Falundafa.org


Predavanje Fa na svečanosti povodom osnivanja Falun Dafa Asocijacije Singapura

Li Hondži
28.07.1996.

Dobro, hajde da stanem ovde da me svi mogu dobro videti. Hteo bih da zahvalim građanima Singapura, iz različitih sfera, koji su na razne načine podržali Falun Dafa Asocijaciju. Takođe, u ime svih vas, hteo bih da iskažem svoju zahvalnost građanima Singapura iz različitih sfera, za njihovu podršku, i što su omogućili da se osnuje Falun Buda Asocijacija. Jedan aplauz za njih. (Aplauz) Osnivanje Buda Asocijacije će dovesti do toga da više ljudi dobije Fa, i omogućiće da više ljudi sa predodređenim vezama uči ovaj Fa. Pod zaštitom nacionalnog zakona, ona će vam svima obezbediti dobre uslove u vašoj budućoj praksi i obavljanju ove stvari dobre za opštu populaciju.

Nisam pripremio puno toga da kažem. Priliku ovog okupljanja sada ću iskoristiti da govorim šta god mi dođe na pamet. Najpre ću predstaviti Falun Gong, koji ima dugu istoriju. Ljudi iz krugova kultivatora znaju da su se u ljudskom svetu civilizacije uzdizale više nego jednom. U ljudskom svetu, civilizacije su nastajale puno puta. Kad bi, tokom dugog toka istorije, ljudski moral postepeno opao i izopačio se, ljudska rasa bi bila na izmaku. Obično je to bio slučaj. Takođe, kad bi se razvijao do krajnjeg stupnja, kad su materijalna degradacija i duhovna izopačenost na vrhuncu, to bi dovodilo do velikog pada u ljudskim moralnim vrednostima. Pod takvim okolnostima, ljudska rasa bi bila na izmaku. Ljudska rasa je prošla kroz ovaj scenario puno puta, i zato je postojalo više od jedne ljudske civilizacije – mnoge civilizacije su nastajale. Kameno doba o kom ljudi govore nije bilo jedino takvo doba. Ljudska rasa je prošla kroz mnoga kamena doba. To je zato što kad bi ljudska rasa naišla na ovu vrstu nevolja, sva njena sredstva za proizvodnju i znanje bivali bi uništeni.

Znate, u ranom periodu sadašnje ljudske civilizacije – pre četiri ili pet hiljada godina – naša Zemlja je doživela veliki potop, koji je progutao celokupnu belu civilizaciju u Evropi. Naravno, ono što je ostalo bilo je malo ali veoma dragoceno, mada se iz artefakata koji su ostali i dalje mogu videti tragovi praistorijske prošlosti. Na primer, dokazi o postojanju praistorijskih civilizacija mogu se videti u arheološkim nalazima vezanim za kulturu antičke Grčke. Na Istoku, relativno više stvari je preživelo veliki potop. Svako zna priču o Juu Velikom, koji kontroliše potop. Poplava je u to doba bila užasna, a kad se voda povukla, Ju Veliki je poveo ljude da iscrpe vodu s poplavljene zemlje. Ovo je dokumentovano u istoriji. Drevna ljudska civilizacija tog doba – ona iz poslednjeg ciklusa – je uništena u velikom potopu, ali mnogi preci Kineza su preživeli džinovsku poplavu, i ostalo je relativno više artefakata. U poređenju s njima, manje Zapadnjaka je preživelo. Zato je Zapadna kultura današnjice potpuno nova - potpuno nova i bez ikakvog traga drevne istorije. Tako, drevna civilizacija Kine ima duboko ukorenjenu istoriju, i preuzela je drugačiji put nego moderna nauka.

Znači, u ovim drevnim civilizacijama ima puno stvari koje današnji ljudi i dalje ne mogu da shvate i koje su razdružene od savremene kulture. Znači, mnogi ljudi, uključujući Zapadnjake, znaju da u Kini ima puno, puno tajanstvenih stvari – stvari koje današnji ljudi ne mogu da shvate. Sami Kinezi znaju ovo. U zemlji Kini postoji puno stvari iz drevne kulture, koje savremeni ljudi ne mogu da shvate. Neki ljudi su čuli za njih i videli ih, a ipak ne mogu da ih objasne, i još niko se još nije našao ko bi obznanio ove drevne stvari i predstavio ih ljudima. Kako je [u doba potopa], preživelo više predaka kineskog naroda, opstao je jedan deo drevne kulture.

U prošlosti, drevna kineska rasa nije bila skoncentrisana u onom što se sada naziva dolina Žute reke, već je bila smeštena u području oblasti Šinđijang. Najprosperitetniji period te civilizacije se desio u tom području. Kako je u blizini planina Kunlun, teren u susednim oblastima je bio na priličnoj nadmorskoj visini. Te godine, tokom velike poplave, nivo vode je dostigao dve hiljade metara, potapajući celu Zemlju. Ali kad je poplava počela da divlja, mnogi ljudi opstali su bekstvom na planinu Kunlun, uspevajući da sačuvaju neke stvari iz drevne kulture. One uključuju, na primer, Hetu i Luošu dijagrame, Taiči, originalnih Osam trigrama (bagua) i druge stvari koje neki ljudi u Kini i dalje ne mogu da shvate, kao i neke drevne vrste čigonga, za koje ljudi danas znaju.

Prosto rečeno, čigong nije nešto što su izmislili današnji ljudi. To je deo praistorijske kulture, a u Kini ima ga relativno više. Ali u prošlosti se nije nazivao čigong. Nego kako se zvao? Zvao se „kultivacija“ (šulijan). Naravno, kultivacija se deli na nivoe, a na nivou običnog ljudskog društva, ljudima se može saopštiti samo to kako da leče sebe, kako da se održe u formi, ili kako da učine svoja tela zdravim. Znači, neki čigong majstori koriste ovo da čine dobro ljudima. Drugim rečima, oni čigong majstori koji prenose svoju praksu u društvu, uključujući tu i one koji su otišli u druge zemlje, predaju stvari samo na nivou zdravlja i rekreacije. Sad, ja ne kažem da čigong prakse koje drugi predaju nisu dobre. Ja vam kažem da oni ne predaju stvari na visokim nivoima, već predaju stvari samo za lečenje i održavanje zdravlja, i oni su to spojili s prikazivanjem nekih natprirodnih moći. Kad se leče, neke bolesti se mogu ukloniti samo natprirodnim sredstvima, i zato se prikazuju neke natprirodne moći.

„Natprirodna moć“ je samo jedan moderan termin, a u osnovi se odnosi na urođene sposobnosti bića. S narastajućim obiljem materijalnih stvari i napretkom nauke, ljudi pridaju još veći značaj praktičnim stvarima, i sve više ostavljaju svoje prirodne moći i stvari koje su bile s njima od drevnih vremena. Ako se ovaj trend nastavi, u budućnosti će se nauka i tehnologija verovatno razviti dalje, dok će se ljudska bića progresivno degenerisati. Sad postoje vozovi, automobili i avioni, pa niko nema potrebe da puno hoda. U budućnosti, sa sve većim napretkom u materijalnom pogledu, ljudska bića mogla bi se drastično degenerisati. Ako izvedemo dedukciju iz „teorije evolucije“, površina ljudskog tela će se u budućnosti u potpunosti degenerisati, da bi na kraju ljudski udovi postali izobličeni, nepotrebni i zakržljali, i ostala samo velika lobanja. Naravno, ovim samo ilustrujem poentu. Ideja je da će sve više i više stvari čoveku urođenih, prvobitnih, biti napušteno.

Drevno kinesko društvo se nije razvijalo na ovaj način. Zato bi se neki bi se mogli upitati: „Da su se stvari razvijale u skladu sa kineskim društvom, da li bi bilo tehnološkog napretka?“ Naravno, ako u kontekstu postojećih naučnih i tehnoloških teorija pokušaš da shvatiš jednu drugačiju vrstu nauke, nikad je nećeš moći razumeti. Ako hoćeš da razumeš pristup drugačije nauke potrebno je da iskoračiš izvan ograničenja današnje nauke. A unutar te drugačije kulture, ljudi bi mislili da je to svakako očekivano stanje društva. Neki ljudi kažu: „Da su se stvari razvijale u skladu sa društvom drevnog Istoka, da li bi postajali automobili i avioni? Juče sam iz Hong Konga doleteo za Singapur i trebalo mi je samo nešto više od tri sata. Bilo je brzo! Ljudska vrsta se razvila do prilično naprednog stadijuma. Da li bi bilo isto da su stvari sledile načine drevnog kineskog društva?“

Zapravo, ljudi znaju da različiti metodi nauke donose različite načine naučnog razvoja. Na primer, pretpostavite da je stvari trebalo da se razvijaju u skladu sa drevnim društvom Kine. Kao što znate, vežbanje čigonga može da razvije urođene potencijale ljudskog tela. Drugim rečima, čigong praksa može da pretvori ono što je neopipljivo u nešto opipljivo, i na kraju nevidljivo u vidljivo, a sve ovo se može izvesti bez upotrebe instrumenata savremene nauke ili tehnoloških sredstava. U početku, kad uđeš u stanje mirnoće tokom čigong meditacije, ne osećaš puno toga. Ali kad postaneš potpuno miran, otkrivaš da iako se spoljni oblik tvog tela nije pomerio, unutrašnjost tvog tela se kreće; osećaš pokret unutar. A taj pokret, jedva primetan u početku, postajaće sve očigledniji, dok na kraju ne bude toliko očigledan da ga tvoja svest može kontrolisati, tako donoseći prelaz od neopipljivog do opipljivog. Znači, konačno, ova svesnost i osećaj, mogu polako postajati opipljivi, kako praktikant nastavlja da se uzdiže. I dalje su brojne supstance koje nose energiju i koje postoje u univerzumu, a koje današnja nauka i tehnologija ne mogu da detektuju. Dok te energije konstantno ojačavaju praktikanta, te nevidljive, bezoblične supstance postepeno postaju opipljive, i tada ih ljudi mogu videti, pa čak i upotrebljavati. Ako se ovaj put bude koristio, kvalitet ljudi će svakako porasti. U prošlosti, učenici su nazivani konfučijanskim naučnicima, a pre početka časa od njih se tražilo da pre čitanja knjiga sede u meditaciji, regulišu svoje disanje i umire um. U prošlosti je zaista bilo ovako. U drevnoj Kini, regulacija disanja i umirenje uma bili su važni u svim oblastima života. U takvom stanju, ljudi su sposobni da učine mnoge stvari, koje normalno ne bi mogli, i to prilazi veoma blizu čigong kultivaciji. Takva kultura uvek je prožimala umove drevnih Kineza.

Naravno, upravo sam pomenuo da postoje ljudi koji se pitaju: „Da se sledio ovakav razvojni put, da li bi opet bilo aviona i vozova?“ Različiti pravci naučnog razvoja mogu da odvedu nauku na različita mesta. Onda razmislite: kad bi ljudi mogli da levitiraju i lebde, da li bi bilo ikakve potrebe za avionima i vozovima? Ljudi sa ovakvim sposobnostima postoje u Kini, u Indiji, i u SAD, a značajan broj takvih ljudi postoji među Falun Gong praktikantima. Kako oni mogu da [steknu takve sposobnosti]? Kad se otvore svi energetski kanali u telu čoveka – kad ni jedno područje nije blokirano – čovek može da levitira. Naravno, današnja naučna istraživanja ne mogu da objasne kako. Zapravo, to se niko ne usuđuje da izučava jer se plaši da će mu se smejati – i da će na taj način izgubiti ugled – ti takozvani „naučnici“ koji u to ne veruju. Kao što znate, nedavno je jedan Amerikanac bio u Singapuru da izvede šou, i mnogi od vas mogli su ga videti kako levitira. Ova pojava zaista postoji – ljudi su u stanju da levitiraju. Onda, razmislite: U prošlosti, Kinezi su pričali o ljudima koji su mogli doći niotkuda i nestati bez traga. Mnogi čigong majstori su mogli da putuju s ovog mesta na ono – na razdaljini od dve hiljade kilometara – za samo nekoliko sekundi. Zašto su to mogli? Naravno, postoje mnoge nepoznate stvari koje treba objasniti detaljno, ali ja danas ne idem u detalje. Samo govorim u najširem smislu o tome kako različiti oblici naučnog razvoja dovode do različitih rezultata. Na primer, od Hong Konga do Singapura se avionom može stići za tri sata, ali taj čovek je u stanju da levitira kad sedne, pa možda može da stigne tamo za manje od deset minuta. Zato nema potrebu da napravi jednu takvu nezgrapnu mašinu. Ove stvari zaista nisu bajka, i mnoge stvari koje ljudi i dalje nisu u stanju da objasne, postepeno potvrđuje nauka. Čak i ako bi mogao da uđeš u to stanje, u kontekstu današnje nauke ne možeš razumeti put kojim idu različite vrste nauke.

Naravno, izrečeno savremenom terminologijom, čigong je naučna disciplina. Osim toga, to je drevnija nauka i jedna na višoj ravni. Mnogi naučnici su imali hrabrost da istupe i potvrde nauku ljudskog tela i drevnu nauku, jer su sagledali istinsko postojanje fenomena čigonga.

Naravno, ima ljudi koji odbijaju da priznaju čigong. Svima vama ovde prisutnima, koji ste praktikanti, mogu reći da će se kad drugima kažete da dođu da uče Falun Gong, dešavati da neki od njih ne veruju i čak se usprotive. Sve ovo je normalno. Zašto? Jer ljudsko društvo naprosto postoji u ovom stanju sukobljenih dualiteta. Kad bi svi verovali u čigong, kad bi svi verovali u Buda Fa, i kad bi svi mogli da se bave kultivacijom, ljudsko društvo bi prestalo da postoji, i svi bi postali nebeska bića i bogovi. Upravo zato što postoje oni koji su protiv i oni su za, oni koji veruju u njega i oni koji ne veruju, može da nastane ovo društvo sukoba i uzajamnog-izazivanja i uzajamnog-sprečavanja. Sve profesije i sve vrste poslova, uključujući sve u običnom ljudskom društvu, imaju pozitivno i negativno dejstvo, koji postoje istovremeno. Kad hoćeš da uradiš dobru stvar, loša te sigurno već čeka, i pre nego što budeš obavio tu dobru stvar, moraćeš odgovoriti na izazove. Isto tako, naravno, nije lako učiniti lošu stvar, jer postoje državni zakoni i dobri ljudi koji služe kao provera. Znači da su stvari ovakve, što je normalno. To je zato što u ovom univerzumu postoje dve suprotstavljene supstance različite prirode, i njihova ekspanzija na niže pobuđuje teoriju taičija – jin i jang. Kako se širi dalje, dole, nastaje princip uzajamnog-izazivanja i uzajamnog sprečavanja. Ovaj princip uzajamnog-izazivanja i uzajamnog-sprečavanja se veoma uočljivo iskazuje u običnom ljudskom društvu. Zato postoje oni koji ne veruju u drevnu nauku o kojoj sam upravo govorio, i oni koji veruju. To važi i za Buda Fa praksu koju ja danas prenosim: postoje ljudi koji je podržavaju, i oni koji joj se suprotstavljaju, što je takođe normalno. Svi ćete se susresti sa ovim što sam opisao, i ja mislim da to nije razlog za uzbunu.

Upravo sam otišao korak dalje i rekao ovoliko, pre priče o istoriji Falun Gonga. Čigong koji ljudi danas znaju, takođe je drevna nauka. To uključuje Falun Gong, koji potiče iz praistorijske kulture. Nije Li Hongdži nešto izmislio na brzinu i to preneo svima vama. To bi naudilo ljudima. Sada postoje mnogi lažni čigong majstori koji varaju ljude, a oni škode drugima i sebi samima. Budući da gong, kad se emituje, u principu ne putuje ovom dimenzijom, obične oči čoveka ga ne mogu videti, pa postoje mnogi lažni čigong majstori koji obmanjuju ljude. To je kao riblje oči pomešane s biserima – pravi i lažni su smućkani zajedno. Bilo je puno ljudi koji u startu nisu verovali u čigong, a sada mu se protive još više. Konkretno, moral današnjih ljudi se iskvario, i sve postoji u pravoj i lažnoj verziji – postoji čak i lažna roba široke potrošnje, a da ne pominjemo čigong. Naravno, čigong nije nešto što čovek može da izmisli i tim da vara ljude – činiti takvo nešto će nauditi ljudima i tom čoveku samom. To je zato što prevaranti ne znaju šta će vežbanje proizvesti. Naravno, ako ništa ne mogu da proizvedu, onda nema veze. Ali ako zaista proizvedu nešto, to bi ljude moglo dovesti u opasnu poziciju. To je opasnost koju lažna čigong praksa predstavlja za ljude.

Kako je onda nastao Falun Gong? I kada je nastao? Ako bi se sledilo unazad, pa, bilo bi to neverovatno daleko, a obični ljudi teško bi poverovali kad bi čuli. Zato za sada neću govoriti o ovim stvarima, ali postepeno ćete ih doznati. Ali mogu vam reći da je u praistorijskom dobu čovečanstva, Falun Gong jednom služio kao glavni Buda Fa koji je spasavao ljude sveta. Baš kao što je Šakjamuni spasavao ljude pre 2.500 godina, Falun Gong je jednom nudio spasenje svim životima na Zemlji. Otkad je obznanjen čovečanstvu, prošao je veoma dug istorijski period. Pre svega, istorija je suviše obimna, pa je usled toga još manje verovatno da današnji ljudi saznaju za nju. Istorija Falun Gonga je veoma duga i datira veoma daleko unazad.

Zašto je danas mogao da se obznani? Naravno, ovo mogu da objasnim samo na najpovršnijem, najplićem nivou. Ja sam sagledao jednu situaciju. Koju situaciju? Naime, dok se ljudsko društvo suočavalo s povećanim obiljem materijalnih stvari i brzim razvojem nauke, ljudski moral je drastično opadao. Pošto danas svi ljudi veruju u nauku, oni misle da savremena nauka sadrži istinu. Ali ljudi nešto ne shvataju, naime, da savremena nauka nije zaokružena. Puno je, puno stvari koje nauka nije otkrila, i puno je stvari koje je nauka [pogrešno] odbacila. I puno je ograničenih ljudi koji koriste ovu nesavršenu nauku da napadnu pojave u koje ljudi veruju, a ipak ne mogu da objasne naukom. Međutim, te neobjašnjive pojave se opipljivo i konkretno manifestuju u ovoj materijalnoj dimenziji ljudskog društva. Savremena nauka nema hrabrosti da ih prizna. Pošto ih nauka ne priznaje, mnogi ljudi koji veruju u nauku i imaju jednake predstave, na isti način se suprotstavljaju njima. Ali ova nauka je veoma nesavršena. Na primer, hiljadama godina ljudi su verovali da je vrlina važna. Danas ljudi misle da je „vrlina“ samo imati dobrodušnu, dobroćudnu svesnost u umu, i jedno očekivanje da ljudi dostignu duhovne vrednosti – i nisu mislili puno dalje od ovog. Ali ja vam kažem da je sve u ovom univerzumu sačinjeno od materije, što mu omogućava da ima ulogu u stvarima. Vrlina ima pravo, materijalno postojanje, i manifestuje se kao čvrst i opipljiv materijal. U prošlosti, ljudi na Istoku, a posebno starci u Kini, smatrali su da je važno graditi vrlinu. Mladi ljudi ovo ne shvataju. „Zašto graditi vrlinu? Kako ćeš to ’graditi’ vrlinu?“ „Kako možeš da sagradiš nešto što nema oblik?“ Zapravo, ja vam mogu reći da ima oblik, jedino što ga ljudske oči ne mogu videti jer postoji u drugoj dimenziji. I tamo se nalazi sve vreme. Kad činiš dobro, gradiš vrlinu. I kad trpiš poteškoće, gradiš vrlinu. Ona ide sa osobom iz života u život, znatno opredeljujući njenu budućnost. Neki ljudi zahvaljujući njoj postaju visoki zvaničnici, neki se zahvaljujući njoj obogate, a neki su zbog nje veoma uspešni u biznisu. Sve se to dešava zahvaljujući tome što si u prethodnim životima gradio vrlinu, pa si blagoslovljen u sadašnjem životu. Zašto ima toliko ljudi kojima je manje dobro nego drugima? Upravo zato što nemaju toliko vrline kao drugi, jer je nisu toliko izgradili. To je razlog. Znači, vrlina je nešto izuzetno važno. Upravo sam govorio o nesavršenosti nauke. Nauka nije u stanju da se probije kroz ovu postojeću materijalnu dimenziju u kojoj boravi ljudska vrsta, i nije u stanju da otkrije druge dimenzije. Ali puno je posebnih, izuzetnih naučnika koji su shvatili postojanje drugih vreme-prostora. Iako i dalje ne mogu da učine proboj, oni imaju grubo teorijsko objašnjenje drugih vreme-prostora i postavljaju ta pitanja – oni veruju u postojanje drugih vreme-prostora. Postoje li, onda, životi u tim vreme-prostorima? Kako izgledaju ti životi? Koji su oblici njihovog postojanja? Koje su razlike između tamošnjeg vremena i ovog u našoj dimenziji? Šta je sa konceptima u toj dimenziji, tome kako tamo životi izgledaju, i oblicima koje tamo zauzima materija – kakvi su oni? Sve ovo je nepoznato nauci današnjih ljudskih bića. Savremena nauka ne priznaje postojanje drugih dimenzija, niti priznaje postojanje vrline. Onda razmislite: ako ljudi snažno veruju u nauku, oni neće verovati u postojanje nečeg što nauka poriče. Nije li onda nauka taj faktor koji je odgovoran za ogroman pad ljudskog morala? Razlog je taj što kad ljudi pominju vrlinu i to da je treba graditi i ceniti, mnogi ljudi modernih shvatanja kažu: „Pričaš sujeverne besmislice. Sve to je sujeverje. Mi verujemo u nauku, a ne u te sujeverne stvari.“ Vidite, ova nauka se koristi kao palica kojom se udara na najbitniji deo ljudskog bića. Onda, možete li reći da je nauka savršena? Kao što sam upravo pomenuo, materijalni život današnjeg čoveka je veoma bogat. Zašto onda moral opada? Upravo zato što je današnja nauka nesposobna da dokaže postojanje drugih dimenzija i viših bića, nesposobna da dokaže da će se ljudi reinkarnirati i suočiti s kaznom, i nesposobna da dokaže postojanje vrline. Zato se ljudi usuđuju da čine loše stvari. Mnogi današnji ljudi veruju: „Sve to je sujeverno i nenaučno.“ Ljudi ne veruju u postojanje bogova, pa se usuđuju da čine loše. Oni ne veruju u kaznu, i misle da je sve to sujeverje. Ovo je najveći problem koji su doneli nedostaci savremene nauke.

Pošto pričam o onom što mi dođe na pamet, sad kad sam stigao do teme porekla Falun Gonga, želim da elaboriram ovo pitanje.

Puno je, puno stvari o kojima se raspravlja u krugovima kultivatora, a koje se ne mogu pominjati u običnom ljudskom društvu. Ali u običnom ljudskom društvu ima puno ljudi koji su videli ili čuli određene stvari; oni su povremeno možda videli ili osetili nešto neobjašnjivo; ili su možda naišli na nešto neobično. Ipak nikad niko nije pokušao da verifikuje ove stvari i izuči ih na sistematski način.

Nedavno je ovde na bini bio učenik koji je rekao da je ovaj Fa izuzetno dragocen. Ovde sam vam ovoliko rekao, pa oni među vama koji nisu čitali Džuan Falun, možda žele da ga pročitaju, pa će možda razumeti o čemu govorim. Džuan Falun sadrži principe Fa, a Fa, naravno, treba prenositi kultivatorima. Mnogi ljudi će osećati da je kultivacija teška. Zapravo, sama kultivacija nije teška, ono što je najteže je napustiti obično ljudsko razmišljanje i vezanosti. Šta je obično ljudsko razmišljanje? Na primer, prva stvar od koje čovek treba da se uzdrži je da uzvrati udarac kad je napadnut, da se uzdrži da opsuje kad ga psuju. Obični ljudi to nisu u stanju jer su obični ljudi. Ipak, kultivator mora biti u stanju. Osim toga, moraš biti sposoban da učiniš sledeće: kad te drugi maltretiraju, ti se ne žališ i nemaš primedbi, za to ne mariš - čak se tome smeješ i zaboraviš ga; ili kad te neko pretuče, ti se u tišini zahvališ osobi koja te je tukla. Obični ljudi bi mislili da je ovo naprosto nemoguće. „Kako iko može biti takav? Taj mora biti slabić.“ Ali u stvarnosti, kad te neko maltretira, on ti daje vrlinu – stvarnu i opipljivu vrlinu. U ovom univerzumu postoje brojne masivne supstance koje ljudi ne mogu videti golim okom, a ni današnja nauka ne može da ih otkrije. Sve ove brojne, mikroskopskije supstance, imaju inteligenciju i život, i one kontrolišu sva bića niža od njih i istovremeno balansiraju sve u ovom univerzumu. Osim toga, ovaj univerzum ima princip, naime: bez gubitka nema dobitka, a da bi se dobilo mora se izgubiti. Kad neko želi da dobije nešto, desiće se zamena, i to se zove „dobitak i gubitak“. Kako se gubi? U ovoj dimenziji, obični ljudi ne mogu da vide, iako će ponekad moći da osete. Generalno, ljudi će dobiti šta žele pošto ulože žrtvu u obliku teških napora. One koji ne žele da se žrtvuju i teže da nasilno dobiju šta žele, bogovi će svejedno naterati isto. Na primer, recimo da neko uzme nešto od nekog, ili da neko udari nekog. To je slučaj kad neko nasilno želi da dobije nešto što je opipljivo ili nije, a on ne misli o naknadi za onu drugu stranu. Međutim, ovaj univerzum će primorati stranu koja dobija da plati nadoknadu; ta strana će morati da izgubi, čak i ako ne želi. U kom smislu da izgubi? Na ovoj strani si nekog udario, iskoristio drugog, ili uzeo stvari koje nisu bile tvoje. Znači, onoliko koliko si dobio, toliko će vrline iz domena tvog tela u drugoj dimenziji odleteti onoj drugoj strani, i vrlina se može menjati za materijalne koristi, ili novac. Drugim rečima, kad se jedan primora da nešto izgubi, onaj drugi će mu to nadoknaditi. Obični ljudi ne mogu da vide ovo, pa se usuđuju da čine loše stvari. U poslu, mnogi ljudi bivaju prevareni, ili su primorani da budu na gubitku, ali ako im se to nije desilo kao rezultat gubitka vrline usled nečeg lošeg što su učinili, onda će vremenom zaraditi jednaku količinu vrline kao nadoknadu. To je nadoknada na koju su primorani oni koji su drugima prouzrokovali gubitke, ali ljudi obično smatraju da je to slučajnost, ili rezultat njihovih sopstvenih napora. Ljudska bića ne mogu da vide prave razloge. Ovde vam kažem da je vrlina izuzetno dragocena, i da se može transformisati u bilo šta. Savremeni ljudi ne veruju u ove stvari jer nauka nije sposobna da ih sagleda, i ovo je jedan od razloga za nagli pad ljudskih moralnih standarda. Ali masivne i goleme supstance i viša bića svakako balansiraju sve stvari u univerzumu. Kad izgubiš šta nije trebalo, dobićeš nadoknadu ili povraćaj. Čovek će izgubiti i ako ne želi, jer na delu je ono što je na drugoj strani, a ono o čemu sam ranije govorio je bio jednostavan primer toga. Zapravo, žrtva će dobiti čak i više. Zato ja ponekad kažem da ne mora biti loše ako pretrpiš malo poteškoća. U prošlosti, stari ljudi, a posebno starci u Kini, su govorili: „Sad trpiš malo poteškoća, ali u vremenu pred tobom ćeš biti dobro.“ I to je zbilja slučaj. Isus je rekao da kad te udare u levi obraz, treba da im ponudiš desni. Neki ljudi to ne shvataju. Zapravo, puno je katolika i onih od hrišćanske vere koji to ne mogu da shvate. Koja je logika iza ovog? Isus je o tome govorio samo na spoljnom nivou i nije objašnjavao dublja značenja. Ono što je on mislio je, kad te neko udari po ovoj strani, on ti daje vrlinu i pomaže da ukloniš karmu nastalu lošim postupcima. Onda, kako se napadač još nije ohladio, ako mu ponudiš drugi obraz i dopustiš mu da te udari, zar ti on ne pomaže da ukloniš karmu i daje ti vrlinu? Kad patiš, karma se uklanja iz tvog tela. Svi ljudi stvaraju karmu. Neki ljudi su oduzeli živote, vređali druge, psovali druge, mrzeli nekog, učinili nešto loše, i tako dalje – a sve to rezultuje karmom. To je jedna crna supstanca, koja postoji oko ljudskog tela. Određuje kad će se osoba mučiti i razboleti, suočiti se sa nevoljom, ili podbaciti u poslu, ili kada će je drugi napasti ili proklinjati, kao i mnoge, mnoge druge vrste patnje. Sve ovo prouzrokuje karma. Kad te neko udari ili te iskoristi, ne samo da ćeš od napadača dobiti vrlinu, već će ti dodatno, dok trpiš bol, tvoja crna karma biti pretvorena u vrlinu. Znači, jedan postupak proizvodi dve dobiti. Ali kod kultivatora, ovo je test koji on mora proći. Ako prođe iskušenje te bolne nedaće, njegov šinšing će se popraviti. A popravljanje njegovog šinšinga znači rast njegovog nivoa, pa će se njegov nivo povećati i njegova vrlina se pretvoriti u gong. Ja sam vam sada temeljno objasnio ovaj princip, ali na vama je da ga upotrebite tokom vaše kultivacije,.

Zapravo, ja ne samo da prenosim Fa, već sam istovremeno učinio nešto što nikad niko nije. Zbilja sam ljudima ostavio merdevine do neba. Ako se budete kultivisali sledeći ovaj Veliki Zakon, definitivno ćete dostići Ispunjenje. Niko u prošlosti nije predavao ovaj Fa, a ponajmanje među ljudskim bićima. Ako ne verujete, možete preturiti sve tekstove koji postoje, od drevnih do današnjih, u Kini ili izvan nje. Ni Tao Te Đing, ni Biblija, ni budističke sutre ne predaju Fa na ovakav način, otkrivajući svakojake nebeske tajne.

Šakjamini je Buda, i ljudi veruju da je ono što je Buda Šakjamuni ostavio iza sebe Buda Fa. Ipak je sam Šakjamuni rekao: „Za ceo život nisam iza sebe ostavio nikakav Fa.“. Ljudi nisu shvatili šta je on mislio, pa je zen-budizam izjavio da ne postoji Fa. (Zen je poučavao) da ako Buda Šakjamuni nije iza sebe ostavio nikakav Fa, onda sve što ma ko drugi kaže – ko god on bio – ne može biti Buda Fa; govoriti o njemu je zabranjeno i ništa što se izrekne nije Buda Fa. Ovo je bilo razumevanje koje navodi na potpuno pogrešan put. Šta je, onda, Buda Šakjamuni mislio kad je rekao ovo? Buda Šakjamuni je božanstvo i on se reinkarnirao u ljudskom društvu da bi spasavao ljude. Kad je trebalo da dostigne Ispunjenje posle kog će postati Buda, njegove reči su nosile Buda-prirodu. Iako ono što je on predavao nije bio Buda Fa koji sistematski usmerava kultivaciju, reči koje imaju Buda-prirodu su na sličan način principi Fa na tom nivou. Ali to nije bio fundamentalan Fa sistematskog univerzuma. Isto tako, spisi koje su sakupile naredne generacije bili su, zapravo, fragmentarni i nesistematični. To je zaista slučaj. Pre 2.500 godina, Šakjamuni je svoje reči uputio ljudima tog doba, i Buda Šakjamuni je video kakvi će ljudi danas biti. Zato je Buda Šakjamuni tada rekao da njegov Fa neće funkcionisati tokom Perioda kraja Darme. Faktički, današnji ljudi ne mogu razumeti šta je Buda Šakjamuni rekao.

Isto važi za Bibliju u zapadnim religijama. Ljudi je više ne mogu zbilja shvatiti, jer umovi savremenih ljudi su postali veoma komplikovani. Ljudi je shvataju svaki na svoj način – sve čineći na osnovu emocija koje imaju pred sobom i lične koristi – i tako današnji ljudi ne shvataju prava unutrašnja značenja.

Ja svima kažem da je knjiga Džuan Falun nešto zaista dragoceno. Nijedna druga knjiga koja se može naći među ljudskim bićima ne može se s njom porediti. To je zato što je to knjiga o kultivaciji, veoma ozbiljan Veliki Zakon koji ljude vodi do Ispunjenja. Upravo su neki ljudi rekli da kad uzmeš Džuan Falun i čitaš ga, svaka reč u njemu sija zlatnom svetlošću. Ja mislim da ako uporno budete mogli da se kultivišete i budete marljivi sve do Ispunjenja, onda dok budete ulagali marljive napore i dok se budete kultivisali, videćete i doživeti mnoge, mnoge senzacije i prizore koje obični ljudi ne mogu da vide ili dožive. Tada ćete otkriti šta je zaista ova knjiga. Bez obzira kako ja o njoj ovde govorim, i dalje sam to samo ja koji govorim. Ako budem više govorio ovome, počeće da zvuči neverovatno. Zato mislim da je bolje da sami steknete sopstveni uvid i sami afirmišete. Ja samo želim da vam kažem da je ovaj Fa veoma dragocen.

Kad sam počeo prenošenje ovog Fa, mnoga bića sa visokih nivoa i velika prosvetljena bića su pokušala da me spreče u tome, rečima: „Ljudski moral je do te mere opao, a ti ipak želiš da obnaroduješ nešto ovako dobro. Nisi ga izneo tokom najboljeg perioda čovečanstva, a obznanjuješ ga i prenosiš sada.“ Svi ti bogovi su razmišljali na ovaj način.

Ali razmislite o ovom. Upravo sam govorio o karmi i vrlini. Karma i vrlina se prenose dok se ljudi reinkarniraju. Osim ovih stvari, koje ga prate kroz cikluse reinkarnacije, iz svog života čovek ne može poneti ništa drugo. Govoreći o reinkarnaciji, želim da vam kažem da religije govore o ljudima koji nakon smrti odlaze u druge dimenzije; posebno u Istočnim religijama se govori o šest puteva reinkarnacije. Ljudi se zaista reinkarniraju, ovo je istina. U krugovima kultivatora nema sumnje u ovo, i svi jasno shvataju ovaj koncept. Zašto postoji reinkarnacija? Ima ljudi koji kažu: „Kad ljudi umru, to je kraj, zar ne?“ Ono što umire je onaj deo koji raste usled ishrane ljudskom hranom nakon rođenja; sam ljudski život nije umro.

Ako ćemo to predstaviti na način kako moderni ljudi shvataju, mislite o njemu ovako: Ljudsko telo se sastoji od materijala površinskog sloja koji su sačinjeni od čestica molekula. Ovo je svima poznato. Vazduh koji okružuje planetu Zemlju, drvo, i cement, gvožđe i čelik u građevinama – sve to su površinski materijali koje sačinjavaju različite molekulske čestice. Onda, molekule sačinjavaju atomi, a atome sačinjavaju neutroni, elektroni i jezgra; a kad se ode dalje od jezgra, kvarkovi sačinjavaju jezgra, a kvarkove sačinjavaju neutrini. Ako se pokuša slediti dalje, ljudi ne znaju šta je tamo. Kad čovek umre, raspada se samo meso u površinskoj materijalnoj dimenziji; to je kao kad se čoveku svuče odeća. A delovi tela sačinjeni od atoma, jezgara i materijala manjih od kvarkova nikako nisu mrtvi. Oni nikako ne bi mogli umreti s površinskim telom. Razmislite, kad se cepa jezgro, rezultat je nuklearna eksplozija. Kad umre čovek, može li tu biti sile dovoljno velike da proizvede cepanje jezgra? Kad se u današnjoj nauci vrši cepanje jezgra, potrebno je obezbediti visoku temperaturu i nasilan sudar da bi se nastala promena. Kako obično ljudsko telo može imati energiju dovoljno snažnu da može dovesti do fisije? Temperatura u krematorijumu nikako nije dovoljno visoka da bi dovela do cepanja jezgra. Drugim rečima, manje mikroskopske supstance koje sačinjavaju ljudsko telo ne mogu se uništiti vatrom u peći krematorijuma. Kad bi zaista mogla da pocepa jezgro u tvom telu, nastala bi nuklearna eksplozija. Kad bi nuklearni materijali unutar tela čoveka eksplodirali, to bi proizvelo uništenje povećeg grada. To je atom, a njegova energija je ogromna. I zašto se to nikad nije desilo? Ovo nam govori da atomski elementi unutar ljudskog tela ne bivaju uništeni.

Kao što znate, jezgro i atomi imaju visoku radioaktivnost po ljude. Drugim rečima, oni su vrsta energije. Mada, zapravo, još mikroskopskije supstance, poput kvarkova, imaju još jaču radioaktivnost u odnosu na jezgra, a niko ne zna koliko je puta radijacija neutrina jača od radijacije kvarkova. Što je čestica manja, energija je veća. Ja vam mogu reći da gong koji odgajate sadrži snažne atome, neutrone i još mikroskopskije supstance. Zašto je gong koji razvijate u stanju da leči bolesti? Zašto je u stanju da promeni ljudsko telo? Zašto kultivatori mogu da izvedu tolika čuda? Jer su gong i natprirodne moći sačinjeni od ovih visoko-energetskih supstanci. Osim toga, ove supstance koje se razvijaju kroz kultivaciju u skladu sa Ispravnim Fa, žive su i imaju dobru prirodu, kontroliše ih glavna svest kultivatora i usmerava ih um istog. Oni nisu nalik opakom, destruktivnom dejstvu koje je rezultat nuklearne fisije proizvedene naučnim sredstvima. Sila koja se otpušta u eksploziji atomske bombe upotrebom specifičnih sredstava je opaka. Ona ne ide u određenom pravcu, škodljiva je za ljudska bića i druge živote, i razorna za ljudsku životnu sredinu. Energija koja se emituje od kultivatora, s druge strane, je svesna i može imati pozitivno dejstvo. Da bi izvršili procenu, istraživači iz Kineske akademije nauka su jednom vršili ispitivanja na meni, i uspeli su da detektuju energetsku materiju koja je emitovana dok sam predavao Fa. Institut za fiziku visoke energije Kineske akademije nauka je specijalizovan za istraživanja iz oblasti fizike visoke energije. Postavili su instrumente u četiri ugla konferencijske prostorije, kao i u raznim tačkama na sredini sobe. Instrument je takođe postavljen na sto iza mesta sa kog sam predavao Fa. Tokom ispitivanja, ustanovili su da energetska polja koja sam emitovao sadrže snažne neutrone, kao i atome. Naravno, to je onoliko koliko su mogli da odu u svojim ispitivanjima, jer za mikroskopskije supstance nemaju instrumente. Ono što ih je iznenadilo je da su energetska polja koja sam emitovao bila jednako raspoređena i da se energija mogla usmeriti. U današnjim nuklearnim istraživanjima, poznato je da kad se emituje nuklearna materija, ona nema određen pravac, i niko ne zna gde će otići. Takođe, što je bliže [tački detonacije] ona je jača, a slabi sa udaljavanjem. Radijacija škodi svemu što je u njenom domašaju. Jasno, savremena nauka nije savršena, i slepa vera u nju će veoma nauditi čovečanstvu.

Upravo sam objasnio da ljudski život ne umire zajedno sa fizičkim telom, pa će se duša ljudskog bića biti oslobođena kad telesno telo u ovoj dimenziji umre. Ona je prvobitno bila u drugoj dimenziji, i pripojila se ljudskom telu tek u trenutku rođenja. Kad telo u ovoj dimenziji umre, duša se oslobađa. Tako je i ciklus ponovnog rađanja o kom govore religije stvaran. U ciklusu ponovnog rađanja život se reinkarnira. Jedna osoba se može uzastopno reinkarnirati kao ljudsko biće, ili se može reinkarnirati kao predmet, kao životinja, ili čak kao više biće, ili kao nešto drugo.

U Budizmu se govori o otključavanju Pet moći, među kojima su Nebeski vid, Vid mudrosti, Fa vid i Budin vid. Kad ti se Fa vid otključa, svet pred tvojim očima neće biti kao [što je ovde]. Kakav će onda biti? Ustanovićeš da tvoje oči, unutar tvoga nivoa, vide kroz bilo koji predmet i sagledavaju još mikroskopskije supstance. I ustanovićeš da su svi predmeti živi. Kad ti objekti shvate da ih možeš videti, oni će komunicirati s tobom, za komunikaciju koristeći jezik i misao. Nekim običnim ljudima bi se moglo činiti da je ovo suviše dobro da bi bilo istinito, i da je apsurdno. Naravno, ovo su stvari kultivacije, i one se predaju učenicima Falun Dafe. Svi vi ste kultivatori i ja ne pričam običnim ljudima; običnim ljudima ne bih tek tako mogao da kažem ove stvari. Mnogi obični ljudi ne bi verovali u njih.

Znači, tada ćete ustanoviti da je život jednog predmeta ranije mogao biti ljudsko biće; ovaj je umro i reinkarnirao se kao predmet. Ovde bih nešto želeo da kažem. Dok se reinkarnira, ljudsko biće sa sobom nosi karmu, kao i vrlinu. Kako moral današnjih ljudi opada, ljudi imaju sve manje i manje vrline i još veće količine karme. Usled načina kako se životi reinkarniraju, jedan u drugi oblik , ako sad pogledate, ustanovićete da ne samo ljudska bića, već i predmeti imaju crnu karmu. Život nosi ovu karmu dok se reinkarnira u ciklusu ponovnog rađanja, pa svaki predmet može imati karmu, od koje se neko može razboleti. U ljudskoj dimenziji, karma se manifestuje u formi mikroskopskih virusa. Danas je karma toliko obilna da je bilo šta može nositi. Kao što možda znate, u prošlosti, kad bi kineski seljak posekao ruku, on bi uzeo malo zemlje i stavio na ranu, dalje ne obraćajući pažnju na nju. A rana bi uskoro zacelila. Ali danas je bolje da i ne dodiruješ prljavštinu [kad se posečeš]. Usled najmanjeg dodira, običan čovek se može inficirati, od čega će se rana zagnojiti, pa se čak može stradati od tetanusa. Zašto je ovako? Ovo pokazuje da je tlo danas natopljeno karmom. Tako, kad se Zemlja sagleda iz više dimenzije, karma se vidi svuda – talasi na talasima karme. Pošto ljudsko oko ne može ovo da vidi, ljudi misle da su stvari u redu.

Svako zna za grip, zar ne? U osnovi, grip nastaje kad se grozd karme velike gustine navalja na neko mesto. Rak, AIDS, i slično su maligne karmičke bolesti koje imaju specifične mete – na primer, AIDS cilja promiskuitetno i homoseksualno ponašanje – i to je karma još veće gustine. Uopšteno govoreći, na mestima gde ima više karme, ljudi će bivati bolesni. U [geografskim] područjima gde postoji visoka gustina karme, nastajaće epidemije, i to mesto biva pogođeno zbog velike količine karme koju su proizvela ljudska bića.

Zašto pričam o ovome? Sagledavam da je ljudski moral drastično pao i ako se ovako nastavi, ljudska bića će se suočiti sa još većom opasnošću. Ako bogovi na nebesima ne smatraju ljudska bića za ljude, onda je opasnost neposredna i stvarna. Ljudi se ponašaju kao ljudi – ljudski oblik ne mora značiti da si ljudsko biće. Majmuni imaju oblik sličan ljudskom, na kraju krajeva. Kad ljudska bića nemaju ljudske moralne norme i standarde, bogovi ih neće nazivati ljudima, a u tom slučaju ljudska bića se nalaze u smrtnoj opasnosti. To je zato što su ljudska bića stvorili bogovi, i njima upravljaju bogovi. Autentične kulture ljudi su se javljale kad su to bogovi hteli. Kad se ljudska bića odmetnu od ljudskih normi, bogovi ih eliminišu. Ja nalazim da dok ljudi plove sa kolotečinom, oni ne znajući pogoršavaju stvari, sami postaju lošiji, i prouzrokuju raspad društva. A što je najgore, oni kvare ljudski moral. Najočiglednija manifestacija sada je to kako je kultura postala demonska, navodeći ljudsku prirodu da postane zla. Kao rezultat, u društvu cvetaju organizovani zločin, narkomanija, trgovina drogom, promiskuitet i homoseksualizam. Ljudi se dave u moru laži i nebrojenih poroka. Danas se slave čak i kraljevi kriminalaca. Puno je, puno takvih stvari. Neka svi razmisle: da li je to normalno? Kako su se promenili ljudski koncepti! I to se ne svodi se samo na ova pitanja. Snažna demonska priroda sada postoji u umovima ljudi iz svih društvenih segmenata. Ja predajem ovaj Fa u svrhu oslobađanja ljudskih bića od ove opasnosti i omogućujem im da kroz kultivaciju budu spaseni. Ako ste sposobni da se kultivišete do kraja, ja zaista mogu da vam omogućim da dostignete Ispunjenje.

Upravo sam pomenuo neke pojave u društvu. Trenutno se ne radi o tome da ja želim da učinim nešto za društvo; ja nemam tu ideju. Međutim, ovaj Fa je sposoban da spasava ljude, on uči ljude da budu dobri, i zaista vam može promeniti karakter i fundamentalnu prirodu. Tako, iako ima puno ljudi koji ne upražnjavaju kultivaciju, kad ljudi znaju učenja ovog Fa, oni će nastojati da budu dobri ljudi. Kad ljudi shvataju kakvoj šteti će doprineti postajući loši (aplauz), oni će pokušati da budu dobri ljudi. Ovo znači da kad se pravi Fa iznese u javnost, to će svakako doprineti društvu.

Predajući Fa tokom godina, ja sam se držao sledećeg principa: ovo radim iz osećaja odgovornosti prema ljudima i društvu. Nikad nisam postupao nemarno. Kao što znate, da bih stigao u Singapur i raširio Fa morao sam daleko da otputujem, ali ja od vas ne želim ni paru. Ja ću uskoro otići i ostaviću vam samo ovaj Fa. Mnogi učenici su me pitali: „Učitelju, u ovom univerzumu postoji princip da bez gubitka nema dobitka; da bi se dobilo, mora se izgubiti; dobija se gubeći. Ali vi nas spasavate ne tražeći ništa od nas, dajete nam toliko dobrih stvari, dajete nam ovaj Fa, brinete o nama dok se kultivišemo, pomažete nam da eliminišemo karmu, postavljajući mnoge, mnoge stvari u naša tela, i rešavate brojne probleme na različitim nivoima jer ’kultivacija je do učenika, a gong do učitelja’ – šta onda vi želite?“ Ja sam rekao da ništa ne želim. Ja sam drugačiji od vas, jer sam posebno došao da bih ovo radio. Ako pitate šta ja želim, ja samo želim da vidim tu vašu želju – želju za kultivacijom i srce koje žudi za dobrotom. (Aplauz)

Nisam vam oduzeo puno vremena, zar ne? (Učitelj se smeje) Ako ima još vremena, mogu dalje da govorim. Puno je, puno metoda kultivacije budinstva. Svi znate da se Falun Gong koji vežbate zasniva na budističkim principima – samo što ja ne koristim jezik koji je Šakjamuni u prošlosti koristio kad je predavao, što nikako i ne bih mogao, jer današnji jezik je drugačiji. Tako za predavanje Fa i naše prakse mogu da koristim samo ljudski jezik sadašnjosti. Fa koji danas predajem je drugačiji od Buda Fa koji je jednom davno predavao Šakjamuni. Zašto je tako? Jer način kultivacije koji dajem kultivatorima i stvari na koje cilja kultivacija nisu kao oni iz prošlosti. Viši su zahtevi za šinšingom kultivatora i nivoom, više je i Istinsko dostignuće, jer ovo što predajem je najfundamentalniji Zakon univerzuma. Reči koje je Buda Šakjamuni koristio u to doba imale su budinsku prirodu, i može se reći da su Buda Fa na tom nivou, iako nisu fundamentalni Zakon, ili najviša istina koja je stvorila univerzum. Najviša istina u univerzumu je Džen-Šan-Ren. Sve supstance, poput čelika, gvožđa, drveta, kamena, vazduha, vode i zemlje, a to uključuje i svu mikroskopsku materiju – od njenih prvobitnih elemenata sve do površinskih supstanci – sve imaju prirodu Džen-Šan-Ren. Džen-Šan-Ren prožima sva bića i sve supstance u ovom univerzumu, i to je najfundamentalnija priroda univerzuma. Ja objašnjavam istinu na najjasniji način, koristeći najjednostavniji jezik modernog vremena. Dafa je kao piramida, pa prema vrhu postaje jednostavniji, a prema podnožju masivniji i kompleksniji. Tako su ljudski i niži nivoi univerzuma kompleksni. Na najvišoj tački - vrhuncu Buda Fa – to je Džen-Šan-Ren, tri reči koje uključuju sve. Sve najviše supstance i elementi univerzuma su sačinjene od Džen-Šan-Ren – duha univerzuma, prirode univerzuma, prave suštine Buda Fa. U prošlosti je to bila vrhovna tajna. Čak ni mnoga viša bića nisu znala. Iako sam ja, kao što ste videli, u svojoj knjizi otkrio mnoge nebeske tajne, ja ih nisam tek tako razotkrio. Kad bi Li Hongdži samovoljno otkrivao nebeske tajne i pričao bez cilja, a posle tog svi bili srećni i to je sve, ili kad biste ovo smatrali samo za neke informacije koje ste dobili, onda bih ja ovde podrivao nebeske tajne. Da je to slučaj, Li Hongdži danas nikako ne bi mogao stajati ovde i bio bi kažnjen - niko ne bi znao gde je. Dok predajem Fa, ja sam odgovoran prema svima, s ciljem da se vi možete kultivisati na više. U praksi, ja sam doslednošću bio odgovoran prema ljudima, i zaista ima puno njih koji su se dobro kultivisali. To pokazuje da ono što ja činim nije bez cilja i nešto što se čini olako, u trenutku. Zapravo, sve ovo je priređeno jednom davno u istoriji, a kompletne pripreme dugo su sačinjavane. Danas imate mogućnost da sedite ovde i slušate Fa, a to je zahvaljujući tome što imate takvu karmičku vezu, pa se ukazala vaša prilika. Bez obzira koliko ste se puta reinkarnirali u ljudskom svetu, vaša prilika je danas došla, i to je razlog zašto možete dobiti Fa.

Iako Buda Šakjamuni nije sagledao koliko je zaista velik ovaj univerzum, niti koliko mikroskopski može biti, ono što jeste video je zapravo prilično mikroskopsko. Video je da unutar zrna peska postoji tri hiljade hiliokosmosa. Šta znači „tri hiljade hilikosmosa“? Na primer, u našem Mlečnom putu, Buda je video da postoji tri hiljade sistema ljudskih bića, sa nebom i zemljom, i da unutar životnih sistema gde postoje Bogovi i Bude, postoje društva poput onih u kojim postoje ljudi. Unutar svakog hiliokosmosa postoje nebrojena bića, kao sistem unutar kog postoje božanska bića i zemaljski ljudi. Buda je rekao da unutar svakog zrna peska takođe postoji tri hiljade ovakvih hiliokosmosa. Onda, razmislite: Ono što je Buda Šakjamuni opisao je tako mikroskopsko i tako veličanstveno. To nije nešto suviše fantastično za poverovati. Hajde da vam ilustrujem. Zemlja se okreće oko Sunca, a naučnici su otkrili da se elektroni na isti način okreću oko jezgra. Koliko se ovo razlikuje od Zemlje koja se okreće oko Sunca? Isto je. Kad bi se elektron uvećao do veličine naše Zemlje, videli biste da na njemu postoje životi, koliko tu ima života, i koje oblike ti životi zauzimaju. Na još mikroskopskijim nivoima, postoje još mikroskopskiji životi. Šakjamuni je rekao da u jednom zrnu peska postoji tri hiljade ovakvih hiliokosmosa. Ako pratimo trag na niže na ovaj način, sledeći teoriju koju je Šakjamuni predavao – naime, da u jednom zrnu peska postoji tri hiljade hiliokosmosa – nije li onda tačno da tri hiljade hiliokosmosa u zrnu peska takođe, kao ljudski svet, ima reke, potoke, mora i okeane? Zar onda te reke, potoci, mora i okeani nemaju takođe pesak u sebi? I zar zrna peska u njima ne sadrže takođe tri hiljade hiliokosmosa? Nalazim da su toliko brojni da nema načina da se prebroje, a velika prosvetljena bića na još višim nivoima veruju da bića i materija postaju toliko mikroskopski da tome nema kraja. Onda, koliko mikroskopska može biti materija? Čak ni Bogovi i Bude na veoma visokim nivoima ne mogu da sagledaju početak – izvore koji oformljuju materiju. Po ovom pitanju, ljudska nauka još nije stigla ni do predškolskog nivoa! Zauvek će ostati u tami, i ne može se meriti s Buda Fa. Savremena nauka je u stanju da razume samo čestice sićušne kao neutrini i kvarkovi. Zapravo, savremena nauka je jedva detektovala neutrine i kvarkove; ona nema načina da ih vidi, nema dovoljno moćan mikroskop. Zato sam malopre kazao da Buda Šakjamuni nije video šta je prvobitni izvor materije, niti koje su najkrupnije supstance u univerzumu. Zato je izjavio: „Suviše je velik da bi imao spoljašnjost, i suviše mali da bi imao unutrašnjost“. Što znači da je ovaj univerzum toliko velik da nema granica, i toliko mali da nema kraja tome koliko sićušna može biti materija. Jedan Tatagata Buda je prilično veličanstven, a ipak, iako može da vidi ovako daleko, on i dalje ne može da vidi sam kraj.

To znači da je ovaj univerzum prostran i ekspanzivan, a materija koja ga sačinjava je masivna i kompleksna. Što se tiče porekla materije, onda, ona se više ne može nazivati „materijom“. To je Fa moć prirode Džen-Šan-Ren koja oformljuje prvobitne elemente u primitivne supstance, a ti, za uzvrat, kroz Džen-Šan-Ren oformljuju slojeve na slojevima različitih nivoa supstanci, dok se ne oformi još veći sloj materije, koji doseže sve do neutrina, kvarkova, jezgara, atoma, molekula, sve do površinskih supstanci koje ljudi sad shvataju. Sve one se integrišu kroz ovu prirodu, Džen-Šan-Ren. Tako je konačna istina ovog univerzuma Džen-Šan-Ren, i ona je suština Buda Fa.

Lako je izgovoriti tri reči, ali ako se ovaj Fa objašnjava, to je zaista nešto obimno. Džen sadrži mnoge, mnoge principe na različitim nivoima, kao što Šan i Ren takođe sadrže mnoge, mnoge principe na različitim nivoima. Na običnom ljudskom nivou, Džen uključuje dobrotu, čestitost, manire, pamet, poverljivost, i mnoge druge ljudske principe; Šan na ljudskom nivou uključuje emociju (čing), i sve to su Fa-principi izvedeni iz pravog, fundamentalnog Zakona univerzuma – Džen-Šan-Ren.

Što se emocija tiče, kad čovečanstvo ne bi imalo emocije, ljudska bića bila bi u jednom od ova dva stanja: ili okorela kao vanzemaljci, ili puna milosti kao bogovi. Ljudsko biće je čovek upravo zato što ima emocije. Usled emocija, čovek je srećan ili nesrećan. Usled emocija, čoveku se nešto dopada ili ne dopada; neko vas nervira, a prema nekom ste naklonjeni, srećni ste kad radite neki posao, ili želite da zaradite neki iznos novca; ili želite da dobijete dobru državnu službu – vaše preference prema svemu onom što želite da učinite… želite ovo da učinite, ono… sve u ljudskom svetu je unutar emocija. A ljudska bića uporno teže stvarima upravo zato što ih pokreću emocije. Na ovom nivou ljudskog društva, Fa je stvorio ljudska bića i ljudsku dimenziju, i uspostavio ljudsko stanje. Kultivacija je u suštini stvar napuštanja ljudskog stanja, oslobađanje od vezanosti pogonjenih emocijama, postepeno nemarenje za njih tokom kultivacije, i na taj način polako uzdizanje. Neki ljudi misle da bi život bio dosadan bez emocija – nema više filmova, nema više zanimanja da se nađe privlačno društvo, nema više želje za ukusnom hranom – bilo bi tako dosadno. Ja ću vam, međutim, reći, da tako izgleda kad se posmatra sa stanovišta običnog čoveka. Ako se uzdigneš na više nivoe, otkrićeš divno stanje tih domena, i otkrićeš da je tamo sve bolje nego ovde, u ljudskom svetu. Ali ako želiš da uživaš u toj lepoti, moraćeš da se rešiš emocijama pogonjenih običnih vezanosti za ljudska interesovanja. Tek kad napustiš obične ljudske vezanosti, dobićeš bolje stvari.

Svi vi ste moji učenici, i dok se kultivišete ja bih za vas mogao postaviti jako visoke standarde. Dok se kultivišete, vi možda za sada nećete biti u stanju da se rešite mnogih ljudskih vezanosti, ali ne brinite. Kad biste danas, kad ja završim ovo predavanje Fa svaki od vas mogao da ispuni očekivanja, postao bi Buda na licu mesta. (Aplauz) Ali početnicima je to teško izvodljivo. Nemoguće je odjednom napustiti sve što je ljudsko. Svi se dok sede ovde slušajući Fa osećaju dobro, i žele da me čuju dok govorim, jer to je dejstvo moćne snage prave prakse. Energija u pravom načinu kultivacije je blaga, harmonična i sposobna da očisti i pobrine se za sve negativne elemente. Zato se svi osećaju dobro dok sede ovde. Kasnije, kad dostignete određeni nivo kultivacije, i vi ćete moći da činite isto. U početku to nećete moći jer i dalje ima puno vezanosti kojih se niste oslobodili i vaše ispravne misli još nisu jake. Sva osećanja koja postoje između ljudi, i sukobi koji se generišu iz lične koristi na koju nailaziš u ljudskom društvu će te i dalje uznemiravati do izvesne mere. A tvoje telo će se osećati loše ili bolesno kad se eliminiše karma. Kako ćeš se poneti usred teškoće? Ako si u stanju da se popraviš i ne postupaš u sukobima kao obični ljudi, onda napreduješ i ojačavaš svoje ispravne misli. Kad te neko udari, ako si u stanju da se setiš: „Ja sam praktikant, ti si običan čovek. Zato ja neću učiniti isto,“ onda napreduješ. Ako si zaista sposoban da ne uzvratiš kad te udare i ne opsuješ kad te psuju, ako se drugi svađaju s tobom da bi napredovali, a ti uspeš da malo mariš za to, onda si, iako je razlika u samo jednoj misli, već hiljadu milja daleko od običnih ljudi. Međutim, ako hoćeš da dostigneš tu tačku, onda treba da napreduješ nepokolebljivo, kultivišući se među običnim ljudima. Mogao bi reći: „Ja to odmah želim da dostignem,“ ali to je zaista teško. Ti treba da se oslobađaš vezanosti usred pravih iskustava i ispita, pa će tek onda ono što ostvariš u kultivaciji biti solidno.

Ljudska nauka nikad neće biti u stanju da dostigne domen Buda. Zašto? Jer ljudska pamet je ograničena i kontrolišu je viša bića. Zašto? Jer ljudska bića stvorili su bogovi, i ljudske istine su izokrenute [u poređenju sa onim gore]. Šta je Buda? On je garant svih bića na ovom nivou, zaštitnik svih bića, i branitelj istine univerzuma. Razmislite, onda: Ljudska bića imaju svakojake vezanosti, uključujući vezanost za slavu, bogatstvo, emocije i želje, i ljubomoru, pa ako bi im bilo dopušteno da uđu u domen Buda, oni bi možda zapodeli kavgu s nekim Budom. Kako se to može dopustiti? Znači, pre nego što budeš mogao da dostigneš taj domen i položaj, moraš se osloboditi ovih ljudskih vezanosti dok si ovde, među ljudima. Sada postoje sveštenici koji govore običnim ljudima: „Ti si Buda! Mantraš Budino ime, pa ćeš kad ti se ovaj život okonča postati Buda – čak i ako to ne želiš da budeš.“ Ovo je klevetanje Bude i klevetanje Fa. Jedan monah je ljudsko biće, a čak i oni koji zaista uspevaju da se kultivišu, i dalje su samo kultivatori. Ako mu kultivacija ne ide dobro, on je ništa, baš kao svakodnevna osoba. Ako tokom kultivacije učini greške, greh koji izvrši biće veći od greha običnog čoveka, i to se zove „naneti štetu Budi noseći odeću Bude.“ Zato nemojte slepo verovati tim sveštenicima, koji se ne kultivišu istinski. U pravoj kultivaciji se radi o kultivaciji ljudskog uma, i osoba nikad ne može dostići taj domen ako se ne oslobodi svojih ljudskih vezanosti. Kad bi ljudska bića mogla stići tamo pomoću sredstava nauke i tehnologije, sigurno bi planuo galaktički rat, kosmički ratovi. Kako bi ti Buda mogao dopustiti da to postigneš? To je samo naučna fantastika i nikad neće biti stvarnost. Ako ljudi žele da se probiju do viših nivoa i upoznaju viša bića – ako želiš da budeš više biće, ili ako zaista želiš da saznaš istinu univerzuma – jedini način je kultivacija. To je jedini način. Zato vam kažem, u običnom ljudskom društvu, bez obzira s kojim izazovima se budete susreli u danima koji slede – bilo da su to sukobi [koji ispituju] vaš šinšing, neko ko vas nervira, neko ko vas iskorišćava, neko ko vas maltretira, ili patite na jedan ili drugi način – ja vam kažem, to ne mora biti loše. Ako zaista želiš da se kultivišeš, ja ću ti reći, tvoj životni put će za tebe biti preuređen. Zašto mora da bude preuređen? Jer ljudsko biće ima svoj sopstveni ljudski život, pa pre nego što započne kultivaciju, njegova je budućnost običnog čoveka, i ko zna koliko ima da živi. Neki ljudi mogu živeti duže od drugih, ali niko ne zna kad će takvi ljudi imati ozbiljnu bolest, i koliko će godina bolovati. Kako bi se takvi mogli kultivisati? Ili, neki ljudi bi mogli proći kroz veća stradanja – a takvi scenariji bi onemogućili kultivaciju. Ja ću vam svima očistiti vaš put, očistiti sve te stvari, i urediti put kultivacije. Naravno, ovo se ne može tek tako učiniti za obične ljude. Može se samo za kultivatore.

Zašto su, onda, kultivatori tako posebni? Jer ljudski život nije namenjen da se bude čovek. Vaš život ne dolazi sa ove Zemlje; vaš život dolazi iz viših dimenzija. Svrha vašeg života je povratak, pa kad se rodi želja za kultivacijom, ona sija sjajnije od zlata, i Bude koje se rasprostiru desetosmernim svetom je vide. Kad čovek ima tu misao – želju da se kultiviše – to je toliko dragoceno. Ništa se tek tako ne može učiniti za obične ljude, jer obični ljudi nisu činili dobre stvari u svojim prethodnim životima, pa u ovom moraju da plaćaju. Kad bi im se tek tako eliminisala karma i uklonile njegove nesreće, to bi značilo da ljudi nekažnjeno mogu da čine loše. To bi bilo podrivanje principa Buda i nebeskog zakona. Kako bi se moglo dopustiti da se to desi? Ne bi nikako. Bude, Taoi i Bogovi štite principe univerzuma i čine stvari da zaštite Fa principe Džen-Šan-Rena. Zato ja kažem da kad ti, kao kultivator, pomalo patiš ili kad se susrećeš sa poteškoćama, dobićeš četiri stvari. Kad te drugi šikaniraju, kad te koriste, ili kad ugrožavaju tvoje interese, oni će dati vrlinu za uzvrat i te [stvari koje dobijaš] će se pretvoriti u još veće koristi. I dok patiš, ti si strana koja gubi, ti si strana koja se muči, pa će karma iz tvog tela biti transformisana u vrlinu. Količina patnje jednaka je onoj količini koja se transformiše. Takođe, ti si kultivator i ti ne pristupaš sukobima kao ostali. U svom srcu, ti ne sagledavaš problem kao ostali, pa tvoj gong raste. Zašto je tako? To je zato što ti se šinšing popravio. Koliko god da je visok nivo tvog šinšinga, toliko je visok tvoj gong – to je apsolutna istina. Tvoj gong neće moći da poraste više ako se tvoj šinšing nije popravio, jer ovaj Fa univerzuma vlada svim bićima. Sve supstance u ovom univerzumu su životi, i sve je stvorila Džen-Šan-Ren. Znači da i one sputavaju ljudska bića, i kad ne dostigneš standard, svi elementi će te sprečiti da se uzdigneš. To je kao princip koji sam jednom objasnio: ako se boca napunjena prljavštinom baci u vodu – „buć“, potonuće pravo na dno. Prospi iz nje napolje malo prljavštine i ona će se malo podići; prospi još malo, pa će se podići još malo. Isprazni svu prljavštinu iz boce, pa više neće tonuti čak ni kad je pritisneš. Plutaće na površini vode, i to je ono gde treba da bude. Ako se zbilja kultivišete, to je kao prosipanje prljavštine: stepen do kog ste očistili stvari treba da pokaže dokle ste se kultivisali. Tako to ide.

Puno je toga o čemu sam želeo da govorim. Kako sam se zaista nadao da ću svima pomoći da dobiju više Fa, kad sam počeo da pričam, svima sam želeo da kažem puno stvari. Naravno, nikako vam ne mogu reći sve što sam želeo kad je vreme ograničeno. Knjiga Džuan Falun sadrži sadržaj nekoliko serija predavanja koja sam držao dok sam predavao Fa u Kini. Spojio sam ih u jednu knjigu i lično je redigovao pre nego što je objavljena. Tako je Fa ono što sistematski usmerava kultivaciju. Sada su na raspolaganju audio i video snimci mojih predavanja, pa svoju praksu možete potpomoći slušajući i gledajući ih.

Takođe, svima sam hteo reći da sam u ovu knjigu, u ovaj Fa, ubrizgao moćnu snagu Buda Fa i svoje različite sposobnosti. Bilo da je video traka, audio traka, ili knjiga – dok god je budete gledali, slušali, ili čitali, doživljavaćete promene. Ako je budete čitali, moći ćete da sprečite bolesti. Dok god se budete kultivisali, vaše telo će prolaziti kroz fundamentalne promene. Dok god budete istrajavali u kultivaciji, razvijaćete moći. I videćete, čuti i osetiti neizmerne blagoslove Buda Fa. Ako si istinski kultivator, ja ću ti dati sve moći Buda Fa. Dok god se budeš kultivisao, ti ćeš ih dobijati. Naravno, ako se ne budeš kultivisao, nećeš ih dobijati.

Unutrašnja značenja u knjizi su jezgrovita, i neće se razotkriti tokom prvog čitanja. Pošto se od vas traži da se kultivišete korak po korak, na polaznoj tački, običnom ljudskom nivou, postoji ovaj Fa da navodi vašu kultivaciju. Ali kad se budete uzdigli kroz kultivaciju, neće ići ako se isti princip nastavi koristiti u navođenju vaše kultivacije. Na primer, kad idete u srednju školu, a koristite udžbenike iz osnovne škole, vi ste i dalje osnovac. Kad idete na fakultet, a i dalje koristite udžbenike osnovne škole, vi ste i dalje osnovac. Ovo znači da kad dostignete određeni nivo u kultivaciji, Fa na konkretnom nivou će se pojaviti kao vaš vodič. Samo na ovaj način ćete moći da se kultivišete naviše. U knjigu Džuan Falun, ja sam uključio principe Fa u rasponu od običnog ljudskog domena, sve do najvišeg domena univerzuma. Iako nisu vidljivi na površini, principi Fa svih nivoa su ubrizgani u knjigu. Prvo čitanje će otkriti kako se postaje bolji čovek. Kad je drugi put pročitate, ustanovićete da nije tako. A nakon trećeg čitanja, ustanovićete da je to knjiga o pravoj kultivaciji. Kako je dalje budete čitali, otkrićete da je to božanska knjiga. Sa jednom istom rečenicom, imaćete različita razumevanja i različite interpretacije na različitim nivoima i u različitim domenima. Unutrašnja značenja ubrizgana u knjigu su ogromna. Sada postoji puno, puno ljudi koji čitaju knjigu. Neki su je pročitali stotinu puta i opet nastavljaju da je čitaju. Čak i ako si je pročitao deset hiljada puta, nećeš osetiti da u njoj nema ničeg što je vredno da se pročita, već da postoje brojne stvari koje ranije nisi shvatio, pa ćeš i dalje imati mnoga, mnoga nova shvatanja. Zato je ova knjiga toliko vredna. Ja ovde nikako ne mogu dotaći svaki njen aspekat. Ako ste sposobni da se kultivišete, mislim da treba da je čitate sa ozbiljnošću, i čitate je iznova i iznova. Tada ćete dobiti sve. Sva pitanja koja imate u svom prvom čitanju dobiće odgovor u drugom čitanju. Posle ćete imati nova pitanja, ali kad je pročitate treći put, sva ta pitanja ponovo će dobiti odgovore. Onda, dok nastavljate da je čitate, imaćete pitanja na višim nivoima, i dok god ne prestajete da čitate, sva vaša pitanja dobijaće odgovor i objašnjenje.

Ne znam da li ovo što sam rekao odgovara vašem ukusu. (Aplauz) Željan sam da vas navedem da napredujete u svojoj kultivaciji, pa sam govorio o stvarima na višim nivoima. Ako postoji išta što nije na mestu, na to mi možete skrenuti pažnju. Hvala vam svima. (Dug aplauz)

Li Hondži
28. juli 1996.Prevod na srpski, 18.04.2017.