja istinsku veru u bogove i bude. I to je ono kako bude na to gledaju; njih ne zanima koliko dobro je neka religija vođena. Kao što znate, mnogi ljudi u istoriji su uspeli u kultivaciji, ali oni nisu obavezno bili osobe s verskim opredeljenjem. Mnogi ljudi velike vrline se ne kultivišu u religijama. Oni se pridržavaju strogih standarda i usmereni su na to da budu dobri ljudi. A ako to mogu da čine istrajno i u dugom vremenskom periodu, i postaju sve bolji, bude će se pobrinuti za njih i oni će dostići Ispunjenje.

Princip kom ja učim je, u suštini, da budete bolja osoba, još bolja osoba, i budete dobra osoba koja prevazilazi obične ljude. Ako to možete, bićete više biće, a kad se dalje uzdignete bićete biće u još višem domenu. Znači, ako se osoba poput ove ne uzdigne do nebeskog raja, može li ona ostati na Zemlji? Ljudsko biće je sebično i takmiči se, bori se za slavu i novac. To znači da su ljudska bića na Zemlji drugačija od vas. To je istina. Ako o ovome pričate s tim ljudima s [verskim ubeđenjima], onda bez obzira veze koja je religija, jednom kad je bogovi napuste, ona postaje samo društvena forma među običnim ljudima i posao u običnom društvu. [Njihova verska ubeđenja] zapravo nemaju nikakvog efekta na istinsku kultivaciju. Međutim, ovde je uključeno pitanje ozbiljnosti u kultivaciji. Fokusirati se na jedan način kultivacije je prava kultivacija. Ako osoba želi da uči [našu Dafu], ona to može. Reci mu da iako [biće iz druge religije] ne ometa [kultivaciju u Dafi], tu postoji pitanje ozbiljnosti u kultivaciji. Reci mu da [njegova verska ubeđenja] nemaju efekta i da će on razumeti stvari pošto pročita knjigu. (Aplauz)

Učenik: Pored pet vežbi kojima ste nas naučili, vidim da postoji skup mudri, mudri koje vi izvodite.

Učitelj: Najpre ću vam reći šta su mudre. Mudra se može smatrati jezikom buda, oblikom izražavanja, jer kad bude nešto iskazuju i ne žele da koriste jezik, oni izvode mudre. Misli se takođe koriste za komunikaciju između buda. Kad ste u snu videli moj, ili fašen ili bude ili bodistave, kad su vam se obraćali, oni ponekad nisu koristili svoja usta. Ali mogli ste čuti da zvuk izlazi iz njih. To je komunikacija mislima. Rečeno na moderan način, to se zove stereoskopska transmisija misli. Mudre se često koriste kad se predaje Fa velikom broju bodisatvi i arhata. To nije znakovni jezik kao što ga imaju ljudska bića. On je svetiji i čistiji od toga, i moćan je. To je jezik buda, pa kad se izvode mudre, one nose energiju i moć, i ono što buda iskazuje je Fa za sva bića ispod njega. Ali mudre su kao usmene reči, a reči se mogu kombinovati na razne načine da bi se iskazale razne ideje. Bilo koje pitanje se može objasniti iz različitih uglova, pa one nisu standardizovane. Međutim, postoji skup mudri koji se koristi posebno za vežbe; to će reći, kad su ruke spojene da naprave pozituru, koja se zove skup mudri. Na primer, lotos mudra i set mudri koje mi koristimo kad radimo vežbe—to je skup mudri. Mudre koje se koriste sa pokretima su drugačije od onih u skupu. Mudre koje sam izvodio radeći vežbe na video snimku namenjene su vašoj svesnoj strani da ih vidi pre nego što započnete vežbe, kao i bićima u drugim dimenzijama. Pa nema potrebe da ih učite. Oni od vas koji se kasnije budu kultivisali u bude će znati kako da ih izvedu. (Aplauz)

Učenik: Učitelju Li, je li istina da nam danas svima možete ugraditi Falun? (*Aplauz*)

Učitelj: Reći ću vam, dok god ste iskreni u vezi kultivacije—to jest, bez obzira da li ste došli ovamo, ili samostalno čitate knjigu—svi ćete ga dobiti. Takođe želim da kažem: gledajte da cenite knjigu. Možda to sada ne shvatate, ali ono čemu knjiga uči su sve sami budinski principi. Knjigom su obuhvaćeni svi nivoi kultivacije. Zapravo, ono što vodi vašu kultivaciju je ništa drugo do Buda Fa. Dok se kultivišete, bude i bogovi će vam pomagati. Onda razmislite: ko su oni koji žive na svakom od nebeskih nivoa? Nisu li to bude i bogovi? Nisu li to više bude, još više bude, i još više bude? Zato sam vam ja rekao da svaka reč u knjizi predstavlja slojeve na slojevima nebrojenih buda, završavajući se s mojim fašenima i falunom koji se manifestuje na svakom od različitih nivoa. Zašto se neki ljudi dobro osećaju čim uzmu knjigu i počnu da čitaju? Zašto im se karma eliminiše čim počnu da čitaju? I zašto im bolesti nestaju čim počnu da čitaju? Naravno, dok se kultivišete vaša karma neće sva odjednom biti potpuno eliminisana; ne može se sva ukloniti prvi put, to bi bilo previše. [Ono što se dešava je da] se jedna dodatna količina uklanja kad se vaš misaoni domen uspne na viši nivo, i tako se radi da biste mogli napredovati kroz kultivaciju. Znači da je moć ovog Fa ogromna. Razmislite: ima li potrebe da svakom lično postavim falun? Ako ste iskreni u želji da učite Dafu i želite da se kultivišete, dobićete ga, ko god da ste. Dafa se prenosi širom sveta. Nikako se ne bih mogao sresti sa svakom osobom širom sveta. U Kini su me videli samo učenici koji su prisustvovali seminarima; većina nikad nije. Da li bi vaša kultivacija funkcionisala bez stvari koje vam dajem, poput faluna? Ne, ne bi. Zato sam ja dao svoju moć ovoj knjizi. Dok god se neko kultiviše, on će, jednom kad počne da čita knjigu, dobiti sve što je potrebno u kultivaciji.

U ovom času puno je učenika koji me posvuda traže, ali ja ne želim da ih vidim. Postoji razlog što neću da ih vidim, naime, ja želim da ostanu gde su i da se solidno, neprekidno kultivišu. Kad me vide, neki učenici se uzbude, i to predstavlja smetnju u njihovoj kultivaciji. Ja želim da se oni kultivišu mirnog uma. Nije dovoljno to što ja prenosim Fa: morate doći do Fa, i takođe imati vremena da ga čitate i kultivišete se na solidan način. Zato se ja trudim da se ređe srećem s mojim učenicima. Kad bi situacija bila takva da Fa koji predajem ne može da vodi računa o vama sem ako me lično vidite, onda bih ja ovo uzalud radio. Zato, dok god čitate knjigu i dok god se istinski kultivišete, u ovoj praksi dobijaćete sve što treba. To je garantovano. (Aplauz)

Hiljadama godina učenici bude Šakjamunija su se kultivisali putem sutri, i to su činili ne videći svog učitelja, zar ne? Fa će pružiti sve što je potrebno onima koji se istinski kultivišu. Obično kad vam postavim falun, ja vam ne dopuštam da ga vidite. To služi da ukloni vezanost s kojom nećeš učiti praksu dok ti se nešto ne da.

Učenik: Učitelju Li, rekli ste da postoje prave i lažne čigong prakse. Kako da razlikujemo prave od lažnih?

Učitelj: Postoje prave i lažne čigong prakse, i običnim ljudima je zbilja teško da ih razlikuju, jer su kriterijumi po kojima ljudi danas sude šta je dobro a šta loše drugačiji nego pre. Kad se osoba istinski kultiviše, ona će polako uspeti da ih razlikuje. Možete videti šta ta osoba predaje. [Možda ćete videti da] stvari koje ona predaje nisu ispravni principi, ili prividno ona traži od ljudi da rade dobre stvari, li duboko unutar, ona juri na novcem i tako vara ljude. Buda Fa kultivacija je ozbiljna, i nikad se ne može mešati sa zarađivanjem novca. (Aplauz) Skoro sve na svetu ljudska bića mogu koristiti da zarade novac, s izuzetkom Buda Fa, što se apsolutno ne može. Osim toga, motiv nekih ljudi je slava, i obični ljudi su stalno vezani za slavu i novac. Lažni čigong majstori vode ljude krivim putem, i oni ne mogu spašavati ljude. Oni uništavaju ljude.

Zapravo, njihovi gresi nikako nisu mali. Ako je on uništio osobu visokog urođenog kvaliteta, koja je došla da dobije Fa, samo zamislite koliko je krupan taj greh. On radi nešto loše za novac i bogatstvo. “Zarađivanje novca” nije opravdanje za takve zločine. Kad je čigong bio na svom vrhuncu u Kini, glavnina čigong majstora je uglavnom širila čigong besplatno. Lažni čigong majstori koji su posle došli su ti koji upropašćavaju stvari. Bilo je puno čigong majstora koji su bili odlični kad su svojevremeno izašli u javnost. U svakom od tih slučajeva kultivisala se sporedna duša, a ljudska strana toga nije bila svesna. Vremenom bi se razvile vezanosti za novac i slavu. Pre nego što su izašli u javnost, na njih su pazili njihovi učitelji, a pored toga ih je sporedna duša obuzdavala. Ali jednom kad su postali aktivni u društvu, njihova ljudska strana bi se pokazala ranjivom naspram iskušenja slavom i novcem. A čim bi počeli da žude za tim stvarima, oni bi pali. Tako više ne bi imali gong, i tako bi se čak i oni—čigong majstori—razboleli.

Učenik: Želim da pitam Učitelja: Ako mi učenici doživimo Ispunjenje, gde ćemo otići?

Učitelj: Ja imam Falun raj. Puno je, puno nebeskih rajeva, i mogu vam pričati o tome. Mnogi ljudi koji ovde sede izgleda da su dobro obrazovani, na ljudski način, pa ću kratko govoriti o konceptu univerzuma.

Ono što ljudi znaju je samo ova jedna dimenzija, i to nije tako jednostavno kako to sledbenici budizma shvataju. Kad je buda Šakjamuni bio na ovom svetu, on je potvrdio i prosvetlio se u mnoge istine iz fundamentalnog Fa univerzuma. Ljudi ih u to doba nisu dokumentovali, niti su sakupljali i beležili sutre. Zato one nisu ostavljene za ljude sveta. Ljudi nisu sakupili sutre sve dok nije prošlo 500 godina otkad je Šakjamuni napustio svet. Kao što možete zamisliti, 500 godina kasnije ljudima je bilo vrlo teško da se tačno sete onog što je Šakjamuni svojevremeno izrekao, i to su sutre koje su danas s nama. One su, zapravo, sve u svemu drugačije od onog što je buda Šakjamuni izvorno rekao, iako sadrže neke budističke principe i stoga mogu omogućiti kultivaciju. [Ono što one sadrže] su samo neke stvari koje su ljudima u prošlosti bile dopuštene da znaju, i bića u ovoj dimenziji smeju znati samo toliko.

Univerzum nije tako mali kako se opisuje u budističkim sutrama, niti je tako jednostavan kako su sugerisali taoistički kultivatori u prošlosti. Ono što je Šakjamuni svojevremeno predavao bio je arhat Fa, a arhat Fa je najniži od svih statusa dostignuća. Naravno, on je predavao i više stvari, ali vrlo malo toga je ostavljeno. Buda Šakjamuni takođe je u svoje vreme rekao, naime: Tatagata buda ima koliko i zrna peska u reci Gang, i svaki tatagata buda predsedava jednim rajem. Čak i taj raspon koji je opisao je ogroman za ljudsko biće. Ali zapravo, znate, molekuli su sačinjeni od mikroskopskih čestica, i ljudi žive između molekula i planeta. Zapravo, Mlečni put je čestica u univerzumu, a raspon sastavljen od brojnih mlečnih puteva ima granicu i ljusku, takođe. I to je univerzum o kom ljudska bića govore. Ali u stvarnosti, ovo je samo mali univerzum. Šta leži izvan ovog malog univerzuma? Savremena nauka se ne usuđuje ni da pomisli na to, i ljudska bića čak nemaju taj koncept. Niti je univerzum nastao u velikom prasku.

Na krajnje udaljenim mestima izvan ovog malog univerzuma su nebeski sistemi identični malom univerzumu. Bogovi i bude imaju nivoe, a bude na nižim nivoima ne mogu da vide one na višim nivoima. U očima bogova i buda na još višim nivoima, ovo je i dalje vrlo mali raspon. Ljudskim bićima je nemoguće da ga istraže. Ljudi znaju za brzinu svetlosti, ali brzina svetlosti nije najbrža. Svetlost je ograničena vremenom i prostorom, a sami vreme i prostor su sačinjeni od materije iz univerzuma. Sve u dimenziji, uključujući svetlost, je materija, i svaka vrsta materije ima energiju. Svi žive u ovoj dimenziji molekulskog nivoa. Bez obzira je li vazduh, drvo, voda, metal, zemlja ili kamen, sve je sačinjeno od čestica na ovom molekulskom sloju. U ovoj dimenziji, ljudska bića nisu sposobna da opaze radioaktivnu energiju iz molekula jer sami ljudi su sačinjeni od molekula. Ali zapravo i molekuli imaju energiju. Svetlost u ljudskoj dimenziji takođe ima ovaj sloj čestica na svojoj površini. Ono što hoću da kažem je da različite dimenzije imaju različitu svetlost i ona vrsta materije koja sačinjava svetlost u različitim dimenzijama je takođe drugačija. A zbog razlika u vremenu i prostoru, brzina svetlosti u njima je različita. Pa hajde da pogledamo dalje, dole: atomi imaju energiju, energija nukleusa je jača, neutrona još jača, i kod elektrona, kvarkova i neutrina, naredni sloj je jači nego prethodni sloj po pitanju radijacije i energije. Što je čestica dalje, niže, jača je energija i radijacija. Dole na nivou prvobitne materije, sila je toliko jaka za ljudsko biće da to reči ne mogu opisati. Ali onda naravno, ljudska bića nikad ne bi mogla proniknuti u prvobitnu materiju.

Ja govorim o ovim stvarima da bih vam rekao da ovaj univerzum nije tako plitak kako ga ljudi shvataju. Koliko univerzuma različitih veličina postoji u univerzumu? Broj se ne može kvantifikovati. Međutim, ako se opiše unutar malog sistema univerzuma, može se ovako predstaviti: oko tri hiljade malih univerzuma sačinjava univerzum drugog sloja malo veće veličine, i otprilike isti broj univerzuma drugog sloja sačinjava univerzum trećeg sloja. Na ovaj način ide se dalje i dalje, beskrajno, barem kako bi to ljudska bića videla. I koliko je veliko “nebo” (tian)? Ja ću vam reći da ljudi nikad neće otkriti koliko je velik nebeski sistem. To ne mogu reći ni tatagata bude. Naprosto je previše velik. Ništa slično onom kako čovek to konceptualizuje svojim znanjem.

Razmislite o rečima koje sam sad izrekao. Koliko vredi to malo znanja kojim su ljudska bića ovladala? To je dečja igra, a osim toga, savremena empirijska nauka je potpuno skrenula ljudska bića u stranu. Empirijska nauka je stvorila mnoge lažne dojmove. Ljudi to možda ne vide u ovom času. Da vam dam primer. Savremena empirijska nauka veruje da je univerzum o kom sam sada govorio nastao u „velikom prasku“. Nije li to lažni dojam koji je ona za vas stvorila? Svi ljudi u to veruju. Empirijska nauka veruje da je čovek nastao evolucijom, a teorija evolucije nas uči da je čovek evoluirao iz majmuna. Uopšte nije tako. Zar vas to ne navodi na pogrešan trag? I ljudska percepcija materije je pogrešna, takođe—čak i njegovo poznavanje osnovnih stvari je pogrešno. Osim toga, ljudi, živeći u opseni, su potpuno sputani takvim znanjem. Oni su toliko snažno sputani da ljudima jedva da ostaje ikakvog prostora. A istina ovog univerzuma je potpuno pokrivena [ovom vrstom znanja]. Pod takvim okolnostima—neka svi razmisle—ako neko hoće da priča o istini univerzuma, hoće li to ova nauka prihvatiti? Ova nauka je stvorila sredinu, i sigurno je da će se odupreti. Zato kad se pomenu stvari na višim nivoima, ona će reći da imaš slepu veru. Tako stvari funkcionišu.

Mnogi ljudi su tako oformili čvrste predstave. Ako su ljudi iz prethodnih generacija postavili neke principe i doktrine, poput Ajnštajnove teorije relativnosti, ljudi to onda smatraju vrhuncem nauke. Ljudsko mišljenje u potonjim generacijama je onda ograničeno ovim stvarima, i ako se neko usudi da misli više, ili namerava da u svom istraživanju ode dalje od njih, odmah će biti ljudi koji kažu: “Možeš li zaista prevazići Ajnštajna?” Zašto je tako? Postojeća fizička sredina savremene empirijske nauke sputava ljude. Kad bi istinski dobar naučnik prevazišao uvide prethodnih generacija, on bi otkrio da iako su uvidi prethodnih generacija dobri i ispravni unutar njihovog domena, jednom kad ih neko prevaziđe, on će otkriti da oni nisu ispravni sami po sebi, i da zapravo služe da ograniče ljude. Zbilja napredna osoba koja misli svojom glavom će se usuditi da se probije kroz to. Nešto si zaista postigao ako se probiješ kroz konvencije koje su drugi postavili. (Aplauz)

Učenik: Planiramo da uredimo vaše skripte hronološki. Je li to u redu?

Učitelj: Da, to je u redu. Reč “skripta” (đingven) nema nikakvo posebno značenje. Izvorno značenje izraza vezano je za napise koji se često uče, čitaju. Napisi na koje se često vraćamo nazivaju se “skripte.”

Učenik: Dok sam bio u meditaciji, odjednom se pojavio leopard. Šta je bio taj leopard?

Učitelj: Pošto si hteo da meditiraš, on je došao da te omete. Nemoj ga se plašiti—ništa ti ne može nauditi. (Aplauz) Pošto sam preduzeo ovaj poduhvat, ja sam u stanju da budem odgovoran prema kultivatorima. Možete računati na to. Tako je puno ljudi koji uče, i niko nije imao problema. Ali ima jedno: sebe moraš smatrati praktikantom. Neće ići ako imaš strah, jer strah je ljudska vezanost koju treba odstraniti.

Učenik: Učitelju Li, u knjizi Kineski Falun Gong smo pročitali da prvu vežbu treba raditi tri puta, pa je od tada radimo tri puta. Ali zašto se pokreti gore-dole i Nebesko kolo Faluna ne rade tri puta [umesto devet]?

Učitelj: Ja bih rekao da je ova praksa vrlo fleksibilna. Ako imaš vremena, možeš vežbati više, a ako nemaš, možeš manje. Ako si danas zauzet i imaš vremena samo za jednu vežbu, onda je to u redu. Kad nemaš vremena, ili kad imaš vremena samo za jedan pokret, onda vežbaj samo taj jedan pokret. A ako imaš više vremena, onda možeš vežbati više. Ali treba da staneš svaki put kad devet puta ponoviš, a to znači da ne treba da radiš bez prekida. Tako je bolje. Ova kultivacija kojoj ja podučavam je drugačija od ostalih načina kultivacije. U ostalim načinima kultivacije, kad radiš pokrete, onda vežbaš, a kad ih ne radiš, vežba staje i stvari se više ne aktiviraju. U našoj praksi, praktikant se oplemenjuje 24 sata na dan, i to se zove “Fa oplemenjuje praktikanta.” Zašto onda radiš vežbe? Time ojačavaš mehanizme koje sam u tebe postavio. Zašto sam rekao da pokreti treba da slede mehanizme? Dok radiš vežbe, energija u tvojim rukama će rasti, i praktikant ojačava mehanizme. Što jači mehanizmi postanu kroz takvo ojačavanje, oni su moćniji. Tako će služiti da automatski vode tvoje pokrete.

Učenik: Koji je najbolji način učenja Fa? Samo čitati knjigu, ili je prepisivati dok čitamo, ili samo prepisivati?

Učitelj: U Kini ima puno ljudi koji uče knjigu napamet, i puno je onih koji je prepisuju. Ima i onih koji ne mogu da je nauče napamet, pa je oni naprosto često čitaju. Bilo koji pristup je u redu. Osobe koje su naučile knjigu napamet otkrile su da svaki put kad naiđu na probleme, momentalno se sete Fa. A to znači da oni nisu skloni tome da loše postupe. I prepisivanje služi da produbi razumevanje. I često čitanje isto tako služi da produbi razumevanje i konstantno donosi napredak.

Učenik: Učitelju, mi osećamo da nije u redu zvati vas “Učiteljem.” “Učitelj” izgleda kao suviše obična reč, pa mi se čini da ste nam možda rekli da vas zovemo učiteljem zbog postojećih okolnosti u Kini. Zato ćemo vas ovde pozdraviti sa: “Pozdrav, Šifu” Oni među nama koji imaju iskustvo u budizmu osećaju da je Učitelj iznad nas, pa ne treba da ga oslovljavamo učiteljem.

Učitelj: Hvala vam. Zapravo je u redu kako god me zvali—bilo da je to Učitelj, Šifu, ili moje ime. Sve je to u redu.

Zašto vas upućujem da me zovete kako hoćete? Jer današnje društvo su pokvarili oni koji su rđavi. Neki sebe nazivaju budama, neki sebe nazivaju živim budama, neki sebe nazivaju velikim majstorima, a neki sebe nazivaju religijskim liderima. Ali ne teže li svi oni slavi i novcu? Ja kažem da me možete zvati kako god hoćete. Nema ničeg lošeg u tome da me oslovljavate „učiteljem“. Meni ne treba ništa od tih titula, ja ne težim takvim stvarima. Ali, naravno, ako ti, kao moj učenik, želiš da iskažeš poštovanje prema meni, i osećaš da te tvoj Učitelj zbilja spašava i pomaže ti, i zbog toga želiš da mi se obraćaš na određeni način, onda od tebe zavisi. Meni je u redu da me zovete “Učiteljem.”

Učenik: Ima još nešto, a to je Učitelj upravo pomenuo: “Ne činiti to zbog novca.” Ovo me je navelo da pomislim da je on pravi buda. Naravno, Učitelj nije u knjizi rekao da je on buda, ali ja osećam da kad smo upražnjavali budizam, mi se nikad nismo sreli s prosvetljenim učiteljem koji nas je zaista mogao voditi. Zato sam drugima rekao: “Gde možeš naći nekog ko ti neće uzeti novac, a učiće te kultivaciju i odstraniće ti karmu? Jesi li ikad video nekog takvog?” Zašto sada govorim o ovome? Jer mi se čini da je naš Učitelj mentor koji je zbilja došao da nas usmeri u kultivaciji, pa me nije briga za ono što sam u prošlosti učio. Pretpostavljam da su mnogi među prisutnima budistički vernici, puno je budista laika, kao i onih koji uče druge stvari. Ali ja mislim da od danas treba da tretiramo našeg prosvetljenog učitelja kao istinskog Učitelja koji nas vodi u kultivaciji i da ne treba da radimo druge stvari. Naravno, ne smem da pričam u ime drugih, ali barem mi se čini da, pošto je Učitelj danas došao ovamo, ove reči se čine kao nešto što sam godinama želeo da iskažem, pa konačno to činim.

Celog života sam želeo da se kultivišem na više nivoe, ali nikad nisam pronašao [odgovarajuću praksu]. Učio sam tantrički budizam i neke čigong prakse. Čak sam zvanično postao učenik jednog velikog majstora. Ali posle toga mi je i dalje bilo kao ranije, i ništa nisam osećao. Čuvši Učiteljev Fa, međutim, [mogu reći da] Učiteljev Fa jeste Buda Fa. Kad sam prvog dana došao da gledam video predavanja, Učitelj je rekao “dok god se istinski kultivišete …” pa sam rekao pred televizorom, “Želim istinski da se kultivišem,” ali nadam sam se da će Učitelj doći u SAD jer svi mi ovde prisutni smo se nadali da će Učitelj doći. Zato se nadam da će nas Učitelj dalje prosvetliti i dati nam nagoveštaje na šta ovde u San Francisku da obratimo pažnju. Ovo je moj iskreni zahtev. (*Aplauz*)

Puno je budista laika, i njima je teško da se oslobode stvari iz njihove prakse. Zato imamo obavezu da im pomognemo. Ali jedno bih direktno pitao Učitelja, a to je ovo: ima jedan čovek koji je bio budista i koji je čitao sutre i obožavao Budu puno godina. Rekao je da uvek kad je čitao sutre (budističke sutre iz ranijeg vremena), osetio bi se lep miris, ali kad je čitao knjige Falun Gonga, osetio bi se čudan miris. Učitelj je danas ovde, a pošto ja ne mogu da opazim niti vidim išta, molim Učitelja da nam malo rasvetli ovo.

Učitelj: Dobro. Realnost je da u Periodu kraja Darme prave bude više ne vode računa o stvarima na ovom svetu. Ali mnoge životinje koje su stekle malo moći su se popele na statue bude i navele ljude da ih obožavaju i svete ih. Oni čine neke trivijalne usluge ljudima ili im malo pomažu. Jednom kad osoba istinski želi da se kultiviše, te stvari smetaju. Na primer, neki ljudi kažu da baviti se određenom praksom generiše miris, ali zapravo, taj miris emituju lasice. Miris se razlikuje u dve dimenzije: on je miris na ovoj strani, a smrad na onoj. Istine su obrnute u svetu ljudi, kao i sve ostalo. Ono što ljudima miriše, zapravo smeta jednom budi. To želi da te spreči da učiš Dafu, pa namerno stvara taj miris.

Evo šta ja mislim. Naši učenici u San Francisku ne treba da gledaju isključivo na San Francisko, već na celokupne SAD. Što se tiče toga kako se kultivisati, samo se držite ove forme. Ja radim što radim da bi to ostalo za generacije koje slede, i one će stvari raditi na taj način. Da je moja želja drugačija, ja bih [predavao Fa] u hramu i postao monah. Ali ne bi vredelo da budem monah. Religije više ne mogu omogućiti ljudima da dobiju Fa na široj osnovi. Ja sam usvojio ovaj oblik da bi se ljudi kultivisali, pa tako treba da radite. Nije slučaj, kad neko usvoji moju praksu da se mora pridržavati raznih pravila i propisa. To ne valja. Ako neko želi da uči, njemu se mora omogućiti proces razumevanja. Ako neko zna da je ovo dobro, samo ga uputite da čita knjigu. Kad postane svesniji, on će automatski, svesno raditi stvari bolje. U tom smislu stvari su relativno lakše za budiste laike. Sveštenici su u najžalosnijoj situaciji, jer su u potpunosti blokirani religijskim formama, tako da ne mogu da se sretnu s Fa, niti se usuđuju da ga taknu.

Učenik: Učitelju, ja imam dva pitanja. Prvo pitanje je: Zahvaljujući sudbinskoj vezi, Učitelj je došao ovamo da se sretne s nama. Učitelj je rekao da ima sudbinsku vezu s nama. Šta onda Učitelj misli o našem nivou—to će reći kao grupe učenika? Može li ova grupa učenika uspeti u praksi i dostići Ispunjenje?

Učitelj: Ja vam kažem, svima vama koji ovde sedite—uključujući i decu—da dok god uspevate da se kultivišete, put koji vam ja priređujem će na kraju dovesti do Ispunjenja. (Aplauz) Ali nemojte se prerano radovati. S kultivacijom, Učitelj vas upoznaje s praksom, dok sama kultivacija zavisi od vas samih. Ja sam za vas sačinio aranžmane, ja vas mogu zaštititi, ojačati vas, i transformisati gong za vaš uspon na svaki novi nivo. Ali kad je u pitanju kultivacija vašeg uma, to je do vas samih. Kad je vaš um u pitanju, dok nailazite na nevolje i suočavate se s testovima, u potpunosti zavisi od vas da li možete izdržati i uspeti. Naravno, kad vam zaista ne ide, ja ću vam dati nagoveštaj. Tada će moja jedina briga biti da li je vaše razmišljanje postalo previše ekstremno da biste shvatili, bez obzira kako pokušam da vam dam nagoveštaj, i tako nastaje dilema. Ja vam mogu reći da kad ne uspete da prođete test, i čujete stvari koje vam ne gode ušima, to je moj fašen koji koristi neprijatne reči da vam skrene pažnju i nešto vam saopšti. Teško je proći test, ali jednom kad ga prođete i osvrnete se, videćete da taj test zbilja nije bio nešto, pa je čudno kako ste sve vreme bili vezani za to. Kad zaista prođeš, tvoj šinšing će se unaprediti, a karma će biti eliminisana—garantovano. Ako nevolju s kojom se srećeš drugi prouzrokuju, drugi će ti dati vrlinu. Zato vam ja kažem da muke nisu loša stvar. Ljudi su jedini koji misle da su muke nešto loše, da život pun muka nije srećan život. A za kultivatora, patnja ne samo da će eliminisati karmu, već će mu takođe unaprediti nivo i dovesti do Ispunjenja. Ako kažeš da samo želiš da budeš srećan među ljudskim bićima, i da ne želiš nimalo da se mučiš, vežbajući u udobnosti, onda ti karma neće biti uklonjena, nećeš unaprediti svoj šinšing, i nećeš dostići Ispunjenje. To je ideja.

Iako sam rekao ovo što jesam, i Fa principi su jasno izrečeni, kad su muke u pitanju, i dalje je moguće da nećete moći da ih izdržite. Svima sam ranije rekao istinu. Zašto bude imaju toliko blagoslova? Oni istinski imaju i sreću i dugovečnost. To je upravo zato što onoliko koliko se mučio, toliko će blagoslova uživati. Kad bih danas od svih vas zatražio da se toliko mučite, niko ne bi mogao dostići Ispunjenje. Na fundamentalnom nivou, ako možeš da istraješ u kultivaciji, Učitelj će pomoći da ti se ukloni više karme. Ono što sam ranije rekao i dalje stoji: možda ste se mučili tokom puno života da biste mogli doći do ovog Fa. Mnogi ljudi su stvarno došli da bi dobili Fa, pa su njihove muke počele još odavno. Šta vam danas još nedostaje? Jedino što vam nedostaje je da se oslobodite svojih ljudskih vezanosti. Muke o kojima govorim su pre svega teškoće koje dolaze s vašim oslobađanjem od vezanosti.

Li Hondži
5. oktobar 1996.Prevod na srpski, 18.04.2017.