Falun or Law wheel

Kratak uvod u Falun Dafu

Falun Dafa (takođe poznat kao Falun Gong) je napredna praksa samo-kultivacije, koja pripada Buda-školi. Falun Dafu je osnovao Li Hongdži, majstor ove prakse. To je disciplina u kojoj saobražavanje sa osnovnom prirodom univerzuma—Džen, Šan, Ren (Istinitost, Blagost, Trpeljivost) čini osnovu prakse. Praksa se navodi prema najvišim karakteristikama kosmosa, i zasniva se na principima koji su temelj evolucije kosmosa. Učenja majstora Lija su izložena u brojnim tekstovima, među kojima su Falun Gong, Džuan Falun, Veliki put ispunjenja Falun Dafe, Bitno za dalje napredovanje, i Veliki stihovi. Ova i ostala dela su prevedena na 38 jezika, i zvanično su objavljena i distribuiraju se širom sveta.

U fokusu prakse Falun Dafe je um, kultivacija sopstvenog uma i misli, tj. “šinšinga”, i to se izdvaja kao ključ za rast gong-energije. Visina gonga direktno je proporcionalna šinšingu osobe. Koncept  “šinšinga” obuhvata transformaciju vrline (vrsta bele materije) i karme (vrsta crne materije). Takođe uključuje trpeljivost, razboritost i napuštanje - napuštanje želja i vezanosti običnih ljudi, i uspeh da se izdrže najveće poteškoće. Ovaj koncept obuhvata puno toga.

Falun Dafa takođe uključuje kultivaciju tela, što se postiže vežbanjem posebnih vežbi. Jedan od ciljeva vežbi je da se pomoću njegove moćne sile gonga ojačaju natprirodne moći praktikanta i energetski mehanizmi. Drugi cilj je razviti mnoga živa bića u telu praktikanta. U naprednoj praksi rađa se Besmrtno dete i razvijaju se mnoge moći. Vežbe Falun Dafe su neophodne za transformaciju i kultivaciju takvih stvari. Sveobuhvatan kultivacioni sistem uma i tela poput ovog zahteva kako samo-kultivaciju, tako i fizičke vežbe, a kultivacija ima prioritet u odnosu na vežbe. Gong jednostavno neće rasti ako se samo rade vežbe, bez odgajanja šinšinga. Vežbe tako predstavljaju dodatno sredstvo za dostizanje duhovnog savršenstva.

Falun Dafa uključuje odgajanje Faluna, ili “točka zakona.” Falun je inteligentan, rotirajući entitet, sačinjen od visoko-energetske materije. Falun, koji učitelj Li postavlja u donji stomak praktikanata iz druge dimenzije, okreće se 24 časa na dan. (Pravi kultivatori mogu dobiti Falun čitajući knjige učitelja Lija, gledajući njegov devetodnevni seminar na videu, slušajući njegov devetodnevni seminar na audio snimku, ili zajednički učeći Fa sa učenicima Falun Dafe.) Falun pomaže praktikantima da vežbaju automatski. Znači da Falun oplemenjuje praktikante sve vreme, iako oni ne vežbaju sve vreme. Od svih praksi javno obznanjenih u današnjem svetu, samo Falun Dafa uspeva da dostigne stanje u kom “Fa oplemenjuje praktikanta.”

Rotirajući Falun ima iste osobine kao univerzum, i predstavlja minijaturu univerzuma. Budistički Falun, Taoistički jin-jang, i sve u Svetu deset pravaca se odražava u Falunu. Kad se okreće ka unutra (u smeru kazaljke sata) Falun pruža spasenje praktikantu, pošto apsorbuje veliku količinu energije iz univerzuma i transformiše je u gong-energiju. Kad se okreće ka spolja (suprotno od kazaljke), Falun pruža spasenje drugima, jer oslobađa energiju koja može spasiti svako biće i ispraviti sva nenormalna stanja. Tako prisustvo onog ko vežba donosi korist drugima.

Falun Dafa “dovodi osobu do stanja mudrosti i harmonične egzistencije. Pokreti u vežbama su sažeti, jer veliki put je izuzetno jednostavan i lak.” Osam stvari čine  Falun Dafu nečim sasvim jedinstvenim:

1. Odgaja se Falun, a ne energetski eliksir.
2. Falun oplemenjuje osobu čak i kad ona ne vežba vežbe.
3. Odgaja se glavna svest, pa je osoba sama ta koja dobija gong-energiju.
4. Istovremeno se odgajaju um i telo.
5. Praksa se sastoji od 5 vežbi, koje su jednostavne i lake za naučiti.
6. Ne postoji nikakvo usmeravanje mislima, praksa ne nosi nikakve rizike, i gong energija brzo raste.
7. Mesto, vreme i pravac nemaju nikakvu ulogu u vežbama, niti način kako se završavaju vežbe.
8. Učiteljev Fašen pruža zaštitu, tako da se ne treba plašiti napada zlih entiteta.

Učenja Falun Dafe su tako potpuno drugačija od onih u konvencionalnim praksama, onim koje se baziraju na razvijanju unutrašnjeg eliksira, dana.

Falun Dafa se od samog početka vežba na visokoj ravni, što pruža najpogodniji,  brz, idealan i dragocen način vežbanja za one koji imaju sudbinsku vezu, ili one koji su godinama vežbali druge discipline, ali nisu uspeli razviti gong.

Kad šinšing praktikanta i snaga njegovog gonga dostignu određenu visinu, on može da stekne neuništivo, večito telo, dok i dalje boravi u sekularnom svetu. Takođe može postići “otključavanje gonga”, prosvetljenje, i uspon celokupne osobe na više nivoe. Oni veoma odlučni trebalo bi da uče ovo ispravno učenje, teže da dostignu svoj najviši rang, uzdignu svoj šinšing, i oslobode se svojih vezanosti. Tek tada je moguće ostvariti duhovno savršenstvo.

Buda Fa je tu pred tobom — to treba da ceniš.